Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 2 квітня 2012 р. N 264
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 123 від 18 березня 2015
р.)

Про внесення змін до Порядку
надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим,
місцевим державним адміністраціям і виконавчим
органам відповідних місцевих рад
середньострокових позик та їх погашення

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку надання Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям і виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. N 1203 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 100, ст. 3565; 2011 р., N 93, ст. 3387), такі зміни:

у пункті 11:

в абзаці другому слово "квітня" замінити словом "грудня";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Погашення такої заборгованості в межах суми перевиконання в наступному бюджетному періоді здійснюється у строк до одинадцяти календарних місяців шляхом зарахування на єдиний казначейський рахунок доходів загального фонду відповідного місцевого бюджету згідно з графіком погашення, узгодженим територіальним органом Казначейства та місцевим фінансовим органом. Обсяг щомісячних платежів з погашення заборгованості не повинен перевищувати 5 відсотків обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету на відповідний місяць.";

у тексті Порядку слова "Державна казначейська служба" в усіх відмінках замінити словом "Казначейство" у відповідному відмінку.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ