Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 жовтня 2012 р. N 970
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
щодо програм економічного і
соціального розвитку

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо програм економічного і соціального розвитку зміни, що додаються.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2012 р. N 970

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
щодо програм економічного і соціального розвитку

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 лютого 1996 р. N 266 "Про Порядок формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням" (ЗП України, 1996 р., N 8, ст. 239; Офіційний вісник України, 2001 р., N 51, ст. 2271; 2003 р., N 37, ст. 1991; 2004 р., N 49, ст. 3206; 2006 р., N 3, ст. 88, N 31, ст. 2233; 2011 р., N 46, ст. 1890):

1) у пунктах 2 і 7 постанови слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" замінити словами "Міністерство економічного розвитку і торгівлі";

2) у Порядку формування та розміщення державних замовлень на поставку продукції для державних потреб і контролю за їх виконанням, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 5:

абзац четвертий виключити;

абзац п'ятий викласти в такій редакції:

"разом з державними замовниками формує проект державного замовлення на поставку продукції для державних потреб виходячи із схваленого Кабінетом Міністрів України проекту Державного бюджету України;";

у тексті Порядку слова "Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції" у всіх відмінках замінити словом "Мінекономрозвитку".

2. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. N 1604 "Про затвердження Програми комплексного соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2005-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 49, ст. 3204) викласти в такій редакції:

"2. Міністерству фінансів разом з іншими центральними органами виконавчої влади та Одеською обласною державною адміністрацією передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти для виконання Програми виходячи з його реальних можливостей.".

3. У Порядку розроблення та виконання державних цільових програм, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 106 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 313; 2009 р., N 23, ст. 746; 2012 р., N 71, ст. 2863):

1) в абзаці першому пункту 8 слова "Державної програми економічного і соціального розвитку, програм розвитку галузей економіки або регіонів," виключити;

2) абзац четвертий пункту 34 та абзац перший пункту 42 виключити.

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2007 р. N 831 "Про затвердження Державної цільової правоохоронної програми "Облаштування та реконструкція державного кордону" на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 44, ст. 1804) виключити.

5. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. N 1155 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми "Наука в університетах" на 2008-2017 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 72, ст. 2708; 2011 р., N 91, ст. 3303) виключити.

6. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. N 1242 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 80, ст. 2975) виключити.

7. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1355 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Розроблення і освоєння мікроелектронних технологій, організація серійного випуску приладів і систем на їх основі" на 2008-2012 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 90, ст. 3305; 2011 р., N 67, ст. 2569) виключити.

8. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1376 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 93, ст. 3403; 2011 р., N 63, ст. 2502) виключити.

9. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. N 1395 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення і створення сенсорних наукоємних продуктів на 2008-2012 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 94, ст. 3440) виключити.

10. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 447 "Про затвердження Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 36, ст. 1201; 2011 р., N 69, ст. 2637) виключити.

11. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 липня 2008 р. N 632 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Розробка і впровадження енергозберігаючих світлодіодних джерел світла та освітлювальних систем на їх основі" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 52, ст. 1738) виключити.

12. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. N 894 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Трансплантація" на період до 2012 року" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 78, ст. 2608) виключити.

13. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 жовтня 2008 р. N 940 "Про затвердження Державної цільової оборонної програми утилізації звичайних видів боєприпасів, не придатних для подальшого використання і зберігання, на 2008-2017 роки" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2765; 2011 р., N 51, ст. 2030) виключити.

14. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. N 974 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 86, ст. 2887; 2011 р., N 95, ст. 3465) виключити.

15. В абзаці першому пункту 6 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного і соціального розвитку України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1027 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 91, ст. 3025; 2009 р., N 68, ст. 2342; 2011 р., N 45, ст. 1839, N 60, ст. 2415, N 65, ст. 2532; 2012 р., N 52, ст. 2087) слова "під час підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на короткостроковий період" виключити.

16. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1085 "Про затвердження Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 97, ст. 3200; 2012 р., N 42, ст. 1607) виключити.

17. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 2009 р. N 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 7, ст. 217) виключити.

18. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 р. N 321 "Про затвердження Державної програми інформаційно-телекомунікаційного забезпечення правоохоронних органів, діяльність яких пов'язана з боротьбою із злочинністю" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 27, ст. 896) виключити.

19. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 828 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку внутрішнього ринку на період до 2012 року" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 60, ст. 2120; 2011 р., N 77, ст. 2854) виключити.

20. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2009 р. N 877 "Про затвердження Державної цільової програми "Цукровий діабет" на 2009-2013 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 64, ст. 2247) виключити.

21. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 977 "Про затвердження Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 72, ст. 2475; 2012 р., N 1, ст. 21) виключити.

22. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1004 "Про затвердження Державної цільової економічної програми "Ядерне паливо України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 74, ст. 2530; 2011 р., N 71, ст. 2680) виключити.

23. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. N 1020 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2556; 2011 р., N 69, ст. 2627) виключити.

24. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. N 1029 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми приведення в безпечний стан уранових об'єктів виробничого об'єднання "Придніпровський хімічний завод" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 75, ст. 2565; 2011 р., N 71, ст. 2680) виключити.

25. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2009 р. N 1231 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на 2010-2014 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 90, ст. 3043; 2011 р., N 55, ст. 2190) виключити.

26. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 "Про затвердження Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108; 2012 р., N 3, ст. 85) виключити.

27. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. N 1390 "Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 101, ст. 3523; 2011 р., N 84, ст. 3076) виключити.

28. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. N 243 "Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 16, ст. 762; 2012 р., N 13, ст. 484) виключити.

29. Пункт 5 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2010 р. N 357 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 39, ст. 1297) виключити.

30. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 785 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 66, ст. 2366; 2011 р., N 95, ст. 3466) виключити.

31. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 874 "Про затвердження Державної цільової програми утилізації компонентів рідкого ракетного палива на 2010-2014 роки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 74, ст. 2618; 2011 р., N 51, ст. 2030) виключити.

32. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 1002 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на 2011-2020 роки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 84, ст. 2951; 2012 р., N 13, ст. 468) виключити.

33. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 р. N 1090 "Про затвердження Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 92, ст. 3266; 2011 р., N 67, ст. 2566) виключити.

34. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 237 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території військової частини А0829 (м. Лозова Харківської області) на 2011-2013 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 19, ст. 794) виключити.

35. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 495 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1463) виключити.

36. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 561 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1675) виключити.

37. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 629 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1846) виключити.

38. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 539 "Про затвердження Державної цільової екологічної програми розвитку Криму ("Екологічно безпечний Крим") на 2011-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 39, ст. 1608) виключити.

39. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 725 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми розроблення новітніх технологій створення вітчизняних лікарських засобів для забезпечення охорони здоров'я людини та задоволення потреб ветеринарної медицини на 2011-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 53, ст. 2113) виключити.

40. Пункт 4 постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 707 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку в Україні спортивної та туристичної інфраструктури у 2011-2022 роках" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2039) виключити.

41. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 липня 2011 р. N 814 "Про затвердження Державної цільової програми збереження культурної спадщини та розвитку туристичної інфраструктури м. Глухова Сумської області на 2012-2016 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 59, ст. 2354) виключити.

42. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. N 870 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку виробництва продуктів дитячого харчування на 2012-2016 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 62, ст. 2473) виключити.

43. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. N 956 "Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 71, ст. 2672) виключити.

44. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. N 1057 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми подолання та запобігання бідності на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 80, ст. 2946) виключити.

45. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 942 "Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 69, ст. 2628) виключити.

46. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2011 р. N 1130 "Про затвердження Державної програми розвитку внутрішнього виробництва" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3139) виключити.

47. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2011 р. N 1150 "Про затвердження Державної цільової оборонної програми будівництва кораблів класу "корвет" за проектом 58250" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 87, ст. 3171) виключити.

48. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. N 1245 "Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 95, ст. 3455) виключити.

49. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1265 "Про затвердження Державної цільової програми розвитку індустріального (промислового) парку "Свема" в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 96, ст. 3499) виключити.

50. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1269 "Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом на 2012-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 96, ст. 3503) виключити.

51. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. N 294 "Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 29, ст. 1073) виключити.

52. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. N 350 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 34, ст. 1262) виключити.

53. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. N 590 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної безпеки на 2012-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 50, ст. 1968) виключити.