Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.10.2012 N 1103/464

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2012 р. за N 1830/22142

Про затвердження форми надання
Службою безпеки України Державній
службі фінансового моніторингу України
відомостей щодо осіб, пов’язаних із
здійсненням терористичної діяльності

Відповідно до частин сьомої, восьмої, одинадцятої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", пунктів 3, 4 Порядку формування переліку осіб, які пов’язані з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року N 745, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити форму надання Службою безпеки України Державній службі фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності, що додається.

2. Служба безпеки України та Державна служба фінансового моніторингу України визначають осіб, відповідальних за передачу та приймання інформації згідно з формою, затвердженою цим наказом.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету фінансового моніторингу України, Служби безпеки України від 26 жовтня 2010 року N 199/546 "Про затвердження форми надання Службою безпеки України Державному комітету фінансового моніторингу України відомостей щодо осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 грудня 2010 року за N 1216/18511.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) спільно з Департаментом інформаційно-аналітичного забезпечення Служби безпеки України (Фареній О.А.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., першого заступника Голови Служби безпеки України Шатковського П.М. та першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України Фещенка О.Ю.

Міністр фінансів України Ю. Колобов

Голова Служби безпеки України І. Калінін

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України,
Служби безпеки України
16.10.2012 N 1103/464

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
31 жовтня 2012 р. за N 1830/22142

Форма
надання Службою безпеки України
Державній службі фінансового моніторингу
України відомостей щодо осіб, пов’язаних із
здійсненням терористичної діяльності

N з/п Назва відомостей про особу Відомості про особу
1 Тип особи (фізична або юридична особа, організація)
2 Ім’я фізичної особи / найменування юридичної особи або організації
2.1 Прізвище резидента / ім’я 1 нерезидента або найменування юридичної особи / організації
2.2 Ім’я резидента / ім’я 2 нерезидента (у разі наявності)
2.3 По батькові резидента / ім’я 3 нерезидента (у разі наявності)
2.4 Ім’я 4 нерезидента (у разі наявності)
2.5 Відмітка про можливий варіант написання імені, псевдоніма тощо (у разі наявності)
2.6 Категорія псевдоніма (у разі наявності)
2.7 Якість псевдоніма (у разі наявності)
3 Дата народження фізичної особи / дата реєстрації юридичної особи або організації
4 Місце народження фізичної особи / місце та країна реєстрації юридичної особи або організації
5 Громадянство / підданство
6 Національність (у разі наявності)
7 Посада (у разі наявності)
8 Рід діяльності (у разі наявності)
9 Почесні, професійні, релігійні та інші звання (у разі наявності)
10 Паспорт (інший документ, що посвідчує особу)
10.1 Серія та номер
10.2 Дата видачі
10.3 Країна видачі
10.4 Найменування органу, що видав документ
11 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)
12 Відомості про державну реєстрацію
12.1 Номер виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
12.2 Дата видачі виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
12.3 Найменування органу, який видав виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
12.4 Код за ЄДРПОУ
13 Місце проживання / місцезнаходження
13.1 Країна
13.2 Поштовий індекс (код) (у разі наявності)
13.3 Область (штат, провінція)
13.4 Місто
13.5 Вулиця
13.6 Будинок
13.7 Квартира / офіс
14 Відмітка про винесення вироку (рішення) судом
15 Відмітка про перебування у місцевому та/або міжнародному розшуку (у разі наявності)
16 Банківські реквізити
16.1 Інформація про банк, у якому відкрито рахунок (у разі наявності)
16.2 Номер банківського рахунка (у разі наявності)
17 Додаткова інформація (у разі наявності)
18 Номер особи в Переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - Перелік)
19 Дата внесення особи до Переліку, виключення особи з Переліку або дата зміни запису в Переліку
20 Відмітка про виключення з Переліку

__________

Примітка. Відомості, передбачені пунктами 18, 19, 20, при первинному формуванні інформаційних матеріалів не заповнюються.

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку
Міністерства фінансів України М.О. Чмерук

Начальник Департаменту інформаційно-аналітичного
забезпечення Служби безпеки України О.А. Фареній