Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 11 квітня 2002 р. N 497
Київ

Про забезпечення виконання
функцій з призначення і виплати
пенсій органами Пенсійного фонду

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 268 від 04.03.20
04
N 931 від 16.09.20
05
N 790 від 30.05.20
07
N 464 від 13.05.20
09
N 1097 від 01.12.20
10
N 35 від 25.01.20
12 )

У зв'язку з прийняттям Закону України від 17 січня 2002 р. N 2981-III "Про внесення змін до деяких законів України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок передачі функцій з призначення і виплати пенсій органами праці та соціального захисту населення органам Пенсійного фонду у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Севастополі, що додається.

2. Установити, що органи Пенсійного фонду крім призначення і виплати пенсій відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" ( 1788-12 ), "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ), "Про прокуратуру" ( 1789-12 ) здійснюють:

а) призначення і виплату пенсій, надбавок, підвищень та доплат відповідно до Законів України "Про наукову і науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ), "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" ( 962-12 ), "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ), "Про судоустрій і статус суддів" ( 2453-17 ), "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" ( 3721-12 ), "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), "Про судову експертизу" ( 4038-12 ), "Про зайнятість населення" ( 803-12 ), "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ), "Про службу в органах місцевого самоврядування" ( 2493-14 ), "Про статус гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), "Про дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" ( 540/97-ВР ), "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про біженців" ( 2557-14 ), "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку із закриттям Чорнобильської атомної електростанції" ( 2398-14 ), "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), а також відповідно до Митного кодексу ( 1970-12 ) і Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 р. N 379/95-ВР; ( Підпункт "а" пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1097 від 01.12.2010 )

б) призначення і виплату щомісячної компенсації сім'ям у разі втрати годувальника, передбаченої статтею 52 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 );

в) індексацію грошових доходів відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" ( 1282-12 ). ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 268 від 04.03.2004 )

3. Установити, що під час призначення і виплати пенсій органи Пенсійного фонду:

видають пенсійні посвідчення;

дотримуються раніше встановленого в органах праці та соціального захисту населення режиму роботи, в тому числі приймальних днів для громадян;

відшкодовують інформаційно-обчислювальному центру Міністерства соціальної політики видатки, пов'язані з розробленням програмного забезпечення на базі єдиних уніфікованих програм автоматизованої системи обробки документів з призначення і виплати пенсій, його доопрацюванням відповідно до змін у законодавстві та супроводженням; ( Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 35 від 25.01.2012 )

складають державну статистичну звітність щодо чисельності одержувачів пенсій, сум призначених їм пенсій та цільової допомоги.

4. Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській обласним, Севастопольській міській державним адміністраціям:

затвердити організаційні заходи щодо передачі функцій з призначення і виплати пенсій органами праці та соціального захисту населення органам Пенсійного фонду;

затвердити у місячний термін розроблені органами Пенсійного фонду і органами праці та соціального захисту населення графіки передачі функцій з призначення і виплати пенсій по районах, містах, районах в місті з урахуванням готовності органів Пенсійного фонду до виконання цих функцій;

вирішити питання щодо забезпечення органів Пенсійного фонду приміщеннями, необхідними для належного виконання покладених на них функцій;

забезпечити переведення в установленому порядку на роботу до органів Пенсійного фонду працівників органів праці та соціального захисту населення, що займаються призначенням і виплатою пенсій (за їх згодою).

5. Міністерству праці та соціальної політики забезпечити проведення органами праці та соціального захисту населення інвентаризації пенсійних справ і особових рахунків та передачу їх органам Пенсійного фонду згідно з актами, складеними за формою, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики.

6. Пенсійному фонду:

утворити на базі районних, міських та районних у містах відділів Пенсійного фонду у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Севастополі відповідні районні, міські, районні у містах управління Пенсійного фонду;

утворити у Вінницькому, Волинському, Житомирському, Запорізькому, Івано-Франківському, Кіровоградському, Луганському, Одеському, Рівненському, Сумському, Тернопільському, Херсонському, Черкаському, Чернівецькому, Чернігівському обласних, Севастопольському міському управліннях, відповідних районних, міських та районних у містах управліннях Пенсійного фонду структурні підрозділи, які забезпечуватимуть організацію функцій з призначення і виплати пенсій;

затвердити штатну чисельність працівників органів Пенсійного фонду та забезпечити прийняття без конкурсного відбору на рівнозначні посади державних службовців працівників органів праці та соціального захисту населення, які переводяться на роботу до структурних підрозділів органів Пенсійного фонду, що виконуватимуть функції з призначення і виплати пенсій;

вжити заходів до фінансування витрат на створення матеріально-технічної бази органів Пенсійного фонду для виконання функцій з призначення і виплати пенсій;

забезпечити органи Пенсійного фонду вантажопасажирськими транспортними засобами;

для організації виконання функцій з призначення і виплати пенсій забезпечити органи Фонду відповідними бланками документів, а також вжити заходів до виготовлення необхідної кількості пенсійних посвідчень за рахунок коштів Пенсійного фонду;

розробити та подати у двотижневий термін в установленому порядку проект Указу Президента України про внесення до Положення про Пенсійний фонд України змін, що стосуються утворення на базі Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду відповідних головних управлінь.

7. Органам Пенсійного фонду і органам праці та соціального захисту населення проводити обмін електронними базами даних про одержувачів пенсій та допомоги, які використовуються під час призначення пенсій, допомоги, субсидій та видачі посвідчень "Ветеран праці".

8. Міністерству праці та соціальної політики, Пенсійному фонду, іншим центральним органам виконавчої влади внести у двомісячний термін зміни до своїх норматавно-правових актів щодо виконання органами Пенсійного фонду функцій з призначення і виплати пенсій.

9. Державному комітетові статистики, Міністерству праці та соціальної політики, Пенсійному фонду затвердити до 1 жовтня 2002 р. форми державної статистичної звітності про чисельність пенсіонерів, суму призначених пенсій та про надання державної грошової допомоги непрацездатним громадянам.

10. Внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України, що додаються.

11. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р. N 1951 "Про державну грошову допомогу деяким категоріям пенсіонерів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 50, ст. 1840);

постанову Кабінету Міністрів України від 9 червня 2000 р. N 938 "Про індексацію середньомісячного сукупного доходу, передбаченого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1998 р. N 1951" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 24, ст. 998).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 497

Порядок
передачі функцій з призначення і виплати пенсій
органами праці та соціального захисту населення
органам Пенсійного фонду у Вінницькій, Волинській,
Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській,
Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській,
Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській,
Чернівецькій, Чернігівській областях та
м. Севастополі

1. Цей Порядок встановлює механізм передачі органам Пенсійного фонду від органів праці та соціального захисту населення функцій з призначення і виплати пенсій у Вінницькій, Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях та м. Севастополі (далі - передача функцій з призначення і виплати пенсій).

Передача функцій з призначення і виплати пенсій проводиться у комплексі з впровадженням в роботу органів Пенсійного фонду і органів праці та соціального захисту населення єдиних уніфікованих програм автоматизованої системи обробки документів з призначення і виплати пенсій (АСОПД/КОМТЕХ).

2. Передача функцій з призначення і виплати пенсій здійснюється у такому порядку:

1) органи праці та соціального захисту населення:

проводять інвентаризацію пенсійних справ та особових рахунків на підставі контрольно-інвентаризаційних відомостей, які складаються в двох примірниках на момент передачі (один примірник передається органам Пенсійного фонду), здійснюють перевірку наявності в пенсійних справах ідентифікаційних номерів осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів, про що робиться відмітка в інвентаризаційній відомості;

проводять звіряння списків з метою виявлення подвійних даних про одержувачів пенсій згідно з відомостями, складеними на момент передачі в двох примірниках (один примірник передається органам Пенсійного фонду);

здійснюють за графіками, затвердженими районними держадміністраціями, передачу пенсійних справ та особових рахунків, про що складають акт приймання-передачі встановленої форми. Разом із пенсійними справами і особовими рахунками передається уточнена у процесі інвентаризації електронна база даних про одержувачів пенсій;

проводять протягом місяця після передачі пенсійних справ та особових рахунків роботу з відновлення пенсійних справ, відсутніх на момент передачі, після чого передають їх органам Пенсійного фонду;

передають за актом приймання-передачі:

один примірник інформативно-довідкової бази даних, систематизованої бази даних законодавчих, інших нормативно-правових актів та документації, необхідної для забезпечення виконання функцій з призначення і виплати пенсій;

закриті особові рахунки та відомості на виплату пенсії за останні три роки;

архівні пенсійні справи, закриті протягом трьох останніх років;

закриті в установленому порядку на момент передачі:

- журнали реєстрації заяв громадян (ф. 10);

- журнали реєстрації особових рахунків (ф. 3);

журнал реєстрації даних про переплати пенсій;

дані про стан заповнення бази одержувачів пенсій;

бланки документів, необхідних для призначення і виплати пенсій, зокрема бланки документів суворої звітності;

2) органи Пенсійного фонду:

приймають на роботу до органів Пенсійного фонду працівників органів праці та соціального захисту населення, які переводяться на роботу до структурних підрозділів, що забезпечуватимуть організацію роботи з призначення і виплати пенсій;

приймають за графіками, затвердженими районними державними адміністраціями, від органів праці та соціального захисту населення пенсійні справи, особові рахунки та інші документи, необхідні для виконання функцій з призначення і виплати пенсій.

Затверджено
постановою Кабінету
Міністрів України
від 11 квітня 2002 р. N 497

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про Державну експертизу умов праці, затвердженому постановою Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1990 р. N 357 (ЗП УРСР, 1990 р., N 12, ст. 69; ЗП України, 1993 р., N12, ст. 262):

а) пункт 4 після слів "соціального захисту населення" доповнити словами "Пенсійного фонду";

б) пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"надавати органам, що призначають та виплачують пенсії, висновок щодо підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових умовах".

2. У Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273):

а) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. У разі коли документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків";

б) у пункті 10:

у абзаці четвертому слова "відділом соціального захисту населення" замінити словами "органами Пенсійного фонду";

у абзаці п'ятому слова "довідка відділу соціального захисту населення" замінити словами "довідка органів праці та соціального захисту населення або Пенсійного фонду";

в) у додатках 2-4 до Порядку слова "органу соціального захисту населення" замінити словами "органам Пенсійного фонду".

3. Пункт 4 Положення про порядок видачі посвідчення і нагрудного знака "Ветеран праці", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 р. N 521 (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 274), викласти у такій редакції:

"4. Посвідчення і нагрудний знак видаються ветеранам праці за місцем їх проживання органами праці та соціального захисту населення, а ветеранам праці із числа осіб, зазначених у частині другій статті 10 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" ( 2262-12 ) - органами, що здійснюють їх пенсійне забезпечення відповідно до законодавства".

4. У абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. N 458 "Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 307) слова "органів соціального захисту населення" замінити словами "органів праці та соціального захисту населення, органів Пенсійного фонду".

5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 1996 р. N 832 "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян" (ЗП України, 1996 р., N 15, ст. 407) доповнити абзацом такого змісту:

"Зазначені щомісячні компенсаційні виплати призначаються і виплачуються органами праці та соціального захисту населення та фінансуються органами Пенсійного фонду".

6. У Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1596 "Про заходи щодо виконання статті 3 Указу Президента України від 4 липня 1998 року N 734" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1803; 2000 р., N 13, ст. 528; 2001 р., N 39, ст. 1762):

а) пункт 1 після слів "що нараховуються" доповнити словами "відповідно органами Пенсійного фонду та";

б) пункт 7 після слова "Органи" доповнити словами "Пенсійного фонду та органи";

в) у пункті 10:

абзац перший після слів "подаються до" доповнити словами "органів Пенсійного фонду або";

абзац другий після слів "приймаються органами" доповнити словами "Пенсійного фонду або органами";

г) пункт 11 після слів "формуються органами" доповнити словами "Пенсійного фонду або органами";

ґ) абзац перший пункту 13 після слів "що підлягає поверненню органу" доповнити словами "Пенсійного фонду або органу";

д) у пункті 14:

абзац перший викласти у такій редакції:

"14. Якщо суми пенсій та грошової допомоги одержуються за довіреністю більше як один рік або не одержуються з поточного рахунка більше як один рік уповноважений банк зобов'язаний повідомити про це відповідний орган Пенсійного фонду або орган соціального захисту населення, а одержувач пенсії та грошової допомоги - подати нову заяву в орган Пенсійного фонду або орган соціального захисту населення у порядку, визначеному в пункті 10 цього Порядку";

абзац другий після слів "цієї умови" доповнити словами "орган Пенсійного фонду або", а після слів "припиняє перерахування" доповнити словом "відповідно";

е) у пункті 16:

абзац перший після слова "Органи" доповнити словами "Пенсійного фонду або органи";

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"- опис списків на зарахування пенсій та грошової допомоги на поточні рахунки (додаток 3) у трьох примірниках;

- довідку щодо джерел фінансування виплати пенсій та грошової допомоги (додаток 4) в одному примірнику";

є) у пункті 17:

абзац перший викласти у такій редакції:

"17. Списки (додаток 2) у двох примірниках за один день до початку кожного виплатного періоду місяця, за який виплачується пенсія та грошова допомога, подаються органами Пенсійного фонду або органами соціального захисту населення відповідним установам уповноваженого банку разом з двома примірниками описів за пенсіями та грошовою допомогою";

абзац другий виключити;

абзац третій після слів "визначеною органами" доповнити словами "Пенсійного фонду або органами";

абзац одинадцятий після слова "Органи" доповнити словами "Пенсійного фонду або органи";

ж) пункт 18 викласти у такій редакції:

"18. На підставі одержаних документів органи Пенсійного фонду або органи соціального захисту населення проводять перерахування відповідній установі уповноваженого банку коштів, необхідних для виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки одержувачів";

з) абзац перший пункту 20 викласти у такій редакції:

"20. Після зарахування коштів на поточні рахунки одержувачів уповноважений банк завіряє списки на зарахування пенсій та грошової допомоги та описи до них і не пізніш як через два дні повертає органам Пенсійного фонду або органам соціального захисту населення другі примірники списків та по одному примірнику описів до них";

и) у пункті 25 слова "органами соціального захисту населення" і "органи соціального захисту населення" замінити відповідно словами "органами Пенсійного фонду або органами соціального захисту населення" і "органи Пенсійного фонду або органи соціального захисту населення";

і) пункт 27 після слів "за письмовими запитами органів" доповнити словами "Пенсійного фонду або органів";

ї) у додатку 1 до Порядку слова "(найменування органу соціального захисту населення)" замінити словами "(найменування органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення)";

й) у додатку 2 до Порядку слова "(назва органу соціального захисту населення)" і "Керівник органу соціального захисту населення" замінити відповідно словами "(найменування органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення)" і "Керівник органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення";

к) у додатку 3 до Порядку слова "органом соціального захисту населення", "(назва органу соціального захисту населення)", "Керівник органу соцзахисту населення" замінити відповідно словами "органом Пенсійного фонду або органом соціального захисту населення", "(найменування органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення)", "Керівник органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення";

л) у додатку 4 до Порядку слова "органом соціального захисту населення", "(назва органу соціального захисту населення)", "Керівник органу соціального захисту населення" замінити відповідно словами "органом Пенсійного фонду або органом соціального захисту населення", "(найменування органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення)", "Керівник органу Пенсійного фонду або органу соціального захисту населення".

( Пункт 7 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 464 від 13.05.2009 )

( Пункт 8 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 931 від 16.09.2005 )

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 790 від 30.05.2007 )

10. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 279 "Про підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення" доповнити після абзацу першого абзацом такого змісту:

"Зазначена грошова допомога встановлюється та виплачується органами, що здійснюють призначення і виплату пенсій".

У зв'язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим.