Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 жовтня 2012 р. N 967
Київ

Про затвердження Державної програми
забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Державну програму забезпечення молоді житлом на 2013-2017 роки (далі - Програма), що додається.

2. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми, виходячи з можливостей державного бюджету.

3. Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям передбачати під час складання проектів місцевих бюджетів на відповідний рік кошти, необхідні для виконання завдань і заходів Програми.

4. Державному фонду сприяння молодіжному житловому будівництву разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями визначати щороку завдання з виконання Програми, здійснювати контроль та подавати Кабінетові Міністрів України інформацію про хід їх виконання.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 жовтня 2012 р. N 967

Державна програма
забезпечення молоді житлом
на 2013-2017 роки

Визначення проблеми, на розв’язання
якої спрямована Програма

В Україні станом на 1 січня 2011 р. на квартирному обліку перебували 111722 молоді сім’ї, з них 32086 перебувають на обліку 10 і більше років.

Більшість з молодих сімей не мають можливості отримати доступ на ринок житла без бюджетної підтримки. Тому проблема забезпечення молодих сімей житлом є дуже гострою в Україні.

З 2002 по 2011 роки відповідно до Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002-2012 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 р. N 1089 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 31, ст. 1480), за рахунок державного бюджету передбачалося виділення коштів для надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам у розмірі 1377 млн. гривень, фактично профінансовано із загального фонду державного бюджету 584 млн. гривень. За рахунок місцевих бюджетів планувалося фінансування зазначеної Програми з 2002 по 2011 роки в розмірі 1040 млн. гривень, фактично профінансовано у розмірі 314 млн. гривень.

У 2002-2011 роках надано 7124 пільгових довгострокових кредити молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла, збудовано та введено в експлуатацію 648 будинків загальною кількістю 35170 квартир та загальною площею 2619,5 тис. кв. метрів (в яких отримали квартири 6735 молодих сімей).

За час реалізації механізму часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків часткову компенсацію було надано 17,8 тис. молодим сім’ям.

Молодим сім’ям у 2012 році за рахунок коштів державного бюджету передбачається надати близько 180 пільгових кредитів, 160 пільгових кредитів за рахунок коштів місцевих бюджетів. При цьому до кінця 2012 року можливе введення в експлуатацію 40 житлових будинків, в яких 2584 квартири загальною площею 187,9 тис. кв. метрів.

Очікується, що до кінця 2012 року загальна кількість сімей, що отримають житло в рамках виконання згаданої Програми, становитиме 30,5 тис. сімей, обсяг введеного в експлуатацію житла становитиме більш як 2,6 млн. кв. метрів.

Водночас зазначених дій недостатньо для розв’язання житлової проблеми серед молоді у найближчий час.

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Можливі два способи розв’язання проблеми.

Перший спосіб передбачає розв’язання проблеми забезпечення житлом молоді через виконання державних програм забезпечення громадян доступним житлом, зокрема Державної цільової соціально-економічної програми будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. N 1249 (Офіційний вісник України, 2009 р., N 92, ст. 3108).

Однак, по-перше, зазначена Програма орієнтовна на усіх громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, без акцентування державної підтримки на цільовій групі - молодих сім’ях. Таким чином, недоліком даного способу є неможливість реалізації адресного підходу стосовно молодих сімей та одиноких молодих громадян.

По-друге, чинний механізм забезпечення громадян доступним житлом вимагає наявності значної суми власних коштів для придбання житла. Проте у більшості молодих сімей, особливо з дітьми, та одиноких молодих громадян кошти для здійснення першого внеску за власний рахунок відсутні.

Як свідчить економічна практика, за таких умов неможливо досягти відчутного ефекту у забезпеченні житлом молодих сімей.

Другий, оптимальний спосіб передбачає розроблення і виконання окремої Державної програми забезпечення молоді житлом, що дасть можливість знайти найбільш ефективний механізм забезпечення житлом саме молодих сімей.

Проблему передбачається розв’язати шляхом:

нормативно-правового удосконалення існуючого механізму пільгового довгострокового кредитування будівництва (реконструкції) і придбання житла для молодих сімей та одиноких молодих громадян, а також механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій;

зменшення вартості будівництва житла для молоді;

встановлення під час розрахунку розміру пільгового кредиту молоді, що надається за рахунок коштів державного бюджету, нормативної площі в розмірі 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю, для багатодітних сімей, молодих спеціалістів, що працюють в селах і селищах та які уклали трудовий договір з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у таких населених пунктах, - 20 кв. метрів на сім’ю;

розвитку різних форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

розвиток різних видів пільгового молодіжного житлового кредитування, яке передбачає створення накопичувального та відновлювального інвестиційного ресурсу держави для забезпечення молоді житлом (для забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом, які зареєстровані у Державній спеціалізованій фінансовій установі "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” та потребують поліпшення житлових умов, необхідно збудувати 1047,2 тис. кв. метрів житла з тим, щоб до 2017 року розв’язати житлову проблему, на подолання якої спрямована Програма);

формування організаційних засад для здешевлення вартості будівництва і придбання житла молодими сім’ями та одинокими молодими громадянами;

розроблення фінансово-економічного механізму залучення у молодіжне житлове будівництво інвестицій для фінансування житлового будівництва для молодих сімей;

створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами, які отримали направлення на роботу, насамперед в сільській місцевості;

розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) та інших форм участі молоді в організації будівництва (придбання) житла.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Успішне виконання Програми дасть змогу забезпечити житлом 16755 молодих сімей та одиноких молодих громадян, збудувати 1047,2 тис. кв. метрів житла.

Виконання Програми сприятиме також створенню умов для формування активної життєвої позиції молоді, розв’язанню їх житлових проблем, поліпшенню демографічної ситуації в країні.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством джерел, у тому числі власних коштів громадян.

Для будівництва (придбання) житла в рамках виконання Програми необхідні кошти в сумі 5460 млн. гривень. Прогнозний обсяг потреби у забезпеченні житлом молодих сімей та одиноких молодих громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у розрізі регіонів наведено у додатку 3.

Додаток 1
до Програми

Паспорт
Державної програми забезпечення
молоді житлом на 2013-2017 роки

1. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 р. N 967.

2. Державний замовник-координатор - Мінрегіон.

3. Керівник Програми - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

4. Виконавці заходів Програми - Мінрегіон, Мінфін, Мінекономрозвитку, Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву”, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

5. Строк виконання: 2013-2017 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування, млн. гривень У тому числі за роками
2013 2014 2015 2016 2017
Державний бюджет 3276 593,058 619,76 652,505 687,85 722,827
Місцевий бюджет 1638 296,529 309,88 326,252 343,925 361,414
Інші джерела 546 98,843 103,293 108,751 114,642 120,471
Усього 5460 988,43 1032,933 1087,508 1146,417 1204,712

Додаток 2
до Програми

Завдання та заходи
з виконання Державної програми забезпечення
молоді житлом на 2013-2017 роки

 
Найменування завдання Найменування показника Значення показника Найменування заходу Відповідальні за виконання Джерела фінансування (державний, місцевий бюджет, інші) Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань, млн. гривень У тому числі за роками
усього за роками 2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017
1. Запровадження механізму забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян житлом кількість наданих кредитів 14255 2533 2670 2837 3018 3197 надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла Мінрегіон
Мінфін
Державна спеціалізована фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” (далі - Фонд)
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
державний бюджет 3004 526,458 558,96 599,205 639,95 679,427
місцеві бюджети 1638 296,529 309,88 326,252 343,925 361,414
інші джерела 546 98,843 103,293 108,751 114,642 120,471
кількість сімей та одиноких молодих громадян, які отримали компенсації відсоткових ставок кредитів комерційних банків 2500 500 500 500 500 500 компенсація відсоткових ставок кредитів комерційних банків, що надаються молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів Мінрегіон
Мінфін
Фонд
державний бюджет 272 66,6 60,8 53,3 47,9 43,4
кількість нормативно-правових актів 1 1 удосконалення механізму пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян Мінрегіон
Мінекономроз-витку
Мінфін
Фонд
2. Формування організаційних засад для здешевлення будівництва і придбання житла молодими сім’ями, одинокими молодими громадянами, насамперед у сільській місцевості -"- 2 1 1 розроблення проектів житлових будинків повторного застосування -”-
інформаційне видання 5 1 1 1 1 1 розповсюдження досвіду науково-дослідних установ Мінрегіону у сфері проектування малоповерхового житла у сільській місцевості Мінрегіон
3. Розвиток системи молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) кількість нормативно-правових актів 1 1 підготовка нормативно-правового акта з питань звільнення молодіжних житлових комплексів (житлово-будівельних кооперативів) від відрахування коштів на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Мінрегіон
Фонд

Додаток 3
до Програми

Прогнозний обсяг
потреби у забезпеченні житлом молодих
сімей та одиноких молодих громадян,
які потребують поліпшення
житлових умов, у розрізі регіонів*

 
Найменування регіону Кількість молодих сімей та одиноких молодих громадян, які перебувають на квартирному обліку станом на 1 січня 2011 р. 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
кількість квартир, одиниць обсяг введення в експлуатацію житла, кв. метрів кількість квартир, одиниць обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів
кількість квартир, одиниць обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів
кількість квартир, одиниць обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів
кількість квартир, одиниць обсяг введення в експлуатацію житла,
кв. метрів
усього таких, що планується забезпечити житлом
Автономна Республіка Крим 5572 860 204 12750 181 11313 197 12313 178 11125 100 6250
Область:
Вінницька 4323 789 148 9250 145 9063 155 9688 198 12375 143 8938
Волинська 4872 708 116 7250 120 7500 167 10438 125 7813 180 11250
Дніпропетровська 5214 819 148 9250 130 8125 175 10938 169 10563 197 12313
Донецька 9101 1263 264 16500 260 16250 286 17875 267 16688 186 11625
Житомирська 3288 489 95 5938 80 5000 97 6063 105 6563 112 7000
Закарпатська 856 235 39 2438 74 4625 36 2250 39 2438 47 2938
Івано-Франківська 1243 274 67 4188 39 2438 48 3000 67 4188 53 3313
Київська 5278 757 115 7188 120 7500 113 7063 169 10563 240 15000
Кіровоградська 1000 237 46 2875 72 4500 38 2375 68 4250 13 813
Луганська 3413 531 85 5313 90 5625 114 7125 157 9813 85 5313
Львівська 5203 740 125 7813 137 8563 167 10438 149 9313 162 10125
Миколаївська 3048 451 60 3750 74 4625 92 5750 140 8750 85 5313
Запорізька 4000 618 97 6063 112 7000 126 7875 130 8125 153 9563
Одеська 2883 398 75 4688 80 5000 94 5875 90 5625 59 3688
Полтавська 2094 300 67 4188 63 3938 65 4063 60 3750 45 2813
Рівненська 2462 316 48 3000 65 4063 70 4375 75 4688 58 3625
Сумська 8389 979 200 12500 225 14063 201 12563 164 10250 189 11813
Тернопільська 2387 397 65 4063 79 4938 89 5563 75 4688 89 5563
Харківська 3775 516 85 5313 96 6000 112 7000 125 7813 98 6125
Херсонська 2818 420 94 5875 88 5500 75 4688 85 5313 78 4875
Хмельницька 6434 838 160 10000 165 10313 163 10188 136 8500 214 13375
Черкаська 4138 621 100 6250 115 7188 120 7500 125 7813 161 10063
Чернівецька 2122 447 49 3063 68 4250 64 4000 187 11688 79 4938
Чернігівська 2036 316 40 2500 64 4000 56 3500 75 4688 81 5063
м. Київ 14521 2137 358 22375 369 23063 378 23625 320 20000 712 44500
м. Севастополь 1252 299 83 5188 59 3688 39 2438 40 2500 78 4875
Усього 111722 16755 3033 189569 3170 198131 3337 208569 3518 219883 3697 231070

__________

* Середня норма забезпечення житлом сімей з трьох осіб становить 62,5 кв. метра.