Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо забезпечення реалізації прав на нерухоме майно
та їх обтяжень при їх державній реєстрації

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У пунктах 1, 2 та абзаці першому пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України" ( 1878-17 ) (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141) цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року".

2. У розділі VII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр" ( 3613-17 ):

у пункті 1:

в абзаці першому цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року";

в абзаці другому пункту 4 цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року";

у підпункті 2 пункту 12 цифри і слова "1 січня 2012 року" замінити цифрами і словами "1 січня 2013 року".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з 31 грудня 2011 року.

2. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2013 року забезпечити створення нормативної та матеріально-технічної баз ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Державного земельного кадастру.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4152-VI