Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про мораторій на зміну
цільового призначення окремих земельних ділянок
рекреаційного призначення
в містах та інших населених пунктах

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 40, ст.400 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 4444-VI від 23.02.20
12 -
набирає чинності з 21.03.2012 р. )

Завданням цього Закону є запобігання масовим проявам зміни цільового призначення і забудови окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах (зелених зон, зелених насаджень, об'єктів фізичної культури і спорту), що призводить до погіршення санітарно-гігієнічних, рекреаційних та спортивно-оздоровчих умов життя громадян, а також фізичного і естетичного виховання дітей та молоді.

Стаття 1. Введення мораторію на зміну цільового призначення
окремих земельних ділянок рекреаційного призначення

Ввести мораторій строком на п'ять років на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах, а саме:

земельних ділянок зелених зон і зелених насаджень;

земельних ділянок об'єктів фізичної культури і спорту.

Мораторій, передбачений частиною першою цієї статті, не поширюється на суспільні відносини, що виникають у разі:

реалізації проектів комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду;

відчуження земельних ділянок рекреаційного призначення для суспільних потреб або з мотивів суспільної необхідності;

передачі у власність або у користування земельних ділянок за проектами землеустрою щодо відведення таких земельних ділянок із зміною їх цільового призначення згідно з одержаними в установленому порядку до набрання чинності цим Законом дозволами на їх розроблення;

будівництва об'єктів містобудування згідно з одержаними в установленому порядку до набрання чинності цим Законом дозволами на зміну виду використання земельних ділянок, зазначених у частині першій цієї статті.

Стаття 2. Заборона руйнування об'єктів рекреації

Заборонити ліквідацію та руйнування об'єктів стаціонарної рекреації, визначених Земельним кодексом України ( 2768-14 ), розташованих на земельних ділянках, визначених статтею 1 цього Закону, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

У разі руйнування об'єктів стаціонарної рекреації незалежно від форми власності, пов'язаного з виникненням надзвичайної ситуації, зміна цільового призначення земельних ділянок, на яких були розташовані ці об'єкти, забороняється.

Стаття 3. Контроль за дотриманням мораторію на зміну
цільового призначення окремих земельних ділянок
рекреаційного призначення

Контроль за дотриманням мораторію на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення незалежно від форми власності в містах та інших населених пунктах і забороною ліквідації та руйнування об'єктів стаціонарної рекреації, розташованих на земельних ділянках, визначених статтею 1 цього Закону, крім випадків, пов'язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, здійснюється органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади та центральними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, житлово-комунального господарства, екології та природних ресурсів, органами, які здійснюють державний контроль за використанням та охороною земель у межах їх повноважень, визначених законом. ( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4444-VI від 23.02.2012 )

Стаття 4. Розширення земель рекреаційного призначення

Органи місцевого самоврядування при прийнятті рішень про розроблення містобудівної документації та її затвердженні передбачають збереження та розширення не менш як на п'ять відсотків площ земельних ділянок рекреаційного призначення.

Стаття 5. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:

протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом розробити проект закону про землі рекреаційного призначення;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити проведення протягом 2011 року інвентаризації земельних ділянок усіх форм власності, визначених статтею 1 цього Закону, крім земельних ділянок, визначених у пункті 2 статті 5 "Прикінцеві положення" Закону України "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва" ( 2739-17 );

забезпечити до 1 липня 2012 року винесення на картографічні матеріали меж земельних ділянок усіх форм власності, визначених статтею 1 цього Закону, крім земельних ділянок, визначених у пункті 2 статті 5 "Прикінцеві положення" Закону України "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва" ( 2739-17 ).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 17 березня 2011 року
N 3159-VI