Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 травня 2006 р. N 726
Київ

Про внесення змін до деяких актів
Кабінету Міністрів України з питань
діяльності Служби зовнішньої розвідки

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 963 від 12.07.20
06
N 728 від 20.08.20
08
N 1317 від 03.12.20
09
N 25 від 06.01.20
10
N 1227 від 29.12.20
10
N 98 від 02.02.20
11
N 287 від 23.03.20
11
N 1232 від 30.11.20
11
N 295 від 11.04.20
12
N 500 від 06.06.20
12 )

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Службу зовнішньої розвідки України" ( 3160-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Служби зовнішньої розвідки зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2006 р. N 726

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з
питань діяльності Служби зовнішньої розвідки

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1317 від 03.12.2009 )

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017; 2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371) - з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1009:

1) у пункті 1:

абзаци другий і восьмий доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"час роботи в органах державної влади у разі направлення (переведення) для подальшого проходження військової або державної служби до розвідувальних органів на посади, які передбачають використання знань і досвіду, набутих під час роботи в органах державної влади";

2) пункт 2 після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки";

3) у пункті 3:

абзац четвертий підпункту "б" і абзац третій підпункту "в" після слів "Міністерством оборони України" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки";

абзац п'ятий підпункту "б" і абзац восьмий підпункту "в" після слів "Міністерством оборони" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки";

абзац дев'ятий підпункту "в" після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки";

4) пункт 14 після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки";

5) пункт 15 після слів "Службі безпеки України" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки".

3. Пункт 1 Умов державного обов'язкового особистого страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори, і порядку виплати їм та членам їх сімей страхових сум, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 1992 р. N 488 (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 242; 1995 р., N 6, ст. 146; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981), та додаток 2 до зазначених Умов, після слів "Служба безпеки" в усіх відмінках доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. N 538 "Про Порядок забезпечення безплатного проїзду військовослужбовців і членів їхніх сімей у чергову відпустку, на нове місце служби та перевезення багажу" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 253; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981):

пункт 2 постанови ( 538-92 ) після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки";

абзац перший пункту 1 Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 538-92 ), після слів "Службою безпеки" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки".

5. Пункт 4 Положення про порядок застосування вогнепальної зброї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 р. N 575, після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

6. У Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. N 637 (ЗП України, 1993 р., N 12, ст. 273; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814; 2003 р., N 48, ст. 2505):

1) у пункті 6:

абзац перший після слів "державної безпеки" доповнити словами "розвідувальних органах";

абзац третій доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки";

2) абзац другий пункту 16 після слів "державної безпеки" доповнити словами "розвідувальними органами";

3) пункт 19 після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1994 р. N 63 "Про організаційні заходи щодо застосування Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" - з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2004 р. ( 1471-2004 ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2906), після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

8. У розділах I-IV додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 1994 р. N 94 "Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 147; Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1073; 2005 р., N 13, ст. 666) останній абзац після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

9. У Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1994 р. N 283 (ЗП України, 1994 р., N 8, ст. 213; 1995 р., N 1, ст. 21, N 3, ст. 62, N 7, ст. 167; 1996 р., N 1, ст. 3, N 20, ст. 580, N 21, ст. 597; Офіційний вісник України, 1997 р., число 33, с. 24, число 39, с. 13; 1998 р., N 9, ст. 345; 1999 р., N 45, ст. 2232; 2000 р., N 22, ст. 900, N 28, ст. 1164; 2001 р., N 20, ст. 845, N 44, ст. 1982; 2002 р., N 21, ст. 1045; 2004 р., N 9, ст. 534, N 15, ст. 1044, N 21, ст. 1436; 2005 р., N 2, ст. 83, N 3, ст. 142, N 28, ст. 1626):

абзац третій пункту 2 після слів "служби безпеки" доповнити словами "розвідувальних органів";

пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

"час військової або державної служби в розвідувальних органах України після повернення в установленому законодавством порядку до органів державної влади, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби".

10. Абзац перший пункту 7 і пункт 12 Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 (ЗП України, 1994 р., N 9, ст. 218; Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1073; 2004 р., N 2, ст. 46; 2005 р., N 13, ст. 666), після слова "СБ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

11. Текст розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р. N 353 - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981), та назву додатків 1 і 2 до нього після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

12. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 липня 1994 р. N 508 "Про заходи щодо виконання Закону України "Про пожежну безпеку" (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 270; Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2107; 2002 р., N 47, ст. 2146; 2003 р., N 23, ст. 1080, N 37, ст. 1981; 2006 р., N 14, ст. 986):

абзац третій пункту 12 Положення про Державну пожежну охорону, затвердженого зазначеною постановою ( 508-94 ), після слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки";

додаток 1 до постанови ( 508-94 ) після слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки".

13. У Положенні про порядок надання грошових виплат населенню на покриття витрат за оплату житлово-комунальних послуг у зв'язку з підвищенням тарифів на них, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 1994 р. N 814 (ЗП України, 1995 р., N 2, ст. 37; Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981):

підпункти 2 і 8 пункту 2 після слів "Служба безпеки" в усіх відмінках доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку;

абзац третій додатка 3 до Положення ( 814-94 ) після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

14. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1995 р. N 167 "Про питання оплати праці окремих категорій працівників (невійськовослужбовців) Збройних Сил та інших військових формувань України" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981), після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки".

15. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 1995 р. N 608 "Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. N 244" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

16. Абзац перший пункту 7 і пункт 21 Типового положення про відомчу пожежну (пожежно-сторожову) охорону, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1995 р. N 653 (ЗП України, 1996 р., N 1, ст. 4; Офіційний вісник України, 2003 р., N 23, ст. 1080), після слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

17. Абзаци перший і другий пункту 1 та пункти 3 і 4 постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. N 458 "Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 307; Офіційний вісник України, 2002 р., N 15, ст. 814) після слів "Служба безпеки" в усіх відмінках доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку.

18. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 листопада 1997 р. N 1238 "Про обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його проведення" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 46, с. 53; 1998 р., N 34, ст. 1277, N 38, ст. 1395):

пункт 17 переліку професій та видів діяльності, для яких є обов'язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого зазначеною постановою ( 1238-97 ), після слова "СБУ" доповнити словами "Службу зовнішньої розвідки";

пункт 2 Порядку проведення обов'язкового профілактичного наркологічного огляду громадян, затвердженого зазначеною постановою ( 1238-97 ), після слова "СБУ" доповнити словами "співробітників Служби зовнішньої розвідки".

( Пункт 19 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 287 від 23.03.2011 )

( Пункт 20 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 500 від 06.06.2012 )

21. У Положенні про порядок надання суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 838 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 839; 1999 р., N 24, ст. 1107; 2001 р., N 12, ст. 490; 2002 р., N 24, ст. 1170, N 42, ст. 1934; 2003 р., N 18-19, ст. 841, N 34, ст. 1827):

1) в абзацах двадцять другому і двадцять третьому пункту 6 слова "та СБУ" замінити словами "СБУ та Службою зовнішньої розвідки";

2) абзац перший пунктів 7 і 11, абзац другий пункту 13, абзац четвертий пункту 18 після слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку;

3) в абзацах двадцять першому і двадцять п'ятому пункту 7 слова "та СБУ" замінити словами "СБУ та Службою зовнішньої розвідки";

4) у пункті 19:

абзац другий після слова "СБУ" доповнити словами "та Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку;

в абзаці шостому слова "та СБУ" замінити словами "СБУ та Службою зовнішньої розвідки";

в абзаці сьомому:

доповнити абзац після слів "погоджений з СБУ" словами "та Службою зовнішньої розвідки";

слова "та СБУ" замінити словами "СБУ та Службою зовнішньої розвідки".

( Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 98 від 02.02.2011 )

23. У Положенні про порядок надання гарантій та здійснення державного контролю за виконанням зобов'язань щодо використання у заявлених цілях товарів, які підлягають державному експортному контролю, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 1999 р. N 920 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 22, ст. 1005; 2003 р., N 32, ст. 1711; 2004 р., N 44, ст. 2881):

1) в абзаці першому пункту 22:

слова "та СБУ" замінити словами "СБУ та Службою зовнішньої розвідки";

доповнити абзац після слів "Держекспортконтролю, СБУ" словами "Служби зовнішньої розвідки";

2) абзац перший пунктів 29 і 36, пункт 30 після слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

24. У постанові Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. N 1601 "Про порядок видачі посвідчення і вручення нагрудного знака "Ветеран військової служби" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 35, ст. 1807; 2003 р., N 37, ст. 1981):

1) пункти 2 і 3 постанови ( 1601-99 ) після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки";

2) пункт 4 Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 1601-99 ), після слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки";

3) в описі нагрудного знака "Ветеран військової служби", затвердженому зазначеною постановою ( 1601-99 ):

абзац шостий пункту 1 після слів "Служба безпеки України" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки";

пункт 2 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"волошкового - для Служби зовнішньої розвідки".

У зв'язку з цим абзаци п'ятий - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим.

25. У Програмі запобігання торгівлі жінками та дітьми, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1999 р. N 1768 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1947; 2003 р., N 37, ст. 1981):

у пункті 9 склад виконавців після слова "МЗС" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки";

у пунктах 32 і 33 склад виконавців після слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки".

26. Пункт 1 Порядку надання медичної допомоги у військово-медичних закладах і взаєморозрахунків за неї між військовими формуваннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 1999 р. N 1923 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 42, ст. 2099; 2000 р., N 34, ст. 1445; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 20, ст. 1060), після слів "військ Цивільної оборони, СБУ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

27. Пункт 1, абзац третій підпункту "в" пункту 3 та пункт 7 Порядку надання права на безплатний проїзд і перевезення багажу ветеранам військової служби та членам їхніх сімей у разі переїзду до вибраного місця постійного проживання після звільнення з військової служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 1999 р. N 1983 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 43, ст. 2149; 2003 р., N 37, ст. 1981), після слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

28. Пункт 2 Порядку формування та розподілу квот на закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків у вівчарських господарствах та відшкодування різниці між регульованими і діючими цінами на них, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 1999 р. N 2255 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2451; 2003 р., N 37, ст. 1981), після слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

29. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. N 2287 "Про затвердження Положення про порядок реалізації металобрухту, утвореного у військових формуваннях" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 50, ст. 2468; 2003 р., N 37, ст. 1981) після слів "Службі безпеки" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки".

30. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 р. N 1465 "Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 39, ст. 1656):

пункт 3 Порядку, затвердженого зазначеною постановою ( 1465-2000 ), після слова "Міноборони" доповнити словами "співробітники Служби зовнішньої розвідки";

примітку 3 до переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або оточуючих, затвердженого зазначеною постановою ( 1465-2000 ), після слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку.

31. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. N 351 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо руху "Талібан" (Афганістан)" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 15, ст. 655):

абзац перший пункту 2 після слів "Служби безпеки" доповнити словами "та Служби зовнішньої розвідки";

абзац перший пункту 5 після слів "Міністерству внутрішніх справ" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки";

пункт 6 після слів "Міністерству транспорту" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки".

32. У Положенні про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2001 р. N 1450 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1870):

пункт 2 після слів "центральні органи виконавчої влади" доповнити словами "розвідувальні органи";

пункт 3 після слова "СБУ" доповнити словами "розвідувальні органи".

33. Пункти 12-14 Порядку забезпечення приміщеннями закордонних дипломатичних установ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1589 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 48, ст. 2146; 2002 р., N 14, ст. 732), після слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку.

34. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1800 "Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН від 28 вересня 2001 р. N 1373" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 20):

пункти 2 і 7, абзаци перший та другий пункту 9 і абзац перший пункту 11 після слів "Служба безпеки" в усіх відмінках доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку;

абзац другий пункту 8 після слів "Міністерству оборони" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки".

35. Абзац другий пункту 3, підпункт 1 пункту 7, абзац другий пункту 8, абзац перший пункту 9 Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2365; 2002 р., N 12, ст. 601, N 52, ст. 2372; 2003 р., N 9, ст. 397, N 37, ст. 1981, N 51, ст. 2691; 2004 р., N 16, ст. 1110, N 34, ст. 2255; 2005 р., N 17, ст. 902; 2006 р., N 11, ст. 737), після слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку.

36. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. N 426 "Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 739; 2006 р., N 11, ст. 716):

абзац перший пункту 2 після слів "військовими формуваннями" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки";

у першому реченні абзацу першого примітки до норми N 11 - автономне харчування слова "частин спеціального призначення" замінити словами "частин (підрозділів) спеціального призначення (у тому числі розвідувальних органів)".

37. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 р. N 749 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Усами бен Ладена, організації "Ель-Кайда" та руху "Талібан" (Афганістан)" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 23, ст. 1118) після слів "Службі безпеки" доповнити словами "та Службі зовнішньої розвідки".

38. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 870 "Про затвердження Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1255; 2003 р., N 23, ст. 1080):

абзац перший пункту 3 постанови ( 870-2002 ) після слів "виконавчої влади" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки";

у пунктах 1, 11, 16 і 23 склад виконавців Програми, затвердженої зазначеною постановою ( 870-2002 ), після слів "виконавчої влади" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки".

39. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 1955 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Сомалійської Демократичної Республіки" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 52, ст. 2376) після слів "Службі безпеки" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки".

40. Абзац перший підпункту "а" і підпункт "в" пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 690 "Про вдосконалення механізму здійснення контролю за міжнародними повітряними перевезеннями товарів військового призначення та подвійного використання" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 47, ст. 2445) після слова "СБУ" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки" у відповідному відмінку.

41. Пункт 6 Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1080 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 29, ст. 1473), після слова "МЗС" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

( Пункт 42 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 25 від 06.01.2010 )

43. У пункті 11 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 листопада 2003 р. N 1807 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 48, ст. 2506; 2004 р., N 51, ст. 3359; 2005 р., N 51, ст. 3197):

1) в абзаці п'ятому:

доповнити абзац після слів "виконавчої влади" словами "Служба зовнішньої розвідки";

слово "якого" замінити словом "яких";

2) перше і друге речення абзацу шістнадцятого після слів "виконавчої влади" доповнити словами "Служба зовнішньої розвідки".

( Пункт 44 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 963 від 12.07.2006 )

( Пункт 45 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 728 від 20.08.2008 )

46. Абзац четвертий пункту 9 Порядку обліку пожеж та їх наслідків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2003 р. N 2030 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 52, ст. 2802), після слова "СБУ" доповнити словами "Службою зовнішньої розвідки".

( Пункт 47 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1227 від 29.12.2010 )

48. У Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 167, N 44, ст. 2881; 2005 р., N 51, ст. 3197; 2006 р., N 10, ст. 611):

абзац шістнадцятий пункту 12 після слів "виконавчої влади" доповнити словами "та Служба зовнішньої розвідки";

виноску "***" до позицій 5.A.3, 5.B.3, 5.D.3, 5.E.3 додатка 1 після слова "СБУ" доповнити словами "та Служби зовнішньої розвідки".

49. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2004 р. N 177 "Про забезпечення щорічної виплати разової грошової допомоги, передбаченої Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 7, ст. 396) після слів "Службі безпеки" доповнити словами "Службі зовнішньої розвідки".

50. Пункт 1, абзац другий пункту 7 Порядку відключення кінцевого обладнання спеціальних користувачів та з'єднувальних ліній служб екстреного виклику, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 607 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1324), після слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

51. У постанові Кабінету Міністрів України від 2 червня 2004 р. N 718 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Ліберії" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 22, ст. 1495):

абзац перший пункту 2 після слів "Служби безпеки" доповнити словами "та Служби зовнішньої розвідки";

пункт 10 після слів "Міністерства внутрішніх справ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

52. Абзац шостий пункту 2 Порядку оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2004 р. N 812 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 26, ст. 1696), після слова "СБУ" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

( Пункт 53 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1232 від 30.11.2011 )

54. Абзац перший пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2005 р. N 585 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Кот-д'Івуару" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 29, ст. 1708) після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".

( Пункт 55 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 295 від 11.04.2012 )

56. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 січня 2006 р. N 29 "Про виконання резолюцій Ради Безпеки ООН щодо Судану" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 3, ст. 93):

1) пункт 3 після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки";

2) у пункті 8:

в абзаці третьому слова "та Служби безпеки" замінити словами "Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки";

абзац четвертий після слів "Служби безпеки" доповнити словами "Служби зовнішньої розвідки".