Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 червня 2012 р. N 690
Київ

Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2010 р., N 75, ст. 2669) у позиції "Мінприроди" такі зміни:

останній абзац графи "Вид витрат" викласти в такій редакції:

"витрати, пов'язані з удосконаленням системи збирання, обробки, переведення в цифровий формат, зберігання та наукового опрацювання геологічної інформації, придбанням для зазначених цілей програмного забезпечення та обладнання, організацією і проведенням конкурсів на укладення угод про розподіл продукції, перекладами іноземної літератури і передплатою періодичних видань, що містять геологічну інформацію, крім оплати праці та інших соціальних виплат.";

в абзаці другому графи "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" цифри "50" замінити цифрами "100".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ