Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 10 жовтня 2012 р. N 927
Київ

Про внесення змін до Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2011 p., N 84, ст. 3077), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 жовтня 2012 р. N 927

Зміни,
що вносяться до Порядку видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпе
ки

1. В абзаці шостому пункту 3 слова "наукова, науково-технічна" замінити словом "технічна".

2. Абзаци другий і третій пункту 7 викласти у такій редакції:

"Держгірпромнаглядом - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 1, 3-5 додатка 2;

територіальним органом Держгірпромнагляду - на виконання робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці другому цього пункту, та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.".

3. Пункт 8 виключити.

4. Пункт 9 викласти у такій редакції:

"9. Для одержання дозволу, який видає:

1) територіальний орган Держгірпромнагляду, - роботодавець, виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до державного адміністратора заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 "Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3074; 2008 р., N 68, ст. 2267), до якої додається:

на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;

на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства;

на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо відповідності таких машин, механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

2) Держгірпромнагляд, - роботодавець (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається висновок експертизи, зазначений в абзаці другому підпункту 1 цього пункту.

Забороняється вимагати для одержання дозволу документи, не передбачені цим Порядком.".

5. У пункті 16 додатка 3 цифри "0,01" замінити цифрами "0,1".

6. У додатку 4 слова "або експлуатацію (застосування), "(найменування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, його тип, марка, номер партії)" виключити.

7. Пункт 8 додатка 6 викласти у такій редакції:

"8. Навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання.".