Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо виготовлення документів та бланків документів
суворого обліку або звітності

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У частині першій статті 309 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) слова "яка є документом суворої фінансової звітності" виключити.

2. Частину дев'яту статті 35 Закону України "Про дорожній рух" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 31, ст. 338; 2012 р., N 5, ст. 34) виключити.

3. В абзаці сімнадцятому статті 1 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190; 2006 р., N 5-6, ст. 74; 2011р., N 34, ст. 343) слова "суворої звітності" виключити.

4. У частині першій статті 12 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 46-47, ст. 403) слова "та є документом суворої звітності" виключити.

5. Друге речення частини першої статті 14 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 9, ст. 68; 2010 р., N 20, ст. 198) виключити.

6. У Законі України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 22, ст. 105; 2002 р., N 17, ст. 121; 2007 р., N 31, ст. 404; 2010 р., N 9, ст. 76; 2011 р., N 11, ст. 69; із змінами, внесеними Законом України від 22 березня 2012 року N 4621-VI):

1) у пункті 13 частини третьої статті 9 слова "документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України)" виключити;

2) частину другу статті 13 виключити;

3) друге речення частини чотирнадцятої статті 14 викласти в такій редакції: "До ліцензійної картки вносяться реєстраційні дані ліцензії та автомобільного транспортного засобу".

7. У пункті 4 статті 9 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34) слова "із застосуванням бланків суворого обліку" виключити.

8. Частину другу статті 37 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1; 2012 р., N 7, ст. 53) виключити.

9. Частину третю статті 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263; 2006 р., N 27, ст. 234, N 37, ст. 310; 2011 р., N 41, ст. 413; 2012 р., N 36, ст. 419) виключити.

10. У частині четвертій статті 48 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 12, ст. 155) слова "і є захищеними документами суворої звітності" виключити.

11. Частину третю статті 23 Закону України "Про туризм" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 180) виключити.

12. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 48, ст. 526):

1) у частині четвертій статті 33 слова "і є захищеними документами суворої звітності" виключити;

2) у частині п'ятнадцятій статті 41 та частині другій статті 42 слова "і які є захищеними документами суворої звітності" виключити.

13. Пункт 17.2 статті 17 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 1, ст. 1; 2011 р., N 23, ст. 160) викласти в такій редакції:

"17.2. Поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності є документом, технічний опис, зразки, порядок замовлення, організації постачання якого затверджуються Уповноваженим органом за поданням МТСБУ".

14. Частину першу статті 5 Закону України "Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 6, ст. 136) виключити.

15. У пункті 9 статті 11, пункті 3 статті 22, абзаці п'ятому пункту 3 статті 28 Дисциплінарного статуту митної служби України, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут митної служби України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 42, ст. 467; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2012 року N 4711-VI), слова "бланків суворої звітності" виключити.

16. У частині четвертій статті 6 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 48, ст. 483; 2010 р., N 13, ст. 128) слова "суворої звітності" виключити.

17. У статті 1 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., N 50, ст. 533) у визначенні терміна "сертифікат придатності для споживання людиною" слова "суворої звітності" виключити.

18. В абзаці шостому статті 58 Дисциплінарного статуту служби цивільного захисту, затвердженого Законом України "Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 29, ст. 398), слова "бланків суворої звітності" виключити.

19. У другому реченні частини першої статті 18 Закону України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 38, ст. 509) слова "є документами суворої звітності, що" виключити.

20. В абзаці першому частини першої статті 22 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 2-3, ст. 11) слова "та документом суворої звітності" виключити.

21. У другому реченні частини першої статті 7 Закону України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану" слова "є документом суворої звітності, що" виключити.

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, у тому числі шляхом скасування нормативно-правових актів, якими передбачено віднесення документів чи бланків до документів чи бланків суворого обліку або суворої звітності (суворої фінансової звітності);

забезпечити приведення актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом, у тому числі шляхом скасування нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, якими передбачено віднесення документів чи бланків до документів чи бланків суворого обліку або суворої звітності (суворої фінансової звітності).

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 2 жовтня 2012 року
N 5316-VI