Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких
законів України щодо відміни реєстрації
декларації про відповідність

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести зміни до таких законів України:

1) у статті 13 Закону України "Про підтвердження відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 32, ст. 169; 2005 р., N 2, ст. 33):

абзац шостий частини першої викласти в такій редакції:

"супроводжувати продукцію декларацією про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції";

в абзаці другому частини другої слова "та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом на відповідний вид продукції" виключити;

2) у пункті 3 частини першої статті 23 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 7, ст. 84) слова "та/або декларації про відповідність, якщо це встановлено технічним регламентом з підтвердження відповідності на відповідний вид продукції" виключити;

3) частини п'яту і шосту статті 32 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 12, ст. 101) виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 2 жовтня 2012 року
N 5312-VI