Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про заходи щодо державної підтримки
суднобудівної промисловості в Україні

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, N 3, ст. 20 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2892-III від 13.12.20
01, ВВР, 2002, N 14, ст.95
N 1766-IV від 15.06.20
04, ВВР, 2005, N 3, ст.77

Кодексом
N 2755-VI від 02.12.20
10, ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112

Законом
N 2856-VI від 23.12.20
10, ВВР, 2011, N 29, ст.272 )

Кодексом
N 4495-VI від 13.03.20
12 -
набирає чинності з 01.06.2012 р. )

Цей Закон спрямований на ефективне використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу і підвищення конкурентоспроможності вітчизняного суднобудування, в тому числі малотоннажного, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зокрема іноземних, зниження витрат на будівництво суден і поповнення обігових коштів суднобудівних підприємств. ( Преамбула в редакції Закону N 1766-IV від 15.06.2004 )

( Статтю 1 виключено на підставі Закону N 2856-VI від 23.12.2010 )

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Кодексу N 4495-VI від 13.03.2012 )

Стаття 2-1. На період з 1 січня 2005 року до 1 січня 2012 року запроваджується державна фінансова підтримка будівництва морських, річкових суден та інших плавучих засобів і реконструкції основних виробничих фондів підприємств суднобудівної промисловості через механізм здешевлення кредитів шляхом визначення часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків.

Кошти на здійснення такої фінансової підтримки суднобудівної галузі щорічно, з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ), передбачаються у законі про державний бюджет та виділяються підприємствам, визначеним відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні".

Порядок використання зазначених коштів державного бюджету щорічно визначається Кабінетом Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 2-1 згідно із Законом N 1766-IV від 15.06.2004 )

Стаття 3. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2000 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 1999 року
N 1242-XIV