Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 вересня 2012 р. N 822
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для капітального ремонту гуртожитків,
що передаються з державної власності у власність територіальних громад

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для капітального ремонту гуртожитків, що передаються з державної власності у власність територіальних громад (додається).

2. Взяти до відома, що виготовлення проектної документації на капітальний ремонт гуртожитків, які передаються з державної власності у власність територіальних громад, здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів. Зазначені витрати включаються до суми відповідного співфінансування згідно із Законом України "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012 - 2015 роки".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою
Кабінету Міністрів України
від 5 вересня 2012 р. N 822

Порядок
використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для капітального ремонту гуртожитків, що передаються
з державної власності у власність територіальних громад

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Капітальний ремонт гуртожитків, що передаються з державної власності у власність територіальних громад" (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінрегіон.

Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня визначаються головним розпорядником бюджетних коштів.

3. Бюджетні кошти спрямовуються на проведення капітального ремонту гуртожитків, що передані та передаються з державної власності у власність територіальних громад (далі - гуртожитки) відповідно до Закону України "Про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2012-2015 роки".

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Мінрегіону пропозиції щодо визначення переліків гуртожитків з відповідними обсягами фінансування їх капітального ремонту.

5. Мінрегіон утворює комісію, яка за результатами розгляду пропозицій, зазначених у пункті 4 цього Порядку, визначає гуртожитки, капітальний ремонт яких буде здійснюватися у поточному році за рахунок бюджетних коштів.

Основними критеріями відбору гуртожитків є:

наявність рішення органу місцевого самоврядування щодо прийняття гуртожитків у власність територіальних громад;

підтвердження співфінансування у поточному році капітального ремонту гуртожитків з місцевих бюджетів у розмірі 50 відсотків;

наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації;

кількість мешканців, що проживають у гуртожитку;

завершення капітального ремонту об’єкта у поточному році.

Мінрегіон на підставі рішень комісії затверджує переліки гуртожитків та обсяги фінансування їх капітального ремонту.

6. У разі виникнення бюджетної заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства на початок бюджетного періоду, її погашення здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

8. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня подають щомісяця до 5 числа наступного періоду Мінрегіону інформацію про використання бюджетних коштів щодо кожного гуртожитку для узагальнення і подання Мінфіну.