Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2012 р. N 580
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для формування
статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром"

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 814 від 03.09.20
12)

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для формування статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром", що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2012 р. N 580

Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для формування статутного капіталу Державного
концерну "Укроборонпром"

(У тексті Порядку слово "Мінекономрозвитку"
замінено словом "Міноборони"
згідно з Постановою КМ
N 814 від 03.09.2012)

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Формування статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром", для поповнення статутного капіталу Державного концерну "Укроборонпром" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Міноборони.

3. Одержувачем бюджетних коштів є Державний концерн "Укроборонпром" (далі - Концерн).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на поповнення статутного капіталу Концерну та використовуються згідно з планом їх використання, погодженим Міноборони.

(Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 814 від 03.09.2012)

5. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється з урахуванням положень бюджетного законодавства.

6. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

7. Концерн щокварталу до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, подає Міноборони за встановленою ним формою інформацію про використання бюджетних коштів.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів та звітів про виконання паспорта бюджетної програми (у тому числі за результативними показниками), а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.