Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 липня 1999 р. N 1312
Київ

Про затвердження Положення про порядок
накладення на суб'єктів господарювання
штрафів за порушення законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 970 від 05.11.20
08
N 977 від 24.10.20
12 )

Відповідно до статті 27 Закону України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та статті 31 Закону України "Про теплопостачання" ( 2633-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє: ( Вступна частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 від 05.11.2008 )

Затвердити Положення про порядок накладення на суб'єктів господарювання штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання (додається). ( Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 від 05.11.2008 )

Перший віце-прем'єр-міністр України В.КУРАТЧЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 липня 1999 р. N 1312

Положення
про порядок накладення на суб'єктів господарювання
штрафів за порушення законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання

( У назві, тексті Положення слова "про електроенергетику"
замінено словами "в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання",
а слова "суб'єктів (суб'єкта) господарської діяльності"
- словами "суб'єктів (суб'єкта) господарювання" згідно з
Постановою КМ N 970 від 05.11.2008 )

( У тексті Положення слова "Національна комісія регулювання
електроенергетики" у всіх відмінках замінено словом
"НКРЕ" згідно з Постановою КМ N 977 від 24.10.2012 )

1. Це Положення визначає порядок накладення НКРЕ, державними інспекторами з експлуатації електричних станцій і мереж, державними інспекторами з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності штрафів за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання.

2. Штрафи за порушення законодавства в галузі електроенергетики та сфері теплопостачання накладаються на суб'єктів господарювання за:

неподання інформації або подання завідомо недостовірної інформації, передбаченої в ліцензіях на виробництво, передачу або постачання електричної енергії та в нормативно-правових актах, що регулюють питання функціонування об'єднаної енергетичної системи, технічного стану та організації експлуатації електричних, теплових, тепловикористовувальних установок і мереж і споживання енергії; ( Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 від 05.11.2008 )

ухилення від виконання або несвоєчасне виконання рішень, приписів, розпоряджень, інших розпорядчих документів НКРЕ, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж, Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії та порушення умов ліцензій. ( Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 від 05.11.2008 )

3. Накладати на суб'єктів господарювання штрафи мають право:

НКРЕ;

державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж;

державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії.

4. НКРЕ, державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж, Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії, його заступники мають право накладати на суб'єктів господарювання штрафи:

за правопорушення, передбачені в абзаці другому пункту 2 цього Положення, - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за правопорушення, передбачені в абзаці третьому пункту 2 цього Положення, - у розмірі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

5. Старші державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії мають право накладати на суб'єктів господарювання штрафи:

за правопорушення, передбачені в абзаці другому пункту 2 цього Положення, - у розмірі до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за правопорушення, передбачені в абзаці третьому пункту 2 цього Положення, - у розмірі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6. Державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії мають право накладати на суб'єктів господарювання штрафи:

за правопорушення, передбачені в абзаці другому пункту 2 цього Положення, - у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

за правопорушення, передбачені в абзаці третьому пункту 2 цього Положення, - у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

7. Рішення про накладення штрафу приймається на підставі акта перевірки суб'єкта господарювання (додаток 1), складеного посадовими особами НКРЕ, та акта перевірки (протоколу) суб'єкта господарювання, складеного посадовими особами Державної інспекції з експлуатації електричних станцій і мереж або Держенергонагляду (додаток 2). ( Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 970 від 05.11.2008 )

8. Рішення про накладення штрафу оформляється постановою НКРЕ, Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж і постановою (розпорядженням) Держенергонагляду (додаток 3). ( Пункт 8 в редакції Постанови КМ N 970 від 05.11.2008 )

9. Постанова або розпорядження про накладення штрафу складається у двох примірниках.

Перший примірник постанови або розпорядження залишається в органі, який її оформив.

Другий примірник у 3-денний термін після оформлення постанови або розпорядження надсилається (видається повноважному представнику) для сплати штрафу суб'єкту господарювання. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 від 05.11.2008 )

10. Суб'єкт господарювання сплачує штраф за порушення законодавства в галузі електроенергетики протягом 30 днів з дня прийняття постанови (розпорядження) про його накладення, а за порушення законодавства у сфері теплопостачання - у 15-денний строк з дня прийняття постанови (розпорядження) про його накладення. ( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 970 від 05.11.2008 )

У разі несплати штрафу у зазначений термін він стягується в судовому порядку.

11. Рішення про накладення на суб'єктів господарювання штрафів може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Додаток 1
до Положення про порядок накладення
на суб'єктів господарювання
штрафів за порушення законодавства
в галузі електроенергетики та сфері
теплопостачання

"___" __________ 199 __ р.           __________________
(місце складання)

             АКТ ПЕРЕВІРКИ
__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання, його
підпорядкованість, повна юридична адреса; номер розрахункового
рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника)
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що склала акт)

в присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженого представника
суб'єкта господарювання, що перевіряється)

здійснив перевірку дотримання законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання та установив __________
__________________________________________________________________
(суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт)
_________________________________ ________________
(підпис особи, яка склала акт) (дата)
* _______________________________ ________________
(підпис уповноваженого (дата)
представника суб'єкта
господарювання, що
перевіряється)

М.П.

Акт перевірки надіслано (отримав) ________________________________

(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що
отримала постанову)

"____" _________ 199__ р. _________________
(підпис)

________________
* У разі відмови у підписі про це в акті робиться відмітка
особою, що його склала.

( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 від 05.11.2008 )

Додаток 2
до Положення про порядок накладення
на суб'єктів господарювання штрафів
за порушення законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання

 _____________________________________________________________
(реквізити Державної інспекції
з експлуатації електричних станцій
і мереж/структурного підрозділу Держенергонагляду)

        АКТ ПЕРЕВІРКИ (ПРОТОКОЛ) N ______

    _________________________________________________
(місце складення акта (протоколу)

___ _____________ 20__ р.

__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові особи,
що склала акт перевірки (протокол)

   Відповідно до статті 4 Закону України "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності",
статті 9 Закону України "Про електроенергетику" і статті 14 Закону
України "Про теплопостачання", у період з ___ _________ 20__ р. по
___ __________ 20__ р. вжито заходів державного енергетичного
нагляду (контролю) на енергетичному об'єкті

__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарювання,
його підпорядкованість,

__________________________________________________________________
повна юридична адреса, номер розрахункового рахунка
та найменування установи банку)
__________________________________________________________________

Форма власності суб'єкта господарювання _____________________

Керівник ____________________________________________________
(посада, прізвище,

__________________________________________________________________
ім'я, по батькові)

у присутності ____________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові

__________________________________________________________________
уповноваженої особи суб'єкта господарювання)


Тип заходу, плановий (позаплановий)
(необхідне підкреслити)

Предмет державного енергетичного нагляду (контролю) _________

__________________________________________________________________

Установлено: ________________________________________________
(суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий

__________________________________________________________________
або нормативно-технічний акт)

Акт перевірки (протокол) на _____ арк. склав


______________________________ __________________________________
(підпис особи, яка склала акт) (ініціали та прізвище)


______________________________ __________________________________
(підпис уповноваженого (посада, ініціали та прізвище)
представника суб'єкта
господарювання,
що перевіряється)

______________________________ __________________________________
(підпис керівника (прізвище, ініціали)
суб'єкта господарювання)

М.П. Місце для позначки
про реєстрацію акта
перевірки (протоколу)
у канцелярії суб'єкта
господарювання

__ _______ 20__ р. _________________  ___________________________
(вхідний номер (підпис працівника, який
реєстрації) здійснив реєстрацію)

   Акт перевірки (протокол) надіслано через поштове відділення
N ____

___ _____________ 20__ р. ____________________
(підпис інспектора)

Поштове повідомлення про отримання суб'єктом господарювання акта

перевірки (протоколу) ___ _________ 20__ р. ____________________
(підпис інспектора)

( Положення доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 970 від 05.11.2008 )

Додаток 3
до Положення про порядок накладення
на суб'єктів господарювання штрафів
за порушення законодавства в галузі
електроенергетики та сфері теплопостачання

___________________________________
___________________________________
(назва органу, що видав постанову)

            ПОСТАНОВА N _____
про накладення штрафу за порушення
законодавства про електроенергетику

"____" _________ 199 __ р.           ___________________
(місце прийняття)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові державного інспектора, назва
комісії)

розглянувши акт перевірки ________________________________________
(назва органу, представник якого склав
__________________________________________________________________
акт)
за результатами перевірки ________________________________________

__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
підпорядкованість, повна юридична адреса; номер розрахункового
рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника)

складений "___" ___________________ 199__ р.
__________________________________________________________________
(прізвища, ім'я, по батькові осіб, які підписали акт)

про правопорушення _______________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(суть правопорушення та посилання на нормативно-правовий акт)

Відповідно до статті 27 Закону України "Про
електроенергетику" та статті 31 Закону України "Про
теплопостачання" ПОСТАНОВИВ(ЛА):

Накласти на ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(повне найменування суб'єкта господарської діяльності, його
підпорядкованість, повна юридична адреса; номер розрахункового
рахунку та назва установи банку; посада, прізвище, ім'я, по
батькові керівника)

штраф у розмірі __________________________________________________
_________________________________________________________ гривень.

Зазначена сума штрафу має бути протягом 30 днів з дня
прийняття постанови сплачена до Державного бюджету України, а сума
штрафу за порушення законодавства у сфері теплопостачання - у
15-денний строк з дня прийняття постанови про його накладення.
______________________________________
(підпис особи, яка прийняла постанову)

   М.П.

   Постанову про накладення штрафу надіслано (отримав)
__________________________________________________________________
(дата надіслання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, що
отримала постанову)

"____"_________ 199 __ р. _______________
(підпис)

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 970 від 05.11.2008 )