Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України щодо
захисту населення та інформаційного
простору від негативного впливу

Верховна Рада України постановляє:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Частину першу статті 8 Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62; 2008 р., N 18, ст. 197; 2010 р., N 34, ст. 486) доповнити абзацом чотирнадцятим такого змісту:

"розповсюджувати рекламу послуг з ворожіння та гадання".

2. Частину другу статті 6 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 18, ст. 155) після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"трансляції програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини".

У зв’язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим.

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

розглянути питання щодо доцільності знаходження в Класифікаторі професій ДК 003:2010 таких видів професій: 5151 - Астрологи та ворожки; 5152 - Ворожки та хіроманти;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 12 січня 2012 року
N 4316-VІ