Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 січня 2012 р. N 137
Київ

Про затвердження Порядку
проведення обов’язкового технічного контролю
та обсягів перевірки технічного стану
транспортних засобів, технічного опису
та зразка протоколу перевірки технічного
стану транспортного засобу

Відповідно до частин четвертої та десятої статті 35 Закону України "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів;

технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. N 137

Порядок
проведення обов’язкового технічного контролю
та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів

1. Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів (далі - Порядок) визначає процедуру проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих Державтоінспекцією (далі - транспортні засоби), за результатами якої встановлюється їх придатність до експлуатації або неможливість експлуатації, крім таких транспортних засобів:

1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації;

2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них - із строком експлуатації до двох років.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

1) акт невідповідності технічного стану - документ, що містить дані про транспортний засіб, його власника, коди оцінки невідповідності, в якому відображають результати перевірки технічного стану транспортного засобу;

2) виконавець - юридична особа або фізична особа - підприємець, визначена як суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу;

3) замовник - власник транспортного засобу або уповноважена ним особа;

4) ідентифікація транспортного засобу - процес визначення категорії, типу, моделі, марки, призначення, виробника та особливостей конструкції транспортного засобу станом на дату першої реєстрації в Україні згідно з маркуванням, реєстраційними документами, експлуатаційною документацією та інформаційними матеріалами виробника;

5) істотна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу у застережному режимі під відповідальність водія;

6) код невідповідності технічного стану транспортного засобу - комбінація цифрових знаків, що застосовуються для відображення, передачі, статистичного оброблення та зберігання інформації про виявлену невідповідність технічного стану транспортного засобу;

7) метод контролю інструментальний - перевірка технічного стану транспортного засобу визначеними методами з використанням випробувального устатковання та (або) засобів вимірювальної техніки;

8) метод контролю органолептичний - перевірка технічного стану транспортного засобу органами відчуття кваліфікованим фахівцем виконавця із застосуванням у разі потреби інформації за показаннями засобів сигналізації (індикації), що вмонтовані в транспортний засіб, без застосування засобів вимірювальної техніки;

9) небезпечна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого не допускається самостійний рух транспортного засобу;

10) незначна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю недоліку, який може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу;

11) перевірка технічного стану транспортного засобу - процес визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам;

12) пункт технічного контролю - місце проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу з єдиним комплексом обладнання;

13) режим руху застережний - режим, за якого невідповідність технічного стану транспортного засобу, про що попереджено водія під розписку, не може небезпечно вплинути на процес руху відповідно до Правил дорожнього руху;

14) спалини - забруднювальні речовини, інші продукти, утворені внаслідок згоряння моторного палива в двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворювання, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачив виробник;

15) транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку - транспортний засіб, що експлуатується юридичними, фізичними особами - підприємцями під час провадження господарської діяльності з метою отримання прибутку, фізичними особами під час виконання цивільно-правових угод з метою отримання прибутку, за винятком транспортних засобів, що експлуатуються на умовах лізингу.

3. Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю становить:

для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;

для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;

для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;

для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.

За вимогою власника обов’язковий технічний контроль транспортного засобу, який зареєстрований в установленому порядку, але не підлягає обов’язковому технічному контролю, проводять за процедурою, визначеною цим Порядком.

4. Замовник має право вільного вибору виконавця проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу. Обмеження щодо вибору виконавця, зокрема залежно від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.

5. Юридична особа або фізична особа - підприємець надсилає Мінінфраструктури повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів згідно з додатком 1 (далі - повідомлення) у разі, коли вона має:

1) устатковання згідно з переліком обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, згідно з додатком 2;

2) атестат акредитації відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" чи свідоцтво про атестацію відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

6. Мінінфраструктури після надходження повідомлення надсилає протягом п’яти робочих днів Державтоінспекції копії документів, поданих юридичною або фізичною особою - підприємцем, разом з повідомленням.

7. Державтоінспекція протягом трьох робочих днів вносить дані про пункт технічного контролю із зазначенням категорії і призначення транспортних засобів до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та інформує виконавця.

У разі зміни відомостей про категорії і призначення транспортних засобів, в атестаті акредитації чи свідоцтві про атестацію виконавець подає нове повідомлення відповідно до цього Порядку. Про інші зміни виконавець лише інформує Мінінфраструктури листом, до якого додає сторінки документів, у яких відбувалися зміни. Відповідна інформація надсилається Мінінфраструктури Державтоінспекції.

8. Для замовників обов’язкового технічного контролю транспортних засобів виконавець оприлюднює інформацію про:

категорії транспортних засобів, обов’язковий технічний контроль яких він має право проводити;

місцезнаходження;

номер телефону, телефаксу та адресу електронної пошти;

режим роботи.

9. У приміщенні пункту технічного контролю на видному місці розміщуються:

інформація про внесення виконавця до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

зразки заяви і договору, який укладається між виконавцем і замовником;

інформація (прізвище та ініціали, посада) про відповідальних за проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, місце зберігання книги скарг і пропозицій;

інформація, необхідна для врегулювання спірних питань, що можуть виникнути під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, або подання скарги;

перелік послуг та їх вартість.

10. Замовник подає виконавцю заяву про проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу за формою згідно з додатком 3.

11. Замовник для оформлення документів подає виконавцю особисто:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою така особа, крім документа, що зазначений в цьому абзаці, пред’являє виконавцю документ, що підтверджує її повноваження);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

12. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться після здійснення його зовнішнього огляду з метою звірки ідентифікаційних номерів та номерних знаків транспортного засобу з даними реєстраційних документів, встановлення комплектності і фіксації його пошкоджень на підставі договору про проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, який укладається між виконавцем і замовником.

У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу обов’язковий технічний контроль не проводиться.

13. Договір та інші передбачені цим Порядком документи реєструється в журналі реєстрації заяв, договорів, актів, протоколів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, в якому передбачають такі обов’язкові поля: порядковий номер; дата реєстрації заяви; марка і модель транспортного засобу; прізвище та ініціали власника транспортного засобу; номер і дата складення акта невідповідності технічного стану; номер і дата складення протоколу перевірки технічного стану; розписка про отримання акта невідповідності, протоколу та (або) попередження про неприпустимість руху, про необхідність забезпечення застережного режиму руху.

Сторінки журналу реєстрації прошнуровуються, нумеруються, засвідчуються підписом виконавця та скріплюються печаткою.

14. У разі коли замовник виявив намір спостерігати за процесом обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, виконавець проводить інструктаж з охорони праці.

15. Для проведення обов’язкового технічного контролю приймається повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану.

16. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно із затвердженою виконавцем технологічною документацією, розробленою відповідно до нормативних документів.

Виконавець попереджає замовника про здійснення фото- та (або) відеофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу.

17. Розрахунковий оперативний час обов’язкового технічного контролю транспортного засобу загального призначення максимально становить:

30 (40) хвилин - для причепів (напівпричепів);

40 хвилин - для легкових автомобілів;

60 хвилин - для вантажних автомобілів;

65 хвилин - для автобусів.

Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткованням, оперативний час може бути змінено.

18. У разі отримання позитивного результату під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу складається протокол, який видається замовникові, а у разі негативного результату видається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 4.

У протоколі виконавець зазначає дату проведення наступної перевірки транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку.

Обсяги перевірки технічного стану, коди оцінки невідповідності технічного стану транспортного засобу наведено у додатку 5.

19. До 2014 року допускається застосування кодів оцінки невідповідності на рівні першої частини коду (до крапки) з індексами, що відображають наявність хоча б однієї з невідповідності, як, наприклад:

101НБН - небезпечна невідповідність складових частин гальмової системи;

101ІН - істотна невідповідність складових частин гальмової системи;

1202НН - незначна невідповідність стосовно документації щодо перевезення пасажирів-інвалідів.

Якщо протокол обов’язкового технічного контролю застосовується як альтернатива Міжнародному сертифікату технічного огляду (на вимогу замовника), його видають акредитовані згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" виконавці відповідно до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів із зазначенням у протоколі слів такого змісту: "Міжнародний технічний огляд проведено".

20. Виконавець попереджає замовника про виявлену невідповідність та видає акт невідповідності під розписку.

Незареєстрована в установленому законодавством порядку зміна конструкції транспортного засобу вважається істотною невідповідністю.

Незначну невідповідність замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу.

21. Повторна перевірка технічного стану транспортного засобу проводиться після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки відповідно до укладеного договору.

22. Передача інформації до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю, яка ведеться Державтоінспекцією, здійснюється кожної зміни з використанням електронних засобів зв’язку.

23. Документи з питань обов’язкового технічного контролю транспортного засобу разом з показаннями засобів вимірювальної техніки на паперових чи електронних носіях, фото- та (або) відеоматеріалами зберігаються виконавцем протягом трьох років.

Додаток 1
до Порядку

Повідомлення
про відповідність матеріально-технічної бази
та персоналу вимогам щодо проведення
обов’язкового технічного контролю
транспортних засобів

З Додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 2
до Порядку

Перелік
обладнання, необхідного для проведення обов’язкового
технічного контролю транспортних засобів*

1. Підйомні пристрої транспортного засобу, його складових частин та (або) оглядова канава.

2. Стенд для контролю характеристик гальмових систем, а у разі, коли неможливо застосувати метод стендових випробувань через особливості конструкції транспортного засобу, - атестована ділянка дороги для дорожніх випробувань гальмових систем.

3. Пристрій для визначення вагового навантаження на вісь, якщо він не є складовою стенда для контролю характеристик гальмових систем.

4. Вимірювач частоти обертання колінчастого вала двигуна.

5. Пристрій для вимірювання та регулювання тиску повітря в пневматичних гальмових системах та пневматичних шинах.

6. Пристрої для вимірювання висоти рисунка протектора шин.

7. Прилад для вимірювання кутів нахилу променів, світлорозподілу, сили світла фар.

8. Пристрій для регульованого натиску на механізм управління інерційною гальмовою системою причепа.

9. Багатоканальний газоаналізатор або газоаналізатори нормованих викидів у спалинах двигунів з іскровим запалюванням.

10. Димомір.

11. Прилад для вимірювання коефіцієнта світлопропускання стекол.

12. Електронний детектор для перевірки наявності витоку газу із системи газобалонного обладнання.

13. Засоби вимірювальної техніки для контролю за лінійними розмірами відповідно до застосовуваних методів контролю.

__________

* За своїми характеристиками обладнання повинно відповідати технологічним вимогам згідно з єдиними вимогами до конструкції та технічного стану колісних транспортних засобів, що експлуатуються, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1166, стосовно конкретних категорій, моделей транспортних засобів, на перевірку технічного стану яких суб’єкта господарювання акредитовано або атестовано.

Додаток 3
до Порядку

Заява
про проведення обов’язкового технічного
контролю транспортного засобу

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 4
до Порядку

Акт
невідповідності технічного стану
транспортного засобу
N ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ

З Додатком 4 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 5
до Порядку

Обсяги
перевірки технічного стану транспортного засобу
та коди оцінки його невідповідності

Код
Об’єкт і предмет перевірки технічного стану, визначення невідповідності Метод контролю Оцінка невідповідністі
НН ІН НБН
Гальмові системи
101
Технічний стан складових частин гальмової системи, відрегулювання механізмів101.020
немає вільного ходу органу (органів) привода гальмових механізмів органолеп
тичний


Х


101.030
робочий хід органу (органів) привода гальмових механізмів недостатній засоби перевірки
Х
101.040
відсутнє протиковзке покриття педалі, рукоятки, інших відповідних органів органолеп
тичний


Х


101.050
несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та метод проведеного ремонту не відповідає вимогам, не діє, втрачено герметичність: -"-
Х
101.051
- головний циліндр, кран управління; -"-

Х
101.052
- підсилювач, регулятор чи обмежувач тиску повітря; -"- Х
101.053 - гальмовий механізм; -"- Х
101.054
- гідроциліндр, гальмова камера; -"-
Х
101.055
- гальмовий диск, гальмовий барабан -"-
Х
101.060
мережа привода гальмової системи негерметична -"-
Х
101.070
справні штатні засоби транспортного засобу сигналізують про недостатній рівень робочого тиску -"-


Х


101.080
несправний манометр пневматичної мережі -"-
Х
101.090
сигналізація антиблокувальної гальмової системи свідчить про її несправність органолеп
тичний


Х


101.100
пружинний енергоакумулятор не діє -"-
Х
101.110
не функціонує (несправний, немає) апарат підготовки повітря пневматичного привода -"-


Х


101.120
не функціонує (несправний, немає) пристрій випуску конденсату з ресиверів -"-


Х


101.130
трубопровід (металевий, еластичний) пошкоджено, має тріщини, не закріплено, змінено місця закріплення -"-


Х


101.140
гальмова система причепа, напівпричепа не діє у разі обриву магістралі живлення -"-


Х


101.150
немає, неприпустимо пошкоджено страхувальний пристрій з’єднань причепа, напівпричепа, який забезпечує аварійне загальмовування -"-


Х


101.160
немає, неприпустимо пошкоджено з’єднувальні головки мереж гальмової системи тягача і причепа (напівпричепа) -"-


Х


101.900
самовільне переобладнання гальмової системи -"-


Х


102 Робоча гальмова система:
102.010
неможливо привести гальмову систему у дію -"-
Х
102.020
немає гальмового зусилля на колесах -"-
Х
102.030
немає гальмового зусилля на колесах більше половини осей -"-
Х
102.040
немає відслідковуючої дії зміни зусилля натиску на педаль та відповідної зміни гальмової сили колісних механізмів -"-


Х


102.060
значення питомої гальмової сили не відповідає вимогам засоби перевірки


Х


102.070
значення гальмового шляху чи усталеного сповільнення не відповідає вимогам органолеп
тичний


Х


102.080
значення коефіцієнта нерівномірності дії гальмових сил однієї осі не відповідає вимогам засоби перевірки


Х


102.090
транспортний засіб під час гальмування на дорозі виходить за межі нормованої ширини смуги руху -"-


Х


103
Запасна (аварійна) гальмова система:


103.010
неможливо привести запасну гальмову систему у дію -"-


Х


103.020
не діє запасна гальмова система, якщо передбачена виробником органолеп
тичний


Х


103.010
виокремлена запасна гальмова система не сповільнює рух транспортного засобу -"-


Х


104
Стоянкова гальмова система:


104.010
неможливо привести стоянкову гальмову систему у дію -"-


Х


104.020
орган управління не фіксується в положенні "увімкнено" -"-


Х


104.030
питома гальмова сила не відповідає вимогам засоби перевірки
Х
104.040
транспортний засіб не утримується нерухомо на дорозі з нормованим похилом -"-


Х


105
Допоміжна гальмова система:


105.010
неможливо привести гальмову систему у дію органолеп
тичний

Х
105.030
відсутня допоміжна гальмова система, якщо передбачена виробником -"-


Х


105.050
допоміжна гальмова система не вводиться у дію органолеп
тичний


Х


105.070
допоміжна гальмова система не сповільнює рух транспортного засобу -"-


Х


Система керування
201
Механізми системи керування:


201.010
тугий хід, стопоріння руху керма -"-
Х
201.020
вал рульового механізму керма встановлено з перекосом чи надмірний люфт вала в підшипниках засоби перевірки


Х


201.030
несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та (або) метод проведення ремонту не відповідають вимогам органолеп
тичний
Х
201.040
рульовий механізм не закріплено згідно з вимогами -"-
Х
201.050
елементи конструкції, на яких закріплено рульовий механізм, втратили несучу спроможність -"-
Х
201.060
деталі не з’єднані згідно з вимогами -"-
Х
201.070
надмірний знос з’єднань засоби перевірки
Х
201.080
немає стопорних деталей з’єднань органолеп
тичний


Х
201.090
немає функціональних елементів конструкції -"-
Х
201.100
немає протипилового кожуха або його пошкоджено -"-
Х
201.110
кут повороту коліс обмежується не передбаченими конструкцією деталями -"-


Х


201.120
кут повороту коліс не обмежується упорами згідно з вимогами -"-


Х


201.130
колеса самовільно повертаються -"-
Х
201.140
наявність штатних сигналів про недоліки підсилювача керма -"-


Х


201.150
трубопроводи підсилювача пошкоджено, закручено, не закріплено, торкаються (можуть торкатися в робочих положеннях) елементів конструкції, місця закріплення змінено органолеп
тичний


Х


201.160
рівень робочої рідини підсилювача керма не відповідає вимогам -"-
Х
201.170
підтікання робочої рідини через з’єднання гідросистеми підсилювача керма -"-


Х


201.900
самовільне переобладнання механізмів системи керування -"-
Х
202 Кермо та колонка керма: Х
202.010
пошкоджено, не закріплено, має надмірний перекіс, не фіксується у робочих положеннях -"-
Х
202.900
самовільне переобладнання керма та (або) колонки керма -"-
Х
203
Підвіска та характеристики установки керованих коліс:203.010
деталі підвіски зруйновано, мають тріщини, не закріплено -"-


Х


203.020
кути установки керованих коліс не відповідають вимогам -"-
Х
203.900
самовільне переобладнання підвіски та установки керованих коліс -"-


Х


204
Поворотний механізм керованої осі причепа:


204.010
несуча деталь має тріщину, залишкову деформацію, її закріплення та (або) метод проведеного ремонту не відповідають вимогам -"-


Х


204.020
тугий хід, стопоріння руху поворотного механізму осі причепа, кут повороту осі не відповідає вимогам, немає засобів блокування повороту для руху заднім ходом -"-


Х


204.900
самовільне переобладнання механізму -"-

Х
Оглядовість з місця водія
301 Зона огляду з робочого місця водія:

301.010
сторонні предмети погіршують огляд з робочого місця водія чи відвертають його увагу органолеп
тичний
Х
301.020
немає або не відповідають вимогам засоби проти засліплення водія, засоби обігріву (обдуву) вітрового скла -"-


Х


302 Стекла:
302.010
відсутнє маркування про безпечність скла -"-
Х
302.020
вітрове скло має сколи чи тріщини у зоні дії склоочисників -"-
Х
302.030
коефіцієнт світлопропускання вітрового скла не відповідає встановленим вимогам засоби перевірки


Х


302.040
коефіцієнт світлопропускання бічних стекол у зоні огляду з робочого місця водія вперед та в боки не відповідає встановленим вимогам -"-
Х
302.050
немає, некомплектні чи не діють склоочисники органолеп
тичний
Х
302.060
немає, не діють склоомивачі вітрового скла -"-
Х
303 Засоби заднього огляду:
303.010
немає зовнішнього дзеркала заднього огляду -"-
Х
303.020
немає внутрішнього дзеркала заднього огляду, якщо передбачено вимогами -"-


Х


303.030
зовнішнє дзеркало заднього огляду пошкоджено так, що звужує або спотворює нормовану зону огляду -"-


Х


303.040
зовнішнє дзеркало заднього огляду не піддається регулюванню чи не фіксується в робочому положенні -"-
Х
303.050
відсутнє додаткове зовнішнє дзеркало з правого боку на транспортному засобі, який призначено для буксирування двох і більше причепів, або таке дзеркало не забезпечує оглядовість згідно з вимогами органолеп
тичний
Х
303.060
немає або не відповідають вимогам спеціальні пристрої заднього огляду, що замінюють дзеркала -"-


ХЗовнішні світлові прилади, електроустатковання


401 Фари дальнього світла:
401.010 немає або не діють -"- Х
401.020
колір світлової дії не відповідає вимогам -"- Х
401.030
відрегулювання напрямку поширення променів не відповідає вимогам засоби перевірки


Х


401.040
сила світла не відповідає вимогам -"-
Х
401.050
не діє сигналізатор увімкнення фар дальнього світла органолеп
тичний


Х


402 Фари ближнього світла:
402.010 немає або не діють -"- Х
402.020
колір світлової дії не відповідає вимогам -"- Х
402.030
відрегулювання напрямку поширення променів не відповідає вимогам засоби перевірки
Х
402.040
світлорозподіл не відповідає вимогам -"-
Х
402.060
застосовано газорозрядні джерела світла без (або такі, що не діють) автоматичного коректора нахилу фар та пристроїв для очищення скла фар органолеп
тичний


Х


403
Передні, задні, бічні габаритні, контурні ліхтарі:403.010 немає або не діють -"- Х
403.020
колір світлової дії не відповідає вимогам виробника органолеп
тичний
Х
404
Ліхтарі гальмування ("стоп-сигнали"):
404.010
немає або не діють у разі приведення в дію робочої гальмової системи -"-


Х


404.020
колір світлової дії не відповідає вимогам -"-
Х
404.030
переривчастий режим світлової дії робочої гальмової системи -"-
Х
405
Покажчики поворотів, аварійна сигналізація:

405.010 немає або не діють -"- Х
405.020
колір світлової дії не відповідає вимогам -"- Х
405.030
режим роботи не відповідає вимогам -"- Х
405.040
несинхронна дія покажчиків повороту та бічних повторювачів повороту у разі увімкнення аварійної сигналізації -"-
Х
405.050
не діє сигналізатор дії покажчиків повороту -"-

406 Протитуманні фари:
406.010 немає або не діють -"- Х
406.020
колір світлової дії не відповідає вимогам -"- Х
406.030
кут нахилу променів не відповідає вимогам засоби перевірки Х

406.040
сила світла не відповідає вимогам -"- Х
406.050
задня фара не вмикається синхронно з увімкненням фар ближнього або дальнього світла або передніх протитуманних фар органолеп
тичний
Х
407 Ліхтар заднього ходу:
407.010
немає або не діє у разі увімкнення передачі заднього ходу -"-
Х
407.020
колір світлової дії не відповідає вимогам органолеп
тичний
Х
408
Ліхтарі освітлення заднього номерного знака:
408.010
немає або не діють у разі увімкнення габаритних ліхтарів -"-
Х
408.020
колір світлової дії не відповідає вимогам -"- Х
409 Світловідбивні пристрої:
409.010 немає -"- Х
409.020
колір світлової дії не відповідає вимогам -"- Х

409.030
форма не відповідає вимогам стосовно певної категорії транспортного засобу -"-
Х
410
Електричні з’єднання тягача з причепом (напівпричепом):410.010
пошкоджено ізоляцію провідників -"- Х
410.020
несумісні розетка та вилка, невідповідність контактів вимогам за призначенням -"-
Х
411
Загальний технічний стан зовнішніх світлових приладів:411.010
на функціональних поверхнях зовнішніх світлових приладів тріщини, нанесено тонувальне покриття, лакофарбове покриття, прилади не закріплено -"-
Х
411.900
самовільне переобладнання зовнішніх світлових приладів -"-


Х


412 Електрична мережа:

412.010
пошкоджено ізоляцію провідників -"- Х
412.020
ізоляція провідників, джгутів торкається гострих елементів конструкції органолеп
тичний
Х
412.030
провідники, джгути не закріплено -"- Х
412.040
застосовано нештатні запобіжники або установлено сторонні предмети -"-
Х
413 Акумуляторна батарея:
413.010
не закріплена, наявні тріщини корпуса, протікає електроліт -"-
Х
413.020
клеми виводів не затягнені, мають корозійні пошкодження -"-
Х
413.030
в одній мережі поєднано батареї різних типів, ємностей -"-
Х
Пневматичні шини і колеса
501 Пневматичні шини:
501.010
кількість не відповідає вимогам -"- Х
501.020
застосована відновлена шина не відповідає вимогам -"-


Х


501.040
тип конструкції, тип рисунка протектора, напрям обертання не відповідає вимогам -"-


Х


501.060
розмір, індекс несучої спроможності, символ категорії максимальної швидкості не відповідає вимогам -"-


Х


501.080
шини мають пошкодження (порізи, розриви тощо), що оголюють корд, розшарування в протекторі та (або) боковині, висота малюнка протектора не відповідає вимогам -"-


Х


502 Колеса з установленими на них шинами:
502.010
кількість не відповідає вимогам -"- Х
502.020
для установки і закріплення коліс, між дисками здвоєних коліс застосовані не передбачені вимогами деталі -"-


Х


502.030
відсутні або не відповідають вимогам деталі для закріплення коліс органолеп
тичний


Х


502.040
для установки пневматичної шини застосовано деталі, що не передбачені вимогами -"-


Х


502.050 тріщини диска, обода -"- Х
Двигун та його системи
601
Система живлення паливом:
601.010
комплектність, місце установки, закріплення не відповідають вимогам, порушена герметичність складових частин -"-


Х


602 Система випуску та нейтралізації газів:
601.020
комплектність, місце установки, закріплення не відповідають вимогам, герметичність складових частин (елементи глушників, систем нейтралізації спалин, систем вибіркової каталітичної нейтралізації сечовиною, систем рециркуляції газів та уловлювання парів, систем вентиляції картера, фільтрів видалення сажі, окремих датчиків) -"-


Х


601.021
нейтралізатори і система нейтралізації відключені від процесів нейтралізування шкідливих викидів -"-


Х


603 Бортова система діагностування:
603.050
сигналізує про істотні згідно з експлуатаційною документацією транспортного засобу недоліки технічного стану -"-


Х


Газобалонне обладнання
701 Маркування:
701.010
документально не підтверджено правомірність встановлення газобалонного обладнання органолеп
тичний


Х


701.020
маркування балона, знаки безпеки не відповідають вимогам органолеп
тичний


Х


701.030
відсутні знаки небезпеки на транспортному засобі з газобалонним обладнанням; немає ідентифікаційних табличок транспортного засобу категорій М2 і М3 з газобалонним обладнанням -"-
Х
701.040
застосовано балон, що не призначений для використання у складі газобалонного обладнання транспортного засобу -"-
Х
702 Газовий балон та його обладнання:
702.010
строк проведення технічного огляду балона відповідно до законодавства прострочено -"-


Х


702.020
установка балона не відповідає вимогам щодо закріплення нерухомо поза моторним відділенням, у відповідному положенні згідно з вимогами, без контакту з металевими складовими частинами транспортного засобу (крім деталей закріплення), орієнтації циліндричного балона відносно осі транспортного засобу, конструкції і кількості кріпильних елементів, захисту балона і балонної арматури від дії вантажу, захисту металосклопластикового балона від дії сонячних променів, пошкодження гравієм, щебенем та речовинами для протидії заледенінню дорожнього покриття, а також відстані від балона до поверхні дороги, не зменшено повздовжну прохідність та кути в’їзду і з’їзду транспортного засобу -"-


Х


702.040
газонепроникний кожух не відповідає вимогам щодо поперечного перерізу каналу виводу в атмосферу, його орієнтації та місця виведення -"-


Х


702.060
балон обладнано автоматичним обмежувачем рівня наповнення зрідженого нафтового газу, призначеним для балона іншої конструкції -"-


Х


703 Газопроводи:
703.010
матеріал, діаметр, товщина стінки, покриття газопроводу не відповідає вимогам органолеп
тичний


Х


703.020
газопровід має зварні, паяні, нарізні з’єднання або його пошкоджено -"-


Х


703.030
установка газопроводу не відповідає вимогам щодо заборони контакту з металевими складовими частинами, зокрема в місцях закріплення без захисних прокладок, відсутність в місцях дії піднімальних пристроїв транспортного засобу та в пасажирському салоні або замкненому просторі багажного (вантажного) відділення, а також захисту газонепроникним кожухом -"-


Х


703.050
у пасажирському салоні чи замкненому просторі багажного чи вантажного відділення наявні з’єднання газопроводів, за винятком з’єднань із газонепроникним кожухом та з’єднань із заправним блоком, якщо ці з’єднання оснащено захисним покриттям, тривким до дії зрідженого нафтового газу (стисненого природного газу), а будь-який витік газу відбувається безпосередньо в атмосферу -"-
Х
703.070
через газопровід протікає струм для живлення складових частин електрообладнання -"-


Х


704
Газова апаратура і заправний вузол:
704.010
склад комплекту газобалонного обладнання не відповідає вимогам -"-


Х


704.030
електрообладнання газобалонного обладнання не захищено щонайменше одним запобіжником від перевантаження, який можливо замінити без використання інструменту -"-


Х


704.050
апаратуру встановлено з порушенням вимог щодо відстані між складовими частинами та випускним трактом без теплових екранів, закріплення і кріпильних елементів, захисту від ушкодження, не установлено в пасажирському салоні органолеп
тичний


Х


704.070
заправний вузол встановлено з порушенням вимог щодо оснащення його щонайменше одним зворотним клапаном для заправлення зрідженим нафтовим газом, винесення назовні транспортного засобу, закріплення, захисту від дії бруду, вологи, а також розміру виступання його назовні -"-


Х


705
Газобалонне обладнання транспортного засобу категорій М2 і М3:705.010
балон установлено не на унормованій відстані від переднього та заднього габариту транспортного засобу -"-


Х


705.020
пасажировмісність не зменшено згідно з документами на переобладнання транспортного засобу -"-


Х


706 Функціонування:
706.010
газобалонне обладнання функціонує з порушенням вимог щодо герметичності, припинення подачі газу з вимкненням системи запалювання, обмеження максимального тиску -"-
Х
706.050
двигун, крім газодизеля та двигунів із системами впорскування бензину безпосередньо в камеру згоряння, не обладнано системою перемикання на різні види палива, яка унеможливлює подачу в двигун більше ніж одного виду палива -"-


Х
Чинники, характеристики негативного впливу на навколишнє природне середовище801
Вміст у спалинах монооксиду вуглецю, вуглеводнів та димність спалин:801.010
об’ємна концентрація монооксиду вуглецю не відповідає вимогам засоби перевірки


Х


801.030
об’ємна концентрація вуглеводнів не відповідає вимогам -"-


Х


801.050
димність не відповідає вимогам -"- Х
802 Рівень звуку:
802.070
втрачено, пошкоджено, не діють глушники, резонатори випуску стисненого повітря гальмової системи органолеп
тичний


Х


802.080
втрачено, пошкоджено, не діють глушники системи випуску двигуна -"-


Х


803
Витік експлуатаційних рідин:
803.090
витік рідини крізь з’єднання, які не ущільнено, внаслідок пошкоджень складових частин транспортного засобу -"-


Х
Інші елементи, які впливають на безпечність транспортного засобу901
Пасажировмісність, сидіння, ремені безпеки:
901.010
загальна кількість місць для пасажирів, пасажирських сидінь та їх розміщення не відповідають вимогам -"-


Х


901.020
конструкція та закріплення сидінь водія, пасажирів не відповідає вимогам -"-


Х


901.040
конструкція, кількість, технічний стан ременів безпеки та елементів їх кріплень не відповідає вимогам -"-


Х


902 Замки дверей, бортів кузова:
902.010
конструкція, кількість, функціонування не відповідають вимогам органолеп
тичний


Х


903 Бампери:
903.010
немає переднього, заднього бампера, конструкцію самовільно змінено, не закріплено згідно з вимогами -"-


Х


904 Захисний пристрій:
904.010
немає заднього захисного пристрою, конструкцію самовільно змінено, не закріплено згідно з вимогами -"-


Х


904.020
немає бокового захисного пристрою або через пошкодження втрачено його енергопоглинальні властивості, конструкцію самовільно змінено -"-


Х


905
Рама, кузов, інші несучі елементи:
905.010
зломи, тріщини, наскрізні корозійні пошкодження, тріщини зварних несучих швів або непридатність їх до виконання функцій за призначенням -"-


Х


905.060
відсутній болт або інші кріпильні деталі з’єднань несучих елементів або вони не відповідають вимогам -"-


Х


906
Сідельно-зчіпний пристрій, шворінь напівпричепа:906.010
відсутнє маркування відповідно до вимог -"- Х
906.030
перевищено граничне значення зносу, пошкоджено складові частини, що взаємодіють із шворнем напівпричепа, не затягнено чи втрачено кріпильні деталі органолеп
тичний, засоби перевірки


Х


906.060
замковий пристрій не відповідає вимогам органолеп
тичний

Х
906.080
перевищено граничне значення зносу шворня
органолеп
тичний, засоби перевірки


Х


907
Передній, задній буксирувальний пристрій:
907.010
відсутній або пошкоджений із втратою несучої спроможності органолеп
тичний


Х


907.030
пружні елементи (демпфери) пошкоджено -"- Х
907.060
відсутні елементи блокування чи стопоріння замкових пристроїв -"-


Х


908
Вантажна платформа, вантажний кузов:

908.010
платформу, кузов не закріплено -"- Х
908.020
днище, стінки, несучі елементи наскрізно пошкоджено, зокрема корозією -"-


Х


908.030
каркас, тент, замки, бокові відбійні бруси пошкоджено, мають гострі крайки, не закріплено згідно з вимогами -"-


Х


908.060
замок відкидного борта не забезпечує його фіксацію, блокування або стопоріння -"-


Х


908.080
пристрій автоматичного управління замком борта самоскида не діє або діє з порушенням вимог, немає упору проти довільного опускання кузова самоскида -"-


Х


908.090
навантажувально-розвантажувальні пристрої не закріплено, їх привод не діє, застосовано електроживлення високої напруги -"-


Х


910
Пасажирський кузов, кабіна:
910.010
кузов не закріплено згідно з вимогами -"- Х
910.020
днище, стінки, кожух колеса, елементи зовнішньої обшивки, несучі елементи наскрізно пошкоджено, зокрема корозією -"-


Х


910.050
відсутнє маркування, втрачено елементи механізмів відкриття (відчинення) аварійних дверей, люків -"-
Х
910.080 двері не зачиняються -"- Х
910.090
засоби обігріву не діють
органолеп
тичний
Х
910.100
механізм підіймання-опускання перекидної кабіни не фіксує кабіну в робочому та (або) транспортному положеннях, немає обмежувача кута нахилу кабіни, елементів підвіски -"-


Х


910.110
аварійний люк заблоковано від відкриття, немає механізмів фіксації, рукоятки -"-


Х


910.120
капот не зафіксовується в транспортному положенні -"- Х
910.130
немає засобів виймання скла вікон в аварійній ситуації відповідно до вимог -"-


Х


910.140
немає написів або інформаційних табличок для користувача аварійним виходом -"-


Х


911 Запасне колесо:
911.030
запасне колесо не закріплено згідно з вимогами -"-
Х
911.050
засоби механізації підіймання-опускання колеса не діють -"-


Х


912 Силова передача і її механізми управління:
912.010
немає усіх елементів підвіски складових частин (редуктор, карданна або бортова передача, варіатор), захисних щитків або вони не відповідають вимогам -"-


Х


913 Мости, осі:
913.010
балка осі (моста) має тріщини, надмірні згини, заварені (запаяні) тріщини -"-


Х


913.030
несучі елементи підвіски зламані, мають тріщини, надмірну залишкову деформацію -"-


Х


913.060
елементи поворотної цапфи зламано, має тріщини, надмірну залишкову деформацію, тугий хід органолеп
тичний


Х


913.080
пневморесори пошкоджено, заблоковано, установлено з порушенням вимог -"-


Х


913.090
гасник коливань пошкоджено, витікає робоча рідина -"-


Х


914
Засоби фіксації, дублювання зчіпних пристроїв причепів:914.010
немає або не відповідають вимогам засоби фіксації опори дишла причепа, дублювання зчіпного пристрою у разі аварійного від’єднання причепа (страхувальні троси, ланцюги або аналогічні конструкції, елементи їх закріплення) -"-


Х


914.030
немає або не відповідають вимогам засоби фіксації механізму повороту передньої осі причепа -"-


Х


914.040
виносна або висувна опора (аутригер) в транспортному положенні не фіксується, відокремлювана від транспортного засобу додаткова опора (підкладка) для виносної опори не фіксується (не закріплюється) в транспортному положенні або механізм їх фіксації не відповідає вимогам -"-


Х


914.050
рухомі елементи устатковання (поворотні платформи, стріли, вантажопідіймальні пристрої, інші робочі органи) не фіксуються в транспортному положенні згідно з вимогами -"-


Х


914.060
немає, не фіксується у транспортному положенні опорне обладнання напівпричепа -"-


Х


915 Прилади:
915.010 не функціонує тахограф -"- Х
915.020
спідометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або він не функціонує, не опломбований (якщо передбачено вимогами) -"-


Х


915.030
таксометр відсутній (якщо передбачено вимогами) або він не функціонує, не опломбований органолеп
тичний


Х


916 Устатковання:
916.020
немає противідкотних упорів, їх пошкоджено, конструкція не відповідає вимогам -"-
Х
916.030
немає або не діє звуковий сигнал, сирена або горн згідно з вимогами -"-


Х


916.040 відсутня аптечка -"- Х
916.050 відсутній вогнегасник -"- Х


Додаткова перевірка транспортного засобу категорій М2 і M3 (автобуси)1001
Конструкція автобуса, його складові частини:
1001.0
10
конструкція пасажирських, аварійних дверей не відповідає вимогам щодо відчинення зсередини і ззовні органом включення-виключення дверей та (або) дистанційного управління -"-


Х


1001.0
20
немає, не відповідають вимогам захисні пристрої механізмів дверей -"-


Х


1001.0
30
немає, не відповідають вимогам засоби контролю за зачиненням дверей, захисні пристрої механізмів дверей -"-


Х


1001.0
50
аварійний вихід, доступ до нього не відповідають вимогам -"-


Х


1001.0
70
покриття підлоги не відповідає вимогам (створює небезпеку спіткнутися, посковзнутися) -"-


Х


1001.
100
сидіння для пасажирів, членів екіпажу не відповідають вимогам -"-


Х


1001.1
10
кількість поручнів, їх розташування та технічний стан не відповідають вимогам -"-


Х


1001.1
20
конструкція місць для лежання не відповідає вимогам -"-


Х


1001.1
50
немає або не функціонує світлосигнальна, акустична відеосистема спілкування водій - пасажир, водій - член екіпажу відповідно до вимог органолеп
тичний


Х


1001.1
90
немає, не діють засоби внутрішнього освітлення відповідно до вимог -"-


Х


1002 Написи, маркування:
1001.
210
освітлення та елементи закріплення трафаретів стосовно маршруту не встановлено, пошкоджено, установлено з порушенням вимог -"-
Х
1001.
220
не відповідають вимогам написи, позначки входу-виходу або немає написів щодо входу-виходу, пасажировмісності, покажчика місця розташування медичної аптечки, вогнегасника -"-
Х


Додаткова перевірка автобуса, призначеного для перевезення школярів1101 Конструкція автобуса, його складові частини:

1101.
010
з місця водія неможливо управляти відчиненням дверей та заблоковувати їх, заблоковані двері не відчиняються засобами аварійного відчинення, автоматичне блокування дверей самовільно знімається на швидкості руху більш як 5 кілометрів на годину, автобус може зрушити з місця з відчиненими дверима, у разі відчинення дверей не діє переривиста акустична сигналізація, звук якої не проникає всередину автобуса -"-


Х


1101.
030
на кузові немає напису "Шкільний автобус", розпізнавального знака "Діти" відповідно до вимог -"-
Х
1101.
040
задній хід автобуса не супроводжує акустичний сигнал відповідно до вимог -"-


Х


1101.
050
на місці для перевезення пасажирів на колясках відсутнє маркування, відсутні або не діють засоби закріплення колясок, не передбачено місць для закріплення крісел-колясок у розкладеному та (або) складеному стані, не забезпечено доступ для завантаження (розвантаження) коляски згідно з вимогами -"-


Х


1101.
070
сидіння, що межують з проходом, не мають бокових елементів для утримання пасажирів, якщо це передбачено вимогами органолеп
тичний


Х


1102 Спеціальне обладнання:
1102.
010
пристрій для підіймання школяра в кріслі-колясці не діє, не відповідає вимогам -"-


Х


1102.
020
немає, не відповідає вимогам конструкція ременів безпеки пасажирів -"-


Х


1102.
030
відсутні чи несправні внутрішні дзеркала спостереження за пасажирами з місця водія, з місця особи, що супроводжує пасажирів, якщо це передбачено вимогами -"-


Х


1102.
040
немає, несправні засоби зв’язку для сигналізації водієві з місця пасажира чи особи, що супроводжує пасажирів, про вимогу щодо зупинки -"-


Х


1102.
060
немає, не вмикаються з робочого місця водія проблискові маячки оранжевого кольору на даху незалежно від того, зачинені чи відчинені двері, двигун діє чи ні, якщо це передбачено вимогами -"-


Х


1102.
080
немає або не функціонує обмежувач швидкості та відповідна сигналізація, тахограф -"-


Х
Додаткова перевірка автобуса, призначеного для перевезення інвалідів1201 Спеціальне обладнання:
1201.
010
немає, не закріплено або не відповідають вимогам горизонтальні поручні вздовж стінок кузова біля місця установки крісла-коляски -"-


Х


1201.
030
немає, не закріплено, не відповідають вимогам засоби закріплення крісла-коляски в транспортному положенні -"-


Х


1201.
050
не забезпечено блокування руху у разі, коли засоби підіймання-опускання, переміщення крісла-коляски не встановлено у транспортне положення, а пасажирські двері не зачинено органолеп
тичний
Х
1201.
070
немає, не відповідає вимогам сигналізація на робочому місці водія про місце розміщення засобів підіймання-опускання, крісла-коляски, про вимогу зупинки -"-


Х


1201.
080
немає, не відповідає вимогам транспортна коляска для переміщення інваліда в автобусі і коляска, суміщена з установленим унітазом туалету в автобусі II і III класу -"-


Х


1201.
100
немає, не відповідають вимогам опори сидінь крісел-колясок для стоп, гомілок інвалідів, спинка сидіння не фіксується у нахиленому положенні, не повертається у вихідне положення, покриття подушок і спинок пошкоджено, несправні ремені безпеки в автобусах II і III класу, підлокітники сидінь, що розміщені біля проходу, не відкидаються або пошкоджені -"-


Х


1201.
120
конструкція засобів забезпечення доступу інвалідів в автобус та їх переміщення всередині не відповідають вимогам -"-


Х


1202
Відділення для перевезення крісла-коляски інваліда, документація:1202.
010
немає, не відповідає вимогам пристрій закріплення складеної коляски у транспортному положенні -"-


Х


1202.
050
немає, не відповідають вимогам інструкції щодо перевезення пасажирів-інвалідів -"-
Х


Додаткова перевірка транспортних засобів - таксі категорії М11301 Комплектність:
1301.
010
немає, не відповідають вимогам ліхтар "таксі", сигнальні ліхтарі з світлофільтрами червоного і зеленого кольорів, таксометр, інформаційні таблички про водія органолеп
тичний
Х
1302 Обладнання:
1302.
010
таксометр і сигнальні ліхтарі не вмикаються-вимикаються з робочого місця водія згідно з вимогами -"-
Х
1302.
020
ліхтар "таксі" не може бути ввімкненим, коли таксометр вимкнено та незалежно від увімкнення інших світлових приладів -"-
Х


Додаткова перевірка автомобіля швидкої медичної допомоги1401 Спеціальне устатковання:
1401.
010
немає, не відповідає вимогам щодо закріплення в транспортному положенні спеціальне обладнання -"-


Х


1401.
020
немає, не відповідає вимогам окремий вимикач додаткової акумуляторної батареї -"-


Х


1401.040
немає, не відповідає вимогам перетворювач постійного струму базового автомобіля в змінний струм напругою 220 В, частотою 50 Гц -"-


Х


1401.
050
можливо здійснити пуск двигуна і рух у разі, коли спеціальне устатковання живить зовнішнє джерело -"-


Х


1401.
060
додаткові електричні системи живлення спеціального устатковання не мають окремих запобіжників або відповідних електронних пристроїв -"-


Х


1401.
070
кузов, елементи шасі використано як "заземлення" додаткових електричних систем -"-


Х


1401.
080
двері медичного салону не зафіксовуються у відчиненому положенні, аудіо- та (або) візуальний сигнал не попереджає водія про відчинення дверей медичного салону органолеп
тичний


Х


1401.
090
у систему вентилювання-обігрівання медичного салону крізь нещільності потрапляють спалини -"-


Х
Додаткова перевірка великогабаритного, великовагового транспортного засобу1501 Укомплектованість:
1501.
010
немає, не відповідає вимогам комплект противідкотних упорів, попереджувальних конусів, знаків об’їзду, протиковзких ланцюгів пневматичних шин автомобіля-тягача та причепів -"-
Х
1501.
010
немає, не відповідає вимогам жорсткий буксир, миготливий ліхтар червоного кольору або знак аварійної зупинки, жилет оранжевого кольору із світловідбивними елементами -"-


Х


1501.
010
немає, не відповідає вимогам розпізнавальний знак обмеження швидкості, передній та задній сигнальний щиток "Негабаритний вантаж" -"-


Х


1501.
010
немає достатньої кількості чи не відповідають вимогам ліхтарі переднього білого та заднього червоного кольору для установлення на крайніх габаритних частинах негабаритного вантажу -"-


Х


1501.
010
немає, не відповідає вимогам знак "Довгомірний транспортний засіб" та ліхтарі білого, червоного та оранжевого кольору або вони та транспортний засіб не пристосовані для установлення відповідно спереду, ззаду і з боків транспортного засобу -"-


Х


1501.
010
немає, не відповідають вимогам щодо конструкції та установки дзеркала заднього виду -"-


Х


1502
Кольорографічне маркування:
1502.
010
немає, не відповідає вимогам органолеп
тичний
Х


Додаткова перевірка транспортних засобів категорій FL, OX, AT, EX/II, EX/III, які призначено або пристосовано для перевезення небезпечних вантажів1601
Конструкція, укомплектованість:
1601.
010
характеристики спеціального обладнання транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів не підтверджені офіційними документами відповідно до законодавства, строк дії офіційних документів вичерпано, в офіційних документах зазначено інші транспортні засоби -"-


Х


1601.
020
конструкція базового транспортного засобу (його складових частин) не відповідає вимогам -"-


Х


1601.
040
інформаційні таблички про небезпечні вантажі за кількісним та якісним складом, розмірами та місцем установлення не відповідають вимогам -"-


Х


1601.
060
транспортний засіб не відповідає вимогам -"-
Х
1601.
080
комплект спеціального обладнання (противідкотні упори, засоби пожежогасіння, конуси із світловідбивною поверхнею, миготливі ліхтарі жовтого кольору з автономним живленням, знаки аварійної зупинки, жилети із світловідбивними елементами, переносні ліхтарі) не відповідає вимогам -"-


Х


1601.
100
складові частини електромережі за конструкцією, виконанням і місцем установки не відповідають вимогам -"-


Х


1601.
120
гальмові системи (робоча, стоянкова, тривалої дії ("зносотривка"), аварійна) не відповідають спеціальним вимогам органолеп
тичний


Х


1601.
140
немає, не відповідають вимогам пристрої обмеження швидкості -"-


Х


1602
Перевірка технічного стану транспортних засобів окремих категорій: -"-


1602.
010
не відповідає вимогам до транспортних засобів категорій EX/II та EX/III щодо місця установки опалювального пристрою та функціонування його вимикача, вимикання електрообладнання -"-


Х


1602.
030
не відповідає вимогам до транспортного засобу закритого типу категорії EX/II щодо дверей, вікон, кришок -"-


Х


1602.
060
не відповідає вимогам до транспортного засобу незакритого типу категорії EX/III щодо дверей та їх запірних пристроїв -"-


Х


1602.
080
не відповідає вимогам до транспортних засобів категорій FL, OX та AT щодо технічного стану елементів закріплення спеціальних засобів, призначених для розміщення вантажу, заднього захисного пристрою, вимикача нагрівального пристрою -"-


Х


1602.
100
не відповідає вимогам до транспортного засобу, який призначено для перевезення самореактивних речовин класу небезпеки 4.1 та органічних пероксидів класу небезпеки 5.2, щодо регулювання і контролю за температурою вантажу, пропуску парів вантажу в кабіну водія, технічного стану вентиляційних отворів та відповідних клапанів вантажного відділення -"-


Х


Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2012 р. N 137

Технічний опис
та зразок протоколу перевірки
технічного стану транспортного засобу

1. Бланк протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу (далі - бланк) має вигляд прямокутного аркуша паперу формату 202 х 290 міліметрів (за зразком згідно з додатком).

2. Бланк виготовляється способом офсетного друку чотирма фарбами з лицьового боку.

3. Бланк має дизайн синьо-охристої кольорової гами.

4. На бланку фарбами зазначених кольорів повинні бути надруковані дві антисканерні сітки, що складаються з фрагментів сіток певної геометрії та із застосуванням методу "псевдорельєф" контуру території України із словом "УКРАЇНА".

Одну із сіток виконують з використанням технології райдужного друку - з поступовим переходом одного кольору сітки в інший.

Однією з фарб, наявних у сітках, повинні бути виконані із застосуванням гільйоширного способу рисунок та рамки. На фоні такого рисунка зображають Державний Герб України. У рамках гільйоширним способом друкують текст літерами заввишки 0,3 міліметра у негативному зображенні: "ОБОВ’ЯЗКОВИЙ ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ" та вертикальний текст літерами заввишки 0,2 міліметра у позитивному зображенні "ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ".

5. У центрі бланка спеціальним растром виконують контур території України та слово "УКРАЇНА" під дією ультрафіолетового проміння блакитного свічення.

6. На бланку друкують фарбою чорного кольору, яка під дією інфрачервоного проміння стає невидимою. Цією самою фарбою на бланку виконують у позитивному зображенні смуги з текстом "ПРОТОКОЛ ПЕРЕВІРКИ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ" літерами заввишки 0,2 міліметра.

7. Бланки повинні мати наскрізну нумерацію, виконану способом високого друку захисною фарбою чорного кольору з червоним свіченням в ультрафіолетовому промінні.

Номер протоколу повинен послідовно складатися з п’ятизначного номера суб’єкта проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, відділеного знаком дефіс від порядкового номера протоколу та знаком дефіс від двох останніх цифр числа поточного року.

8. Повинна бути забезпечена можливість нанесення на бланки текстової інформації із застосуванням засобів комп’ютерної та копіювально-розмножувальної техніки.

9. Усі реквізити, передбачені формою бланка, повинні бути заповнені. У разі виконання записів на зворотному боці бланка протокол перевірки технічного стану транспортного засобу вважається недійсним.

Забороняється вживати скорочення слів, крім визначених Порядком проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та обсягами перевірки технічного стану транспортних засобів, а також будь-яким способом виправляти текст.

Протокол заповнюється на бланку українською мовою шрифтом Times New Roman.

Додаток
до технічного опису

Протокол
перевірки технічного стану транспортного засобу
N ХХХХХ-ХХХХХ-ХХ

З Додатком до технічного опису можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".