Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
23.06.2006 N 444

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2006 р. за N 823/12697

Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру уповноважених рейтингових
агентств та видачі Свідоцтв про включення
до Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств

( Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 237 від 07.02.20
12 )

Відповідно до пунктів 31, 33 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ), Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств та видачі Свідоцтв про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (додається).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрану забезпечити:

державну реєстрацію цього рішення в Міністерстві юстиції України;

опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку М.Непрана.

Голова Комісії А.Балюк

Погоджено:

Голова Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва А.Дашкевич

Протокол засідання Комісії
від 23 червня 2006 р. N 21

Затверджено
Рішення Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
23.06.2006 N 444

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 липня 2006 р. за N 823/12697

Порядок
ведення Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств та видачі Свідоцтв
про включення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств

Цей Порядок розроблено відповідно до пунктів 31, 33 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ).

1. Загальні положення

1.1. У цьому Порядку наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств (далі - Державний реєстр) - сукупність даних щодо уповноважених рейтингових агентств, які включені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) до Державного реєстру; ( Абзац другий пункту 1.1 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 від 07.02.2012 )

рейтингове агентство - юридична особа, яка надає професійні послуги на ринку цінних паперів та спеціалізується на визначенні кредитних рейтингів (рейтингуванні) та наданні інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із забезпеченням діяльності з визначення кредитних рейтингів;

уповноважене рейтингове агентство - рейтингове агентство, яке стало переможцем конкурсу з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки, який проводиться Комісією;

конкурс з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки (далі - конкурс), - спосіб відбору уповноважених рейтингових агентств, які мають право визначати обов'язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів;

конкурсна комісія - орган, який складається з представників органів державної влади, професійних учасників ринку цінних паперів, емітентів, наукових закладів та інших та основним завданням якого є визначення уповноваженого рейтингового агентства на конкурсній основі. Персональний склад конкурсної комісії та зміни її складу затверджуються відповідним наказом Комісії;

інші поняття вживаються у цьому Порядку відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ).

1.2. Рішення щодо включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру, видачі йому Свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств (далі - Свідоцтво), виключення його з Державного реєстру, анулювання Свідоцтва приймається Комісією на засіданні відповідно до цього Порядку.

1.3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

здійснює розробку організаційних і методологічних принципів ведення Державного реєстру;

забезпечує своєчасне внесення відомостей про уповноважене рейтингове агентство до Державного реєстру та підтримує їх в контрольному стані;

здійснює розробку і вдосконалення технології та програмних засобів ведення Державного реєстру;

виконує в повному обсязі функції накопичення та опрацювання інформації щодо уповноважених рейтингових агентств, актуалізації даних, їх зберігання, захист, контроль доступу тощо;

зберігає документи, на підставі яких здійснюється включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру або його виключення;

організовує опублікування даних Державного реєстру, змін та доповнень до нього в офіційних друкованих виданнях Комісії.

1.4. Рейтингове агентство набуває права визначати рейтингові оцінки, обов'язковість отримання яких визначається законом, з дати видачі йому Свідоцтва.

Право на проведення рейтингової оцінки не може бути передано третім особам.

1.5. Відповідальність за достовірність інформації, поданої для включення до Державного реєстру, несе уповноважене рейтингове агентство згідно з законодавством України.

1.6. Дані, уключені до Державного реєстру, які зазначені в документах, що подаються рейтинговим агентством для участі в конкурсі з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки, за винятком інформації про номер поточного рахунку уповноваженого рейтингового агентства та інформації про банки, що обслуговують уповноважене рейтингове агентство (найменування, МФО, місцезнаходження, телефон/факс) щодо кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у власності посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства; засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності; суб'єктів господарювання, у яких уповноважене рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями), публікуються Комісією в її офіційних друкованих виданнях і розміщуються на офіційному веб-сайті.

2. Склад інформації Державного реєстру

До Державного реєстру включаються наступні дані щодо уповноваженого рейтингового агентства, які зазначені в документах, що подаються рейтинговим агентством для участі в конкурсі з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки:

рішення Комісії про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру;

дата та реєстраційний номер Свідоцтва;

рішення Комісії про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру;

рішення Комісії про видачу дубліката Свідоцтва;

ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

повне найменування уповноваженого рейтингового агентства;

місцезнаходження уповноваженого рейтингового агентства;

( Абзац дев'ятий глави 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 від 07.02.2012 )

( Абзац десятий глави 2 виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 від 07.02.2012 )

інформація про види діяльності уповноваженого рейтингового агентства;

розмір зареєстрованого статутного капіталу уповноваженого рейтингового агентства;

номер поточного рахунку уповноваженого рейтингового агентства та інформація про банки, що обслуговують уповноважене рейтингове агентство (найменування, МФО, місцезнаходження, телефон/факс);

адреса офіційного веб-сайту, електронної пошти уповноваженого рейтингового агентства;

інформація про філії та інші відокремлені підрозділи уповноваженого рейтингового агентства;

відомості щодо участі уповноваженого рейтингового агентства в будь-яких об'єднаннях підприємств;

інформація щодо посадових осіб органів управління уповноваженого рейтингового агентства та кількості й вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності;

інформація про засновників та/або учасників уповноваженого рейтингового агентства та кількості і вартості акцій (розміру часток, паїв), що перебувають у їх власності;

інформація щодо суб'єктів господарювання, у яких уповноважене рейтингове агентство володіє або управляє (користується) частками (акціями, паями);

інформація про засновників, акціонерів, учасників тих юридичних осіб, які мають понад 10% у статутному капіталі уповноваженого рейтингового агентства;

інформація про чисельність працівників.

3. Порядок включення уповноважених рейтингових
агентств до Державного реєстру

3.1. Для включення до Державного реєстру уповноважене рейтингове агентство подає до Комісії заяву про включення до Державного реєстру (додаток 1).

3.2. Комісія протягом 10 робочих днів з дати отримання заяви уповноваженого рейтингового агентства про включення до Державного реєстру та на підставі документів уповноваженого рейтингового агентства, поданих для участі в конкурсі з визначення рейтингових агентств, приймає рішення про включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру.

Протягом зазначеного періоду рейтингове агентство має право відкликати заяву про включення до Державного реєстру.

3.3. Протягом 7 робочих днів після прийняття Комісією рішення щодо включення уповноваженого рейтингового агентства до Державного реєстру Комісія видає йому Свідоцтво встановленого зразка (додаток 2).

4. Порядок унесення змін
до Державного реєстру

4.1. Підставою для внесення змін до інформації, що міститься в Державному реєстрі, є зміни будь-якої інформації про уповноважене рейтингове агентство, визначеної розділом 2 цього Порядку.

4.2. У разі виникнення змін інформації про уповноважене рейтингове агентство, що міститься в Державному реєстрі, уповноважене рейтингове агентство протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких змін надає до Комісії заяву про внесення змін до інформації, що міститься в Державному реєстрі (додаток 3).

4.3. Комісія протягом 7 робочих днів приймає рішення про внесення до Державного реєстру змін до інформації про уповноважене рейтингове агентство, яка міститься в Державному реєстрі.

5. Порядок виключення уповноваженого
рейтингового агентства з Державного реєстру

5.1. Підставами для прийняття рішення Комісією про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру є:

а) виявлення Комісією під час проведення перевірок порушень уповноваженим рейтинговим агентством порядку здійснення фінансово-господарської діяльності;

б) порушення правил визначення уповноваженим рейтинговим агентством рейтингової оцінки за Національною шкалою;

в) зміни в діяльності уповноваженого рейтингового агентства, які не відповідають критеріям, установленим Комісією для визначення рейтингових агентств уповноваженими;

г) ненадання уповноваженим рейтинговим агентством інформації (змін до неї) відповідно до законодавства;

ґ) заява уповноваженого рейтингового агентства про виключення його з Державного реєстру;

д) ліквідація уповноваженого рейтингового агентства.

Прийняття рішення щодо виключення з Державного реєстру здійснюється на засіданні Комісії з офіційним запрошенням представників уповноваженого рейтингового агентства.

5.2. Рішення Комісії про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру може бути оскаржено в установленому законодавством порядку.

5.3. У рішенні про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру вказується інформація про анулювання Свідоцтва.

5.4. Рішення Комісії про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру має бути надіслане рейтинговому агентству рекомендованим листом або вручено персонально уповноваженому представнику рейтингового агентства в 5-денний термін з дати прийняття відповідного рішення.

5.5. Рішення Комісії про виключення уповноваженого рейтингового агентства з Державного реєстру підлягає опублікуванню в одному з офіційних друкованих видань Комісії і оприлюдненню на офіційному веб-сайті Комісії.

6. Видача дубліката Свідоцтва

6.1. Підставами для видачі дубліката Свідоцтва є:

втрата Свідоцтва;

пошкодження Свідоцтва.

6.2. У разі втрати Свідоцтва уповноважене рейтингове агентство зобов'язане звернутися до Комісії та подати:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва (додаток 4);

інформацію про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва в засобах масової інформації відповідно до законодавства.

6.3. Якщо бланк Свідоцтва не придатний для користування внаслідок його пошкодження, уповноважене рейтингове агентство подає до Комісії:

заяву про видачу дубліката Свідоцтва;

не придатне для користування Свідоцтво (пошкоджений бланк).

6.4. Комісія протягом 10 робочих днів з дати одержання заяви приймає рішення щодо видачі уповноваженому рейтинговому агентству дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого.

6.5. У разі видачі дубліката Свідоцтва замість утраченого або пошкодженого Комісія приймає рішення про визнання недійсним Свідоцтва, що було втрачено або пошкоджено, з унесенням відповідних змін до Державного реєстру протягом 3-х робочих днів після такого рішення.

7. Порядок отримання інформації
про уповноважені рейтингові агентства
з Державного реєстру

7.1. Інформація з Державного реєстру щодо уповноважених рейтингових агентств надається у формі витягів. Витяг видається на підставі відомостей, які містяться у Державному реєстрі, після надходження письмового запиту.

7.2. Органам судової влади, прокуратури, дізнання і слідства та іншим органам державної влади в зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством України, витяги з Державного реєстру надаються на письмову вимогу в терміни, передбачені законодавством.

Директор департаменту
корпоративних відносин О.Петрашко

Додаток 1
до Порядку ведення
Державного реєстру
уповноважених рейтингових
агентств та видачі Свідоцтв
про включення до Державного
реєстру уповноважених
рейтингових агентств

               ЗАЯВА
про включення до Державного реєстру уповноважених
рейтингових агентств (заповнюється уповноваженим
рейтинговим агентством)

   Заявник ____________________________________________________,
(повне найменування рейтингового агентства)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження рейтингового агентства)
просить уключити _________________________________________________
(повне найменування рейтингового агентства)
до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств.

До заяви додаються такі документи:
1. __________________________
2. __________________________
3. __________________________
4. __________________________

"___" ____________ 200_ року

Керівник ________________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

Додаток 2
до Порядку ведення
Державного реєстру
уповноважених рейтингових
агентств та видачі Свідоцтв
про включення до Державного
реєстру уповноважених
рейтингових агентств

   НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

              СВІДОЦТВО
про включення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств

_________________________________________________________________,
(повне найменування рейтингового агентства)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
__________________________________________________________________
(місцезнаходження рейтингового агентства)
включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств
відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від ________ 200_ року N ___

Номер Свідоцтва _____________________
Дата видачі Свідоцтва "___" ____________ 200_ року

Голова Комісії _____________ __________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку N 237 від 07.02.2012 )

Додаток 3
до Порядку ведення
Державного реєстру
уповноважених рейтингових
агентств та видачі Свідоцтв
про включення до Державного
реєстру уповноважених
рейтингових агентств

               ЗАЯВА
про внесення змін до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств (заповнюється
уповноваженим рейтинговим агентством)

   Заявник ____________________________________________________,
(повне найменування рейтингового агентства)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження рейтингового агентства)
_________________________________________________________________,
(серія, номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств)

просить внести зміни до інформації, що міститься у Державному
реєстрі уповноважених рейтингових агентств _______________________
__________________________________________________________________
(зміни в документах, що подані до Комісії уповноваженим
рейтинговим агентством)
__________________________________________________________________

До заяви додаються копії документів, які є підставами для
внесення змін:
1.______________________________________
2. _____________________________________
3. _____________________________________
4. _____________________________________
5. _____________________________________
6. _____________________________________
7. _____________________________________
8. _____________________________________

"___" ____________ 200_ року

Підпис керівника ____________ _________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.

Додаток 4
до Порядку ведення
Державного реєстру
уповноважених рейтингових
агентств та видачі Свідоцтв
про включення до Державного
реєстру уповноважених
рейтингових агентств

               ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва
про включення до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств
(заповнюється уповноваженим
рейтинговим агентством)

   Заявник ____________________________________________________,
(повне найменування рейтингового агентства)
_________________________________________________________________,
(ідентифікаційний код Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)
_________________________________________________________________,
(місцезнаходження рейтингового агентства)
__________________________________________________________________
(номер, дата видачі Свідоцтва про включення до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств, що підлягає заміні)

просить видати дублікат Свідоцтва про включення до Державного
реєстру уповноважених рейтингових агентств _______________________
__________________________________________________________________
(зазначити причину)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

До заяви додаються такі документи:
1. Інформація про публікацію оголошення про втрату Свідоцтва
в засобах масової інформації відповідно до законодавства.
2. Не придатне для користування Свідоцтво (у разі наявності).

"___" ____________ 200_ року

Підпис керівника ___________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

М. П.