Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 березня 1994 р. N 174
Київ

Про затвердження Положення
про національний науковий центр

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1487 від 13.08.
99
N 1044 від 14.11.20
12 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Положення про національний науковий центр, що додається.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю. ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 1994 р. N 174

Положення
про національний науковий центр

1. Статус національного наукового центру може бути надано науково-дослідній (науково-технічній) установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єднанню науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації), що проводять комплексні наукові дослідження загальнодержавного значення, визнані на світовому рівні (далі - Центр). ( Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1487 від 13.08.99 )

2. Метою надання науково-дослідній (науково-технічній) установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єднання науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації) статусу національного наукового центру є:

реалізація державної підтримки установ, наукові дослідження яких мають світове визнання або в проведенні яких держава має особливу потребу;

сприяння розвиткові науково-технічного потенціалу загальнодержавного значення та забезпечення його ефективного використання;

наукове забезпечення розв'язання найважливіших завдань розвитку економіки і соціальної сфери. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

3. Надання і позбавлення статусу національного наукового центру провадиться Указом Президента України за поданням Кабінету Міністрів України.

Пропозиції щодо надання зазначеного статусу вносяться Кабінетові Міністрів України МОНмолодьспортом за поданням Держінформнауки на підставі звернення органу, до сфери управління якого належить науково-дослідна (науково-технічна) установа, вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, а за відсутності такого органу - безпосередньо науково-дослідної установи, вищого навчального закладу IV рівня акредитації. ( Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1044 від 14.11.2012 )

Для розгляду звернення МОНмолодьспорт за поданням Держінформнауки утворює комісію з числа працівників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать науково-дослідні (науково-технічні) установи та вищі навчальні заклади IV рівня акредитації, Національної академії наук, національних галузевих академій наук. Організаційно-методичне забезпечення діяльності комісії здійснює Держінформнауки. На підставі рішення комісії Держінформнауки в установленому порядку готує проект акта для подання його МОНмолодьспорту. ( Абзац пункту 3 в редакції Постанови КМ N 1044 від 14.11.2012 ) ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1487 від 13.08.99 )

4. Надання науково-дослідній (науково-технічній) установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єднання науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації) статусу національного наукового центру не змінює організаційно-правових форм її діяльності і взаємовідносин з органами, до сфери управління яких вона належить, а також фінансового і матеріально-технічного забезпечення, що існували до цього.

При наданні науково-дослідній (науково-технічній) установі, вищому навчальному закладу IV рівня акредитації (об'єднання науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації) статусу національного наукового центру визначаються наукові та науково-технічні завдання, що відповідають економічним, екологічним, культурним, оборонним та іншим потребам держави і розв'язання яких покладається на цю установу як провідну у відповідній галузі.

Перелік цільових завдань за поданням органу, до сфери управління якого належить Центр, затверджується Держінформнауки за погодженням з МОНмолодьспортом. Обов'язкові для виконання цільові завдання можуть також установлюватися Центру Кабінетом Міністрів України. ( Абзац третій пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1044 від 14.11.2012 )

За працівниками центру зберігаються пільги, якими вони користувалися до надання установі статусу національного наукового центру. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )

5. Науково-дослідні (науково-технічні) установи, вищі навчальні заклади IV рівня акредитації (об'єднання науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації) із статусом національного наукового центру подають щороку до 1 березня Держінформнауки звіт про результати наукової діяльності.

Держінформнауки за погодженням з МОНмолодьспортом разом з відповідними центральними органами виконавчої влади, Національною академією наук, національними галузевими академіями наук організує раз на чотири роки перевірку діяльності зазначених організацій і в разі потреби подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо позбавлення наданого їм статусу національного наукового центру. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99; в редакції Постанови КМ N 1044 від 14.11.2012 )

6. Центр здійснює свою діяльність відповідно до законодавства і свого статуту, який затверджується органом, що виконує функції з управління майном цього Центру, за погодженням з МОНмолодьспортом. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1044 від 14.11.2012 )

7. В установленому порядку Центру можуть надаватися пільги щодо конкретних науково-технічних розробок і досліджень.

Усі пільги, отримані науково-дослідною (науково-технічною) установою, вищим навчальним закладом IV рівня акредитації (об'єднанням науково-дослідних, науково-технічних установ чи вищих навчальних закладів IV рівня акредитації) організацією при наданні їй статусу національного наукового центру, втрачаються у разі позбавлення цього статусу. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1044 від 14.11.2012 ) ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1487 від 13.08.99 )