Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

ЛИСТ
21.12.2009 N 23382/17/7-09

Головному управлінню
Держкомзему у Запорізькій області

Щодо роз'яснення деяких питань
земельного законодавства при внесенні змін
до договору оренди земельної ділянки

Державним комітетом України із земельних ресурсів розглянуто ваш лист від 03.12.2009 N 01-001-01/4258 щодо роз'яснення деяких питань земельного законодавства при внесенні змін до договору оренди земельної ділянки та повідомляється наступне.

Статтею 16 Закону України "Про оренду землі" (далі - Закону) передбачено, що укладення договору оренди земельної ділянки із земель приватної власності здійснюється за згодою орендодавця та особи, яка згідно із законом вправі набувати право оренди на таку земельну ділянку.

Укладення договору оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування - орендодавця, прийнятого у порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

Відповідно до статті 32 Закону України "Про оренду землі" перехід права власності на орендовану земельну ділянку до іншої особи, а також реорганізація юридичної особи - орендаря не є підставою, саме для зміни умов або розірвання договору, якщо інше не передбачено договором оренди землі.

Проте, при реорганізації юридичної особи - орендаря, зміні власника земельної ділянки, успадкуванні земельної ділянки та в інших випадках, передбачених законодавством, необхідно правонаступнику чи новому власнику земельної ділянки звернутися із клопотанням до відповідного органу місцевого самоврядування чи виконавчої влади або власника земельної ділянки про внесення змін до договору оренди земельної ділянки в частині заміни сторін договору, у зв'язку із зміною орендаря чи орендодавця земельної ділянки.

Стаття 30 Закону України "Про оренду землі" встановлює, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін.

Також слід зазначити, що загальний порядок зміни цивільно-правових договорів визначений Цивільним кодексом України.

Так, згідно з частиною першою статті 651 цього Кодексу підставою для зміни договору є згода сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до статті 654 Цивільного кодексу України зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється, якщо інше не встановлено договором або законом, чи не випливає із звичаїв ділового обороту. При цьому зміни викладаються у довільній формі, оскільки затверджена повноважним органом форма такого документа відсутня.

Згідно зі статтею 18 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі набирає чинності після його державної реєстрації.

Зміни до договору набирають чинності в такому ж самому порядку, тобто після державної реєстрації.

Заступник Голови В.І. Петрук