Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України
щодо рекомендаційних переліків структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У пункті 3 частини другої статті 22 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 50-51, ст. 572) слова "головні управління, управління, відділи та інші самостійні" виключити.

2. У пункті 28 частини першої статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст. 170) слова "управлінь, відділів та інших" виключити.

3. У Законі України "Про місцеві державні адміністрації" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 20-21, ст. 190; 2007 р., N 7-8, ст. 66, N 11, ст. 94; 2010 р., N 37, ст. 496):

1) частину третю статті 5 викласти у такій редакції:

"Типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації та рекомендаційний перелік її структурних підрозділів затверджуються Кабінетом Міністрів України";

2) у частині першій статті 6, назві та тексті статті 11 слова "управлінь, відділів та інших" виключити;

3) у частині другій статті 12 слова "управлінь, відділів, інших" виключити;

4) у статті 31:

у частині другій слова "Управління, відділи та інші структурні" замінити словом "Структурні";

у першому реченні частини п’ятої слова "управління, відділу, іншого" виключити;

5) у частині четвертій статті 33 та частині третій статті 35 слова "управлінь, відділів та інших" виключити;

6) у частині першій статті 39:

у пункті 3 слова "управлінь, відділів, інших" виключити;

доповнити пунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) затверджують положення про апарат місцевої державної адміністрації та положення про її структурні підрозділи";

7) у статті 42:

у назві слова "управлінь, відділів та інших" виключити;

у частинах першій і другій слова "Управління, відділи та інші структурні" замінити словом "Структурні";

у частині третій слова "Управління, відділи та інші структурні" замінити словом "Структурні", а слова "управлінням, відділам та іншим" виключити;

8) у частині четвертій статей 43 і 47 слова "управлінь, відділів та інших" виключити;

9) у частині другій статті 49 слова "управлінь, відділів, інших" виключити.

4. У частині шостій статті 23 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 9, ст. 58) слова "рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій і типові положення про них" замінити словами "типове положення про структурні підрозділи місцевої державної адміністрації, рекомендаційний перелік її структурних підрозділів".

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 5 червня 2012 року
N 4875-VI