Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України,
що передбачають безспірне списання (стягнення)
коштів з рахунків юридичних осіб та фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 10, ст.36 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2121-III від 07.12.20
00, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30
N 2210-III від 11.01.20
01 - набирає чинності
через рік після опублікування, ВВР, 2001, N 12, ст.64
N 5007-VI від 21.06.20
12 -
набирає чинності з 03.08.2012 р. )

З метою обмеження застосування уповноваженими органами державної влади права безспірного списання (стягнення) коштів, що знаходяться на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності у банках, та у зв'язку з внесенням змін до статті 381 Цивільного кодексу Української РСР ( 556/96-вр ) та до статті 24 Закону України "Про підприємства в Україні" ( 419/96-вр ) Верховна Рада України постановляє:

І. Внести до деяких законів України такі зміни:

( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5007-VI від 21.06.2012 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 2121-III від 07.12.2000 )

( Пункт 3 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2210-III від 11.01.2001 )

4. Друге речення частини четвертої статті 26 Закону України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 34, ст. 504) викласти у такій редакції: "Незаконні надходження вилучаються за рішенням суду у порядку, встановленому законом, і зараховуються до Державного бюджету України".

5. У пункті 6 статті 10 Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду" ( 2482-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 36, ст.524) слово "безспірному" замінити словом "судовому".

6. У частині другій статті 35 Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 5, ст.21) слова "керівниками цих органів" замінити словами "у судовому порядку".

7. У частині п'ятій статті 47 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст.218) слова "у безспірному порядку державною податковою інспекцією" замінити словами "у судовому порядку".

8. У частині третій статті 3 Закону України "Про відповідальність підприємств, їх об'єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування" ( 208/94-вр ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 46, ст. 411) слова "в безспірному порядку відповідною державною податковою інспекцією" замінити словами "за рішенням суду (арбітражного суду)".

9. У частині другій статті 7 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-вр ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 51, ст. 446) слово "безакцептному" виключити.

10. У частині третій статті 31 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-вр ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 36, ст.164) слова "у безспірному" замінити словами "та пеню у судовому".

11. У абзаці шостому частини четвертої статті 27 Закону України "Про рекламу" ( 270/96-вр ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 39, ст.181) слово "безакцептному" замінити словом "судовому".

12. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст.292):

частину третю статті 11 викласти у такій редакції:

"Штрафи, накладені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, стягуються у судовому порядку";

частину шосту статті 12 виключити.

13. У статті 14 Закону України "Про державний матеріальний резерв" ( 51/97-вр ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 13, ст.112) пункт 16 виключити.

У зв'язку з цим пункт 17 вважати пунктом 16.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

2. Кабінету Міністрів України та Національному банку України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 18 листопада 1997 року
N 642/97-ВР