Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 31 травня 2012 р. N 471
Київ

Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1388
та від 21 липня 2010 р. N 607

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467) та від 21 липня 2010 р. N 607 "Про затвердження Порядку переобладнання транспортних засобів" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 55, ст. 1855), зміни, що додаються.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади у місячний строк привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 травня 2012 р. N 471

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 7 вересня 1998 р. N 1388
та від 21 липня 2010 р. N 607

1. У Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388:

1) абзац третій пункту 9 виключити;

2) абзац перший пункту 22 після слів "виготовлених в Україні" доповнити словами "шляхом їх переобладнання суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року";

3) в абзаці першому пункту 33 слова "а також кольору або марки транспортного засобу внаслідок переобладнання чи заміни двигуна або кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери" замінити словами "а також у разі зміни кольору, переобладнання транспортного засобу чи заміни кузова, інших складових частин, що мають ідентифікаційні номери";

4) у пункті 37:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"для транспортних засобів, переобладнаних суб'єктами господарювання, які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року, - свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, оформлене державним підприємством "ДержавтотрансНДІпроект" або Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС на відповідний вид переобладнання, що подається разом із сертифікатом відповідності (наявність необов'язкова для транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових паливах), виданим органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації транспортних засобів, та актом приймання-передачі транспортного засобу за формою згідно з додатками 3, 4 і 6;

для транспортних засобів, переобладнаних в індивідуальному порядку, а також транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газових паливах, - акт технічної експертизи (крім переобладнаних автобусів) за формою згідно з додатком 5 або сертифікат відповідності, виданий випробувальною лабораторією (центром), що має атестат акредитації відповідної галузі та повноваження щодо проведення перевірки технічного стану транспортних засобів, органом з оцінки відповідності, що визнаний та призначений в установленому порядку проводити процедуру сертифікації транспортних засобів, чи підприємством, що має сертифікат відповідності державної системи сертифікації УкрСЕПРО з установлення відповідності конструкції переобладнаного транспортного засобу умовам (вимогам), викладеним у документі про погодження переобладнання.";

у першому реченні абзацу п'ятого слова "які мають" замінити словами "які провадять господарську діяльність з переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року та мають".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 р. N 607:

1) вступну частину постанови викласти у такій редакції:

"Відповідно до частини п'ятої статті 32 Закону Украни "Про дорожній рух" Кабінет Міністрів України постановляє:";

2) у Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженому зазначеною постановою:

в абзаці першому пункту 3 слово "Мінтрансзв'язку" замінити словом "Мінінфраструктури", а після слів "дорожнього руху" доповнити словами "(у разі переобладнання п'яти і більше транспортних засобів протягом року)";

у пункті 13:

у першому реченні слова "в індивідуальному порядку" виключити;

друге речення викласти в такій редакції: "За результатами такого оцінювання видається:

сертифікат відповідності - для переобладнаних автобусів та транспортних засобів, які переобладнані (за винятком транспортних засобів, переобладнаних для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива) суб'єктом господарювання, що має нормативно-технічну документацію на відповідний вид переобладнання, узгоджену з МВС та Мінінфраструктури, і свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки дорожнього руху;

акт технічної експертизи або сертифікат відповідності - для транспортних засобів, що переобладнані в індивідуальному порядку, а також для роботи на газовому моторному паливі та альтернативних видах рідкого і газового палива.";

в абзаці четвертому пункту 14 слова і цифри "(чинний до 31 грудня 2011 р.)" виключити.