Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
14.09.2012 N 992

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2012 р. за N 1694/22006

Про затвердження Порядку
прийняття Державною службою фінансового
моніторингу України рішення про
зупинення фінансових операцій

Відповідно до пункту 17 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п’ятої статті 17 та частини п’ятої статті 22 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", з метою визначення процедури зупинення фінансових операцій, стосовно яких є підозра, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи учасники або вигодоодержувачі за якими є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції, наказую:

1. Затвердити Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 28 вересня 2010 року N 172 "Про затвердження Порядку прийняття Державним комітетом фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2010 року за N 1111/18406.

3. Департаменту податкової, митної політики, доходів, адміністрування платежів та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Департаментом фінансових розслідувань Державної служби фінансового моніторингу України (Підгородецька Л.М.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Зубрія В.П.

Міністр Ю. Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
14.09.2012 N 992

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 2012 р. за N 1694/22006

Порядок
прийняття Державною службою фінансового
моніторингу України рішення про зупинення
фінансових операцій

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації пункту 17 частини другої статті 6, частин другої, третьої, п’ятої статті 17 та частини п’ятої статті 22 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон).

1.2. У цьому Порядку термін "моніторинг фінансової операції" означає сукупність заходів, які здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу та спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) у вигляді повідомлення про фінансову операцію з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною Законом.

Інші терміни, які застосовані у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених в Законі.

1.3. Цим Порядком визначено процедуру прийняття Держфінмоніторингом України таких рішень та доручень:

про зупинення/поновлення суб’єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави - відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону;

про подальше зупинення фінансової операції - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) - відповідно до частини третьої статті 17 Закону;

про продовження зупинення фінансових операцій - відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону;

про скасування свого рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій - відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону.

1.4. Рішення та доручення Держфінмоніторингу України, визначені пунктом 1.3 цього розділу, приймаються Головою Держфінмоніторингу України або особою, яка виконує його обов’язки.

Такі рішення та доручення оформлюються в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу України за формою, визначеною в додатку до цього Порядку.

1.5. Держфінмоніторинг України за наявності підозр, що фінансові операції пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи учасники або вигодоодержувачі за якими є особи, які включені до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовані міжнародні санкції, приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення за наявності таких підстав:

фінансові операції містять ознаки, передбачені статтями 15, 16 Закону,- відповідно до частин другої, третьої статті 17 Закону;

учасником або вигодоодержувачем за фінансовою операцією є особа, яку включено до переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, - відповідно до частини другої статті 17 Закону;

Держфінмоніторинг України подав узагальнені матеріали щодо фінансових операцій, за якими підтвердилась мотивована підозра, до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства, - відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону;

Держфінмоніторингом України отримано запит уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції - відповідно до частини п’ятої статті 22 Закону.

Якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму не підтверджуються, приймаються рішення відповідно до абзацу четвертого частини п’ятої статті 17 Закону.

1.6. Рішення та доручення Держфінмоніторингу України щодо зупинення фінансових операцій або видаткових фінансових операцій підлягають негайному виконанню суб’єктом первинного фінансового моніторингу з моменту їх отримання.

Рішення та доручення можуть доводитись до виконання суб’єкту первинного фінансового моніторингу в електронному або паперовому вигляді.

У разі якщо рішення або доручення до суб’єкта первинного фінансового моніторингу доводиться Держфінмоніторингом України в електронному вигляді, такий документ підписується електронним цифровим підписом в установленому законодавством порядку.

1.7. Держфінмоніторинг України повідомляє про прийняття рішення щодо зупинення фінансових операцій правоохоронні органи у порядку, визначеному законодавством.

II. Зупинення чи поновлення проведення або
забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної
особи за дорученням Держфінмоніторингу України
на виконання запиту уповноваженого органу
іноземної держави відповідно до
частини п’ятої статті 22 Закону

2.1. У разі надходження до Держфінмоніторингу України запиту уповноваженого органу іноземної держави про зупинення відповідної фінансової операції як такої, що може бути пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, вказана інформація невідкладно обробляється та аналізується Держфінмоніторингом України.

2.2. За результатами аналізу отриманого запиту уповноваженого органу іноземної держави Держфінмоніторинг України невідкладно розглядає питання зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи.

Строк зупинення проведення або забезпечення моніторингу такої фінансової операції встановлюється Держфінмоніторингом України відповідно до строку, визначеного у запиті уповноваженого органу іноземної держави.

2.3. Доручення Держфінмоніторингу України про зупинення проведення або забезпечення моніторингу фінансової операції відповідної особи надсилається до суб’єкта первинного фінансового моніторингу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

Зміст доручення формулюється Держфінмоніторингом України залежно від суті запиту уповноваженого органу іноземної держави.

2.4. У разі якщо на момент отримання доручення Держфінмоніторингу України фінансова операція вже проведена, суб’єкт первинного фінансового моніторингу невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня зобов’язаний забезпечити моніторинг такої фінансової операції відповідної особи, а також інших фінансових операцій, в уточненні яких виникла необхідність, за ознаками частини другої статті 16 Закону.

2.5. У разі надходження від уповноваженого органу іноземної держави інформації (запиту) щодо поновлення проведення фінансової операції вона невідкладно розглядається Держфінмоніторингом України.

Доручення Держфінмоніторингу України про поновлення проведення фінансової операції відповідної особи надсилається до суб’єкта первинного фінансового моніторингу не пізніше наступного робочого дня з дня його підписання.

III. Подальше зупинення фінансової операції за рішенням
Держфінмоніторингу України відповідно
до частини другої статті 17 Закону

3.1. У разі надходження до Держфінмоніторингу України від суб’єкта первинного фінансового моніторингу повідомлення про зупинення фінансової операції відповідно до частини першої статті 17 Закону вказана інформація невідкладно обробляється та аналізується.

3.2. За результатами розгляду такої інформації Держфінмоніторинг України відповідно до частини другої статті 17 Закону може прийняти рішення про подальше зупинення такої фінансової операції на строк до п’яти робочих днів.

Рішення про подальше зупинення такої фінансової операції приймається Держфінмоніторингом України не пізніше наступного робочого дня з дня надходження повідомлення від суб’єкта первинного фінансового моніторингу та невідкладно надсилається до суб’єкта первинного фінансового моніторингу.

3.3. У разі прийняття Держфінмоніторингом України рішення про подальше зупинення проведення фінансової операції Держфінмоніторинг України відповідно до частини другої статті 17 Закону невідкладно після прийняття такого рішення повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

3.4. У разі неприйняття Держфінмоніторингом України рішення про подальше зупинення фінансової операції протягом строку, передбаченого частиною першою статті 17 Закону, суб’єкт первинного фінансового моніторингу поновлює проведення фінансової операції.

IV. Зупинення видаткових фінансових операцій
за рішенням Держфінмоніторингу України
відповідно до частини третьої статті 17 Закону

4.1. Держфінмоніторинг України за наявності підстав, визначених в абзаці другому пункту 1.5 розділу I цього Порядку, може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів (осіб) на строк до п’яти робочих днів.

Строк такого зупинення зазначається у рішенні Держфінмоніторингу України.

Перебіг строку зупинення видаткових фінансових операцій починається з часу та дати отримання суб’єктом первинного фінансового моніторингу відповідного рішення.

4.2. У разі прийняття такого рішення Держфінмоніторинг України невідкладно надсилає його суб’єкту первинного фінансового моніторингу та невідкладно повідомляє правоохоронні органи, уповноважені приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

4.3. У разі зупинення видаткових фінансових операцій прибуткові фінансові операції не зупиняються. При цьому суб’єкт первинного фінансового моніторингу в той самий день зобов’язаний повідомляти Держфінмоніторинг України про проведення та/або ініціювання проведення видаткових фінансових операцій шляхом надсилання повідомлень про фінансові операції протягом усього часу зупинення видаткових фінансових операцій.

Порядок зупинення та поновлення проведення фінансових операцій визначається суб’єктами державного фінансового моніторингу, які здійснюють регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу, в межах їх повноважень.

Повідомлення про такі фінансові операції подаються до Держфінмоніторингу України з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною законодавством.

Такі повідомлення про фінансові операції надсилаються після отримання рішення Держфінмоніторингу України.

4.4. У разі якщо за результатами перевірки ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму не підтверджуються, Держфінмоніторинг України невідкладно приймає рішення про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій.

Про прийняте рішення Держфінмоніторинг України невідкладно повідомляє суб’єкта первинного фінансового моніторингу, направивши йому відповідне рішення.

V. Прийняття Держфінмоніторингом України
рішення щодо продовження зупинення фінансових
операцій відповідно до частини п’ятої статті 17 Закону

5.1. У разі прийняття Держфінмоніторингом України рішення щодо подальшого зупинення фінансової операції або зупинення видаткових фінансових операцій Держфінмоніторинг України проводить аналітичну роботу, збирає необхідну додаткову інформацію, обробляє, перевіряє та аналізує її.

5.2. У разі підтвердження мотивованої підозри Держфінмоніторинг України протягом строку зупинення фінансової операції або зупинення видаткових фінансових операцій готує відповідні узагальнені матеріали і подає їх до правоохоронних органів, уповноважених приймати рішення відповідно до кримінально-процесуального законодавства.

В узагальнених матеріалах обов’язково зазначається дата закінчення строку зупинення фінансової операції або зупинення видаткових фінансових операцій.

У такому разі строк зупинення фінансової операції продовжується Держфінмоніторингом України на сім робочих днів з дня подання відповідних узагальнених матеріалів за умови, що загальний строк такого зупинення не перевищуватиме 14 робочих днів.

У день подання узагальнених матеріалів Держфінмоніторинг України інформує відповідного суб’єкта первинного фінансового моніторингу про день закінчення строку зупинення фінансової операції.

VI. Обмін інформацією між Держфінмоніторингом України
та суб’єктами первинного фінансового моніторингу

6.1. Доведення Держфінмоніторингом України до суб’єкта первинного фінансового моніторингу прийнятих відповідно до цього Порядку рішень та наданих доручень здійснюється:

до суб’єкта первинного фінансового моніторингу банку (філії іноземного банку) в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України чи в паперовому вигляді поштою з повідомленням про вручення або за допомогою кур’єрського або фельд’єгерського зв’язку. Часом та датою доведення рішення та/або доручення є час та дата отримання банком (філією іноземного банку) даного файла на вузлі електронної пошти Національного банку України чи відмітка банку (філії іноземного банку) із зазначенням часу та дати отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу України;

до суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), яким запроваджено електронний обмін інформацією з Держфінмоніторингом України, - в електронному вигляді захищеними засобами електронної пошти, чи в паперовому вигляді рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення, чи за допомогою кур’єрського або фельд’єгерського зв’язку. Часом та датою доведення рішення та/або доручення вважаються час та дата отримання небанківською фінансовою установою зазначеного файла, чи час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка суб’єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків) про отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу України;

до іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу - в паперовому вигляді рекомендованими листами з повідомленнями про їх вручення або за допомогою кур’єрського або фельд’єгерського зв’язку. Часом та датою доведення рішення та/або доручення вважаються час та дата, які зазначені на повідомленні про вручення, чи відмітка іншого суб’єкта первинного фінансового моніторингу про час та дату отримання рішення або доручення Держфінмоніторингу України.

6.2. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу після надходження відповідного рішення або доручення Держфінмоніторингу України зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня його отримання направити підтвердження листом про факт отримання рішення або доручення із зазначенням відомостей щодо забезпечення його виконання.

У такому листі зазначається інформація про час та дату отримання рішення або доручення, виконання рішення або доручення в частині зупинення чи поновлення або забезпечення моніторингу фінансових операцій, а також відповідно до законодавства України про залишок коштів на момент зупинення фінансових операцій на рахунку.

6.3. Суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня поновлення проведення фінансових операцій направити до Держфінмоніторингу України лист про таке поновлення (із зазначенням відомостей щодо підстав, часу та дати поновлення проведення фінансових операцій).

6.4. Склад реквізитів, структура та опис файлів електронного інформаційного обміну визначаються Держфінмоніторингом України за погодженням з відповідними суб’єктами державного фінансового моніторингу.

Директор Департаменту податкової, митної політики та
методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук

Додаток
до Порядку прийняття
Державною службою фінансового
моніторингу України рішення
про зупинення фінансових
операцій

Рішення/Доручення

З Додатком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".