Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

(Закон втратив чинність на підставі Закону
N 794-VII від 27 лютого 2014 ро
ку)

Про внесення змін до Закону України "Про Кабінет
Міністрів України" щодо визначення розподілу повноважень

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 p., N 9, ст. 58, N 38, ст. 384; 2012 p., N 7, ст. 53) такі зміни:

в абзаці першому частини першої статті 43 слова "згідно з розподілом повноважень" замінити словами "згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень";

у частині третій статті 51:

слова "місцевими державними адміністраціями" замінити словами "державними колегіальними органами, місцевими державними адміністраціями";

доповнити абзацом другим такого змісту:

"Проекти актів Кабінету Міністрів України можуть також вноситися в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністром України та Першим віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами України в разі, якщо вони не очолюють міністерство".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 24 травня 2012 року
N 4850-VI