Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 серпня 2011 р. N 835
Київ

Деякі питання надання Державним
агентством земельних ресурсів та його
територіальними органами платних
адміністративних послуг

(Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 978 від 14.09.20
11
N 414 від 23.05.20
12)

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок справляння плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг, що додається;

розмір плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг згідно з додатком 1;

перелік платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами, згідно з додатком 2.

2. Установити, що:

1) до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів Державного агентства земельних ресурсів:

адміністративні послуги згідно з переліком, затвердженим цією постановою, надаються територіальними органами Державного комітету із земельних ресурсів;

функції з ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі, а також функції, передбачені Тимчасовим порядком присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 749 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2263), покладаються на територіальні органи Державного комітету із земельних ресурсів;

2) у разі, коли до набрання чинності цією постановою було зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб та/або укладено договори для отримання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, та внесено плату, але не за весь комплекс дій, необхідних для надання таких послуг, плата за надання адміністративних послуг справляється згідно з додатком 3;

3) у разі, коли до набрання чинності цією постановою було зареєстровано в установленому законодавством порядку заяви фізичних або юридичних осіб та/або укладено договори для отримання послуг, пов'язаних з веденням державного реєстру земель, і внесено плату за весь комплекс дій, необхідних для надання таких послуг, проте саму послугу не надано, плата за її надання не справляється;

4) плата не справляється за надання Держземагентством та його територіальними органами таких адміністративних послуг, як державна реєстрація земельних ділянок, державна реєстрація державних актів на право власності на земельну ділянку, проведення перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла), видача витягу з Поземельної книги за результатами реєстрації земельної ділянки за рахунок коштів державного бюджету.

(Пункт 2 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 414 від 23.05.2012)

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 978 від 14.09.2011)

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

Порядок
справляння плати за надання Державним агентством
земельних ресурсів та його територіальними органами
платних адміністративних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм справляння плати за надання Держземагентством та його територіальними органами платних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам (далі - послуги).

2. Оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв'язку.

Підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку.

3. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється на підставі заяви фізичної або юридичної особи та копії платіжного доручення або квитанції з відміткою банку чи відділення поштового зв'язку.

4. Держземагентство та його територіальні органи залучають у разі неможливості виконання окремих етапів надання послуг самостійно до їх виконання державне підприємство "Центр державного земельного кадастру" для:

державної реєстрації земельної ділянки;

державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою;

державної реєстрації права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину;

державної реєстрації договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки;

державної реєстрації договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення;

державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення);

заміни державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153) або видачі державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого);

видачі витягу з Поземельної книги;

перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла).

Оплата робіт зазначеного підприємства проводиться на рівні собівартості послуг, яка визначається відповідно до Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 66 (Офіційний вісник України, 2010 р., N 6, ст. 260).

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

Розмір плати
за надання Державним агентством
земельних ресурсів
та його територіальними органами
платних адміністративних послуг

Найменування послуги Розмір плати за надання послуги, гривень
Держземагентство та його територіальні органи
1. Видача витягу з Поземельної книги 71
2. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою:
за один аркуш формату А4 59
за один аркуш формату А3 71
за один аркуш формату А2 83
за один аркуш формату А1 95
за один аркуш формату А0 107
в електронній формі 20
3. Видача відомостей про межі земельної ділянки (виписка даних на межовий знак) 20
4. Видача витягу з документації із землеустрою про вартість сільськогосподарських угідь 288
Територіальні органи Держземагентства
5. Державна реєстрація земельної ділянки 93
6. Державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою 102
7. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину 97
8. Державна реєстрація договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки (крім випадку, зазначеного у пункті 9 цього додатка) 129
9. Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення 51
10. Державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення) 97
11. Заміна державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153) або видача державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого) 182
12. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки:
для суб'єктів господарювання 70
для громадян 32
13. Видача довідки про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками і користувачами (за даними форми 6-зем) 21
14. Видача довідки про 1 кв. метр земельної ділянки та 1 гектар сільськогосподарських угідь, на які не оформлене право власності або користування 30
15. Перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла) 60

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

Перелік
платних адміністративних послуг,
що надаються Державним агентством
земельних ресурсів та його територіальними органами

Найменування послуги Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання послуги
Держземагентство
1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. N 1755 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 48, ст. 2093; 2010 р., N 17, ст. 776)
2. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
3. Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів -"-
4. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів -"-
Держземагентство та його територіальні органи
5. Обов'язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку) Закон України "Про державну експертизу землевпорядної документації"
6. Видача витягу з Поземельної книги постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835
7. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835
8. Видача відомостей про межі земельної ділянки (виписка даних на межовий знак) -"-
9. Видача витягу з документації із землеустрою про вартість сільськогосподарських угідь -"-
Територіальні органи Держземагентства
10. Державна реєстрація земельної ділянки -"-
11. Державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою -"-
12. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину -"-
13. Державна реєстрація договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки (крім випадку, зазначеного у пункті 14 цього додатка) -"-
14. Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення -"-
15. Державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення) -"-
16. Заміна державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153) або видача державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого) -"-
17. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. N 835
18. Видача довідки про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками і користувачами (за даними форми 6-зем) -"-
19. Видача довідки про 1 кв. метр земельної ділянки та 1 гектар сільськогосподарських угідь, на які не оформлене право власності або користування -"-
20. Перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла) -"-

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

Розмір плати
за надання Державним агентством земельних ресурсів
та його територіальними органами платних
адміністративних послуг у разі часткового
отримання послуг, пов'язаних з веденням
державного реєстру земель

Найменування послуги Розмір плати за надання послуги, гривень
1. Державна реєстрація земельної ділянки за умови оплати послуг на етапі внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру 72
2. Державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою за умови оплати послуг на етапі заповнення одного бланка/додатка до бланка державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою з використанням автоматизованої системи державного земельного кадастру 69
3. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину за умови оплати послуг на етапі внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру 76
4. Державна реєстрація договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки (крім випадку, зазначеного у пункті 5 цього додатка) за умови оплати послуг на етапі внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру 108
5. Державна реєстрація договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення за умови оплати послуг на етапі внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру 30
6. Державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення) за умови оплати послуг на етапі внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру 76
7. Заміна державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153) або видача державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого) за умови оплати послуг на етапі внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру 161
8. Заміна державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153) або видача державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого) за умови оплати послуг на етапах внесення відомостей до автоматизованої системи державного земельного кадастру та заповнення одного бланка/додатка до бланка державного акта на право власності на земельну ділянку або на право постійного користування земельною ділянкою з використанням автоматизованої системи державного земельного кадастру 128

(Постанову доповнено Додатком 3 згідно з Постановою КМ N 978 від 14.09.2011)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. N 835

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 21 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2000 р., N 28, ст. 1167; 2004 р., N 24, ст. 1584; 2005 р., N 33, ст. 1989; 2008 р., N 29, ст. 926, N 86, ст. 2876, ст. 2890; 2009 р., N 8, ст. 242; 2010 р., N 58, ст. 2025):

в абзаці першому слово "Держкомзем" замінити словом "Мінагрополітики";

абзац другий після слів "землеоціночних робіт" доповнити словами ", оформлення їх результатів у електронному вигляді (формування обмінного файла)".

2. У пункті 11 графи "Орган ліцензування" переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 р. N 1698 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 46, ст. 2001; 2008 р., N 16, ст. 106), слово "Держкомзем" замінити словом "Держземагентство".

3. Абзац другий пункту 7 Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 941 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2164), виключити.

4. У пункті 3 Порядку здійснення відмітки про перехід права власності на земельну ділянку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 439 "Про деякі питання посвідчення права власності на земельну ділянку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1153, N 65, ст. 2271), слова "державного реєстру земель" замінити словами "Поземельної книги".