Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 лютого 2012 р. N 129
Київ

Про внесення змін до Порядку
використання коштів резервного фонду бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів резервного фонду бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 415 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 734; 2005 р., N 30, ст. 1826; 2009 р., N 57, ст. 1988; 2011 р., N 71, ст. 2684), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2012 р. N 129

Зміни,
що вносяться до Порядку використання
коштів резервного фонду бюджету

1. Пункт 11 доповнити абзацом такого змісту:

"Умови повернення до відповідного бюджету коштів, виділених з резервного фонду бюджету, зокрема строки та поетапний графік, визначаються у договорі, укладеному між головним розпорядником бюджетних коштів та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем.".

2. У пункті 18:

в абзаці першому слова "Мінекономіки України" замінити словом "Мінекономрозвитку";

в абзаці четвертому слова "Держбуду (Укрінвестекспертизі)" замінити словами "Мінрегіону (уповноваженому місцевому органу)";

в абзаці п’ятому слова "(Міністерству сільського господарства Автономної Республіки Крим)" замінити словами "(Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим)".

3. У пункті 19 слова "і наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи" виключити.

4. У пункті 20 слова ", а також щодо оцінки наслідків у разі невиділення коштів на такі заходи з резервного фонду бюджету" виключити.

5. Підпункт "а" пункту 26 після слова "видатків" доповнити словами "та кредитування".

6. У пункті 28 слово "Держбудом" замінити словами "Мінрегіоном (уповноваженим місцевим органом), та копії договору про повернення до відповідного бюджету коштів, виділених з резервного фонду бюджету на умовах повернення, укладеного між головним розпорядником бюджетних коштів та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем".

7. У пункті 30 слово "державного" замінити словом "відповідного".

8. У пункті 31-1 слова ", Мінфіну та Держбуду (уповноваженим місцевим органам)" замінити словами "і Мінфіну", а після слів "цільове використання" доповнити словами ", крім випадків додаткового виділення коштів з резервного фонду бюджету для продовження робіт (заходів), пов’язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій державного рівня та їх наслідків".

9. У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідному відмінку, а слово "Мінекономіки" - словом "Мінекономрозвитку".