Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.04.2012 N 516/5

Про внесення змін до Методології проведення антикорупційної
експертизи проектів нормативно-правових актів

З метою приведення положень Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року N 1380/5, у відповідність із Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" наказую:

1. Викласти пункт 1.4 Методології проведення антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2010 року N 1380/5, в такій редакції:

"1.4. Поняття корупційного правопорушення, що використовується в цій Методології, вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про засади запобігання і протидії корупції".

2. Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя (Фесенко І.М.) довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції, визначених відповідальними за здійснення правової експертизи.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Фесенко І.М.

Міністр О. Лавринович