Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 липня 2012 р. N 664
Київ

Про внесення змін до Порядку здійснення процедури
призначення органів з оцінки відповідності продукції,
процесів і послуг вимогам технічних регламентів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку здійснення процедури призначення органів з оцінки відповідності продукції, процесів і послуг вимогам технічних регламентів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2007 р. N 59 (Офіційний вісник України, 2007 p., N 6, ст. 223), такі зміни:

пункт 2 доповнити підпунктом 5-1 такого змісту:

"5-1) він акредитований національним органом України з акредитації, а в разі коли національний орган України з акредитації не здійснює акредитацію відповідних видів діяльності з оцінки відповідності, - національним органом з акредитації іншої держави;";

у тексті Порядку слово "Держспоживстандарт" у всіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ