Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 січня 2011 р. N 4
Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету
Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770
і від 10 жовтня 2007 р. N 1203

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 327 від 02.03.20
11
N 1050 від 05.10.20
11
N 248 від 29.02.20
12 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789; 2002 р., N 51, ст. 2316; 2009 р., N 94, ст. 3209; 2010 р., N 40, ст. 1318) і від 10 жовтня 2007 р. N 1203 "Про затвердження гранично допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що містяться в препаратах" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 78, ст. 2885; 2008 р., N 93, ст. 3073) зміни, що додаються.

2. Міністерству охорони здоров'я привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім пункту 2 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 жовтня 2011 року. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 327 від 02.03.2011 )

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 січня 2011 р. N 4

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770
і від 10 жовтня 2007 р. N 1203

1. У переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770:

1) у таблиці I:

список N 1 доповнити такими позиціями:

"Бензилморфін

3-моноацетилморфін

6-моноацетилморфін";

список N 2 доповнити такими позиціями:

"АТМ            2-(1H-індол-3-іл)-1-метил-етиламін
(альфа-метилтриптамін)

NMT (N-метилтриптамін) 2-(1H-індол-3-іл)-N-метилетапамін

Буфотенин (5-OH-DMT) 3-(2-диметиламіноетилметакрилат)-1H-
індол-5-ол

Бутилон (b-кето МВDB) 2-метиламіно-1(3-4-
метилендіоксифеніл)бутан-1-он

БДБ (J, BDB) L (3,4-метилендіоксифеніл)-2-бутанамін)

Етилон (b-кето МДЕА) 2-етиламіно-1(3-4-
метилендіоксифеніл)пропан-1-он)

MBDB 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилбутан-2-амін

MDOH (N-гідрокси-3,4- 1-(1,3-бензодіоксол-5-іл)-N-
метилендіоксиамфетамін) гідроксипропан-2-амін

Мета-хлорфенілпіперазин 1-(3-хлорфеніл)піперазин
(mCPP)

Метилон (b-кето МДМА) (3,4-метилендіокси-N-метилкатинон)

СР 55,940 (-)-цис-3-[2-гідрокси-4-(1,1-
диметилгептил) феніл]-транс-4-
(3-гідрокси-пропіл)циклогекса-ном)

2С-Е 2,5-диметокси-4-етил-фенілетиламін

2С-І 2,5-диметокси-4-йодофенетиламін

2С-Т-2 2,5-диметокси-4-етилтіо-фенетиламін

2С-Т-7 (2,5-диметокси-4-N-
пропілтіофенетиламін)

PCA (пара-хлорамфетамін, 4-CA)

JWH-250 1-пентил-3-(2-
метоксифенілацетил)-індол

JWH-251 1-пентил-3-(2-
метоксифенілацетил)індол

JWH-203 2-(2-хлорфеніл)-1-(1-
фенілетиліндол-3-іл) етанон

5-МеО-АМТ 5-метокси-альфа-метилтріптамін

5-МеО-NМТ

SR-18 1-(1-(2-циклогексилетил)-1H-
(RCS-8, ВЕМ-8) індол-3-іл)-2-(2-
метоксифеніл)етанон

SR-19 (4-метоксифеніл) (1-пентил-1H-
(BTM-4, ERIc-4, RCS-4) індол-3-іл) метанон

1-(3-трифторфеніл)-піперазин)

2-фторметкатинон

3-фторметкатинон

4-метил-N-етилкатинон

Плодове тіло (будь-яка
частина) будь-якого виду
грибів, що містить
псилоцибін чи (або)
псилоцин

Насіння Гермала (Peganum
Harmalae) та екстракти і
настойки з нього

Лоза Каапи "Золотої"
(Banisteriopsis саарі) та
екстракти і настойки з неї

Кора Чалипонга
(Diplopterys cabrerana)
та екстракти і настойки
з неї

Кора Мімози (Mimosa
Hostilis) та екстракти
і настойки з неї

Кактус Сан-Педро
(Echinopsis pachanoi,
syn. Tricho-cereus
pachanoi) та екстракти
і настойки з нього";

( Дію підпункту 2 пункту 1 зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 248 від 29.02.2012 )

( Дію підпункту 2 пункту 1 зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 1050 від 05.10.2011 )

( Дію підпункту 2 пункту 1 зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ N 327 від 02.03.2011 ) 2) список N 2 таблиці II після позиції

"Дронабінол ((-)-транс-  (6aR, 10aR)-6a,7,8,10a-
дельта-9- тетрагідро-6,6,9-триметил-3-
тетрагідроканабінол) пентил-6H-дибензо[b,d]-піран-1-ол

доповнити такою позицією:

"Кетамін          (+-)-2-(2-хлорфеніл)-2-
(метиламіно)циклогексанон)";

( Дію підпункту 3 пункту 1 зупинено до 1 червня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 248 від 29.02.2012 )

( Дію підпункту 3 пункту 1 зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 1050 від 05.10.2011 )

( Дію підпункту 3 пункту 1 зупинено до 1 жовтня 2011 року згідно з Постановою КМ N 327 від 02.03.2011 ) 3) список N 2 таблиці III доповнити такими позиціями:

"Амінептин         7-[(10,11-дигідро-5Н-дибензо [а, г]-
циклогептен-5-іл)аміно]гептанова
кислота

Амітриптилін (5-(3-диметиламінопропіліден)-10,11-
дигідродибензоциклогептен)

Апрофен (тарен) 5-діетиламіноетилового ефіру 1,1-
дифенілпропіонової кислоти гідрохлорид

Гама-бутиролактон

Левана (моно-[7-бром-2-оксо-5-(2-хлорфеніл)-
2,3-дигідро-1Н-бензо[1,4діазепін-3-іл]
сукцинату моногідрат)

Тіанептин (RS)-7 [(3-хлор-6, 11-дигідро-6-
метилдибензо [с, е] [1,2] тіазепін-11-
іл) аміно]гептанової кислоти S,
S-діоксид

Фенілетиламін (2-фенілетиламін, b-фенілетиламін,
1-аміно-2-феніл-етан)";

4) у таблиці IV:

список N 1 доповнити такими позиціями:

"Ангідрид оцтової     оцтовий ангідрид
кислоти

Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота";

у списку N 2:

виключити такі позиції:

"Ангідрид оцтової     оцтовий ангідрид";
кислоти

"Фенілоцтова кислота альфа-толуїлова кислота";

примітку доповнити абзацами такого змісту:

   "Речовини, що  містять  не  менш як 45 відсотків таких
прекурсорів, як сірчана кислота, та 15 відсотків таких
прекурсорів, як соляна кислота, підлягають тим же заходам
контролю, що і прекурсори.

Суміші, що містять кілька перелічених у цьому списку речовин,
підлягають контролю, якщо їх сумарна концентрація дорівнює або
перевищує концентрацію, встановлену для однієї з речовин (з
урахуванням положень першого та другого абзаців цієї примітки).

Концентрація речовин, перелічених у цьому списку,
визначається виходячи з масової частки речовини в складі суміші
(розчину).".

( Дію пункту 2 зупинено до 1 березня 2012 р. згідно з Постановою КМ N 1050 від 05.10.2011 )

2. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 1203:

позицію "Кодеїн" викласти в такій редакції:

"Кодеїн          25 міліграмів - для неподільних або
дозованих лікарських форм максимальний
вміст на одиницю дози

2 міліграми на мілілітр - для
недозованих лікарських форм
максимальний вміст на одиницю дози";

позицію "Псевдоефедрин" викласти в такій редакції:

"Псевдоефедрин       25 міліграмів - для неподільних або
дозованих лікарських форм максимальний
вміст на одиницю дози

2 міліграми на мілілітр - для
недозованих лікарських форм
максимальний вміст на одиницю дози";

позицію "Фенілпропаноламін" викласти в такій редакції:

"Фенілпропаноламін     25 міліграмів - для неподільних або
дозованих лікарських форм максимальний
вміст на одиницю дози

2 міліграми на мілілітр - для
недозованих лікарських форм
максимальний вміст на одиницю дози".