Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до статті 11 Закону України
"Про цінні папери та фондовий ринок"
щодо казначейських зобов'язань

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до статті 11 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 31, ст. 268) такі зміни:

1) абзац перший частини першої доповнити другим реченням такого змісту: "Номінальна вартість казначейських зобов'язань України може бути визначена у національній або іноземній валюті";

2) у частині четвертій:

абзац п'ятий доповнити словами: "які затверджуються Міністерством фінансів України відповідно до законодавства";

доповнити абзацом шостим такого змісту:

"Продаж, виплата грошового доходу та погашення казначейських зобов'язань України здійснюються в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення".

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 4 липня 2012 року
N 5034-VI