Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух"
щодо переобладнання транспортних засобів

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 1994 р., N 46, ст. 414; 2006 р., N 22, ст. 184; 2009 р., N 10-11, ст. 137) такі зміни:

1) частину третю статті 30 виключити;

2) у статті 32:

частину третю викласти в такій редакції:

"У разі переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року суб'єкти господарювання, які здійснюють господарську діяльність з переобладнання транспортних засобів, повинні мати узгоджену з відповідними уповноваженими державними органами нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання та свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Допуск до експлуатації переобладнаних транспортних засобів здійснюється лише шляхом проведення спеціальних випробувань та оформлення сертифіката на відповідність вимогам чинних в Україні правил, нормативів і стандартів";

доповнити частиною п'ятою такого змісту:

"Переобладнання транспортних засобів здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 9 грудня 2011 року
N 4103-VI