Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 30 червня 2005 р. N 533
Київ

Про затвердження Порядку розбронювання
і відпуску матеріальних цінностей мобілізаційного
резерву в особливий період

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 619 від 11.07.20
12)

Відповідно до статті 12 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок розбронювання і відпуску матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період (додається).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2005 р. N 533

Порядок
розбронювання і відпуску матеріальних цінностей
мобілізаційного резерву в особливий період

1. Розбронювання і відпуск матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період здійснюється з метою забезпечення виконання підприємствами, установами та організаціями (далі - підприємства) встановлених їм мобілізаційних завдань (замовлень).

2. Розбронювання і відпуск матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в особливий період здійснюється згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України, яке набирає чинності з моменту набрання чинності Указом Президента України про оголошення мобілізації (крім цільової) чи введення воєнного стану.

3. Підприємства можуть використовувати розброньовані матеріальні цінності за призначенням відповідно до встановлених їм мобілізаційних завдань (замовлень) після набрання чинності зазначеного в пункті 2 цього Порядку розпорядження Кабінету Міністрів України.

4. Розброньовані матеріальні цінності мобілізаційного резерву в особливий період використовуються підприємством відповідно до акта на їх відпуск, що складається у трьох примірниках, один з яких залишається на підприємстві, а інші не пізніше ніж протягом п'яти днів після складення акта надсилаються Держрезерву.

(Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 619 від 11.07.2012)

Державне підприємство один примірник акта надсилає центральному або місцевому органу виконавчої влади, до сфери управління якого воно належить, а комунальне підприємство - виконавчому органу відповідної ради.

5. Відпуск розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву здійснюється підприємствам на безоплатній основі. Вартість зазначених матеріальних цінностей не включається у собівартість виготовленої продукції.