Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 червня 2012 р. N 550
Київ

Про внесення змін до Порядку державної реєстрації
(перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів,
а також самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших
прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327; 2009 р., N 101, ст. 3521; 2010 р., N 50, ст. 1650, N 51, ст. 1696; 2011 р., N 30, ст. 1311, N 61, ст. 2435; 2012 р., N 13, ст. 467, N 42, ст. 1604), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 червня 2012 р. N 550

Зміни,
що вносяться до Порядку
державної реєстрації (перереєстрації),
зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також
самохідних машин, сконструйованих на шасі
автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей,
причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших
прирівняних до них транспортних засобів та мопедів

1. Пункт 12 викласти в такій редакції:

"12. Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку проводиться:

транспортних засобів дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членів сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, - підрозділами Державтоінспекції за клопотанням МЗС на підставі документів, зазначених у пункті 31 цього Порядку. Форма клопотання затверджується спільним наказом МВС та МЗС;

транспортних засобів іноземних організацій, які забезпечують реалізацію програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (виконавці проектів) згідно з міжнародними договорами України, іноземних громадян та осіб без громадянства - підрозділами Державтоінспекції на загальних підставах.".

2. В абзацах першому і другому пункту 31 слова "дипломатичним представництвам іноземних держав, міжнародним, міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України" замінити словами "дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, які не є резидентами України".