Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 лютого 2012 р. N 87
Київ

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів,
мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів,
напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них
транспортних засобів та мопедів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2012 р. N 87

Зміни,
що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації),
зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних
машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх
типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок,
інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

1. У пункті 8:

у першому реченні абзацу першого слова "оцінку їх вартості (проводиться спеціалістом, що пройшов необхідну підготовку в порядку, встановленому МВС, Мін’юстом, Мінпромполітики, Держмитслужбою та Фондом державного майна, і має відповідні документи)," виключити;

абзац восьмий після слів "вантажна митна декларація" доповнити словами "на паперовому носії або електронна вантажна митна декларація,";

доповнити пункт після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

"У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, які ввозяться на митну територію України, за електронною вантажною митною декларацією така декларація, засвідчена електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, передається за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем органам МВС.".

У зв’язку з цим абзаци десятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - п’ятнадцятим.

2. Абзац п’ятий пункту 11 виключити.

3. В абзаці першому пункту 15:

перше речення після слів "підлягають огляду та дослідженню" доповнити словами "(крім дослідження нових транспортних засобів, які не були зареєстровані підрозділами Державтоінспекції та уповноваженим органом держави - експортера транспортного засобу)";

друге речення замінити реченнями такого змісту: "Огляд проводиться уповноваженими працівниками підрозділів Державтоінспекції за місцем реєстрації транспортних засобів, а дослідження - фахівцями експертної служби МВС, а на письмову вимогу власника транспортного засобу або уповноваженої ним особи - судовими експертами державних спеціалізованих установ, іншими експертами, які атестовані з відповідного виду експертної діяльності та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів. Кошти за проведення фахівцями експертної служби МВС та судовими експертами державних спеціалізованих установ досліджень транспортних засобів зараховуються в установленому порядку до державного бюджету.".

4. У другому реченні пункту 17 слово "Мінтрансзв’язку" замінити словом "Мінінфраструктури".

5. Пункт 20 виключити.

6. Пункт 28 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі митного оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, за електронною вантажною митною декларацією, засвідченою електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи митного органу, державна реєстрація таких транспортних засобів і складових частин здійснюється на підставі зазначеної вантажної митної декларації, отриманої органами МВС від Держмитслужби за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та розміщеної в автоматизованій інформаційній системі "Митний документ".".

7. У пункті 29:

в абзаці першому слова "з відміткою про зняття їх з обліку" виключити;

абзац другий виключити.

8. Пункт 30 викласти в такій редакції:

"30. До реєстраційних та облікових документів вносяться відомості про заборону відчуження і передачі права користування і (або) розпорядження транспортними засобами, дату їх зворотного вивезення та інші обмеження, що встановлюються митними органами.".

9. В абзаці першому пункту 33 слова "їх власників," виключити.

10. В абзаці третьому пункту 37 слова і цифри "видане згідно з пунктом 22 цього Порядку" замінити словами "видане державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" або Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС".

11. У пункті 42:

в абзаці першому слова "в межах України" виключити;

абзац восьмий після слів "нового свідоцтва про реєстрацію" доповнити словами ", крім випадків зняття з обліку транспортних засобів, які перейшли у власність спадкоємця на підставі свідоцтва про право на спадщину".

12. Абзац третій пункту 45 виключити.

13. В абзаці першому пункту 51:

перше речення після слів "на підставі" доповнити словами "заяви власника транспортного засобу або";

друге речення після слів "на період поїздки" доповнити словами "за їх бажанням".