Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 травня 2012 р. N 489
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 573 від 1 серпня 2013
р.)

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1126

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2004 р. N 1126 "Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 35, ст. 2340, N 52, ст. 3451; 2005 р., N 16, ст. 845; 2006 р., N 47, ст. 3128; 2009 р., N 87, ст. 2928) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 травня 2012 р. N 489

Зміни,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2004 р. N 1126

1. Пункт 3 постанови викласти у такій редакції:

"3. Міністерству соціальної політики, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до подальшого розвитку мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, зміцнення матеріально-технічної бази та укомплектування кадрами зазначених центрів.".

2. У Загальному положенні про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, затвердженому зазначеною постановою:

1) у пункті 15:

абзац перший викласти у такій редакції:

"15. Директор республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського центру призначається на посаду і звільняється з посади відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, головою обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за погодженням з Мінсоцполітики.";

в абзаці другому слова ", погодженим з Міністром у справах сім’ї, молоді та спорту і Держсоцслужбою" виключити;

в абзаці третьому слова "за погодженням з Держсоцслужбою" виключити;

2) пункти 21 і 22 викласти у такій редакції:

"21. Умови оплати праці працівників центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

22. Штатна чисельність працівників центру та типова структура республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного, Київського та Севастопольського міського, районного, міського, районного у місті, селищного та сільського центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.";

3) у тексті Загального положення слова "Мінсім’ямолодьспорт" та "Держсоцслужба" в усіх відмінках замінити словом "Мінсоцполітики".