Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 1 серпня 2006 р. N 1045
Київ

Про затвердження Порядку видалення
дерев, кущів, газонів і квітників
у населених пунктах

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 860 від 05.08.20
09
N 1237 від 14.10.20
09
N 1254 від 25.11.20
09
N 135 від 17.02.20
10
N 102 від 14.02.20
11
N 731 від 13.07.20
11
N 843 від 03.08.20
11
N 1012 від 28.09.20
11
N 103 від 15.02.20
12
N 349 від 11.04.20
12
N 638 від 18.07.20
12
N 1014 від 31.10.20
12)

Відповідно до статті 28 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, що додається.

2. Міністерству будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства затвердити до 15 грудня 2006 р. зразки акта обстеження зелених насаджень і ордера на їх видалення, методику визначення відновної вартості зелених насаджень.

Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2006 р. N 1045

Порядок
видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах

1. Цей Порядок визначає процедуру видалення дерев, кущів, газонів і квітників (далі - зелені насадження) на території населеного пункту.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про архітектурну діяльність", "Про благоустрій населених пунктів" і "Про регулювання містобудівної діяльності".

(Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 349 від 11.04.2012)

2. Видалення зелених насаджень здійснюється у разі:

(Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Постанови КМ N 349 від 11.04.2012)

будівництва об'єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

(Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 349 від 11.04.2012)

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

3. Видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюється:

за рішенням виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - компетентний орган) на підставі ордера (крім випадків, передбачених пунктами 7-10 цього Порядку);

на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

Видалення зелених насаджень на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", до прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів не потребує прийняття рішення компетентним органом.

(Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 349 від 11.04.2012)

4. Підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява юридичної чи фізичної особи (далі - заявник) про видалення зелених насаджень.

Компетентний орган протягом трьох днів після надходження заяви затверджує склад відповідної комісії.

До складу комісії включаються представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції, а також інших заінтересованих організацій.

(Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 349 від 11.04.2012)

Комісія у п'ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за зразком, затвердженим Мінрегіоном.

(Абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 349 від 11.04.2012)

У разі знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев комісія протягом п'яти робочих днів з'ясовує причину набуття деревами такого стану, про яку зазначається в складеному комісією акті. Кількість примірників акта повинна відповідати кількості членів комісії. Кожному з членів комісії передається по одному примірнику акта.

(Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Постанови КМ N 349 від 11.04.2012)

Голова комісії готує в триденний строк проект рішення компетентного органу про видалення зелених насаджень, в якому зазначаються дані про кількість зелених насаджень, що підлягають видаленню і що залишаються на земельній ділянці.

Компетентний орган у місячний строк після надходження зазначеного проекту приймає рішення про видалення зелених насаджень і наступного дня видає заявнику його копію для оплати відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

(Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 135 від 17.02.2010)

4-1. Відновна вартість зелених насаджень, які видаляються на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", встановлюється комісією, яка утворюється виконавчим органом сільської, селищної, міської ради. До складу такої комісії входять представники виконавчого органу відповідної ради, фізичної або юридичної особи, яка має намір щодо забудови території, та територіального органу Держеконінспекції.

Відновна вартість зазначених зелених насаджень визначається згідно з методикою, затвердженою Мінрегіоном.

(Порядок доповнено пунктом 4-1 згідно з Постановою КМ N 349 від 11.04.2012)

5. Ордер на видалення зелених насаджень компетентний орган видає не пізніше наступного робочого дня після подання заявником документа про сплату відновної вартості зелених насаджень, що підлягають видаленню.

Методику визначення відновної вартості зелених насаджень і зразок ордера затверджує Мінрегіон.

(Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 349 від 11.04.2012)

Відновна вартість зелених насаджень, що належать до комунальної власності, сплачується до відповідного місцевого бюджету.

(Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 349 від 11.04.2012)

6. Сплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

досягнення деревом вікової межі;

провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

проведення робіт з реконструкції Національного спортивного комплексу "Олімпійський";

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 860 від 05.08.2009)

виконання робіт з будівництва пожежних депо, передбачених у Державній цільовій програмі підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1237 від 14.10.2009)

будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій);

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1254 від 25.11.2009)

проведення робіт з будівництва у м. Києві залізнично-автомобільного та Подільського мостових переходів через р. Дніпро;

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 102 від 14.02.2011)

будівництва у м. Києві під'їзної автомобільної дороги від просп. Червонозоряного (поблизу примикання вул. Кіровоградської) до міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни);

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 731 від 13.07.2011)

будівництва у м. Києві транспортної розв'язки біля станції метрополітену "Дніпро";

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 731 від 13.07.2011)

будівництва у м. Києві транспортної розв'язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе;

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 731 від 13.07.2011)

будівництва ділянки автомобільної дороги Київ (житловий масив Ново-Біличі, вулиця Генерала Наумова) - Ірпінь (житловий масив Романівка);

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 843 від 03.08.2011)

проведення робіт з будівництва сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1012 від 28.09.2011)

проведення СБУ робіт з будівництва житлових будинків для військовослужбовців та членів їх сімей по вул. Онуфрія Трутенка, 3, у Голосіївському районі м. Києва, фінансування яких передбачено за рахунок коштів державного бюджету;

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 103 від 15.02.2012)

проведення робіт з будівництва центру з надання послуг, пов'язаних з використанням автотранспортних засобів, управління Державтоінспекції Головного управління МВС у м. Києві по вул. Жулянській, 5, у Голосіївському районі м. Києва;

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 638 від 18.07.2012)

будівництва об'єктів будівництва на земельних ділянках, на яких здійснюється реалізація національного проекту "Технополіс" - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій" і його складових, будівництва об'єктів зовнішньої інженерно-транспортної інфраструктури, в тому числі під'їзних доріг та інженерних мереж до земельних ділянок, на яких здійснюється реалізація зазначеного національного проекту і його складових;

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1014 від 31.10.2012)

будівництва під'їзної автомобільної дороги та інженерних мереж від Кільцевої дороги (вул. Міська) до земельної ділянки по вул. Пономарьова, 1а, у Святошинському районі м. Києва, на якій здійснюється реалізація проекту "BIONIC Hill" - складової національного проекту "Технополіс".

(Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1014 від 31.10.2012)

7. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта, що складається відповідно до пункту 4 цього Порядку.

(Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 349 від 11.04.2012)

8. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта відповідно до пункту 4 цього Порядку.

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 349 від 11.04.2012)

9. Видалення зелених насаджень на території меморіального комплексу та кладовищі здійснюється за рішенням балансоутримувача без сплати їх відновної вартості.

10. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

11. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.

(Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 349 від 11.04.2012)