Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
30.07.2012 N 5
77

Виписка
з акта огляду медико-соціальною
експертною комісією

З Формою № 157-1/о можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Директор Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги М.К. Хобзей

Затверджено
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
30.07.2012 N 577

Зареєстровано
у Міністерстві юстиції України
5 вересня 2012 р. за N 1509/21821

Інструкція
щодо заповнення форми первинної
облікової документації N 157-1/о "Виписка з акта
огляду медико-соціальною експертною
комісією"

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації "Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією" (далі - форма N 157-1/о) і складається з двох частин: зазначеної виписки та довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією.

2. Форма N 157-1/о застосовується при винесенні рішення медико-соціальною експертною комісією (далі - МСЕК) про встановлення групи, причини і строку інвалідності.

3. Форма N 157-1/о заповнюється у Кримській республіканській, обласних, центральних міських у містах Києві та Севастополі, міських, міжрайонних та районних МСЕК.

4. Усі реквізити даної форми заповнюються відповідно до акта огляду медико-соціальної експертної комісії (форма N 157/о).

5. Виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією надсилається за місцем призначення пенсії чи місцезнаходженням пенсійної справи.

5.1. У пункті 1 зазначається місцезнаходження МСЕК.

5.2. У пункті 2 зазначається профіль МСЕК.

5.3. У пунктах 3 та 4 зазначаються особисті дані інваліда: прізвище, ім'я, по батькові та дата народження, які записуються повністю згідно з даними паспорта.

5.4. У пункті 5 зазначається місце проживання інваліда.

5.5. У пункті 6 зазначається дата огляду інваліда.

5.6. У пункті 7 зазначається, який огляд - первинний або повторний.

5.7. У пункті 8 словами зазначається група інвалідності, яка встановлена хворому.

5.8. У пункті 9 зазначається причина інвалідності.

5.9. У пункті 10 зазначається термін, до якого встановлено групу інвалідності.

5.10. У пункті 11 зазначається дата чергового переогляду інваліда у МСЕК.

5.11. У пункті 12 зазначається діагноз МСЕК.

5.12. У пункті 13 зазначається висновок про умови та характер праці інваліда.

5.13. У пункті 14 зазначаються рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності інваліда.

5.14. У пункті 15 зазначається номер акта огляду МСЕК, на підставі якого видається довідка до акта огляду МСЕК.

5.15. У пункті 16 зазначається дата видачі документа.

6. Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією видається інваліду.

6.1. У пункті 1 зазначається місцезнаходження МСЕК.

6.2. У пункті 2 зазначається профіль МСЕК.

6.3. У пункті 3 зазначаються серія та номер довідки.

6.4. У пункті 4 зазначаються особисті дані інваліда: прізвище, ім'я, по батькові, які записуються повністю згідно з даними паспорта.

6.5. У пункті 5 зазначається дата народження інваліда.

6.6. У пункті 6 зазначається дата огляду інваліда.

6.7. У пункті 7 вказується характер огляду: первинний або повторний.

6.8. У пункті 8 словами зазначається група інвалідності, яка встановлена хворому.

6.9. У пункті 9 зазначається причина інвалідності.

6.10. У пункті 10 зазначається термін, до якого встановлено групу інвалідності.

6.11. У пункті 11 зазначається дата чергового переогляду інваліда у МСЕК.

6.12. У пункті 12 надається висновок про умови та характер праці.

6.13. У пункті 13 зазначаються рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності інваліда.

6.14. У пункті 14 зазначається номер акта огляду МСЕК, на підставі якого видається довідка до акта огляду МСЕК.

6.15. У пункті 15 зазначається дата видачі довідки.

7. Кожна частина форми N 157-1/о підписується головою МСЕК (підпис розшифровується) і засвідчується печаткою МСЕК.

8. Відповідальним за правильність заповнення форми N 157-1/о є голова МСЕК.

9. Строк зберігання форми N 157-1/о - 50 років.

Директор Департаменту реформ та
розвитку медичної допомоги М.К. Хобзей