Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 березня 1995 р. N 213
Київ

Про Методику нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та
населених пунктів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 864 від 31.10.
95
N 525 від 30.05.
97
N 951 від 08.08.20
01
N 843 від 05.07.2004
N 1185 від 31.10.20
11
N 492 від 23.05.20
12)

На виконання статті 6 Указу Президента України від 10 листопада 1994 р. N 666 "Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Методику нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів (додається).

(Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 843 від 05.07.2004)

2. Державному комітетові по земельних ресурсах разом з Міністерством сільського господарства і продовольства, Державним комітетом у справах містобудування і архітектури, Українською академією аграрних наук у місячний термін затвердити Порядок грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів.

3. Державному комітетові по земельних ресурсах, Міністерству сільського господарства і продовольства, Уряду Автономної Республіки Крим і облвиконкомам разом з Українською академією аграрних наук провести до 1 липня 1995 р. на основі зазначеної Методики грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Автономній Республіці Крим, областях, їх кадастрових і адміністративних районах та сільськогосподарських підприємствах.

4. Державному комітетові у справах містобудування і архітектури, Державному комітетові по земельних ресурсах разом з міськвиконкомами провести до 1 жовтня 1995 р. з метою виробничої апробації грошову оцінку земель міст Одеси, Чернігова, Броварів та смт. Ланівців Тернопільської області.

5. Міністерству фінансів профінансувати витрати, пов'язані з грошовою оцінкою земель, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на 1995 рік.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Є.МАРЧУК

Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 1995 р. N 213

Методика
нормативної грошової оцінки земель
сільськогосподарського призначення та
населених пунктів

(Назва із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 843 від 05.07.2004)

(У тексті Методики слова
"(у карбованцях)" замінено словами
"(у гривнях)" згідно з Постановою КМ
N 951 від 08.08.2001)

(У назві та тексті Методики слова
"грошова оцінка" у всіх відмінках замінено
словами "нормативна грошова оцінка"
у відповідному відмінку згідно
з Постановою КМ
N 843 від 05.07.2004)

I. Загальні положення

1. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок здійснюється з метою визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також під час розроблення показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

(Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 843 від 05.07.2004)

2. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення є матеріали державного земельного кадастру (кількісна і якісна характеристика земель, бонітування грунтів, економічна оцінка земель), матеріали внутрігосподарського землевпорядкування, а земель населених пунктів - їх генеральні плани та проекти планування і забудови населених пунктів, матеріали економічної оцінки території.

2-1. Дані за результатами проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки оформляються як витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель, що видається територіальним органом Держземагентства за місцезнаходженням земельної ділянки у строк, що не перевищує семи робочих днів з дати надходження відповідної заяви.

(Методику доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 492 від 23.05.2012)

II. Нормативна грошова оцінка земель
сільськогосподарського призначення

3. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення (далі - земель) провадиться окремо по орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за рентним доходом, який формується залежно від якості, місцерозташування і економічної оцінки земель.

4. Нормативна грошова оцінка земель здійснюється послідовно по: Україні, Автономній Республіці Крим і областях, кадастрових і адміністративних районах, сільськогосподарських підприємствах, окремих земельних ділянках.

5. В основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель кладеться рентний доход, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році.

Для врахування змін у рентному доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 р. (з урахуванням індексації), застосовується коефіцієнт 1,756.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1185 від 31.10.2011)

Нормативна грошова оцінка земель по Україні

6. Для визначення нормативної грошової оцінки земель по Україні розраховується диференціальний рентний доход з орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у центнерах) за формулою:

       Рдн = (У х Ц - 3 - 3 х Кнр) : Ц,    (1)

де Рдн - диференціальний рентний доход з гектара орних земель (у центнерах);

У - урожайність зернових з гектара (у центнерах);

Ц - ціна реалізації центнера зерна;

З - виробничі затрати на гектар;

Кнр - коефіцієнт норми рентабельності.

7. Крім диференціального рентного доходу, в сільському господарстві створюється абсолютний рентний доход.

8. Загальний рентний доход обчислюється як сума диференціального та абсолютного рентних доходів.

9. Диференціальний рентний доход з гектара земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами розраховується на основі співвідношень диференціальних рентних доходів цих угідь і рентного доходу на орних землях за економічною оцінкою по виробництву зернових культур за формулою:

              Рдн х Рд (б) (с) (п)
Рдн (б) (с) (п) = ------------------- (2)
Рд

де Рдн (б) (с) (п) - диференціальний рентний доход з гектара земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами (п) (у центнерах);

Рдн - диференціальний рентний доход з гектара орних земель (у центнерах);

Рд (б) (с) (п)- диференціальний рентний доход з гектара земель під багаторічними насадженнями (б), природними сіножатями (с) і пасовищами (п) за економічною оцінкою земель (у гривнях);

Рд - диференціальний рентний доход з гектара орних земель за економічною оцінкою по виробництву зернових культур (у гривнях).

10. Нормативна грошова оцінка орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні визначається як добуток річного рентного доходу за економічною оцінкою по виробництву зернових культур, ціни на зерно і терміну його капіталізації за формулою:

        Гоз = Рздн х Ц х Тк,       (3)

де Гоз - нормативна грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями, пасовищами по Україні (у гривнях);

Рздн - загальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні (у центнерах);

Ц - ціна центнера зерна (у гривнях);

Тк - термін капіталізації рентного доходу (в роках), який встановлюється на рівні 33 років.

Нормативна грошова оцінка земель по Автономній
Республіці Крим, областях та їх кадастрових
і адміністративних районах

11. Диференціальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в Автономній Республіці Крим, областях та їх кадастрових і адміністративних районах обчислюється за формулою:

            Рдн(у) х Рд(р)
Рдн (р) = -------------- (4)
Рд(у)

де Рдн (р)- диференціальний рентний доход з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по відповідному регіону р) (у центнерах);

Рдн(у) - диференціальний рентний доход з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по Україні (у) (у центнерах);

Рд (р) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по відповідному регіону (р) (у гривнях);

Рд(у) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь по Україні (у) (у гривнях).

12. До диференціального рентного доходу з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами, визначеного за формулою 4, додається абсолютний рентний доход (постійна величина, встановлена по Україні на гектар угідь, - 1,6 центнера).

13. Нормативна грошова оцінка гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами визначається за формулою 3 і вихідними даними регіонів.

Нормативна грошова оцінка земель
сільськогосподарських підприємств

14. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарських підприємств обчислюється за формулою 3.

(Пункт 14 в редакції Постанови КМ N 843 від 05.07.2004)

15. Диференціальний рентний доход на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарських підприємствах обчислюється за формулою:

           Рдн (р) х Рд (п)
Рдн (п) =----------------           (5)
Рд (р)

де Рдн (п)- диференціальний рентний доход з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами в сільськогосподарському підприємстві (п) (у центнерах);

Рдн (р)- диференціальний рентний доход з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами по адміністративному району (р) (у центнерах);

Рд (п) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями (визначається за шкалами економічної оцінки багаторічних насаджень у цілому по земельно-оціночному району), природними сіножатями і пасовищами за оцінкою цих угідь у сільськогосподарському підприємстві (п) (у гривнях);

(Умовне позначення Рд (п) із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 951 від 08.08.2001)

Рд (р) - диференціальний рентний доход за економічною оцінкою по виробництву зернових культур на орних землях, землях під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами за оцінкою по адміністративному району (р) (у гривнях).

16. До диференціального рентного доходу з гектара орних земель, земель під багаторічними насадженнями, природними сіножатями і пасовищами, обчисленого в сільськогосподарських підприємствах, додається абсолютний рентний доход (постійна величина, встановлена по Україні на гектар угідь, - 1,6 центнера).

17. Загальна нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського підприємства обчислюється виходячи з нормативної грошової оцінки одного гектара відповідних угідь і їх площ у межах його землекористування.

Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки

18. Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки (території сільськогосподарських угідь, що знаходяться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб, в тому числі земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства, садівництва, городництва, сінокосіння та випасання худоби) визначається на основі шкал нормативної грошової оцінки агровиробничих груп грунтів.

(Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 843 від 05.07.2004)

19. Шкали нормативної грошової оцінки агровиробничих груп грунтів розраховуються за формулою:

               Г х Багр
Гагр = ----------- (6)
Б

де Гагр - нормативна грошова оцінка агровиробничої групи грунтів (у гривнях);

Багр - бал бонітету агровиробничої групи грунтів;

Б - бал бонітету гектара відповідних угідь по сільськогосподарському підприємству;

Г - нормативна грошова оцінка гектара відповідних угідь по сільськогосподарському підприємству (у гривнях).

19-1. Показники нормативної грошової оцінки гектара ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 р., застосовуються із коефіцієнтом, що визначений абзацом другим пункту 5 цієї Методики.

(Методику доповнено пунктом 19-1 згідно з Постановою КМ N 1185 від 31.10.2011)

20. Загальна нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки визначається сумою добутків площ агровиробничих груп грунтів на їх нормативні грошові оцінки.

III. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів

21. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів визначається за формулою:

            В х Нп
Цн = ------- х Кф х Км, (7)
Нк

де Цн - нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);

В - витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);

Нп - норма прибутку (6%);

Нк - норма капіталізації (3%);

Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);

Км - коефіцієнт, який характеризує місцерозташування земельної ділянки.

(Абзац перший пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 843 від 05.07.2004)

Витрати на освоєння та облаштування території включають відновну вартість - як первісну вартість, що змінюється після проведення переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (у тому числі зовнішнього освітлення) слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту станом на початок року проведення оцінки.

(Абзац другий пункту 21 в редакції Постанови КМ N 843 від 05.07.2004)

Коефіцієнт, який характеризує місцеположення земельної ділянки (Км), обчислюється за формулою:

        Км = Км1 х Км2 х Км3,      (8)

де Км1 - коефіцієнт, який характеризує регіональні фактори місцеположення земельної ділянки, зокрема:

а) чисельність населення та адміністративний статус населеного пункту, його місце в системі розселення;

б) розміщення в межах населених пунктів, розташованих у приміських зонах великих міст;

в) розміщення в межах населених пунктів, що мають статус курортів.

Км2 - коефіцієнт, який характеризує зональні фактори місцеположення земельної ділянки в межах населених пунктів, зокрема:

а) відстань до загальноміського центру населеного пункту, концентрованих місць праці, масового відпочинку населення;

б) розташування в ядрі центру великих і найбільших міст та інших населених пунктів, що мають особливо важливе історичне значення, в приморській смузі населених пунктів.

Км3 - коефіцієнт, який характеризує локальні фактори місцеположення земельної ділянки за територіально-планувальними, інженерногеологічними, історико-культурними, природно-ландшафтними, санітарно-гігієнічними умовами та рівнем облаштування території.

(Пункт 22 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 525 від 30.05.97)