Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА
від 12 липня 2012 року N 115

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Центральної виборчої комісії
N 618 від 16 травня 2014 ро
ку)

Про Порядок контролю за надходженням, обліком і
використанням коштів виборчих фондів політичних партій,
кандидати у народні депутати України від яких
зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати
України в одномандатних виборчих округах

Відповідно до пунктів 1, 2, 19 частини другої статті 30, частини дев'ятої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України", керуючись статтями 12, 13, пунктами 2, 5 статті 19, частиною другою статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах, встановлений Центральною виборчою комісією спільно з Національним банком України, Міністерством інфраструктури України (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Центральної виборчої комісії:

від 22 грудня 2005 року N 240 "Про Порядок контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією";

від 17 серпня 2007 року N 133 "Про внесення змін до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано Центральною виборчою комісією".

3. Цю постанову надіслати Національному банку України, Міністерству інфраструктури України, окружним виборчим комісіям, а також розмістити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Заступник Голови Центральної виборчої комісії Ж. УСЕНКО-ЧОРНА

Затверджено
постановою Центральної виборчої
комісії
від 12 липня 2012 року N 115

Затверджено
постановою Правління
Національного банку України
від 12 липня 2012 року N 300

Затверджено
наказом Міністерства
інфраструктури України
від 12 липня 2012 року N 403

Порядок
контролю за надходженням, обліком і використанням
коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у
народні депутати України від яких зареєстровані в
загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі,
та кандидатів у народні депутати України в одномандатних
виборчих округах

1. Цей Порядок, розроблений на виконання частини дев'ятої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон), визначає процедуру здійснення Центральною виборчою комісією вибіркового контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, кандидати у народні депутати України від яких зареєстровані в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі (далі - партії) та кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах (далі - кандидати у депутати).

2. Виборчий фонд партії формується за рахунок власних коштів партії, а також добровільних внесків фізичних осіб і використовується для фінансування своєї передвиборної агітації.

Виборчий фонд кандидата у депутати формується за рахунок його коштів та добровільних внесків фізичних осіб і використовується для фінансування своєї передвиборної агітації.

3. Установа банку надає Центральній виборчій комісії відомості про операції за рахунками виборчих фондів на підставі письмового дозволу власника рахунку, який установа банку отримує під час відкриття рахунку виборчого фонду.

4. Контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів здійснюється вибірково Центральною виборчою комісією шляхом:

перевірки дотримання партіями, кандидатами у депутати порядку відкриття рахунків їх виборчих фондів у частині кількості рахунків, термінів і місця їх відкриття, а також вимог частин першої, другої статті 49 Закону стосовно призначення розпорядників виборчих фондів;

перевірки дотримання порядку формування виборчих фондів, а також цільового використання коштів цих фондів, у тому числі в разі надходження звернень від суб'єктів виборчого процесу. Центральна виборча комісія на підставі запиту має право отримувати від установ банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, необхідну для здійснення таких перевірок інформацію, яку установи банків зобов'язані надавати протягом двох банківських днів;

перевірки законності надходження коштів з метою виявлення внесків, отриманих від осіб, які згідно із Законом не мають права їх робити, та перерахування таких внесків до Державного бюджету України;

перевірки наявності договорів про придбання в установленому порядку товарів, виконання робіт, надання послуг, а також факту й часу надходження коштів з рахунку виборчого фонду на рахунок контрагента за договором;

перевірки застосування розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу, установлених відповідними засобами масової інформації в порядку, визначеному частиною шостою статті 71 Закону;

перевірки законності публікацій агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації з метою виявлення засобів масової інформації, в яких згідно з частиною вісімнадцятою статті 74 Закону заборонені відповідні публікації;

аналізу фінансових звітів партій та кандидатів у депутати про надходження та використання коштів виборчих фондів щодо відповідності отриманій від установ банків інформації, дотримання законності надходження коштів на рахунки виборчих фондів, їх цільового використання, своєчасності повернення безпідставно отриманих та невикористаних коштів. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог Закону Центральна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.

5. Центральна виборча комісія безпосередньо здійснює вибірковий контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів партій, а через окружні виборчі комісії - вибірковий контроль за формуванням та використанням коштів виборчих фондів кандидатів у депутати.

6. Установа банку, в якій відкриваються рахунки виборчих фондів:

перевіряє під час відкриття рахунків наявність документів, що є підставою для їх відкриття;

повідомляє Центральну виборчу комісію не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття накопичувального чи поточного рахунку виборчого фонду про відкриття відповідного рахунку та його реквізити електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів про реквізити накопичувального, поточних рахунків виборчих фондів партій та кандидатів у депутати (додаток 1) та письмово за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку;

перевіряє під час приймання від фізичної особи добровільних внесків до виборчого фонду наявність у них документів, зазначених у пунктах 1 чи 2 частини третьої статті 2 Закону;

приймає добровільні внески фізичних осіб до виборчих фондів у розмірах, що не перевищують встановлені частиною другою статті 50 Закону;

перевіряє під час здійснення платежу з рахунку виборчого фонду відповідність документів на переказ вимогам, визначеним у додатку 3 цього Порядку;

припиняє, а також поновлює розрахункові операції на поточних рахунках виборчих фондів відповідно до частин дев'ятої, десятої статті 48 Закону;

у випадках, передбачених частинами дванадцятою, п'ятнадцятою статті 50 Закону, повертає відповідним фізичним особам добровільні внески, що надійшли на рахунки виборчих фондів, а в разі неможливості такого повернення перераховує їх до Державного бюджету України;

здійснює операції щодо своєчасного повернення невикористаних коштів із поточного рахунку виборчого фонду партії на накопичувальний та з накопичувального на поточний банківський рахунок партії;

перераховує до Державного бюджету України невикористані кошти виборчого фонду кандидата у депутати.

7. Установи банків, які здійснюють переказ до виборчих фондів власних коштів кандидата у депутати, коштів партії, а також добровільних внесків фізичних осіб, перевіряють відповідність документів на переказ вимогам, визначеним у додатку 3 цього Порядку.

8. Відділення зв'язку, через які переказують на рахунки виборчих фондів добровільні внески фізичні особи, оформляють бланк поштового переказу з урахуванням вимог, установлених частинами другою, четвертою статті 50 Закону, та на підставі цього бланка заповнюють документи на переказ окремо на кожну особу відповідно до вимог, визначених у додатку 3 цього Порядку, і подають їх до установ банків, що обслуговують ці відділення. Установи банків на підставі цих документів формують міжбанківські розрахункові документи на кожну особу із зазначенням усіх розділових знаків та кодів, які містяться в документах на переказ.

9. Добровільний внесок перераховується установою банку або переказується відділенням зв'язку на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії або на поточний рахунок кандидата у депутати не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на відповідний рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

10. З метою забезпечення контролю за використанням коштів виборчих фондів установа банку щодня не пізніше 12 години подає до Центральної виборчої комісії інформацію електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інформаційного відповідно до Опису структур файлів для формування реєстру документів на переказ про надходження та використання коштів виборчих фондів партій та кандидатів у депутати (додаток 4) та Інструкції про порядок обміну інформацією між Центральною виборчою комісією та установами банків (додаток 5).

Крім того, установа банку, в якій відкрито рахунки виборчого фонду партії, подає Центральній виборчій комісії потижневі виписки з цих рахунків, засвідчені підписом особи, уповноваженої установою банку, та відбитком печатки установи банку.

11. Інформацію, отриману електронною поштою Національного банку України з використанням криптографічних засобів захисту інформації АРМ-НБУ-інформаційного щодо надходження та використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, Центральна виборча комісія не пізніше наступного робочого дня передає через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему "Вибори" відповідній окружній виборчій комісії.

Установа банку, в якій відкрито поточні рахунки виборчих фондів кандидатів у депутати, подає окружній виборчій комісії, яка забезпечує підготовку та проведення виборів депутатів у цьому одномандатному виборчому окрузі, потижневі виписки з цих рахунків, засвідчені підписом особи, уповноваженої установою банку, та відбитком печатки установи банку.

Окружні виборчі комісії після одержання виписки з рахунків виборчих фондів у п'ятиденний строк вибірково перевіряють законність надходжень і використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати за напрямами, визначеними пунктом 4 цього Порядку. Окружна виборча комісія на підставі запиту має право отримувати від установ банків, у яких відкрито поточні рахунки виборчих фондів кандидатів в депутати, необхідну для здійснення таких перевірок інформацію, яку установи банків зобов'язані надавати протягом двох банківських днів.

12. Голова Центральної виборчої комісії, голова окружної виборчої комісії призначають відповідальних осіб за отримання від установ банків інформації та виписок з рахунків виборчих фондів партій, кандидатів у депутати, зазначених у пунктах 10 та 11 цього Порядку. Про призначення таких осіб Центральна виборча комісія та окружна виборча комісія повідомляють відповідну установу банку.

13. На поточні рахунки виборчого фонду партії, відповідно до частини першої статті 48 Закону, кошти надходять виключно з накопичувального рахунку виборчого фонду. У разі порушення контрагентом партії або кандидатом у депутати умов договору (невиконання або неналежне виконання), що зумовлює необхідність повернення перерахованих з поточного рахунку виборчого фонду коштів і нарахування штрафних санкцій, такі кошти та суми штрафних санкцій перераховуються контрагентом на поточний рахунок виборчого фонду.

14. У разі виявлення порушень, допущених під час надходження, обліку та використання коштів виборчих фондів:

Центральна виборча комісія письмово повідомляє про це партію для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення;

окружна виборча комісія письмово повідомляє про це кандидата в депутати для вжиття необхідних заходів щодо їх усунення. Про виявлені порушення та вжиті заходи щодо їх усунення окружна виборча комісія негайно повідомляє Центральну виборчу комісію.

15. За результатами перевірок законності надходжень і використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати та достовірності їх обліку окружні виборчі комісії складають відповідну довідку і надсилають її поштою та через автоматизовану інформаційно-аналітичну систему "Вибори" до Центральної виборчої комісії не пізніше ніж за один день до дня голосування.

Довідка повинна містити:

дату перевірки;

прізвище, ім'я, по батькові кандидата в депутати;

банківські реквізити поточного рахунку виборчого фонду;

загальний обсяг виборчого фонду, у тому числі суму надходжень за джерелами;

якщо були порушення порядку формування виборчого фонду, зазначити в довільній формі суть порушень, перелік документів, що підтверджують порушення (із зазначенням номера й дати), а також вжиті окружною виборчою комісією та кандидатом у депутати заходи щодо їх усунення;

загальний обсяг використаних коштів, у тому числі за напрямами використання;

якщо були порушення порядку використання коштів виборчого фонду, зазначити в довільній формі суть порушень, перелік документів, що підтверджують порушення (із зазначенням номера й дати), а також вжиті окружною виборчою комісією та кандидатом у депутати заходи щодо їх усунення.

Довідка підписується головою (у разі його відсутності - заступником голови) та секретарем і скріплюється печаткою окружної виборчої комісії.

16. Центральна виборча комісія письмово повідомляє установам банків, у яких відкрито рахунки виборчих фондів, дату офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів або надає інформацію щодо опублікування рішень про призначення повторного голосування і скасування реєстрації кандидата.

17. У разі призначення повторного голосування в одномандатному виборчому окрузі використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про повторне голосування.

18. Центральна виборча комісія приймає від розпорядників накопичувальних рахунків виборчих фондів партії та розпорядників поточних рахунків виборчих фондів кандидатів у депутати фінансові звіти про надходження та використання коштів виборчих фондів у строки, передбачені частиною шостою статті 49 Закону, за формами, встановленими Центральною виборчою комісією відповідно до частини восьмої статті 49 Закону.

Додаток 1
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів політичних партій,
кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані
в загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України
в одномандатних виборчих округах

Опис
структур файлів для формування реєстру документів про
реквізити накопичувального, поточних рахунків виборчих
фондів партій та кандидатів у депутати

1. Файли формуються установою банку, у якій відкрито рахунки виборчих фондів.

2. Назви файлів мають таку структуру:

CAORxxMD.nnn,

де C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;

A - функціональний підтип файла для передавання інформації про реквізити накопичувального, поточного рахунків;

O - константа (латинська літера);

Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора установи банку в СЕП;

MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) заповнюються в кодовій сторінці CP-1251.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина - 100 байтів (разом з CRLF - 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файлів А

N з/п Назва реквізиту Тип Довжина Позиції Пояснення
1 Найменування файла C 12 1 - 12 CAORxxMD.nnn
2 Дата та час створення файла D 10 13 - 22 YYMMDDHHSS
3 Кількість інформаційних рядків у файлі N 6 23 - 28
4 Резерв C 166 29 - 194 Заповнюється пропусками
5 CRLF B 2 195 - 196

Структура інформаційного рядка файла

N з/п Назва реквізиту Тип Довжина Позиції Пояснення
1 Назва установи банку, у якій відкрито рахунок виборчого фонду C 38 1 - 38 Зазначається технологічна назва установи банку
2 Код установи банку, у якій відкрито рахунок виборчого фонду N 9 39 - 47
3 Місцезнаходження установи банку, у якій відкрито рахунок виборчого фонду С 250 48 - 297 Зазначаються назва вулиці, номер будинку, назва населеного пункту (з обов'язковим зазначенням назви району для міст із районним поділом), назва області, поштовий індекс
4 Вид рахунку C 1 298-298 Накопичувальний партії = "1" поточний партії = "2" поточний кандидата = "3"
5 Номер рахунку N 14 299 - 312
6 Номер одномандатного виборчого округу, у межах якого відкрито рахунок виборчого фонду N 3 313 - 315 Номер одномандатного виборчого округу зазначається для поточного рахунку партії кандидата в депутати
7 Дата відкриття рахунку D 6 316 - 321 YYMMDD
8 Повна назва партії; прізвище, ім'я, по батькові кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі C 38 322 - 359
9 Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податку кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, в якому відкрито рахунок N 10 360 - 369
10 Прізвище, ім'я, по батькові розпорядників рахунку виборчого фонду C 76 370 - 445 Якщо розпорядників рахунку виборчого фонду кілька, то їх прізвища, ім'я, по батькові зазначаються через символ ";"
11 Прізвище, ім'я, по батькові працівника установи банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду C 38 446 - 483
12 Інформація про працівника установи банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду (телефон, e-mail) C 38 484 - 521
13 CRLF B 2 522 - 523

Додаток 2
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів політичних партій,
кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані
в загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України
в одномандатних виборчих округах

Форма
повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду

(на бланку установи банку)

Центральна виборча комісія

Повідомлення про відкриття рахунку виборчого фонду

N з/п Назва реквізитів Реквізит
1 Назва установи банку, у якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду
2 Код установи банку, у якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду
3 Місцезнаходження установи банку, у якій відкрито накопичувальний або поточний рахунок виборчого фонду (з обов'язковим зазначенням поштового індексу та назви району для міст з районним поділом)
4 Вид рахунку (накопичувальний або поточний)*
5 Номер рахунку
6 Номер одномандатного виборчого округу, у межах якого відкрито рахунок виборчого фонду (зазначається для поточного рахунку партії, кандидата в депутати)
7 Дата відкриття рахунку виборчого фонду
8 Повна назва партії; прізвище, ім'я, по батькові кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі, в якому відкрито рахунок
9 Ідентифікаційний код партії за ЄДРПОУ; реєстраційний номер облікової картки платника податку кандидата в народні депутаті України в одномандатному виборчому окрузі, в якому відкрито рахунок
10 Прізвище, ім'я, по батькові розпорядників рахунку виборчого фонду
11 Прізвище, ім'я, по батькові працівника установи банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду
12 Інформація про працівника установи банку, відповідального за ведення рахунку виборчого фонду (телефон, e-mail)

Керівник установи банку __________________ _______________________
(підпис) (прізвище, ініціали)

__________

* У разі якщо в одному відділенні банку відкрито накопичувальний і поточний рахунок виборчого фонду партії, повідомлення складається по кожному рахунку окремо.

Додаток 3
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів політичних партій,
кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані
в загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України
в одномандатних виборчих округах

Вимоги
щодо заповнення документів на переказ

1. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів на
накопичувальний рахунок виборчого фонду партії або поточний
рахунок кандидата у депутати

1.1. У разі перерахування коштів політичної партії, кандидати у народні депутати України від якої зареєстровані Центральною виборчою комісією, до виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+",
розділовий знак ";",
2 - код 1 - кошти партії,
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;1;Кошти ... партії, внесені до виборчого фонду ..., без ПДВ.

1.2. У разі перерахування власних коштів кандидата в депутати до свого виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+",
розділовий знак ";",
2 - код 2 - власні кошти кандидата,
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;2;Власні кошти кандидата, внесені до виборчого фонду ..., без ПДВ.

1.3. У разі перерахування добровільного внеску фізичної особи до виборчого фонду партії або кандидата в депутати в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код"+",
розділовий знак ";",
2 - код 3 - добровільний внесок фізичної особи,
розділовий знак ";",
3 - прізвище, ім'я, по батькові,
розділовий знак ";",
4 - дата народження (число, місяць та рік народження у форматі ДД.ММ.РРРР);
розділовий знак ";",
5 - адреса місця постійного проживання фізичної особи,
розділовий знак ";",
6 - призначення платежу.

Обсяг тексту в полі реквізиту "Призначення платежу" не повинен перевищувати 160 знаків. У разі перевищення зазначеної кількості знаків дозволяється скорочувати слова в тексті, крім прізвища, імені, по батькові та дати народження фізичної особи, яка робить внесок.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;3;Гончаренко Олексій Іванович;17.07.1977;м. Київ, вул. Тимошенка, 13, кв. 85;внесок до виборчого фонду… .

1.4. У разі повернення коштів на накопичувальний рахунок виборчого фонду з поточного рахунку виборчого фонду партії в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+",
розділовий знак ";",
2 - код 4 - повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду,
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;4;Повернення коштів з поточного рахунку виборчого фонду … .

1.5. У разі повернення на рахунок виборчого фонду внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду, якщо неможливо їх повернути відповідній фізичній особі, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+",
розділовий знак ";",
2 - код 5 - повернення внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду, якщо неможливо їх повернути відповідній фізичній особі,
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;5;Повернення внесків фізичних осіб, від яких відмовився розпорядник рахунку виборчого фонду.

1.6. У разі надходження до виборчого фонду внесків від осіб, які відповідно до частини першої статті 50 Закону не мають права робити внески до виборчих фондів (юридичні особи, громадські організації тощо), такі внески позначаються за кодом надходження коштів 10.

2. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів з
накопичувального рахунку виборчого фонду партії або поточного
рахунку кандидата у депутати

2.1. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду партії в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+",
розділовий знак ";",
2 - код 6 - перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду,
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;6;Перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду на поточний рахунок виборчого фонду в межах одномандатного виборчого округу N ___.

У разі коли накопичувальний рахунок виборчого фонду партії та поточний рахунок виборчого фонду партії в межах певного одномандатного виборчого округу відкриті в одній і тій же банківській установі, то інформація про переказ коштів між цими рахунками згідно з додатком 2 подається у двох файлах: в одному - про списання коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії, в другому - про надходження коштів на поточний рахунок виборчого фонду партії в межах певного одномандатного виборчого округу.

2.2. У разі перерахування коштів з накопичувального рахунку виборчого фонду партії або поточного рахунку кандидата у депутати для повернення внесків чи перерахування до Державного бюджету України у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+",
розділовий знак ";",
2 - код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:
2100 - повернення фізичним особам внесків, від яких відмовилися розпорядники виборчих фондів;
2300 - повернення фізичним особам внесків, що надійшли до виборчих фондів після дня голосування (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування);
2400 - повернення фізичним особам внесків, що надійшли до виборчих фондів партії пізніше ніж за день до дня голосування;
3110 - перерахування до Державного бюджету України внесків іноземних громадян та осіб без громадянства;
3120 - перерахування до Державного бюджету України внесків анонімних жертводавців (без зазначення в документі на переказ прізвища, імені, по батькові, дати народження, адреси місця постійного проживання фізичної особи);
3210 - перерахування до Державного бюджету України внесків фізичних осіб, від яких відмовилися розпорядники виборчих фондів, у разі неможливості їх повернення відповідним фізичним особам;
3220 - перерахування до Державного бюджету України сум, що перевищують установлений граничний розмір внеску;
3230 - перерахування до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчих фондів після дня голосування (у разі включення кандидата у депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), у разі неможливості їх повернення установою банку відповідним фізичним особам;
3240 - перерахування до Державного бюджету України внесків, що надійшли до виборчих фондів партії пізніше ніж за день до дня голосування, у разі неможливості їх повернення установою банку відповідним фізичним особам;
3300 - перерахування до Державного бюджету України внесків від осіб, не зазначених у кодах 3110, 3120, які не мають права робити внески до виборчих фондів відповідно до частини першої статті 50 Закону України "Про вибори народних депутатів України" (юридичні особи, громадські організації тощо);
3410 - перерахування до Державного бюджету України залишку коштів виборчого фонду в разі скасування рішення про реєстрацію кандидата у депутати в одномандатному окрузі;
3420 - перерахування до Державного бюджету України коштів виборчого фонду, не використаних партією, у разі неподання в строк, визначений частиною одинадцятою статті 50 Закону, рішення керівного органу партії щодо перерахування зазначених коштів на поточний банківський рахунок партії;
3430 - перерахування до Державного бюджету України коштів виборчого фонду, не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузі;
4000 - банківські послуги, не пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку та його функціонуванням;
5000 - перерахування коштів виборчого фонду, не використаних партією, на поточний банківський рахунок відповідної партії;
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;3430;Перерахування до Державного бюджету України коштів виборчого фонду ... , не використаних кандидатом у депутати в одномандатному окрузі.

2.3. У разі повернення коштів, помилково зарахованих на накопичувальний рахунок виборчого фонду партії або поточний рахунок кандидата у депутати, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код"+",
розділовий знак ";",
2 - код 8 - повернення коштів, помилково зарахованих на рахунок виборчого фонду,
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;8;Повернення коштів, помилково зарахованих на рахунок виборчого фонду … .

2.4. У разі призначення партією двох розпорядників накопичувального рахунку виборчого фонду та перерахування коштів з вищезазначеного рахунку в документах на переказ достатньо проставити підпис одного з двох розпорядників накопичувального рахунку.

3. Заповнення документів на переказ у разі перерахування коштів
з поточного рахунку виборчого фонду на передвиборну агітацію

У разі перерахування коштів з поточного рахунку виборчого фонду в полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+",
розділовий знак ";",
2 - код призначення коштів виборчого фонду за такою класифікацією:
1110 - виготовлення друкованих матеріалів передвиборної агітації;
1120 - виготовлення відеозаписів;
1130 - виготовлення аудіозаписів;
1140 - виготовлення предметів, матеріалів (сувенірів, канцтоварів тощо);
1150 - придбання канцтоварів, паперу, інших предметів і матеріалів для виготовлення матеріалів передвиборної агітації;
1211 - оплата ефірного часу на телебаченні;
1212 - оплата ефірного часу на радіо;
1220 - публікування агітаційних матеріалів у друкованих засобах масової інформації;
1310 - транспортні послуги для реалізації заходів передвиборної агітації (перевезення виборчих листівок, плакатів, технічних засобів та обладнання для ведення передвиборної агітації, а також інших предметів і матеріалів, пов'язаних з передвиборною агітацією);
1320 - оренда приміщень, обладнання тощо для проведення дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій, а також для виготовлення матеріалів передвиборної агітації;
1330 - оренда обладнання та технічних засобів для ведення передвиборної агітації;
1340 - оренда приміщень для проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
1350 - виготовлення (оренда) рекламних щитів;
1361 - послуги електричного зв'язку (телефонного, телеграфного, фототелеграфного, факсимільного, документального зв'язку, мереж та каналів передавання даних тощо);
1362 - послуги поштового зв'язку;
1400 - інші витрати на передвиборну агітацію (розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами; проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів і телепередач чи інших публічних заходів щодо підтримки партії (кандидата), а також оприлюднення інформації про таку підтримку тощо;
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;1211;Оплата ефірного часу на телебаченні згідно з рахунком N 17 від 10.11.09, у тому числі ПДВ 20%.

4. Заповнення документів на переказ у разі повернення на поточний
рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям

4.1. У разі повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям, у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+",
розділовий знак ";",
2 - код 7 - повернення на поточний рахунок виборчого фонду коштів, перерахованих виконавцям;
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;7;Повернення суми, перерахованої за платіжним дорученням N 4 від 12.12.09 за виготовлення інформаційних плакатів, у зв'язку з... .

4.2. У разі перерахування на поточний рахунок виборчого фонду контрагентом штрафних санкцій у полі реквізиту "Призначення платежу" зазначаються:

1 - службовий код "+",
розділовий знак ";",
2 - код 9 - перерахування на поточний рахунок виборчого фонду контрагентом штрафних санкцій,
розділовий знак ";",
3 - призначення платежу.

Зразок заповнення поля реквізиту "Призначення платежу":

+;9;Перерахування штрафних санкцій у зв'язку з... .

Додаток 4
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів політичних партій,
кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані
в загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України
в одномандатних виборчих округах

Опис
структур файлів для формування реєстру документів на
переказ про надходження та використання коштів
виборчих фондів партій та кандидатів у депутати

1. Файли формуються установою банку, в якій відкрито рахунки виборчих фондів.

2. Назви файлів мають таку структуру:

CVXRxxMD.nnn,

де C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;

V - функціональний підтип файла для передавання інформації про рух коштів від установи банку до Центральної виборчої комісії;

X - номер виду рахунку (накопичувальний партії = "1", поточний партії = "2", поточний кандидата = "3");

Rxx - 2 - 4 літери ідентифікатора установи банку в СЕП;

MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);

nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

Приклад:

CV1ILC3R.001.

Усі файли мають однотипну структуру і складаються з:

службового рядка;

рядка заголовка;

інформаційних рядків.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) заповнюються в кодовій сторінці CP-1251.

Усі рядки (службовий, рядок заголовка та інформаційні) закінчуються символами "повернення каретки/переведення рядка" - CRLF.

Службовий рядок призначено для підвищення інформаційної безпеки. Його довжина - 100 байтів (разом з CRLF - 102 байти). Службовий рядок заповнюється пропусками та CRLF.

Структура рядка заголовка файлів V

N з/п Назва реквізиту Тип Довжина Позиції Пояснення
1 Найменування файла C 12 1 - 12 CVXRxxMD.nnn
2 Дата та час створення файла D 10 13 - 22 YYMMDDHHSS
3 Кількість інформаційних рядків у файлі N 6 23 - 28
4 Резерв C 166 29 -194 Заповнюється пропусками
5 CRLF B 2 195 - 196

Структура інформаційного рядка файла

N з/п Назва реквізиту Тип Довжина Позиції Пояснення
1 Код банку А (платника) N 9 1 - 9
2 Рахунок клієнта банку А (платника) N 14 10 - 23
3 Код банку Б (одержувача) N 9 24 - 32
4 Рахунок клієнта банку Б (одержувача) N 14 33 - 46
5 Ознака "дебет/кредит" платежу C 1 47 - 47 Дебет = "0", кредит = "1"
6 Сума платежу N 16 48 - 63 Сума в копійках
7 Вид документа N 2 64 - 65
8 Номер (операційний) платежу C 10 66 - 75
9 Валюта платежу N 3 76 - 78 "980" - грн.
10 Дата документа на переказ D 6 79 - 84 YYMMDD
11 Дата надходження документа до банку А D 6 85 - 90 YYMMDD
12 Найменування платника (клієнта А) C 38 91 - 128
13 Найменування одержувача (клієнта Б) C 38 129 - 166
14 Призначення платежу C 160 167 - 326 Заповнюється згідно з додатком 1 до цього Порядку
15 Допоміжні реквізити C 60 327 - 386
16 Резерв C- 3 387 - 389
17 Спосіб заповнення реквізитів 14 - 16 C 2 390 - 391
18 Ідентифікаційний код клієнта А C 14 392 - 405
19 Ідентифікаційний код клієнта Б C 14 406 - 419
20 Ідентифікатор документа N 9 420 - 428
21 Дата зарахування коштів на рахунок виборчого фонду D 6 429 - 434 YYMMDD
22 Дата списання коштів з рахунку виборчого фонду D 6 435 - 440 YYMMDD
23 CRLF B 2 441 - 442

Правила заповнення та формування реквізитів файлів повинні відповідати вимогам Опису інтерфейсу між системою автоматизації банку (САБ) та системою електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Додаток 5
до Порядку контролю за надходженням,
обліком і використанням коштів
виборчих фондів політичних партій,
кандидати у народні депутати України
від яких зареєстровані
в загальнодержавному багатомандатному
виборчому окрузі, та кандидатів
у народні депутати України
в одномандатних виборчих округах

Інструкція
про порядок обміну інформацією між Центральною
виборчою комісією та установами банків

Ця Інструкція визначає порядок обміну інформацією (в захищеному вигляді) між Центральною виборчою комісією та установами банків, що передається електронною поштою Національного банку України.

Центральна виборча комісія та установи банків за потреби можуть здійснювати обмін будь-якою інформацією в захищеному вигляді (текстова, база даних тощо) за умови правильного формування назви файла.

1. Структура назви файла інформації, що передається
від Центральної виборчої комісії до установи банку

Назва файла CCORxxMD.nnn,

де: C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральною виборчою комісією;
C - функціональний підтип файла для передавання інформації від Центральної виборчої комісії до установи банку;
O - константа (латинська літера);
Rxx - 2 х 4 літери ідентифікатора установи банку в СЕП;
MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);
nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

2. Структура назви файла під час передавання інформації
від установи банку до Центральної виборчої комісії

Назва файла CBORxxMD.nnn,

де: C - ознака належності файла до файлів звітності, що надаються Центральній виборчій комісії;
B - функціональний підтип файла для передавання інформації від установи банку до Центральної виборчої комісії;
O - константа (латинська літера);
Rxx - 2 х 4 літери ідентифікатора установи банку в СЕП;
MD - дата формування файла (місяць, число за 36-знаковою системою числення);
nnn - порядковий номер файла протягом дня (за 36-знаковою системою числення).

3. Адреса Центральної виборчої комісії

Усі файли для Центральної виборчої комісії відправляються електронною поштою Національного банку України на адресу: INF_0QZ@U0QZ.

Для обміну інформацією з Центральною виборчою комісією з використанням АРМ-НБУ-інформаційного установі банку необхідно виконати настроювання АРМ-НБУ-інформаційного на роботу з такою інформаційною задачею:

Тип задачі - C;
ідентифікатор ключа - 0QZ500;
типи вхідних файлів - C;
типи вихідних файлів - VBA.