Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 грудня 2012 р. N 1129
Київ

Про внесення змін
до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 770 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 789; 2002 р., N 51, ст. 2316; 2009 р., N 94, ст. 3209; 2010 р., N 40, ст. 1318; 2011 р., N 1, ст. 39, N 57, ст. 2288; 2012 р., N 39, ст. 1467), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 грудня 2012 р. N 1129

Зміни,
що вносяться до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів

1. У списку N 2 таблиці I:

1) доповнити список такими позиціями:

"-3-метокси-4-метилпіролідинобутирофенон
АКВ-48 Н-індазол-3-карбоксомід
АМ-2233 1-[(N-метилпіперидин-2-іл)метил]-3-(2-йодобензоіл)індол)
РВА (пара-бромоамфетамін) 4-бромоамфетамін
РІА (пара-йодоамфетамін) 4-йодоамфетамін
PVP 1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он
N-циклогексил-МДА -N-циклогексил-3,4-метилендіоксиамфетамін
МРА (метіопропамін) 1-(тіофен-2-іл)-2-метиламінопропан)
2С-I-NВОМе
(25I-NBOMe,
NBOMe-2C-I, BOM-CI)
2-(4-йод-2,5-діметоксифеніл)-N-[(2-метоксифеніл)метил]етанамін
5F-UR-144(XLR-11) 1-[(5-флюропентил)-1Н-індол-3-іл]-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
URB-754 6 метил-2-[(4-метилфеніл)аміно]-4Н-3,1-бензоксазин-4-он
APB 5-(2-амінопропіл)бензофуран)6-(2-амінопропіл)бензофуран)
UR-144 (KM-X1,
TMCP-018,
MN-001, YX-17)
(1-пентиліндол-3-іл)-(2,2,3,3-тетраметилциклопропіл)метанон
AB-001 1-пентил-3-(адамант-1-оіл)індол
5-APDB (3-дезокси-МДА, ЕМА-4) 5-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
6-APDB (4-дезокси-МДА, ЕМА-3) 6-(2-амінопропіл)-2,3-дигідробензофуран
DOI 2,5-диметокси-4-йодамфетамін";

2) доповнити примітку абзацами такого змісту:

"похідні групи нафтоїліндолів, бензоїліндолів, N-бензоїліндолів, фенілацетиліндолів, нафтилметиліндолів, нафтилметилінденів, циклогексилфенолів, фенілциклогексанолів, нафтоїлпіролів, дибензопіранів, триптамінів та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку);

похідні групи фенетиламінів та перелічених у ньому психотропних речовин (якщо вони окремо не включені) у разі, коли існування таких похідних можливе (за винятком похідних, які вже включені як самостійні позиції до переліку).".

2. Примітку до списку N 1 таблиці II доповнити абзацом такого змісту:

"декстрометорфан (+)-3-метокси-N-метилморфінан) і декстрорфан (+)-3-гідрокси-N-метилморфінан)-ізомери, виключені із сфери дії заходів міжнародного контролю відповідно до Єдиної конвенції ООН про наркотичні засоби 1961 року.".

3. Абзац другий примітки до списку N 2 таблиці IV викласти у такій редакції:

"Речовини, що містять не менш як 50 відсотків таких прекурсорів, як ацетон, етиловий ефір, толуол, та 80 відсотків таких прекурсорів, як метилетилкетон, підлягають тим же заходам контролю, що і прекурсори.".