Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України
щодо процедури встановлення тарифів
на житлово-комунальні послуги

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину другу статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" ( 1160-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 9, ст. 79) доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:

"актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги".

2. У Законі України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 47, ст. 514; 2010 р., N 49, ст. 571):

частину другу статті 31 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Порядок доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства";

частину п'яту статті 32 викласти у такій редакції:

"5. У разі зміни цін/тарифів на житлово-комунальні послуги виконавець/виробник не менше ніж за 15 днів до введення їх у дію повідомляє про це споживачів з посиланням на рішення відповідних органів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 22 грудня 2011 року
N 4231-VI