Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 17 листопада 1997 р. N 1290
Київ

Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів,
професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право
на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими
і важкими умовами праці та за особливий характер праці

( Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 679 від 13.05.20
03
N 261 від 04.03.20
04
N 1674 від 16.12.20
04
N 1290 від 02.12.20
09
N 1181 від 17.12.20
12 )

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити:

відповідно до частини першої статті 7 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) Список виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і важкими умовами праці, зайнятість працівників на роботах в яких дає право на щорічну додаткову відпустку, згідно з додатком N 1;

відповідно до пункту 1 частини першої статті 8 Закону України "Про відпустки" ( 504/96-ВР ) Список виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, згідно з додатком N 2.

Установити, що щорічні додаткові відпустки з кількох підстав (частина перша статті 10 Закону України "Про відпустки") ( 504/96-ВР ) надаються працівникам, професії та посади яких позначені у цих Списках значком (*).

2. Установити, що внесення пропозицій Кабінету Міністрів України щодо змін і доповнень до Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, провадиться Міністерством праці та соціальної політики на підставі обгрунтованих та погоджених з Міністерством охорони здоров'я клопотань відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади тільки за неможливості ліквідації шкідливих виробничих факторів організаційно-технічними заходами або у разі введення в експлуатацію нових підприємств, виробництв, запровадження нових технологій та після попереднього розгляду матеріалів місцевими органами Державної експертизи умов праці.

3. Міністерству праці та соціальної політики у місячний термін розробити та затвердити Порядок застосування Списків, затверджених пунктом 1 цієї постанови, та давати роз'яснення щодо їх застосування.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 17 листопада 1997 р. N 1290

( у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2003 р. N 679)

               СПИСОК
виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими і
важкими умовами праці, зайнятість працівників на
роботах в яких дає право на щорічну додаткову
відпустку

------------------------------------------------------------------
Номер| Виробництва, роботи, цехи, професії та посади |Максимальна
пози-| |тривалість
ції | |щорічної
| |додаткової
| |відпустки
| |за роботу
| |із
| |шкідливими
| |і важкими
| |умовами
| |праці,
| |календарних
| |днів
------------------------------------------------------------------
I. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

     ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ТА БУРОГО ВУГІЛЛЯ,
БІТУМІНОЗНОГО СЛАНЦЮ. БУДІВНИЦТВО ШАХТ

    Підземні роботи в діючих, тих, що будуються,
і дренажних шахтах

  1. Робітники, майстри гірничі             14*

2. Працівники, зайняті на роботах з проходки,
поглиблення вертикальних стволів 12*

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, вугільних, сланцевих розрізах,
кар'єрах (включаючи гірничошляхові,
дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні
роботи, а також автомобільний і залізничний
транспорт) завглибшки до 150 метрів

3. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки 7*

4. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*

Роботи на поверхні діючих і тих, що будуються,
вугільних, сланцевих, дренажних шахт,
розрізів; збагачувальні, брикетні й інші
фабрики; технологічний автотранспорт;
вантажно-транспортні управління; заводи;
технологічний комплекс; навантажування
вугілля, сланцю в залізничні вагони;
рекультивація земель; котельні, інші
виробництва, цехи, види робіт із
шкідливими і важкими умовами праці

5. Усі працівники 14

ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ ТА РУД КОЛЬОРОВИХ І
РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ (АЛЮМІНІЄВОЇ РУДИ
(БОКСИТІВ), СВИНЦЮ, ЦИНКУ, ОЛОВА, ХРОМУ,
НІКЕЛЮ, КОБАЛЬТУ, МОЛІБДЕНУ, ТАНТАЛУ, НІОБІЮ,
ВАНАДІЮ, МАРГАНЦЮ, РТУТІ ТА ІН.).
ВИДОБУВАННЯ ДОРОГОЦІННОГО, НАПІВДОРОГОЦІННОГО
КАМІННЯ ТА РУД ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

Підземні гірничі роботи в діючих, тих, що
будуються, і дренажних рудниках (шахтах)

6. Робітники і майстри гірничі дільниць: очисної
(добувної), гірничопідготовчої,
гірничокапітальної; буропідривних (бурових,
підривних) робіт; внутрішньошахтного
транспорту, закладних комплексів та комплексів
підземного подрібнення, зайняті на роботах з
розробки:

ртутних руд 27*

інших корисних копалин 14*

7. Робітники і майстри гірничі інших підземних
дільниць, а також робітники, не зайняті
безпосередньо в забоях на роботах з розробки:

ртутних руд 14*

інших корисних копалин 10

Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи
гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні,
монтажні роботи, а також автомобільний і
залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і нижче

8. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки, енергетики і
електромеханіки дільниць 10*

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи
гірничошляхові, дорожньо-будівельні, ремонтні,
монтажні роботи, а також автомобільний і
залізничний транспорт) завглибшки до
150 метрів

9. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки, енергетики і
електромеханіки дільниць 7*

10. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*

       ВИДОБУВАННЯ УРАНОВОЇ, БЕРИЛІЄВОЇ
І ТОРІЄВОЇ РУД

    Підземні гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, рудниках і шахтах

11. Робітники і майстри, зайняті на роботах з
проходки гірничих виробок і видобутку руди 18*

12. Робітники і майстри, зайняті на роботах з
ремонту гірничих виробок, дільниць вентиляції
і внутрішньошахтного транспорту 12*

13. Робітники, зайняті ремонтом і обслуговуванням
обладнання в камерах і навколостовбурних
виробках 7*

Відкриті гірничі роботи в кар'єрах завглибшки
150 метрів і нижче

14. Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки
та енергетики дільниць 10*

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, кар'єрах, включаючи ремонтні і
монтажні роботи, а також автомобільний і
залізничний транспорт

15. Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки
та енергетики дільниць 7*

16. Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу
із шкідливими і важкими умовами праці 7*

ГІРНИЧІ РОБОТИ В ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ

Підземні гірничі роботи на проходці шахт та
гірничих виробок в геологорозвідці

17. Робітники і майстри гірничі, зайняті
безпосередньо в забоях на роботах з розвідки:

уранових руд 21*

інших корисних копалин 14*

18. Робітники, майстри гірничі та бурові, не
зайняті безпосередньо в забоях на роботах з
розвідки:

уранових руд 14*

інших корисних копалин 10*

ВИДОБУВАННЯ ТОРФУ

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, кар'єрах та полях видобутку торфу
(включаючи роботи з підготовки торфових
родовищ до експлуатації, рекультивації
земель та ремонтні роботи)
завглибшки до 150 метрів

19. Працівники, безпосередньо зайняті на відкритих
гірничих роботах 7*

Роботи на поверхні: діючі і ті, що будуються,
брикетні заводи; технологічний транспорт;
вантажні роботи; котельні, інші виробництва,
цехи, види робіт із шкідливими і важкими
умовами праці

20. Працівники, безпосередньо зайняті на
зазначених роботах 14

ВИДОБУВАННЯ НАФТИ ТА ГАЗУ

Буріння свердловин

Р о б і т н и к и

21. Електромонтер з обслуговування бурових
установок, помічник бурильника
експлуатаційного та розвідувального буріння
свердловин під час електробуріння 7

22. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, слюсар-ремонтник та
слюсар з механоскладальних робіт, зайняті
обслуговуванням та ремонтом технологічного
устаткування і ліній електропередачі на
промислах з добування нафти та газу, що
виділяють вільний сірководень 7

Вилучення з руди озокериту та асфальтиту

23. Апаратник перегонки, апаратник екстрагування,
оператор товарний 14

24. Завантажувач-вивантажувач, гірник 14

25. Дробильник 7

26. Машиніст розливальної машини 14

27. Флотаторник 7

   ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ (ВИРОБНИЦТВА ПРИРОДНИХ ФОСФАТІВ І
ПРИРОДНИХ КАЛІЄВИХ СОЛЕЙ, ПРИРОДНОЇ СІРКИ,
ЗАЛІЗНОГО ТА МАГНІТНОГО КОЛЧЕДАНУ, ПРИРОДНИХ
СУЛЬФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАРБОНАТІВ БАРІЮ
(БАРЕТИНУ І ВІТЕРИТУ), ПРИРОДНИХ БОРАТІВ,
ПРИРОДНОЇ МАГНІЄВОЇ СІРКИ (КИСЕРИТУ),
МІНЕРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ;
ВИДОБУВАННЯ РУД, ЩО МІСТЯТЬ БОР, МИШ'ЯК І
БАРИТ; ЗБИРАННЯ ГУАНО). ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ
ОЗОКЕРИТУ ТА АСФАЛЬТИТУ

         Підземні гірничі роботи

28. Робітники і майстри гірничі на інших підземних
роботах 10*

29. Робітники і майстри гірничі, зайняті на
очисних (добувних), гірничопідготовчих,
гірничо-капітальних, закладних, буропідривних
(бурових, підривних) роботах та на
внутрішньошахтному транспорті і в гірничих
виробках 14*

Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний та залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і нижче

30. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові; механіки, енергетики,
електромеханіки, електрики дільниці 10*

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний і залізничний транспорт)
завглибшки до 150 метрів, на гірничих відвалах

31. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові; механіки, енергетики,
електромеханіки, електрики дільниць 7*

32. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*

ВИДОБУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГІПСУ,
АНГІДРИТУ, КРЕЙДИ, ГЛИНИСТОГО СЛАНЦЮ, ГЛИНИ ТА
КАОЛІНУ, КВАРЦУ, СЛЮДИ ТА ІНШИХ НЕРУДНИХ
КОРИСНИХ КОПАЛИН (АЗБЕСТУ, ПОЛЬОВОГО ШПАТУ,
КРЕМЕНИСТОГО ВИКОПНОГО
БОРОШНА, ПРИРОДНОГО ГРАФІТУ, ДОЛОМІТУ,
СТЕАТИТУ (ТАЛЬКУ), НЕГМАТИТУ, ПРИРОДНОГО
АСФАЛЬТУ, БІТУМУ ТОЩО)

Підземні роботи

33. Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті
на:

видобуванні; гірничопідготовчих,
гірничокапітальних і буропідривних
(бурових, підривних) роботах; на
внутрішньошахтному транспортуванні
нерудних корисних копалин і різанні
каменю 14*

на інших підземних роботах 10*

34. Робітники, не зайняті безпосередньо у забоях 10*

Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)

Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний, залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і більше

35. Робітники, майстри (старші майстри), майстри
гірничі, майстри шляхові, механіки,
енергетики, електромеханіки, начальники
дільниць (змін) 10*

Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничо-шляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а
також автомобільний, залізничний транспорт)
завглибшки до 150 метрів,
на гірничих відвалах

36. Робітники, майстри (старші майстри), майстри
гірничі, майстри шляхові, механіки,
енергетики, електромеханіки, начальники
дільниць (змін) 7*

37. Працівники, зайняті у технологічному ланцюгу
із шкідливими і важкими умовами праці 7*

           ВИДОБУВАННЯ СОЛІ

Підземні роботи

38. Робітники, майстри, майстри гірничі, зайняті
на:

видобувних, гірничопідготовчих, гірничо-
капітальних і буропідривних (бурових,
підривних) роботах, транспортуванні,
навантажуванні, розпилюванні солі 14*


інших підземних роботах 10*

Відкриті гірничі роботи, включаючи видобування
осадної солі в озерах і басейнах

Відкриті гірничі роботи у діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах, копальнях
(включаючи гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний
і залізничний транспорт)

39. Робітники, майстри (старші майстри), майстри
гірничі, майстри шляхові, механіки,
енергетики, електромеханіки дільниць (змін) 7*

40. Працівники, зайняті на роботах в
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*

Роботи на поверхні шахт

41. Бункерувальник 7

42. Машиніст підйомної машини 7


43. Перекидальники, які виконують роботу способом:

ручної відкатки 14

механічної відкатки 7

44. Стовбуровий 14
ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Збагачувальні, дробильно-сортувальні, брикетні
та агломераційні фабрики (цехи); випалювання
руд та нерудних копалин у чорній металургії

Р о б і т н и к и

45. Агломератник 14

46. Апаратник згущувачів, зайнятий обслуговуванням
відстійників 14

47. Апаратник конверсії, зайнятий на
сіркоуловлювальних установках 14

48. Бункерувальник 14

49. Вантажник, зайнятий вантаженням залізничних
вагонів біля приймальних бункерів
агломераційних фабрик 14

50. Вантажник, зайнятий вантаженням сировини та
палива 7

51. Вивантажувач пилу 14

52. Вогнезахисник 14

53. Вулканізаторник, зайнятий вулканізацією
транспортерних стрічок 7

54. Газогенераторник 14

55. Гідромоніторник, зайнятий на промивальній
фабриці 14

56. Гірник, зайнятий відкаткою вагонеток ручним
способом 7

57. Горновий на агломерації та випалюванні 14

58. Грохотник 14

 59. Грохотник-шурувальник                14

60. Дозувальник 14

61. Дозувальник гарячого повертання 14

62. Дозувальник та розчиняльник реагентів 14

63. Дробильник 14

64. Завантажувач-вивантажувач вагранок і печей 14

65. Завантажувач мелючих тіл 14

66. Знімач брикетів 14

67. Контролер продукції збагачення, зайнятий на
гарячих ділянках робіт 14

68. Концентраторник 14

69. Коректувальник шламу 14

70. Лебідник, зайнятий підійманням
розвантажувальних платформ 14

71. Машиніст брикетного преса 14

72. Машиніст вентиляційної та аспіраційної
установок, зайнятий обслуговуванням димососів 14

73. Машиніст ексгаустера, машиніст насосних
установок 14

74. Машиніст екскаватора, зайнятий на сульфітних
складах 14

75. Машиніст живильника 14

76. Машиніст змішувальних барабанів 14

77. Машиніст компресорних установок, зайнятий у
виробничих приміщеннях 7

78. Машиніст конвеєра 14

79. Машиніст крана металургійного виробництва,
зайнятий вантаженням гарячого агломерату,
обслуговуванням крана у приміщенні фабрик,
обслуговуванням крана на рудному складі 14

80. Машиніст механічного устаткування та машиніст
електричного устаткування землесосних плавучих
несамохідних снарядів та ґрунтонасосних
установок 14

81. Машиніст мішалок 7

82. Машиніст млинів 14

83. Машиніст мотовоза 7

84. Машиніст огрудковувача 14

85. Машиніст перевантажувачів, зайнятий
обслуговуванням пилових установок,
пневматичних і гідравлічних перевантажувачів 14

86. Машиніст перекидного жолоба 14

87. Машиніст промивальних машин 14

88. Машиніст промивальних машин, зайнятий:

веденням процесу зневоднення 14

обслуговуванням приводів зневоднювальних
ящиків 7

89. Машиніст скіпового підіймача, зайнятий на:

коксопідіймачах та скіпах 14

інших роботах та підіймачах 7

90. Машиніст установки з обробки транспортних
засобів, зайнятий обробкою гірничої маси і
товарної продукції в залізничних вагонах
речовинами, що захищають від замерзання та
прилипання 14

91. Обпалювач 14

92. Оператор з обслуговування установок для
пилогазоуловлювання 14

93. Оператор пульта керування, що знаходиться
безпосередньо у технологічному відділенні
фабрики 14

94. Прибиральник виробничих приміщень 14

 95. Пробовідбірник,  зайнятий відбиранням  проб
гарячого агломерату 14

96. Робітники (всіх професій) та майстри
збагачувальних та дробильно-сортувальних
фабрик, рудників, шахт і металургійних
заводів, зайняті дробленням, подрібненням,
помелом та шихтуванням руд чорних металів та
плавикового шпату, що містять не менш як 10
відсотків вільного двоокису кремнію:

сухим способом 28

мокрим способом 14

97. Робітники, зайняті вантаженням у залізничні
вагони руди, вологость якої становить менш як
3 відсотки 21

98. Робітники, зайняті ремонтом устаткування на
дільницях, де проводяться роботи:

сухим способом 21

мокрим способом 14

99. Сепараторник, зайнятий збагаченням руди 14

100. Сортувальник, зайнятий сортуванням та
розбиранням рудних та нерудних копалин 14

101. Сушильник 14

102. Тесляр, зайнятий у приміщенні фабрики 7

103. Транспортувальник, зайнятий перевезенням та
розливанням реагентів 7

104. Фільтрувальник 14

105. Флотаторник 14

106. Шламівник-басейник 7

К е р і в н и к и

107. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
безпосередньо зайняті на дільницях, де
більшість робітників мають право на щорічну
додаткову відпустку за роботу із шкідливими
умовами праці тривалістю до:

4 календарних днів 14

7 календарних днів 7

108. Майстер та начальник зміни, зайняті на роботах
з вантаження у залізничі вагони руди,
вологость якої становить менш як 3 відсотки 21

Подрібнення, розмелювання та обробка
матеріалів у збагаченні кольорових металів
Переробка руд кольорових та рідкісних металів,
плавикового шпату та матеріалів з вмістом менш
як 10 відсотків вільного двоокису кремнію

Р о б і т н и к и

109. Апаратник-гідрометалург, зайнятий у процесі
класифікації пульпи мокрого помелу 14

110. Бункерувальник 14

111. Вагар, зайнятий зважуванням шихти 7

112. Грохотник 14

113. Дозувальник 14

114. Дробильник, зайнятий дробленням гарячого спеку
у виробництві глинозему, інших руд, а також
плавикового шпату та матеріалів 14

115. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий у шихтових цехах
(відділеннях) 14

116. Змішувальник 14

117. Машиніст вагоноперекидача 7

118. Машиніст млинів, зайнятий подрібненням руди та
класифікацією подрібненого матеріалу 14

119. Машиніст просіювальних установок 14

120. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті у
шихтових цехах (відділеннях):

ремонтом устаткування 7

    обслуговуванням устаткування           14

121. Сортувальник, зайнятий сортуванням руди 14

122. Транспортувальник та машиніст живильника,
зайняті транспортуванням гарячого спеку у
виробництві глинозему; транспортуванням руд та
матеріалів 14

123. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
елеватора 14

124. Шихтувальник 14

К е р і в н и к и

125. Майстер зміни, зайнятий у шихтових цехах та
відділеннях 14

Дробильні та шихтові цехи (відділення)
у виробництві свинцю

Р о б і т н и к и

126. Бункерувальник 14

127. Дозувальник та дробильник 14

128. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 14

129. Мастильник та змішувальник 14

130. Машиніст крана (кранівник) 14

131. Машиніст млинів, машиніст живильника 14

132. Машиніст скіпового підіймача 14

133. Слюсар-ремонтник та робітники, зайняті
ремонтом металургійного устаткування 14

134. Стропальник 14

135. Транспортувальник (такелажні роботи) 14

136. Транспортувальник, зайнятий обслуговуванням
елеватора 14

137. Шихтувальник 14

К е р і в н и к и

138. Майстер 14

Переробка руд кольорових та рідкісних металів,
плавикового шпату та матеріалів з вмістом не
менш як 10 відсотків вільного двоокису кремнію

139. Робітники та майстри, зайняті у дробильних та
дробильно-шихтарних цехах (відділеннях) та на
переробках збагачувальних фабрик,
металургійних заводів, шахт та рудників, а
також робітники, зайняті ремонтом устаткування
у перелічених цехах (відділеннях) 28

Вантажно-розвантажувальна станція
повітряно-канатної дороги

140. Бункерувальник 28

141. Вагонетник повітряно-канатної дороги, зайнятий
відкаткою навантажених та порожніх вагонів 28

142. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування 28

143. Слюсар-ремонтник, електрослюсар (слюсар)
черговий та з ремонту устаткування, зайняті на
станції підвісної канатної дороги 28

Збагачення руд кольорових та рідкісних
металів, а також алмазної сировини та
плавикового шпату, крім ніобієвих
(лопаритових) руд

Р о б і т н и к и

144. Апаратник-гідрометалург, зайнятий веденням
процесу вилуговування продуктів з відходів
виробництва 14

145. Апаратник-гідрометалург, зайнятий:

веденням ціанистих процесів
золотовитягувальних фабрик 14

на олов'яних доводочних фабриках 7

на інших процесах збагачення 14

 146. Апаратник  збагачення  золотовмісних  руд,
зайнятий обслуговуванням екстракторів у
ціанистих процесах золотовитягувальних фабрик
та інших процесах збагачення 14

147. Апаратник збагачення золотовмісних руд та
апаратник згущувачів, зайняті веденням
ціанистих процесів золотовитягувальних фабрик
та інших процесів збагачення 14

148. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий веденням процесу амальгамації та
обробки амальгами 14

149. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий:

обробленням та вантаженням афелів ручним
способом 14

вантаженням афелів гідравлічним способом 7

150. Апаратник збагачення золотовмісних руд,
зайнятий веденням процесу обробки шламів 14

151. Апаратник приготування вапняного молока 14

152. Бетоняр, зайнятий:

у дробильних цехах та відділеннях 14

в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7

153. Вантажник, зайнятий вантаженням та
розвантаженням отруйних хімікатів 14

154. Варник рідкого скла 14

155. Газозварник, зайнятий у цехах реагентів та на
дільницях амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик 14

156. Гідромоніторник, зайнятий розмиванням пісків у
бункерах 14

157. Гірник, зайнятий підкаткою та відкаткою
вагонеток на збагачувальних фабриках 7

158. Дозувальник 14

159. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у
цехах реагентів та на дільницях амальгамації
та ціанування золотовитягувальних фабрик 14

160. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий:

у цехах реагентів, на дільницях
амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик, ремонтом
устаткування у цехах збагачення свинцю та
у дробильних цехах та відділеннях 14

в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7

161. Завантажувач мелючих тіл 7

162. Контролер дорогоцінної продукції 7

163. Концентраторник, зайнятий веденням процесу
відсадження на концентраційних столах,
відсаджувальних машинах та іншому
збагачувальному обладнанні 7

164. Лаборант-рентгеноструктурник, зайнятий
обслуговуванням рентгенапарата 21

165. Машиніст бульдозера, зайнятий транспортуванням
руди та концентратів 14

166. Машиніст екскаватора, зайнятий обслуговуванням
екскаватора з:

двигуном внутрішнього згоряння 14

електричним двигуном 7

167. Машиніст компресорних установок, зайнятий
обслуговуванням компресорів 7

168. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:

на дільницях амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик, у дробильних
цехах та відділеннях 14

в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7

 169. Машиніст млинів, зайнятий на спіральних та
рейкових класифікаторах та гідроциклонах 7

170. Машиніст насосних установок, зайнятий
обслуговуванням вакуум-насосів та машиніст
газодувних машин 14

171. Машиніст насосних установок, зайнятий на
збагачувальних фабриках та хвостовому
господарстві 7

172. Машиніст промивальних машин, зайнятий
обслуговуванням кеоритної мийки, бутари,
скрубера 7

173. Оператор пульта керування, зайнятий у цехах
збагачення руди 7

174. Підсобний робітник 7

175. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий в:

амальгамаційному відділенні 14

інших виробничих приміщеннях 7

176. Пробовідбірник, зайнятий на:

доводочних фабриках 14

інших дільницях 7

177. Регулювальник хвостового господарства,
зайнятий нарощуванням дамби та на роботах із
спостереження за розливанням хвостів по
дільниці 7

178. Робітники, зайняті ремонтом устаткування у
цехах збагачення свинцю 14

179. Розчиняльник реагентів 14

180. Сепараторник, зайнятий на:

сухому процесі сепарації 14

мокрому процесі сепарації 7

181. Слюсар-ремонтник та робітники з ремонту
металургійного обладнання, зайняті
обслуговуванням та ремонтом устаткування:

у цехах реагентів та на дільницях
амальгамації та ціанування
золотовитягувальних фабрик, у дробильних
цехах, відділеннях та у цехах збагачення
свинцю 14

в інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7

182. Тесляр, зайнятий в:

дробильних цехах та відділеннях 14

інших виробничих цехах (відділеннях)
збагачувальних фабрик 7

183. Тракторист, зайнятий транспортуванням руди та
концентратів 14

184. Укладальник-пакувальник, зайнятий змішуванням
та пакуванням концентратів 14

185. Фільтрувальник 14

186. Флотаторник, зайнятий веденням процесу:

колективної та селективної флотації 14

флотогравітації на концентраційних столах
доводочних фабрик 7

187. Шліфувальник гірських порід, зайнятий на
доводочних фабриках 14

188. Шліхівник, зайнятий збагаченням золотовмісних
руд та пісків 14

189. Шлюзівник, зайнятий збагаченням золотовмісних
руд на шлюзах 14

К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

190. Майстер, зайнятий в:

дробильному та амальгамаційному цехах
(відділеннях) на ціанистих процесах 14

    інших  виробничих  цехах  (відділеннях)
    збагачувальних фабрик               7

 191. Технік,     зайнятий     налагодженням
   рентгенапаратури                  14

     Збагачення ніобієвих (лопаритових) руд

          Р о б і т н и к и

 192. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням
   процесу вилуговування продуктів з відходів
   виробництва                     28

 193. Вантажник, зайнятий вантаженням концентрату     21

 194. Газозварник                     21

 195. Грохотник                      28

 196. Дробильник                     28

 197. Електрозварник ручного зварювання          21

 198. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 28

 199. Концентраторник, зайнятий веденням  процесу
   відсадження  на  концентраційних  столах,
   відсаджувальних   машинах   та   іншому
   збагачувальному обладнанні             28

 200. Машиніст конвеєра                  28

 201. Машиніст крана (кранівник)             28

 202. Машиніст млинів                   28

 203. Прибиральник виробничих приміщень          21

 204. Пробовідбірник                   21

 205. Регулювальник хвостового господарства        14

 206. Сепараторник                    28

 207. Слюсар-ремонтник, зайнятий:

    ремонтом устаткування               21

    обслуговуванням устаткування           28

 208. Сушильник, зайнятий сушінням концентратів      28

 209. Тесляр, робітники з ремонту металургійного
   устаткування                    21

 210. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   концентратів                    28

 211. Флотаторник                     28

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 212. Директор та головний інженер фабрики, механік,
   технолог старший                  14

 213. Начальник зміни та майстер дільниці технічного
   контролю                      14

 214. Інженер, технік, лаборант хімічного аналізу,
   зайняті в хімічній лабораторії           21

 215. Майстер, зайнятий на роботах із збагачення та
   сушіння ніобієвих (лопаритових) руд         28

          Збагачення азбесту

          Р о б і т н и к и

 216. Вивантажувач на відвалах, зайнятий роботою на
   збагачувальній фабриці               28

 217. Вивантажувач пилу, зайнятий вивантаженням пилу
   з пилових камер                   28

 218. Водій  навантажувача, зайнятий роботою  на
   збагачувальній фабриці               14

 219. Газозварник, зайнятий у цехах  грубого  і
   дрібного дроблення та пакування           28

 220. Гірник                       28

 221. Грохотник                      28

 222. Дробильник,  зайнятий  на  роботі  ручним
   способом; обслуговуванням дробарок, дробильних
   агрегатів та дробильно-сортувальних установок    28

 223. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у
   цехах  грубого  і дрібного  дроблення  та
   пакування                      28

 224. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий:

    обслуговуванням       збагачувального
    устаткування безпосередньо у цехах грубого
    та дрібного дроблення та пакування         7

    обслуговуванням підстанцій  збагачувальних
    фабрик                      28

 225. Електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту
   устаткування                    28

 226. Завантажувач, зайнятий на роботах з азбестом    28

 227. Контролер продукції збагачення           28

 228. Лаборант хімічного аналізу, лаборант з фізико-
   механічних випробувань               28

 229. Лаборант з аналізу газів та пилу          28

 230. Люковий                       28

 231. Маркувальник                    28

 232. Мастильник                     28

 233. Машиніст  бульдозера, зайнятий роботою  на
   збагачувальних фабриках               14

 234. Машиніст  вентиляційної  та  аспіраційної
   установок                      28

 235. Машиніст    дробильно-помельно-сортувальних
   механізмів                     28

 236. Машиніст екскаватора, зайнятий роботою  на
   збагачувальних фабриках               28

 237. Машиніст електровоза, зайнятий роботою  на
   збагачувальних фабриках               14

 238. Машиніст живильника                 28

 239. Машиніст крана (кранівник)             28

 240. Машиніст фасувально-пакувальних машин        28

 241. Моторист механічної лопати, зайнятий роботою
   на збагачувальній фабриці              14

 242. Підсобний робітник, зайнятий роботою у цехах
   грубого і дрібного дроблення та пакування      14

 243. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
   роботою у цехах грубого і дрібного дроблення
   та пакування                    28

 244. Пробовідбірник                   28

 245. Регулювальник      азбестозбагачувального
   устаткування                    28

 246. Ремонтувальник респіраторів та протигазів      28

 247. Робітники  електромеханічних  та  ремонтно-
   будівельних  цехів  збагачувальних  фабрик,
   безпосередньо зайняті на роботах у  цехах
   грубого і дрібного дроблення та пакування      21

 248. Слюсар-ремонтник                  28

 249. Сортувальник                    28

 250. Столяр, зайнятий у цехах грубого і дрібного
   дроблення                      28

 251. Сушильник                      28

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 252. Головний енергетик збагачувальної фабрики      14

 253. Головний інженер збагачувальної фабрики       14

 254. Головний механік збагачувальної фабрики       14

 255. Головний технолог збагачувальної фабрики      14

 256. Директор збагачувальної фабрики           14

 257. Диспетчер цеху дрібного дроблення          14

 258. Начальник   виробничо-технічного   відділу
   збагачувальної фабрики               14

 259. Начальник ВТК збагачувальної фабрики        14

 260. Начальник  зміни, майстер зміни, технолог,
   механік та енергетик цехів грубого і дрібного
   дроблення та пакування збагачувальної фабрики    28

 261. Начальник лабораторії збагачувальної фабрики    14

 262. Начальник (його заступник), механік, електрик
   та майстер електричного, механічного цехів та
   електропідстанції збагачувальної фабрики       7

 263. Начальник   ремонтно-будівельного   цеху
   збагачувальної фабрики та його заступник       7

 264. Начальник (його заступник) цехів грубого і
   дрібного  дроблення,  а  також  пакування
   збагачувальної фабрики               21

          Збагачення тальку

 265. Грохотник, зайнятий просіюванням тальку  в
   закритих приміщеннях                 7

 266. Дозувальник реагентів                7

 267. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий  безпосередньо
   обслуговуванням технологічного устаткування у
   цехах збагачення тальку               7

 268. Завантажувач,  зайнятий вантаженням  тальку
   ручним способом                   7

 269. Машиніст млинів, зайнятий дробленням тальку
   сухим способом у закритих приміщеннях        7

 270. Сепараторник                     7

 271. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  безпосередньо
   обслуговуванням технологічного устаткування у
   цехах збагачення тальку               7

 272. Сушильник                      7

 273. Транспортувальник                  7

 274. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   тальку ручним способом                7

 275. Флотаторник                     7

 276. Центрифугувальник                  7

 277. Шламівник-басейник                  7

        Збагачення графітової руди

 278. Робітники та майстри, безпосередньо зайняті на
   розмельних та розсівних агрегатах графіту під
   час роботи у закритому приміщенні          7

          Збагачення каоліну

 279. Варник рідкого скла                 7

 280. Гасильник вапна                   14

 281. Готувач реактивної води               7

 282. Дробильник                      7

 283. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий безпосередньо у
   цехах збагачення каоліну               7

 284. Завантажувач, зайнятий вантаженням каоліну      7

 285. Машиніст електролафета                7

 286. Машиніст живильника                 7

 287. Машиніст мийних машин                14

 288. Машиніст насосних установок             7

 289. Підсобний  робітник,  зайнятий  у  цехах
   збагачення каоліну                 14

 290. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням фільтр-пресового відділення       7

 291. Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо  у
   цехах збагачення каоліну               7

 292. Сушильник, що обслуговує барабани:

    з ручним завантаженням твердого палива      14

    з механічним завантаженням твердого палива
    та на рідкому паливі і газі            7

 293. Транспортувальник                  7

 294. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   каоліну                       7

 295. Фільтр-пресувальник, зайнятий:

    зарядженням чи очищенням фільтр-пресів       7

    пресуванням на фільтр-пресах           14

      Збагачення п'єзооптичної сировини

 296. Інженер, старший інженер, технік та старший
   технік, безпосередньо зайняті на роботах із
   збагачення п'єзооптичної сировини          14

 297. Робітники всіх професій, безпосередньо зайняті
   на  роботах  із  збагачення  п'єзооптичної
   сировини                      14

     БРИКЕТУВАННЯ, СПІКАННЯ, ПРОЖАРЮВАННЯ,
    ВИПАЛЮВАННЯ ТА СУШІННЯ РУД, КОНЦЕНТРАТІВ ТА
      ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ (КРІМ СВИНЦЕВИХ)

            Брикетування

          Р о б і т н и к и

 298. Автоклавник, зайнятий запарюванням брикетів     14

 299. Апаратник приготування брикетної суміші       14

 300. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

 301. Знімач брикетів                   14

 302. Машиніст  брикетного  преса,  зайнятий  у
   виробництві кольорових металів           14

 303. Слюсар-ремонтник,   зайнятий    ремонтом
   металургійного устаткування             14

 304. Робітники, зайняті  ремонтом металургійного
   устаткування                    14

          К е р і в н и к и

 305. Майстер                       14

         Спікання та прожарювання

 306. Агломератник                    14

 306а. Дозувальник, зайнятий у виробництві глинозему   14
    обслуговуванням печей спікання,  допоміжного
    устаткування (мішалки, колектори, елеватори
    та інше устаткування)

 307. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий в агломераційних
   цехах                        14

 308. Машиніст крана (кранівник)             14

 310. Прожарювач                     14

 311. Слюсар-ремонтник,    зайнятий   ремонтом
   металургійного       устаткування   в
   агломерараційних цехах               14

 312. Робітники,       зайняті    ремонтом
   металургійного      устаткування    в
   агломераційних цехах                14

 313. Шихтувальник                    14

          Шихтові відділення

 314. Дозувальник                     14

 315. Дробильник                     14

 316. Змішувальник                    14

 317. Машиніст    дробильно-помельно-сортувальних
   механізмів                     14

 318. Машиніст просіювальних установок          14

 319. Підсобний  робітник,  зайнятий  прибиранням
   обпаленого агломерату                14

 320. Транспортувальник                  14

        Цехи та відділення спікання

          Р о б і т н и к и

 321. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

 322. Мастильник, що обслуговує стрічкові машини     14

 323. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   металургійного устаткування             14

 324. Транспортувальник, зайнятий на відкочуванні
   агломерату                     14

          К е р і в н и к и

 325. Майстер цеху спікання та прожарювання        14

            Випалювання

          Р о б і т н и к и

 326. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням
   процесу класифікації піску із шламової пульпи,
   недогарка  та  частки  металу  у  ваннах
   класифікатора                    14

 327. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
   та ремонтом металургійного устаткування       14

 328. Дробильник                     14

 329. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

 330. Завантажувач шихти                 14

 331. Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей    14

 332. Кочегар технологічних печей             14

 333. Мастильник                     14

 334. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   вилученням шлаку та золи із топок і бункерів
   виробничої   котельні   та   піддувал
   газогенераторів                   14

 335. Машиніст крана (кранівник)             14

 336. Машиніст  млинів,  зайнятий  подрібненням
   файнштейна                     14

 337. Машиніст  просіювальних установок, зайнятий
   просіюванням недогарка               14

 338. Обпалювач                      14

 339. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   цехах випалювання                  14

 340. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   металургійного устаткування             14

 341. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   металургійного устаткування             14

 342. Транспортувальник (такелажні роботи)        14

 343. Транспортувальник, зайнятий  обслуговуванням
   випалювальних печей                 14

 344. Транспортувальник, зайнятий  обслуговуванням
   елеватора                      14

 345. Форсунник                      14

 346. Чистильник, зайнятий очищенням від сажі та
   золи топок, газоходів і димоходів виробничих
   печей та сушильних установок у випалювальних
   цехах                        14

          К е р і в н и к и

 347. Майстер зміни у випалювальному цеху         14

             Сушіння

 348. Машиніст  (кочегар)  котельні,   кочегар
   технологічних печей, зайняті обслуговуванням
   сушильних печей, барабанів             14

 349. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання                 14

 350. Сушильник                      14

 351. Транспортувальник, зайнятий у сушильних цехах,
   відділеннях, на складах та у бункерах сухих
   концентратів і руди                 14

          Сушильні відділення

 352. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

 353. Мастильник                     14

 354. Машиніст живильника, зайнятий завантаженням
   сушильних печей та барабанів            14

 355. Машиніст крана (кранівник)             14

 356. Підсобний робітник                 14

 357. Прибиральник виробничих приміщень          14

 358. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   металургійного устаткування             14

 359. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   металургійного устаткування             14

 360. Стропальник                     14

   Цехи (відділення) сушіння-шихтування піритних
     концентратів та свинцево-олов'яних кеків

 361. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий  контролем  якості  продукції  в
   приміщеннях цих цехів (відділень)          14

 362. Машиніст ексгаустера                14

 363. Пробовідбірник                   14

          К е р і в н и к и

 364. Майстер зміни, зайнятий у сушильних цехах та
   відділеннях                     14

      II. МЕТАЛУРГІЯ ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСУ

           ЧОРНА МЕТАЛУРГІЯ
       ТА ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ

          ВИРОБНИЦТВО ЧАВУНУ

          Р о б і т н и к и

  1. Бригадир бункерів, зайнятий на:

    роботі з гарячим агломератом та сидеритом     14

    інших дільницях                  7

  2. Бригадир розливальних машин             14

  3. Бригадир розроблення шлакового відвалу       14

  4. Бригадир рудного двору                7

  5. Бункерувальник доменних печей, який працює:

    у підбункерному приміщенні або на роботах
    з гарячим агломератом та сидеритом        14

    на бункерах                    7

  6. Вагар,  зайнятий  зважуванням  шихти  у
   підбункерних приміщеннях та скіпових ямах      14

  7. Верховий доменної печі               14

  8. Вивантажувач на відвалах, зайнятий веденням
   робіт на шлаковому відвалі             14

  9. Водопровідник доменної печі             14

 10. Газівник доменної печі               14

 11. Горновий доменної печі               14

 12. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та
   термічних  сумішей,  зайнятий  доставкою
   льоточної маси до глином'ялки            7

 13. Грануляторник доменного шлаку            14

 14. Ковшовий                      14

 15. Ковшовий, зайнятий оббризкуванням  вапновим
   розчином шлаковозних ковшів, чаш і  мульд
   розливальних машин, а також виливниць для
   розливання чавуну                  14

 16. Люковий                       14

 17. Машиніст вагон-вагів                14

 18. Машиніст вагоноперекидача, зайнятий прийманням
   та вантаженням сировини і палива           7

 19. Машиніст  електровоза, машиніст  тепловоза,
   зайняті на:

    роботах у тунелях та закритих галереях      14

    інших дільницях                  7

 20. Машиніст  крана металургійного виробництва,
   зайнятий:

    обслуговуванням крана  на  прийманні  та
    вантаженні сировини і палива            7

    обслуговуванням грануляційного басейну або
    установки;   у   ливарному   дворі;
    обслуговуванням  глином'ялки, розливальної
    машини                      14

 21. Машиніст шихтоподачі, зайнятий:

    обслуговуванням підйомників доменної  печі
    і  на  шихтоподачі;  біля   коксового
    транспортера                   14

    управлінням трансферкаром по набору сирих
    матеріалів і коксу,  транспортуванням  і
    вивантаженням їх у бункери доменних печей     7

 22. Машиніст розливної машини              14

 23. Налагоджувальник автоматизованих вагон-вагів    14

 24. Прибиральник   відходів   металургійного
   виробництва, зайнятий шуровкою і випусканням
   пилу з пилеуловлювача в вагони           14

 25. Робітники, зайняті приготуванням глин  для
   доменного виробництва                14

 26. Скіповий                      14

 27. Транспортувальник шихти               14

     Виробництво виробів з доменних шлаків

 28. Робітники, зайняті на виготовленні виробів з
   доменних шлаків (шлакобрущатка, тюбінги)      14

          К е р і в н и к и

 29. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

            ВИРОБНИЦТВО СТАЛІ

          Р о б і т н и к и

 30. Бригадир шихтового двору у сталеплавильному та
   феросплавному виробництвах              7

 31. Бригадир двору виливниць              14

 32. Бригадир   з   переміщення   сировини,
   напівфабрикатів і готової продукції у процесі
   виробництва                     14

 33. Бригадир обдирно-зачисного відділення        7

 34. Вагар, зайнятий на шихтовому дворі          7

 35. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та
   термічних сумішей, зайнятий обслуговуванням
   люнкеритової установки               14

 36. Готувач сполук до розливання плавок, зайнятий
   піднесенням до робочого місця сифонних трубок
   та  вогнетривких матеріалів для  набирання
   центрових і піддонів                14

 37. Готувач сталерозливних канав            14

 38. Ковшовий                      14

 39. Контролер брухту та відходів металу, зайнятий
   знешкодженням брухту                 7

 40. Машиніст гідроочищення та змазування виливниць   14

 41. Машиніст дистрибутора                14

 42. Машиніст завалочної машини             14

 43. Машиніст заправної машини              14

 44. Машиніст-транспортувальник гарячого  металу,
   зайнятий   обслуговуванням   розливального
   електровізка                    14

 45. Машиніст  крана металургійного виробництва,
   зайнятий обслуговуванням:

    заливального крана, завантажувального крана,
    крана міксерного відділення, розливального
    крана, збирального крана, котельного крана
    розливального  прольоту;  крана  двору
    виливниць, крана роздягання зливків, крана
    на подаванні шихти у пічному прольоті, крана
    на складі гарячих зливків;  тельфера  у
    відділенні  роздягання  зливків та двору
    виливниць                     14

    крана шихтового двору, на складі холодних
    зливків, на інших дільницях роботи         7

 46. Машиніст  електровоза  металургійного  цеху,   14
   машиніст  тепловоза,  зайняті у  міксерних
   відділеннях

 47. Маркувальник, зайнятий маркуванням:

    гарячого металу                  14

    холодного металу                  7

 48. Міксеровий                     14

 49. Набивальник блоків                 14

 50. Набирач стопорів                  14

 51. Оброблювач  поверхневих  дефектів  металу,
   зайнятий  виведенням  поверхневих  дефектів
   металу на зливках, слябах, заготовках методом
   пневматичної вирубки                14

 52. Оператор  обдирних верстатів, безпосередньо
   зайнятий   у   виробничих   прольотах
   сталеплавильних  цехів  або  у  зачисних
   відділеннях                     7

 53. Оператор машини безперервного лиття заготовок,
   зайнятий управлінням механізмами газової різки
   слябів, заготовок і безперервного лиття на
   мірну довжину або різанням відливної заготовки
   ручними  різаками;  управлінням  з  пульту
   стопорами проміжного і розливального ковшів,
   кристалізаторами, тягнучими клітями, підйомно-
   поворотними пристроями, механізмами качання
   форсунок, механізмами подавання, переміщення,
   різання, транспортування і прибирання металу    14

 54. Оператор логоскопа                 14

 55. Плавильник синтетичних шлаків            14

 56. Плавильник розкислювачів              14

 57. Підручний сталевара конвертера           14

 58. Підручний сталевара мартенівської печі       14

 59. Підручний сталевара електропечі           14

 60. Підручний сталевара печі прямого відновлення
   заліза                       14

 61. Підручний сталевара установки електрошлакового
   переплаву                      14

 62. Підручний сталевара вакуумної печі         14

 63. Пультівник електроплавильної печі, зайнятий
   обслуговуванням:

    електросталеплавильної печі            14

    електрошлакової та вакуумної печі         7

 64. Робітники,  зайняті  продуванням  насадок
   мартенівської печі                 14

 65. Розливальник сталі                 14

 66. Сортувальник-здавальник металу, зайнятий на
   роботах:

    з гарячими зливками                14

    з холодними зливками                7

 67. Сталевар вакуумної печі               14

 68. Сталевар установки електрошлакового переплаву    14

 69. Сталевар печі прямого відновлення заліза      14

 70. Сталевар конвертера                 14

 71. Сталевар мартенівської печі             14

 72. Сталевар електропечі                14

 73. Шихтувальник, зайнятий:

    подаванням шихти у пічному прольоті        14

    на інших дільницях                 7

 74. Шлакувальник                    14

     Газове господарство та смоляна установка

 75. Газівник                      14

 76. Газогенераторник                  14

 77. Дроворуб                       7

 78. Машиніст (кочегар) котельні             14

 79. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   перекачуванням смоли з баків до резервуарів та
   подаванням її до мартенівських печей        14

 80. Транспортувальник, зайнятий підвезенням палива    7

         Шлакопомельне відділення

 81. Водій навантажувача                 14

 82. Вивантажувач на відвалах, зайнятий на роботах
   у шлаковому відвалі                 14

 83. Вантажник,  зайнятий  у  шлакопомельному
   відділенні                     14

 84. Машиніст млинів                   14

 85. Машиніст  крана металургійного виробництва,
   зайнятий обслуговуванням магнітно-грейферного
   крана                        14

 86. Оператор   пульта  керування,   зайнятий
   обслуговуванням шлакопомельного відділення     14

 87. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання                 14

 88. Сепараторник,  безпосередньо  зайнятий  у
   шлакопомельному відділенні             14

 89. Укладальник-пакувальник,     безпосередньо
   зайнятий у шлакопомельному відділенні        14

    Доломітно-вапняно-випалювальне відділення

 90. Дробильник                     14

 91. Машиніст скіпового підіймача            14

 92. Машиніст  крана металургійного виробництва,
   зайнятий обслуговуванням грейферного крана     14

 93. Обпалювач                      14

 94. Сортувальник                    14

 95. Транспортувальник                  14

       Розбирання та підготовка брухту

 96. Вибуховик (підривник)                7

 97. Газорізальник, зайнятий різанням брухту  і
   відходів                       7

 98. Копрівник з обробки брухту та відходів металу    7

 99. Пресувальник брухту та відходів металу        7

 100. Сортувальник-складальник брухту та відходів
   металу,  зайнятий  сортуванням  брухту  та
   відходів на сортувальних столах і спеціальних
   конвеєрних  установках  із  застосуванням
   краплинного випробування та стилоскопу,  а
   також складанням брухту та відходів за видами
   і класами                      7

           Розбирання шлаку

 101. Бригадир розроблення шлакового відвалу       14

 102. Бурильник шпурів                  14

 103. Ковшовий, зайнятий оббризкуванням  вапновим
   розчином шлакових ковшів, чаш            14

 104. Машиніст  бульдозера, зайнятий на шлакових
   відвалах                      14

 105. Машиніст скрепера (скреперист), зайнятий у
   шлакових відділеннях                14

 106. Машиніст  крана металургійного виробництва,
   зайнятий    обслуговуванням    мостового
   електромагнітного  та  магнітно-грейферного
   кранів у шлакових відділеннях            14

 107. Обпалювач відходів металу              7

 108. Пресувальник брухту та відходів металу        7

 109. Сепараторник, зайнятий подаванням здобутого
   металу на транспортерну  стрічку сепаратора,
   веденням   процесу    сепарації    на
   електромагнітних  сепараторах і вентиляторах
   високого тиску                   14

 110. Сортувальник-складальник брухту та відходів
   металу,  зайнятий  сортуванням  брухту  та
   відходів на сортувальних столах і спеціальних
   конвеєрних  установках  із  застосуванням
   краплинного випробування та стилоскопу,  а
   також складанням брухту та відходів за видами
   і класами                      14

 111. Шлакувальник                    14

 112. Шихтувальник, зайнятий на:

    розробленні шлаків та шлакових відвалів      14

    інших роботах                   7

          К е р і в н и к и

 113. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

          ПРОКАТНЕ ВИРОБНИЦТВО

          Р о б і т н и к и

 114. Апаратник розчинення, зайнятий обробкою листів
   листопрокатного виробництва             14

 115. Апаратник електролітичного знежирення        7

 116. Апаратник  кристалізації,  зайнятий   на
   купоросній установці                14

 117. Апаратник  нейтралізації,  зайнятий   на
   купоросній установці                14

 118. Апаратник очищення газу               14

 119. Апаратник  установки  нейтрального  газу,
   зайнятий  на  газозахисній  установці  та
   установці нейтрального газу             14

 120. Апаратник  установки  нейтрального  газу,
   зайнятий  на  газозахисній  установці  у
   листопрокатному виробництві             14

 121. Апаратник  центрифугування,  зайнятий  на
   купоросній установці                14

 122. Бригадир заготівельного відділення, зайнятий у
   колесопрокатному виробництві             7

 123. Бригадир колодязів сповільненого охолодження
   металу                       14

 124. Бригадир, зайнятий безпосередньо у прольотах
   цехів  листопрокатного та  колесопрокатного
   виробництв  на  роботах  з  оброблення,
   сортування, приймання, здавання, пакетування
   та пакування металу і готової продукції       7

 125. Бригадир  огляду і механічного  оброблення
   коліс, зайнятий у колесопрокатному виробництві    7

 126. Вальцювальник  із складання  та  перевалки
   клітей, зайнятий:

    на   стендах,   розташованих    біля
    розкочувальних полів станів            14

    на інших дільницях                 7

 127. Вальцювальник стана гарячого прокату        14

 128. Вальцювальник  стана  холодного  прокату,
   зайнятий на роботах:

    з підігрівання валків               14

    без підігрівання валків              7

 129. Варник пеку                     14

 130. Випробувач металу                  7

 131. Гартівник                      14

 132. Готувач  електроліту  та  флюсу,  зайнятий
   обробленням листів та приготуванням розчинів
   для лудіння і оцинкування              14

 133. Електролізник із знімання олова з жерсті      14

 134. Емульсовар,  зайнятий  у  колесопрокатному
   виробництві                     7

 135. Завантажувач  термічних  печей,  зайнятий
   обробкою листів листопрокатного виробництва;
   вантаженням та вивантаженням відпалювальних
   печей та роботою на термоколодязях         14

 136. Кантувальник-укладальник, зайнятий на роботах
   з:

    гарячим металом                  14

    холодним металом                  7

 137. Кислотозахисник-гумовик               14

 138. Клеймувальник  гарячого  металу,  зайнятий
   тавруванням гарячих бандажів            14

 139. Коваль на молотах та пресах, зайнятий  у
   бандажному та вилопрокатному виробництвах      14

 140. Коваль  ручного  кування,  зайнятий  у
   вилопрокатному виробництві             14

 141. Коваль-штампувальник,    зайнятий    у
   вилопрокатному виробництві на:

    гарячих роботах                  14

    холодних роботах                  7

 142. Коректувальник ванн, зайнятий у цехах (на
   дільницях) оброблення листів            14

 143. Кочегар технологічних печей             14

 144. Лакувальник жерсті й труб, зайнятий обробкою
   листів                       14

 145. Листобійник                     14

 146. Лудильник   (оцинковувач)  електролітичним
   методом, зайнятий обробкою листів          14

 147. Лудильник гарячим способом, зайнятий лудінням
   жерсті та обробкою листів              14

 148. Машиніст  крана металургійного виробництва,
   зайнятий обслуговуванням кліщового крана біля
   нагрівальних пристроїв та поворотного крана у
   бандажному виробництві               14

 149. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах,
   зайнятий у бандажному виробництві          14

 150. Машиніст  (кочегар) котельні,  зайнятий  у
   листопрокатному виробництві             14

 151. Машиніст ведучого мотора прокатного стана      14

 152. Машиніст завантажувальних механізмів, зайнятий
   обслуговуванням    підлогової    машини,
   гідроштовхача, шаржир-машини            14

 153. Машиніст зливколамача                7

 154. Машиніст  крана металургійного виробництва,
   зайнятий обслуговуванням поворотного  крана
   (подаванням заготовок) та велокрана на:

    гарячих роботах                  14

    холодних роботах                  7

 155. Машиніст машини вогневого зачищення         14

 156. Машиніст  насосних установок,  зайнятий  у
   виробництві рейкових скріплень            7

 157. Машиніст преса                   14

 158. Машиніст реверсивної парової машини прокатного
   стана                        14

 159. Машиніст сталеструминної машини           14

 160. Машиніст фрезерно-зачисної машини          14

 161. Машиніст-транспортувальник гарячого металу     14

 162. Мийник-сушильник    металу,    зайнятий
   обслуговуванням мийно-сушильної  машини  на
   гарячому прокаті жерсті та на покритті листів    14

 163. Мийник-сушильник металу, зайнятий:

    на роботах з оброблення листів у холодному
    прокаті жерсті                   7

    у лакувальному відділенні листопрокатного
    виробництва                    14

 164. Набирач  пакетів листів та труб, зайнятий
   листообробкою  у гарячому прокаті  жерсті,
   покрівлі та кольорового покриття листів       14

 165. Нагрівальник (зварник) металу, зайнятий на
   дільниці   шпицювання  у  вилопрокатному
   виробництві                     14

 166. Нагрівальник (зварник) металу            14

 167. Накатник полірувальних кругів, зайнятий  у
   вилопрокатному виробництві              7

 168. Налагоджувальник     ковальсько-пресового
   устаткування,   зайнятий   настроюванням
   розковувальних  молотів  у  вилопрокатному
   виробництві                     14

 169. Налагоджувальник     холодноштампувального
   устаткування, зайнятий настроюванням супортів
   на:

    гарячому прошиванні                14

    холодному прошиванні                7

 170. Обмазувальник листів та труб, зайнятий у цеху
   холодного прокату листів та стрічки у рулонах    7

 171. Обрубувач, зайнятий обрубуванням задирок у
   вилопрокатному виробництві              7

 172. Оператор свердлильного агрегата та  преса,
   зайнятий  у  сортопрокатному та бандажному
   виробництвах                     7

 173. Оператор лінії оброблення рейок           7

 174. Оператор   поста  керування   агрегатами
   безперервного травлення, знежирення, лудіння,
   оцинкування,  лакування  та  відпалювання,
   зайнятий на:

    роботах з обробки листів  листопрокатного
    виробництва                    7

    інших дільницях                  14

 175. Оператор  поста  керування станом  гарячої
   прокатки                      14

 176. Оператор  поста керування станом  холодної
   прокатки                       7

 177. Оператор поста керування, зайнятий на:

    гарячих ділянках роботи              14

    холодних ділянках роботи              7

 178. Освинцювальник, зайнятий освинцюванням листів    14

 179. Оцинкувач  гарячим  способом,   зайнятий
   оцинкуванням та обробкою листів           14

 180. Перемотувальник стрічки, зайнятий у холодному
   прокаті жерсті                    7

 181. Підручний  вальцювальника  стана  гарячого
   прокату                       14

 182. Підручний  вальцювальника  стана  холодного
   прокату                       7

 183. Плавильник вторинного олова             14

 184. Посадчик металу                   14

 185. Правильник  ручним  способом,   зайнятий
   правленням вил у вилопрокатному виробництві     7

 186. Правильник  прокату  й  труб,  зайнятий
   правленням:

    гарячого металу                  14

    холодного металу                  7

 187. Пресувальник  брухту та  відходів  металу,
   зайнятий  обробкою  листів  листопрокатного
   виробництва                     14

 188. Пресувальник коліс та бандажів           14

 189. Пресувальник-прошивальник рейкових скріплень,
   зайнятий на роботах з:

    гарячого прошивання                14

    холодного прошивання                7

 190. Прибиральник гарячого металу,  зайнятий  у
   сортопрокатному виробництві             14

 191. Приймальник  сировини,  напівфабрикатів  та
   готової  продукції, зайнятий на купоросній
   установці                      14

 192. Різальник гарячого металу              14

 193. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
   на роботах:

    з гарячого різання                14

    з холодного різання або на абград-машині      7

 194. Різальник холодного металу, зайнятий на:

    роботах з абразивними кругами сухим способом
    та різанням гарячого металу у вилопрокатному
    виробництві                    14

    на пилках   холодного   різання,   на
    механізованих,  гільйотинних,   дискових
    ножицях, на агрегатах розпускання рулонів     7

 195. Регенераторник відпрацьованого масла, зайнятий
   обслуговуванням підземної маслоохолоджувальної
   установки                      14

 196. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах з
   гарячого прокату ручним способом тонколистової
   електротехнічної   (трансформаторної   та
   динамної) сталі                   14

 197. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах з
   прокату кровельного заліза з підсмічуванням     14

 198. Робітники,    зайняті    обслуговуванням
   промащувальної машини на дільницях термічної
   обробки та обробки у цеху холодного прокату
   листів та стрічки у рулонах             14

 199. Роздиральник пакетів, зайнятий на:

    гарячих роботах, розбиванням  листів  та
    обслуговуванням розбивальної машини        14

    холодних   роботах  та  обслуговуванням
    роздиральної машини                7

 200. Розмітник прокату, зайнятий на:

    гарячих роботах                  14

    холодних роботах                  7

 201. Сепараторник, зайнятий на роботах з оброблення
   листів у листопрокатному виробництві         7

 202. Слюсар-провідник, зайнятий у сортопрокатному
   виробництві                     14

 203. Сортувальник-здавальник металу            7

 204. Талькувальник листів та стрічок           14

 205. Терміст прокату й труб               14

 206. Терміст, зайнятий термічною обробкою в печах у
   виробництві рейкових скріплень           14

 207. Токар, зайнятий ремонтом коліс у виробничому
   приміщенні колесопрокатного виробництва       7

 208. Токар, зайнятий на зливкорізальних верстатах у
   бандажному виробництві                7

 209. Токар,  зайнятий  різанням  зливків  у
   колесопрокатному виробництві             7

 210. Токар-карусельник,  зайнятий  на  дільниці
   механічної обробки коліс у колесопрокатному
   виробництві                     7

 211. Травильник                     14

 212. Укладальник прокату, зайнятий на:

    гарячих роботах                  14

    холодних роботах                  7

 213. Укладальник-пакувальник,     безпосередньо
   зайнятий пакуванням:

    холодного листа та стрічки             7

    гарячого листа та стрічки             14

 214. Форсунник, зайнятий регулюванням надходження   14
   палива  у  випалювальні  печі  бандажного
   виробництва

 215. Фрезерувальник, зайнятий на зачисній машині у    7
   виробництві рейкових скріплень

 216. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням  вил  у   14
   вилопрокатному виробництві

 217. Шлакувальник,  зайнятий  на  нагрівальних   14
   колодязях та нагрівальних пристроях

 218. Штабелювальник металу                7

 219. Штампувальник, зайнятий:

    штампуванням  гребінки (плічок  вил)  та
    настроюванням абград-машини            7

    пресуванням-заклепуванням   трубок   у
    вилопрокатному виробництві            14

          К е р і в н и к и

 220. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

           ВИРОБНИЦТВО ТРУБ

          Р о б і т н и к и

 221. Асфальтувальник труб                14

 222. Бригадир на:

    роботах з оброблення, сортування, приймання,
    здавання, пакетування та пакування металу й
    готової продукції, зайнятий на  дільниці
    гарячої  обробки  труб, у трубообробному
    відділенні на очищенні труб            14

    дільниці холодної обробки труб           7

 223. Бригадир бурильного відділення           14

 224. Бригадир  відділення  відцентрових  машин,
   зайнятий у труболиварному виробництві        14

 225. Бригадир дільниці приготування формувальної
   суміші,   зайнятий  у  землепідготовчому
   відділенні труболиварного виробництва        7

 226. Бригадир дільниці пресів-розширювачів        7

 227. Бригадир молотового відділення, зайнятий на
   роботах з холодного волочіння труб          7

 228. Бригадир   муфтозварювального  відділення,
   зайнятий на дільниці виготовлення кованих муфт   14

 229. Бригадир підготовчого відділення, зайнятий на
   дільниці зварювання труб методом опору        7

 230. Бригадир підготовчого відділення, зайнятий у
   травильному відділенні на роботах з холодного
   волочіння труб                   14

 231. Бригадир   трубоволочильного   відділення,
   зайнятий на роботах з холодного волочіння труб    7

 232. Бригадир-настроювач  трубоелектрозварювальних
   станів                       14

 233. Вагранник,   зайнятий  у  труболиварному
   виробництві                     14

 234. Вальцювальник калібрувального стана, зайнятий:

    на роботах з пічного зварювання труб       14

    у виробництві паяних труб             7

 235. Вальцювальник стана гарячого прокату труб      14

 236. Вальцювальник стана пічного зварювання труб     14

 237. Вальцювальник стана холодного прокату труб,
   зайнятий на прокаті труб:

    з підігріванням                  14

    без підігрівання                  7

 238. Вальцювальник трубоформувального стана       14

 239. Вогнетривник,  зайнятий у  флюсоплавильному
   відділенні                     14

 240. Водій електро- та автовізка, зайнятий  на
   роботах  з розливання металу на  дільниці
   відцентрового лиття труб              14

 241. Волочильник труб                   7

 242. Газівник,    зайнятий    обслуговуванням
   нагрівальних пристроїв у трубному виробництві    14

 243. Газорізальник, зайнятий різанням труб        7

 244. Гальванник,  зайнятий  на  обміднювальній
   установці                      14

 245. Готувач прокатного інструменту, зайнятий на
   роботах  з обслуговування станів  гарячого
   прокату                       7

 246. Гратознімач, зайнятий обробкою бурильних труб    7

 247. Дробильник,  зайнятий  у  флюсоплавильному
   відділенні                     14

 248. Електрогазозварник, зайнятий у технологічному
   процесі приварюванням на електрозварювальній
   машині муфти до кінців труби            14

 249. Електрозварник листів та стрічок, зайнятий:

    у виробництві пічного зварювання труб та
    зварювання труб під шаром флюсу          14

    на інших дільницях та устаткуванні         7

 250. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий
   електронаплавлюванням трубопрокатних валків     14

 251. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий
   ремонтом труб                    14

 252. Електрозварник  труб  на  стані,  зайнятий
   зварюванням:

    методом аргонодугового та атомно-водневого
    зварювання, а також під шаром флюсу        14

    методом опору                   7

 253. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий  на  дільниці
   відцентрового лиття труб              14

 254. Електрополірувальник,         зайнятий
   електрополіруванням труб              14

 255. Емульсовар,  зайнятий  у  землепідготовчому
   відділенні труболиварного виробництва        7

 256. Завалювальник шихти у вагранки  та  печі,
   зайнятий у труболиварному виробництві        14

 257. Заварник  труб  та  балонів,  зайнятий  у
   трубообробному  відділенні  труболиварного
   виробництва                     14

 258. Заливальник металу, зайнятий у труболиварному
   виробництві                     14

 259. Заливальник-труболиварник              14

 260. Зварник пічного зварювання труб           14

 261. Калібрувальник труб на пресі, зайнятий  у
   виробництві електрозварних та паяних труб      7

 262. Кантувальник-укладальник, зайнятий на роботах
   з гарячим металом                  14

 263. Коваль  на  молотах  і  пресах,  зайнятий
   виготовленням кованих муфт             14

 264. Коваль  на  молотах  і  пресах,  зайнятий
   забиванням  кінців  труб  у  виробництві
   електрозварних та паяних труб            14

 265. Копрівник з обробки брухту та відходів металу,
   зайнятий розбиванням труб у труболиварному
   виробництві                     14

 266. Коректувальник   ванн,   зайнятий   на
   обміднювальній установці              14

 267. Кочегар  технологічних  печей,  зайнятий
   обслуговуванням зварювальних печей на дільниці
   пічного зварювання труб               14

 268. Маляр, зайнятий фарбуванням труб          14

 269. Маркувальник, зайнятий нанесенням трафарету на
   труби                        14

 270. Машиніст  крана металургійного виробництва,
   зайнятий обслуговуванням розливальної машини
   (велокрана), шишельного крана (у стержньовому
   відділенні), мостового та поворотного кранів,
   каруселі у труболиварному виробництві        14

 271. Машиніст  розливної  машини,  зайнятий  на
   дільниці відцентрового лиття труб          14

 272. Машиніст завантажувальних механізмів, зайнятий
   обслуговуванням  завантажувальних   машин,
   посадочних машин, шаржир-машин, виштовхувача
   зливків (заготовок)                 14

 273. Машиніст завантажувальних механізмів, зайнятий
   в технологічному процесі нагрівання труб і
   зливків у нагрівальних печах            14

 274. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах,
   зайнятий виготовленням кованих муфт         7

 275. Машиніст  формувальної  машини,  зайнятий
   зварюванням труб під шаром флюсу           7

 276. Набирач пакетів листів та труб, зайнятий у
   виробництві холодного волочіння труб         7

 277. Нагрівальник (зварник) металу            14

 278. Налагоджувальник  автоматичних  ліній  і
   агрегатних верстатів, зайнятий налагодженням
   верстатів на дільниці холодної обробки труб     7

 279. Намотувальник  дроту та  тросів,  зайнятий
   намотуванням електродного дроту на дільниці
   електрозварних та паяних труб            7

 280. Нейтралізаторник ціанистих розчинів         14

 281. Обрубувач,   зайнятий  у  труболиварному
   виробництві                     14

 282. Оператор  обдирних верстатів,  зайнятий  у
   гарячих прольотах або зачисних відділеннях      7

 283. Оператор  поста керування станом  гарячого
   прокату труб                    14

 284. Оператор поста керування, зайнятий на:

    гарячих ділянках роботи              14

    холодних ділянках роботи              7

 285. Оцинкувач гарячим способом             14

 286. Оцинкувач-хромувальник дифузійним способом     14

 287. Підручний  вальцювальника  стана  гарячого
   прокату труб                    14

 288. Підручний  вальцювальника  стана  холодного
   прокату труб, зайнятий на прокаті труб:

    з підігріванням                  14

    без підігрівання                  7

 289. Паяльщик труб                    14

 290. Посадчик металу                   14

 291. Правильник  прокату  й  труб,  зайнятий
   правленням:

    гарячого металу                  14

    холодного металу                  7

 292. Пресувальник гарячих труб              14

 293. Пресувальник на випробуванні труб і балонів,
   зайнятий:

    у труболиварних цехах та при застосуванні
    травлення                     14

    в інших цехах                   7

 294. Прибиральник гарячого металу, зайнятий  на
   холодних стелажах (холодильнику)          14

 295. Пультівник електроплавильної печі, зайнятий у
   флюсоплавильному  відділенні   виробництва
   електрозварних та паяних труб            14

 296. Різальник гарячого металу              14

 297. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
   на  дільниці  зварювання  труб  методом
   аргонодугового та атомно-водневого зварювання    7

 298. Різальник  труб та заготовок, зайнятий  у
   технологічному  процесі  різання  (ламання)
   заготовок для труб на пресі (ножицях)        7

 299. Різальник труб та заготовок, зайнятий:

    різанням  абразивними  кругами та пилами   14
    тертя сухим способом

    різанням іншими способами             7

 300. Робітники   (землероби),   зайняті   у
   труболиварному виробництві:

    приготуванням    формувальної   суміші
    безпосередньо у ливарному відділенні       14

    у землепідготовчому відділенні           7

 301. Робітники, зайняті приготуванням електроліту у
   трубному виробництві                14

 302. Робітники, безпосередньо зайняті прожарюванням
   феросплавів на дільниці відцентрового лиття
   труб                        14

 303. Робітники,  зайняті  промиванням   піску
   безпосередньо на дільниці відцентрового лиття
   труб                         7

 304. Робітники, зайняті ремонтом труб за допомогою
   наждаків                      14

 305. Слюсар механоскладальних робіт, зайнятий:

    запилюванням  кінців  труб  та  муфт
    абразивними кругами сухим способом        14

    запилюванням кінців труб та муфт ручним
    способом                      7

 306. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  ремонтом  та
   настроюванням  труб,  муфтонарізних   та
   розточувальних голівок                7

 307. Сортувальник-здавальник  металу,  зайнятий
   піднесенням, сортуванням труб, муфт, кілець,
   ніпелів та на замірюванні труб на складі
   заготовок та штрипсів                7

 308. Стрижневик  ручного формування,  стрижневик
   машинного формування, зайняті у труболиварному
   виробництві                     14

 309. Стругальник,   зайнятий   обслуговуванням
   пругостругального агрегату та пругозшивального
   верстата                       7

 310. Сушильник  компонентів обмазки та  флюсів,
   зайнятий у флюсоплавильному відділенні       14

 311. Сушильник  стрижнів, форм та  формувальних
   матеріалів, зайнятий обслуговуванням сушильних
   печей безпосередньо у ливарному відділенні
   труболиварного виробництва             14

 312. Сушильник, зайнятий сушінням труб у сушильних
   печах у травильному відділенні на холодному
   волочінні труб                   14

 313. Сушильник,  зайнятий  у  флюсоплавильному
   відділенні                     14

 314. Терміст прокату й труб               14

 315. Токар, зайнятий обробкою труб у виробничих
   прольотах:

    труболиварних цехів                14

    інших трубних цехів                7

 316. Травильник                     14

 317. Труболиварник-формувальник             14

 318. Укладальник-пакувальник, зайнятий укладанням
   труб                         7

 319. Фарботерник, зайнятий роботами на  шарових
   млинах  у  землепідготовчому   відділенні
   труболиварного виробництва              7

 320. Флюсовар,  зайнятий  у  флюсоплавильному
   відділенні                     14

 321. Форсунник, зайнятий на пічному зварюванні труб   14

 322. Фрезерувальник, зайнятий виготовленням кованих
   муфт                         7

 323. Фрезерувальник, зайнятий на обробці грат шва     7

 324. Чистильник  металу, відливок,  виробів  та
   деталей,  зайнятий  на  дробометальній  та
   дробоструминній установках             14

 325. Чистильник, зайнятий у технологічному процесі
   очищення труб:

    у труболиварному виробництві           14

    на холодній обробці труб              7

 326. Шихтувальник,  зайнятий  у   плавильному
   відділенні труболиварного виробництва        7

 327. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням  валків,
   калібрів та оправок:

    сухим способом                  14

    із застосуванням емульсії             7

 328. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням:

    нарізного інструменту абразивними кругами
    сухим способом                  14

    труб на безцентровошліфувальних верстатах     7

 329. Шлакувальник, зайнятий у виробництві пічного
   зварювання труб                   14

 330. Штампувальник, зайнятий штампуванням труб у
   трубному виробництві                 7

          К е р і в н и к и

 331. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

          ВИРОБНИЦТВО БАЛОНІВ

          Р о б і т н и к и

 332. Бригадир   з   переміщення   сировини,
   напівфабрикатів і готової продукції у процесі
   виробництва, зайнятий на складі заготівельного
   відділення                      7

 333. Бригадир на роботах з обробки, сортування,
   приймання, здавання, пакетування та пакування
   металу  й  готової продукції, зайнятий  у
   відділенні підготовки труб, з обробки  та
   здавання балонів                   7

 334. Вальцювальник обкатної машини            14

 335. Електрозварник   на   автоматичних   та
   напівавтоматичних   машинах,    зайнятий
   заварюванням балонів (під високий тиск)       14

 336. Заварник труб та балонів              14

 337. Коваль на молотах і пресах             14

 338. Коваль-штампувальник,   зайнятий   гарячим
   штампуванням                    14

 339. Лудильник гарячим способом             14

 340. Маляр, зайнятий фарбуванням балонів         14

 341. Налагоджувальник     ковальсько-пресового
   устаткування, зайнятий настроюванням молотів,
   обкатних машин та пресів               7

 342. Пресувальник на випробуванні труб і балонів,
   зайнятий обробкою балонів:

     із застосуванням травлення            14

     на інших роботах                 7

 343. Різальник труб та заготовок, зайнятий різанням
   на дискових пилах, різанням заготовок і кілець
   на верстаті                     7

 344. Складальник балонів                 7

 345. Слюсар-інструментальник,       зайнятий
   калібруванням штампів для кування балонів      14

 346. Сушильник, зайнятий обслуговуванням сушильних
   печей на обробці балонів               7

 347. Терміст прокату та труб               14

 348. Токар, зайнятий розточуванням, нарізуванням
   балонів, фітингів та арматури до балонів, а
   також обробкою спеціальних балонів          7

 349. Травильник                     14

 350. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
   заготовок та балонів                 7

 351. Шліфувальник, зайнятий видаленням  дефектів
   металу на заготовках:

    сухим способом                  14

    абразивними  кругами  із  застосуванням
    емульсії                      7

          К е р і в н и к и

 352. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

         ВИРОБНИЦТВО ФЕРОСПЛАВІВ

          Р о б і т н и к и

 353. Апаратник  відпалу  хрому,  зайнятий  у
   виробництві електролітичного хрому         14

 354. Апаратник вакуум-термічної печі           14

 355. Апаратник електролізу, зайнятий у виробництві
   електролітичного хрому               14

 356. Апаратник осадження, зайнятий у виробництві
   електролітичного хрому               14

 357. Апаратник-гідрометалург, зайнятий у процесі
   автоклавного вилуговування бокситу або іншої
   сировини                      14

 358. Бригадир   з   переміщення   сировини,
   напівфабрикатів і готової продукції у процесі
   виробництва                     7

 359. Бригадир на роботах з оброблення, сортування,
   приймання, здавання, пакетування та пакування
   металу  і готової продукції, зайнятий  на
   розливанні та обробці феросплавів:

    у гарячому прольоті                14

    в охолоджувальному прольоті            7

 360. Вивантажувач вапна з печей             14

 361. Вивантажувач на відвалах, зайнятий очищенням
   шлакових   ковшів  після   зливу   або
   вивантажуванням шлаку на шлаковому відвалі або
   в шлакову яму                    14

 362. Газогенераторник, зайнятий у цеху випалювання
   вапна                        14

 363. Газозварник, зайнятий нарощуванням кожухів на
   печах для виплавлення сплавів            14

 364. Газорятівник, зайнятий у цеху  випалювання
   вапна                        14

 365. Горновий феросплавних печей             14

 366. Дозувальник, зайнятий дозуванням шихти для
   виплавлення сплавів                 14

 367. Дробильник, зайнятий дробленням антрациту у
   виробництві та застосуванні електродної маси    14

 368. Дробильник, зайнятий дробленням феросплавів та
   шихти                        14

 369. Електродник,  зайнятий  у  виробництві  та
   застосуванні електродної маси            14

 370. Електролізник водних розчинів            14

 371. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
   стінових виробів, зайнятий у цеху випалювання
   вапна                        14

 372. Змішувальник,  зайнятий  у  феросплавному
   виробництві на роботі з електродною масою      14

 373. Катодник,  зайнятий  в  електролітичному
   виробництві                     14

 374. Кислототривник-гумовик               14

 375. Кочегар технологічних печей, зайнятий у цеху
   випалювання вапна                  14

 376. Маркувальник, зайнятий маркуванням феросплавів
   у гарячому стані                  14

 377. Маркувальник,  зайнятий  на  роботах  в
   охолоджувальних відділеннях             7

 378. Машиніст ексгаустера, зайнятий обслуговуванням
   насосів високого вакууму              14

 379. Машиніст  млинів,  зайнятий  подрібненням
   антрациту  у  виробництві та  застосуванні
   електродної маси                  14

 380. Машиніст розливної машини              14

 381. Машиніст скіпового підіймача            14

 382. Обпалювач  вапна,  зайнятий  при  газовому
   випалюванні                     14

 383. Обпалювач                      14

 384. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання                 14

 385. Паяльщик по вініпласту, зайнятий ремонтом ванн
   у виробництві електролітичного хрому        14

 386. Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)        14

 387. Пекоплавильник, зайнятий у виробництві  та
   застосуванні електродної маси            14

 388. Плавильник феросплавів               14

 389. Плавильник,  зайнятий у процесі  плавлення
   п'ятиокису ванадію                 14

 390. Плавильник,   зайнятий  у  феросплавному
   виробництві  при  плавленні  алюмінію  в
   металотермічному виробництві            14

 391. Прожарювач,  зайнятий  у  виробництві  та
   застосуванні електродної маси            14

 392. Пультівник електроплавильної печі, зайнятий
   обслуговуванням феросплавних печей          7

 393. Робітники, безпосередньо зайняті одержанням
   металевого  хрому та хромовмісних  сплавів
   алюмінотермічним методом              14

 394. Робітники, зайняті безпосередньо виплавленням
   кременистих сплавів у відкритих дугових печах    14

 395. Робітники,     зайняті     прибиранням
   молібденовмісного пилу               14

 396. Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві
   ферованадію                     14

 397. Розбивальник феросплавів              14

 398. Слюсар  контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики,  зайнятий перебиранням  ртутних
   вентилів                      14

 399. Сушильник                      14

 400. Транспортувальник, зайнятий у цеху випалювання
   вапна                        14

 401. Укладальник-пакувальник, зайнятий на пакуванні
   феросплавів                     14

 402. Формувальник електродної маси, зайнятий  у
   виробництві та застосуванні електродної маси    14

 403. Чистильник феросплавів               14

 404. Шихтувальник, зайнятий підготовкою шихти для
   виплавлення сплавів                 14

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 405. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  у  феросплавному
   виробництві  на  дільницях,  де  більшість
   робітників  одержують  щорічну  додаткову
   відпустку за роботу із шкідливими умовами
   праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 406. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
   змінах на виплавленні кременистих сплавів у
   відкритих дугових печах               14

 407. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
   змінах у виробництві ферованадію          14

 408. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
   змінах  одержанням  металевого  хрому  та
   хромовмісних сплавів алюмінотермічним методом    14

         ВИРОБНИЦТВО ВОГНЕТРИВІВ

          Р о б і т н и к и

 409. Бігунник змішувальних бігунів            14

 410. Вибірник-сортувальник вогнетривкого брухту      7

 411. Вивантажувач вогнетривких матеріалів з печей    14

 412. Вогнетривник,  зайнятий  закладенням   і
   розбиранням пічних хідників та  обмащенням
   камер печей                     7

 413. Гасильник вапна                   14

 414. Дробильник                     14

 415. Завантажувач  сировини та  напівфабрикатів,
   зайнятий   завантаженням   сировини   на
   транспортерну стрічку та у вагонетки:

    при роботі у приміщенні              14

    на зовнішніх роботах                7

 416. Завантажувач  сировини  й  напівфабрикатів,
   зайнятий  вантаженням  печей  та  вагранок
   сировиною та паливом                14

 417. Завантажувач  сировини  й  напівфабрикатів,
   зайнятий:

    вантаженням  та  вивантаженням  тунельних
    сушарок                      14

    вантаженням  маси у преси, бункери пресів
    або  бункери   формування,  а  також
    закочуванням вагонів у тунельні печі        7

 418. Знімач-укладальник заготовок, маси та готових
   виробів, зайнятий на роботах:

    біля  печей,  сушарок та у  приміщенні
    сушарок                      14

    в інших умовах                   7

 419. Коректувальник шламу                14

 420. Лаборант  з  фізико-механічних випробувань,
   зайнятий:

    розмелюванням та просіюванням  кварцових
    матеріалів                    14

    на інших роботах                  7

 421. Лебідник                       7

 422. Мастильник, зайнятий змащуванням  обертових
   печей, а також в дробильних, помельних та
   пічних відділеннях                 14

 423. Машиніст  вентиляційної  та  аспіраційної
   установок, зайнятий обслуговуванням димососів,
   вентиляторів електродвигунів            14

 424. Машиніст електролафета                7

 425. Машиніст мішалок                  14

 426. Машиніст млинів                   14

 427. Машиніст пневмотранспорту              14

 428. Машиніст  скіпового підіймача, зайнятий  у
   дробильно-помельних, вапняних та випалювальних
   відділеннях                     14

 429. Машиніст скрепера (скреперист), зайнятий на
   складі сировини та палива              7

 430. Машиніст     холодильника,    зайнятий
   обслуговуванням холодильних барабанів        14

 431. Металізатор, зайнятий у процесі металізації
   стержнів                      14

 432. Моторист механічної лопати              7

 433. Насаджувач манжет                  14

 434. Обпалювач на печах                 14

 435. Оправник вогнетривких виробів            7

 436. Підсобний робітник, зайнятий очищенням під
   пресами                       7

 437. Пресувальник вогнетривких виробів, зайнятий на
   роботах:

    над  печами, сушарками  та у приміщенні
    сушарок                      14

    в інших умовах                   7

 438. Просівач порошків на механічних ситах        14

 439. Різальник брикету та заготовок, зайнятий на
   роботах:

    біля  печей,  сушарок та у  приміщенні
    сушарок                      14

    в інших умовах                   7

 440. Розвивальник-загладжувальник піномаси        14

 441. Садчик у печі та на тунельні вагони, зайнятий
   на:

    випалювальних  печах та тунельних вагонах
    від сушарок                    14

    тунельних вагонах від пресів та у капселі     7

 442. Сортувальник  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів,  зайнятий  вивантажуванням  та
   сортуванням                     7

 443. Сушильник                      14

 444. Транспортувальник, зайнятий  обслуговуванням
   транспортних  засобів  під  час  переробки
   подрібнених   та  молотих   вогнетривких
   матеріалів, вапна, вугілля та коксу:

    на роботі у приміщеннях              14

    на зовнішніх роботах                7

 445. Транспортувальник, зайнятий:

    транспортуванням сировини, вапна, піритних
    недогарків,   порошків,  маси,  сирцю,
    шматкової  глини, вогнетривких  виробів,
    палива та шлаку                  14

    підвезенням-піднесенням рамок та пластин      7

 446. Укладач маси на мішалках              14

 447. Формувальник вогнетривких виробів, зайнятий на
   роботі:

    біля  печей,  сушарок та  у приміщеннях
    сушарок, а також під час робіт з пневмо-
    та електромолотками                14

    в інших умовах                   7

 448. Чистильник димоходів, лежаків та топок       14

 449. Шихтувальник-дозувальник              14

 450. Шліфувальник-різальник вогнетривких виробів,
   зайнятий шліфуванням карборундових деталей і
   виробів на верстаті і ручним способом        14

          К е р і в н и к и

 451. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

       ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗНОГО ПОРОШКУ

          Р о б і т н и к и

 452. Апаратник    відновлення,     зайнятий
   обслуговуванням      газовідновлювального
   відділення                     14

 453. Апаратник у виробництві металевих порошків,
   зайнятий у процесі приготування пудри шляхом
   розмелу в інертному середовищі           14

 454. Просівач порошків на механічних ситах        14

 455. Робітники, зайняті обслуговуванням муфельної
   печі                        14

          К е р і в н и к и

 456. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

    ЦЕХИ СРІБЛЯНКИ, КАЛІБРУВАЛЬНІ ТА ТЕРМІЧНІ

          Р о б і т н и к и

 457. Бригадир відділення калібрування, волочіння та    7
   шліфування металу

 458. Випробувач металу                  7

 459. Волочильник                     7

 460. Волочильник дроту                  7

 461. Гартівник, зайнятий у процесі нагрівання і   14
   закалювання прокату

 462. Завантажувач термічних печей, зайнятий:

    пакетуванням   холодного  металу   без
    завантаження та вивантаження           14

    на інших роботах                  7

 463. Коваль-штампувальник на ротаційних машинах,
   зайнятий гострінням штанг у гарячому стані     14

 464. Мийник-сушильник металу, зайнятий  сушінням
   травленого металу                  14

 465. Налагоджувальник шліфувальних верстатів       7

 466. Полірувальник                    7

 467. Правильник прокату і труб, зайнятий правленням
   холодного металу                   7

 468. Різальник холодного металу              7

 469. Терміст прокату і труб               14

 470. Токар-напівавтоматник,  зайнятий  гострінням
   штанг у холодному стані               7

 471. Травильник                     14

 472. Шліфувальник                     7

          К е р і в н и к и

 473. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

     ХОЛОДНИЙ ПРОКАТ ТА ВОЛОЧІННЯ ПРЕЦИЗІЙНИХ
             СПЛАВІВ

          Р о б і т н и к и

 474. Бригадир на роботах з оброблення, сортування,
   приймання, здавання, пакетування та пакування
   металу і готової продукції              7

 475. Відпальник  прецизійної сталі та  сплавів,
   зайнятий на ковпакових, шахтових та протяжних
   печах                        14

 476. Вальцювальник стана холодного прокату        7

 477. Волочильник дроту                  7

 478. Гартівник, зайнятий термічною обробкою металу
   в полуменевих електричних печах           7

 479. Електрозварник листів та стрічок           7

 480. Електрополірувальник                 7

 481. Оператор  поста керування станом холодного
   прокату                       7

 482. Оператор ультразвукових установок, зайнятий
   свердлуванням алмазних волок             7

 483. Підручний  вальцювальника  стана  холодного
   прокату                       7

 484. Перемотувальник стрічки               7

 485. Полірувальник волок з алмазів та надтвердих
   матеріалів                      7

 486. Полірувальник листів та стрічок           7

 487. Різальник холодного металу, зайнятий різанням
   на дискових ножицях                 7

 488. Талькувальник листів та стрічок           14

 489. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів    7

          К е р і в н и к и

 490. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів               14

    7 календарних днів                7

       КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВЕ ВИРОБНИЦТВО

          Р о б і т н и к и

 491. Бригадир заготівельного відділення          7

 492. Бригадир колодязів сповільненого охолодження
   металу                        7

 493. Електрохімоброблювач, зайнятий на роботі з
   анодно-механічного різання             14

 494. Кантувальник-укладальник               7

 495. Клеймувальник гарячого металу            14

 496. Коваль на молотах та пресах             14

 497. Коваль-штампувальник                14

 498. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах,
   зайнятий на:

    обробці  гарячого  металу, обслуговуванні
    кувального   маніпулятора,   а   також
    парогідравлічного преса              14

    обробці холодного металу              7

 499. Нагрівальник (зварник) металу            14

 500. Налагоджувальник     ковальсько-пресового
   устаткування, зайнятий налагодженням штампів
   на гарячих дільницях роботи             14

 501. Оператор  обдирних верстатів,  зайнятий  у
   ковальському прольоті                7

 502. Посадчик металу                   14

 503. Прибиральник гарячого металу            14

 504. Різальник гарячого металу              14

 505. Різальник на пилах, ножівках та верстатах,
   зайнятий різанням металу абразивними колами     7

 506. Різальник труб та заготівок, зайнятий роботою
   на пресі холодного зламу               7

 507. Терміст прокату і труб               14

          К е р і в н и к и

 508. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

          ВИРОБНИЦТВО МЕТИЗІВ

          Р о б і т н и к и

           Волочіння дроту

 509. Волочильник дроту, зайнятий волочінням:

    з підігріванням                  7

    без підігрівання                  4

 510. Шліфувальник, зайнятий на роботах:

    сухим способом                   7

    з емульсією                    4

     Травлення металу та вилучення залізного
             купоросу

 511. Апаратник гашення вапна               7

 512. Апаратник кристалізації, зайнятий вилученням
   залізного купоросу                  7

 513. Апаратник нейтралізації               7

 514. Апаратник центрифугування              7

 515. Мийник-сушильник металу, зайнятий  сушінням
   травленого металу                  7

 516. Травильник                      7

           Термічна обробка

 517. Гартівник, зайнятий загартовуванням кріпильних
   виробів                       7

 518. Гартівник, зайнятий загартовуванням прокату     7

 519. Гартівник, зайнятий відпалюванням дроту та
   металу                        7

 520. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування,   зайнятий   ремонтом
   електропечей                     4

 521. Пірометрист, зайнятий замірюванням температури    4

 522. Терміст, зайнятий роботою на печах          4

          Виготовлення волок

 523. Заточувальник, зайнятий точінням шліфувальних
   голок сухим способом                 4

 524. Пресувальник на гарячому штампуванні, зайнятий
   запресуванням волок                 4

 525. Розподілювач робіт, зайнятий у  відділенні
   виготовлення волок                  4

 526. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів,
   зайнятий шліфуванням волок              4

         Захисні покриття дроту

 527. Консервувальник устаткування та металовиробів,
   зайнятий захисним покриттям дроту          7

 528. Лудильник дроту                   7

 529. Оцинковник гарячим способом             7

    Звивання сталевих та комбінованих канатів

 530. Машиніст з навивання канатів, зайнятий роботою
   на прядезвивальних машинах та канатозвивальних
   машинах                       4

 531. Намотувальник дроту та тросів            4

          Виробництво прутків

 532. Налагоджувальник шліфувальних верстатів       4

 533. Полірувальник, зайнятий поліруванням прутків     4

 534. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
   рубанням прутків                   4

 535. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням прутків      4

    Виробництво глухарів, гвинтів, шурупів та
   шплінтів на спеціалізованих підприємствах та в
             цехах

 536. Автоматник холодновисаджувальних автоматів      4

 537. Заточувальник,  зайнятий  заточуванням  та
   шліфуванням інструменту абразивними кругами
   сухим способом                    7

 538. Машиніст  промивальних машин,  зайнятий  у
   виробництві     шурупів    промиванням
   напівфабрикатів та виробів              4

 539. Налагоджувальник автоматів і напівавтоматів     4

 540. Полірувальник, зайнятий у виробництві шурупів
   поліруванням напівфабрикатів та виробів       4

     Виробництво ланцюгів та дротових пружин

 541. Зварник на машинах контактного (пресового)
   зварювання, зайнятий зварюванням ланцюгів      4

          Калібрування металу

 542. Волочильник, зайнятий калібруванням металу:

    з підігріванням                  7

    без підігрівання                  4

 543. Налагоджувальник     холодноштампувального
   устаткування,   зайнятий   налагоджуванням
   гострильних верстатів та правильних машин      4

 544. Правильник на машинах, зайнятий виправленням
   та різанням металу                  4

 545. Токар-напівавтоматник,  зайнятий  гострінням
   кінців прутків та штанг               4

    Виробництво кріпильних виробів та цвяхів на
     спеціалізованих підприємствах та в цехах

 546. Автоматник  холодновисаджувальних автоматів,
   зайнятий роботою на вирубних гайкових пресах,
   верстатах та автоматах                4

 547. Автоматник  холодновисаджувальних автоматів,
   зайнятий виготовленням цвяхів            7

 548. Контролер матеріалів, металів, напівфабрикатів
   та   виробів,   зайнятий   сортуванням
   напівфабрикатів  та  виробів  у  пресовому
   відділенні                      4

 549. Нагрівальник  (зварник)  металу,  зайнятий
   вантаженням металу у нагрівальну  піч  та
   зварюванням металу                  7

 550. Налагоджувальник     ковальсько-пресового
   устаткування, зайнятий установкою інструменту
   на гарячих ділянках робіт              7

 551. Налагоджувальник     холодноштампувального
   устаткування,   зайнятий   налагоджуванням
   холодновисаджувальних та вирубних  гайкових
   пресів, верстатів та автоматів            4

 552. Пресувальник на гарячому штампуванні, зайнятий
   гарячим штампуванням та гарячим накатуванням
   нарізки                       7

 553. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   цвяхів на механізованих пакувальних агрегатах    4

      Виробництво товстопокритих металевих
            електродів
 554. Брикетувальник                    4

 555. Готувач  обмазки, зайнятий  дозуванням  та
   змішуванням шихти                  7

 556. Дробильник  компонентів  обмазки,  зайнятий
   просіюванням компонентів покриття та помелом
   компонентів                     7

 557. Пакувальник електродів                4

 558. Пресувальник обмазувального преса, зайнятий
   обмазуванням електродів               7

 559. Прожарювач на печах                 7

 560. Розварник  силікатної  брили,  зайнятий  у
   виробництві силікатної брили             7

 561. Сортувальник електродів               4

 562. Сушильник електродів                 4

 563. Сушильник компонентів обмазки та флюсів       7

          Виробництво біметалу

 564. Вальцювальник, зайнятий вальцюванням біметалу    7

 565. Волочильник дроту                  7

 566. Нагрівальник (зварник) металу            7

 567. Плавильник металу та сплавів             7

 568. Слюсар  механоскладальних  робіт,  зайнятий
   складанням виливниць                 7

       Виробництво порошкового дроту

 569. Волочильник дроту                  7

 570. Дробильник  компонентів  обмазки,  зайнятий
   шихтуванням компонентів               7

      Виробництво арматурної зварної сітки

 571. Зварник на машинах контактного (пресового)    4
   зварювання

          К е р і в н и к и

 572. Майстер,  начальник  зміни,  безпосередньо
   зайняті на дільницях, де більшість робітників
   одержують  щорічну додаткову відпустку  за
   роботу із шкідливими умовами праці тривалістю
   до:


    7 календарних днів                 7

    4 календарних днів                 4

        ВИРОБНИЦТВО КОКСОПРОДУКТІВ

          Р о б і т н и к и

 573. Апаратник  виробництва  піридинових  основ,
   зайнятий у цеху уловлювання хімічних продуктів
   коксування                     14

 574. Апаратник одержання сульфату амонію, зайнятий
   у  цеху  уловлювання  хімічних  продуктів
   коксування                     14

 575. Апаратник  очищення стічних вод,  зайнятий
   обслуговуванням знефенолювальних установок та
   біологічним очищенням стічних вод у  цеху
   уловлювання хімічних продуктів коксування      14

 576. Апаратник  виробництва індолу, зайнятий  у
   виробництві піридинових продуктів          14

 577. Апаратник карбонізації, зайнятий у виробництві
   фенольно-крезольних продуктів            14

 578. Апаратник перегонки, зайнятий обслуговуванням
   трубчастої печі під час роботи з пеком у цеху
   смолоперегонки                   14

 579. Апаратник плавлення, зайнятий плавленням сірки
   у цехах очищення коксового газу від сірководню   14

 580. Апаратник  приготування хімічних  розчинів,
   зайнятий у цеху очищення коксового газу від
   сірководню                     14

 581. Апаратник  промивання,  зайнятий  у  цеху
   ректифікації   сирого   бензолу,    у
   смолоперегінному  цеху,  у  виробництвах
   кристалічного нафталіну, кумаронової смоли та
   фенольно-крезольних продуктів            14

 582. Апаратник спалювання сірководню, зайнятий у
   цеху очищення коксового газу від сірководню     14

 583. Апаратник  із завантаження пеку, апаратник
   одержання високотемпературного пеку, зайняті у
   виробництві  кам'яновугільного та  пекового
   коксу                        14

 584. Апаратник абсорбції, зайнятий у цеху очищення
   коксового газу від сірководню            14

 585. Апаратник   вилуговування,  зайнятий   у
   виробництві піридинових продуктів          14

 586. Апаратник випалювання, зайнятий випалюванням
   вапна у виробництві піридинових продуктів      14

 587. Апаратник випарювання, зайнятий у виробництві
   піридинових продуктів                14

 588. Апаратник  виробництва контактної  сірчаної
   кислоти, зайнятий у цеху очищення коксового
   газу від сірководню                 14

 589. Апаратник виробництва креоліну та лізолу      14

 590. Апаратник виробництва малотоннажних продуктів,
   зайнятий у цеху ректифікації сирого бензолу     14

 591. Апаратник  виробництва  піридинових  основ,
   зайнятий у виробництві піридинових продуктів    14

 592. Апаратник гашення вапна, зайнятий у  цеху
   уловлювання хімічних продуктів коксування      14

 593. Апаратник   згущувачів,   зайнятий   у
   вуглепідготовчому цеху                7

 594. Апаратник знефенолювання та знеспіридинування
   масел,  зайнятий  у виробництві  фенольно-
   крезольних продуктів                14

 595. Апаратник карбонізації, зайнятий у виробництві
   фенольно-крезольних  продуктів;  апаратник
   приготування кам'яновугільного лаку         14

 596. Апаратник  конденсації,  зайнятий  у  цеху
   уловлювання хімічних продуктів коксування      14

 597. Апаратник   кристалізації,  зайнятий   у
   смолоперегінному цеху                14

 598. Апаратник нейтралізації, зайнятий  у  цеху
   очищення коксового газу від сірководню       14

 599. Апаратник одержання кумаронової смоли        14

 600. Апаратник одержання сирого бензолу, зайнятий у
   цеху уловлювання хімічних продуктів коксування   14

 601. Апаратник очищення газу, зайнятий у  цеху
   очищення коксового газу від сірководню та у
   цеху вилучення та використання коксового газу    14

 602. Апаратник перегонки, зайнятий у виробництві
   бета-пікаліну та чистого піридину          14

 603. Апаратник перегонки, зайнятий у виробництві
   фенольно-крезольних  продуктів,  у  цеху
   ректифікації сирого бензолу, у виробництві
   кристалічного нафталіну; у смолоперегінному
   цеху під час роботи з пеком             14

 604. Апаратник плавлення, зайнятий у виробництві
   кристалічного нафталіну               14

 605. Апаратник сублімації, зайнятий у виробництві
   кристалічного нафталіну               14

 606. Апаратник  фільтрації,  зайнятий  у  цехах
   смолоперегонки                   14

 607. Апаратник фільтрації, зайнятий у цеху очищення
   коксового газу від сірководню            14

 608. Апаратник  ціанування,  зайнятий  у  цеху
   уловлювання хімічних продуктів коксування      14

 609. Апаратник  центрифугування,  зайнятий  у
   смолоперегінному цеху та у цеху уловлювання
   хімічних продуктів коксування            14

 610. Барильєтник, зайнятий на пекових печах  у
   виробництві  кам'яновугільного та  пекового
   коксу;  обслуговуванням  газозбірника  у
   виробництві  кам'яновугільного та  пекового
   коксу та установки у цеху смолоперегонки      14

 611. Бункерувальник,   зайнятий   механізованим
   навантаженням   коксу   у   виробництві
   кам'яновугільного та пекового коксу         14

 612. Вагонетник повітряно-канатної дороги, зайнятий
   у вуглепідготовчому цеху               7

 613. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   розвантаженням нафталіну та  антрацену  на
   складі у смолоперегінному цеху           14

 614. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   розвантаженням пеку навалом             14

 615. Водій   навантажувача,   зайнятий   у
   вуглепідготовчому цеху                7

 616. Газівник коксових печей, зайнятий на пекових
   печах  у виробництві кам'яновугільного  та
   пекового коксу; регулюванням опалення коксових
   печей  у виробництві кам'яновугільного  та
   пекового коксу, а також обслуговуванням печей
   у цеху вилучення та використання коксового
   газу                        14

 617. Газогенераторник, зайнятий у цеху вилучення та
   використання коксового газу             14

 618. Готувач  розчинів  та  мас,  зайнятий  у
   виробництві  кам'яновугільного та  пекового
   коксу                        7

 619. Дверевий та робітники, зайняті підбиранням
   коксу на залізничних коліях             7

 620. Дверевий,   зайнятий   у   виробництві
   кам'яновугільного та пекового коксу на пекових
   печах; промазуванням швів дверей та камер
   коксування                     14

 621. Дозувальник, зайнятий дозуванням вугілля та
   шихти у вуглепідготовчих цехах            7

 622. Дробильник, зайнятий механізованим та ручним
   дробленням вугілля у вуглепідготовчому цеху     7

 623. Дробильник, зайнятий дробленням нафталіну      14

 624. Завантажувач-вивантажувач  термоантрацитових
   печей, зайнятий у виробництві термоантрациту    14

 625. Завантажувач-вивантажувач  термоантрацитових
   печей,  зайнятий  у  процесі  видавання
   термоантрациту  з  печей  у  виробництві
   термоантрациту                   14

 626. Заливальник  коксу, зайнятий у виробництві
   кам'яновугільного та пекового коксу на пекових
   печах; на заливанні коксу              14

 627. Кабінник-кантувач та прибиральник  відходів
   металургійного  виробництва,  зайняті  у
   виробництві  кам'яновугільного та  пекового
   коксу                        14

 628. Люковий,   зайнятий   у   виробництві
   кам'яновугільного та пекового коксу         14

 629. Машиніст   живильника,  транспортувальник,
   машиніст з обслуговування силосів та вугільної
   башти,  грохотник,  дробильник,  машиніст
   вентиляційної та  аспіраційної  установок,
   зайняті у вуглепідготовчих цехах           7

 630. Машиніст  коксових  машин,  зайнятий  у
   виробництві  кам'яновугільного та  пекового
   коксу                        14

 631. Машиніст  крана металургійного виробництва,
   зайнятий обслуговуванням грейферного крана на
   очищенні шламового відстійника           14

 632. Машиніст барабанного охолоджувача, зайнятий у
   виробництві кумаронової смоли            14

 633. Машиніст  бульдозера, зайнятий  на  складі
   вугілля у вуглепідготовчому цеху           7

 634. Машиніст  вагоноперекидача,  зайнятий  у
   вуглепідготовчому цеху                7

 635. Машиніст газодувних машин, зайнятий у цеху
   уловлювання хімічних продуктів коксування      14

 636. Машиніст  електровоза  гасильного  вагона,
   зайнятий у виробництві кам'яновугільного та
   пекового коксу                   14

 637. Машиніст   коксонавантажувальної   машини,
   зайнятий у виробництві кам'яновугільного та
   пекового коксу                   14

 638. Машиніст компресорних установок, зайнятий у
   цеху:

    очищення коксового газу від сірководню       7

    вилучення та використання коксового газу,
    сіркоочищення                   14

 639. Машиніст   крана  (кранівник),  машиніст
   бульдозера   та  машиніст  навантажувача
   автомобільного, зайняті на роботах з пеком      7

 640. Машиніст крана складу сульфату, зайнятий у
   цехах   уловлювання  хімічних  продуктів
   коксування                     14

 641. Машиніст  мийних машин, зайнятий  у  цеху
   вуглемиття                      7

 642. Машиніст мостового перевантажувача, зайнятий у
   вуглепідготовчих цехах                7

 643. Машиніст насосних установок, зайнятий у:

    вуглепідготовчому цеху та цеху вуглемиття;     7

    бензольному відділенні та на складі смоли у
    цеху  уловлювання  хімічних  продуктів
    коксування, а також обслуговуванням насосів
    конденсації  для  уловлювання  хімічних
    продуктів коксування               14

    виробництві фенольно-крезольних продуктів, у
    цеху  ректифікації  сирого  бензолу,  у
    смолоперегінному цеху та на складі смоли та
    масел, у виробництві кристалічного нафталіну   14

 644. Машиніст розморожувальної установки, зайнятий
   у вуглепідготовчому цеху               7

 645. Машиніст скрепера (скреперист) та лебідник,
   зайняті   підтягуванням   вагонів   у
   вуглепідготовчому цеху                7

 646. Машиніст  сушильної установки, зайнятий  у
   вуглепідготовчому цеху               14

 647. Машиніст установки сухого гасіння коксу       14

 648. Машиніст холодильних установок, зайнятий у
   виробництві піридинових продуктів          14

 649. Обхідник   лінійний,  зайнятий   оглядом
   газопроводу у цеху вилучення та використання
   коксового газу                   14

 650. Оператор газгольдерної станції, зайнятий у
   цеху вилучення та використання коксового газу    7

 651. Оператор  коксосортувалки,  зайнятий   у
   виробництві  кам'яновугільного та  пекового
   коксу                        7

 652. Оператор   пульта  керування,   зайнятий
   безпосередньо  у  виробничому  приміщенні
   вуглепідготовчого цеху                7

 653. Пресувальник нафталіну               14

 654. Пресувальник   нафталіну,   зайнятий   у
   смолоперегінному цеху                14

 655. Рампівник,   зайнятий   у   виробництві
   кам'яновугільного та пекового коксу         14

 656. Робітники,   зайняті   очищенням   колій
   вагоноперекидачів та вуглеперевантажувачів, а
   також підбиранням вугілля у вуглепідготовчому
   цеху                         7

 657. Робітники,  зайняті  очищенням  шламового
   відстійника                     14

 658. Розливальник  хімічної продукції,  зайнятий
   розливанням  пеку  у цеху  смолоперегонки;
   розливанням сірки цеху очищення коксового газу
   від сірководню та розливанням нафталіну у
   виробництві кристалічного нафталіну         14

 659. Сепараторник,  зайнятий у вуглепідготовчому
   цеху                         7

 660. Скруберник-насосник,  зайнятий  у   цеху
   уловлювання хімічних продуктів коксування      14

 661. Сортувальник коксу                 14

 662. Стрічковий   прибиральник,  зайнятий   у
   вуглепідготовчому цеху                7

 663. Стрічковий   прибиральник,  зайнятий   у
   коксосортуванні                   14

 664. Тунельник,   зайнятий   у   виробництві
   кам'яновугільного та пекового коксу         14

 665. Тунельник-моторист скіпового підіймача       14

 666. Фільтрувальник, зайнятий у вуглепідготовчому
   цеху                         7

 667. Флотатор, зайнятий у вуглепідготовчому цеху     7

 668. Центрифугувальник,     зайнятий     у
   вуглепідготовчому цеху                7

 669. Чистильник, зайнятий очищенням апаратури у
   цеху уловлювання хімічних продуктів коксування   14

 670. Чистильник,  зайнятий  очищенням  апаратури
   пекових печей                    14

 671. Чистильник, зайнятий очищенням бункерів від
   злеглих  залишків вугілля,  концентрату  і
   промпродукту у вуглепідготовчому цеху        14

          К е р і в н и к и

 672. Майстер, старший майстер, начальник зміни,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   більшість  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

     ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЧОРНОЇ МЕТАЛУРГІЇ ТА
          ВИРОБНИЦТВА КОКСУ

 673. Арматурник, бетоняр, бондар, муляр, котельник,
   клепальник, чеканник та тесляр з виготовлення
   опалубки, зайняті на дільницях, де більшість
   робітників  одержують  щорічну  додаткову
   відпустку за роботу із шкідливими умовами
   праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 674. Бригадир   з   переміщення   сировини,
   напівфабрикатів і готової продукції у процесі
   виробництва,  зайнятий на складі  зливків,
   заготовок та штрипсів                7

 675. Бригадир на роботах з обробки, сортування,
   приймання, здавання, пакетування та пакування
   металу і готової продукції, зайнятий:

    безпосередньо  правленням,  різанням  та
    сортуванням гарячого металу            14

    на інших роботах                  7

 676. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   розвантаженням:

    вогнетривких виробів                7

    дроблених феросплавів               14

 677. Водій навантажувача, зайнятий обслуговуванням
   дільниць, де більшість робітників одержують
   щорічну додаткову відпустку за роботу  із
   шкідливими умовами праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 678. Газозварник, зайнятий наплавленням валків      14

 679. Газорізальник,  зайнятий  на  роботах  у
   приміщеннях                     14

 680. Гардеробник, зайнятий у виробничих гардеробних    7

 681. Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням та
   пропарюванням цистерн з нафтою,  а  також   14
   зливанням та наливанням мазуту

 682. Клеймувальник гарячого металу            14

 683. Комірник, який працює на складі нафти, масел
   та хімічних продуктів                14

 684. Контролер  у  виробництві чорних  металів,
   зайнятий постійним контролем безпосередньо на
   гарячих ділянках та дільницях, де більшість
   робітників  одержують  щорічну  додаткову
   відпустку за роботу із шкідливими умовами
   праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 685. Мідник, зайнятий виготовленням форм         14

 686. Маркувальник, зайнятий маркуванням металу у:

    гарячому стані                  14

    холодному стані                  7

 687. Мастильник, зайнятий:

    на гарячих ділянках робіт             14

    змащуванням механізмів у холодному стані      7

 688. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий ремонтом спецодягу             7

 689. Машиніст бульдозера, стропальник, такелажник,
   тракторист,   транспортувальник,   зайняті
   обслуговуванням  дільниць,  де  більшість
   робітників  одержують  щорічну  додаткову
   відпустку за роботу із шкідливими умовами
   праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 690. Машиніст ведучого мотора прокатного стана      14

 691. Машиніст  вентиляційної  та  аспіраційної
   установок, зайнятий обслуговуванням установок,
   розташованих у виробничих приміщеннях        14

 692. Машиніст гідропневматичної установки        14

 693. Машиніст екскаватора, зайнятий обслуговуванням
   екскаватора:

    з  двигуном  внутрішнього  згоряння  та
    паровим двигуном                 14

    з електричним двигуном               7

 694. Машиніст електровоза,  машиніст  тепловоза,
   зайняті обслуговуванням дільниць, де більшість
   робітників  одержують  щорічну   додаткову
   відпустку за роботу із шкідливими умовами праці
   тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 695. Машиніст   крана  (кранівник),  зайнятий
   обслуговуванням залізничного крана:

    з  двигуном  внутрішнього  згоряння  та
    паровим двигуном                 14

    з електричним двигуном               7

 696. Машиніст   крана  (кранівник),  зайнятий
   обслуговуванням  дільниць,  де  більшість
   робітників  одержують  щорічну  додаткову
   відпустку за роботу із шкідливими умовами
   праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 697. Машиніст насосних установок, зайнятий:

    перекачуванням    масляних,   нафтових
    продуктів та хлорованої води           14

    обслуговуванням  насосів  у  підвальних
    приміщеннях за відсутності денного світла     7

 698. Машиніст розчинозмішувача пересувного        14

 699. Муляр, зайнятий вогнетривкою кладкою        14

 700. Оброблювач поверхневих дефектів металу       14

 701. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання                 7

 702. Оператор поста керування, зайнятий на гарячих
   ділянках робіт                   14

 703. Пірометрист,  зайнятий  на  роботах  із
   замірювання температури               7

 704. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий на
   гарячих  ділянках  робіт у  металургійних,
   коксохімічних та вогнетривних цехах         14

 705. Прибиральник   відходів   металургійного
   виробництва                     14

 706. Прибиральник гарячого металу            14

 707. Прибиральник службових приміщень,  зайнятий
   прибиранням санітарно-побутових приміщень      14

 708. Пробовідбірник,  зайнятий відбиранням  проб
   доменного газу, а також відбиранням проб на
   гарячих ділянках та на дільницях, де більшість
   робітників  одержують  щорічну  додаткову
   відпустку за роботу із шкідливими умовами
   праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 709. Робітники, зайняті на роботах з обслуговування
   гарячих ділянок або на роботах із шкідливими
   умовами праці                    7

 710. Робітники,  зайняті  очищенням  газопроводу
   доменних та мартенівських печей           14

 711. Слюсар з такелажу і вантажозахватних пристроїв    7

 712. Слюсарі та електромонтери всіх найменувань,
   зайняті ремонтом та обслуговуванням агрегатів
   і устаткування на дільницях, де більшість
   робітників  одержують  щорічну  додаткову
   відпустку за роботу із шкідливими умовами
   праці тривалістю до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 713. Сортувальник, зайнятий:

    зніманням та сортуванням гарячого посуду      7

    сортуванням гарячого металу            14

 714. Сортувальник-здавальник металу, зайнятий на
   дільницях холодної обробки готової продукції,
   а також сортуванням та здаванням металу       7

 715. Сушильник, зайнятий сушінням лудженого посуду    7

 716. Токар, зайнятий:

    обточуванням вогнетривких матеріалів       14

    обробкою вальців                  7

 717. Чистильник, зайнятий:

    чищенням лудженого посуду             7

    очищенням  пилових  камер  вентиляційних
    установок                     14

 718. Штабелювальник металу, зайнятий на  складі
   зливків та заготовок, а також на  складі
   готової продукції, розташованих у прольотах
   виробничих цехів                   7

       ВИРОБНИЦТВО КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

    ВИПЛАВКА МЕТАЛІВ ТА СПЛАВІВ (КРІМ СВИНЦЮ)

          Р о б і т н и к и

           Плавильні цехи

 719. Водій електро- та автовізка             14

 720. Водій навантажувача                 14

 721. Газорізальник                    14

 722. Електрозварник ручного зварювання          14

 723. Електромонтер  з  ремонту та  обслуговуння
   електроустаткування                 14

 724. Завантажувач шихти                 14

 725. Заливальник металу, зайнятий відливкою анодних
   виливниць                      14

 726. Конвертерник                    14

 727. Контролер продукції кольорової металургії      14

 728. Ливарник кольорових металів, зайнятий розливом
   металів та сплавів                 14

 729. Машиніст електровоза                14

 730. Машиніст крана (кранівник)             14

 731. Машиніст  просіювальних установок, зайнятий
   просіюванням цинкового пилу             14

 732. Обпалювач, зайнятий на випусканні розжареного
   клінкеру                      14

 733. Оброблювач вторинних шламів             14

 734. Оператор пульта керування              14

 735. Печовий у виробництві цинкового пилу        14

 736. Плавильник                     14

 737. Прибиральник виробничих приміщень          14

 738. Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів     14

 739. Пробовідбірник                   14

 740. Раймівник дистиляційних печей            14

 741. Розливальник кольорових металів та сплавів     14

 742. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   металургійного устаткування             14

 743. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   металургійного устаткування             14

 744. Слюсар-сантехнік,  зайнятий  обслуговуванням
   металургійних агрегатів               14

 745. Транспортувальник ( обслуговування механізмів)   14

 746. Транспортувальник (такелажні роботи)        14

 747. Форсунник, зайнятий на печах та котлах для
   рафінування металу                 14

 748. Хлораторник з приготування двохлористого олова   14

 749. Чистильник продукції, зайнятий очищенням сурми   14

 750. Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та
   прибиранням пилу                  14

           Цехи хлорування

 751. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

 752. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   металургійного устаткування             14

 753. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням   14
   металургійного устаткування

   Відділення переробки шлаків методом сублімації
    на ф'юмінг-установці (у виробництві олова)

 754. Завантажувач шихти                 14

 755. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:

    керуванням  грейферним  краном  ф'юмінг-
    установки                     14

    обслуговуванням мостового крана          7

 756. Плавильник                     14

 757. Стропальник                     14

 758. Форсунник                      14

 759. Черговий та ремонтний персонал           14

 760. Шихтувальник                    14

          Металургійні цехи

 761. Маляр, зайнятий у металургійних цехах        14

 762. Стропальник, зайнятий у металургійних цехах     14

 763. Тесляр, зайнятий у металургійних цехах       14

 764. Штукатур, зайнятий у металургійних цехах      14

            Різні роботи

          Р о б і т н и к и

 765. Вогнетривник,  зайнятий  гарячим  ремонтом
   плавильних печей                  14

 766. Вогнетривник, зайнятий обмазуванням труб для
   продування печей                  14

 767. Гардеробник, зайнятий у санітарно-побутових
   приміщеннях                     7

 768. Готувач заправних, вогнетривких матеріалів та
   термічних сумішей                  14

 769. Дробильник, зайнятий дробленням флюсів  та
   оборотних матеріалів                14

 770. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий на підстанції
   плавильних печей                   7

 771. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий пранням спецодягу ручним способом     14

 772. Машиніст   крана  (кранівник),  зайнятий
   керуванням тельфера або електроталі         14

 773. Підсобний робітник, зайнятий вибиванням та
   латанням мішкотари з-під концентратів        14

 774. Робітники,  зайняті у піровідділенні  цеху
   переробки пилу                   14

 775. Транспортувальник,  зайнятий  на  подаванні
   окислів металу та цинкового пилу          14

 776. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
   та  вивантажуванням  флюсів  та  оборотних
   матеріалів                     14

 777. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   окислів металу та цинкового пилу          14

 778. Чистильник  продукції,  зайнятий  обробкою
   анодів, ваєрбасів, плит і чушок металів та
   сплавів                       14

 779. Чистильник, зайнятий очищуванням анодів та
   печей від дросів                  14

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 780. Майстер металургійного (плавильного) цеху      14

 781. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
   піровідділенні цеху переробки пилу         14

          ВИРОБНИЦТВО СВИНЦЮ

          Р о б і т н и к и

 782. Агломератник                    28

 783. Апаратник випарювання, зайнятий на регенерації
   лугів                        14

 784. Апаратник-гідрометалург,       зайнятий
   вилуговуванням  продуктів   з   відходів
   виробництва                     14

 785. Бункерувальник,  зайнятий  у  шихтувальному
   відділенні агломераційного цеху           28

 786. Гардеробник, зайнятий у санітарно-побутових
   приміщеннях                     14

 787. Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням)
   кеків та штейну                   14

 788. Завантажувач шихти                 28

 789. Змішувальник                    28

 790. Конвертерник                    28

 791. Кочегар  технологічних  печей,  зайнятий
   обслуговуванням:

    печей та котлів Перкінса             28

    рафінувальних котлів               14

 792. Лебідник, зайнятий на колошниковому майданчику   14

 793. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   обслуговуванням котлів-утилізаторів         14

 794. Машиніст  вентиляційної  та  аспіраційної
   установок, зайнятий обслуговуванням димососів    14

 795. Машиніст ексгаустера                14

 796. Машиніст електровоза, зайнятий:

    обслуговуванням плавильних печей         28

    завантажуванням шахтних плавильних печей     14

 797. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:

    прибиранням шлаку                 28

    у виробництві свинцю               14

 798. Машиніст скіпового підіймача            14

 799. Обпалювач, зайнятий випалюванням або спіканням
   матеріалів у печах                 28

 800. Підсобний  робітник, зайнятий у плавильних
   цехах                        14

 801. Печовий на вельц-печах               28

 802. Плавильник, зайнятий:

    у  процесах  відновної плавки  в  печах
    свинцевого  агломерату та свинцевовмісних
    матеріалів; плавки  руди або агломерату;
    вогневого та кисневого рафінування свинцю;
    приготування свинцево-кальцієвої або іншої
    лігатури  та  її завантаження; купеляції
    свинцю;  оглядом  та  чищенням  фурм,
    випусканням гарячого шлаку            28

    на грануляції шлаку                14

 803. Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів     14

 804. Прожарювач,   зайнятий   завантажуванням
   свинцевовмісних матеріалів (концентратів, пилу
   та оборотних матеріалів)              14

 805. Робітники, зайняті знепилюванням,  пранням,
   лагодженням спецодягу та спецвзуття         14

 806. Робітники, зайняті профілактичним  ремонтом
   газоходів та вентиляційних систем          28

 807. Робітники, зайняті на будівельних та монтажних
   роботах у діючих цехах з виробництва свинцю
   (плавильних,  агломераційних, рафінувальних,
   дистиляційних, купеляційних та ф'юмінгових)     14

 808. Робітники,  зайняті механічним  сортуванням
   коксу у закритих приміщеннях            14

 809. Робітники,  зайняті  шихтоподаванням  біля
   плавильних печей                  28

 810. Розливальник кольорових металів та сплавів     28

 811. Стропальник                     28

 812. Транспортувальник (обслуговування механізмів)    28

 813. Транспортувальник, зайнятий доставлянням та
   вивантажуванням руд, концентратів та шихти до
   печей, а також веркблею               14

 814. Транспортувальник, зайнятий  обслуговуванням
   елеватора                      14

 815. Чистильник, зайнятий очищенням  роторів  і
   трубопроводів вентиляційних систем та печей і
   газоходів від свинцевого пилу            28

 816. Шихтувальник                    28

          Металургійний цех

 817. Контролер продукції кольорової металургії      14

 818. Лаборант спектрального аналізу           14

 819. Лаборант пробірного аналізу             14

 820. Оператор пульта керування              14

 821. Пробовідбірник                   14

 822. Прибиральник виробничих приміщень          14

         Гарячі дільниці роботи

          Р о б і т н и к и

 823. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 28

 824. Робітники, зайняті ремонтом устаткування      28

 825. Слюсар-ремонтник,   зайнятий    ремонтом
   устаткування                    28

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 826. Керівники і спеціалісти змін агломераційних,
   плавильних,  рафінувальних, ф'юмінгових  та
   купеляційних цехів:

    майстер                      28

    механік та електрик                21

    начальник  цеху  та заступник начальника
    цеху, механік старший та електрик         14

 827. Начальник цеху та заступник начальника цеху,
   механік та електрик гідрометалургійного та
   пилоуловлювального цехів              14

          ВИРОБНИЦТВО РТУТІ

          Р о б і т н и к и

 828. Апаратник нейтралізації               21

 829. Відбивник ртуті, зайнятий на відбиванні:

    ручному                      42

    механічному                    28

 830. Взуттьовик з ремонту спецвзуття           14

 831. Дробильник, зайнятий дробленням руди        28

 832. Завантажувач шихти                 28

 833. Комірник, зайнятий на складі готової продукції   14

 834. Конденсаторник                   42

 835. Машиніст із прання та ремонту спецодягу       21

 836. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий ремонтом спецодягу             14

 837. Машиніст живильника, зайнятий завантажуванням
   живильника                     28

 838. Машиніст скіпового підіймача            21

 839. Обпалювач,  зайнятий  веденням   процесу
   випалювання сировини та матеріалів         42

 840. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання                 21

 841. Ремонтувальник респіраторів та протигазів      21

 842. Робітники виробничих лазень             14

 843. Робітники підсобних та допоміжних цехів та
   служб за час роботи у діючому металургійному
   цеху                        21

 844. Робітники, зайняті на дільниці очищення ртуті    28

 845. Розливальник ртуті                 42

 846. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики                     21

 847. Сушильник, зайнятий сушінням ртутно-сурм'яних
   концентратів                    28

 848. Транспортувальник, зайнятий  вивантажуванням
   недогарка та шлаку з бункера печі          21

 849. Шихтувальник, зайнятий дробленням руди  та
   приготуванням шихти з руди та концентрату      28

           Плавильні цехи

 850. Газозварник                     28

 851. Електрозварник ручного зварювання          28

 852. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 28

 853. Контролер продукції кольорової металургії      21

 854. Маляр                        14

 855. Мастильник                     21

 856. Машиніст брикетного преса              21

 857. Машиніст насосних установок             14

 858. Підсобний робітник                 21

 859. Пірометрист                     21

 860. Пічник                       21

 861. Прибиральник виробничих приміщень          21

 862. Пробовідбірник                   21

 863. Склодув                       21

 864. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   металургійного устаткування             28

 865. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   металургійного устаткування             28

 866. Тесляр                       21

          Переробка недогарків

 867. Бункерувальник                   28

 868. Вагар, зайнятий зважуванням недогарків       14

 869. Водій навантажувача                 28

 870. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 28

 871. Лебідник                      28

 872. Люковий                       28

 873. Машиніст екскаватора                28

 874. Машиніст просіювальних установок          28

 875. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   металургійного устаткування             28

 876. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   металургійного устаткування             28

       К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 877. Майстер   основної  виробничої  дільниці
   плавильних цехів                  42

 878. Інші керівники і фахівці змін плавильних цехів   28

 879. Керівники центральних лабораторій, лабораторій
   автоматизації та механізації цеху КВП  та
   автоматики, постійним місцем роботи яких є
   діючі або експериментальні металургійні цехи    21

 880. Начальник  дільниці, механік,  майстер  на
   переробці недогарків                28

      ВИРОБНИЦТВО АЛЮМІНІЮ, СИЛУМІНУ ТА
             КРЕМНІЮ

          Р о б і т н и к и

 881. Анодник у виробництві алюмінію           14

 882. Апаратник  з вирощування монокристалів  та
   стрічок,     зайнятий     одержанням
   напівпровідникових матеріалів            14

 883. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   вивантажуванням глинозему, анодної та подової
   маси, фтористих солей, содопродуктів, нефеліну   14

 884. Виливальник-заливальник металу           14

 885. Вогнетривник, зайнятий футеруванням ливарних
   чаш                         7

 886. Дробильник, зайнятий дробленням (розбиванням)
   пеку, анодної та подової маси            14

 887. Електролізник розплавлених солей          14

 888. Заливальник  анодів,  зайнятий  заливанням
   подових секцій катодів та анодів          14

 889. Машиніст    перевантажувачів,   зайнятий
   переміщенням глинозему                7

 890. Монтажник з ремонту ванн, зайнятий бурінням
   заглиблення під катодний стрижень; монтажем,
   демонтажем та спецремонтом електролізних ванн    14

 891. Монтажник  з  ремонту ванн, футерувальник-
   шамотник  з ремонту ванн; машиніст  крана
   (кранівник), електрослюсар-контактник, слюсар-
   ремонтник;  заливальник металу,  виконуючий
   роботу   по  заливці  подових   секцій
   електролізерів;      електрогазозварник,
   безпосередньо   зайняті   на   ремонті
   електролізерів                   14

 892. Плавильник, зайнятий розливанням алюмінію та
   силуміну                      14

 893. Робітники та майстри, зайняті у дробильно-
   шихтарних та пічних цехах (відділеннях) в
   електротермічному виробництві  силуміну  та
   кремнію способом сплавлення електролітичного
   алюмінію з кристалічним кремнієм          28

 894. Робітники,  зайняті плавкою  та  флотацією
   кріоліту                      14

 895. Розливальник кольорових металів та сплавів,
   зайнятий розливанням алюмінію та силуміну      14

 896. Футерувальник-шамотник  з  ремонту  ванн,
   зайнятий ремонтом електролізних ванн у діючих
   корпусах; готуванням подової маси          14

 897. Хлораторник                     14

 898. Шліфувальник,  зайнятий шліфуванням  площин
   ніпелів та шинок                  14

          Електролізні цехи

 899. Експедитор                      7

 900. Комірник                       7

 901. Контролер продукції кольорової металургії      14

 902. Маркувальник                    14

 903. Прибиральник виробничих приміщень          14

          Електролізні корпуси

 904. Асфальтобетонник,  зайнятий   у   діючих
   електролізних корпусах               14

 905. Водій  навантажувача,  водій  електро-  та
   автовізка, зайнятий в електролізних корпусах    14

 906. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий
   зварюванням шин під час монтажу та демонтажу
   електролізних ванн у діючих корпусах        14

 907. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, безпосередньо зайнятий на
   виробничих  дільницях  електролізних  ванн
   ремонтом  мостових кранів в  електролізних
   корпусах                      14

 908. Машиніст крана (кранівник)             14

 909. Слюсар-ремонтник  та  робітники,  зайняті
   ремонтом  мостових кранів в  електролізних
   корпусах,  а  також безпосередньо  зайняті
   обслуговуванням та ремонтом устаткування на
   виробничих дільницях електролізних ванн       14

 910. Тесляр,  зайнятий ремонтом устаткування  у
   діючих електролізних корпусах            7

 911. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
   сировини в електролізних корпусах          14

 912. Чистильник, зайнятий очищенням газоходів та
   шинних каналів                   14

      Електротермічні цехи (відділення) з
     виробництва силуміну та кремнію способом
      сплавлення електролітичного алюмінію
         з кристалічним кремнієм

          Р о б і т н и к и

 913. Газозварник                     21

 914. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 21

 915. Мастильник                     21

 916. Регулювальник електродів              21

 917. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   металургійного устаткування             21

 918. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   металургійного устаткування             21

          К е р і в н и к и

 919. Майстер електролізного цеху             14


          ВИРОБНИЦТВО МАГНІЮ

          Р о б і т н и к и

 920. Виливальник-заливальник  металу,  зайнятий
   електролізом магнію                 14

 921. Електролізник розплавлених солей, зайнятий у
   виробництві магнію                 14

 922. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування,    зайнятий     у
   прожарювальних,  плавильних,  електролізних
   цехах та відділеннях; у шихтових цехах та
   відділеннях                     14

 923. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий  монтажем  та
   демонтажем ванн та печей              14

 924. Електрослюсар-контактник, робітники з ремонту
   металургійного устаткування             14

 925. Завантажувач шихти                 14

 926. Ливарник кольорових металів             14

 927. Машиніст брикетного преса              14

 928. Машиніст  компресорних установок,  зайнятий
   подаванням хлору в цеху               14

 929. Машиніст  крана  (кранівник),  зайнятий  у
   шихтових відділеннях                 7

 930. Машиніст млинів                   14

 931. Монтажник з ремонту ванн та монтажник  з
   ремонту печей, зайняті монтажем та демонтажем
   ванн та печей                    14

 932. Плавильник, зайнятий веденням процесу плавки,
   рафінування та розливання магнію та магнієвих
   сплавів                       14

 933. Пробовідбірник, зайнятий відбором проб хлору    14

 934. Прожарювач                     14

 935. Робітники, зайняті дробленням, вантаженням та
   розвантаженням електроліту              7

 936. Слюсар-ремонтник, зайнятий  у  компресорній
   хлору, монтажем та демонтажем ванн і печей; у
   шихтових цехах та відділеннях            14

 937. Травильник, зайнятий на роботах з магнієм      14

 938. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
   сировини та продукції                14

 939. Хлораторник                     14

 940. Хлоропровідник                   14

 941. Шихтувальник, дробильник              14

    Плавильні та електролізні цехи та відділення

 942. Водій навантажувача                 14

 943. Водій електро- та автовізка             14

 944. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеровкою та
   ремонтом металургійного устаткування        14

 945. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий
   зварюванням шин                   14

 946. Маляр                        14

 947. Машиніст крана (кранівник)             14

 948. Слюсар-ремонтник  та  робітники,  зайняті
   обслуговуванням металургійного устаткування     14

 949. Тесляр                       14

    Хімічні та електролізні цехи та відділення

 950. Контролер продукції кольорової металургії      14

 951. Маркувальник                    14

 952. Мастильник                     14

 953. Пошивник лимарно-сідельних виробів         14

 954. Прибиральник виробничих приміщень          14

 955. Пробовідбірник                   14

       Прожарювальні цехи та відділення

 956. Машиніст крана (кранівник)             14

 957. Слюсар-ремонтник  та  робітники,  зайняті
   обслуговуванням металургійного устаткування     14

          К е р і в н и к и

 958. Майстер хімічних та електролізних цехів       14

          ВИРОБНИЦТВО ТИТАНУ

          Р о б і т н и к и

 959. Апаратник  з  вирощування монокристалів  і
   стрічок                       7

 960. Апаратник   з   хімічного   оброблення
   напівпровідникових матеріалів, готувач шихти
   напівпровідникових матеріалів            14

 961. Апаратник у виробництві титану й рідкісних
   металів                       14

 962. Вибивальник титанової губки             14

 963. Вогнетривник, зайнятий у виробництві титану     14

 964. Дозувальник                     14

 965. Дробильник                     14

 966. Змішувальник                    14

 967. Машиніст брикетного преса              14

 968. Машиніст  крана  (кранівник),  зайнятий  у
   виробництві  титану; на  дільниці  обробки
   титанової губки                   14

 969. Машиніст  млинів, зайнятий на подрібненні,
   класифікації,  сепарації  та  просіюванні
   матеріалів                     14

 970. Монтажник реакційних апаратів, зайнятий на
   дільницях   відновлення  та   сепарації;
   підготовкою технологічного устаткування       14

 971. Монтажник  реакційних  апаратів,  зайнятий
   ремонтом та відновленням реакційних апаратів    14

 972. Оператор  прецизійного  різання,  зайнятий
   доводкою                      14

 973. Печовий  з  переробки  титановмісних  та
   рідкісноземельних матеріалів            14

 974. Печовий на відновленні й дистиляції титану та
   рідкісних металів                  14

 975. Плавильник, зайнятий на печах плавки шлаків;
   на плавці металу або сплавів в електродуговій
   печі                        14

 976. Пресувальник  твердих  сплавів,  зайнятий
   пресуванням титанової губки             14

 977. Регулювальник  електродів,  зайнятий  на
   рудотермічних печах                 14

 978. Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях
   та на дільницях хлорування та ректифікації
   титанової сировини (шлаків)             21

 979. Робітники, зайняті у цехах, відділеннях та на
   дільницях плавки шлаків і у виробництві вогких
   коксованих брикетів                 14

 980. Робітники,  зайняті  у цехах,  відділеннях
   (дільницях)  відновлення  тетрахлориду  та
   сепарації  металу у виробництві металевого
   титану                       14

 981. Сортувальник, зайнятий сортуванням титанової
   губки                        14

 982. Токар, зайнятий обдиранням титанових зливків     7

 983. Травильник, зайнятий травленням чушок магнію    14

 984. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
   гарячих зливків магнію                7

 985. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   титанової губки                   14

 986. Шихтувальник                    14

     Цехи, відділення (дільниці) виробництва
     чотирихлористого титану (тетрахлориду)

 987. Апаратник  очищення стічних вод,  зайнятий
   знешкодженням та нейтралізацією промислових
   стічних вод                     14

 988. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
   та ремонтом металургійного устаткування       14

 989. Газорятівник                    14

 990. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

 991. Контролер продукції кольорової металургії      14

 992. Маляр                        14

 993. Машиніст  компресорних установок,  зайнятий
   обслуговуванням аміачних установок         14

 994. Машиніст крана (кранівник)             14

 995. Машиніст холодильних установок           14

 996. Підсобний робітник, зайнятий на господарських
   роботах та на складі рідкого хлору         14

 997. Пробовідбірник                   14

 998. Робітники, зайняті у цехах, відділеннях та на
   дільницях виробництва чотирихлористого титану
   (тетрахлориду)                   14

 999. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   металургійного устаткування             14

1000. Чистильник, зайнятий чищенням устаткування     14

     Дільниця приготування напівпродуктів із
          застосуванням пеку

1001. Дозувальник                     14

1002. Дробильник                     14

1003. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

1004. Змішувальник                    14

1005. Машиніст брикетного преса, зайнятий роботою з   14
   пеком

1006. Машиніст млинів                   14

1007. Слюсар-ремонтник                  14

1008. Шихтувальник                    14

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

1009. Майстер, зайнятий на складі рідкого хлору
   виробництва   чотирихлористого    титану
   (тетрахлориду)                   14

1010. Майстер,  механік, електрик та  енергетик,
   зайняті на дільницях відновлення тетрахлориду
   та  очищення чотирихлористого  титану;  на
   дільницях  виробництва  титанових  шлаків,
   брикетів та металевого титану            14

1011. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
   відділеннях та на дільницях хлорування та
   ректифікації титанової сировини (шлаків)      21

      Виробництво чотирихлористого титану
        (з лопаритових концентратів)

          Р о б і т н и к и

1012. Апаратник у виробництві титану та рідкісних
   металів, зайнятий ректифікацією та дистиляцією
   тетрахлориду, а також одержанням  особливо
   чистих окислів та хлоридів             21

1013. Апаратник приготування брикетної суміші       21

1014. Апаратник очищення стічних вод           21

1015. Апаратник нейтралізації               21

1016. Дозувальник                     21

1017. Машиніст   брикетного  преса,   зайнятий
   брикетуванням матеріалів              21

1018. Машиніст  компресорних установок,  зайнятий
   концентрацією газоподібного хлору          14

1019. Машиніст млинів                   21

1020. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання, зайнятий сухою та мокрою
   газоочисткою та електростатичним осадженням
   пилу; машиніст установок для пилоуловлювання    21

1021. Печовий  з  переробки  титановмісних  та
   рідкісноземельних   матеріалів,   зайнятий
   коксуванням брикетів та хлоруванням коксованих
   брикетів                      28

1022. Печовий на відновленні та дистиляції титану і
   рідкісних металів, зайнятий на ректифікації та
   дистиляції тетрахлориду               21

1023. Робітники, зайняті видаленням відходів  та
   переробкою пічного недогарка та хлоридів      21

1024. Хлоропровідник                   14

1025. Шихтувальник                    21

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

1026. Начальник  дільниці (майстер  старший)  та
   майстер  зміни  дільниць  коксування  та
   хлорування                     28

1027. Начальник цеху та заступники начальника цеху,
   майстер та начальник дільниці: виробництва у
   цехах  переробки лопаритового розмелювання,
   брикетування та переробки твердих хлоридів,
   ректифікації  та  дистиляції  тетрахлориду;
   майстер  з  обслуговування  вентиляційних
   установок, контрольно-вимірювальних приладів
   та підготовки концентрату              21

1028. Механік та енергетик дільниці коксування та
   хлорування                     21

1029. Керівники  і  фахівці, зайняті  дослідними
   роботами,   пов'язаними  із   переробкою
   лопаритових концентратів              21

1030. Майстер зміни дільниці подавання хлору  в
   ізольованому приміщенні               14

     Загальні професії виробництва титану з
         лопаритового концентрату

1031. Вантажник,    зайнятий   навантажуванням
   лопаритових концентратів              14

1032. Водій електро- та автовізка             14

1033. Газорятівник                    21

1034. Гардеробник,   зайнятий  прийманням   та
   видаванням:

    брудного спецодягу                21

    чистого спецодягу                 7

1035. Гумовик металовиробів                14

1036. Комірник, зайнятий роздаванням та прийманням
   інструменту                     14

1037. Лаборант хімічного аналізу             14

1038. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий  вибиванням та ремонтом  брудного
   спецодягу, пранням спецодягу            21

1039. Машиніст крана (кранівник), зайнятий на:

    дільницях коксування та хлорування        28

    інших дільницях                  21

1040. Монтажник  санітарно-технічних  систем  і
   устаткування,   зайнятий   обслуговуванням
   технологічного устаткування             14

1041. Прибиральник службових приміщень,  зайнятий
   прибиранням побутових приміщень           14

1042. Прибиральник виробничих приміщень          21

1043. Слюсар  контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики                     14

1044. Транспортувальник,   зайнятий   вивезенням
   відходів  виробництва  та  транспортуванням
   лопаритових концентратів              14

1045. Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботах з
   лопаритовими концентратами             14

     Цехи переробки лопаритового концентрату

1046. Газозварник                     21

1047. Дозиметрист                     21

1048. Електрозварник ручного зварювання          21

1049. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 21

1050. Контролер продукції кольорової металургії      21

1051. Лаборант з аналізу газів та пилу          21

1052. Маляр                        14

1053. Монтажник реакційних апаратів            21

1054. Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб      21

1055. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   металургійного устаткування             21

1056. Тесляр                       14

1057. Токар                        14

1058. Чистильник, зайнятий чищенням устаткування     21

       ВИРОБНИЦТВО РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ

          Р о б і т н и к и

1059. Агломератник                    14

1060. Апаратник  з вирощування монокристалів  та
   стрічок                       14

1061. Апаратник    з    хімічної    обробки
   напівпровідникових  матеріалів,   зайнятий
   обробкою чистих рідкісних металів          14

1062. Апаратник у виробництві титану й рідкісних
   металів                       14

1063. Апаратник хімводоочищення              14

1064. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням
   процесів освітлення розчинів, згущення  та
   промивки шламів, гідратів, розчинів целюлозної
   та гідратної пульпи                 14

1065. Апаратник-гідрометалург,       зайнятий
   знешкодженням  та нейтралізацією  розчинів,
   сульфатизацією                   14

1066. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
   та ремонтом металургійного устаткування       14

1067. Газозварник, зайнятий ремонтом, монтажем та
   обслуговуванням устаткування            14

1068. Електрозварник ручного зварювання          14

1069. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

1070. Контролер продукції кольорової металургії      14

1071. Лаборант хімічного аналізу             14

1072. Машиніст компресорних установок           14

1073. Машиніст крана (кранівник)             14

1074. Машиніст млинів                   14

1075. Машиніст просіювальних установок          14

1076. Машиніст холодильних установок           14

1077. Монтажник реакційних апаратів            14

1078. Монтажник технологічних трубопроводів        14

1079. Підсобний робітник                 14

1080. Печовий з відновлення і дистиляції титану та
   рідкісних  металів,  зайнятий  відновленням
   окислів                       14

1081. Пресувальник твердих сплавів            14

1082. Прибиральник виробничих приміщень          14

1083. Пробовідбірник                   14

1084. Прожарювач                     14

1085. Слюсар контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики                     14

1086. Слюсар-ремонтник,   монтажник   санітарно-
   технічних  систем  та  робітники,  зайняті
   ремонтом,  монтажем  та  обслуговуванням
   устаткування                    14

1087. Сушильник, зайнятий сушінням матеріалів  у
   вакуум-сушильній установці             14

1088. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням і
   дозуванням  напівфабрикатів  та  готової
   продукції в тару                  14

1089. Чистильник продукції                14

1090. Шихтувальник                    14

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

1091. Майстер, механік, електрик дільниці (цеху)     14

    ЕЛЕКТРОЛІЗ СВИНЦЮ, ЦИНКУ, КОБАЛЬТУ ТА КАДМІЮ

1092. Робітники та майстри, зайняті в електролізних
   цехах                        14

       ЕЛЕКТРОЛІЗ МІДІ, НІКЕЛЮ ТА ІНШИХ
          КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

          Р о б і т н и к и

1093. Апаратник приготування електроліту         14

1094. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   розвантаженням матриць, основ та металу       7

1095. Взуттьовик, зайнятий ремонтом спецвзуття       7

1096. Водій  електро-  та  автовізка,  зайнятий
   безпосередньо у цеху                14

1097. Гірник,    зайнятий    обслуговуванням
   внутрішньоцехового транспорту            14

1098. Електролізник водних розчинів            14

1099. Електролізник розплавлених солей          14

1100. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий  безпосередньо
   обслуговуванням технологічного устаткування     14

1101. Ізолювальник на гідроізоляції            14

1102. Катодник, зайнятий підготовкою матриць або
   катодів, посадкою їх у ванни та здиранням з
   них металу; чищенням та шліфуванням поверхні
   катодних листів на катодоочисній машині       14

1103. Комірник                       7

1104. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий контролем якості продукції         7

1105. Машиніст електровоза, зайнятий у цеху        14

1106. Машиніст крана (кранівник)             14

1107. Машиніст мотовоза, зайнятий у цеху         14

1108. Оброблювач  матричних  листів,  зайнятий
   різанням, приклеюванням та правленням листів    14

1109. Підсобний робітник, зайнятий:

    спалюванням     деревних    відходів
    електролітного   цеху,   що   містять
    дорогоцінні та рідкісні елементи (золото,
    срібло, селен, телур)               14

     у цехах електролізу                7

1110. Паяльщик по вініпласту               14

1111. Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)        14

1112. Плавильник, зайнятий плавленням анодів       14

1113. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   цехах електролізу                  14

1114. Ремонтно-будівельні   робітники,   зайняті
   ремонтом  технологічного  устаткування  у
   приміщенні цеху повний робочий день         7

1115. Слюсар-ремонтник, зайнятий:

    безпосередньо        обслуговуванням
    технологічного устаткування            14

    ремонтом устаткування               7

1116. Сортувальник, зайнятий сортуванням дросів      7

1117. Транспортувальник, зайнятий в електролізних
   цехах                        7

1118. Шламівник електролітних ванн            14

         Цехи електролізу нікелю

1119. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
   та ремонтом металургійного устаткування       14

1120. Газозварник                     14

1121. Електрозварник ручного зварювання          14

1122. Електролізник водних розчинів            14

1123. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

1124. Машиніст крана (кранівник)             14

1125. Слюсар-ремонтник  та  робітники,  зайняті
   ремонтом устаткування                14

1126. Шламівник електролітних ванн            14

          К е р і в н и к и

1127. Майстер, зайнятий у цеху електролізу нікелю     14

1128. Майстер,   зайнятий   в   електролітному
   (електролізному) цеху                14

    ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ ТА РТУТНО-ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІ
   ПІДСТАНЦІЇ ПРИ ЕЛЕКТРОЛІЗІ КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

1129. Працівники ртутно-перетворювальних підстанцій,
   зайняті  обслуговуванням  діючих  ртутно-
   випрямних агрегатів                 14

1130. Працівники,  зайняті роботою у приміщеннях
   механічних перетворювачів              7

1131. Робітники, зайняті перебиранням та ремонтом
   ртутних випрямлячів                 14

       ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКІВ,
       ПУДРИ, ПИЛУ, СУЛЬФАТУ НІКЕЛЮ ТА
       МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ МЕТОДОМ
         ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

          Р о б і т н и к и

1132. Апаратник у виробництві металевих порошків,
   зайнятий на розсіванні, завантажуванні  та
   вивантажуванні порошків, пудри та пилу       14

1133. Апаратник у виробництві металевих порошків,
   зайнятий веденням процесу приготування порошку
   шляхом  розмелювання у млинах з наступним
   просіюванням, а також приготування пудри з
   кольорових  металів шляхом розмелювання  в
   інертному середовищі                14

1134. Апаратник у виробництві металевих порошків,
   зайнятий поліруванням алюмінієвої та бронзової
   пудри                        14

1135. Апаратник у виробництві металевих порошків,
   зайнятий очищенням розчинів сульфату нікелю     14

1136. Апаратник у виробництві металевих порошків,
   зайнятий веденням процесу сушіння, промивання,
   віджимання, подрібнення, змішування порошків    14

1137. Грохотник                      14

1138. Електролізник водних розчинів            14

1139. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий в основних цехах
   та відділеннях виробництва порошків, пудри та
   пилу                        14

1140. Змішувальник, зайнятий змішуванням порошків та
   порошкових сумішей                 14

1141. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий контролем якості продукції         14

1142. Лаборант хімічного аналізу             14

1143. Машиніст крана (кранівник), зайнятий у цехах
   та відділеннях виробництва порошків, пудри,
   пилу                        14

1144. Машиніст  млинів, зайнятий  у  виробництві
   алюмінієвої   пудри  та   на   обробці
   порошкоподібного алюмінієвого шлаку         14

1145. Машиніст просіювальних установок          14

1146. Обпалювач                      14

1147. Паяльщик, зайнятий паянням банок та барабанів
   з металевими порошками, пудрою та пилом       14

1148. Печовий з відновлення нікелевого порошку      14

1149. Плавильник, зайнятий на відбивних печах та на
   дистиляції цинкової піни              14

1150. Пресувальник твердих сплавів            14

1151. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням цехів                  14

1152. Пробовідбірник                   14

1153. Різальник на пилах, ножівках та верстатах,
   зайнятий  різанням анодів для  виробництва
   порошків                      14

1154. Ремонтно-будівельні   робітники,   зайняті
   ремонтом устаткування та споруд в основному
   виробництві порошків, пудри та пилу         14

1155. Слюсар-ремонтник  та  робітники,  зайняті
   ремонтом устаткування, та слюсар-ремонтник,
   зайнятий  обслуговуванням  устаткування  в
   основних  цехах та відділеннях виробництва
   порошків, пудри та пилу               14

1156. Спікальник                     14

1157. Токар,  зайнятий  обробкою металокерамічних
   виробів сухим способом                7

1158. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   готової продукції                  14

1159. Формувальник  ручного формування,  зайнятий
   формуванням карборунду у виробництві цинкового
   порошку                       14

1160. Фрезерувальник зливків, зайнятий фрезеруванням
   магнієвих та бронзових кілець на стружку для
   отримання бронзової фарбової пудри          7

1161. Чистильник, зайнятий чищенням устаткування та
   прибиранням пилу                  14

1162. Шихтувальник, зайнятий дозуванням металевих
   порошків та порошкових сумішей           14

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

1163. Майстер, механік, електрик цеху (дільниці)     14

    ПЕРЕРОБКА ЕЛЕКТРОЛІТНИХ ТА ЦІАНИСТИХ ШЛАМІВ,
    ЩО МІСТЯТЬ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА РІДКІСНІ
    ЕЛЕМЕНТИ (ЗОЛОТО-СРІБНИЙ СПЛАВ, ПЛАТИНОЇДИ,
           СЕЛЕН ТА ТЕЛУР)

          Р о б і т н и к и

1164. Апаратник у виробництві титану і рідкісних
   металів, зайнятий веденням процесу одержання
   селену або телуру                  14

1165. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням
   процесу класифікації шламів             14

1166. Апаратник-гідрометалург, зайнятий видаленням
   міді з шламів                    14

1167. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
   та ремонтом металургійного устаткування       14

1168. Дробильник, зайнятий дробленням шлаків (від
   плавки електролітних та ціанистих шламів)      14

1169. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

1170. Комірник,  зайнятий  прийманням  ціанистих
   шламів, золото-срібного сплаву, селену  та
   телуру                       14

1171. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий контролем якості продукції         14

1172. Машиніст із прання та ремонту спецодягу:

    ручним способом                  14

    на машині                     7

1173. Обпалювач, зайнятий випалюванням (спіканням)
   шламів                       14

1174. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання, машиніст установок для
   пилоуловлювання                   14

1175. Паяльщик по вініпласту               14

1176. Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)        14

1177. Підсобний робітник, зайнятий обслуговуванням
   складу                        7

1178. Плавильник, зайнятий плавкою і рафінуванням
   шламів та плавкою селену              14

1179. Пробовідбірник,   зайнятий   випробуванням
   електролітних та ціанистих шламів, золото-
   срібного сплаву, селену та телуру          14

1180. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   устаткування                    14

1181. Чистильник продукції, зайнятий обробкою золото-
   срібного сплаву                   14

1182. Чистильник, зайнятий очищенням устаткування та
   прибиранням пилу, шлаків              14

1183. Шихтувальник                    14

          К е р і в н и к и

1184. Майстер та майстер контрольний           14

    АФІНАЖ, ВИРОБНИЦТВО СОЛЕЙ І МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ
    КОНТАКТІВ ТА ОБРОБКА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

          Р о б і т н и к и

1185. Апаратник    нейтралізації,    зайнятий
   нейтралізацією стічних вод             14

1186. Апаратник приготування каталізатора         14

1187. Апаратник у виробництві дорогоцінних металів    21

1188. Апаратник у виробництві металевих порошків,
   зайнятий веденням процесу сушіння, промивки,
   змішування, подрібнення та фільтрації порошків   21

1189. Апаратник-гідрометалург, зайнятий вилученням
   металу із стічних вод                14

1190. Апаратник-гідрометалург,       зайнятий
   вилуговуванням  продуктів   з   відходів
   виробництва                     14

1191. Відпальник  кольорових  металів,  зайнятий
   відпалюванням виробів з дорогоцінних металів     7

1192. Взуттьовик, зайнятий ремонтом спецвзуття       7

1193. Волочильник  кольорових  металів,  зайнятий
   волочінням виробів з дорогоцінних металів у
   гарячому стані                   14

1194. Давильник                      7

1195. Електролізник  водних  розчинів,  зайнятий
   обробкою  металів,  важких  сплавів  та
   напівпродуктів                   21

1196. Змішувальник, зайнятий змішуванням порошкових
   сумішей                       14

1197. Коваль дорогоцінних металів             14

1198. Комплектувальник форм сухозлітних металів      14

1199. Лаборант пробірного аналізу, який працює у
   цехах  афінажного та хімічно-металургійного
   виробництва                     21

1200. Лаборант хімічного аналізу, який працює у
   цехах  афінажного та хімічно-металургійного
   виробництва                     21

1201. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий ремонтом спецодягу             7

1202. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   перекачуванням кислот                14

1203. Машиніст просіювальних установок, зайнятий на
   просіюванні шихти                  14

1204. Монтувальник виробів з дорогоцінних металів     7

1205. Плавильник, зайнятий плавкою:

    дорогоцінних металів та сплавів; плавкою
    проб у муфельній печі або горні, що працює
    у   цехах   афінажного  та  хімічно-
    металургійного виробництва            21

    срібних порошків                 14

1206. Приймальник дорогоцінних металів та сировини,
   зайнятий прийманням сировини, напівфабрикатів
   та готової продукції                21

1207. Прокатник гарячого металу, зайнятий прокаткою
   виробів з дорогоцінних металів та їх сплавів у
   гарячому стані                   14

1208. Просочувальник,   зайнятий   просочуванням
   контактів                      14

1209. Різальник сухозлітних металів            7

1210. Спікальник                     14

1211. Травильник, зайнятий травленням виробів  з
   дорогоцінних металів                14

1212. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   солей срібла та порошків дорогоцінних металів    14

1213. Укладальник-пакувальник,       зайнятий
   розважуванням та розфасуванням солей срібла та
   порошків дорогоцінних металів            14

1214. Цементаторник                    21

1215. Чистильник, зайнятий очищенням та ремонтом
   газоходів, котлів та виробничих печей        14

1216. Шихтувальник, зайнятий дозуванням металевих
   порошків та порошкових сумішей ручним способом   14

1217. Штампувальник та пресувальник твердих сплавів,
   зайняті:

    штампуванням  контактів із  дорогоцінних
    металів та їх сплавів у гарячому стані      14

    на  пресах-автоматах  та  підпресуванням
    металокерамічних контактів             7

   Афінажні, електролізні та хімічно-металургійні
              цехи

1218. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий пранням спецодягу ручним способом     21

1219. Підсобний  робітник;  робітники,  зайняті
   зливанням,  наливанням та  транспортуванням
   кислот, електроліту та інших агресивних рідин    21

1220. Прибиральник виробничих приміщень          14

1221. Свердлувальник, зайнятий свердлінням проб      14

1222. Слюсар-ремонтник,   монтажник   санітарно-
   технічних  систем  та обладнання,  зайняті
   обслуговуванням  та  ремонтом  кислотних
   комунікацій, кислотосховищ та трубопроводів     14

1223. Токар, зайнятий обробкою болванок та зливків
   дорогоцінних та рідкісних металів          14

1224. Черговий та ремонтний персонал           21

       Основні цехи афінажних заводів

1225. Комірник, зайнятий прийманням та зберіганням
   дорогоцінних та рідкісних металів          14

1226. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий контролем якості продукції         14

1227. Ліфтер, зайнятий підніманням та спусканням
   матеріалів в основних цехах афінажних заводів    14

1228. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий ремонтом спецодягу             14

1229. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   обслуговуванням  тепломережних   бойлерних
   установок                      14

1230. Підсобний робітник                 14

1231. Пробовідбірник                   14

     Центральні лабораторії афінажних заводів

1232. Гончар, зайнятий формуванням гончарних  та
   керамічних виробів                 14

1233. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

1234. Лаборант   хімічного  аналізу,  лаборант
   пробірного  аналізу, лаборант спектрального
   аналізу                       14

1235. Підсобний робітник                 14

1236. Слюсар-ремонтник                  14

   Цехи (відділення) виробництва солей та обробка
          благородних металів

1237. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий:

    контролем якості продукції у  виробництві
    солей                       14

    обробкою благородних металів            7

1238. Ремонтні  та  підсобні робітники,  слюсар-
   ремонтник, прибиральник виробничих приміщень
   та електромонтер з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайняті:

    у виробництві солей                14

    обробкою благородних металів            7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

1239. Інженер, технік, які працюють у цехах та
   центральних лабораторіях афінажних заводів     14

1240. Майстер  зміни, зайнятий плавкою, афінажом
   дорогоцінних металів у хімічно-металургійному
   виробництві                     14

     ПИЛОГАЗОУЛОВЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА
    КОЛЬОРОВИХ РІДКІСНИХ ТА ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ
           ТА ЕЛЕКТРОДІВ

1241. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

1242. Машиніст  (кочегар)  котельної,  зайнятий
   обслуговуванням котлів-утилізаторів         14

1243. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання, машиніст установок для
   пилоуловлювання                   14

1244. Прибиральник виробничих приміщень          14

1245. Ремонтний персонал                 14

1246. Слюсар-ремонтник                  14

1247. Чистильник,  зайнятий  чищенням   топок,
   газоходів, димоходів                14

           ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ

       Виробничі процеси з розкладання,
     вилуговування, осадження, випарювання,
     фільтрації, кристалізації, промивання та
      очищення розчинів та пульпи, обробки
     руди та концентратів кислотами та лугами

          Р о б і т н и к и

1248. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням
   процесу автоклавного вилуговування бокситу або
   іншої   сировини,  а   також   процесу
   обезкремнювання алюмінатного розчину; веденням
   процесу  фракційного виділення  з  розчину
   домішок та очищенням розчину; вилуговуванням
   продуктів з відходів виробництва          14

1249. Апаратник-гідрометалург,   зайнятий    у
   виробництві глинозему та веденням  процесу
   карбонізації  та кристалізації бікарбонату;
   веденням  процесу каустифікації карбонатної
   соди у виробництві глинозему; приготуванням
   целюлозної   пульпи;  веденням   процесу
   розкладання алюмінієвого розчину;  веденням
   процесу вилуговування спеку проточним методом
   у дифузорній батареї                14

1250. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  обробкою
   кислот, регенерацією, очищенням від шламів,
   кеків та промивкою фільтрувальних тканин після
   фільтрації                     14

1251. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням
   процесу класифікації піску із шламової пульпи,
   пульпи мокрого помолу у виробництві глинозему,
   недогарків  та  часток  металу  у  ваннах
   класифікатора                    14

1252. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням
   процесу очищення розчинів від металів  та
   домішок і регенерацією відпрацьованої шихти в
   перколяторах (цементаторах)             14

1253. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням
   процесу просвітлення розчинів, згущення та
   промивки шламів, гідратів, розчинів целюлозної
   та гідратної пульпи                 14

1254. Апаратник кристалізації               14

1255. Апаратник приготування вапняного молока       14

1256. Апаратник, зайнятий у виробництві глинозему та
   веденням   процесів   карбонізації   та
   кристалізації бікарбонату              14

1257. Апаратник приготування хімічних розчинів      14

1258. Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий ремонтом
   спецвзуття                      7

1259. Водій електро- та автовізка             7

1260. Вогнетривник, зайнятий кладкою, футеруванням
   та ремонтом металургійного устаткування       14

1261. Гальванник, зайнятий на оксидуванні         14

1262. Гумовик металовиробів                14

1263. Електролізник водних розчинів            14

1264. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 4

1265. Завантажувач лугу                  14

1266. Ізолювальник на гідроізоляції            14

1267. Комірник                       7

1268. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий у цехах                   7

1269. Машиніст крана (кранівник)             14

1270. Машиніст мотовоза                  7

1271. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий пранням ручним способом          14

1272. Підсобний робітник, зайнятий на складі готової
   продукції,  а  також  вантаженням   та
   розвантаженням кислот та лугів            7

1273. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням гідрометалургійних цехів        14

1274. Приймальник  балонів, зайнятий розряджанням
   балонів з рідким хлором               14

1275. Пробовідбірник, зайнятий у цехах           7

1276. Робітники гідрометалургійного цеху та дільниць
   з виробництва кобальту, сульфату нікелю та
   кадмію                       14

1277. Сепараторник, зайнятий на гідросепараторах     14

1278. Слюсар-ремонтник  та робітники  з  ремонту
   устаткування                    14

1279. Стропальник                     7

1280. Складач поїздів                   7

1281. Тесляр                       14

1282. Транспортувальник                  7

1283. Фільтрувальник                   14

1284. Хлоропровідник                   14

1285. Хлораторник                     14

1286. Центрифугувальник                  14

1287. Чистильник  продукції,  зайнятий  обробкою
   продукції                      14

1288. Чистильник, постійно зайнятий чищенням  та
   ремонтом усередині резервуарів, баків, цистерн
   та  місткостей з-під хімічних  речовин  у
   виробництві глинозему                14

1289. Шламівник електролітних ванн            14

    Гідрометалургійне (очисне) відділення цеху
          електролізу нікелю

1290. Апаратник-гідрометалург,  зайнятий  веденням
   процесу  фракційного виділення з  розчинів
   домішок   шляхом  розчинення   гідратів,
   вилуговування, осадження концентратів, металів
   металоїду і очищення розчину; обробкою кислот,
   регенерацією, очищенням від шламів, кеку та
   промиванням  фільтрувальних  тканин,  що
   надходять після фільтрації; веденням процесу
   очищення розчинів від металів та домішок і
   регенерацією  відпрацьованої   шихти   у
   перколяторах (цементаторах)             14

1291. Машиніст крана (кранівник)             14

1292. Тесляр                       14

1293. Фільтрувальник                   14

          К е р і в н и к и

1294. Майстер зміни гідрометалургійного цеху       14

1295. Майстер зміни у гідрометалургійному (очисному)
   відділенні цеху електролізу нікелю         14

1296. Майстер гідрометалургійного цеху та дільниці з
   виробництва кобальту, сульфату  нікелю  та
   кадмію                       14

        ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДИХ СПЛАВІВ

          Р о б і т н и к и

1297. Апаратник  електролізу,  зайнятий  веденням
   процесу електролітичного одержання водню       7

1298. Апаратник карбідизації               14

1299. Апаратник з приготування сумішей та розчинів,
   зайнятий:

    замішуванням сумішей з каучуком          14

    приготуванням   розчинів   синтетичного
    каучуку                      7

1300. Апаратник  перегонки,  зайнятий  перегонкою
   відходів спирту                   7

1301. Апаратник  печей  відновлення,  зайнятий
   відновленням вольфраму, нікелю, кобальту та
   молібдену                      14

1302. Апаратник у виробництві твердих сплавів і
   тугоплавких металів, зайнятий приготуванням
   хлористого та вуглекислого кобальту, окису
   титану, окису кобальту, хлористого кальцію     14

1303. Асфальтобетонник, зайнятий у виробничих цехах    14

1304. Волочильник  дроту,  зайнятий  волочінням
   тугоплавких металів у гарячому стані        14

1305. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий гарячим ремонтом
   електропечей  та  у  приміщенні  ртутних
   випрямлячів                     14

1306. Зварник виробів з тугоплавких металів        14

1307. Коваль-штампувальник на ротаційних машинах,
   зайнятий куванням танталових, молібденових,
   вольфрамових, ніобієвих штабіків та штабіків
   із їх сплавів                    14

1308. Комірник, зайнятий на роботах із сировиною та
   матеріалами                     7

1309. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий контролем якості продукції         7

1310. Машиніст  млинів,  зайнятий  розмелюванням
   металевих порошків та сумішей; розмелюванням
   компонентів шихти                  14

1311. Машиніст  повітророзділювальних  установок,
   зайнятий на кисневих установках           7

1312. Машиніст  просіювальних установок, зайнятий
   просіюванням металевих порошків  на  сухих
   операціях;  просіюванням  матеріалів  за
   фракціями                      14

1313. Налагоджувальник     холодноштампувального
   устаткування,  зайнятий  налагодженням  та
   ремонтом пресів                   7

1314. Наповнювач балонів                  7

1315. Обпалювач електрокерамічних виробів, зайнятий
   випалом керамічних виробів             14

1316. Оброблювач прутків сормайту             14

1317. Оброблювач твердосплавних виробів, зайнятий:

    обробкою  абразивними   кругами  сухим
    способом                     14

    на  спеціальному  заточувальному верстаті
    або на наждачному точилі              7

1318. Оператор ультразвукових установок, зайнятий
   свердлінням алмазних волок              7

1319. Підсобний робітник, зайнятий в основних цехах    7

1320. Пірометрист, зайнятий в основних цехах        7

1321. Плавильник,  зайнятий плавкою брикетів  та
   випуском литих карбідів вольфраму; плавкою
   металевого хрому, сірчистого натрію, відходів
   твердих  сплавів, металу  або  сплавів  в
   електродуговій (вакуумній) печі           14

1322. Пресувальник твердих сплавів, зайнятий:

    гарячим   пресуванням,  пресуванням  та
    спіканням   штабіків,  пресуванням  та
    гранулюванням сумішей               14

    на   гідропресах,    обтискних   та
    напівавтоматичних пресах              7

1323. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням основних цехів              7

1324. Приймальник балонів                 7

1325. Пробовідбірник, зайнятий на всіх переробках     7

1326. Прожарювач                     14

1327. Прокатник гарячого металу, зайнятий прокаткою
   листів та стрічок з тугоплавких металів у
   гарячому стані                   14

1328. Рекуператорник алмазів, зайнятий розкладанням
   та  очищенням алмазно-металевих олівців та
   коронок                       14

1329. Різальник на пилах, ножівках та верстатах,
   зайнятий виготовленням графітових виробів      7

1330. Робітники чергові та ремонтні, зайняті  в
   основних цехах                    7

1331. Робітники, зайняті у виробництві  хімічних
   сполук вольфраму, кобальту, молібдену, титану
   та нікелю                      14

1332. Розфасовувач алмазів та алмазних порошків      7

1333. Свердлувальник,   зайнятий   виготовленням
   графітних виробів                  7

1334. Складальник алмазних інструментів, зайнятий
   пресуванням  алмазно-металевих  коронок  та
   олівців                       7

1335. Слюсар  контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики, зайнятий ремонтом приладів при
   безпосередньому стиканні з ртуттю          14

1336. Слюсар-ремонтник, зайнятий:

    гарячим ремонтом електропечей           14

    у виробництві алмазно-металевих виробів      7

1337. Спікальник  твердих сплавів та  обпалювач,
   спікальник  інструментів  з  алмазів  та
   надтвердих матеріалів                14

1338. Сушильник                      7

1339. Терміст, зайнятий термічною обробкою сталевих
   пресформ                       7

1340. Токар,  зайнятий  виготовленням  графітових
   виробів та у виробництві алмазно-металевих
   виробів                       7

1341. Транспортувальник (такелажні роботи)         7

1342. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням,
   дозуванням  напівфабрикатів  та  готової
   продукції в тару                   7

1343. Формувальник електрокерамічних виробів       14

1344. Чистильник, зайнятий чищенням устаткування та
   прибиранням пилу                   7

1345. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів    7

1346. Шліфувальник виробів з твердих сплавів та
   тугоплавких  металів, зайнятий  на  сухому
   шліфуванні виробів з твердих та тугоплавких
   сплавів                       14

1347. Штампувальник, зайнятий вирубуванням контактів   14
   з тугоплавких металів у гарячому стані

    Виробництво сплавів сормайту, сталініту та
             вокару

1348. Дробильник                     14

1349. Машиніст просіювальних установок          14

1350. Плавильник                     14

1351. Шихтувальник                    14

    К е р і в н и к и і с п е ц і а л і с т и

1352. Керівники  і спеціалісти змін, зайняті  у
   виробництві  хімічних  сполук  вольфраму,
   кобальту, титану, нікелю та молібдену        14

1353. Майстер кисневої установки та водневої станції    7

1354. Майстер та начальник дільниці, зайняті  в
   основних цехах виробництва твердих сплавів     14

         ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОДІВ

          Р о б і т н и к и

1355. Верстатник з механічної обробки електродної
   продукції                      14

1356. Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом печей
   у виробництві електродів              14

1357. Газівник                       7

1358. Дробильник                     14

1359. Завантажувач-вивантажувач  випалювальних  та
   графітувальних печей                14

1360. Заточувальник  деревообробного  інструменту,
   зайнятий заточуванням рамних, стрічкових та
   дискових пил, а також вальцюванням та правкою
   полотен стрічкових пил               14

1361. Змішувальник                    14

1362. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий пранням ручним способом          14

1363. Машиніст млинів, зайнятий подрібненням вугілля
   та коксу                      14

1364. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   керуванням устаткування насосно-акумуляторної
   станції                       7

1365. Обпалювач                      14

1366. Пекоплавильник                   14

1367. Пресувальник електродної продукції, зайнятий:

    гарячим пресуванням                14

    холодним пресуванням               7

1368. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням цехів                  14

1369. Прожарювач,   зайнятий   завантажуванням
   матеріалів у прожарювальну піч та випусканням
   прожарених матеріалів з печі або холодильника,
   а також веденням процесу прожарювання        14

1370. Просочувальник,   зайнятий   просочуванням
   електродних виробів                 14

1371. Різальник на пилах, ножівках та верстатах,
   зайнятий на різанні електродної продукції      14

1372. Стендовик, зайнятий:

    на установках з гамма-дефектоскопії        21

    на інших дільницях роботи             7

1373. Стропальник                     7

1374. Транспортувальник,  зайнятий  у  дробильно-
   розмельних цехах та відділеннях           7

1375. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням:

    спецпродукції                   14

    іншої готової продукції              7

1376. Формувальник електродної маси, зайнятий:

    гарячим формуванням                14

    холодним формуванням                7

1377. Хлораторник електродної продукції          14

1378. Чистильник  продукції,  зайнятий  очищенням
   обпаленої  та  графітованої  електродної
   продукції                      14

1379. Шихтувальник                    14

1380. Штабелювальник електродів              14

         Основні виробничі цехи

1381. Пірометрист                     7

1382. Підсобний робітник                  7

1383. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
   ремонтом та вулканізацією пасів           7

1384. Робітники, зайняті перебиранням термографіту     7

1385. Робітники,  зайняті ремонтом  та  монтажем
   основного технологічного устаткування        7

   Цехи, відділення, дільниці механічної обробки
         електродної продукції

1386. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий  ремонтом  та
   обслуговуванням технологічного устаткування     7

1387. Машиніст крана (кранівник)              7

1388. Слюсар електродної продукції, безпосередньо
   зайнятий обробкою деталей з графіту         7

1389. Слюсар-ремонтник  та  робітники,  зайняті
   ремонтом  та обслуговуванням технологічного
   устаткування                     7

     Цехи, відділення, дільниці випалювання,
       графітування, литого графіту та
          змішувально-пресові

1390. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

1391. Машиніст крана (кранівник)             14

1392. Слюсар-ремонтник                  14

    Цехи, відділення та дільниці розмелювання та
            просочування

1393. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

1394. Слюсар-ремонтник                  14

          Цехи графітування

1395. Електрослюсар-контактник              14


           Склад сировини

1396. Машиніст крана (кранівник)             14

        Контроль якості продукції

1397. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий:

    на  технологічних  процесах  випалювання,
    графітування,  прокладки,  просочування,
    литого графіту та механічної обробки        7

    на установках з гамма-дефектоскопії        21

          К е р і в н и к и

1398. Майстер зміни, зайнятий в основних виробничих
   цехах                        14

       ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ У ВИРОБНИЦТВІ
          КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

1399. Бакелітник (просочувальник)             14

1400. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   вивантажуванням:

    свинцевих   та  цинкових  концентратів,
    каустичної та кальцинованої соди         14

    інших  концентратів, кольорових металів та
    сировини,  що  містить  миш'як,  сурму,
    двоокис кремнію та окиси металів          7

1401. Варник ливарних мастил               14

1402. Взуттьовик, зайнятий ремонтом спецвзуття       7

1403. Вогнетривник, зайнятий на гарячих роботах      14

1404. Водій навантажувача, зайнятий:

    на  роботі всередині ливарних, плавильних,
    гарячопрокатних,   гарячопресових   та
    травильних цехів та відділень           14

    на   обрубно-оброблювальних   дільницях
    ливарних цехів                   7

1405. Газівник,  зайнятий ремонтом  та  чищенням   14
   газопроводів та арматури

1406. Газозварник, зайнятий у цехах магнієвого лиття   14

1407. Гардеробник, зайнятий прийманням, сушінням та
   видаванням спецодягу                 7

1408. Гумовик металовиробів                14

1409. Дробильник,    безпосередньо    зайнятий
   подрібненням вогнетривкого бою при роботі у
   критих приміщеннях                 14

1410. Електрозварник ручного зварювання, зайнятий у
   цехах магнієвого лиття               14

1411. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування,  зайнятий  в  основних
   виробничих цехах та у цехах з гарячими умовами
   праці                        7

1412. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий:

    у ливарних,  плавильних,  рафінувальних,
    розливальних,        гарячопрокатних,
    ковальськопресових та  травильних цехах та
    відділеннях виробництва кольорових металів    14

    на холодних ділянках робіт  в зазначених
    цехах та відділеннях, а  також у цехах
    обробки та переробки кольорових металів (на
    всіх дільницях роботи)               7

1413. Емульсовар                      7

1414. Заточувальник, зайнятий:

    обробкою  виробів  абразивними  кругами
    (сухим  способом  або із  застосуванням
    хромової пасти)                  14

    заточуванням дискових та стрічкових пилок
    на автоматичних верстатах             7

1415. Ізолювальник з термоізоляції, зайнятий  на
   гарячих роботах                   14

1416. Кварцодув,  зайнятий виробленням  хімічного
   посуду з жаротривкого скла             14

1417. Контролер  продукції кольорової металургії,
   зайнятий:

    контролем рідкого металу магнієвих сплавів;
    на  дільницях,  де  більшість  основних
    робітників  одержують  щорічну  додаткову
    відпустку за роботу із шкідливими умовами
    праці тривалістю до 14 календарних днів      14

    на дільницях,  де  більшість  основних
    робітників  одержують  щорічну  додаткову
    відпустку за роботу із шкідливими умовами
    праці тривалістю до 7 календарних днів (крім
    випадків, коли  за  Списком  в  окремих
    виробництвах   кольорової   металургії
    контролерам установлено додаткову відпустку
    понад 7 календарних днів)             7

1418. Кочегар  технологічних  печей,  зайнятий
   обслуговуванням плавильних та  нагрівальних
   печей                        14

1419. Лаборант з аналізу газу та пилу, зайнятий в
   газорятівній станції                 7

1420. Ліфтер,  зайнятий на виробничих  дільницях
   плавильних цехів                   7

1421. Лудильник гарячим способом             14

1422. Маркувальник,  зайнятий  тавруванням  та   14
   маркуванням гарячого металу

1423. Мастильник, зайнятий на:

    гарячих ділянках робіт              14

    холодних ділянках робіт              7

1424. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий  пранням, знепиленням та ремонтом
   спецодягу                      7

1425. Машиніст    дробильно-помельно-сортувальних
   механізмів та розподілювач робіт, зайняті:

    на гарячих ділянках плавильних та ливарних
    цехів магнієвого лиття; у металургійних та
    ливарних цехах, а також у формувальних та
    стержньових  відділеннях, розташованих  у
    загальному  приміщенні,  де  відбувається
    плавка та розливання металу            14

    у дробильно-шихтових цехах (відділеннях)      7

1426. Машиніст електровоза,  машиніст  тепловоза,
   зайняті на:

    роботах  всередині ливарних,  плавильних,   14
    гарячепрокатних, гарячепресових і травильних
    цехів та відділень

    обрубно-оброблювальних  дільницях  ливарних    7
    цехів

1427. Машиніст компресорних установок, зайнятий у
   дробильних,    ливарних,     шихтових,
   землепідоготовчих, травильних, гарячопресових,
   ковальсько-пресових,   гарячопрокатних   і
   плавильних цехах та відділеннях           7

1428. Машиніст   крана  (кранівник),  зайнятий
   обслуговуванням крана:

    з   паровим   двигуном  та  двигуном   14
    внутрішнього згоряння

    з електричним двигуном               7

1429. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:

    у ливарних,   плавильних,   травильних,
    гарячопрокатних  цехах  та  відділеннях,
    включаючи плавильні цехи заводів вторинної
    переробки кольорових металів, переплавкою
    брухту та відходів алюмінію та його сплавів
    із застосуванням солей хлористого натрію,
    фтористого калію та кріоліту; у ливарних,
    плавильних,  травильних,  гарячопрокатних
    цехах та відділеннях на плавці, прокатці та
    травленні алюмінію та його сплавів        14

    у шихтових,  землепідготовчих,  пресових,
    штампувальних,  волочильних  цехах  та
    відділеннях                    7

1430. Машиніст мотовоза, зайнятий:

    на роботі всередині ливарних, плавильних,
    гарячопрокатних,   гарячопресових   та
    травильних цехів та відділень           14

    на   обрубно-оброблювальних   дільницях
    ливарних цехів                   7

1431. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   керуванням устаткуванням насосно-акумуляторної
   станції  в дробильних, ливарних, шихтових,
   землепідготовчих, травильних, гарячопресових,
   ковальсько-пресових,  гарячопрокатних   та
   плавильних цехах та відділеннях, а  також
   обслуговуванням підвальних масляних установок    7

1432. Машиніст    просіювальних    установок,
   безпосередньо   зайнятий    просіюванням
   вогнетривкого бою під час роботи у зачинених
   приміщеннях                     14

1433. Монтажник  санітарно-технічних  систем  і
   устаткування, зайнятий:

    у ливарних,  плавильних,  рафінувальних,
    розливальних,        гарячепрокатних,
    ковальськопресових,  травильних  цехах та
    відділеннях виробництва кольорових металів    14

    на холодних ділянках робіт в  зазначених
    цехах  та відділеннях, а також у цехах
    обробки та переробки кольорових металів      7

1434. Моторист  електродвигунів,  зайнятий   у
   дробильних,    ливарних,     шихтових,
   землепідготовчих, травильних, гарячепресових,
   ковальсько-пресових,     гарячепрокатних,
   плавильних цехах та відділеннях           7

1435. Налагоджувальник     холодноштампувального
   устаткування, зайнятий у цехах:

    травильних                    14

    гарячих                      7

1436. Обпилювач форм та металу сірчаним порошком,
   зайнятий у цехах магнієвого лиття          14

1437. Паяльщик                      14

1438. Паяльщик по вініпласту               14

1439. Плакувальник виробів, зайнятий плакуванням із
   застосуванням бензину                7

1440. Полірувальник, зайнятий:

    поліруванням виробів  абразивними  колами
    сухим способом або із застосуванням хромової
    пасти                       14

    роботами із  застосуванням гасу, бензину,
    карборундової пасти,  наждачного  паперу,
    масла та віденського вапна             7

1441. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
   обслуговуванням  транспортерів  у  тунелях
   ливарного цеху                    7

1442. Прибиральник службових приміщень,  зайнятий
   прибиранням душових та санвузлів           7

1443. Пробовідбірник,  зайнятий  на  виробничих
   дільницях, де більшість основних робітників
   одержують  щорічну додаткову відпустку  за
   роботу із шкідливими і важкими умовами праці
   тривалістю:

    до 14 календарних днів              14

    до 7 календарних днів (крім випадків, коли
    за Списком в окремих виробництвах кольорової
    металургії  цим  робітникам  установлено
    щорічну  додаткову  відпустку  понад  7
    календарних днів)                 7

1444. Регенераторник відпрацьованого масла         7

1445. Робітники,  зайняті приготуванням  хромової
   пасти та варінням крокусу              14

1446. Робітники, зайняті шліфуванням, поліруванням
   та глянсуванням поліграфічного цинку         7

1447. Робітники,  які  безпосередньо   керують
   механізмами у гарячих прольотах, на гарячих
   ділянках робіт та під час транспортування
   металу, труб, шлаку та інших матеріалів та
   продуктів плавки у гарячому стані          14

1448. Слюсар-ремонтник, зайнятий на газогенераторних
   станціях                      14

1449. Слюсар-ремонтник, зайнятий:

    у ливарних,  плавильних,  рафінувальних,
    розливальних,        гарячепрокатних,
    ковальськопресових та травильних цехах та
    відділеннях виробництва кольорових металів    14

    на холодних ділянках робіт в  зазначених
    цехах  та відділеннях, а також у цехах
    обробки та переробки кольорових металів (на
    всіх дільницях роботи)               7

1450. Стропальник, зайнятий:

    обслуговуванням розливання,  заливання  та
    виливання гарячого металу, шлаку та інших
    розплавлених матеріалів у цехах магнієвого
    лиття                       14

    у гарячепрокатних, гарячепресових, ливарних
    та плавильних цехах                7

1451. Токар, зайнятий обробкою графіту          14

1452. Транспортувальник, зайнятий:

    на роботі всередині ливарних, плавильних,
    гарячепрокатних,   гарячепресових   та
    травильних цехів та відділень           14

    на обрубно-оброблювальних дільницях ливарних
    цехів                       7

1453. Укладальник-пакувальник, зайнятий консервацією
   із застосуванням гарячого мастила          7

1454. Чистильник  металу, відливок,  виробів  та
   деталей, зайнятий очищенням в очисних  та
   галтувальних барабанах                7

1455. Чистильник  продукції,  зайнятий  чищенням
   виробів абразивними колами сухим способом або
   із застосуванням хромової пасти           14

1456. Чистильник, зайнятий очищенням трубопроводів,
   каналів, систем пилоуловлювання           14

1457. Шліфувальник, зайнятий:

    шліфуванням виробів абразивними колами сухим
    способом або із застосуванням хромової пасти   14

    роботами із  застосуванням гасу, бензину,
    карборундової пасти,  наждачного  паперу,
    масла та віденського вапна             7

      ДОПОМІЖНІ ЦЕХИ ТА ДІЛЬНИЦІ ЧОРНОЇ
         ТА КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

         Залізничний транспорт

          Р о б і т н и к и

1458. Бригадир (звільнений) підприємств залізничного
   транспорту та метрополітенів, який працює у
   службі ремонту шляху та монтери колії, зайняті
   ремонтом  колії  на  бункерних  естакадах
   вивантаження гарячого агломерату, на шлакових
   відвалах, на чавунному та шлаковому  боці
   доменних  цехів,  у  різних  прольотах
   мартенівських цехів                 7

1459. Вантажник:

    зайнятий вантаженням  та  розвантаженням
    вантажів  у  гарячому  стані:  металу,
    агломерату, шлаку та глинозему; подової та
    анодної   маси,   хімічних   продуктів
    коксохімічного виробництва            14

    зайнятий вантаженням  та  розвантаженням
    вантажів  у  холодному стані: чорних та
    кольорових металів, агломерату, шлаку; руд,
    рудних концентратів, нерудних матеріалів,
    вогнетривів,  флюсів,  коксу,  глинозему,
    кварцитів,   магнезиту,   металобрухту,
    колошникового пилу, шламу та кеків         7

1460. Машиніст  електровоза,  машиніст тепловоза,   14
   зайняті обслуговуванням залізничного складу з
   гарячим агломератом, коксом, рідким і гарячим
   металом, а також з гарячим шлаком та шлаком,
   що швидко розкладається

1461. Машиніст мотовоза, зайнятий обслуговуванням
   металургійних,   агломераційних,   хіміко-
   металургійних, електродних, вогнетривких та
   коксохімічних цехів                 7

1462. Машиніст   шляхоколієпересувача,  зайнятий
   роботою на шлакових відвалах             7

1463. Машиніст розморожувальної установки, зайнятий
   рудорозморожуванням                 7

1464. Оглядач  вагонів, зайнятий  на  роботі  з
   вагонами,  призначеними  для  перевезення
   гарячого агломерату, руди, колошникового пилу,
   шлаку, кеків та концентратів             7

1465. Складач поїздів, зайнятий обслуговуванням:

    поїздів з гарячим агломератом, рідким та
    гарячим металом, з гарячим шлаком та шлаком,
    що швидко розкладається, гарячим коксом      14

    поїздів з  курними  вантажами:  доломітом
    обпаленим, вугіллям, коксом, рудою, меленими
    матеріалами, колошниковим пилом, цементом,
    флюсом, концентратами, подовою та анодною
    масою,  пеками,   фтористими   солями,
    нефелінами, глиноземом, вапняком          7

          Газове господарство

1466. Апаратник   очищення   газу,   зайнятий
   газоочищенням та обслуговуванням змішувально-
   підвищувальної станції               14

1467. Газівник,  зайнятий  очищенням  газопроводу
   доменних   та   мартенівських   печей;
   обслуговуванням  газгольдера,  центральних
   магістралей та відвідних магістралей та на
   змішувальних станціях                14

1468. Газогенераторник                  14

1469. Газогенераторник, зайнятий виконанням робіт
   машиніста-кочегара котельні з видалення золи з
   піддувал газогенераторів              14

1470. Газорятівник                    14

1471. Машиніст газодувних машин              14

1472. Машиніст  компресорних установок,  зайнятий
   обслуговуванням газового компресора         14

1473. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   обслуговуванням  скруберів  та  установок
   насосного газоочищення               14

1474. Наповнювач балонів                 14

1475. Оброблювач вторинних шламів             14

1476. Шлакувальник                    14

      Водопостачання та каналізація

1477. Апаратник  хімводоочищення,  зайнятий  на
   хлораторних установках               14

1478. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   обслуговуванням  фекальної каналізації,  на
   радіальних відстійниках (басейн "Дорра"  у
   доменних цехах)                   14

         Паросилове господарство

1479. Апаратник хімводоочищення, зайнятий на роботі
   із завантаження реактивів              7

1480. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   обслуговуванням  тепломережних   бойлерних
   установок                      7

1481. Оператор котельні, який обслуговує  котли-
   утилізатори  та  інше  теплоутилізаційне
   устаткування                     7

          Кисневе господарство

1482. Апаратник    повітроподілу,    зайнятий
   обслуговуванням блоків поділення          14

1483. Машиніст  компресорних установок,  зайнятий
   обслуговуванням кисневої станції          14

        Ремонт металургійних печей

1484. Вибуховик                      14

1485. Вогнетривник                    14

1486. Коваль-бурозаправник                14

1487. Машиніст  бульдозера,  зайнятий  очищенням
   шлаковиків                     14

1488. Машиніст розчинопомпи                7

1489. Машиніст  скреперної  лебідки,  зайнятий
   очищенням шлаковиків                14

1490. Тесляр, зайнятий на опалубних роботах        14

1491. Шлакувальник                    14

     К е р і в н и к и д о п о м і ж н и х
       ц е х і в т а д і л ь н и ц ь
           ч о р н о ї т а
     к о л ь о р о в о ї м е т а л у р г і ї

1492. Майстер, майстер старший, начальник зміни,
   безпосередньо зайняті на дільницях робіт, де
   більшість  основних  робітників  одержують
   щорічну додаткову відпустку за роботу  із
   шкідливими і важкими умовами праці тривалістю
   до:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

         III. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО
       ВИРОБНИЦТВО НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

    Виробництво сірчаної кислоти всіх видів та
     всіма способами, концентрація сірчаної
    кислоти, денітрація-концентрація сірчаної
             кислоти

  1. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво слабкої азотної кислоти

  2. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво міцної азотної кислоти (всіма
            методами)

  3. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво хлорної та хлорсульфонової кислоти

  4. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво соляної кислоти

  5. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво фосфорної кислоти

  6. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво фтористого водню та плавікової
             кислоти

  7. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво синильної кислоти

  8. Робітники, керівники і фахівці           11

    Виробництво кремнефтористоводневої кислоти,
     кремнефтористого натрію, амонію, калію

  9. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво рідкого сірчистого ангідриду

 10. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво тіонілхлориду та хлористого
            сульфурилу

 11. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво бензотрихлориду,
         парахлорбензотрихлориду,
    парахлорбензальхлориду, 2, 4 - дихлортолуолу
      та інших похідних хлору від толуолу

 12. Робітники, керівники і фахівці           18

          Виробництво хлору

   Відділення: приготування та очищення розсолу,
      електролізу за діафрагмовим способом
       (включаючи випробування потужних
        електролізерів), випарювання
         та плавлення каустику

 13. Робітники, керівники і фахівці            7

     Відділення електролізу ртутним способом

 14. Апаратники електролізу, робітники з ущільнення
   кераміки, складання та розбирання ванн  в
   електролізі                     11

 15. Інші робітники, керівники і фахівці         7

        Виробництво рідкого хлору

 16. Апаратник    конденсації,    апаратник
   випаровування;    зливальник-розливальник,
   зайнятий розливанням рідкого хлору у балони та
   цистерни;  машиніст компресорних установок,
   слюсар-ремонтник,   зайнятий    ремонтом
   апаратурного обладнання, начальник зміни та
   майстер у відділеннях (дільницях) зрідження та
   розливання рідкого хлору              11

 17. Інші робітники, керівники і фахівці         7

    Виробництво хлорного вапна та гіпохлориту
         кальцію, сульфохлоратів

 18. Завантажувач-вивантажувач;  вагар,  зайнятий
   зважуванням хлорного вапна; чистильник  та
   робітники, зайняті ремонтом камер Бакмана      11

 19. Інші робітники, керівники і фахівці         7

          Виробництво фосгену

 20. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
   фосгену у балони та контейнери           18

 21. Апаратник  конденсації, апаратник  сушіння,
   апаратник  окислення, апаратник  абсорбції,
   слюсар-ремонтник                  11

 22. Інші робітники, керівники і фахівці         7

       Виробництво хлористого алюмінію

 23. Робітники, керівники і фахівці, які працюють у
   змінах: хлорування, сублімації, конденсації та
   миття  тари;  слюсар-ремонтник;  слюсар  з
   контрольно-вимірювальних   приладів   та
   автоматики; слюсар з ремонту та обслуговування
   систем вентиляції та кондиціювання         11

 24. Інші робітники, керівники і фахівці         7

    Виробництво хлорного заліза кристалічного

 25. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво хлорокису міді, хлористого цинку,
     олова хлорного безводного, хлоркальцію

 26. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво бертолетової солі, гіпохлориту
        натрію, гіпохлориду кальцію

 27. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво сульфгідрату натрію

 28. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво сірчистого заліза

 29. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво сірковуглецю

 30. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво сульфату натрію, сульфату натрію
     природного, бісульфату натрію, сульфату
       амонію, сульфату амонію-натрію,
      імідбісульфату амонію, тенардиту та
       глауберової солі, сульфату калію

 31. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво гіпосульфіту з відходів
      миш'яковисто-содового очищення газів

 32. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво сульфітних солей натрію, амонію,
       калію та інших легких металів

 33. Робітники, керівники і фахівці            7


          Виробництво сірки

 34. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво залізного, нікелевого та мідного
     купоросів, сірчанокислого глинозему та
          цинкового купоросу

 35. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво хлорокису фосфору та
         тіотрихлористого фосфору

 36. Робітники, керівники і фахівці           11

     Виробництво гіпофосфітів калію, натрію,
         кальцію, барію та інших

 37. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво добрив
     (фосфатних, бормагнієвих та фосфоритного
             борошна)

 38. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво тукових сумішей

 39. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
   змінах на шихтуванні та розфасуванні         7

 40. Інші робітники, керівники і фахівці         4

       Виробництво моноамонійфосфату,
    моноцинкфосфату, гексаметафосфату натрію,
    фосфористого кальцію, пірофосфату натрію,
      поліфосфату натрію, діамонійфосфату,
      динатрійфосфату, трикальційфосфату,
     тринатрійфосфату, триполіфосфату натрію

 41. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво кріоліту та фтористого алюмінію

 42. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво ураліту

 43. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво фтористих натрію, калію, бору та
             магнію

 44. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво тетрафторборату калію та елегазу

 45. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво аміаку

 46. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво карбаміду, аміачної та
   вапняковоаміачної селітри і азотнокислих солей

 47. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво вуглекислого амонію та
         двовуглекислого амонію

 48. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво сірчистого амонію, нашатирю
    (хлористого амонію) та сульфамату амонію,
         фторид-біфториду амонію

 49. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво продукту О-2 та О-3

 50. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво кальцинованої соди, їдкого натру,
    їдкого калію, бікарбонату натрію, содового
      плаву, соди природної, соди сирцю

 51. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво карбіду кальцію

 52. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво ціанистих солей

 53. Робітники, керівники і фахівці, які працюють у
   змінах                        7

      Виробництво залізистоціанистих калію
   (синькалі) та натрію (синьнатрію) із ціанплаву

 54. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво червоної кров'яної солі

 55. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво свинцево-лужного сплаву

 56. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництва сірчанокислого свинцю
та перекису свинцю з відходів

57. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво силікату свинцю

58. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво арсенату кальцію, арсеніту натрію,
арсеніту кальцію, паризької зелені, протарсу,
фосфіду цинку та інших неорганічних
отрутохімікатів

59. Робітники, керівники і фахівці 11

Виробництво чотирихлористого кремнію

60. Робітники цехового складу 4

61. Інші робітники, керівники і фахівці 18

Виробництво генераторного газу та водню з
генераторного газу

62. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво перекису водню
(непрямим органічним методом)

63. Виробничі, чергові та ремонтні робітники,
керівники і фахівці, які працюють у змінах,
безпосередньо зайняті у виробництві продукту 11

64. Інші робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво перекису водню іншими методами

65. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво перекісних сполук

66. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво металевих калію, натрію, кальцію
та літію

67. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво селену металевого та селенистого
шламу

68. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво карбонілу заліза

69. Робітники, керівники і фахівці 11

70. Робітники, керівники і фахівці генераторного
відділення 7

Виробництво карбонілу нікелю

71. Робітники, керівники і фахівці, крім 11
перелічених у наступному пункті

72. Робітники, керівники і фахівці генераторного
відділення 7

Виробництво роданістого амонію, роданістого
алюмінію, роданістого калію та інших
роданістих сполук

73. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво цинкового пилу

74. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво брому, бромистого заліза та інших
бромистих сполук

75. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво йоду, йоду сублімованого та
йодистого калію

76. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво твердих каталізаторів на основі
хрому, нікелю, марганцю, ванадію та
каталізаторів для виробництва
аміаку та спиртів

77. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво нікель-алюмінієвих каталізаторів,
каталізаторів для виробництва каучуку

78. Робітники, керівники і фахівці 7

         Виробництво сполук барію

79. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво окису алюмінію, активного окису
алюмінію, алюмо-калієвих галунів, алюмо-аміачних
галунів з гідрату окису алюмінію або
алюмінієвих шлаків

80. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво корунду

81. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво магнезії альба, уста та ньювель,
епсоміто-сірчанокислого магнію та хлористого
магнію

82. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво перекису марганцю, двоокису
марганцю, піролюзиту (ГАП) та мажефу

83. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво вапна, вуглекислоти рідкої,
вуглекислого газу та вапняного молока

84. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво десульфуратора

85. Робітники, керівники і фахівці 11

Виробництво світлосполук

86. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво новооксиду

87. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво бури

88. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво нефелінового коагулянту

89. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво електроліту

90. Робітники, керівники і фахівці 4

Виробництво кухонної солі

91. Робітники, керівники і фахівці 4

Виробництво графітних колоїдних препаратів

92. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво рідкого скла

93. Робітники, керівники і фахівці 4

Виробництво феромагнітного порошку

94. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво срібного електрохімічного
активного порошку

95. Робітники, керівники і фахівці 4

Виробництво окису цинку з відходів

96. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво сульфовугілля

97. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво трифоліну

98. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
змінах мокрого відділення 4

99. Інші робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво недогарка сульфатизованого

100. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво контактної ванадієвої маси

101. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво силікагелю, кремнегелю та аерогелю

 102. Робітники, керівники і фахівці            7

Виробництво сорбентів

103. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво карбюризатора

104. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво піногенераторного порошку та
пожежогасильних порошків

105. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво хімпоглинача ртутного

106. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво гератолу

107. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво нітросумішей

108. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництва гідразин-гідрату та
гідразин-сульфату

109. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво персолі

110. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво білої сажі (двоокис кремнію)

111. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво "аеросили"

112. Робітники, майстер та начальник зміни, зайняті
одержанням "аеросили", на дільницях
розмелювання, просіювання, пакування;
абсорбції хлористого водню та знехлорування
газів 7

ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНИХ ПРОДУКТІВ

Виробництво продуктів хлорування бензолу,
толуолу та хлористого бензилу

113. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво 4-хлор-2-амінофенолу,
2-хлор-5-амінотолуол-4-сульфокислоти

114. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво хлорзаміщених похідних бензолу та
його гомологів: ортохлорбензальдегіду,
парахлорбензальдегіду,
4-хлоранілін-3-сульфокислоти,
2,5-дихлоранілін-4-сульфокислоти,
3,4,6-трихлор-2-амінофенолу (хлорамоль),
4-хлор-2-амінофено-6-сульфокислоти,
4-хлор-3-амінотолуолу, парахлоранізидину
та інших аналогічних хімічних
речовин цього ряду

115. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво індофенолу, азину, індаміну,
нітрозофеноляту, нітрозофенолу

116. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво монохлораміну ХБ та
гексахлормеламіну (ДТ-6)

117. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво хлорамінів

118. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво бензатрону, його похідних та
кубового яскраво-фіолетового "К"

119. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво арилідів ацетооцтової кислоти та
ациламінів: 2,4-динітроацетаніліду,
5-аміно-2-ацетил-аміноанізолу,
оксаліл-парафенілен-діаміну,
4-хлор-3-аміно-6-оксаліламіноанізолу,
4-ацетаміно-1-нафтіламін-6-сульфокислоти,
хлораніліду ацетооцтової кислоти,
паранітроацетаніліду, аніліду ацетооцтової
кислоти, метаксилід-ацетооцтової кислоти,
ортотолуїдид-ацетооцтової кислоти,
ацетаніліду, ацетпараамінофенолу та інших
аналогічних хімічних речовин цього ряду

120. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво анізидинів, амінофенолів,
нітроанізолів, нітрофенетолів, фенетидинів,
крезидину, нітроаміноанізолів та
нітроамінофенолів

 121. Робітники, керівники і фахівці            7

Виробництво сульфохлоридів вуглеводнів
(паратолуолсульфохлориду, бензолсульфохлориду,
ортонітрохлорбензолпарасульфохлориду,
саліцилсульфохлориду,
парафенілуретілансульфохлориду,
хлорбензолсульфохлориду) та інших аналогічних
хімічних речовин цього ряду

122. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво аніліну та його нітро- та
хлорпохідних, нітропохідних толуїдинів,
ксилідинів та хлоранілу

123. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво 2-нітроанізол-4-сульфодіетиламіду,
2-нітрохлорбензол-4-сульфодіетиламіду,
2-амінофенол-4-сульфоаміду,
1-хлор-2-нітробензол-4-сульфоаміду
та інших хімічних речовин,
аналогічних переліченим у цьому пункті
(похідних анізидинів, фенетидинів,
амінофенолів та анізолів)

124. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво діацилгідразину

125. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво
паранітрохлорбензол-ортосульфокислоти

126. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво сульфанілату

127. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво нафтіонату

128. Робітники, керівники і фахівці 11

Виробництво терефталевої кислоти,
парааміносаліциловокислого натрію (паснатрій)

129. Робітники, керівники і фахівці

Виробництво амінокситу сульфопохідних
карбонових кислот бензолу та нафталіну
(оксинафтойних, крезотинових кислот та їх
похідних; саліцилової, антранілової бензойної
кислот та їх похідних:
сульфосаліцил-Аш-кислоти,
карбоксифеніл-гамма-кислоти, хромана
червоного, хроман-кислоти та інших
аналогічних продуктів цього ряду)

130. Робітники, керівники і фахівці 7

Виробництво азуринової кислоти, 1,5-нафтиламінсуль-
фокислоти, 1,5-дисульфонафталіну, пері-кислоти, аміно-
тобіас-кислоти, 2,5 та 2,8-нафтиламінсульфокислоти,
нафтиламін-2-сульфокислоти, амінонафтолсульфокислоти,
2,4-нафтол-сульфокислоти, 2-нафтол-7-сульфокислоти,
2,7-нафталіндисульфокислоти, нафталінбетасульфокислоти-
натрієвої солі, 2,8-диоксиннафталін-6-сульфокислоти,
2,6-нафталіндисульфокислоти, діоксинафталіну,
аміноепсилонкислоти, Клеве-кислоти-1,6 та 1,7, Невіль-
Вінтер-кислоти, Чікаго С кислоти, ехткислоти, анілін-
омегасульфокислоти, бензолсульфокислоти, 3-амінотолуол-6-
сульфокислоти, 3-амінотолуол-6-сульфокислоти,
4-аміноанізол-2-сульфокислоти, 2-аміноанізол-4-
сульфокислоти, 4-амінотолуол-2,5-дисульфокислоти,
4-амінотолуол-3-сульфокислоти, паратолуолсульфокислоти,
нітро-Клеве-кислоти, нітроацет-Клеве-кислоти,
паранітротолуол-ортосульфокислоти,
метанітробензолсульфокислоти, 3 нітроанілін-4-
сульфокислоти, ортонітрохлорбензол-парасульфокислоти,
5-нітро-2-аміноанізол-4-сульфокислоти, 4-нітроанілін-2-
сульфокислоти, динітростильбендисульфокислоти, 6-нітро-2-
амінофенол-4-сульфокислоти, параанізил-І-кислоти,
динафтил-І-кислоти, тіоаніліндисульфокислоти, динітроди-
фенілсульфідсульфокислого натрію, етокси-Клеве-кислоти,
етокси-Шеффера солі, супрамін-пурпуринової кислоти,
2-етиламінотолуол-4-сульфокислоти, 2-етокси-1-нафтиламін-
6-сульфокислоти, хлорбензолсульфокислоти, паранітрохлор-
бензол-ортосульфокислоти-амонійної солі, Бренера-кислоти,
Клеве-кислоти, етилбензиланілін-сульфокислоти, окситобіас-
кислоти, аміно-Ц-кислоти, Г-солі, кроцеїнової солі, Р-солі,
хромотропової кислоти, Шеффера-солі, діаміностиль-
бендисульфокислоти, аміно-С-кислоти, Чікаго СС кислоти,
Аш-кислоти, Гамма-кислоти, І-кислоти, нафтолового
жовтого, метанілової кислоти та інших аналогічних
продуктів, перелічених у цьому пункті
(нітроамінооксисульфокислот бензолу, толуолу,
фенолу та нафталіну)

 131. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво бензоїлхлориду

 132. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво бензоїлхлоридів та бензоїлованих
      продуктів: паранітробензоїлхлориду,
         метанітробензоїлхлориду,
         1,5-дибензоїлнафталіну,
        параметоксибензоїлхлориду,
      параметоксин-бензоїлоцтового ефіру,
       паранітробензоїлоцтового ефіру,
      параамінобензоїлціаноцтового ефіру,
        параамінобензоїл-І-кислоти,
        параамінобензоїл2-І-кислоти,
     бензоїл-Аш-кислоти, бензоїл-І-кислоти,
    параамінобензоїл-3-аміно-5-сульфосаліцилової
     кислоти, метаамінобензоїл2-І-кислоти,
       парахлор-бензоїлхлориду та інших
    хімічних речовин, аналогічних переліченим у
            цьому пункті

 133. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво параоксидифеніламіну, виробництво
            екстраліну

 134. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво похідних дифеніламіну,
       4,4-діамінодифенілциклогексану,
        діамінодитолілциклогексану,
       діамінодіанізидинциклогексану

 135. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво етилованих та метилованих
      ароматичних амінів та їх похідних:
      диметиланіліну, етилбензиланіліну,
       моноетиланіліну, діетиланіліну,
    етилортотолуїдину, паранітродіетиланіліну,
        моноетилальфанафтиламінбром-
      гідрату, 2-етиламіно-4-окситолуолу,
    паранітрозодиметиланіліну сірчанокислого,
    діоксиетилметатолуїдину, оксиетиланіліну,
    діоксиетиланіліну, діетилметаамінофенолу,
   нітрозодіетиланіліну, параамінодіетиланіліну,
    діетилмета-нілової кислоти, монометиланіліну
    та інших аналогічних продуктів цього ряду

 136. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво моноетиламіну, монометиламіну,
   триметиламіну, триеталу, сульфату диметиламіну
   та інших аналогічних продуктів (етильованих та
      метильованих амінів жирного ряду)

 137. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво ізопропілоктадециламіну та
     високомолекулярних амінів бутилу С7 - С9

 138. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво феніл-пері-кислоти, толіл-пері-
    кислоти, толіл-пері-кислоти-магнієвої солі,
     феніл-І-кислоти, феніл-гамма-кислоти,
         дифенілепсилон кислоти

 139. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво бетанафтолу, фенолу, резорцину,
    оксидифенілів, оксидифенілів натрієвої солі

 140. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво альфанафтолу

 141. Робітники на стадії автоклавування         11

 142. Інші робітники, керівники і фахівці         7

         Виробництво гідрохінону

 143. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво бензидиндисульфокислоти

 144. Робітники, керівники і фахівці           11

   Виробництво бензидину, діанізидину, толідину,
     бензидиндикарбонової кислоти, толуїдинів

 145. Робітники, керівники і фахівці           32

    Виробництво кетону Міхлера, централіту, клею
     лейконату, червоної кислоти, карбаніліду

 146. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво аміноазобензолу (азоамін
   коричневий О), аміноазотолуолу (азоамін гранат
    Ж), діазоамінобензолу, діазодинітробензолу,
          діазодиметиланіліну

 147. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво стійких діазосполук: діазолю
    синього "О", діазолю червоного "2Ж", діазолю
    синього "К", діазолю рожевого "О", діазолю
   оранжевого "О", діазолю темно-фіолетового "К",
     діазолю червоного "К", нітродіазооксиду,
   діазооксиду, діазоамінолу оранжевого та інших
    хімічних речовин, аналогічних переліченим у
            цьому пункті

 148. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво моно- та полінітросполук бензолу,
    толуолу, ксилолу, фенолу та їх хлорпохідних
      (нітробензолу, мононітротолуолів,
     нітроксилолів, мононітрохлорбензолів,
     динітрохлорбензолу, трихлорнітробензолу,
      динітрофенолу, пікринової кислоти,
       динітротолуолу, ортонітрофенолу,
    паранітрофенолу, 2, 5-дихлорнітробензолу,
    4-нітро-6-хлор-2-амінофенолу, динітробензолу
     та інших хімічних речовин, аналогічних
            переліченим)

 149. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво парасульфофенілметилпіразолону,
         фенілметилпіразолону,
       метасульфофенілметилпіразолону,
         паратолілфенілпіразолону

 150. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво метатолуїлендіаміну
        (хутряний коричневий "Т"),
    нітрофенілендіаміну (хутряний жовтий "Н"),
    парафенілендіаміну (хутряний чорний "Д"),
    метафенілендіаміну, ацетпарафенілендіаміну,
         хлорметафенілендіаміну,
   діфенілпарафенілендіаміну, ортофенілендіаміну,
     1, 2, 4-нітродіацетметафенілендіаміну,
   моноформіл-1, 3-фенілендіаміну, моноформіл-3,
          4-толуїлендіаміну

 151. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво метафенілендіамінсульфокислоти,
    метатолуїлендіамінсульфокислоти, хутряного
            сірого "А"

 152. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво 2, 4 ДО (2, 4-дихлорфеноксіоцтова
      кислота), бутилового ефіру 2, 4 ДО

 153. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво натрієвої солі
       трихлорфеноксіоцтової кислоти

 154. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво каптаксу, неозонів А та Д,
          альтаксу, тіурамів

 155. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво альнафту

 156. Робітники, керівники і фахівці           11

        Виробництво дифенілгуанідину

 157. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво сульфенаміду БТ, трихлортіофенолу
   (ренацит), прискорювача 808, прискорювача-К-1,
       К-45, цимату, тіокарбаніліду,
    диетилдитіокарбамату, диметилдитіокарбамату
    натрію, ацетонанілу, диметиламінової солі
        каптаксу, натрієвої солі,
    монометилдитіокарбомінової кислоти, цинкової
   солі диметилдитіокарбомінової кислоти та інших
    хімічних речовин, аналогічних переліченим у
      цьому пункті (хімікатів для гуми)

 158. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво малеїнового ангідриду

 159. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво фталевого ангідриду

 160. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво альфанафтиламіну

 161. Робітники, керівники і фахівці           32

       Виробництво етилксантогенату та
          бісетилксантогену

 162. Робітники, керівники і фахівці            4

    Виробництво дифеніламіну, тіодифеніламіну

 163. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво селінону (динок)

 164. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво трихлорфеноляту натрію, метилового
       ефіру альфанафтилоцтової кислоти

 165. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво трихлорфеноляту міді

 166. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво нітронафталіну та динітронафталіну

 167. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво 1-бутил-4-окси-2-хінолону

 168. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво пікрамінової кислоти

 169. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво нафталіну з відходів

 170. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво азобарвників (прямі, кислотні,
    основні, протравлювальні, лаки, пігменти та
         для ацетатного шовку)

 171. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво азобарвників із бензидину,
    діанізидину, дихлорбензидину, толідину та
           альфанафтиламіну

 172. Робітники, керівники і фахівці на синтезі та   11
   фільтруванні

 173. Робітники, керівники і фахівці на сушінні,
   розмелюванні, змішуванні та фасуванні        7

    Виробництво сірчистих барвників (чорні та
            кольорові)

 174. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво фосгенованих барвників: прямого
   білого, прямого рожевого, світлотривкого "С",
    прямого жовтого світлотривкого "ЗХ", прямого
     фіолетового світлотривкого "2К", прямого
     коричневого світлотривкого "2Ж" та інших

 175. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво фталоціанінових барвників,
     пігментів та лаків, фталоціаніну міді

 176. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво індуліну та нігрозинів

 177. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво арилметанових барвників та
    напівпродуктів; основного фіолетового "К",
     основного яскраво-зеленого, кислотного
      яскраво-блакитного "З", метиленового
     блакитного "Ц", метиленового блакитного
    хлоргідрату, родамінів "Ж", "С", сафраніну,
    основного синього "К", основного бірюзового,
    основного жовтого "Ж", корволіну, основного
     синього "2К", основного блакитного "З",
   кислотного фіолетового "С", кислотного зеленого,
     кислотного блакитного "О", кислотного
    темно-блакитного "З", кислотного блакитного,
     кислотного яскраво-синього, кислотного
    темно-блакитного, кислотного зеленого "Ж",
    кислотного темно-блакитного "К", пігменту
     синього трифенілметанового, кислотного
      хром-фіолетового "2С", кислотного
   хром'яскраво-фіолетового "С", фіолетового "К",
   жиророзчинного, аураміну, флоресцеїну, еозину,
    прямого яскраво-блакитного світлотривкого
       4,4-діетиламінодифенілметану,
       тетраметилдіамінодифенілметану,
     бензальдегід-2-сульфокислоти, фуксинів,
    парарозаніліну, ураніну та інших хімічних
       речовин, аналогічних переліченим

 178. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво алізарину червоного "О", алізарину
    синього, кислотного червоного алізаринового,
    пігменту рожевого антрахінонового, пігменту
    жовтого антрахінонового, кислотного синього
    антрахінонового, кислотного чисто-блакитного
     антрахінонового "К", пігменту синього,
    пурпурину, сріблистої солі, синього "К" для
   ацетатного шовку, алізаринсафіролю "Б", основи
    синього "К" для ацетатного шовку, хінізарину
      та інших алізаринових барвників та
         напівпродуктів для них

 179. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво азотолів

 180. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво бутиліндантрену, кислоти дина,
   метилового ефіру, бензосульфокислоти, кубового
         золотисто-жовтого ЖХ"

 181. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво барвників: кислотного синьо-
      чорного антрахінонового, кислотного
     фіолетового антрахінонового, кислотного
    зеленого антрахінонового "2Ж", кислотного
     чисто-блакитного антрахінонового сигма/м,
      кислотного зеленого антрахінонового

 182. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво кубових барвників: блакитного "К",
    блакитного "О", жовтого "ЗХ", синього "О",
   яскраво-блакитного "З", яскраво-зеленого "С",
   бордо "С", синього "2К", чисто-синього "О" та
             інших

 183. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво тіоіндигоїдних барвників:
    тіоіндиго чорного, тіоіндиго червоного " С",
      тіоіндиго червоного "Ж", тіоіндиго
      червоно-коричневого " Ж", тіоіндиго
       червоно-фіолетового "С" та інших

 184. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво фенілтіоглікольортокарбонової
     кислоти, ортотолуїдину солянокислого,
     парафенетидину солянокислого, кислотного
            хромжовтого

 185. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво напівпродуктів для кубових
    антрахінонових барвників: толуїлбензойної
      кислоти, бензоїлбензойної кислоти,
       хлорбензоїлбензойної кислоти,
        бетахлорантрахінону, індиго,
         бетааміноантрахінону,
      1-нафтиламін-8-карбонової кислоти,
         1,5-діоксиантрахінону,
     1,4-ді-4-метилфеніламіно-5,8-діоксиантрахінону,
       1,2-діокси-3-аміноантрахінону,
   антрахінон-1,5-дисульфокислоти, бензофенон-2-карбонової
      кислоти, 1,2-нітрокарбонової кислоти
     антрахінону, 1-аміно-2-хлорантрахінону,
        2-аміно-3-хлорантрахінону,
       3-хлор-2-ацетиламіноантрахінону,
    дихлорнафтахінону, 2,6 - 2,7-дисульфокислоти
   антрахінону, калієвої солі альфасульфокислоти
  антрахінону, 2,6-2,7-діоксиантрахінону, нафтсультаму,
   нафтсультамфеназину, нафтохінону, триолоксиду
     віолантрону (ізовіолантрон), діоксивіолантрону,
  дихлорантрахінону, 2-етилантрахінону, хлорантрахінону,
      антрахінону, сублімація антрахінону,
     альфааміноантрахінону та інших хімічних
   речовин, аналогічних переліченим у цьому пункті

 186. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво аценафтенхінону та ізатину

 187. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво дихлорізатину,
       окситіонафтенкарбонової кислоти,
       нафтил-2-тіогліколевої кислоти,
   6-етокси-3-окситіонафтену, ортотолілтіогліколевої
      кислоти, амінонафталевої кислоти,
   альфанафтилоцтової кислоти, ортотіогліколевої
    кислоти, калієвої солі альфанафтилоцтової
         кислоти, окситіонафтену

 188. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво барвників та напівпродуктів із
     застосуванням ціанистих солей: тіоіндиго
    оранжевого "КХ", тіоіндиго яскраво-рожевого
      "Ж", тіоіндиго рожевого "2С",
     1,8-хлорнафталінсульфокислого натрію,
     1,8-ціансульфонату нафталіну та інших

 189. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво індигозолів: яскраво-рожевого "Ж",
   червоно-коричневого "Ж", сірого "С", яскраво-
     оранжевого "К", яскраво-фіолетового "С"

 190. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво кубозолів: золотисто-жовтого "ЖХ",
    яскраво-зеленого "С", яскраво-зеленого "Ж",
     блакитного "К", яскраво-фіолетового "К"

 191. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво броміндиго, бромізатину,
       диброміндиго, тетраброміндиго,
    4-бромметиламіноантрахінону, броміндигозолю,
    бромтолілтіогліколевої кислоти, бромамінової
     кислоти, тетраброметану, бромнафталіну,
    бромформаліну, бромбензолу, бромметилену,
         бромметилу, бромоформу

 192. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво бромованих барвників: кубового
    золотисто-жовтого "КХ", кубового яскраво-
   зеленого "Ж", кубового яскраво-оранжевого "КХ"
             та інших

 193. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво брометилу

 194. Робітники, керівники і фахівці змінні  та
   відділень: реакторів, конденсації, відновлення
   бромзаліза та зливання готового продукту      11

 195. Інші робітники, керівники і фахівці         7

        Виробництво дибромпропану

 196. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво парафенолсульфокислоти,
    парафенолсульфонату та діоксидифенілсульфону

 197. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво протимольного препарату

 198. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво змочувачів ОП та ДБ, препарату АМД
    та флотореагентів (хлоргідрат амінопарафіну)

 199. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво диспергатора НФ, солюційної солі,
    змочувача "НБ" (Некаль), лейкотропів "В" та
      "О", вирівнювача "А" сульфіролю "8",
    диметилсульфоновокислого натрію, емульфора
    "ФМ", закріплювачів "ДЦМ" та "ДЦУ", стійкого
   N 2; препаратів: 105, стеарокс-6, стабітолів НО
    та Р-1 та ОС-20 та інших хімічних допоміжних
     речовин для текстильної промисловості

 200. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво алкомонів

 201. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво дикетену

 202. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво хімікатів для кольорових
    кінофотоматеріалів та проміжних продуктів
         (напівпродуктів) для них

   Компоненти пурпурні, жовті, блакитні та інші.
    Проявники кольорові: змочувачі; фільтрові
   барвники (тетразин Ф, червоний фільтровий Ф-1,
     синій фільтровий Ф-1 та інші). Допоміжні
   речовини: бензол сульфоновокислий натрій, воск
   синтетичний Ф, пом'якшувач Ф-1, стабілізатори
    Ф-1, Ф-2, тіогліколева кислота, триацетат,
   діетилсульфат, бензотриазол, 2-метилтіазолін,
      6-метоксихінолін, дифенілформамідин,
    ортопропіоновоетиловий ефір, пропіонітрил,
      2-метил-5-фенілбензоксазол, лепідин,
        N-етил-6-метокситіохінолон,
          2, 5-діамінобензойна
     кислота; протиореольні барвники (жовтий
   протиореольний Ф-1, чорний лаковий Ф, зелений
    протиореольний Ф-2 та Ф-3 та інші); барвники
      для гідротипного друку (блакитний
     гідротипний-2, зелений гідротипний-1,
      бензофіолетовий Р, прямий червоний,
     прямий рожевий світлостійкий С та інші);
    проміжні продукти (напівпродукти): ангідрид
     оксидециляторної кислоти, аразол, жирна
     кислота із стеарину, жирна кислота із
       кашалотового жиру, гідразин-169,
    4,4-діметоксин-2,2-динітродифенілдисульфід,
    диметиловий ефір аміноізофталевої кислоти,
       4,4-диметилокситрифенілметан,
         діацетилмоноетиланілін,
        лейко-1,4-діаміноантрахінон,
      метилстеариламін, метилат натрію,
       метилвінілкетон, нітроізофталева
     кислота, нафтосалол, 4-нітродифеніловий
     ефір-2-сульфокислота, октадецилхлорид,
   октадециловий спирт, октадециламін, октадецилен,
   основа Т-32, промпродукти N 650, 535, 654, 546,
     103 та інші; парахлорбензойна кислота,
    парааміноомега-ціанацетофенон, стеароїлхлорид,
     стеароїлоцтовий ефір, стеароїлнітрит,
     трифенілфосфіт, 4-хлор-3-нітробензойна
     кислота, 2-хлор-5-амінобензойна кислота,
   2-хлор-5-нітробензойна кислота, 2-хлорбензойна
      кислота, ефір ацетооцтовий та інші

 203. Робітники, керівники і фахівці            7

   Сушіння, розмелювання та змішування органічних
        напівпродуктів та барвників

 204. Робітники, керівники і фахівці            7

            Виробництво
      моноетилальфанафтиламінбромгідрату,
    дифенілепсилонкислоти, барвника основного
       синього "К", барвника кислотного
    хромфіолетового "2С" супрамінпурпуринової
    кислоти, метанітробензолсульфокислого натрію

 205. Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо
   зайняті в зазначених виробництвах, за умови
   розташування цих виробництв в одному цеху      7

     Виробництво хлоретилу, чотирихлористого
         вуглецю та окису вуглецю

 206. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво хлорметилу, хлороформу,
    дихлоретану, трихлоретану, гексахлоретану,
      тетрахлоретану, вініліденхлориду,
    трихлорпропану, хлорнафталіну, депресатору,
      хлорованого скипидару, хлорвінілу,
       метиленхлориду, трихлоретилену,
    1,2-дихлорбутену, 1,4-дихлорбутену та інших
    хімічних речовин, аналогічних переліченим у
     цьому пункті (хлорпохідних вуглеводнів)

 207. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво головаксу, рематолу, соволу та
             інших

 208. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво холінхлориду

 209. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво хлорпікрину

 210. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво фенілметилуретану

 211. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво сечовини, тіосечовини,
     дихлоральсечовини; виробництво меламіну

 212. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво диціандіаміду

 213. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво гексаметилендіізоціанату, толуїлен
       ізоціанату, нафтиленізоціанату

 214. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво окису етилену, окису пропілену,
     етилцелозольву, фенілетилового спирту,
    етаноламінів, діетаноланіліну та хлорексу

 215. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво фторорганічних кислот

 216. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво бензотрифториду та фторованих
            етиламінів

 217. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво мурашинонатрієвої солі, мурашиної
    кислоти, щавлевої кислоти, масляної кислоти,
    аміноенантової, амінопеларгонової кислоти,
    щавлевокислого нікелю, оцтовокислого натрію,
     оцтової кислоти, оцтовокислого кальцію,
      себацинової кислоти, натрієвої солі
    монохлороцтової кислоти, регенерація оцтової
   та масляної кислот та інших хімічних речовин,
    аналогічних переліченим (кислот жирного ряду
            та їх солей)

 218. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво масляного ангідриду, оцтового
         ангідриду через кетен

 219. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво монохлороцтової кислоти, оцтового
    ангідриду через фосген та оцтової кислоти
           ртутним способом

 220. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво пентаеритриту, 1,2-бутандіолу,
  1,4-бутандіолу, бутиролактону, бутилового спирту,
     хлорованого етилового спирту, фурилового
             спирту

 221. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво бутилових спиртів методом
     оксосинтезу із застосуванням карбонілів
             кобальту

 222. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво епіхлоргідрину, дихлоргідрин
            гліцерину

 223. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво антифризу (гальмівна рідина)

 224. Робітники, керівники і фахівці            4

    Виробництво етилового спирту синтетичного

 225. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво спиртів жирного ряду та їх
   хлорпохідних: метанолу, ізобутилового спирту,
     ізопропилового спирту, етиленгліколю,
      діетиленгліколю, триетиленгліколю,
    етиленхлоргідрину, гліцерину синтетичного,
     алілового спирту, жирних спиртів С7-С9,
       метилвінілацетилвінілкарбінолу,
   диметилфенілкарбінолу, діетиленхлоргідрину та
      інших хімічних речовин, аналогічних
        переліченим у цьому пункті

 226. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво етилену, поліетилену, ізопрену,
     гексадієну, псевдобутилену, піперилену,
     ізобутилену, бутилену, поліпропилену,
    пропилену та інших негранічних вуглеводнів

 227. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво поліетиленполіамінів

 228. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво ацетилену

 229. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво стиролу, етилбензолу,
       альфаметилостиролу, акролеїну

 230. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво дивінілбензолу, толуолу
       синтетичного, ізопропілбензолу

 231. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво ацетальдегіду ртутним способом

 232. Апаратник регенерації, зайнятий регенерацією
   ртуті                        18

 233. Інші робітники, керівники і фахівці         11

    Виробництво ацетальдегіду методом окислення
             етилену

 234. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво ацетальдегіду іншими методами,
   бензальдегіду, масляного альдегіду, формаліну,
        параформу, поліформальдегіду

 235. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво ацетону, ацетофенону,
     парометилацетофенону, метилетилкетону

 236. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво лактаму, капролону

 237. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво АГ та СГ солей, динітриладипінової
       кислоти та гексометилендіаміну

 238. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво фреонів

 239. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво вапняного каменю
      (виробництво вапна, крейди, рідкої
    вуглекислоти, вапняного молока, вуглекислого
       газу, відокремлення компресії)

 240. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    Виробництво вінілхлориду, полівінілхлориду

 241. Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо   18
   зайняті у цих виробництвах

      Приймання та підготовка хімсировини

   Станція (відділення) зливання та подавання до
     цехів амінонітропродуктів, органічних
   розчинників (фенолу, пластифікаторів та інших
         аналогічних продуктів)

 242. Робітники, керівники і фахівці змін         7

     Станція (відділення) розчинення хімічних
    продуктів - аш-кислоти та інших органічних
   продуктів, соди, кухонної солі, нітриту натрію
       та інших неорганічних продуктів

 243. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ РОСЛИН

        Виробництво етилової рідини

          Основне виробництво

 244. Робітники, керівники і фахівці           18

   Дегазація спецодягу, пральня та санпропускник
        виробництва етилової рідини

 245. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
   перелічених у наступному пункті           18

 246. Робітники з обробки та дегазації спецодягу,
   робітники чистої роздягальні та робітники з
   ремонту спецодягу                  7


         Відділення вентиляції

 247. Робітники,  керівники  і  фахівці,  які
   обслуговують виробництво етилової рідини      18

       Цеховий склад етилової рідини

 248. Робітники, керівники і фахівці            7

      Водооборотна станція, що обслуговує
        виробництво етилової рідини

 249. Робітники, керівники і фахівці            4

      Робітники, керівники і фахівці ВТК

 250. Робітники ВТК з обслуговування виробництва
   етилової рідини, за винятком зазначених у
   наступному пункті                  18

 251. Лаборанти ВТК - загального контролю сировини
   та напівпродуктів без етилової рідини        7

    Моторно-випробувальна станція з дослідження
           етилової рідини

 252. Робітники, керівники і фахівці           18

    Робітники, керівники і фахівці лабораторій

 253. Робітники,  керівники і  фахівці  науково-
   дослідних  та  заводських лабораторій,  що
   провадять роботи з етиловою рідиною         18

           Інші робітники

 254. Слюсар  контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики, робітники з доставлення сировини,
   прибиральник виробничих приміщень,  тесляр,
   бляхар,  скляр та маляр, що  обслуговують
   виробництво етилової рідини             11

     Виробництво кремнійорганічних мономерів,
     полімерів, алюмоорганічних сполук та їх
            хлорпохідних

     Виробництво кремнійорганічних мономерів

 255. Робітники, керівники і фахівці           18

     Виробництво кремнійорганічних полімерів,
    алюмоорганічних сполук та їх хлорпохідних

 256. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво етиленціангідрину

 257. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво ацетонціангідрину

 258. Робітники, керівники і фахівці           11

     Виробництво фенолацетону, гідроперекису
       ізопропілбензолу, гідроперекису
          діізопропіленбензолу

 259. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво ефірів та поліефірів метакрилової
      та акрилової кислот, їх полімерів та
       співполімерів; нітрилу акрилової
             кислоти

 260. Робітники, керівники і фахівці            7

           Виробництво БФ

 261. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво уротропіну

 262. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво дифенілолпропану

 263. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво формальгліколю

 264. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво паратретичного бутилфенолу,
   дифенілетану, дитретинного бутилфенілсульфіду
       (БУПС), диметилфенілпаракрезолу

 265. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво порофорів

 266. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво фурфуролового спирту та
       тетрагідрофурфуролового спирту

 267. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво камфори

 268. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво перекису бензоїлу та інших
         перекисних ініціаторів

 269. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво сульфонолу та алкилсульфатів

 270. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво сульфонату

 271. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво ефірсульфонату

 272. Робітники, керівники і фахівці            7

            Піроліз гасу

 273. Робітники, керівники і фахівці            7

          Поділення пірогазу

 274. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво нафтококсу

 275. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво етилмеркаптану (одорант) та
          2-оксидіетилсульфіду

 276. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво аерофлотів

 277. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво жирових сумішей та пом'якшувачів

 278. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво монокристалів органічних
        та галоїдно-лужних сполук

 279. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво осеїну

 280. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво совідену

 281. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво етилсірчаної кислоти

 282. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво диметилсульфату

 283. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво ізоакрилового спирту

 284. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво міпорсепараторів

 285. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво хлортену

 286. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво інгібіторів

 287. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво парахінондіоксиму

 288. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво нітрометану, нітропропану,
        нітроетану, гексанітроетану

 289. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво 2-нітро-2-метилпропандіолу-1,3;
       2-нітро-2-етилпропандіолу-1,3 та
         триоксиметилнітрометану

 290. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво нітроамінооцтової кислоти

 291. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво колекторів АНП-1 та АНП-2
 292. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво високомолекулярних нітропарафінів

 293. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво етилсинтинаміну

 294. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво полікарбонатів

 295. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво 1,2- та 1,4-диціанбутенів

 296. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво аміназину

 297. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво гідроксиламіну та аміногуанідину

 298. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво хромолану

 299. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво ронгаліту

 300. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво дивінілу, включаючи переробку
          побічних продуктів

 301. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво емульсійних співполімерних
          каучуків та латексів

 302. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво поліізобутилену

         Цехи дегідратації спирту

 303. Робітники, керівники і фахівці           11

      Цехи ректифікації та полімерізації

 304. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво тіоколів

 305. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво хлоропренових каучуків

             Севаніту

 306. Робітники, керівники і фахівці           18

         Наїриту та хлорнаїриту

 307. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво хлоропрену та хлоропренових
             латексів

 308. Робітники, керівники і фахівці           18

    Виробництво поліізопренового (СКІ-3) каучуку

 309. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво полібутадієнового (СКД) каучуку

 310. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво інших каучуків

 311. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво актинапу

 312. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво діпроксиду

 313. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво 1,1-дифенілетану

 314. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво перхлорвінілових та
     поліхлорвінілових смол та латексів на їх
             основі

 315. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво фенолформальдегідних, поліамідних,
    карбамідних, поліуретанових, поліефірних,
     фурфурольних, фурилових, іонообмінних і
   епоксидних смол та копалів; лаків та клеїв на
           основі цих смол

 316. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво іонообмінних, поліефірних та
    епоксидних смол на основі стиролу; лакових
     фенолових смол на основі паратретичного
            бутилфенолу

 317. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво нітроклітковини

 318. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво простих та складних ефірів
       целюлози (крім нітроклітковини)

 319. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво целулоїду та переробка його
             відходів

 320. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво етролів: нітроцелюлозного,
    етилцелюлозного, ацетобутиратцелюлозного та
     ацетилцелюлозного, маси ЕЗО та целону

 321. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво пластмас на основі
     поліхлорвінілової смоли та співполімерів
      хлорвінілу, міпластових сепаратів та
     ізоляційної стрічки з поліхлорвінілових
            пластикатів

 322. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво склопластиків, склошпону та
           склотекстоліту

 323. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво шаруватих пластиків: текстоліту,
      азботекстоліту, бакелітових плівок,
      декоративних шаруватих пластиків,
    намотувальних виробів, просочених тканин,
       виробів із шаруватих пластиків

 324. Робітники відділень просочування: лакувальник,
   пресувальник листових матеріалів,  виробник
   виробів  методом  намотування,  машиніст
   рубальної  машини, зайнятий обслуговуванням
   коноплеганчіркорубки, різальник  на  пилах,
   ножівках  та верстатах, зайнятий  різанням
   просоченої тканини та труб; слюсар-ремонтник
   та керівники і фахівці                7

 325. Інші робітники                    4

     Виробництво фтороорганічних мономерів,
        полімерів та співполімерів

 326. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво фторопластів, їх співполімерів та
           виробів з них

 327. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво поропластів та виробів з них

 328. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво фенопластів, амінопластів,
      пульвербакеліту, фаоліту, волокніту,
    азбестових мас, азбовінілу, арзаміту, АТМ,
           ФКФ, міпори, ВДУ

 329. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво вінілових ефірів та їх полімерів

 330. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво полістиролу, плівки та нитки
     з полістиролу та співполімерів стиролу

 331. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво галоїдопохідних стиролу, їх
        полімерів та співполімерів з
          бетавінілнафталіном

 332. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво асфальто-пекових мас

 333. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво асфальто-бітумних мас

 334. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво акумуляторних баків та пробок

 335. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво трикрезілфосфату та
           трифенілфосфату

 336. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво дибутилфталату, діоктилфталату,
       діетилоксалату, диметилфталату,
      дибутилсебацинату, дибутиладипінату,
     пластифікаторів на основі вищих кислот,
  діоктилсебацинату, термостабіліну, фталату НС-7-9,
    поліетилентерефталату, метилтерефталату,
    трибутилфосфату, диметилтерефталату та інших
    хімічних речовин, аналогічних переліченим у
    цьому пункті (пластифікаторів та їх сумішей)

          Виробництво креоліну

 337. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво фенолу та його гомологів з
    кам'яновугільних, буровугільних, торфових,
       сланцевих та інших смол та масел

 338. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво вінілацетату, полівінілацетату,
     полівінілового спирту та його ацеталів

 339. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво полівінілпіролідону

 340. Робітники, керівники і фахівці            7

      Сушіння та розмелювання кізельгуру

 341. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво деревної муки

 342. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво бавовноочищення

 343. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво стеарату кальцію

 344. Робітники, керівники і фахівці            7

        ВИРОБНИЦТВО ЛАКІВ ТА ФАРБ

     Виробництво свинцевого глету та сурику

 345. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво свинцевих і цинкових пігментів

 346. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво цинкових білил

 347. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
   виробництві цинкових білил із цинковмісної
   сировини                       7

 348. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
   виробництві цинкових білил із металевого цинку    4

     Виробництво свинцевих білил та мідянки

 349. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво берлінської лазурі (мілори)

 350. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво літопону, двоокису титану,
    залізоокисних пігментів, вохри та сухих фарб

 351. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво ультрамарину

 352. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво олов'яних кеків

 353. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво ефіроцелюлозних і смоляних лаків
      та емалей, розчинників та допоміжних
    матеріалів: нітроцелюлозні, перхлорвінілові,
    поліхлорвінілові, вініфлексові та інші лаки,
    емалі та шпаклівки; рідини для змивання та
      допоміжні матеріали: мийні сполуки,
    полірувальна вода, гідрогальмівна рідина,
    водозапірні пасти, шумопоглинальні мастики

 354. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво лаків N 67 та 68

 355. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво масляних, алкідних,
    алкідно-стирольних, бітумно-масляних лаків,
       оліфи, закріплювачів, сикативів
        та затверджувачів на основі
          гексаметилендіамінів

 356. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво емалевих, густотертих та
          водоемульсійних фарб

 357. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво необростаючих сполук

 358. Робітники, керівники і фахівці            7

        Виробництво художніх фарб

 359. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво кольорових поліграфічних фарб

 360. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво суховальцьованої пасти з
        технічного вуглецю (сажі)

 361. Робітники та керівники і фахівці, зайняті у
   змінах в основних цехах та дільницях         7

 362. Інші керівники і фахівці               4

           Виробництво туші

 363. Робітники, керівники і фахівці            4

        Виробництво свинцевих туб

 364. Робітники, керівники і фахівці            7

      Сушіння та розмелювання пігментів і
            наповнювачів

 365. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво поліграфічних фарб
     (чорних фарб, фарб для глибокого друку)

 366. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво поліграфічних шпалерних сухих фарб

 367. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво фольги

 368. Робітники, керівники і фахівці            7

       ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ
         ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ ЦІЛЕЙ

    Виробництво напівпровідникових матеріалів

          Р о б і т н и к и

 369. Апаратник з виробництва та хімічного очищення
   напівпровідникових  матеріалів,   зайнятий
   знешкодженням та нейтралізацією розчинів      14

 370. Апаратник з одержання високочистих матеріалів
   для напівпровідникового виробництва         14

 371. Апаратник  відновлення  напівпровідникових
   матеріалів, зайнятий відновленням хлоридів     14

 372. Апаратник  з вирощування монокристалів  та
   стрічок                       14

 373. Апаратник    з    хімічної    обробки
   напівпровідникових матеріалів            14

 374. Вимірювач електрофізичних параметрів, зайнятий
   у   виробничих   цехах   випробуванням
   напівпровідникових матеріалів            14

 375. Готувач шихти напівпровідникових матеріалів     14

 376. Контролер продукції кольорової металургії      14

 377. Лаборант-рентгеноструктурник            14

 378. Машиніст компресорних установок           14

 379. Машиніст крана (кранівник)             14

 380. Машиніст холодильних установок           14

 381. Оператор  прецизійного  різання,  зайнятий
   доводкою                      14

 382. Оператор пульта керування              7

 383. Прибиральник виробничих приміщень          14

 384. Пробовідбірник                   14

 385. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
   різанням металевого кремнію             14

 386. Травильник                     14

 387. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   готової продукції                  7

 388. Чистильник продукції                14

 389. Шихтувальник                    14

        Ремонт, налагодження, монтаж
     та обслуговування устаткування у цеху

 390. Газозварник                     14

 391. Електрозварник ручного зварювання          14

 392. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

 393. Маляр                        14

 394. Монтажник  санітарно-технічних  систем  і
   устаткування,   зайнятий   обслуговуванням
   технологічного устаткування             14

 395. Слюсар-ремонтник  та  робітники,  зайняті
   ремонтом устаткування                14

 396. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   устаткування                    14

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 397. Майстер, механік, електрик дільниць         14

      Виробництво матеріалів, речовин, що
    використовуються для обробки у текстильній
     промисловості та виробництві шкіри та
           шкіряного взуття

 398. Апаратник випалювання                7

 399. Апаратник сушіння, зайнятий сушінням пігментів    7

 400. Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням та
   розливанням у виробництві хімфурнітури        4

 401. Прибиральник виробничих приміщень          4

 402. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  роботами  на    4
   дільницях марсів та монтанвоску

 403. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   взуттєвих кремів, обробних восків, хімічної
   фурнітури та покривних фарб             4

 404. Керівники і фахівці змін цехів марсів та
   монтанвоску                     4

        Виробництво чорнила та туші

 405. Робітники, керівники і фахівці            4

    Виробництво каталізаторів та їх регенерація

   Каталізатори для виробництва аміаку та спиртів

 406. Робітники, керівники і фахівці змін         7

        Каталізатори фтористого бору

 407. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    Нікель-алюмінієві та всі інші каталізатори

 408. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    Тверді каталізатори на основі хрому, нікелю,
         міді, марганцю, ванадію

 409. Робітники, керівники і фахівці змін         7

          ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНИХ
         АБО СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН

   Виробництво штучного або синтетичного клоччя,
    штучного або синтетичного волокна, яке не
    пройшло процес кардочесання чи іншої обробки
     перед прядінням; виробництво штучної або
    синтетичної волокнистої пряжі з високоміцної
         або низькоміцної нитки

 410. Робітники, керівники і фахівці            7

    Загальні професії виробництва штучних або
          синтетичних волокон

 411. Апаратник  приготування хімічних  розчинів,
   зайнятий  розчиненням  вапна;  апаратник
   нейтралізації, зайнятий нейтралізацією стічних
   вод                         7

 412. Бакелітник (просочувальник)             7

 413. Підсобний робітник, зайнятий транспортуванням
   вапна                        7

 414. Робітники,  керівники і  фахівці,  зайняті
   регенерацією сірковуглецю              7

 415. Робітники,  керівники і фахівці сукальних,
   ткацьких, перемотувальних цехів та сортування    4

 416. Робітники фільєрної майстерні            7

 417. Робітники гарнітурної майстерні (набиральне
   відділення)                     7

 418. Робітники електроверетенної майстерні        7

 419. Робітники майстерні прядильних насосиків       7

 420. Слюсар-сантехнік,  зайнятий  ремонтом  та
   чищенням каналізації виробничих вод         7

 421. Чистильник каналізаційних тунелів та каналів,
   транспортувальник, зайнятий транспортуванням
   кислого шовку                    7

 422. Чистильник, зайнятий чищенням прядильних машин    7

      ВИРОБНИЦТВО ФОТОХІМІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ;
         ВИРОБНИЦТВО ЗАСОБІВ ДЛЯ
         АУДІО- ТА ВІДЕОЗАПИСУ

     Виробництво фотоплатівок, фотоплівок,
      фотопаперу, хімічних препаратів для
   використання у фотографії; виробництво касет,
     дисків, магнітної стрічки для звуко- та
    відеозапису; виробництво чистих дисків та
     магнітних стрічок для запису даних на
            комп'ютерах

 423. Робітники, керівники і фахівці            7

       ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНИХ РЕАКТИВІВ

     Виробництво неорганічних ртутних солей,
    фтористих солей, свинцевих солей, солей, що
    містять ціанисті сполуки,  селен та миш'як

 424. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
   перелічених у наступному пункті           7

 425. Комірник,  підсобний робітник, прибиральник
   виробничих приміщень                 4

    Виробництво неорганічних солей, що містять
    кремній, берилій, кадмій, марганець, фосфор,
      хром, кобальт, барій та інші метали;
   неорганічних кислот та всіх інших неорганічних
            реактивів

 426. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
   перелічених у наступному пункті           7

 427. Комірник,  підсобний робітник, прибиральник
   виробничих приміщень                 4

      Виробництво органічних реактивів із
    застосуванням сильнодіючих отрут: ціаністого
     водню та ціанистих солей, миш'яковистого
      ангідриду, сулеми та сірковуглецю

 428. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
   перелічених у наступному пункті           7

 429. комірник,  підсобний робітник, прибиральник
   виробничих приміщень                 4

       Виробництво ітаконової кислоти

 430. Робітники, керівники і фахівці            7

        Усі інші органічні реактиви

 431. Робітники, керівники і фахівці, за винятком
   робітників перелічених у наступному пункті      7

 432. Комірник,  підсобний робітник, прибиральник
   виробничих приміщень                 4

    ФАСУВАННЯ ТА ПАКУВАННЯ ХІМІЧНИХ ПРОДУКТІВ,
         БАРВНИКІВ ТА РЕАКТИВІВ

   Гіпосульфіт натрію, сульфіт натрію безводного
              фото

 433. Робітники, керівники і фахівці            7

         Крейда мелена та бура

 434. Робітники, керівники і фахівці            4

    КММ емульсії на ДДТ, дезінсекталь, детойль,
        концентрат зеленого масла

 435. Робітники, керівники і фахівці            7

      Концентрати ОП-7, ОП-10 та універсол

 436. Робітники, керівники і фахівці            4

          Лакофарбові продукти

 437. Робітники, керівники і фахівці            7

      Органічні хімпродукти та барвники

 438. Робітники, керівники і фахівці            7

       Проявник метол-гідрохіноновий

 439. Робітники, керівники і фахівці            7

            Продукт М-1

 440. Робітники, керівники і фахівці            7

    Сода кристалічна та кальцинована, бікарбонат

 441. Робітники, керівники і фахівці            7

   Соляна кислота, акумуляторна кислота, сірчана
             кислота

 442. Робітники, керівники і фахівці            7

           Сірка дисперсна

 443. Робітники, керівники і фахівці            7

          Синька для білизни

 444. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням    7
   ручним способом

 445. Інші робітники, керівники і фахівці         4

    Суперфосфат, тукова суміш, гексаметафосфат

 446. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням
   та  дозуванням напівфабрикатів та  готової
   продукції або окремих її компонентів у тару     7

 447. Інші робітники, керівники і фахівці         4

      Тринатрійфосфат та трикальційфосфат

 448. Клеїльник паперу, картону та виробів з них,
   зайнятий  на  роботах  із  застосуванням
   нафтобітуму                     7

 449. Інші робітники, керівники і фахівці         4

        Фоспор (пральний порошок)

 450. Робітники, керівники і фахівці            7

            Хімреактиви

 451. Укладальник-пакувальник, зайнятий на фасуванні
   і  дозуванні  напівфабрикатів  та  готової
   продукції, машиніст мийної машини, зайнятий
   миттям тари розчинниками, керівники і фахівці    7

 452. Комплектувальник, машиніст мийної машини та
   всі інші професії                  4

            Хлорне вапно

 453. Робітники, керівники і фахівці            7

    ПРИЙМАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ХІМІЧНОЇ СИРОВИНИ

       Станція зливання їдких речовин

 454. Робітники, керівники і фахівці            7

      Станція зливання та подачі до цехів
    амінонітропродуктів, органічних розчинників,
    фенолу, пластифікаторів та інших аналогічних
            продуктів

 455. Робітники, керівники і фахівці            7

     Станція із розчинення хімічних продуктів
     аш-кислоти та інших органічних продуктів,
     соди, кухонної солі, нітриту натрію та
        інших неорганічних продуктів

 456. Робітники, керівники і фахівці            7

   Примітка. Робітникам на розчиненні бензидину,
        діанізидину  та інших аналогічних
        продуктів   надається   щорічна
        додаткова відпустка тривалістю до 32
        календарних днів.

     ДОСЛІДНІ ТА ДОСЛІДНО-ВИРОБНИЧІ УСТАНОВКИ

 457. Робітники, керівники і фахівці            7

            ЛАБОРАТОРІЇ

 458. Працівники цехових лабораторій           4-18

   Примітка. Тривалість  додаткової  відпустки
        працівникам цехових лабораторій має
        відповідати тривалості, встановленої
        для працівників цього виробництва в
        зазначених межах

 459. Працівники    центральних   (заводських)
   лабораторій                     7

       ОЧИЩЕННЯ ТА УТИЛІЗАЦІЯ СТІЧНИХ
          ТА НАДСМОЛЬНИХ ВОД

 460. Робітники, керівники і фахівці            7

     ВИРОБНИЦТВО ТЕХНІЧНОГО ВУГЛЕЦЮ (САЖІ)

 461. Робітники, керівники і фахівці, зайняті у
   змінах, основних цехах та складах готової
   продукції                      7

 462. Робітники відділення мокрого сіркоочищення із
   застосуванням миш'яку                7

 463. Інші робітники                    4

 464. Інші керівники і фахівці               7

     Дослідно-експериментальне виробництво

 465. Робітники, керівники і фахівці            7

    ДОПОМІЖНІ ЦЕХИ ТА СЛУЖБИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬ
          ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

    Загальні професії допоміжних цехів та служб,
      що обслуговують хімічні виробництва

 466. Возій, зайнятий відвезенням шлаку та інших
   хімічних відходів, сміття              4

 467. Возій, зайнятий перевезенням хімпродуктів та
   відходів технічного вуглецю (сажі)          7

 468. Зварник пластмас                   7

 469. Машиніст  екскаватора  та  машиніст  крана
   (кранівник)  під час роботи  з  двигунами
   внутрішнього згоряння, електродвигунами       7

 470. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   взуттьовик з ремонту взуття             4

 471. Прибиральник    виробничих    приміщень,
   прибиральник територій                4

 472. Робітники, зайняті перевезенням хімпродуктів
   на електро- та автовізках              7

        Каменеливарне виробництво

 473. Робітники,  керівники  і  фахівці  (крім
   перелічених у наступному пункті)           7

 474. Вантажник, машиніст компресорних установок,
   модельник  виплавних  моделей,   тесляр,
   транспортувальник,  прибиральник  виробничих
   приміщень                      4

    Цехи і майстерні антикорозійних (захисних)
          покриттів та виробів

 475. Робітники, керівники і фахівці            7

        ВИРОБНИЦТВО КЛЕЮ ТА ЖЕЛАТИНУ

 476. Апаратник  вакуум-апаратів,  зайнятий  у
   виробництві желатину, кісткового та міздрового
   клеїв                        4

 477. Апаратник варіння                  4

 478. Апаратник виробництва казеїнового клею        7

 479. Апаратник  виробництва  кісткового  клею;
   завантажувач-вивантажувач      дифузорів;
   завантажувач-вивантажувач харчової продукції     4

 480. Апаратник виробництва силікатного клею        7

 481. Апаратник газового консервування           4

 482. Апаратник гашення вапна               7

 483. Апаратник екстрагування, зайнятий  веденням
   процесу знежирення кістки бензином          4

 484. Апаратник зоління та апаратник нейтралізації     4

 485. Апаратник перегонки                 4

 486. Апаратник сушіння кістки-паренки           4

 487. Апаратник сушіння клею та желатину          4

 488. Дозувальник  харчової  продукції,  зайнятий
   пакуванням кісткового борошна у тару         7

 489. Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням та
   розливанням галерти; різальник галерти        4

 490. Контролер  харчової продукції, зайнятий  у
   желатинному виробництві               4

 491. Мацератор, зайнятий мацерацією кістки соляною
   кислотою                       4

 492. Машиніст  дробильних  установок,  зайнятий
   дробленням сухого клею та желатину; знімач
   клею;   укладальник-пакувальник,  зайнятий
   пакуванням желатину                 4

 493. Машиніст  дробильного  агрегата,  зайнятий
   дробленням-калібруванням кістки           4

 494. Полірувальник шроту                 4

 495. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням цехів та дільниць желатинового
   виробництва                     4

 496. Просівальник (розсівальник)             4

 497. Просівальник фтористого натрію та гашеного
   вапна                        7

 498. Приймальник сировини для клею та вантажник,
   зайняті на роботах із сировиною для клею та
   желатину                       7

 499. Розмелювач (мельник) кістки-паренки         7

 500. Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та
   обслуговування електроустаткування,  зайняті
   ремонтом   технологічного   устаткування
   желатинового виробництва               4

 501. Сортувальник кістки                 4

 502. Транспортувальник,  зайнятий  у  сушильно-
   млиновому цеху, відділенні              4

 503. Шнеківник                      4

      ВИРОБНИЦТВО БАРВНИКІВ ТА ПІГМЕНТІВ

 504. Робітники, керівники і фахівці змін         4

         ВИРОБНИЦТВО СИНТЕТИЧНИХ
          АРОМАТИЧНИХ РЕЧОВИН

         Виробництво альдегідів

        Бензальдегід, геліотропін,
    гідрооксицитронелаль, дециловий альдегід,
      діметилацеталь фенілацетальдегіду,
     жасминоальдегід, коричневий альдегід,
     куміновий альдегід, лауриновий альдегід,
    метилнонілацетальдегід, обепин, пропіоновий
     альдегід, саліциловий фенілацетальдегід,
   цикломенальдегід, цитраль, енантовий альдегід
             та інші

 505. Робітники, керівники і фахівці змін         7

       Виробництво ваніліну та гваяколу

 506. Робітники, керівники і фахівці змін         7

          Виробництво кетонів

    Аїрол, ацетиланізол, ветиверкетон, іонон,
      ізометиліонон, ксилітон, метиліонон,
     метилнонілкетон, параметилацетофенон,
       метилфенілпентанол, псевдоіонон,
    псевдометиліон, окис мезітилу та інші кетони

 507. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    Виробництво лактонів (кумарин, ундекалактон)

 508. Робітники, керівники і фахівці змін         7

      Виробництво макроциклічних лактонів
    Пентадеканоліт, оксалактон, макроцикличні
   лактони з вуглецевим ланцюгом С13-С17 та вище,
    дигідроамбретоліт та інші лактони цього ряду

 509. Робітники, керівники і фахівці змін         7

     Виробництво простих та складних ефірів

      Анізол, анізилацетат, бензилацетат,
       бензилбензоат, бензилсаліцилат,
       бутилпропіонат, ветиверилацетат,
   декалілацетат, дибутиловий ефір, дифенілоксид,
       ізоамілацетат, ізоамілутират,
   ізоамілізовалеріанат, ефір, ізоамілсаліцилат,
      ізобутилбензоат, ізопропілбензонат,
    ізоевгенол, кумінілацетат, ліналілацетат,
   метилабієтат, метилантранілат, метилсаліцилат,
      неофоліон, піхтасин, ромовий ефір,
   терпінілацетат, фенілетилацетат, циклоацетат,
   етилацетат, етилізобутират, етилізовалеріанат,
     евгенол, етилвалеріанокапроновий ефір,
       етиллауринат, етилфенілацетат,
   етилфеноксиацетат, етилсаліцилат, етилцинамат,
    метиловий ефір метакрезолу, метиловий ефір
   бетанафтолу, етиловий ефір бетанафтолу міель,
     ацетатний розчинник та інші цього ряду

 510. Робітники, керівники і фахівці змін         7

          Виробництво мускусів

       Мускус амбровий, мускус кетон

 511. Робітники, керівники і фахівці змін         7

 512. Робітники  на  дільниці  нітрування  та    7
   кетонізації

        Виробництво складних фенолів

    Метиловий ефір 2-третичнобутилметакрезолу,
    бутилфенол, циклогексанол та інші цього ряду

 513. Робітники, керівники і фахівці змін         7

          Виробництво спиртів

    Бензиловий спирт, бутилгексанол, гераніол,
   декалол, дециловий спирт, діацетоновий спирт,
     ізоаміловий спирт, ізобутиловий спирт,
        коричний спирт, ліналоол,
    метилциклогексилпентанол, нерол, ноніловий
       спирт, санталідол, терпінеол,
    триізопропілбензиловий спирт, фенілетиловий
    спирт, фенілпропіловий спирт, цитронелол,
   н-пропіловий спирт та інші спирти цього ряду

 514. Робітники, керівники і фахівці змін         7

        Виробництво пластифікаторів

   Діетиловий ефір себацинової кислоти, моноефір
      себацинової кислоти, діетиловий ефір
      адипінової кислоти, діетилфталат,
    дібутиладипінат та інші пластифікатори цього
              ряду

 515. Робітники, керівники і фахівці змін         7

     Виробництво стеаратів цинку та кальцію

 516. Робітники, керівники і фахівці змін         7

        Виробництво розчинника N 1

 517. Робітники, керівники і фахівці змін         7

     Виробництво енантової, коричної та інших
           кислот цього ряду

 518. Робітники, керівники і фахівці змін         7

         Виробництво продукту N 2

 519. Робітники, керівники і фахівці змін         7

       Виробництво імерсійного масла

 520. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    Продукти розгонки натуральних масел, мустен,
             анетол

 521. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    Виробництво фтористого бору та проведення
    операцій із застосуванням фтористого бору

 522. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    Виробництво хлорованих, бромованих продуктів
           і напівпродуктів

     Кумінілхлорид, триізопропілбензилхлорид,
    форцикламенальдегід, ундециленова кислота,
    бромундеканова кислота та інші цього ряду

 523. Робітники, керівники і фахівці змін         7

        Виробництво фенілдіоксану

 524. Робітники, керівники і фахівці змін         7

     Виробництво ефірів сірчаної кислоти та
           метилсульфату

 525. Робітники, керівники і фахівці змін         7

         Виробництво тетраліну

 526. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    Виробництво синтетичних харчових барвників

       Індигокармін та інші барвники

 527. Робітники, керівники і фахівці змін         7

    Виробництво лаків для нігтів та рідин для
            зняття лаку

 528. Робітники, керівники і фахівці змін         7

       Виробництво ароматичних есенцій

 529. Робітники, керівники і фахівці змін         7

        Виробництво косметичних фарб

 530. Робітники, керівники і фахівці змін         7

         Ефіроолійне виробництво

 531. Робітники, керівники і фахівці змін         7

     ВИРОБНИЦТВО МИЛА, ПАРФУМЕРНОЇ ПРОДУКЦІЇ,
     ОЧИЩУВАЛЬНИХ І ПОЛІРУВАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ

         Парфумерне виробництво

 532. Апаратник приготування парфумерних композицій
   та   рідин,   фільтрувальник,   зайняті
   фільтруванням парфумерних рідин           7

 533. Робітники цеху розливу парфумерних рідин       4

        Виробництво сипкої косметики

          Виробництво пудри

 534. Робітники,  керівники  і  фахівці  змін,
   безпосередньо зайняті в цеху             7

        Виробництво зубного порошку

 535. Робітники, керівники і фахівці змін         7

        Виробництво густої косметики

 536. Вальцювальник косметичної маси            4

 537. Варник косметичної маси               4

     Виробництво кремів та мазей з ртутним
            преципітатом

 538. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво хни та басми

 539. Робітники, керівники і фахівці змін         7

      Тубне виробництво (обробка свинцю)

 540. Лакувальник туб                   7

 541. Терміст                       4

     Розщеплювально-гліцеринове виробництво

 542. Апаратник випарювання, зайнятий випарюванням
   гліцеринових вод                   4

 543. Апаратник іонообмінного очищення гліцерину      4

 544. Апаратник  перегонки, зайнятий  дистиляцією
   жирів та гліцерину                  4

 545. Апаратник розщеплення жирів             4

 546. Машиніст (кочегар) котельної, зайнятий  на
   дільниці дистиляції гліцерину та жирних кислот    4

 547. Апаратник нейтралізації               4

        Виробництво мийних засобів

 548. Апаратник вакуум-сушильної установки         4

 549. Апаратник миловаріння                4

 550. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів      7

 551. Готувач розчинів барвників              7

 552. Дозувальник харчової продукції            7

 553. Заготівник основи для мийних засобів         7

 554. Машиніст насосних установок             4

 555. Плавильник харчового жиру              4

 556. Сушильник, зайнятий сушінням мильної стружки     4

     Виробництво синтетичних мийних засобів

 557. Робітники,  керівники  і  фахівці  змін,
   безпосередньо зайняті у виробництві         7

     Виробництво пральних та мильних порошків

 558. Завантажувач-вивантажувач; контролер виробів,
   напівфабрикатів та матеріалів; готувач суміші
   мийних  засобів;  сушильник;  укладальник-
   пакувальник                     7

     Виробництво синтетичних жирних кислот та
             спиртів

 559. Робітники,  керівники  і  фахівці  змін,    7
   безпосередньо зайняті у виробництві

    ВИРОБНИЦТВО ТА ОЧИЩЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ГАЗІВ

            Водяний газ

 560. Робітники, керівники і фахівці змін         7

       Водень (парозалізним способом)

 561. Робітники, керівники і фахівці змін         7

      Водень (електролітичним способом при
          розкладанні води)

 562. Робітники, керівники і фахівці змін         4

           Генераторний газ

 563. Робітники, керівники і фахівці змін         7

      Етаноламінове та сухе очищення газу

 564. Робітники, керівники і фахівці змін         7

      ВИРОБНИЦТВО ВУГЛЕКИСЛОТИ СКРАПЛЕНОЇ

 565. Робітники, керівники і фахівці змін         7

         ВИРОБНИЦТВО ГРАМПЛАТІВОК

         Млиново-вальцьовий цех

          Р о б і т н и к и

 566. Апаратник варіння                  7

 567. Апаратник підготовки сировини та відпускання
   напівфабрикатів та продукції             7

 568. Вагар, який працює безпосередньо у цеху       4

 569. Вальцювальник                    7

 570. Вантажник                      4

 571. Водій  електро- та автовізка, який працює
   безпосередньо у цеху                 4

 572. Дробильник                      7

 573. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, що працює безпосередньо у
   цеху                         7

 574. Комірник, який працює на:

    складі основної сировини              7

    інших складах                   4

 575. Підсобний робітник, зайнятий підвезенням та
   піднесенням  сировини,  напівфабрикатів  та
   готової продукції у цеху               7

 576. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   безпосередньо у цеху                 7

 577. Слюсар-ремонтник, який працює безпосередньо у
   цеху                         7

 578. Укладальник-пакувальник,       зайнятий
   безпосередньо у цеху                 7

 579. Чистильник  металу, відливок,  виробів  та
   деталей, зайнятий зачищенням відливок        7

 580. Шихтувальник, зайнятий готуванням шихти       7

            Пресовий цех

          Р о б і т н и к и

 581. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, який працює безпосередньо
   у цеху                        4

 582. Комірник                       4

 583. Комплектувальник, зайнятий на комплектуванні
   готової продукції у цеху               4

 584. Маркувальник, зайнятий обслуговуванням пресів
   для наклеювання етикеток               4

 585. Оброблювач  виробів  з пластмас,  зайнятий
   шліфуванням виробів з пластмас            7

 586. Підсобний   робітник,   зайнятий   на
   внутрішньоцеховому транспорті            4

 587. Пресувальник виробів з пластмас           7

 588. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   безпосередньо у цеху                 4

 589. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  ремонтом  та
   обслуговуванням цехового устаткування        7

     К е р і в н и к и  і  ф а х і в ц і

 590. Керівники і фахівці, зайняті у пресових та
   млиново-вальцьових цехах              4-7

   Примітка. Тривалість додаткової відпустки має
        бути   аналогічною   відпустці,
        встановленої   для   більшості
        робітників    дільниць,    що
        обслуговуються ними.

       IV. НАФТОПЕРЕРОБКА, КОНДЕНСАЦІЯ
      І РЕГАЗИФІКАЦІЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ДЛЯ
           ТРАНСПОРТУВАННЯ

    ПЕРЕРОБКА НАФТИ, ВИРОБЛЕННЯ ГАЗУ, НАФТОВИХ
    МАСЕЛ, МАСТИЛ, ШТУЧНОГО РІДКОГО ПАЛИВА ТА
    СИНТЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА
      ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ, НАФТОПРОДУКТІВ,
            СМОЛ ТА ГАЗУ

      Деемульсація та знесолювання нафти

  1. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, приладист, слюсар з
   ремонту  технологічних установок  під  час
   переробки:

    нафти, що виділяє вільний сірководень       7

    інших видів нафти                 4

       Перегонка нафти, переробка газу,
     газоконденсату та термічне крекінгування

  2. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, приладист, слюсар з
   ремонту  технологічних установок  під  час
   переробки:

    нафти та мазуту з сірчистої нафти, газу  та
    сірчистого  газоконденсату, що  виділяють
    вільний сірководень                7

    інших видів нафти та мазуту            4

       Вторинна перегонка дистилятів,
     перегонка мазуту, стабілізація бензину
    та газоконденсату, переробка газоконденсату
         та прямогінного бензину

  3. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, приладист, слюсар з
   ремонту технологічних установок           4

     Каталітичне крекінгування та контактне
            коксування

  4. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок,  приладист,  слюсар  з  ремонту
   технологічних установок під час переробки:

    сірчистої нафти або дистилятів, отриманих
    із сірчистої нафти,  що виділяє вільний
    сірководень                    7

    інших видів сировини               14

      Піроліз та каталітичний риформінг

  5. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок,  приладист,  слюсар  з  ремонту
   технологічних установок та змінний інженер
   піролізних установок                 7

  6. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок, приладист та слюсар з  ремонту
   технологічних установок, зайняті на установках
   з перегонки смоли, ректифікації, азеотропної
   перегонки ароматичних вуглеводнів;  інженер
   змінний газових та ректифікаційних цехів       7

       Фракціювання (поділ), компресія,
    транспортування та очищення вуглеводневих
     газів, водяного газу, водню та газового
            конденсату

  7. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок, приладист, апаратник газогенерації,
   транспортувальник,  слюсар   з   ремонту
   технологічних  установок,  інженер  змінний
   (начальник зміни) на роботах з фракціювання, а
   також  з  миш'якосодового, фенолятного  та
   фосфатного очищення сірковмісного нафтового
   газу;  очищення від сірководню або  окису
   вуглецю  (відмивання)  інших  газів;  при
   фракціюванні,  а  також  миш'якосодовому,
   фенолятному   та   фосфатному   очищенні
   сірковмісного нафтового газу під час переробки
   сланців                       7

  8. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок, приладист, апаратник газогенерації,
   транспортувальник,  слюсар   з   ремонту
   технологічних  установок,  інженер  змінний
   (начальник зміни) на роботах з фракціювання
   (поділу) та компресії вуглеводневих газів,
   водяного газу та водню, а також під час
   очищення газів від вуглекислоти           4

  9. Підсобний  робітник, зайнятий  на  складах
   миш'якових продуктів                 4

 10. Робітники, зайняті на роботах з плавки сірки
   та випарювання гіпосульфіту             4

 11. Робітники,   зайняті   вантаженням   та
   вивантаженням адсорбенту сіркоочисних башт під
   час сухого сіркоочищення газу            7

     Очищення та сульфування нафтопродуктів

 12. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, приладист, слюсар з
   ремонту технологічних установок та інженер
   змінний,  зайняті на установках  кислотно-
   лужній, контактного очищення та вироблення
   контакту                       7

 13. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів та слюсар з ремонту
   технологічних  установок на  установках  з
   вироблення нейтралізованого чорного контакту;
   на роботах з очищення ароматичних вуглеводнів
   сірчаною кислотою, а інших нафтопродуктів -
   олеумом та з сульфування сірчаним ангідридом     7

 14. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок, приладист та слюсар з  ремонту
   технологічних установок, зайняті на установці
   гідроочищення під час переробки сировини з
   вмістом сірки                    7

 15. Оператор технологічних установок, слюсар з
   ремонту технологічних установок та машиніст
   технологічних насосів, зайняті на установках
   залуження та плюмбітного очищення дистилятів,
   отриманих із сірчистої нафти             7

 16. Оператор технологічних установок, слюсар з
   ремонту технологічних установок та машиніст
   технологічних насосів, зайняті у виробництві
   дистилятів                      4

 17. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок та слюсар з ремонту технологічних
   установок,   зайняті   на   установках
   перколяційного  очищення   та   очищення
   алюмосилікатним каталізатором            4

 18. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок, приладист та слюсар з  ремонту
   технологічних установок, зайняті на установці
   карбамідної   депарафінізації    світлих
   нафтопродуктів                    7

 19. Робітники,   зайняті   вантаженням   та
   вивантажуванням кислого гудрону та кислого
   коксику                       4

 20. Робітники та інженери змінні, безпосередньо
   зайняті  очищенням,  деасфальтизацією  та
   депарафінізацією   масел    селективними
   розчинниками                     7

       Виробництво парафинів, мастил та
       озокерито-церезинової продукції

 21. Оператор  технологічних установок, машиніст
   компресорних установок, машиніст технологічних
   насосів,  слюсар  з ремонту  технологічних
   установок та приладист, зайняті на установці
   знемаслення парафину                 7

 22. Оператор (старший) технологічних установок,
   оператор  технологічних установок, машиніст
   компресорних установок, машиніст технологічних
   насосів,  слюсар  з ремонту  технологічних
   установок та приладист, зайняті у виробництві
   озокерито-церезинової    продукції    у
   кристалізаційних та розливальних відділеннях
   установок для виробництва парафіну, озокерито-
   церезинової   продукції  та  холодильних
   установок; зливальник-розливальник, зайнятий
   розливанням парафіну та церезину; машиніст
   розливальної  машини, зайнятий  розливанням
   гірського воску (озокериту)             4

 23. Оператор технологічних установок та слюсар з
   ремонту  технологічних  установок,  зайняті
   обслуговуванням та ремонтом камер потіння      7

 24. Оператор  технологічних установок, зайнятий
   варінням та затарюванням сплавів мастил, що
   містять нафтенат міді та свинцеві мила, а
   також приготуванням нафтенату міді, нафтенату
   алюмінію                       7

 25. Оператор  технологічних установок, оператор
   технологічних установок, зайняті варінням та
   затарюванням  мастил,  слюсар  з  ремонту
   технологічних установок               4

     Виробництво бітуму та нафтового коксу

 26. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
   гарячого бітуму                   7

 27. Робітники у виробництві бітуму            7

 28. Робітники у виробництві коксу            7

 29. Робітники, зайняті вантаженням коксу та бітуму
   в залізничні вагони та на складах          4

    Алкілування, полімеризація, гідрогенізація
     діізобутилену та ректифікація продуктів,
     одержаних на цих основах, виробництво
             октолу

 30. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок, приладист та слюсар з  ремонту
   технологічних установок на роботі з:

    алкілування ароматичних вуглеводнів всіма
    каталізаторами  та  алкілування  інших
    нафтопродуктів  сірчаною  кислотою  та
    хлористим алюмінієм                7

    алкілування   фосфорним  каталізатором,
    полімеризації та гідрогенізації          4

      Виробництво алкіл-фенольних присадок

 31. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, приладист, слюсар з
   ремонту  технологічних  установок,  інженер
   змінний,  підсобний робітник, зайнятий  на
   складі реагентів                   7

     Виробництво синтетичних жирних кислот,
     мийних засобів та ливарного скріплювача

 32. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок,  приладист,  слюсар  з  ремонту
   технологічних установок               7

         Виробництво сульфанолу

 33. Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо
   зайняті у виробництві                7

    Виробництво асидолу, милонафту, емульсойлю,
      сульфофрезолу, лаколіфи та коломазі

 34. Оператор технологічних установок та слюсар з
   ремонту технологічних установок, зайняті у
   виробництві:

    сульфофрезолу та лаколіфи             7

    асидолу, милонафту, емульсойлю та коломазі     4

         Виробництво нафталіну

 35. Оператор технологічних установок, слюсар з
   ремонту технологічних установок           4

 36. Оператор технологічних установок, зайнятий на
   центрифугах, машиніст технологічних насосів     7

          Етилування бензину

 37. Робітники,  керівники і  фахівці,  зайняті
   етилуванням бензину; робітник складу етилової
   рідини,  машиніст  з моторних  випробувань
   палива,  зайнятий випробуванням етилованого
   бензину                       7

        Виробництво каталізаторів

 38. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок,  приладист,  слюсар  з  ремонту
   технологічних установок та керівники і фахівці
   змінні у виробництві каталізаторів: залізних,
   що  містять  хром, мідь,  цинк,  кобальт;
   міднохромбарієвих,    посірчаних    та
   фосфорнокислих,  а  також  на  одержанні
   сірководню із гідросульфіту натрію          7

 39. У     виробництві    алюмосилікатного,
   алюмомолібденового    та    кобальтового
   каталізаторів:

    машиніст технологічних  насосів, слюсар з
    ремонту технологічних установок; вантажник,
    зайнятий  на  вивантаженні  сировини  та
    просіюванні   готового   каталізатора,
    дробильник; підсобний робітник, зайнятий на
    складі сировини;  оператор  технологічних
    установок, оператор технологічних установок
    у  відділеннях:  приготування  розчинів,
    просочування,  сушіння  та  прожарювання
    кулькового каталізатора, формування, сушіння
    та прожарювання таблетованого каталізатора,
    біля  бігунів  аеробільних  млинів,  з
    просіювання каталізатора              7

    такі ж професії у відділеннях: розведення,
    осадження  та  активації  розчинів,  з
    формування  та  промивання   кулькового
    каталізатора,  з  осадження  пульпи,  її
    промивання,  фільтрації  та активації  у
    виробництві  таблетованого  каталізатора,
    біля вертикальних топок              4

    приладист,   слюсар   з   контрольно-
    вимірювальних  приладів  та  автоматики,
    електромонтер з ремонту та обслуговування
    електроустаткування                4

 40. Оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних насосів, машиніст компресорних
   установок та слюсар з ремонту технологічних
   установок, зайняті у виробництві нікелевого
   каталізатора                     7

 41. Робітники та керівники, зайняті у виробництві
   вольфрамсульфідних,        платинових,
   алюмоплатинових каталізаторів та каталізаторів
   для виробництва водню                7

 42. Робітники, які мають безпосередній контакт з
   кобальтоторієвим  та іншими  радіоактивними
   каталізаторами, в тому числі  зайняті  на
   регенерації цих каталізаторів            7

     Підготовка та подавання твердого палива

 43. Працівники, зайняті підготуванням палива та
   подаванням твердого палива              4

        Напівкоксування вугілля та
        газифікація сланцю у печах

 44. Робітники, керівники і фахівці змінні        7

    Газогенераторні цехи (виробництво водяного,
      побутового та опалювального газу)

 45. Оператор  технологічних установок, машиніст
   компресорних установок, машиніст технологічних
   насосів, транспортувальник, машиніст (кочегар)
   котельної,  слюсар з ремонту технологічних
   установок,  електромонтер  з  ремонту  та
   обслуговування електроустаткування, приладист,
   вогнезахисник, чергові та змінні керівники і
   фахівці, робітники ремонтні             7

        Деструктивна гідрогенізація

 46. Працівники з переробки гідрогенізатів та з
   деструктивної   гідрогенізації   залишків
   сірчистої нафти                   7

      Переробка смоли та інших продуктів
    сланцепереробних та газових заводів, а також
     продуктів напівкоксування, гідрування,
         дегідрування та синтезу

 47. Оператор  технологічних установок, машиніст
   компресорних установок, машиніст технологічних
   насосів,  слюсар  з ремонту  технологічних
   установок,  електромонтер  з  ремонту  та
   обслуговування електроустаткування, приладист,
   інженер змінний (начальник зміни)          7

      Очищення та знефенолення стічних вод
     заводів, що перероблюють тверде паливо

 48. Оператор (старший) технологічних установок,
   оператор  технологічних установок, машиніст
   технологічних  насосів, слюсар  з  ремонту
   технологічних  установок,  електромонтер  з
   ремонту та обслуговування електроустаткування,
   приладист, інженер змінний (начальник зміни)     7

     Розщеплення (конверсія) вуглеводнів для
    одержання водню, конверсія окису вуглецю,
     гідрогенізація у рідкій та паровій фазі,
     ароматизація бензину, синтез із газів

 49. Оператор  технологічних установок, машиніст
   компресорних установок, машиніст технологічних
   насосів,  слюсар  з ремонту  технологічних
   установок,  приладист,  інженер  змінний
   (начальник зміни)                  7

 50. Робітники та керівники установок одержання та
   спалювання сірководню                7

     ТРАНСПОРТУВАННЯ, ЗЛИВАННЯ, НАЛИВАННЯ ТА
      ЗБЕРІГАННЯ НАФТИ ТА НАФТОПРОДУКТІВ

 51. Наповнювач  балонів,  зайнятий  наповненням
   балонів зрідженим та стисненим газом         7

 52. Оператор  товарний, машиніст  технологічних
   насосів,  слюсар  з ремонту  технологічних
   установок,      зливальник-розливальник,
   електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, пробовідбірник:

    на роботах  з  обслуговування  спеціально
    виділених  резервуарних  парків, естакад,
    сірчаних ям, майданчиків для  розливання
    сірки, насосних, наливних та перекачувальних
    станцій, зберігання, перекачування, зливання
    та наливання тільки етилованого бензину,
    сірчистої нафти, сірчистого газоконденсату
    та  дистилятів,  що  виділяють  вільний
    сірководень;    зливальник-розливальник,
    зайнятий на відпусканні етилованого бензину
    в тару у закритих приміщеннях           7

    такі ж професії (крім пробовідбірників) на
    роботах з обслуговування резервуарних парків
    з іншими видами нафти та нафтопродуктів, а
    також естакад із зливання та наливання їх,
    насосних, наливальних та  перекачувальних
    станцій; зливальник-розливальник, зайнятий
    на відпусканні бензину; оператор заправних
    станцій, зайнятий на бензозаправній станції    4

 53. Оператор  товарний, машиніст  технологічних
   насосів та слюсар з ремонту технологічних
   установок,  зайняті у товарних  цехах  та
   реагентному  господарстві  заводів,   що
   перероблюють:

    сірчисті нафти та сірчистий газоконденсат,
    що виділяють вільний сірководень          7

    інші види нафти                  4

 54. Оглядач нафтоналивних місткостей, контролер з
   якості нафти та нафтопродуктів            4

 55. Робітники  нафтобаз, безпосередньо  зайняті
   вантаженням та відвантаженням аміачної води     4

     МАГІСТРАЛЬНІ НАФТОГАЗОПРОВОДИ ТА ГАЗОВЕ
         ГОСПОДАРСТВО ПІДПРИЄМСТВ

 56. Трубопровідник  лінійний  та  слюсар  з
   експлуатації   та   ремонту   підземних
   газопроводів, зайняті експлуатацією, ремонтом
   та  монтажем  підземних  та  магістральних
   нафтогазопроводів                  4

         ВИРОБНИЦТВО ОБВАЖНЮВАЧІВ

 57. Робітники, зайняті вантаженням, збагаченням,
   дробленням,  транспортуванням  та  сушінням
   аглоруди та бариту, а також пакуванням та
   прийманням готової продукції у виробництві
   обважнювачів                     4

       ВИРОБНИЦТВО ГЛИН, ЩО ВИБІЛЮЮТЬ,
     ГЛИНОПОРОШКІВ (БЕНТОНІТОВИХ ПОРОШКІВ)
     СУХИМ СПОСОБОМ У ЗАКРИТИХ ПРИМІЩЕННЯХ

 58. Аспіраторник                     4

 59. Дробильник                      4

 60. Дозувальник                     4

 61. Кочегар сушильних барабанів             4

 62. Машиніст сировинних млинів (мокрого або сухого
   помелу), зайнятий сухим помелом           4

 63. Машиніст гвинтових насосів (фулерувальник)      4

 64. Машиніст крана (кранівник)              4

 65. Оператор технологічних установок           4

 66. Слюсар з ремонту технологічних установок       4

 67. Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та
   обслуговування електроустаткування, зайняті у
   цехах сухого помелу                 4

 68. Транспортувальник, підсобний робітник        4

 69. Укладальник-пакувальник               4

     ЗАВОДИ ТА ЦЕХИ З ВИРОБНИЦТВА ГІРСЬКОГО
       ВОСКУ ТА ВУГЛЕЛУЖНИХ РЕАГЕНТІВ

 70. Апаратник виробництва реагентів           7

 71. Дозувальник, дозувальник реагентів          7

 72. Машиніст  розфасувально-пакувальних  машин,
   машиніст  насосних  установок,  машиніст
   живильника,  машиніст  вентиляційної  та
   аспіраційної установок:

    зайняті у виробничих цехах             7

    з обслуговування насосних та вентиляційних
    установок у спеціальних приміщеннях        4

 73. Оператор пульта керування              4

 74. Робітник, зайнятий на роботах:

    з обслуговування  лотків  та  жолобів; з
    видавання та приймання брудного спецодягу, з
    обслуговування сушарок виробничих лазень при
    ручному пранні спецодягу, з чищення місць
    загального користування та вигрібних ям; при
    механічному пранні спецодягу та дезінфекції;
    з підготовки лужних реагентів; прибиранням
    виробничого пилу в  основних  цехах  та
    вибиранням породи у приміщеннях, у цехах з
    виробництва гірського воску            7

    з відбору проб воску та розчинників;  з
    відбору та розбирання проб; при механічному
    пранні спецодягу та дезінфекції          4

 75. Сушильник                      7

 76. Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з ремонту
   електроустаткування, електромонтер з ремонту
   та обслуговування електроустаткування, зайняті
   на підстанціях електрофільтрів            4

 77. Слюсар-ремонтник, слюсар-електрик з ремонту
   електроустаткування, електромонтер з ремонту
   та обслуговування електроустаткування під час
   роботи з ремонту устаткування на дільницях, де
   більшість робітників мають право на щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими та
   важкими умовами праці тривалістю до:

    7 календарних днів                 7

    4 календарних днів                 4

 78. Керівники і фахівці, зайняті у виробничих
   цехах                        7

 79. Майстер відділу технічного контролю, диспетчер    4

     ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ
           НАФТОПЕРЕРОБКИ

 80. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування,  приладист,  слюсар  з
   ремонту  технологічних установок, підсобний
   робітник,  зайняті на діючих технологічних
   установках,  не передбачених у відповідних
   виробництвах з переробки нафти, газу, сланцю
   та вугілля                      4

 81. Мастильник,  зайнятий  у  насосних  та
   компресорних станціях на промислах; обхідник
   лінійний, зайнятий на промислах           4

 82. Оператор  технологічних установок, машиніст
   компресорних установок, машиніст технологічних
   насосів,  мастильник,  слюсар  з  ремонту
   технологічних установок та механік, зайняті у
   виробництві скрапленого газу             7

 83. Робітники, зайняті на роботах з покривання
   устаткування  та  труб склом,  епоксидними
   смолами, силікатними емалями та лаками із
   застосуванням хімічних реагентів           7

 84. Робітники станції із збирання та очищення
   конденсату, забрудненого нафтопродуктами та
   хімічними продуктами                 4

 85. Робітники  з  ремонту  та  обслуговування
   промислової  каналізації,  пасток,  очисних
   споруд,   нафтовіддільників  та  тунелів
   нафтогазопереробних заводів, станцій, нафтобаз
   та промислів                     7

 86. Чистильник,  зайнятий внутрішнім  очищенням
   апаратури, коксових та асфальтових  кубів,
   амбарів, резервуарів, цистерн, мірників, барж,
   суден з-під нафти тощо, нафтопродуктів та
   хімпродуктів                     7


    V. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ ТА ВОДИ.
    ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

     Виробництво електроенергії тепловими,
        атомними електростанціями
         та гідроелектростанціями

  1. Апаратник  з  приготування  хімреагентів,
   зайнятий хімводоочищенням              7

  2. Апаратник  хімводоочищення  електростанції,
   зайнятий:

    веденням процесу хлорування            14

    на інших роботах                  7

  3. Бляхар,  зайнятий обшиванням  термоізоляції
   котлів  та  теплопроводів  на  теплових
   електростанціях та у теплових мережах        7

  4. Бункерувальник,  зайнятий  обслуговуванням
   бункерів перед котлами, шнеків та автостел     14

  5. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   розвантаженням твердого палива, промислових
   відходів та колчедану                7

  6. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   розвантаженням  екібастузького  вугілля  у
   закритих приміщеннях теплових електростанцій    14

  7. Вогнезахисник, зайнятий обмуровуванням котлів
   та теплопроводів на тепловій електростанції та
   у тепловій мережі                  14

  8. Електромонтер  головного  щита  керування
   електростанцією, зайнятий чергуванням  біля
   щита, розташованого у приміщенні турбінного
   цеху (відділення) теплової електростанції      7

  9. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних
   ліній,  зайнятий  розбиранням  кабелю  зі
   свинцевою оболонкою у лабораторії кабельної
   мережі                       14

 10. Електрослюсар з обслуговування автоматики та
   засобів    вимірювань    електростанцій,
   електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайняті обслуговуванням
   електротехнічного  устаткування,   засобів
   релейного захисту, контролю та автоматики,
   пускорегулювальної апаратури у котлотурбінних,
   котельних,  турбінних цехах  (відділеннях),
   подаванням палива та пилоприготуванням,  у
   закритих  приміщеннях  паливно-транспортного
   цеху   і   нафтогосподарствах   теплових
   електростанцій                    7

 11. Електрослюсар з ремонту електричних машин,
   електромонтер з ремонту апаратури, релейного
   захисту  й  автоматики,  зайняті  ремонтом
   електротехнічного  устаткування,   засобів
   релейного   захисту,   пускорегулювальної
   апаратури, приладів контролю та автоматики у
   котлотурбінних, котельних, турбінних  цехах
   (відділеннях),  подаванням   палива   та
   пилоприготуванням  у  закритих  приміщеннях
   паливно-транспортного     цеху     та
   нафтогосподарствах теплових електростанцій      7

 12. Ізолювальник  з  термоізоляції,  зайнятий
   термоізоляцією   устаткування   теплових
   електростанцій та теплових мереж          14

 13. Котлочистильник, зайнятий чищенням котлів      14

 14. Машиніст берегових насосних станцій, зайнятий
   обслуговуванням устаткування та  установок,
   розташованих  безпосередньо  у  приміщенні
   турбінного відділення (цеху)             7

 15. Машиніст блочної системи керування агрегатами
   (котел-турбіна)                   7

 16. Машиніст вагоноперекидача              7

 17. Машиніст  вентиляційної  та  аспіраційної
   установок, зайнятий обслуговуванням димососів
   та вентиляторів, установлених у приміщенні      7

 18. Машиніст газотурбінних установок           7

 19. Машиніст  двигунів  внутрішнього  згоряння,
   зайнятий   обслуговуванням   устаткування
   дизельних електростанцій               7

 20. Машиніст  енергоблока,  старший  машиніст
   енергоблока,   зайняті   обслуговуванням
   енергоблока одиничною потужністю 150 тис. кВт
   та більше                      7

 21. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   видаленням золи та шлаку з локомобіля        4

 22. Машиніст   котлів,   старший   машиніст
   котлотурбінного  цеху,  старший  машиніст
   котельного устаткування під час роботи котлів
   на  газі,  рідкому паливі та  механічного
   подавання твердого палива              7

 23. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   вилученням золи та шлаку ручним способом      14

 24. Машиніст  крана  (кранівник),  зайнятий  у
   котлотурбінному   та  котельному   цехах
   (котельній), турбінному відділенні (цеху), у
   закритому   складі   палива   теплової
   електростанції                    7

 25. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   перекачуванням мазуту та інших нафтопродуктів    7

 26. Машиніст-обхідник з котельного устаткування     7

 27. Машиніст-обхідник з котельного устаткування,
   зайнятий обдуванням та розшлакуванням котлів     7

 28. Машиніст-обхідник з турбінного устаткування     7

 29. Машиніст-обхідник з турбінного устаткування,
   зайнятий обслуговуванням живильних насосів та
   деараторів                      7

 30. Машиніст-обхідник з котельного устаткування,
   старший машиніст котельного устаткування та
   машиніст   котлів,   зайняті   ручним
   завантажуванням палива               14

 31. Машиніст парової машини та локомобіля        7

 32. Машиніст  парових турбін, старший машиніст
   турбінного відділення (цеху)             7

 33. Машиніст пилових насосів, зайнятий у цехах
   пилоприготування (у цехах з розмелу палива)     7

 34. Машиніст сушильної установки, зайнятий у цехах
   пилоприготування (у цехах з розмелу палива)     7

 35. Машиніст подавання палива, зайнятий на:

    теплових  електростанціях,  де  спалюють
    екібастузьке вугілля               14

    інших теплових електростанціях           7

 36. Моторист багерної (шламової) насосної        7

 37. Моторист   з   прибирання   устаткування
   електростанцій, зайнятий у котлотурбінному та
   котельному цехах (котельних), цехах подавання
   палива                        7

 38. Оператор   теплового  пункту,   зайнятий
   обслуговуванням  тепломережних   бойлерних
   установок,  розташованих  безпосередньо  у
   турбінних цехах                   7

 39. Підсобний   робітник,   зайнятий   на
   теплоізолювальних роботах              7

 40. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий у
   паливно-транспортному цеху та на подаванні
   палива                        7

 41. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   котлотурбінному   та  котельному   цехах
   (котельній) та на пилоприготуванні теплової
   електростанції                    7

 42. Робітники, зайняті на антисептуванні деревини
   і  фарбуванні  опор мереж  електропередачі
   кам'яновугільними та бітумними лаками        7

 43. Робітники,   зайняті  на  електростанції
   відбиранням, розфасуванням та відвантаженням
   золи                        14

 44. Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом
   устаткування    плавучих   газотурбінних
   електростанцій                    7

 45. Робітники, зайняті обслуговуванням та ремонтом
   устаткування підземних теплових електростанцій   14

 46. Робітники,   зайняті   на    теплових
   електростанціях, які спалюють вугілля,  що
   видобувається відкритим способом  (кансько-
   ачинське, нюренгрінське, приморське), і те, що
   сильно   порошить;  вантажник;  машиніст
   бульдозера,  зайнятий  укладанням  штабелів
   вугілля, що сильно порошить; машиніст котлів,
   зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах
   (котельнях);  машиніст  крана  (кранівник),
   зайнятий у котлотурбінному та котельному цехах
   (котельнях);    машиніст-обхідник    із
   золовидалення, зайнятий у котлотурбінному та
   котельному  цехах  (котельнях);  машиніст-
   обхідник з котельного устаткування, зайнятий у
   котлотурбінному   та  котельному   цехах
   (котельнях);   моторист   з   прибирання
   устаткування  електростанцій,  зайнятий  у
   котлотурбінному   та  котельному   цехах
   (котельнях), цехах подавання палива; моторист
   автоматизованого     подавання  палива;
   слюсар   з  обслуговування  устаткування
   електростанцій,   безпосередньо   зайнятий
   обслуговуванням подавання палива; слюсар з
   ремонту устаткування подавання палива        14

 47. Робітники,  зайняті цементуванням  бетонних
   споруд  у  патернах та інших  приміщеннях
   гідротехнічних споруд                7

 48. Слюсар з обслуговування теплових мереж        7

 49. Слюсар  з обслуговування теплових пунктів,
   зайнятий у тепловій мережі              7

 50. Слюсар   з  обслуговування  устаткування
   електростанцій,  зайнятий  обслуговуванням
   устаткування котлотурбінного та  котельного
   цехів (котельні)                  14

 51. Слюсар   з  обслуговування  устаткування
   електростанцій,   безпосередньо   зайнятий
   обслуговуванням устаткування подавання палива
   на:

    теплових  електростанціях,  де  спалюють
    екібастузьке вугілля               14

    інших теплових електростанціях           7

 52. Слюсар   з  обслуговування  устаткування
   електростанцій,   безпосередньо   зайнятий
   обслуговуванням устаткування турбінного цеху
   (відділення),  закритого  складу  палива,
   нафтогосподарства, на пилоприготуванні        7

 53. Слюсар з ремонту гідротурбінного устаткування    7

 54. Слюсар   з   ремонту  парогазотурбінного
   устаткування та теплових електростанцій       7

 55. Слюсар з ремонту устаткування теплових мереж,
   зайнятий ремонтом теплопроводів та  споруд
   теплових мереж                    7

 56. Слюсар з ремонту устаткування котельних та
   пилопідготовчих  цехів,  зайнятий  ремонтом
   парових котлів теплових електростанцій       14

 57. Слюсар з ремонту устаткування котельних та
   пилопідготовчих  цехів,  зайнятий  ремонтом
   устаткування  у  котельних  цехах   та
   пилоприготуванням                  7

 58. Слюсар-ремонтник,   зайнятий    ремонтом
   устаткування у закритих складах палива та
   нафтогосподарств на теплових електростанціях,
   а також ремонтом устаткування у тунелях та
   теплофікаційних  камерах   на   теплових
   електростанціях та теплових мережах         7

 59. Слюсар  з  ремонту устаткування  подавання
   палива, зайнятий роботами на:

    теплових  електростанціях,  де  спалюють
    екібастузьке вугілля               14

    інших теплових електростанціях           7

 60. Такелажник, зайнятий на роботах у  діючих
   котлотурбінних та котельних цехах (котельнях),
   турбінних  відділеннях  (цехах),   цехах
   пилоприготування (цехах з розмелу палива) і
   подаванні палива теплових електростанцій       4

 61. Тесляр, зайнятий виготовленням риштувань для
   ремонту котлів теплової електростанції        4

 62. Шурувальник  палива, зайнятий роботами  на
   решітках котлів і в бункерах перед котлами      4

      РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗОПОДІБНОГО ПАЛИВА
         СИСТЕМОЮ ТРУБОПРОВОДІВ

 63. Апаратник випарювальної установки          7

 64. Генераторник ацетиленової установки         7

 65. Електрогазозварник-врізальник            7

 66. Зливальник-розливальник, зайнятий  зливанням
   зрідженого газу                   7

 67. Ізолювальник  з  термоізоляції,  зайнятий
   ізоляцією гарячих поверхонь трубопроводів      7

 68. Маляр,   зайнятий  фарбуванням  газового
   устаткування нітрофарбами              4

 69. Машиніст газороздавальної станції, зайнятий у
   насосно-компресорних цехах газороздавальної та
   газонаповнювальної станцій при роботі на:

    одоризованому газі                 7

    інших видах газу                  4

 70. Монтер із захисту підземних трубопроводів від
   корозії,  зайнятий  вимірюванням  блукаючих
   струмів                       4

 71. Наповнювач  балонів,  зайнятий  наповненням
   балонів  зрідженим  та  стисненим  газом,
   приймальник та випробувач балонів          7

 72. Слюсар з експлуатації та ремонту газового
   устаткування, зайнятий:

    на роботах  з обслуговування, ремонту та
    регулювання устаткування газгольдерної та
    газорегуляторної станцій; ремонтом газового
    устаткування будинків, газової апаратури; на
    роботах з обслуговування, експлуатації та
    ремонту установок та місткостей зрідженого
    газу;  виконанням  робіт  з урізання та
    вирізання діючих газопроводів           7

    ремонтом балонів    та    устаткування
    газороздавальної  та  газонаповнювальної
    станцій; установленням балонів; контролем та
    прийманням   газової   апаратури   та
    устаткуванням газових мереж            4

 73. Слюсар з експлуатації та ремонту підземних
   газопроводів, зайнятий:

    на роботах  з  ремонту  та  експлуатації
    підземних газопроводів; таруванням, ремонтом
    та регулюванням газових лічильників        7

    обслуговуванням    та      ремонтом
    конденсатозбірників; обходом трас         4

      ВИРОБНИЦТВО ТА РОЗПОДІЛЕННЯ ТЕПЛА

 74. Апаратник хімводоочищення              4

 75. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування,   зайнятий   ремонтом
   електроустаткування паросилового господарства    4

 76. Ізолювальник з термоізоляції             7

 77. Котлочистильник                   7

 78. Машиніст  котельної  установки,  зайнятий
   обслуговуванням котлів, що працюють на нафті,
   мазуті та газі                    4

 79. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   золовилученням:

    механізованим або гідравлічним           4

    ручним                       7

 80. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   обслуговуванням  котлів,  що  працюють  на
   твердому паливі:

    при завантаженні ручним способом          7

    при механічному завантаженні            4

 81. Машиніст парових турбін               4

 82. Машиніст парової машини та локомобіля        4

 83. Підсобний  робітник,  зайнятий  вантаженням
   вугілля,  сланців  та  торфу  у  закритих
   приміщеннях; на ізолювальних та обмурувальних
   роботах; обслуговуванням нафтогосподарства; у
   приміщеннях котельних цехів             4

 84. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
   обслуговуванням паливно-транспортних цехів      4

 85. Робітники,    зайняті    обслуговуванням
   пиловугільних  дробарок,  шарових  млинів,
   вугільних бункерів, трясунів, транспортерів,
   елеваторів,  шнеків  та  інших  механізмів
   подавання  палива  та  пилоприготування  у
   виробничих котельних                 4

 86. Слюсар-ремонтник, зайнятий:

    ремонтом гарячих котлів              7

    на інших роботах паросилового господарства     4

 87. Тесляр,   зайнятий  ремонтом  котельного
   устаткування на гарячих дільницях роботи       4


         VI. ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛУ

           МЕТАЛЕВЕ ЛИТТЯ

          Р о б і т н и к и

  1. Вагранник                      7

  2. Вальцювальник стана гарячого прокату, зайнятий
   на роботі з прокатки тонколистової сталі з
   підсмічуванням                    7

  3. Вибивальник відливок, зайнятий:

    автоматичним вибиванням (пульт управління
    віддалений або  ізольований від вибивної
    решітки)                      4

    іншими роботами                  7

  4. Виробник каркасів, зайнятий виготовленням та
   ремонтом металевих каркасів             4

  5. Водій електро- та автовізка,  зайнятий  у
   плавильному,  заливальному,  формувальному,
   стрижневому,  сушильному  та   обрубному
   відділеннях ливарного цеху              4

  6. Гідропіскоструминник, гідрочистильник        4

  7. Завалювальник шихти у вагранки та печі:

    ручним способом                  7

    механізованим способом               4

  8. Заварник відливок                  7

  9. Заливальник металу                  7

 10. Землероб                       4

 11. Ковшовий                       4

 12. Контролер   у   ливарному   виробництві,
   безпосередньо зайнятий поопераційним контролем
   на гарячих ділянках робіт у ливарних цехах; на
   виробничих дільницях та робочих місцях  в
   обрубному,  формувальному,  стрижневому  та
   землепідготовчому відділеннях            4

 13. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного й
   відцентрового лиття, зайнятий  на  машинах
   відцентрового лиття                 7

 14. Ливарник на машинах для лиття під тиском       7

 15. Маркувальник, зайнятий тавруванням лиття на
   обрубувальній та вибивальній дільницях        4

 16. Машиніст  мотовоза,  водій  електро-  та
   автовізка, зайняті транспортуванням рідкого
   металу                        4

 17. Модельник виплавних моделей, формувальник з
   виплавлюваних моделей                4

 18. Модельник дерев'яних моделей та модельник з
   металевих моделей, зайняті ремонтом моделей та
   шаблонів  на  формувальній та  заливальній
   дільницях                      4

 19. Налагоджувальник ливарних машин           7

 20. Налагоджувальник формувальних і  стрижневих
   машин                        4

 21. Обрубувач                      7

 22. Плавильник металу та сплавів             7

 23. Правильник на машинах, зайнятий правленням
   лиття на пресах                   4

 24. Прибиральник  у  ливарних цехах,  зайнятий
   обслуговуванням конвеєрів з прибирання горілої
   землі у тунелях ливарних цехів            7

 25. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням на гарячих ділянках робіт        4

 26. Пультівник електроплавильної печі          4

 27. Робітники  на  дільниці оболонкових  форм,
   зайняті  формуванням  оболонкових  форм;
   приготуванням сполук; клеєнням  оболонкових
   форм  бакелітовим  клеєм;  виготовленням
   оболонкових форм із пульвербакеліту         7

 28. Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях
   (на дільницях) заливання та вибивання лиття     4

 29. Робітники, зайняті:

    підвішуванням гарячого лиття на конвеєрі,
    обслуговуванням та ремонтом устаткування у
    тунелях ливарних цехів               7

    на землепідготовчих дільницях ливарних цехів    4

 30. Розмітник, зайнятий розмічуванням лиття  в
   обрубувальному відділенні              4

 31. Розподілювач робіт, зайнятий на плавильній,
   заливальній, землепідготовчій, формувальній,
   стрижневій та обрубувальній дільницях ливарних
   цехів                        4

 32. Складальник форм, зайнятий:

    перекладанням вантажів  на  опоках  при
    заливанні                     7

    на решті видів робіт, у тому числі  на
    скріплюванні  та  розкріплюванні опок на
    конвеєрі                      4

 33. Слюсар-ремонтник, зайнятий налагоджуванням та
   ремонтом кокілів у гарячому стані          7

 34. Сталевар конвертера                 7

 35. Стрижневик машинного формування, стрижневик
   ручного формування                  4

 36. Стропальник,  безпосередньо  зайнятий  на
   обрубувальних дільницях ливарних цехів        4

 37. Сушильник  стрижнів, форм та  формувальних
   матеріалів                      4

 38. Терміст, зайнятий відпалюванням лиття        4

 39. Транспортувальник у ливарному виробництві      4

 40. Формувальник    машинного    формування,
   формувальник ручного формування           4

 41. Чистильник  металу, відливок,  виробів  та
   деталей, зайнятий очищенням:

    сухим піском  та   металевою   тирсою;
    дробоструминними машинами у дробоструминних
    камерах (сухим способом)              7

    на галтувальних барабанах             4

 42. Шихтувальник,  який  працює  у  закритих
   приміщеннях, пов'язаних з гарячими ділянками
   робіт                        4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 43. Майстер  і змінний  інженер   плавильної,   7
   заливальної та обрубної дільниць

 44. Майстер і змінний інженер у ливарному цеху на   4
   інших дільницях

       ВИРОБНИЦТВО МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ
      ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ФТОРИСТИХ ПРИСАДОК

          Р о б і т н и к и

 45. Пірометрист, безпосередньо зайнятий контролем
   розплавленого металу                 7

 46. Робітники, зайняті на роботах у плавильному,
   заливальному та вибивальному відділеннях у
   цехах лиття магнієвих сплавів            7

 47. Робітники, зайняті обробкою та підготовкою
   стрижнів, холодильників, каркасів у загальному
   залі, де ведеться заливання металу          7

 48. Стрижневик машинного формування, зайнятий у
   загальному залі, де ведеться заливання металу    7

 49. Стрижневик ручного формування, зайнятий  у
   загальному залі, де ведеться заливання металу    7

 50. Укладач   фтористих  присадок,  зайнятий
   приготуванням флюсів, що містять хлористі та
   фтористі солі для плавки магнієвих сплавів, у
   залі, де ведеться заливання металу          7

 51. Формувальник машинного формування, зайнятий у
   загальному залі, де ведеться заливання металу    7

 52. Формувальник ручного формування, зайнятий у
   загальному залі, де ведеться заливання металу    7

          К е р і в н и к и

 53. Майстер зміни плавильного, заливального та
   вибивального відділень                7

       КУВАННЯ, ШТАМПУВАННЯ, КАРБУВАННЯ

          Р о б і т н и к и

 54. Вальцювальник стана гарячого прокату         7

 55. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування,  зайнятий  на  гарячих
   ділянках робіт                    4

 56. Клепальник                      7

 57. Коваль на молотах та пресах             7

 58. Коваль ручного кування                7

 59. Коваль-штампувальник                 7

 60. Контролер   ковальсько-пресових   робіт,
   безпосередньо зайнятий поопераційним контролем
   на  гарячих дільницях робіт у ковальсько-
   пресових цехах                    4

 61. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах,
   зайнятий обробленням гарячого металу         7

 62. Нагрівальник (зварник) металу            7

 63. Налагоджувальник     ковальсько-пресового
   устаткування, зайнятий на гарячих ділянках
   робіт                        7

 64. Підсобний робітник, зайнятий у ковальському
   цеху та на дільницях гарячого штампування      4

 65. Правильник на машинах та правильник ручним
   способом, зайняті правленням гарячого металу     4

 66. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням на гарячих ділянках робіт        4

 67. Пружинник, зайнятий на гарячих роботах        7

 68. Різальник гарячого металу              4

 69. Розподілювач  робіт, зайнятий  на  гарячих
   ділянках робіт                    4

 70. Слюсар-ремонтник, зайнятий на гарячих ділянках
   робіт                        4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 71. Майстер і змінний інженер ковальсько-пресового   4
   цеху, зайняті на гарячих ділянках робіт

     ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНЕ ОБРОБЛЕННЯ МЕТАЛІВ

          Р о б і т н и к и

 72. Контролер  з  термообробки,  безпосередньо
   зайнятий поопераційним контролем на гарячих
   ділянках робіт у термічних цехах           4

 73. Нейтралізаторник ціанистих розчинів, зайнятий
   нейтралізацією  відходів  виробництва,  що
   містять ціанисті сполуки               7

 74. Підсобний робітник, зайнятий у термічних цехах    4

 75. Правильник ручним способом та правильник на
   машинах, зайняті правленням гарячих виробів     4

 76. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням на гарячих ділянках робіт        4

 77. Робітники, зайняті розфасуванням ціану  та
   ціанистих солей                   7

 78. Розподілювач робіт, зайнятий на  дільницях
   термічної обробки                  4

 79. Терміст, зайнятий роботою на:

    свинцевих та ціанистих ваннах; хлористо-
    барієвих та селітрових ваннах           7

    всіх інших видах термічного оброблення       4

 80. Терміст на установках НВЧ, терміст          4

          К е р і в н и к и

 81. Майстер термічного цеху               4

           ПОКРИТТЯ МЕТАЛУ

          Р о б і т н и к и

 82. Воронувальник                    7

 83. Гальванник, зайнятий на:

    ціанистих ваннах                  7

    інших ваннах                    4

 84. Готувач емалевих порошків, зайнятий заготовкою
   вихідних матеріалів для шихти            7

 85. Емалювальник,   безпосередньо   зайнятий
   нанесенням холодної емалювальної  маси  на
   вироби гарячим способом (не гальванічним)      4

 86. Контролер емалевого покриття, безпосередньо
   зайнятий поопераційним контролем на виробничих
   дільницях та робочих місцях в емалювальному
   цеху                         4

 87. Контролер   робіт   на  металопокриттях,
   безпосередньо  зайнятий  контролем  процесу
   покриття сталевої стрічки свинцевим сплавом     7

 88. Контролер   робіт   на  металопокриттях,
   безпосередньо зайнятий поопераційним контролем
   на виробничих дільницях та робочих місцях у
   гальванічних  цехах;  обпаяних  радіаторів
   свинцевими   сплавами  та  освинцьованих
   бензобаків                      4

 89. Коректувальник ванн, зайнятий на:

    ціанистих ваннах, оксидуванні та воронуванні    7

    інших ваннах                    4

 90. Лудильник гарячим способом              7

 91. Мельник  емалевих матеріалів, безпосередньо
   зайнятий приготуванням емалювальної маси з
   шихти                        7

 92. Металізатор, зайнятий роботами з міддю та її
   сплавами, свинцем, цинком та кадмієм; на інших
   роботах                       7

 93. Мідник                        7

 94. Обпалювач  емалі,  зайнятий  випалюванням
   виробів, покритих емалями              7

 95. Освинцювальник, зайнятий освинцюванням гарячим
   способом (не гальванічним)              7

 96. Оцинковник  гарячим способом, зайнятий  на
   оцинкуванні гарячим способом (не гальванічним)    7

 97. Робітники,    безпосередньо    зайняті
   обслуговуванням  машин   для   нанесення
   розплавленого свинцевого сплаву на сталеві
   стрічки                       7

 98. Робітники, зайняті золотінням гарячим способом
   (не гальванічним)                  7

          К е р і в н и к и

 99. Майстер  емалювального цеху  та  дільниці,
   безпосередньо зайнятий заготовкою емалювальної
   маси та випалюванням емальованих деталей       7

 100. Майстер на дільниці покриття металів         4

       ВИРОБНИЦТВО НАГРІВАЛЬНИХ КОТЛІВ,
        БУДУВАННЯ ТА РЕМОНТ СУДЕН

     Металеві судна та котельне виробництво

 101. Арматурник  залізобетонних суден,  зайнятий
   роботою  на  вібростолах, вібромайданчиках,
   касетних установках та з ручними вібраторами     4

 102. Вулканізаторник,  зайнятий   вулканізацією
   гребних валів та переробкою гумових сумішей     4

 103. Гумівник металовиробів, зайнятий на роботах з
   гумування суднових конструкцій            7

 104. Електромонтажник судновий, зайнятий:

    роботою на суднах (за винятком відкритих
    безпалубних суден) та на берегових підземних
    спорудах;  заготовленням,  перемотуванням
    свинцевого кабелю, обробкою та окінцюванням
    кінців кабелю, набиванням кабельних пробок
    та сальників на суднах               4

    на суднах, що ремонтуються (крім відкритих
    безпалубних суден)                 7

 105. Електрохімоброблювач, зайнятий  на  анодно-
   механічному різанні                 7

 106. Зварник  пластмас,  зайнятий  зварюванням
   пластикату                      4

 107. Ізолювальник судновий                7

 108. Клепальник, зайнятий клепанням пневматичним
   молотком ручним способом суднових виробів та
   металоконструкцій; нагріванням заклепок       7

 109. Кольчужник у суднобудуванні             7

 110. Котельник судновий та котельник, зайняті:

    безпосередньо виготовленням     котлів,
    резервуарів,  цистерн,  посудин та інших
    металевих місткостей та на згинанні виробів
    (деталей) з котельного заліза           4

    ремонтом металоконструкцій та устаткування,
    на  роботах  пневматичним  інструментом,
    ремонтом гарячих котлів              7

 111. Мідник  з  виготовлення суднових  виробів,
   зайнятий на гарячих роботах             7

 112. Машиніст  крана  (кранівник),  зайнятий  у

   заготівельних, корпусоскладальному цехах та в
   елінгу                        4

 113. Перевірник судновий, зайнятий на роботах з
   секційного, блокового та стапельного складання
   надводних суден                   4

 114. Плавильник, зайнятий плавкою периклазу        7

 115. Правильник  ручним  способом,   зайнятий
   правленням  перегородок та інших  суднових
   конструкцій з місцевим нагріванням          4

 116. Радіомонтажник судновий, зайнятий:

    роботою на суднах (за винятком відкритих
    безпалубних суден)                 4

    роботою на  суднах,  що ремонтуються (за
    винятком відкритих безпалубних суден)       7

 117. Робітники машинної команди плавучих кранів      7

 118. Робітники, зайняті приготуванням смоли  та
   пластики з формаліну                 7

 119. Рубач судновий, зайнятий роботами з ручним
   пневматичним інструментом              7

 120. Свердлувальник-пневматик, зайнятий роботами з
   пневмоінструментом на суднах             7

 121. Складальник корпусів металевих суден, зайнятий
   на  роботах  з  секційного, блокового  та
   стапельного складання надводних суден:

    за умови постійного суміщення своєї роботи з
    електроприхоплюванням, газорізкою і обробкою
    металу ручним пневматичним інструментом      7

    на інших роботах                  4

 122. Складальник корпусів металевих суден, зайнятий
   ремонтом суден                    7

 123. Складальник-добудовник судновий, зайнятий на
   роботі  всередині суден, що будуються  та
   ремонтуються  (крім  відкритих  безпалубних
   суден)                        4

 124. Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий
   виготовленням  хвилеводів із  застосуванням
   абразивних матеріалів сухим способом, припоїв
   та зварювання                    4

 125. Слюсар-механік з випробувань установок  та
   апаратури,   зайнятий  регулюванням   та
   випробуванням суднових дизелів у  закритих
   приміщеннях та всередині суден            7

 126. Слюсар-монтажник судновий, зайнятий:

    монтажем всередині суден (крім відкритих
    безпалубних суден)                 4

    монтажем всередині суден при ремонті (крім
    відкритих безпалубних суден); регулюванням
    та випробуванням газових турбін, суднових
    дизелів та холодильних установок у закритих
    приміщеннях та всередині суден           7

 127. Слюсар-судноремонтник, зайнятий на  роботах
   всередині суден (крім відкритих безпалубних
   суден)                        7

 128. Столяр судновий, зайнятий у закритих відсіках
   суден                        4

 129. Суднокорпусник-ремонтник               7

 130. Такелажник  судновий,  зайнятий  монтажем
   устаткування на суднах та ремонтом суден (крім
   відкритих безпалубних суден)             4

 131. Тесляр судновий, зайнятий у відкритих відсіках
   суден                        4

 132. Трубозгинальник    судновий,    зайнятий
   виготовленням  суднових  трубопроводів  з
   нагріванням                     7

 133. Трубопровідник судновий, зайнятий монтажем та
   ремонтом                       7

 134. Чеканник,  зайнятий  на  роботах  ручним
   пневматичним інструментом              7

       Виробництво суднових конструкцій
            з пластмас

          Р о б і т н и к и

 135. Апаратник приготування зв'язувальних (смол),
   зайнятий  на  роботах  із  застосуванням
   поліефірних та епоксидних смол            7

 136. Апаратник   оброблення  та   складальник
   пластмасових  суден,  зайнятий  формуванням
   корпусу   та   складанням  (обробленням)
   склопластикових конструкцій та виробів        7

 137. Оброблювач виробів із пластмас, зайнятий:

    обробленням  склопластикових  деталей  та
    матеріалів                     7

    зачищенням виробів  з пластмас та інших
    фенолвмісних матеріалів  із застосуванням
    абразивних матеріалів               4

 138. Оброблювач  виробів  з пластмас,  зайнятий
   обробкою виробів з поропластів            7

 139. Підсобний робітник, зайнятий у цехах та на
   дільницях виробництва поропластів та виробів з
   них                         7

 140. Підсобний  робітник, зайнятий на дільницях
   виробництва суднових конструкцій з пластмас     7

 141. Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та
   обслуговування електроустаткування, зайнятий у
   цехах та на дільницях виробництва поропластів
   та виробів з них                   7

 142. Столяр,  зайнятий клеєнням та  обробленням
   склопластикових конструкцій та виробів з них     7

 143. Формувальник  склопластикових  виробів  та
   виробник  склопластикових гребних  гвинтів,
   зайняті  на  роботах  з  поліефірними  та
   епоксидними смолами                 7

 144. Формувальник виробів з поропластів          7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 145. Майстер зміни і фахівець зміни, безпосередньо
   зайняті  у  формуванні  та  обробленні
   пластмасових суднових конструкцій          7

 146. Майстер зміни і фахівець зміни, безпосередньо
   зайняті у виробництві поропластів та виробів
   із них                        7

          ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ

 147. Газорізальник, зайнятий на:

    роботах у  закритих  місткостях  (котлах,
    резервуарах,  баках,  відсіках,  трюмах);
    роботах  у  приміщеннях;  роботах  з
    високомарганцевими  сталями  та  титаном;
    роботах стисненим повітрям ручним способом     7

    машинному різанні; зовнішніх роботах        4

 148. Газозварник, зайнятий на:

    роботах у  закритих  місткостях  (котлах,
    резервуарах,  баках,  відсіках,  трюмах);
    роботах  у  приміщеннях;  роботах  з
    високомарганцевими  сталями  та  титаном;
    роботах стисненим повітрям ручним способом;
    зварюванням освинцьованих деталей         7

    зовнішніх роботах                 4

 149. Генераторник ацетиленової установки         7

 150. Електродник                     4

 151. Електрозварник  на  автоматичних  машинах,
   електрозварник на напівавтоматичних машинах,
   електрозварник    ручного    зварювання,
   електрогазозварник, зайнятий на:

    роботах у  закритих  місткостях  (котлах,
    резервуарах,  баках,  відсіках,  трюмах);
    роботах  у  приміщеннях;  роботах  з
    високомарганцевими  сталями  та  титаном;
    зварюванням освинцьованих деталей; роботах у
    приміщенні                     7

    зовнішніх роботах                 4

 152. Машиніст  крана  (кранівник),  зайнятий  в
   електрозварних, котельно-зварних та зварно-
   складальних цехах                  4

 153. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий в
   електродних та флюсових цехах та на дільницях    4

 154. Слюсар з механоскладальних робіт:

    зайнятий зачищенням зварних швів терпугом
    та пневмозубилом                  4

    який безпосередньо працює з газозварником та
    електрозварником  у  замкнених  посудинах
    (котлах,  резервуарах,  баках, цистернах,
    відсіках суден)                  7

 155. Слюсар з механоскладальних робіт, слюсар із
   збирання металевих конструкцій та  слюсар-
   монтажник, які постійно суміщують роботу з
   електрогазорізанням або прихваткою          4

 156. Слюсар-ремонтник,   зайнятий    ремонтом
   ацетиленових  установок,  трубопроводів  та
   апаратури                      7

 157. Стропальник, безпосередньо зайнятий у зварних,
   котельних,  котельно-зварних  та  зварно-
   складальних цехах                  4

 158. Флюсувальник                     4

      VII. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН І
            АПАРАТУРИ

     ВИРОБНИЦТВО ІЗОЛЬОВАНОГО ДРОТУ ТА КАБЕЛЮ

          Р о б і т н и к и

  1. Апаратник на виготовленні мікропроводів  у
   скляній ізоляції, зайнятий в електротермічному
   виробництві найтонших мідних та манганінових
   проводів у скляній ізоляції             7

  2. Бронювальник кабелів                 4

  3. Вальцювальник  гумових  сумішей,  зайнятий
   змішуванням ізоляційних сумішей           7

  4. Вальцювальник холодного металу            4

  5. Варник кабельної маси                4

  6. Варник  електроізоляційних лаків, смол  та
   мастик                        7

  7. Випробувач  проводів та кабелів,  зайнятий
   тільки  випробуванням ізольованих  жил  на
   апаратах сухого випробування             4

  8. Виробник фільєр, зайнятий обробкою волок з
   твердого сплаву та алмазів              4

  9. Відпальник кабельних виробів             4

 10. Волочильник дроту, зайнятий волочінням дроту з
   кольорових металів                  4

 11. Вулканізаторник кабельних виробів          7

 12. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, безпосередньо зайнятий у
   цехах та відділеннях:

    емалювання  лаками   електроізоляційними;
    гарячопрокатних, травильних та  свинцевих
    пресів                       7

    гумозаготівельному та гуморобному; лудіння
    та відпалювання                  4

 13. Електрополірувальник, зайнятий  поліруванням
   дроту електрохімічним способом            4

 14. Емалювальник дроту, зайнятий:

    емалюванням дроту  електроізоляційними  та
    кремнійорганічними лаками гарячим способом;
    у  цехах та відділеннях гарячепрокатних,
    травильних, свинцевих пресів            7

    у цехах  та  відділеннях  лудіння  та
    відпалювання;  у  гумозаготівельних  та
    гуморобних цехах та відділеннях          4

 15. Знімач оболонки з кабельних виробів, зайнятий
   тільки зніманням свинцевої оболонки         4

 16. Ізолювальник жил кабелю, зайнятий ізолюванням:

    стирофлексом,  дельтаазбестом,  капроном,
    гумовою та фторопластовою стрічкою         4

    скловолокном,  склотканиною, склострічкою,
    а  також  ізолюванням із  застосуванням
    кремнійорганічних лаків              7

 17. Ізолювальник проводів, зайнятий ізолюванням:

    стирофлексом, дельтаазбестом,   капроном,
    гумовою та фторопластовою стрічкою         4

    скловолокном, склотканиною, склострічкою, а
    також із застосуванням  кремнійорганічних
    лаків                       7

 18. Каландрувальник гумових сумішей           7

 19. Контролер кабельних виробів, зайнятий:

    у відділенні свинцевих пресів, обробки волок
    із твердих сплавів та алмазів; у цехах та
    відділеннях емалювання, гарячого прокату та
    накладення скляної ізоляції, а також у цехах
    та відділеннях лудіння дроту            4

    міжопераційним контролем  у  цехах  та
    відділеннях емалювання електроізоляційними
    лаками                       7

 20. Лакувальник проводів та кабелів,  зайнятий
   лакуванням:

    лаками, що містять бензол, метанол та їхні
    похідні (толуол, ксилол та складні спирти);
    проводів  із  фторопластовою  ізоляцією
    кремнійорганічними  лаками  з  одночасним
    термотренуванням                  7

    бронестрічки бітумними лаками           4

 21. Лудильник гарячим способом, зайнятий лудінням
   кабельних виробів та арматури            7

 22. Мастильник, який працює на:

    гарячих ділянках робіт у прокатному цеху      7

    дільницях гуморобній та гумоприготувальній     4

 23. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:

    у волочильних та холоднопрокатних цехах та
    відділеннях; на  гарячих ділянках  робіт
    біля свинцевих пресів               4

    у травильному відділенні; у гарячепрокатних
    цехах та відділеннях                7

 24. Машиніст стрейнера, зайнятий обробленням:

    фторопластової маси у гарячому стані        7

    інших матеріалів                  4

 25. Монтажник   технологічних   трубопроводів,
   зайнятий:

    роботою біля гарячепрокатних станів        7

    обслуговуванням  бітумосховища     та
    трубопроводів  з  гарячою  бітумною  та
    кабельною масою                  4

 26. Монтер кабельного виробництва, зайнятий тільки
   на роботах з паяння свинцем та його сплавами     7

 27. Нагрівальник  (зварник)  металу,  зайнятий
   нагріванням мідних та алюмінієвих зливків      7

 28. Намотувальник дроту та тросів, зайнятий на
   роботах із скловолокном та дротом, лудженим
   свинцево-олов'янистими сплавами           7

 29. Обплітальник проводів та кабелів, зайнятий
   обплетенням  дроту,  проводів  та  кабелів
   скловолокном та дротом, лудженим свинцево-
   олов'янистими сплавами                7

 30. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками
   та гумою, зайнятий обпресуванням:

    гумою гарячим способом на шприц-пресах та
    агрегатах  безперервної  вулканізації,  а
    також гумовою стрічкою в холодному стані      4

    пластмасами гарячим способом; фторопластом
    та його співполімерами гарячим способом      7

 31. Обпресувальник кабелів та проводів пластиками
   та гумою, зайнятий ізолюванням фторопластом та
   його співполімерами проводів та кабелів у
   гарячому стані                    7

 32. Обпресувальник кабелів свинцем чи алюмінієм,
   зайнятий обпресуванням гарячим способом:

    свинцем                      7

    алюмінієм                     4

 33. Оператор дротового прокатного стана, зайнятий
   на роботах з:

    гарячим металом                  7

    холодним металом                  4

 34. Перемотувальник, зайнятий:

    перемотуванням та  ремонтом освинцьованого
    кабелю;  проводів,  емальованих  лаками
    електроізоляційними та кремнійорганічними;
    кабельних виробів, ізольованих скловолокном;
    перемотуванням  та  гарячим  лагодженням
    кабельних виробів  із  поліхлорвініловими
    покриттями;  перемотуванням  просоченого
    джгуту                       4

    перемотуванням кабельних виробів, просочених
    кремнійорганічними лаками у сирому вигляді     7

 35. Підсобний робітник, зайнятий у  цехах  та
   відділеннях   ізолювання   проводів   із
   застосуванням кремнійорганічних лаків; у цехах
   та   відділеннях   емалювання   лаками
   електроізоляційними;   вантаженням    та
   розвантаженням технічного вуглецю (сажі)       7

 36. Пресувальник електротехнічних виробів        7

 37. Прокатник гарячого металу              7

 38. Пропарювач                      7

 39. Просівальник сипких матеріалів, зайнятий у
   кабельному виробництві                7

 40. Просочувальник електротехнічних виробів       7

 41. Просочувальник кабелів та проводів, зайнятий
   просочуванням:

    кремнійорганічними лаками             7

    сполуками із   застосуванням   бітуму,
    озокериту,  парафіну;  просочуванням  та
    сушінням  кабелів,  джгуту  та  паперу,
    маслонаповнених  кабелів  з  одночасним
    застосуванням паяння свинцево-олов'янистими
    припоями                      4

 42. Просочувальник кабелів та проводів, зайнятий
   сушінням поліхлорвінілового пластику, проводів
   та  кабелів,  ізольованих поліхлорвініловим
   пластиком                      4

 43. Різальник матеріалів кабельного виробництва,
   зайнятий   різанням  гуми,  склотканини,
   прогумованої тканини                 4

 44. Робітники, зайняті відвезенням гарячого металу
   у прокатному цеху                  7

 45. Робітники, зайняті очищенням та лагодженням
   тари та сит з-під сипких інгредієнтів гуми      4

 46. Розчиняльник лаку                  7

 47. Складач  навісок  інгредієнтів,  зайнятий
   складанням гумової маси               7

 48. Скручувальник виробів кабельного виробництва,
   зайнятий  на три-чотириліхтарних крутильних
   машинах                       4

 49. Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий:

    у цехах та відділеннях емалювання лаками
    електроізоляційними                7

    емалюванням іншими лаками гарячим способом
    (у тому числі масляними лаками)          4

 50. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  налагодженням
   устаткування  у  цехах  та  відділеннях
   волочильних,  бронювальних, гарячепрокатних,
   травильних,  емалювальних,  ізолювання  із
   застосуванням   кремнійорганічних   лаків,
   освинцювання                     4

 51. Термообробник проводів та кабелів, зайнятий на
   роботах з пластикатовою, фторопластовою та
   пластмасовою ізоляцією                7

 52. Термопластикаторник, зайнятий термообробленням
   каучуку                       7

 53. Токар, зайнятий обробленням прокатних валків     4

 54. Травильник, зайнятий травленням мідної катанки
   та підкатки                     7

 55. Шліфувальник,  зайнятий обробкою  прокатних
   валків                        4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 56. Майстер, зайнятий:

    у цехах та відділеннях емалювання лаками
    електроізоляційними;  цехах,  відділеннях,
    дільницях: емалювання, лакування лаками, що
    містять бензол, метанол та їхні похідні
    (толуол,  ксилол  та  складні  спирти);
    гумозаготівельному та гуморобному; свинцевих
    пресів; опресування пластмасами у гарячому
    стані; у цехах, відділеннях,  дільницях:
    гарячепрокатному, лудильному, травильному,
    відпалювальному                  7

    волочильному                    4

 57. Інженер-технолог, технік старший та технік,
   безпосередньо зайняті у цехах та відділеннях
   емалювання електроізоляційними лаками        4

      ВИРОБНИЦТВО ВУГІЛЬНИХ ТА ГРАФІТОВИХ
            ЕЛЕКТРОДІВ

 58. Робітники,  керівники  і  фахівці  цехові,
   безпосередньо   зайняті  у   виробництві
   електровугільних та електрощіткових виробів на
   основі зв'язувальних кам'яновугільного пеку та
   смоли, із застосуванням металевих порошків
   свинцю, міді та олова                7

     ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОКЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

          Р о б і т н и к и

 59. Армувальник   електрокерамічних   виробів,
   зайнятий на роботах із застосуванням:

    свинцевих сплавів                 7

    цементного розчину                 4

 60. Вибивальник виробів із гіпсових форм, зайнятий
   вибиванням електрокерамічних виробів         4

 61. Вибірник фарфорових, фаянсових і керамічних
   виробів,  зайнятий  вибиранням  керамічних
   виробів із капселів після випалу           4

 62. Глазурувальник електрокерамічних виробів       4

 63. Готувач мас, зайнятий заготовкою капсельної
   маси та готуванням керамічної маси          7

 64. Дробильник-розмелювач, зайнятий:

    дробленням  (розмелюванням)   керамічних
    матеріалів на дробарках та бігунах         7

    розмелюванням керамічних матеріалів у млинах    4

 65. Забирач фарфорових, фаянсових та керамічних
   виробів, зайнятий забиранням електрокерамічних
   виробів                       4

 66. Ливарник гіпсових форм                4

 67. Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням
   деталей бензином                   4

 68. Модельник керамічного виробництва          4

 69. Обпалювач електрокерамічних виробів, зайнятий:

    під час випалу у круглих горнах          7

    у тунельних печах                 4

 70. Оправник електрокерамічних виробів, зайнятий
   на роботі сухим способом               7

 71. Оправник-чистильник,   зайнятий   чищенням
   керамічних виробів сухим способом          7

 72. Пресувальник  електрокерамічних  виробів  у
   гумових формах                    4

 73. Робітники, зайняті на електричних та термічних
   випробуваннях фарфорових ізоляторів         4

 74. Робітники,  зайняті  механічною  обробкою
   керамічних виробів сухим способом          7

 75. Склеювач електрокерамічних виробів, зайнятий
   на роботі з діановою та епоксидною смолами      4

 76. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   устаткування  на  дільницях  приготування
   керамічної та капсельної маси та на дільницях
   круглих горнів                    4

 77. Ставильник-вибірник виробів з печей, зайнятий
   роботою біля:

    круглих горнів                   7

    тунельних печей                  4

 78. Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних
   виробів  і  сировини,  зайнятий  сушінням
   керамічних виробів                  4

 79. Фільтр-пресувальник,   зайнятий   фільтр-
   пресуванням керамічної маси             4

 80. Формувальник електрокерамічних виробів        4

 81. Шліфувальник  електрокерамічних   виробів,
   зайнятий шліфуванням сухим способом         7

          К е р і в н и к и

 82. Майстер, безпосередньо зайнятий у гарячих та
   глазурувальних цехах                 7

    ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

          Р о б і т н и к и

 83. Апаратник-сушильник,   зайнятий   сушінням
   електроізоляційних матеріалів  та  виробів,
   просочених:

    кремнійорганічними лаками та  лаками,  що
    містять 40 відсотків та більше бензолу,
    толуолу, ксилолу, токсичні розчинники та
    токсичні компоненти                7

    іншими лаками                   4

 84. Варник  електроізоляційних лаків, смол  та
   мастик, зайнятий варінням синтетичних смол на
   основі фенолу, крезолу, аніліну, формаліну, а
   також варінням смол та лаків із застосуванням
   як розчинники ацетону, бутанолу, метанолу та
   ароматичних вуглеводів                7

 85. Дробильник, зайнятий розмелюванням смоли       7

 86. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, безпосередньо зайнятий у
   цехах та відділеннях виробництва штучних смол,
   лаків,  емалей,  шаруватих  пластиків,  у
   просочувальному та пресовому цехах          7

 87. Кабестанник                     7

 88. Клеїльник  міканітів,  зайнятий  клеєнням
   мікаслюдиніту,  мікафолію,  міканіту  та
   мікастрічок із застосуванням лаків, що містять
   токсичні розчинники                 7

 89. Клеїльник плівкоелектрокартону            7

 90. Комірник, зайнятий відпусканням хімсировини та
   хімпродуктів у закритих складах           4

 91. Контролер, безпосередньо зайнятий у пресових
   цехах та відділеннях виробництва пластмас та
   шаруватих пластиків                 4

 92. Контролер  у виробництві електроізоляційних
   матеріалів, безпосередньо зайнятий:

    у цехах  та відділеннях: просочувальному,
    лаковарильному   та    намотувальному,
    смоловарильному (штучні смоли); приготування
    кремнійорганічних лаків та лаків, що містять
    40 та більше відсотків бензолу, толуолу,
    ксилолу                      7

    випробуванням фольгованих матеріалів        4

 93. Лакувальник електроізоляційних  виробів  та
   матеріалів, зайнятий роботою з лаками, що
   містять токсичні речовини              7

 94. Накатник-обкатник                  7

 95. Намотувальник електроізоляційних виробів       7

 96. Обпалювач слюди                   4

 97. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий:

    у цехах та відділеннях виробництва штучних
    смол, лаків, емалей та у просочувальних
    цехах                       7

    у пресових цехах та відділеннях виробництва
    пластмас та шаруватих пластиків          4

 98. Пресувальник ізоляційних матеріалів         7

   Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий:

    прибиранням виробничих приміщень у цехах та
    відділеннях виробництва штучних смол, лаків,
    емалей та у просочувальному цеху          7

    у пресових цехах та відділеннях виробництва
    пластмас та шаруватих пластиків          4

 99. Просочувальник паперу та паперових виробів      7

 100. Просочувальник паперу та тканини           7

 101. Регенераторник слюди                 7

 102. Робітники,  зайняті механічною  та  ручною
   обробкою деталей (виробів) із склотекстоліту     7

 103. Робітники,  зайняті зачищенням виробів  із
   склотканини, просоченої епоксидними смолами
   або кремнійорганічними лаками            7

 104. Розподілювач робіт, зайнятий безпосередньо у
   просочувальному  та  пресовому  цехах  та
   відділеннях                     4

 105. Розчиняльник  лаку, зайнятий  приготуванням
   кремнійорганічних лаків та лаків, що містять
   40  та більше відсотків бензолу, толуолу,
   ксилолу; електроізоляційних лаків, що містять
   токсичні розчинники та токсичні компоненти      7

 106. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  налагодженням
   устаткування  у  цехах  та  відділеннях
   приготування та застосування лаків, що містять
   токсичні розчинники та токсичні компоненти      7

 107. Слюсар-ремонтник та монтажник технологічних
   трубопроводів, слюсар з виготовлення вузлів та
   деталей   технологічних   трубопроводів,
   безпосередньо зайняті у цехах та відділеннях
   виробництва  штучних смол, лаків,  емалей,
   шаруватих  пластиків, у просочувальних  та
   пресових цехах                    7

 108. Сортувальник електроізоляційних матеріалів      4

 109. Укладальник-пакувальник,   який   працює
   безпосередньо  у  цехах  та  відділеннях
   просочувальному та пресовому             4

 110. Фрезерувальник,   токар,   шліфувальник,
   свердлувальник, зайняті механічною обробкою
   текстоліту, міканіту, гетинаксу  та  інших
   шаруватих пластиків                 4

      К е р і в н и к и та ф а х і в ц і

 111. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті в
   цехах та відділеннях виробництва штучних смол,
   лаків,   емалей,  шаруватих   пластиків,
   просочувальних та пресових цехах           7

        ЗАГОТІВЕЛЬНО-ІЗОЛЯЦІЙНІ ТА
       НАМОТУВАЛЬНО-ОБМОТУВАЛЬНІ РОБОТИ

          Р о б і т н и к и

 112. Бандажувальник,  зайнятий паянням  бандажів
   свинцево-олов'янистим припоєм            4

 113. Виробник трафаретів, шкал та плат, зайнятий на
   роботах із травлення та гальванопокриття       4

 114. Електромонтажник-схемник,  зайнятий  більше
   половини  робочого часу паянням  свинцево-
   олов'янистими  сплавами в  електротехнічній
   промисловості                    4

 115. Заготівник ізоляційних деталей, зайнятий на
   роботі із заготовлення ізоляційних матеріалів:

    просочених кремнійорганічними  лаками  та
    лаками, що містять 20 відсотків та більше
    бензолу, толуолу, ксилолу             7

    із скловолокна, склотканини, склострічки, а
    також матеріалів, просочених лаками,  що
    містять менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
    ксилолу та інших токсичних розчинників       4

 116. Ізолювальник, зайнятий ізолюванням секцій та
   котушок:

    сирою мікастрічкою, виготовленою на лаках,
    що містять 20 відсотків та більше бензолу,
    толуолу,  ксилолу  або  скломікострічкою,
    промазаною  кремнійорганічними   лаками;
    скляною ізоляцією (склотканина, скловолокно,
    склострічка)    із     застосуванням
    кремнійорганічних лаків              7

    сирою мікастрічкою, виготовленою на лаках,
    що містять менше 20 відсотків  бензолу,
    толуолу,  ксилолу  або  інші  токсичні
    розчинники; скляною ізоляцією (склотканина,
    скловолокно, склострічка), поліхлорвініловою
    стрічкою у гарячому стані  та  листовим
    азбестом                      4

 117. Ізолювальник, зайнятий ізолюванням  обмоток
   трансформаторів епоксидними та поліефірними
   смолами;  виробник  стрічкових  осердь  та
   відпальник-вакуумник, зайняті на роботах із
   застосуванням чотирихлористого вуглецю        7

 118. Контролер  у виробництві електроізоляційних
   матеріалів,  безпосередньо  зайнятий   в
   ізоляційних, обмотувальних цехах (дільницях)
   контролем  обмоток  секцій  та  котушок,
   ізольованих   склоізоляцією  (склотканина,
   скловолокно, склострічка)              4

 119. Контролер  у виробництві електроізоляційних
   матеріалів, безпосередньо зайнятий прийманням
   та контролем секцій, котушок та ізоляційних
   матеріалів, а також підсобний робітник та
   майстер,  безпосередньо  зайняті  у  цехах
   (дільницях),   де  застосовується   сира
   мікастрічка, виготовлена:

    на кремнійорганічних лаках та лаках,  що
    містять  20 відсотків і більше бензолу,
    толуолу, ксилолу                  7

    на лаках, що містять менше 20 відсотків
    бензолу, толуолу, ксилолу             4

 120. Лакувальник електроізоляційних  виробів  та
   матеріалів                      7

 121. Намотувальник котушок для електроприладів та
   апаратів, безпосередньо зайнятий на роботах із
   застосуванням:

    сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
    містять 20 відсотків та більше бензолу,
    толуолу, ксилолу                  7

    скляної ізоляції (склотканина, скловолокно,
    склострічка), сирої мікастрічки, що містить
    менше 20 відсотків бензолу, толуолу, ксилолу
    або інші токсичні розчинники            4

 122. Намотувальник котушок та секцій електромашин,
   безпосередньо  зайнятий  намотуванням  із
   застосуванням:

    сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
    містять 20 відсотків та більше бензолу,
    толуолу, ксилолу                  7

    скляної ізоляції (склотканина, скловолокно,
    склострічка), сирої мікастрічки, що містить
    менше  20  відсотків  бензолу, толуолу,
    ксилолу або інші токсичні розчинники        4

 123. Намотувальник   котушок   трансформаторів,
   безпосередньо  зайнятий  намотуванням  із
   застосуванням:

    сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
    містять 20 відсотків та більше бензолу,
    толуолу, ксилолу                  7

    скляної ізоляції (склотканина, скловолокно,
    склострічка), сирої мікастрічки, що містить
    менше 20 відсотків бензолу, толуолу, ксилолу
    або інші токсичні розчинники            4

 124. Обмотувальник елементів електричних  машин,
   зайнятий ізолюванням схем та з'єднань  із
   застосуванням:

    сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
    містять 20 відсотків та більше бензолу,
    толуолу,  ксилолу  або  скломікастрічки,
    виготовленої на кремнійорганічних лаках      7

    сирої мікастрічки, виготовленої на лаках, що
    містять менше 20 відсотків бензолу, толуолу,
    ксилолу або  інші  токсичні  розчинники;
    скляної ізоляції (склотканина, скловолокно,
    склострічка), а також  із  застосуванням
    електрозварювання                 4

 125. Обмотувальник елементів електричних  машин,
   зайнятий  обмотуванням  із  застосуванням
   кремнійорганічних лаків               7

 126. Обмотувальник елементів електричних  машин,
   зайнятий обмотуванням статорів та роторів:

    проводом та секціями, ізольованими скляною
    ізоляцією   (склотканина,   скловолокно,
    склострічка)                    4

    скляною ізоляцією з одночасним застосуванням
    матеріалів,  що містять токсичні хімічні
    речовини                      7

 127. Паяльщик, зайнятий лудінням та паянням обмоток
   електричних машин                  7

 128. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
   намотувальному, обмотувальному та ізоляційному
   цехах (дільницях), де застосовується скляна
   ізоляція                       4

 129. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
   цехах (дільницях), де застосовується  сира
   мікастрічка, виготовлена на:

    кремнійорганічних лаках та лаках, що містять
    20 відсотків та більше бензолу, толуолу,
    ксилолу                      7

    лаках, що  містять  менше  20  відсотків
    бензолу, толуолу, ксилолу             4

 130. Пресувальник ізоляційних матеріалів, зайнятий
   пресуванням ізоляційних матеріалів у гарячому
   стані                        7

 131. Пресувальник секцій, котушок та ізоляційних
   деталей електричних машин і апаратів, зайнятий
   гарячим пресуванням ізоляційних матеріалів,
   виготовлених із застосуванням:

    кремнійорганічних, бакелітових  та  інших
    лаків, що містять токсичні розчинники       7

    інших лаків                    4

 132. Прибиральник    виробничих    приміщень,
   безпосередньо зайнятий прибиранням виробничих
   приміщень у намотувальному, обмотувальному та
   ізоляційному   цехах   (дільницях),   де
   застосовується скляна ізоляція            4

 133. Просочувальник  електротехнічних  виробів,
   зайнятий просочуванням лаками, що  містять
   токсичні речовини, та бітумом            7

 134. Робітники, зайняті зачищенням мідних автошин
   та проводів від скляної ізоляції           7

 135. Робітники, зайняті жолобуванням колекторів з
   ізоляцією з міканіту                 4

 136. Робітники   підприємств,  що  виробляють
   турбогенератори та гідрогенератори, зайняті
   приготуванням ізоляційної суміші, ізоляції та
   пресуванням  стрижнів  турбогенераторів  та
   гідрогенераторів із застосуванням епоксидної
   смоли, стиролу, малеїнового  ангідриду  та
   поліефірів                      7

 137. Робітник,  зайнятий  зважуванням   сирої
   мікастрічки, виготовленої на:

    кремнійорганічних лаках,  що  містять  20
    відсотків  та  більше  бензолу, толуолу,
    ксилолу                      7

    лаках, що  містять  менше  20  відсотків
    бензолу, толуолу, ксилолу             4

 138. Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий в
   ізоляційному, намотувальному, обмотувальному
   цехах  (дільницях) комплектуванням  виробів
   (деталей), ізольованих скляною ізоляцією та
   кремнійорганічними лаками              4

 139. Розтягальник секцій та котушок електричних
   машин, зайнятий розтяганням та рихтуванням
   секцій, ізольованих скляною ізоляцією        4

 140. Свердлувальник, зайнятий на роботах з обробки
   азбоцементу                     4

 141. Складальник обмоток трансформаторів         4

 142. Складальник-обробник котушок трансформаторів,
   зайнятий на роботах із стягування, обробки та
   пресування гарячих обмоток, просочених лаками    4

 143. Складальник   трансформаторів,   зайнятий
   заливанням трансформаторів маслом та совтолом    4

 144. Слюсар з виводів та обмоток електричних машин    4

 145. Токар,  зайнятий  проточуванням  колекторів
   якорів з ізоляцією з міканіту            4

 146. Токар, зайнятий обробленням азбоцементу       4

 147. Фрезерувальник,   зайнятий   обробленням
   азбоцементу                     4

          К е р і в н и к и

 148. Майстер, безпосередньо зайнятий у цехах, на
   дільницях, де застосовується сира мікастрічка,
   виготовлена:

    на кремнійорганічних  лаках та лаках, що
    містять 20 відсотків та більше бензолу,
    толуолу, ксилолу                  7

    лаках, що  містять  менше  20  відсотків
    бензолу, толуолу, ксилолу             4

         ВИРОБНИЦТВО АКУМУЛЯТОРІВ
         ТА ЕЛЕКТРИЧНИХ БАТАРЕЙ

      Виробництво кислотних (свинцевих)
            акумуляторів

          Р о б і т н и к и

 149. Автоклавник-сушильник акумуляторних пластин у
   виробництві свинцевих акумуляторів          7

 150. Апаратник  електролізу, зайнятий одержанням
   водню електролізом                  4

 151. Вантажник,  зайнятий  завантаженням   та
   вивантаженням свинцю, свинцевих окислів та
   виробів  з  них  у  цехах:  млиновому,
   намазувальному,  формувальному,  ливарному,
   трубконабивальному,      глетомішальному,
   складальному                     7

 152. Варник  електроізоляційних лаків, смол  та
   мастик, зайнятий варінням мастик для свинцевих
   акумуляторів                     7

 153. Варник суспензій                   7

 154. Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий ремонтом
   спецвзуття, забрудненого свинцем           4

 155. Випробувач-формувальник,       зайнятий
   випробуванням-формуванням акумуляторів        7

 156. Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві
   кислотних (свинцевих) акумуляторів          7

 157. Водій  електро- та автовізка, зайнятий  у
   млиновому,  намазувальному,  формувальному,
   ливарному, трубконабивальному та складальному
   цехах                        7

 158. Гардеробник,  безпосередньо  зайнятий  у
   млиновому,  намазувальному,  формувальному,
   ливарному, трубконабивальному, глетомішальному
   та складальному цехах                4

 159. Готувач активних мас                 7

 160. Готувач розчинів та електролітів, зайнятий
   приготуванням електролітів              7

 161. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий безпосередньо в
   млиновому,  намазувальному,  формувальному,
   ливарному, трубконабивальному, глетомішальному
   та складальному цехах                7

 162. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий ремонтом обмоток
   електродвигунів з основних цехів виробництва
   кислотних  (свинцевих)  акумуляторів  поза
   приміщеннями цих цехів                4

 163. Комірник, зайнятий безпосередньо в млиновому,
   намазувальному,  формувальному,  ливарному,
   трубконабивальному,   глетомішальному   та
   складальному цехах                  7

 164. Комірник,  зайнятий зберіганням  спецодягу,
   забрудненого свинцем                 4

 165. Контролер  в  акумуляторному й елементному
   виробництві, зайнятий у виробництві кислотних
   (свинцевих)  акумуляторів  прийманням  та
   поопераційним  контролем  у   млиновому,
   намазувальному,  формувальному,  ливарному,
   глетомішальному,      трубконабивальному,
   складальному  цехах та прийманням  готової
   продукції                      7

 166. Лаборант хімічного аналізу, зайнятий відбором
   та аналізом проб у млиновому, намазувальному,
   формувальному,  ливарному,  глетомішальному,
   трубконабивальному, складальному цехах        7

 167. Ливарник виробів із свинцевих сплавів        7

 168. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий  пранням  спецодягу,  забрудненого
   свинцем                       7

 169. Машиніст  млина,  зайнятий  розмелюванням
   свинцевого порошку                  7

 170. Мішальник  сухої  маси  (для  свинцевих
   акумуляторів)                    7

 171. Намазувальник акумуляторних пластин         7

 172. Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)        7

 173. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
   млиновому,  намазувальному,  формувальному,
   ливарному, глетомішальному, трубконабивальному
   та складальному цехах                7

 174. Підсобний робітник, зайнятий прибиранням тари
   з-під  глету  та  сурику  та  відходів
   акумуляторного виробництва на території заводу    7

 175. Плавильник свинцевих сплавів             7

 176. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
   ремонтом та зшиванням стрічок на намазувальних
   машинах в акумуляторному виробництві         7

 177. Робітники,  зайняті  зачищенням  свинцевих
   деталей ручним способом               7

 178. Розрубник  акумуляторних пластин,  зайнятий
   штампуванням-розділенням відформованих пластин    7

 179. Складальник свинцевих акумуляторів та батарей,
   зайнятий  складанням кислотних  (свинцевих)
   акумуляторів                     7

 180. Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо  у
   млиновому,  намазувальному,  формувальному,
   ливарному, трубконабивальному, глетомішальному
   та складальному цехах                7

 181. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   свинцевих пластин ручним способом; свинцевих
   акумуляторів у приміщенні складального цеху     7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 182. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на
   виробничих   дільницях   у   млиновому,
   намазувальному,  формувальному,  ливарному,
   трубконабивальному,   глетомішальному   та
   складальному цехах акумуляторного виробництва    7

       Виробництво лужних акумуляторів

          Р о б і т н и к и

 183. Апаратник з окислення кадмію, зайнятий  у
   виробництві лужних акумуляторів           7

 184. Апаратник  хімводоочищення,  зайнятий  на
   дільницях виготовлення активних мас         4

 185. Випробувач-формувальник,       зайнятий
   амальгамуванням:

    електродних пластин                7

    інших видів пластин                4

 186. Виробник сепараторів, зайнятий у виробництві
   лужних акумуляторів                 4

 187. Водій електро- та автовізка, безпосередньо
   зайнятий на дільницях виготовлення активних
   мас та ламельних електродів             4

 188. Готувач активних мас                 7

 189. Готувач розчинів та електролітів, зайнятий:

    у цехах активних мас                7

    приготуванням електроліту             4

 190. Електродник  безламельних  чи  ламельних
   акумуляторів та елементів, зайнятий:

    засипанням прес-форм порошком окису кадмію
    та  окису  цинку,  клеєнням  сепарації
    дихлоретаном,  амальгуванням  електродних
    пластин ртутною амальгамою; виготовленням
    негативного електрода для срібно-цинкових
    акумуляторів                    7

    на інших видах робіт                4

 191. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, безпосередньо зайнятий на
   дільницях  виготовлення  активних  мас  та
   ламельних і безламельних електродів         4

 192. Комірник, безпосередньо зайнятий тільки на
   дільницях  виготовлення  активних  мас  та
   ламельних електродів                 4

 193. Комірник, зайнятий прийманням, зберіганням та
   відпусканням кислот та лугів             4

 194. Контролер  в акумуляторному та елементному
   виробництві,  зайнятий  в  акумуляторному
   виробництві на дільницях приготування активних
   мас, виготовлення електродів, складання та
   зварювання   акумуляторів  та   батарей,
   фарбування, формування та гальванічній        4

 195. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   безпосередньо  зайнятий  пранням  спецодягу
   робітників, зайнятих на дільницях виготовлення
   активних  мас,  електродів  та  складання
   акумуляторів                     4

 196. Машиніст   механічного  чи  флотаційного
   збагачення руди, зайнятий у виробництві лужних
   акумуляторів з механічного збагачення руди; з
   хімічного  збагачення  руди,  приготування
   рудного концентрату та окису заліза         7

 197. Монтажник   технологічних   трубопроводів,
   безпосередньо  зайнятий   на   дільницях
   виготовлення  активних  мас  та  ламельних
   електродів                      4

 198. Налагоджувальник  автоматичних  ліній  і
   агрегатних верстатів, безпосередньо зайнятий
   на дільницях виготовлення активних мас та
   ламельних і безламельних електродів         4

 199. Налагоджувальник     холодноштампувального
   устаткування,  безпосередньо  зайнятий  на
   дільницях  виготовлення  активних  мас  та
   ламельних електродів                 4

 200. Намазувальник акумуляторних пластин, зайнятий
   роботю:

    з активними масами, що містять окис кадмію,
    цинку, ртуті, свинцю                7

    з іншими активними масами             4

 201. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий на
   дільницях  виготовлення  активних  мас  та
   ламельних електродів                 4

 202. Підсобний  робітник,  зайнятий  на  складі
   прийманням, зберіганням та відпусканням кислот
   та лугів                       4

 203. Підсобний робітник, зайнятий у формаційних
   цехах                        4

 204. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням дільниць виготовлення  активних
   мас,  ламельних  електродів  та  дільниць
   формування                      4

 205. Різальник металу на ножицях і пресах, зайнятий
   різанням електродних пластин на ножицях та
   пресах безпосередньо на дільниці складання
   електродів                      4

 206. Робітники,  безпосередньо зайняті  ремонтом
   серветок на дільницях виготовлення активних
   мас                         4

 207. Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий на
   дільницях  виготовлення  активних  мас  та
   ламельних електродів                 4

 208. Складальник лужних акумуляторів та батарей,
   зайнятий:

    складанням лужних  акумуляторів під  час
    роботи з лаками та  клеями, що містять
    токсичні  розчинники;  заливанням  грунт-
    шпаклівкою срібно-цинкових акумуляторів      7

    на інших роботах                  4

 209. Слюсар-ремонтник,  безпосередньо  зайнятий
   ремонтом   устаткування   на   дільницях
   виготовлення активних мас та ламельних  і
   безламельних електродів               4

 210. Фільтр-пресувальник, зайнятий у цехах активних
   мас                         4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 211. Майстер, майстер старший, начальник дільниці,
   інженер  зміни, безпосередньо  зайняті  на
   дільницях  виготовлення  активних  мас  та
   ламельних електродів                 4

       Виробництво електричних батарей

          Р о б і т н и к и

 212. Автоматник елементного виробництва          4

 213. Варник  електроізоляційних лаків, смол  та
   мастик                        7

 214. Готувач активних мас                 7

 215. Готувач розчинів та електролітів           7

 216. Заварник пасти                    4

 217. Заливальник смолкою, зайнятий на роботах з:

    пековою смолкою                  7

    бітумною смолкою                  4

 218. Ізолювальник елементного виробництва, зайнятий
   на  роботах  із застосуванням  лаків  або
   епоксидних смолок або інших композицій, що
   містять  поліхлорвініл;  з  парафінування
   парафіно-каніфольною композицією на потоці      4

 219. Контролер  в  акумуляторному й елементному
   виробництві, зайнятий:

    у  млиново-змішувальному,  пресовому  та
    електролітному цехах та відділеннях        7

    на дільницях складання галетних елементів,
    батарей та в пастонамазувальному відділенні    4

 220. Машиніст млинів                   7

 221. Налагоджувальник   автоматів   елементного
   виробництва,   зайнятий  у  складальному
   відділенні                      4

 222. Намазувальник електропровідного шару         4

 223. Намазувальник пасти                 4

 224. Обв'язувальник агломератів              4

 225. Обклеювач батарей, зайнятий на конвеєрі       4

 226. Підсобний робітник, зайнятий:

    у  млиново-змішувальному,  пресовому  та
    електролітному цехах та відділеннях        7

    на дільницях складання галетних елементів,
    батарей та в пастонамазувальному відділенні    4

 227. Пресувальник агломератів               7

 228. Прибиральник    виробничих    приміщень,
   безпосередньо зайнятий прибиранням виробничих
   приміщень:

    у  млиново-змішувальному,  пресовому  та
    електролітному цехах та відділеннях        7

    на дільницях складання галетних елементів,
    батарей та в пастонамазувальному відділенні    4

 229. Просівальник сипких матеріалів            7

 230. Просочувальник електротехнічних виробів       7

 231. Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий:

    у  млиново-змішувальному,  пресовому  та
    електролітному цехах та відділеннях        7

    на дільницях складання галетних елементів,
    батарей та в пастонамазувальному відділенні    4

 232. Складальник гальванічних елементів та батарей,
   зайнятий  складанням  галетних  елементів,
   секцій,  батарей  у  виробничому  потоці;
   заряджанням елементів                4

 233. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  налагодженням
   устаткування   пресового   та   млиново-
   змішувального відділень               7

 234. Сушильник елементного виробництва          7

 235. Шприцювальник                    7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 236. Керівники і  фахівці  змін,  безпосередньо
   зайняті у млиново-змішувальному та пресовому
   цехах та відділеннях                 7

 237. Робітники та майстри, безпосередньо зайняті у
   виробництві  джерел струму  (елементів  та
   батарей) на основі ртуті та її сполук        7

    Виробництво елементів і батарей на основі
         свинцю та його сполук

 238. Робітники та майстри, безпосередньо зайняті у
   виробництві  джерел струму  (елементів  та
   батарей) на основі свинцю та його сполук       7

       ВИРОБНИЦТВО АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ

          Р о б і т н и к и

 239. Апаратник змішування, зайнятий обслуговуванням
   змішувачів                      7

 240. Апаратник плавлення, зайнятий плавленням та
   облагородженням пеку                 7

 241. Апаратник  сушіння,  зайнятий   сушінням
   кізельгуру                      7

 242. Вантажник, зайнятий підвезенням пеку         7

 243. Гардеробник,   безпосередньо    зайнятий
   обслуговуванням працівників виробництва       7

 244. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, безпосередньо зайнятий в
   основних виробничих цехах              7

 245. Ізолювальник з термоізоляції             7

 246. Комірник, зайнятий зберіганням та видаванням
   хімсировини                     7

 247. Кочегар технологічних печей             7

 248. Машиніст шприц-машини                7

 249. Машиніст  млинів,  зайнятий  розмелюванням
   кізельгуру                      7

 250. Прибиральник    виробничих    приміщень,
   безпосередньо зайнятий в основних виробничих
   цехах                        7

 251. Пробовідбірник, зайнятий відбором проб  та
   контролем  безпосередньо  у  виробництві
   асфальтопекової маси                 7

 252. Робітники, зайняті розпушуванням волокнистих
   матеріалів                      7

 253. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  ремонтом  та
   обслуговуванням  устаткування  в  основних
   виробничих цехах                   7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 254. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
   виробництві асфальтопекової маси           7

    ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З АСФАЛЬТОПЕКОВОЇ МАСИ
          ТА ПРЕС-МАТЕРІАЛІВ

          Р о б і т н и к и

 255. Апаратник змішування, зайнятий виготовленням
   композицій                      7

 256. Вантажник, зайнятий підвезенням сировини та
   відвезенням баків                  7

 257. Виробник деталей та вузлів трубопроводів з
   пластмас, зайнятий згинанням царг          7

 258. Гардеробник,  безпосередньо  зайнятий  у
   виробничих цехах                   7

 259. Дробильник,  зайнятий  дробленням  відходів
   пресування                      7

 260. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, безпосередньо зайнятий у
   пресовому цеху                    7

 261. Зварник пластмас, зайнятий зварюванням вставок
   струмами високої частоти               7

 262. Комірник, зайнятий на складі баків, феноліту,
   ігеліту, свинцевих втулок              7

 263. Контролер, зайнятий прийманням асфальтопекових
   баків та виробів з пластмас             7

 264. Лаборант  хімічного аналізу,  безпосередньо
   зайнятий у виробництві виробів з пластмас      7

 265. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   обслуговуванням  установок,   розташованих
   безпосередньо у пресовому цеху            7

 266. Оброблювач  виробів  з пластмас,  зайнятий
   зачищенням:

    баків, а також обробкою свинцевих втулок,
    запресованих у кришках               7

    кришок                       4

 267. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
   пресовому цеху                    7

 268. Пресувальник виробів з пластмас           7

 269. Прибиральник  виробничих  приміщень   та
   прибиральник  службових приміщень,  зайняті
   прибиранням душових та санвузлів           7

 270. Різальник заготовок та виробів з пластичних
   мас,  зайнятий  рубанням  заготовок  з
   асфальтопекової маси                 7

 271. Робітники, зайняті приготуванням клею  для
   склеювання виробів з асфальтопекової маси та
   прес-матеріалів                   7

 272. Склеювач, зайнятий склеюванням вставок        7

 273. Слюсар-ремонтник,   зайнятий   ремонтом,
   налагодженням та обслуговуванням устаткування
   в основних виробничих цехах             7

 274. Таблетувальник                    7

 275. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   акумуляторних баків безпосередньо у пресовому
   цеху                         7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 276. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на
   виробничих дільницях                 7

        ВИРОБНИЦТВО ПОТУЖНОСТРУМОВИХ
           КОНДЕНСАТОРІВ

 277. Контролер  складання  електричних  машин,
   апаратів та приладів, безпосередньо зайнятий у
   просочувальному цеху                 4

 278. Підсобний робітник, безпосередньо зайнятий у
   просочувальному цеху                 4

 279. Прибиральник    виробничих    приміщень,
   безпосередньо зайнятий у просочувальному цеху    4

 280. Просочувальник  електротехнічних  виробів,
   зайнятий:

    вантаженням та вивантаженням конденсаторів
    у  вакуумні   шафи  для  просочування
    трихлордифенілом  та  його  похідними;
    просочуванням  конденсаторним  маслом  та
    одночасним виконанням роботи з вантаження
    та вивантаження конденсаторів із вакуум-
    установки та запаювання заливальних отворів
    свинцевими припоями                7

    веденням та контролем технологічного процесу
    просочування                    4

 281. Робітники,     зайняті    регенерацією
   трихлордифенілу                   7

 282. Розподілювач робіт, безпосередньо зайнятий у
   просочувальному цеху                 4

 283. Складальник  потужнострумових конденсаторів,
   зайнятий  монтажем  з  паянням  свинцевими
   припоями,  а  також  ремонтом  просочених
   конденсаторів                    7

 284. Слюсар-ремонтник,  безпосередньо  зайнятий
   обслуговуванням та ремонтом устаткування у
   просочувальному цеху                 4

    VIII. ВИРОБНИЦТВО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ РАДІО,
         ТЕЛЕБАЧЕННЯ ТА ЗВ'ЯЗКУ

       ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ І
        НАПІВПРОВІДНИКОВИХ ПРИЛАДІВ

  1. Аквадувальник, зайнятий:

    на роботах з плавиковою кислотою          7

    нанесенням суспензій пульверизатором        4

  2. Алундувальник                    7

  3. Апаратник   газогенерації,  зайнятий   у
   виробництві масок кольорових кінескопів       7

  4. Апаратник хлорування, зайнятий у виробництві
   масок кольорових кінескопів             7

  5. Апаратник  печей  відновлення,  зайнятий
   відновленням металевих порошків тугоплавких
   металів                       7

  6. Вальцювальник  холодного  металу,  зайнятий
   вальцюванням тугоплавких металів           4

  7. Випробувач  деталей та приладів,  зайнятий
   випробуванням:

    електровакуумних  приладів на  установках
    УКХ та на дільницях із застосуванням ртуті     7

    освітлювальних    електроламп     та
    електровакуумних приладів             4

  8. Відкатник-вакуумник, зайнятий роботами:

    на   постах   та   багатопозиційному
    устаткуванні з парортутними насосами або з
    апаратурою, що має відкриті поверхні ртуті     7

    на  багатопозиційному  устаткуванні  з
    газовими пальниками; на постах з газовими
    пальниками                     4

  9. Відпальник-вакуумник, зайнятий відпалюванням:

    у електричних і газових печах           4

    на установці з ртутними контактами         7

 10. Волочильник дроту, зайнятий волочінням дроту з
   тугоплавких металів під час роботи на газових
   печах                        7

 11. Дистилювальник ртуті                18

 12. Дозувальник  ртуті, зайнятий у виробництві
   електровакуумних приладів дозуванням:

    відкритої ртуті ручним способом          18

    ртуті механізованим способом            7

 13. Заварник електровакуумних приладів, заварник
   напівпровідникових приладів             7

 14. Заварник на високочастотному індукторі        4

 15. Заготівник газопоглинача               4

 16. Заготівник деталей електровакуумних приладів,
   зайнятий:

    на дільницях  із  застосуванням відкритої
    ртуті;  на  складальних  лінійках,  де
    встановлені автомати з газовими пальниками;
    вийманням деталей із бракованих радіоламп     7

    на дільницях, де встановлені автомати  з
    газовими   пальниками;   операціями  з
    виготовлення підігрівачів, покритих алундом    4

 17. Заготівник хімічних напівфабрикатів, зайнятий:

    роботами із  застосуванням  солей  барію,
    свинцю, ванадію, сурми, срібла, розчинників,
    міцних кислот, лугів та кремнієорганічних
    сполук                       7

    приготуванням мастики для цоколівки        4

 18. Заготівник    хімічних   напівфабрикатів
   тугоплавких металів                 7

 19. Заливальник компаундами, зайнятий лакуванням
   переходів і деталей лаками, що містять бензол,
   метанол, толуол, ксилол та складні спирти      7

 20. Заливальник цоколів:

    розплавленим склом                 7

    мастикою та іншими матеріалами           4

 21. Зварник виробів з тугоплавких металів        7

 22. Зварник електровакуумних приладів          4

 23. Карбідувальник                    4

 24. Карбонізатор                     7

 25. Коваль-штампувальник на ротаційних машинах      7

 26. Контролер  деталей  та приладів,  зайнятий
   контролем електровакуумних приладів:

    на складальних лінійках  електроламп; на
    дільниці виготовлення оксидних катодів       7

    безпосередньо на дільницях, де встановлені
    автомати  з газовими пальниками, гарячої
    обробки скла, термообробки металу, нанесення
    люмінофора,   технохімічних   операцій,
    скловарних, виготовлення спіралей         4

 27. Ливарник радіокераміки та феритів          4

 28. Люмінофорник-екранувальник              7

 29. Магнезувальник-вакуумник               7

 30. Маркувальник деталей та приладів, зайнятий
   маркуванням:

    електровакуумних приладів на устаткуванні
    з газовими пальниками               4

    на автоматах з газовими пальниками         7

 31. Матувальник-вакуумник                7

 32. Матувальник-вакуумник,  зайнятий  матуванням
   ручним способом методом травлення плавиковою
   кислотою                       7

 33. Машиніст  просіювальних установок, зайнятий
   просіюванням порошків тугоплавких металів      7

 34. Мийник  колб  із  застосуванням  кислотних
   розчинів, зайнятий на роботах з плавиковою
   кислотою                       7

 35. Монтажник-вакуумник, зайнятий  роботами  на
   складальних лінійках, де встановлені автомати
   з   газовими  пальниками;  виготовленням
   рентгенівських  трубок  із  застосуванням
   свинцевого порошку                  7

 36. Налагоджувальник автоматів зварювання виводів,
   зайнятий газовим зварюванням             4

 37. Налагоджувальник технологічного устаткування,
   зайнятий:

    налагодженням та регулюванням устаткування
    з газовими пальниками               7

    на дільницях випробування та відкачування
    рентгенівських трубок               4

 38. Налагоджувальник технологічного устаткування,
   зайнятий  налагодженням  та  регулюванням
   устаткування  з  газовими  пальниками  у
   напівпровідниковому виробництві           7

 39. Намотувальник  дроту та  тросів,  зайнятий
   перемотуванням дроту та спіралей з тугоплавких
   металів                       4

 40. Обпалювач ламп                    7

 41. Обпалювач  радіокераміки, п'єзокераміки  та
   феритів,  зайнятий обпалюванням (за  умови
   завантаження ручним способом) у:

    електричних печах                 4

    газових печах                   7

 42. Оксидувальник-вакуумник, зайнятий на роботах з
   пульверизатором та електрофорезом          7

 43. Оператор  прецизійного  різання,  оператор
   дифузійних  процесів,  зайняті  різанням
   напівпровідникових матеріалів            4

 44. Оператор нанесення газопоглинача та оператор
   прецизійної фотолітографії              7

 45. Оператор із захисних покриттів у виробництві
   масок кольорових кінескопів             7

 46. Оператор  термоз'єднань,  зайнятий  паянням
   напівпровідників     свинцево-олов'янистим
   припоєм                       4

 47. Оператор ультразвукових установок          4

 48. Плавильник-ливарник  прецизійних  сплавів,
   зайнятий на роботах з токсичними речовинами
   (фосфором, сурмою, кадмієм, свинцем)         7

 49. Плавильник металу та сплавів, зайнятий  у
   виробництві напівпровідникових приладів та у
   виробництві   електровакуумних   приладів
   плавленням припоїв; приготуванням свинцевого
   припою; виплавленням танталу             7

 50. Полірувальник волок з алмазів та надтвердих
   матеріалів                      4

 51. Пресувальник  твердих  сплавів,  зайнятий
   пресуванням тугоплавких металів           7

 52. Промивальник  деталей та вузлів,  зайнятий
   промиванням  із  застосуванням  кислотних
   розчинів та органічних розчинників:

    трихлоретилену, дихлоретану та плавикової
    кислоти                      7

    різних кислот                   4

 53. Прокатник   гарячого  металу,   зайнятий
   прокатуванням тугоплавких металів          7

 54. Протиральник  електровакуумних   приладів,
   зайнятий роботами:

    із застосуванням токсичних розчинників       4

    на складальних лінійках,  де встановлені
    автомати з газовими пальниками           7

 55. Складальник  напівпровідникових  приладів,
   зайнятий на роботах з механічної  обробки
   графіту                       4

 56. Терміст                       4

 57. Травильник прецизійного травлення, зайнятий
   травленням кристалів та переходів на роботах з
   кислотами, перекисом водню та лугами         7

 58. Укладальник  деталей та виробів,  зайнятий
   укладенням деталей електровакуумних приладів
   (катодів) на дільниці виготовлення оксидних
   катодів                       7

 59. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   приладів  на  складальних  лінійках,  де
   встановлені автомати з газовими пальниками      7

 60. Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
   роботах  з фарбами та лаками, що містять
   бензол, метанол та їх похідні (толуол, ксилол
   і складні спирти)                  7

 61. Цокольник:

    зайнятий на  операції  паяння  виводів
    свинцево-олов'янистими припоями          7

    який працює на устаткуванні  з  газовими
    пальниками                     4

 62. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів    4

 63. Штампувальник  ніжок,  який  працює  на
   устаткуванні з газовими пальниками          7

         ВИРОБНИЦТВО СКЛОВИРОБІВ

          Р о б і т н и к и

 64. Видувальник скловиробів               7

 65. Витягальник з вироблення скляних труб та дроту    7

 66. Гончар                        4

 67. Готувач шихти напівпровідникових матеріалів     7

 68. Дробильник-розмелювач                7

 69. Засипальник шихти                  7

 70. Знімач  скла  і  скловиробів,  зайнятий
   сортуванням гарячих трубок та дроту         4

 71. Калібрувальник скловиробів, зайнятий гарячим
   калібруванням скла                  7

 72. Кварцодув                      7

 73. Кварцоплавильник                   7

 74. Лакувальник форм, зайнятий на  роботах  з
   токсичними розчинниками               7

 75. Оплавлювач скла                   7

 76. Оператор склоформувальних машин           7

 77. Пресувальник гарячого скла              7

 78. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням на дільницях варіння та гарячої
   обробки скла                     4

 79. Різальник скла на вогні               4

 80. Різальник  скла, зайнятий  різанням  сухим
   колесом                       7

 81. Розвальцювальник    скла,     зайнятий
   розвальцюванням скла ручним способом та на
   простих машинах з газовим підігріванням скла     7

 82. Складальник скломаси                 7

 83. Скловар                       7

 84. Склодув, зайнятий:

    на  склодувно-арматурних  та  склодувно-
    операційних роботах                4

    на  склодувно-універсальних  роботах  та
    видуванням з дроту                 7

 85. Сортувальник сировини, фарфорових, фаянсових і
   керамічних виробів, зайнятий сортуванням глини
   та шамоту                      4

 86. Формотримач                     7

 87. Хальмівник                      7

 88. Шліфувальник скловиробів, зайнятий шліфуванням
   скла сухим способом                 7

 89. Штенгелювальник, зайнятий роботами:

    на багатопозиційному устаткуванні з газовими
    пальниками                     7

    ручним способом                  4

          К е р і в н и к и

 90. Майстер,  майстер  старший,  безпосередньо
   зайняті  на дільницях готування шихти  та
   варіння скла                     7

     ВИРОБНИЦТВО АПАРАТУРИ ДЛЯ ТРАНСЛЯЦІЇ ТА
          РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ

 91. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів,
   заготівник     радіотакелажу      та
   електрорадіоелементів, зайняті на роботах із
   застосуванням свинцево-олов'янистого припою, а
   також на роботах із склоізоляції           4

 92. Градуювальник радіоапаратури,  зайнятий  на
   роботах:

    з плавиковою кислотою               7

    інших                       4

 93. Малювальник світними фарбами             7

 94. Монтажник  радіоелектронної  апаратури  та
   приладів,   зайнятий  паянням  свинцево-
   олов'янистими  сплавами не менше  половини
   робочого часу                    4

 95. Просочувальник  електротехнічних  виробів,
   зайнятий у виробництві радіо- та телефонної
   апаратури                      7

 96. Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
   роботах із застосуванням фарб, що містять
   бензол,  метанол та їхні похідні (толуол,
   ксилол і складні спирти)               4

        ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВ
     ЕЛЕКТРОВАКУУМНИХ ТА НАПІВПРОВІДНИКОВИХ
     ПРИЛАДІВ, СКЛОВИРОБІВ І АПАРАТУРИ ДЛЯ
      ТРАНСЛЯЦІЇ ТА РЕТРАНСЛЯЦІЇ ПЕРЕДАЧ

 97. Апаратник   електролізу,   зайнятий   на
   електролізерах відкритого типу            4

 98. Виробник трафаретів, шкал і плат, зайнятий на
   роботах   з   лудіння,  травлення   та
   гальванопокриття                   4

 99. Водій  електро-  та  автовізка,  підсобний
   робітник,  транспортувальник  і  вантажник,
   зайняті підвезенням шихти та скляного бою у
   цехах                        4

 100. Випробувач герметичності, зайнятий перевіркою
   конденсаторів на герметичність у  гарячому
   маслі,  етилен-гліколі та інших  токсичних
   речовинах                      4

 101. Виробник стрічкових осердь              4

 102. Гравер на роботах:

    з плавиковою кислотою               7

    інших                       4

 103. Доводжувач-притиральник, зайнятий на роботах
   сухим  способом на верстатах з абразивним
   інструментом                     7

 104. Комплектувальник  виробів  та  інструменту,
   розподілювач  робіт,  підсобний  робітник,
   прибиральник    виробничих    приміщень,
   безпосередньо   зайняті   на   дільницях
   випробування та відкачування рентгенівських
   трубок                        4

 105. Контролер  деталей та приладів,  контролер
   скляного   виробництва,  слюсар-ремонтник,
   електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, безпосередньо зайняті на
   дільницях варіння скла, гарячої обробки скла,
   термообробки  металу,  сушіння  виробів,
   нанесення люмінофорів, з газовими пальниками;
   у виробництві тугоплавких металів на дільницях
   приготування   шихти,  випробування   та
   відкачування рентгенівських трубок          4

 106. Металізатор, зайнятий металізацією:

    пульверизатором                  7

    хімічним способом, а також деталей у вакуумі    4

 107. Працівники,    зайняті    випробуванням
   електровакуумних приладів з анодною напругою
   понад 20 кВ                     7

 108. Працівники,    безпосередньо    зайняті
   виготовленням та застосуванням пасти "Цето" з
   вмістом 80 відсотків торію             21

 109. Робітники,  зайняті на  роботах  у  цехах
   складання, де у шихту вводиться  свинець,
   свинцевий сурик та миш'як              7

 110. Робітники,  керівники  і  фахівці  змін,
   безпосередньо зайняті у цехах та на дільницях
   виготовлення і регенерації електровакуумних
   приладів із застосуванням ртуті           7

 111. Слюсар-ремонтник; електромонтер з ремонту та
   обслуговування електроустаткування,  зайняті
   ремонтом лінії виготовлення масок кольорових
   кінескопів                      4

 112. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   ртутних приладів                   7

         ВИРОБНИЦТВО РАДІОДЕТАЛЕЙ

 113. Готувач  розчинів  і  сумішей,  зайнятий
   приготуванням срібної пасти із  технічного
   вуглецю (сажі)                    4

 114. Готувач  розчинів  і  сумішей,  зайнятий
   приготуванням маси із штучних смол (у тому
   числі електроізоляційної маси з нагріванням)
   із застосуванням токсичних розчинників        7

 115. Графітувальник                    4

 116. Заварник  ізоляторів,  який  працює  на
   устаткуванні з газовими пальниками та  на
   муфельних печах                   7

 117. Зачищувач,  який  працює із  застосуванням
   абразивних кругів та піскоструминного апарату    7

 118. Калібрувальник магнітопроводів            4

 119. Металізатор,    зайнятий    металізацією
   радіодеталей                     7

 120. Металізатор,  зайнятий  срібленням  ручним
   способом та пульверизатором             4

 121. Навивальник магнітопроводів             4

 122. Намотувальник котушок, зайнятий на роботах із
   застосуванням   сирої   мікастрічки   та
   склоізоляції                     4

 123. Оператор-нарізувач,  зайнятий  нарізуванням
   кераміки сухим способом               4

 124. Оператор-намазувальник, зайнятий  нанесенням
   суспензій  ручним способом; у  виробництві
   магнітопроводів                   4

 125. Паяльщик  радіодеталей,  зайнятий  паянням
   свинцем, оловом та їх сплавами:

    конденсаторів та корпусних деталей         7

    інших деталей                   4

 126. Просочувальник,  зайнятий  просочуванням  у
   вакуумних установках:

    при температурі розчинів від 100 град. C і
    вище, а також у відкритих ваннах          7

    при  температурі розчину нижче  ніж 100
    град. C                      4

 127. Різальник магнітопроводів              4

 128. Робітники,  зайняті  зачищенням  рамок  та
   очищенням вакуумних установок від срібла       7

 129. Скляр резисторів                   7

 130. Спікальник стрічкових осердь             4

 131. Травильник радіокераміки, зайнятий травленням
   плавиковою кислотою                 7

 132. Травильник фольги                  4

 133. Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
   роботах з нітролаками, що містять бензол,
   метанол та їх похідні (толуол, ксилол  і
   складні спирти), під час лакування:

    у відкритих ваннах                 7

    у закритих ваннах та напівавтоматах        4

 134. Формувальник фольги                 4

 135. Юстирувальник деталей та приладів, зайнятий
   шліфуванням абразивними кругами сухим способом    7

     ВИРОБНИЦТВО РАДІОКЕРАМІКИ, П'ЄЗОКЕРАМІКИ
            ТА ФЕРИТІВ

          Р о б і т н и к и

 136. Глазурувальник  електрокерамічних  виробів,
   зайнятий на роботах із свинцевою глазур'ю      7

 137. Дробильник-розмелювач                7

 138. Контролер  деталей  і  приладів,  слюсар-
   ремонтник, електромонтер  з  ремонту  та
   обслуговування   електроустаткування   і
   прибиральник    виробничих    приміщень,
   безпосередньо  зайняті  у  приміщеннях  з
   виробництва порошків та виробів із феритів      7

 139. Ливарник радіокераміки та феритів, зайнятий
   литтям:

    кераміки, що містить свинець            7

    керамічних деталей                 4

 140. Налагоджувальник     холодноштампувального
   устаткування, зайнятий налагодженням пресів та
   штампів на пресуванні виробів із феритів       7

 141. Обпалювач  радіокераміки, п'єзокераміки  та
   феритів                       7

 142. Парафінувальник                   4

 143. Пресувальник  виробів електронної  техніки,
   зайнятий пресуванням:

    феритових виробів; кераміки,  що містить
    свинець                      7

    керамічних виробів (деталей)            4

 144. Різальник радіокераміки та феритів          4

 145. Сушильник  деталей  та приладів,  зайнятий
   сушінням керамічних заготовок та радіодеталей
   після просочування, фарбування та лакування     4

 146. Формувальник радіокераміки              4

 147. Шліфувальник виробів електронної техніки, який
   працює  із застосуванням абразивних кругів
   сухим способом                    7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 148. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
   виробництві порошків та виробів із феритів      7

      ВИРОБНИЦТВО СЕЛЕНОВИХ І КУПРОКСНИХ
         ЕЛЕМЕНТІВ ТА ВИПРЯМЛЯЧІВ

          Р о б і т н и к и

 149. Апаратник-сірнильник                 4

 150. Апаратник,  зайнятий  веденням   процесу
   покривання заготовок селену             7

 151. Апаратник з регенерації селену            7

 152. Варник селену                    7

 153. Вимірювач випрямлячів та елементів, зайнятий
   на  роботах із селеновими випрямлячами та
   елементами                      4

 154. Клеїльник-обпресувальник, зайнятий на роботах
   з:

    триацетатною плівкою та хлороформом        7

    іншими клеями                   4

 155. Контролер деталей і приладів, комплектувальник
   виробів та інструменту, комірник, підсобний
   робітник і прибиральник виробничих приміщень,
   безпосередньо  зайняті  на  дільницях,  де
   застосовується селен                 4

 156. Плавильник,    зайнятий     плавленням
   оловокадмієвого сплаву                7

 157. Різальник  металу на ножицях  та  пресах,
   зайнятий  різанням  алюмінієвих  листів  з
   нанесеним селеном                  4

 158. Робітники, зайняті протиранням кадмійованих
   пластин                       7

 159. Складальник випрямлячів               4

 160. Слюсар  з ремонту і обслуговування систем
   вентиляції та кондиціювання, який зайнятий
   ремонтом вентиляційних пристроїв у виробництві
   селенових і купроксних випрямлячів          4

 161. Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та
   обслуговування електроустаткування, зайняті у
   виробництві селенових випрямлячів          4

 162. Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та
   обслуговування електроустаткування,  зайняті
   гарячим ремонтом селенових та шоопувальних
   апаратів (устаткування)               7

 163. Терміст купроксних та селенових випрямлячів     4

 164. Травильник купроксних випрямних елементів      4

 165. Формувальник селенових елементів,  зайнятий
   формуванням:

    елементів                     7

    випрямлячів                    4

 166. Шоопувальник елементів, зайнятий металізацією
   селенових елементів                 7

 167. Штампувальник, зайнятий вирубуванням селенових
   елементів                      4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 168. Майстер,  інженер-технолог, технік-технолог,
   зайняті безпосередньо у виробництві селенових
   випрямлячів                     4

      ВИРОБНИЦТВО П'ЄЗОТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ

       Штучне вирощування та обробка
            п'єзокварцу

 169. Зарядник автоклавів                 7

 170. Оператор вирощування кристалів п'єзокварцу     4

 171. Оператор прецизійного різання            7

 172. Слюсар-обпресувальник,  зайнятий  очищенням
   автоклавів  від  кварцу та  ремонтом  їх
   азбестової теплоізоляції               7

 173. Травильник прецизійного травлення, зайнятий
   травленням п'єзокварцу на роботах з плавиковою
   кислотю                       7

 174. Шліфувальник  п'єзокварцових  пластин  та
   кристалів, зайнятий шліфуванням:

    мокрим                       4

    із застосуванням плавикової кислоти        7

      Обробка водорозчинних кристалів та
           п'єзокераміки

 175. Апаратник з кристалізації              4

 176. Графітувальник                    4

 177. Поляризатор, зайнятий на роботах з керамічними
   пластинами, що містять свинець            4

 178. Склеювач п'єзоелементів, зайнятий на роботах з
   бензольними лаками                  4

 179. Фарбувальник приладів і деталей, зайнятий на
   роботах з лаками, що містять бензол, метанол
   та  їх похідні (толуол, ксилол і складні
   спирти)                       7

        Складання п'єзорезонаторів

 180. Випробувач  деталей та приладів,  зайнятий
   випробуванням    п'єзорезонаторів    із
   безпосереднім перебуванням у барокамерах при
   температурі +40 град. C і вище та -60 град. C
   і нижче                       7

 181. Відкатник-вакуумник, зайнятий на роботах з
   газовим пальником                  4

 182. Складальник  кварцових  тримачів,  зайнятий
   пресуванням  тримача  склопорошком  гарячим
   способом                       4

       Загальні професії виробництва
         п'єзотехнічних приладів

 183. Контролер деталей і приладів, зайнятий  у
   виробництві  п'єзотехнічних  приладів  на
   керамічній,  травильній  та  шліфувальній
   дільницях                      4

 184. Металізатор, зайнятий металізацією  деталей
   гальванічним способом                4

 185. Рентгенгоніометрист                 7

 186. Слюсар-ремонтник, електромонтер з ремонту та
   обслуговування електроустаткування, підсобний
   робітник, безпосередньо зайняті на керамічних
   дільницях, де застосовується шихта, що містить
   свинець                       4

 187. Токар, зайнятий обробкою керамічних виробів
   сухим способом                    4

     IX. АВІАЦІЙНЕ ТА ОБОРОННЕ ВИРОБНИЦТВА

    ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ АВІАЦІЙНИХ ДВИГУНІВ

    Випробувальні станції, установки та стенди з
       випробування авіаційних двигунів

          Р о б і т н и к и

  1. Випробувач-механік двигунів та інші робітники,
   безпосередньо  зайняті  на  роботах  з
   випробування,  доведення  і   лаштування
   реактивних, турбогвинтових авіаційних двигунів
   та спецвиробів, а також агрегатів, вузлів і
   деталей до них                    7

  2. Випробувач-механік двигунів та інші робітники,
   безпосередньо  зайняті  на  випробувальних
   станціях  біля  банажирів  та  стендів  з
   підготовки до випробувань, на  роботах  з
   випробування, доведення та усунення дефектів
   двигунів, що працювали на етилованому бензині:

    у боксах                      7

    на станціях відкритого типу            4

    у боксах із застосуванням чистого бензину     4

  3. Випробувач-механік двигунів та інші робітники,
   безпосередньо зайняті випробуванням, контролем
   і доведенням блокових установок, карбюраторів,
   жиклерів,  масляних  помп,  нагнітачів  та
   доведенням гвинтів під час роботи двигунів на
   етилованому бензині:

    у приміщеннях                   7

    на стаціонарних установках відкритого типу     4

  4. Слюсар-складальник двигунів та інші робітники,
   зайняті   розбиранням,  перебиранням   і
   промиванням  двигунів та карбюраторів,  що
   працювали на етилованому бензині:

    у приміщеннях                   7

    надворі                      4

  5. Слюсар-складальник   двигунів;   контролер
   складально-монтажних  та  ремонтних  робіт,
   зайняті ремонтом та контролем двигунів та
   карбюраторів, що працювали на  етилованому
   бензині:

    у приміщеннях                   7

    надворі                      4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

  6. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на
   роботах  з  випробування,  доведення  та
   лаштування реактивних, турбогвинтових двигунів
   та спецвиробів, а також агрегатів, вузлів і
   деталей до них                    7

  7. Майстер,   безпосередньо   зайнятий   на
   випробувальних станціях біля банажирів  та
   стендів з підготовки до випробувань, доведення
   та усунення дефектів двигунів, що працювали на
   етилованому бензині:

    у боксах                      7

    на станціях відкритого типу            4

    у боксах із застосуванням чистого бензину     4

  8. Майстер, зайнятий випробуванням та доведенням
   блокових установок, карбюраторів, жиклерів,
   масляних  помп, нагнітачів  та  доведенням
   гвинтів у разі роботи двигуна на етилованому
   бензині:

    у приміщеннях                   7

    на стаціонарних установках відкритого типу     4

       ВИРОБНИЦТВО ТА РЕМОНТ ЛІТАКІВ

          Складальні роботи

  9. Герметизаторник, зайнятий приготуванням:

    герметизувальної пасти (ВТУР), що містить
    діізоціанти, епоксидні смоли та ароматичні
    вуглеводні, та покриттям цією пастою вузлів
    і виробів авіаційної техніки            7

    інших герметизувальних паст, шпаклівок та
    покриттям цими пастами вузлів та виробів
    авіаційної техніки                 4

 10. Складальник-клепальник, зайнятий  складанням
   вузлів  і  виробів авіаційної техніки  із
   застосуванням пневмоінструментів           7

 11. Слюсар-випробувач,  зайнятий  випробуванням
   вузлів і агрегатів виробів авіаційної техніки
   щодо герметичності                  4

           Шпалерні роботи

 12. Оббивальник, зайнятий:

    розкроюванням  і   оббиванням  виробів
    матеріалами із склотканини та скловолокна
    із застосуванням клеїв               7

    підготовкою виробів до наклеювання шпалерних
    матеріалів із  застосуванням  рідин  для
    змивання  бензину,  ацетону  та  інших
    розчинників  і  наклеюванням  шпалерних
    матеріалів із застосуванням клею N 88 та
    інших спеціальних клеїв              4

 13. Прибиральник виробничих приміщень і підсобний
   робітник, зайняті прибиранням з робочих місць
   розкрійного та оббивального відділень відходів
   склотканини                     4

     Виробництво свинцево-цинкових штампів

          Р о б і т н и к и

 14. Плавильник  металу та сплавів; заливальник
   металу, зайняті плавленням, розливанням та
   рафінуванням свинцево-цинкових сплавів        7

 15. Слюсар-інструментальник,  зайнятий  обробкою
   свинцево-цинкових штампів              7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 16. Майстер та начальник дільниці (зміни), зайняті
   на  дільницях  плавлення,  розливання  та
   рафінування свинцево-цинкових сплавів        7

    Аерогідродинамічні випробування авіаційної
             техніки

          Р о б і т н и к и

 17. Машиніст  крана (кранівник),  безпосередньо
   зайнятий   обслуговуванням   випробувань
   авіаційної техніки в аеродинамічних трубах з
   рівнем високочастотного шуму:

    від 90 до 100 децибел               4

    100 децибел і вище                 7

 18. Модельник  аерогідродинамічних  моделей  з
   металу, модельник аерогідродинамічних моделей
   з неметалу, безпосередньо зайняті доведенням
   моделей в аеродинамічних трубах з випробування
   авіаційної техніки з рівнем високочастотного
   шуму 90 децибел і вище                7

 19. Слюсар-випробувач  та  інші   робітники,
   безпосередньо  зайняті  підготовкою   та
   проведенням випробувань виробів у  натурі,
   моделей та деталей в аеродинамічних трубах з
   рівнем високочастотного шуму 90 децибел і вище    7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 20. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті
   підготовкою та проведенням випробувань виробів
   у натурі, моделей та деталей в аеродинамічних
   трубах з рівнем високочастотного шуму  90
   децибел і вище                    7

 21. Працівники,    безпосередньо    зайняті
   випробуванням спецвиробів на буксирувальних
   візках гідроканалів НДІ               7

        ОПТИКО-МЕХАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

         Виробництво вогнетривких
         та керамічних виробів

 22. Виробник скловарних керамічних місткостей      4

 23. Гончар, зайнятий виготовленням виробів:

    ручним способом                  4

    за допомогою пневматичного інструменту       7

 24. Дробильник-розмелювач, зайнятий дробленням:

    керамічних матеріалів               7

    шамоту, що містить понад  10  відсотків
    вільного двоокису кремнію             7

 25. Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та
   керамічних  виробів, зайнятий на  дільниці
   розмелювання  та  дроблення   прийманням
   керамічних матеріалів                4

 26. Обпалювач електрокерамічних виробів         7

 27. Плавильник виробів з кварцового непрозорого
   скла                         7

 28. Різальник скловиробів, зайнятий на роботах
   сухим способом                    4

 29. Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних
   виробів і сировини, зайнятий обслуговуванням
   сушильних печей                   4

 30. Шихтувальник, зайнятий готуванням керамічної
   шихти                        7

       Виробництво скла та скловиробів

 31. Відламувач скла від машин              7

 32. Відпальник скловиробів                4

 33. Видувальник скловиробів, зайнятий видуванням
   ручним способом                   7

 34. Дробильник-розмелювач, зайнятий приготуванням
   шихти або дробленням гірського кришталю       7

 35. Засипальник шихти, зайнятий засипанням шихти
   та бою у печі                    7

 36. Кварцоплавильник                   7

 37. Контролер  скляного  виробництва,  зайнятий
   прийманням гарячого скла               4

 38. Машиніст машин витягування скла           7

 39. Молірувальник скла, зайнятий на роботах у
   плазмових та електричних печах            7

 40. Муляр (пічник) черговий біля печей, зайнятий
   обслуговуванням та поточним ремонтом гарячих
   печей                        7

 41. Плавильник  зневодненого  кварцового  скла,
   зайнятий переплавленням кварцового скла       4

 42. Пресувальник виробів з оптичного скла  та
   кристалів                      7

 43. Різальник скла                    4

 44. Різальник скла, зайнятий різанням скла після
   перевірки   його   у  розчині   альфа-
   монобромнафталіну                  7

 45. Розбирач оптичного скла та кристалів         4

 46. Розвідник (розпускальник) халяв           7

 47. Сепараторник                     4

 48. Складальник скломаси                 7

 49. Скловар                       7

 50. Укладач шихти                    7

            Обробка скла

 51. Аерозольник,    зайнятий    нанесенням
   струмопровідних плівок                7

 52. Блокувальник скловиробів, зайнятий на роботах
   з   наклеювання  оптичних  деталей  із
   застосуванням кам'яновугільної та  деревної
   смол                         4

 53. Варник гіпсу                     7

 54. Варник смолки                    7

 55. Виробник світлофільтрів та поляроїдів        4

 56. Виробник світлофільтрів та поляроїдів, який
   працює з органічними розчинниками          7

 57. Виробник шкал та сіток фотоспособом, зайнятий
   на роботах із  застосуванням  азотної  та
   сірчаної кислот                   4

 58. Гартівник скла                    4

 59. Готувач оптичних клеїв, зайнятий:

    виготовленням бальзаму та бальзаміну        4

    виготовленням  клеїв  ОК-50,  акрилового,
    компаундів-31                   7

 60. Градуювальник оптичних деталей, зайнятий на
   роботах з плавиковою кислотою            7

 61. Класифікаторник крокусу та наждаку, зайнятий
   виготовленням    шліфувально-полірувальних
   порошків                       7

 62. Контролер оптичних деталей та приладів, який
   працює із сульфамонобромнафталіном, плавиковою
   кислотою                       4

 63. Лакувальник оптичних деталей, який працює з
   лаками, що містять бензол, толуол, ксилол та
   інші токсичні речовини                7

 64. Нормалізаторник, який працює з органічними
   розчинниками                     7

 65. Оператор   з   вирощування   кристалів,
   безпосередньо зайнятий у виробництві кристалів
   та солей фторидів                  7

 66. Оператор  з нанесення просвітлювальних  та
   захисних покриттів, зайнятий на роботах із
   застосуванням   ефіроспиртових   сумішей,
   титанових та кремнієвих ефірів            4

 67. Оптик, зайнятий шліфуванням та поліруванням
   деталей хромовою пастою               4

 68. Паяльщик сіток та шинок на склі, зайнятий на
   роботах із застосуванням свинцевих припоїв      7

 69. Полірувальник    оптичних     деталей,
   налагоджувальник  устаткування   оптичного
   виробництва, шліфувальник оптичних деталей та
   оптик, зайняті поліруванням та шліфуванням
   оптичних деталей із застосуванням поляриту      4

 70. Складальник скловиробів, зайнятий:

    на роботах з органічними розчинниками       7

    склеюванням виробів з органічного скла       4

 71. Склеювач оптичних деталей, який працює:

    з бальзамом та бальзаміном, а також із
    застосуванням епоксидної смоли           4

    з клеями ОК-50, ПУ-2,  N 88 та іншими
    спецклеями                     7

 72. Склодув, зайнятий:

    на роботах із застосуванням гасових  та
    газових пальників                 4

    виготовленням  виробів  з  жароміцного
    кварцового скла                  7

 73. Спікальник кювет                   4

 74. Сріблильник, зайнятий на роботах з оптичними
   деталями                       4

 75. Травильник скла плавиковою кислотою         7

 76. Фацетник, зайнятий на роботах ручним способом    4

 77. Шліфувальник оптичних деталей, зайнятий на
   роботах ручним способом               4

         Оптико-механічні роботи

 78. Чистильник оптики, зайнятий на роботах із
   застосуванням сірчаного ефіру            4

      Загальні професії оптико-механічного
            виробництва

 79. Контролер скляного виробництва, зайнятий на
   роботах з шамотом, доломітом, магнезитом та
   склом                        4

 80. Підсобний робітник та прибиральник виробничих
   приміщень, зайнятий на дільницях виготовлення
   шліфувально-полірувальних порошків          4

 81. Полірувальник  оптичних  деталей,  зайнятий
   шліфуванням скла та синтетичних кристалів      4

 82. Промивальник оптичних деталей, зайнятий на
   роботах:

    з ацетоном, бензолом, толуолом           7

    з бензином                     4

 83. Розпилювач оптичного скла, зайнятий роботами
   на алмазних пилках з охолодженням гасом або
   соляровим маслом                   4

 84. Центрувальник  оптичних  деталей,  зайнятий
   роботою  із застосуванням масла, гасу  та
   наждакових порошків                 4

 85. Шліфувальник  оптичних  деталей,  зайнятий
   шліфуванням скла абразивами             4

      ПІДПРИЄМСТВА ОБОРОННОГО ВИРОБНИЦТВА

          Р о б і т н и к и

 86. Випробувач двигунів, зайнятий випробуванням
   двигунів внутрішнього згоряння та агрегатів на
   двигунах                       4

 87. Випробувач  двигунів  та  інші  робітники,
   безпосередньо зайняті випробуванням двигунів,
   силових  установок, дизельних  моторів  та
   генераторів  у закритих боксах  з  рівнем
   високочастотного шуму 100 децибел і вище       7

 88. Маляр,  зайнятий  фарбуванням  деталей  на
   установках електростатичного поля          4

 89. Машиніст мийних машин, зайнятий миттям деталей
   оптичних приладів бензином та уайт-спіритом     4

 90. Машиніст мийних машин, зайнятий миттям машин,
   агрегатів та деталей бензином та газойлем
   після випробувань                  4

 91. Пресувальник виробів з пластмас,  зайнятий
   пресуванням виробів з капрону гарячим способом    4

 92. Різальник  теплоізоляційних  та  акустичних
   виробів, зайнятий виготовленням пакетів  з
   міпори та пінопласту                 4

 93. Робітники,  зайняті приготуванням  хромової
   пасти                        7

 94. Робітники, зайняті хімічною обробкою майна      4

 95. Слюсар з ремонту бойових систем та установок,
   зайнятий   виготовленням   графітомарлевих
   сальників                      4

 96. Слюсар з ремонту бойових та спеціальних машин,
   зайнятий ремонтом танкових корпусів         4

 97. Чистильник  металу,  відливків, виробів та
   деталей,  зайнятий  очищенням  кісточковою
   крихтою                       7

 98. Чистильник оптики                  4

 99. Чистильник та машиніст мийних машин, зайняті
   зніманням старої фарби з бойової техніки,
   машин та озброєння сухим способом та  із
   застосуванням мийних розчинів та розчинників     7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 100. Інженер та технік, безпосередньо зайняті на
   випробуванні  двигунів, силових  установок,
   дизельних моторів і генераторів у закритих
   боксах  з  рівнем  високочастотного  шуму
   100 децибел і вище                  7

    ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ АВІАЦІЙНОГО ТА ОБОРОННОГО
     ВИРОБНИЦТВА (У ТОМУ ЧИСЛІ РЕМОНТ ЛІТАКІВ
           ТА АВІАДВИГУНІВ)

 101. Апаратник електролізу, зайнятий виробленням
   водню та кисню з води                4

 102. Апаратник повітроподілу, зайнятий одержанням
   кисню на спеціальних кисневих установках       4

 103. Випробувач агрегатів, приладів та чутливих
   елементів,   слюсар-випробувач,   зайняті
   випробуванням агрегатів, приладів та виробів
   на  вібростендах,  а  також  механічним
   випробуванням на спеціальних стендах  щодо
   віброміцності                    7

 104. Виробник    тензорезисторів,    зайнятий
   виготовленням тензодатчиків із застосуванням
   клеїв способом зварювання та паяння         4

 105. Давильник,  зайнятий  видавлюванням  ручним
   способом спеціальних виробів із сталі  та
   спеціальних сплавів з підігріванням газовими
   пальниками або на горні               4

 106. Електроерозіоніст  та  електрохімоброблювач,
   зайняті обробкою металовиробів анодомеханічним
   та електроіскровим способами із застосуванням
   гасу, масла, рідкого скла та інших рідин       4

 107. Заливальник компаундів, зайнятий заливанням
   приладів і вузлів виробів компаундами, що
   містять фенольно-формальдегідні та інші смоли    7

 108. Клеїльник силової арматури та м'яких баків,
   слюсар  з механоскладальних робіт, зайняті
   складанням  та розбиранням форм  усередині
   м'яких гумових баків під час їх виготовлення
   та монтажу                      4

 109. Контролер складально-монтажних та ремонтних
   робіт, зайнятий поопераційним контролем на
   прийманні виробів, склеєних клеєм ВІАМ Б-3      4

 110. Машиніст висотно-компресорної установки  та
   інші  робітники, безпосередньо зайняті  на
   роботах у висотно-компресорних станціях на
   випробуванні авіаційної техніки           7

 111. Машиніст компресорних установок, який працює
   на аміачних та фреонових компресорах         4

 112. Машиніст   крана  (кранівник),  зайнятий
   обслуговуванням кранів і тельферів на гарячих
   ділянках  робіт, у травильному відділенні та
   на дільницях заливання і вибивання литва, а
   також у цехах, де як технологічне паливо
   застосовується високосірчистий мазут         7

 113. Машиніст   крана  (кранівник),  зайнятий
   обслуговуванням шаржирних та мостових кранів у
   скловарних цехах                   7

 114. Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням
   бензозаправників та бензоцистерн           4

 115. Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням
   деталей із застосуванням рідини для змивання
   "РДВ" та креоліну у закритих приміщеннях       4

 116. Металізатор                     7

 117. Монтажник   тензорезисторів,    зайнятий
   підготовкою поверхні для наклеювання датчиків,
   нанесенням   підшару   та   наклеюванням
   тензодатчиків на деталі, вузли та агрегати      4

 118. Обпалювач матеріалів, зайнятий випалюванням
   керамічних виробів                  4

 119. Оператор   заправних  станцій,  зайнятий
   приготуванням сумішей авіаційного палива для
   заправлення   літальних   апаратів   та
   випробуванням двигунів:

    ручним способом                  7

    механічним способом                4

 120. Паяльщик, зайнятий на роботах із золотими,
   срібними, мідно-цинковими та мідно-фосфорними
   припоями                       7

 121. Полірувальник лопаток, зайнятий поліруванням
   абразивними та м'якими кругами сухим способом    7

 122. Полірувальник,   зайнятий   поліруванням
   керамічних  вставок  (напрямних  вставок
   соплового апарата)                  7

 123. Пресувальник  електрокерамічних  виробів  з
   порошкових мас                    7

 124. Робітники,    зайняті    безпосередньо
   електрогідравлічною обробкою деталей         4

 125. Робітники, безпосередньо зайняті підготовкою
   та проведенням випробувань на маслі  АГМ,
   МГЕ-10А  та  АМГ-10  гідроприводів  та їх
   елементів                      7

 126. Робітники, безпосередньо зайняті приготуванням
   компонентів та нанесенням жароміцного покриття
   на метал, а також силіціюванням графітових
   виробів                       7

 127. Робітники, зайняті виготовленням  селенових
   фотоелементів                    7

 128. Робітники, зайняті герметизацією  всередині
   кесонбаків                      7

 129. Робітники, зайняті спіканням ковару із склом     7

 130. Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий
   обробкою металокерамічних деталей авіадвигунів
   абразивними кругами сухим способом          4

 131. Слюсар   з  виготовлення  та   ремонту
   трубопроводів, зайнятий згинанням труб ручним
   способом з підігріванням газовим пальником      4

 132. Слюсар-ремонтник,   зайнятий    ремонтом
   змішувальних установок та заправних колонок,
   приладів, що працювали на етилованому бензині    4

 133. Слюсар-складальник   авіаційних  приладів,
   слюсар-механік з ремонту авіаційних приладів і
   монтажник радіо- та спеціального устаткування
   літальних апаратів, зайняті не менше половини
   робочого часу паянням свинцево-олов'янистими
   сплавами                       4

 134. Слюсар-складальник виробів з органічного скла,
   зайнятий склеюванням органічними розчинниками    4

 135. Слюсар-складальник  двигунів,  безпосередньо
   зайнятий консервацією та розконсервацією із
   застосуванням спецмастил та розчинників       4

 136. Слюсар-складальник   двигунів,   зайнятий
   розбиранням двигунів літальних апаратів та їх
   агрегатів                      4

 137. Токар,  зайнятий обточуванням  виробів  із
   вставними елементами з кераміки абразивними
   кругами сухим способом                4

 138. Фотоплазокопіювальник, зайнятий виготовленням
   та нанесенням світлочутливої плівки на метал,
   фотодрукуванням та проявленням плазових кривих    4

 139. Фрезерувальник,  токар та інші  робітники,
   зайняті  обробкою  на  верстатах  деталей
   авіаційної техніки і спецвиробів, склеєних
   спеціальними клеями, що містять високотоксичні
   речовини                       4

 140. Шихтувальник,  зайнятий  дробленням   та
   готуванням шихти для керамічних виробів       7


     X. ВИРОБНИЦТВО НЕМЕТАЛЕВИХ МІНЕРАЛЬНИХ
             ВИРОБІВ

      ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТУ, ВАПНА ТА ГІПСУ

         Підготовка сировини для
          виробництва цементу

  1. Бункерувальник,  зайнятий  розбиванням  та
   зваленням сировини                  4

  2. Дозувальник, зайнятий обслуговуванням вагових
   дозаторів шихти                   4

  3. Дозувальник-змішувач на шнеках            4

  4. Дробильник                      4

  5. Змішувальник борошна на силосах           7

  6. Машиніст сировинних млинів, зайнятий:

    мокрим помелом                   4

    сухим помелом                   7

  7. Машиніст  скреперної лебідки, зайнятий  на
   роботах у клінкерних та закритих вугільних
   складах                       7

  8. Моторист трієра                   4

  9. Помічник  машиніста  сировинних  млинів,
   зайнятий:

    мокрим помелом                   4

    сухим помелом                   7

 10. Робітники, зайняті приготуванням суміші       4

 11. Робітники, зайняті подаванням суміші у преси
   та вальці при сухому способі виробництва       4

       Випал клінкеру та помел цементу

 12. Аспіраторник                     4

 13. Вантажник, зайнятий відвезенням  мішків  з
   цементом                       7

 14. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
   стінових  виробів,  зайнятий  завантаженням
   шахтних печей; завантажувач  мелючих   тіл,
   зайнятий  завантаженням млинів з одночасним
   очищенням міжкамерних перегородок          4

 15. Завантажувач сушильних барабанів,  зайнятий
   обслуговуванням  сушильних  барабанів  та
   бункерів                       4

 16. Кочегар сушильних барабанів             4

 17. Маркувальник, зайнятий на роботах в одному
   приміщенні з пакувальниками цементу         4

 18. Машиніст вугільних млинів              4

 19. Машиніст  гвинтових  помп  (фулерувальник),
   зайнятий   обслуговуванням  бункерів   і
   електрофільтрів обертових печей           7

 20. Машиніст гранулятора, зайнятий обслуговуванням
   обертових печей                   7

 21. Машиніст кальцинаторів, зайнятий роботами на
   обертових печах та конвеєрних кальцинаторах     7

 22. Машиніст  крана (кранівник), що обслуговує
   грейферний  кран на складах  клінкеру  та
   домішок, що здіймають пил              7

 23. Машиніст (випалювач) обертових печей         7

24. Машиніст пакувальної машини, зайнятий
пакуванням цементу 7

25. Машиніст пневматичних помп, зайнятий
подаванням сировинного борошна, цементу 7

26. Машиніст цементних млинів 7

27. Насипальник цементу 7

28. Оператор механізованих та автоматизованих
складів, зайнятий подаванням цементу 7

29. Пакувальник цементу 7

30. Помічник машиніста вугільних млинів 4

31. Помічник машиніста цементних млинів 7

32. Помічник машиніста (обпалювача) обертових
печей 7

33. Пробовідбірник, зайнятий відбиранням проб
цементу та проб для титрування 4

34. Транспортувальник гарячого клінкеру, зайнятий
у закритих приміщеннях транспортуванням
клінкеру, цементу, гарячої сировини та
домішок, що здіймають пил 7

35. Футерувальник-муляр, зайнятий:

футеруванням цементних печей 7

виламуванням футерівки цементних печей 4

36. Чистильник з очищення пилових камер 7

37. Шламівник, зайнятий обслуговуванням печей
випалювання клінкеру, що працюють на:

природному газі та рідкому паливі 4

твердому паливі 7

Обслуговування виробництва цементу

Р о б і т н и к и

38. Бункерувальник, зайнятий обслуговуванням
цементних бункерів 7

39. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, який працює у цехах
сухого помелу, сушіння домішок, випалювання та
пакування цементу; на підстанціях
обслуговування електрофільтрів 4

40. Моторист-мастильник, який працює у цехах:

випалювання 7

сухого помелу, сушіння домішок,
вуглеготування, пакування цементу 4

41. Підсобний робітник, зайнятий у цехах сухого
помелу, сушіння домішок, випалювання та
пакування цементу 4

42. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
цехах сухого помелу, сушіння домішок,
випалювання та пакування цементу 4

43. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням та
ремонтом устаткування у цехах сухого помелу,
випалювання, сушіння домішок та пакування
цементу 7

44. Слюсар-ремонтник та робітники, безпосередньо
зайняті середнім і капітальним ремонтом
технологічного устаткування та виробничих
комунікацій у цехах сухого помелу, сушіння
домішок, випалювання, пакування, цементних
силосів 7

45. Чистильник з очищення шламових басейнів та
кописток 4

К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

46. Керівники і фахівці, які працюють позмінно і
зайняті безпосередньо у цехах випалювання,
сухого помелу, сушіння домішок та пакування 7

        Виробництво вапна та гіпсу

47. Апаратник перегонки 7

48. Варник гіпсу 7

49. Вивантажувач вапна з печей 7

50. Готувач розчинів та мас, зайнятий у
виробництві гіпсової маси 4

51. Дробильник вапна 7

52. Дробильник, зайнятий дробленням каменю 4

53. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування у цехах сухого
помелу вапна 7

54. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
стінових виробів, зайнятий завантаженням
шахтних печей 4

55. Клеєвар, зайнятий приготуванням лужної
емульсії у виробництві сухої штукатурки 4
56. Кочегар технологічних печей, зайнятий
обслуговуванням топок сушильних барабанів,
сушарок, гіпсоварильних котлів, що працюють на
твердому паливі, із завантаженням палива
ручним способом 7

57. Машиніст (кочегар) котельні 7

58. Машиніст пакувальної машини, зайнятий
пакуванням гіпсу 7

59. Мельник мінеральної сировини 7

60. Мельник вапна 7

61. Моторист холодильного барабана, який працює у
закритому приміщенні 7

62. Обпалювач стінових та в'яжучих матеріалів, що
обслуговує печі, які працюють:

на твердому паливі 7

на рідкому паливі та газі 4

63. Підсобний робітник та вантажник, зайняті
вантаженням і вивантаженням вапна на вапняних
заводах 7

64. Робітники, зайняті пакуванням вапна 7

65. Розмелювач 4

66. Садчик каміння у випалювальні печі, зайнятий
саджанням вапняку у випалювальні печі 7

67. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
технологічного устаткування у цехах сухого
помелу вапна 7

68. Сортувальник вапна 4

69. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
вапна та силікатної маси у закритих
приміщеннях 7

70. Транспортувальник, який працює на вапняних
заводах і обслуговує транспортери, елеватори,
живильники під час транспортування вапна та
силікатної маси у закритих приміщеннях 7

71. Укладальник-пакувальник, зайнятий укладанням
гіпсу, крейди 4

72. Чистильник, зайнятий чищенням бункерів з-під
сипких матеріалів 4

73. Шихтувальник, зайнятий дозуванням сипких
матеріалів 4

АСФАЛЬТОБІТУМНЕ ВИРОБНИЦТВО

74. Апаратник окислення бітуму 4

75. Бункерувальник, зайнятий заповненням бункера:

пеком 7

бітумом, розливанням бітуму 4

76. Варник асфальтової маси, зайнятий роботами:

з пеком і (чи) бітумом у закритому
приміщенні 7

на зовнішніх роботах 4

 77. Дозувальник дробленого каменю  та  бітуму,
зайнятий біля варильної печі 4

78. Дробильник 7

79. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
бітуму 4

80. Котлочистильник, зайнятий очищенням варильних
котлів:

толевих котлів та ванн 4

бітумних котлів 7

81. Кочегар технологічних печей, що працюють на:

твердому паливі 7

рідкому та газовому паливі 4

82. Пресувальник асфальтових плиток, зайнятий
пресуванням гарячих плиток 4

83. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
технологічного устаткування бітумоварильних
цехів 4

84. Формувальник асфальтових плиток 4

ВИРОБНИЦТВО ЦЕГЛИ, ЧЕРЕПИЦІ З ГЛИНИ

85. Вагар, зайнятий зважуванням вапна у
масозаготівельних та вапняних цехах
(дільницях) у виробництві силікатної цегли 7

86. Виставник 7

87. Вогнетривник 4

88. Водій навантажувача, зайнятий транспортуванням
цегли у кільцеву піч, а також під час
пакетного саджання 7

89. Гасильник вапна 7

90. Готувач розчинів і мас, зайнятий у
масозаготівельних та вапняних цехах
(дільницях) у виробництві силікатної цегли 7

91. Дробильник 7

92. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий у
масозаготівельних та вапняних цехах
(дільницях) силікатної цегли 4

93. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
стінових виробів, зайнятий:

завантаженням сировини та палива в шахтні
печі 4

завантаженням сировини та палива, а також
переміщенням вагонеток в інших печах 7

транспортуванням вагонеток з виробами до
штучних сушарок 4

засипанням палива в паливні трубочки або
шурапарати 7

94. Знімач-укладальник у виробництві стінових та
в'яжучих матеріалів, зайнятий:

укладанням та сортуванням випалених виробів
у камерах печей 7

зніманням силікатної цегли 4

95. Клеєвар 4

96. Машиніст (кочегар) котельні, зайнятий
обслуговуванням:

випалювальних печей, штучних сушарок,
підтоплюванням сушарок та сушильних
барабанів 4

димоходів та газоходів 7

97. Мельник мінеральної сировини 7

98. Моторист передавального візка, зайнятий
транспортуванням цегли до гарячих автоклавів 4

99. Обпалювач стінових та в'яжучих матеріалів,
зайнятий обслуговуванням печей, що працюють
на:

    твердому паливі                  7

рідкому та газовому паливі 4

100. Підсобний робітник, зайнятий прибиранням
камерних та тунельних сушарок 4

101. Пресувальник стінових виробів, зайнятий у
виробництві силікатної цегли 4

102. Пропарювач стінових матеріалів 4

103. Просівальник матеріалів, зайнятий:

просіюванням спіснювачів (крім тирси) 4

роботою на ситах 7

104. Робітники, зайняті обслуговуванням
паропроводів у масозаготівельних та вапняних
цехах (дільницях) силікатної цегли 4

105. Розподілювач силікатної маси 7

106. Садчик, зайнятий саджанням цегли, вапна,
черепиці та інших виробів у піч 7

107. Слюсар-ремонтник, зайнятий у масозаготівельних
та вапняних цехах (дільницях) силікатної цегли 4

108. Сушильник виробів 4

ВИРОБНИЦТВО ЗБІРНИХ БЕТОННИХ
ТА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

109. Дозувальник компонентів бетонних сумішей,
зайнятий дозуванням цементу 4

110. Дробильник, зайнятий обслуговуванням
каменедробарки 4

111. Дробильник-розмелювач, зайнятий
обслуговуванням агрегатів на помелі цементу та
піску 7

112. Електромонтер з ремонту та обслуговування
електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
електроустаткування камер пропарювання,
змішувальних вузлів та устаткування з
розвантаження та транспортування в'яжучих
матеріалів 7

113. Емульсовар, зайнятий приготуванням мастила з
мильної емульсії, сірчаної кислоти та масел 4

114. Зварник арматурних сіток та каркасів 4

115. Ізолювальник на гідроізоляції, зайнятий
ізоляцією сантехнічних кабін бітумом 4

116. Машиніст устаткування конвеєрних та поточних
ліній, зайнятий управлінням роботою механізмів
бетоноукладача 4

117. Машиніст крана (кранівник), зайнятий
обслуговуванням мостового крана, що працює у
приміщенні 4

118. Машиніст формувального агрегата, зайнятий
обслуговуванням бетонувального комбайна,
формувальної машини, центрифуги 4

119. Моторист бетонозмішувальних установок,
зайнятий на роботах у закритих приміщеннях 4

120. Обробник залізобетонних виробів, зайнятий
обробкою керамічного облицювання ручним
способом із застосуванням кислот 4

121. Обробник залізобетонних виробів, зайнятий
промиванням на мийній установці 4

122. Обробник залізобетонних виробів, зайнятий у
трубному виробництві 4

123. Оператор пульта керування устаткуванням
залізобетонного виробництва, який працює на
складах цементу 7

124. Оператор установок для теплової обробки
бетону, який працює в автоклавах та камерах 4

125. Різальник бетонних та залізобетонних виробів,
зайнятий розпилюванням виробів сухим способом 7

126. Різальник теплоізоляційних та акустичних
виробів, зайнятий розрізанням та укладанням
мінеральних виробів 7

 127. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   технологічного устаткування камер пропарювання
   змішувальних  вузлів та  устаткування  для
   розвантаження  та транспортування  в'яжучих
   матеріалів                      7

 128. Транспортувальник, зайнятий:

    подаванням та розвантаженням цементу, гіпсу,
    шлаку                       7

    подаванням інертних матеріалів, що здіймають
    пил; під час роботи у підземних галереях та
    під час подавання матеріалів, що здіймають
    пил, до бункерів підігрівання           4

 129. Формувальник  залізобетонних  виробів  та
   конструкцій,  зайнятий  на  вібростолах,
   вібромайданчиках,  віброштампах,  касетних
   установках з ручними вібраторами під  час
   проведення бетонних робіт; на  роботах  з
   очищення касет у повноскладальному житловому
   будівництві                     4

    ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ВОЛОКНИСТОГО ЦЕМЕНТУ

          Р о б і т н и к и

 130. Бігунник, зайнятий на роботах:

    під час сухого способу обробки           7

    під час зволоження азбесту, що обробляється    4

 131. Бункерувальник,  зайнятий  на  роботах  із
   цементом                       7

 132. Голендорник                     4

 133. Грунтувальник    азбестоцементних    та
   азбестосилітових виробів, зайнятий на роботах
   із  складання  порожнистих азбестоцементних
   виробів                       4

 134. Дозувальник азбесту, зайнятий на роботах з
   неавтоматичним дозуванням              7

 135. Машиніст листоформувальної машини          7

 136. Машиніст трубної машини               7

 137. Моторист змішувача та мішалки            7

 138. Обшивальник циліндрів                7

 139. Оператор заготівельного відділення, зайнятий в
   азбоцементному виробництві              7

 140. Пропарювач     азбестоцементних     та
   азбестосилітових виробів               7

 141. Різальник азбестоцементних та азбестосилітових
   виробів, зайнятий обрізанням азбестоцементних
   виробів сухим способом                7

 142. Токар з обробки азбестоцементних труб та муфт,
   зайнятий обробкою азбестоцементних  виробів
   сухим способом                    7

        ВИРОБНИЦТВО ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНОЇ
             ПЛИТКИ

 143. Дозувальник компонентів бетонних сумішей       4

 144. Завантажувач-вивантажувач сировини, палива та
   стінових виробів, який відносить плитку до
   камери та вивантажує її з камери           4

 145. Робітники,  зайняті  пресуванням  цементно-
   піщаної плитки                    4

 146. Шихтувальник                     4

            ОБРОБКА ПЕКУ

          Р о б і т н и к и

 147. Завантажувач,  зайнятий  вантаженням  пеку
   навалом                       7

 148. Маляр, зайнятий фарбуванням азбестоцементних
   облицювальних   плит   перхлорвініловими,
   нітроцелюлозними та іншими емалями і лаками,
   що містять метанол, бензол та їх похідні
   (толуол і ксилол)                  7

 149. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   устаткування у заготівельному відділенні та
   відділенні   фарбування   азбестоцементних
   облицювальних плит                  4

 150. Транспортувальник, зайнятий  на  роботі  у
   закритому приміщенні транспортуванням:

    цементу                      7

    азбесту                      4

 151. Фрезерувальник азбестоцементних плит, зайнятий
   на роботі з пеком                  7

 152. Шліфувальник    азбестоцементних    та
   азбестосилітових  плит,  зайнятий  обробкою
   азбестоцементних виробів сухим способом       7

          К е р і в н и к и

 153. Майстер, зайнятий безпосередньо на дільниці
   фарбування азбестоцементних облицювальних плит
   перхлорвініловими, нітроцелюлозними та іншими
   емалями і лаками, що містять бензол, метанол
   та їх похідні (толуол і ксилол), у закритих
   приміщеннях                     7

 154. Майстер,   зайнятий   у   виробництві
   азбестоцементних плит із застосуванням пеку     7

     ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ТА
         КИСЛОТОТРИВКИХ ВИРОБІВ

 155. Ангобувальник санітарно-будівельних виробів     7

 156. Варник рідкого скла                 4

 157. Глазурувальник виробів будівельної кераміки,
   зайнятий на роботах із глазур'ю, що містить
   свинець                       7

 158. Готувач  ангобу  та  глазурі,  зайнятий
   приготуванням ангобу та глазурі, що містить
   свинець                       7

 159. Готувач мас, зайнятий заготовленням капсельної
   маси ямним способом                 7

 160. Дозувальник керамічних матеріалів, зайнятий
   дозуванням під час готування шихти          4

 161. Дробильник-розмелювач,  зайнятий  дробленням
   сировини, шамоту, глини               7

 162. Завантажувач-вивантажувач випалювальних печей,
   зайнятий вибиранням шамоту з печей періодичної
   дії                         7

 163. Завантажувач-вивантажувач сушарок,  зайнятий
   обслуговуванням немеханізованих сушарок       4

 164. Завантажувач       дробильно-помольного
   устаткування, зайнятий завантаженням бігунів
   під час сухого помелу та кюбелів порошками      7

 165. Контролер-приймальник фарфорових, фаянсових та
   керамічних  виробів,  зайнятий  зачищенням
   виробів сухим способом                4

 166. Кочегар  технологічних  печей,  зайнятий
   обслуговуванням сушильних барабанів, череневих
   і тунельних сушарок                 4

 167. Ливарник гіпсових форм                4

 168. Машиніст мийних машин, зайнятий:

    миттям  мішалок  із  застосуванням лугів
    та кислот                     4

    миттям-дубленням фільтрпресових полотен      4

 169. Обпалювач  виробів  будівельної  кераміки,
   зайнятий роботами на печах безперервної та
   періодичної дії, що працюють:

    на твердому паливі                 7

    на газовому, рідкому паливі            4

 170. Обпалювач  виробів  будівельної  кераміки,
   зайнятий роботами на електропечах          4

 171. Обпалювач  матеріалів, що обслуговує  печі
   безперервної та періодичної дії, що працюють:

    на твердому паливі                 7

    на газовому, рідкому паливі            4

 172. Обпалювач матеріалів, зайнятий роботами на
   електропечах                     4

 173. Оправник-чистильник,   зайнятий   чищенням
   опресованих виробів                 7

 174. Оправник-чистильник, зайнятий чищенням сухим
   способом:

    фаєртонових виробів                7

    фаянсових виробів                 4

 175. Пресувальник виробів будівельної  кераміки,
   зайнятий пресуванням керамічних виробів       4

 176. Просівальник порошків, зайнятий на роботі:

    механізованим способом               4

    на трясунах та ручним способом           7

 177. Різальник керамічних та фарфорових виробів      4

 178. Ставильник-вибірник виробів з печей, зайнятий
   вибиранням-вивантаженням виробів  з  печей;
   саджанням напівфабрикату та виробів у печі;
   ставленням-вибиранням під час роботи у печах     7

 179. Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних
   виробів і сировини, зайнятий сушінням виробів
   у тунельних та камерних сушарках           4

 180. Транспортувальник, зайнятий відвезенням шлаку    7

 181. Фритівник, зайнятий варінням свинцевої фрити     7

 182. Чистильник, зайнятий чищенням лежаків печей,
   топок та вхідних лійок сушильних барабанів      7

 183. Шихтувальник, зайнятий:

    дозуванням шихти                  4

    змішуванням (готуванням) шихти           7

 184. Шліфувальник виробів будівельної  кераміки,
   зайнятий притиранням виробів із застосуванням
   шліфувальних абразивних порошків           4

     ВИРОБНИЦТВО ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

    Виробництво мінеральної вати та виробів з
           мінеральної вати

          Р о б і т н и к и

 185. Бітумник                       7

 186. Бункерувальник                    7

 187. Вагар, зайнятий зважуванням мінеральної вати
   та виробів з мінеральної вати            7

 188. Вагранник                      7

 189. Варник бітуму                    7

 190. Водій  навантажувача, зайнятий перевезенням
   мінеральної вати та виробів з мінеральної вати    7

 191. Дробильник теплоізоляційної сировини         7

 192. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
   технологічного  устаткування   у   цехах
   мінеральної вати та виробів з мінеральної вати    7

 193. Знімач теплоізоляційних виробів, зайнятий на
   роботах з мінеральною ватою та виробами з
   мінеральної вати                   7

 194. Машиніст крана (кранівник), зайнятий на роботі
   з переміщення мінеральної вати та виробів з
   мінеральної вати                   7

 195. Машиніст  скіпового  підйомника,  зайнятий
   вантаженням вагранок                 7

 196. Моторист передавального візка            7

 197. Оператор  конвеєрної  лінії  устаткування,
   зайнятий у виробництві виробів з мінеральної
   вати                         7

 198. Оператор установки волокноутворення         7

 199. Підсобний робітник, зайнятий роботою у цехах
   мінеральної вати та виробів з мінеральної
   вати; на складі готової продукції мінеральної
   вати та виробів з мінеральної вати          7

 200. Пресувальник   теплоізоляційних   виробів,
   зайнятий роботою на карусельних, гідравлічних
   та вакуумних пресах                 7

 201. Робітник, зайнятий обробкою відвалів шлаку,
   габро та інших                    7

 202. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   устаткування у цехах мінеральної вати  та
   виробів з мінеральної вати              7

 203. Сортувальник  (пакувальник) теплоізоляційних
   виробів, зайнятий на роботах з мінеральною
   ватою та виробами з мінеральної вати         7

 204. Сушильник теплоізоляційних виробів          7

 205. Укладальник-пакувальник, зайнятий зантаженням
   та  вивантаженням  сушильних  вагонеток;
   прийманням виробів                  7

 206. Фенольник, зайнятий приготуванням зв'язки      7

 207. Шихтовар                       7

 208. Шихтувальник                     7

          К е р і в н и к и

 209. Майстер,  начальник  зміни,  зайняті  у
   виробництві мінеральної вати та виробів з
   мінеральної вати                   7

          Виробництво совеліту

 210. Бігунник, зайнятий на роботах з розпушування
   азбесту                       7

 211. Гасильник  вапна, зайнятий  обслуговуванням
   апаратів безперервної та періодичної дії з
   гасіння випаленого доломіту             7

 212. Завантажувач  тунельних  печей,  зайнятий
   обслуговуванням печей під час  випалювання
   доломіту                       7

 213. Змішувальник,   зайнятий   обслуговуванням
   голендора                      4

 214. Карбонізаторник                   4

 215. Обпалювач  у  виробництві  теплоізоляційних
   матеріалів, зайнятий випалюванням доломіту      7

 216. Перекристалізаторник                 4


 217. Пресувальник   теплоізоляційних   виробів,
   зайнятий пресуванням виробів із совеліту       4

 218. Сортувальник  (пакувальник) теплоізоляційних
   виробів,  зайнятий пакуванням  совелітового
   порошку ручним способом               4

 219. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
   обслуговуванням штучних сушарок           4

         Виробництво вулканіту

 220. Автоклавник                     4

 221. Дробильник теплоізоляційної сировини         7

 222. Змішувальник, зайнятий змішуванням азбесту,
   вапна та діатоміту                  4

 223. Мастильник, зайнятий змащуванням форм        4

 224. Розпалубник теплоізоляційних та  акустичних
   виробів,  зайнятий розпалубкою вулканітових
   виробів у гарячому стані               4

 225. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
   обслуговуванням штучних сушарок           4

 226. Формувальник   теплоізоляційних   виробів,
   зайнятий формуванням вулканіту            4

         Виробництво торфоплит

 227. Варник бітуму                    7

 228. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий  ремонтом  та
   обслуговуванням сушильних камер,  варильних
   чанів та іншого технологічного устаткування у
   цехах виробництва торфоплит             4

 229. Змішувальник, зайнятий приготуванням гідромаси
   у виробництві торфоплит               7

 230. Пресувальник   теплоізоляційних   виробів,
   зайнятий пресуванням торфоплит            7

 231. Склеювач, зайнятий склеюванням торфоплит       7

 232. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  ремонтом  та
   обслуговуванням сушильних камер,  варильних
   чанів та іншого технологічного устаткування у
   цехах виробництва торфоплит             4

 233. Сортувальник  (пакувальник) теплоізоляційних
   виробів, зайнятий сортуванням торфоплит       4

 234. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
   сушінням торфоплит                  4

 235. Шихтувальник, зайнятий дозуванням сировини      7

         Виробництво вермикуліту

 236. Бігунник, зайнятий обслуговуванням голендора     4

 237. Бункерувальник                    7

 238. Водій навантажувача, зайнятий безпосередньо у
   цеху виробництва вермикуліту             4

 239. Дробильник теплоізоляційної сировини         7

 240. Змішувальник                     4

 241. Моторист передавального візка            4

 242. Налагоджувальник устаткування у виробництві
   теплоізоляційних   матеріалів,   зайнятий
   обслуговуванням технологічного устаткування у
   цеху                         4

 243. Обпалювач  у  виробництві  теплоізоляційних
   матеріалів                      7

 244. Оператор завантажувальної та розвантажувальної
   установки                      4

 245. Підсобний  робітник,  зайнятий  вантаженням
   вермикулітових виробів у цеху            4

 246. Пресувальник теплоізоляційних виробів        4

 247. Сортувальник  (пакувальник) теплоізоляційних
   виробів, який безпосередньо працює у цеху      4

 248. Сушильник теплоізоляційних виробів          4

 249. Формувальник теплоізоляційних виробів        4

          Виробництво перліту

 250. Дробильник теплоізоляційної сировини         7

 251. Завантажувач  тунельних  печей,  зайнятий
   вивантаженням перлітового порошку та виробів з
   випалювальних печей та сушарок            7

 252. Завантажувач  тунельних  печей,  зайнятий
   завантаженням сирого порошку у печі         4

 253. Змішувальник, зайнятий приготуванням гідромаси    4

 254. Обпалювач  у  виробництві  теплоізоляційних
   матеріалів, зайнятий випалюванням виробів з
   перліту                       7

 255. Обпалювач  у  виробництві  теплоізоляційних
   матеріалів, зайнятий випалюванням перліту      7

 256. Пресувальник   теплоізоляційних   виробів,
   зайнятий пресуванням виробів з перліту        4

 257. Сортувальник  (пакувальник) теплоізоляційних
   виробів,  зайнятий  сортуванням-пакуванням
   виробів з перліту                  4

 258. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
   сушінням виробів з перліту              4

         Виробництво керамзиту

 259. Завантажувач печей                  4

 260. Налагоджувальник устаткування у виробництві
   теплоізоляційних  матеріалів,  зайнятий  у
   виробництві керамзитового гравію           7

 261. Обпалювач  у  виробництві  теплоізоляційних
   матеріалів  (в обертових печах),  зайнятий
   випалюванням керамзитового гравію          7

 262. Сортувальник керамзиту                4

     Виробництво випалювальних діатомітових
       та порошкоподібних матеріалів

 263. Дробильник теплоізоляційної сировини         7

 264. Завантажувач  тунельних  печей,  зайнятий
   вивантаженням  з  випалювальних  печей  та
   сушарок; саджанням сирцю               7

 265. Знімач теплоізоляційних виробів           4

 266. Обпалювач  у  виробництві  теплоізоляційних
   матеріалів, зайнятий обслуговуванням  печей
   безперервної  та  періодичної  дії  (крім
   підлогових печей)                  7

 267. Пресувальник   теплоізоляційних   виробів,
   зайнятий пресуванням діатомітових виробів      4

 268. Різальник  теплоізоляційних  та  акустичних
   виробів, зайнятий на роботах з діатомітовими
   виробами                       4

 269. Сушильник теплоізоляційних виробів, зайнятий
   сушінням діатомітових виробів та діатоміту      4

 270. Формувальник теплоізоляційних виробів        4

 271. Шихтувальник                     7

       ОБРОБКА КАМЕНЮ ТА ВИРОБНИЦТВО
         КАМЕНЕЛИВАРНИХ ВИРОБІВ

           Обробка каменю

 272. Грохотник, зайнятий на роботах із збагачення
   сухим способом                    4

 273. Дробильник,  зайнятий  дробленням  кам'яних
   будівельних  матеріалів сухим  способом  у
   приміщеннях                     7

 274. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий безпосередньо у
   цехах обробки та переробки каменю          4

 275. Каменотес                      7

 276. Колій плит та блоків, який працює у приміщенні    4

 277. Кочегар-випалювач,  зайнятий  випалюванням
   абразивного інструменту               7

 278. Машиніст  живильника,  зайнятий  дробленням
   кам'яних будівельних матеріалів сухим способом
   у приміщеннях                    7

 279. Машиніст  скреперної лебідки, зайнятий  на
   роботах у шламових відстійниках та тунелях      4

 280. Налагоджувальник устаткування  для  обробки
   каменю                        4

 281. Розпилювач каменю                  4

 282. Слюсар-ремонтник, зайнятий безпосередньо  у
   цехах обробки та переробки каменю          4

 283. Транспортувальник,   зайнятий   подаванням
   матеріалів,  що здіймають  пил,  у  цехах
   переробки та галереях                4

 284. Формувальник   абразивних   виробів   на
   бакелітовій,  вулканітовій  та  епоксидній
   зв'язках; на керамічній зв'язці           7

 285. Фрезерувальник каменю                4

 286. Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю     4

 287. Шліфувальник-полірувальник виробів з каменю,
   зайнятий роботою:

    на  кругах  сухим способом  у  закритих
    приміщеннях                    7

    із застосуванням  абразивних  кругів; на
    виготовленні розчинів та укладанні плит      4

      Виробництво каменеливарних виробів

          Р о б і т н и к и

 288. Заливальник каменеливарних виробів          7

 289. Каменевар                      7

 290. Формувальник каменеливарного виробництва       7

 291. Шихтувальник                     4

      К е р і в н и к и та ф а х і в ц і

 292. Майстер, а також керівники та фахівці, які
   працюють позмінно                  4

           ОБРОБКА СЛЮДИ

          Р о б і т н и к и

 293. Вагар, зайнятий зважуванням слюди          4

 294. Дробильник слюди                   7

 295. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
   технологічного  устаткування  в  основних
   виробничих цехах                   4

 296. Заготівник мікалексової маси             7

 297. Зачищувач  електроізоляційних  матеріалів,
   зайнятий на роботах із шелаком та лаками       4

 298. Калібрувальник, зайнятий калібруванням слюди     4

 299. Калібрувальник-розкрійник, зайнятий різанням-
   калібруванням слюди                 4

 300. Калібрувальник слюди (обробка слюди)         4

 301. Класифікаторник слюди                4

 302. Клеїльник міканітів                 4

 303. Клеїльник міканітів, зайнятий клеєнням:

    міканіту та пакетів слюдопластів у процесі
    виробництва заготовок міканіту на баштовій
    установці                     4

    термотривкого міканіту               7

 304. Колій слюди, зайнятий коленням (підколенням)
   промислового сирцю                  4

 305. Контролер  виробів  із  слюди,  зайнятий
   прийманням слюдяних виробів на міжопераційному
   контролі; контролем просочених та пресованих
   слюдопластів; прийманням слюди            4

 306. Лаковар, зайнятий на роботах з амофосом та
   едитоловим лаком                   7

 307. Машиніст слюдопласторобної машини          4

 308. Машиніст сушильних агрегатів             7

 309. Машиніст установки для приготування пульпи      4

 310. Машиніст установки для розщеплення слюди       4

 311. Намотувальник  електроізоляційних  виробів,
   зайнятий намотуванням слюдопластових трубок     7

 312. Посипальник слюдою                  4

 313. Пресувальник міканіту та мікалексу          7

 314. Пресувальник   слюдопластів,    зайнятий
   пресуванням слюдопластів та виробів з них      4

 315. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   виробництві слюдопластів               4

 316. Прокатник слюди                   4

 317. Просочувальник  слюдопластових  матеріалів,
   зайнятий просочуванням заготовок слюдопласту
   кремнієорганічними лаками, що містять бензол
   та толуол, у закритому приміщенні          7

 318. Різальник електроізоляційних матеріалів       4

 319. Різальник слюди, зайнятий різанням слюди та
   мікалексу                      4

 320. Свердлувальник, зайнятий свердлінням слюди та
   мікалексу                      4

 321. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   технологічного  устаткування  в  основних
   виробничих цехах                   4

 322. Сортувальник сировини та виробів із слюди      4

 323. Терміст з обробки слюди               4

 324. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   слюди                        4

 325. Шліфувальник мікалексу, зайнятий шліфуванням
   слюди та мікалексу                  4

 326. Штампувальник виробів із слюди            4

          К е р і в н и к и

 327. Майстер, зайнятий безпосередньо у виробництві
   міканіту та міканітових виробів           4

      ВИРОБНИЦТВО АБРАЗИВНИХ ВИРОБІВ ТА
          ІНСТРУМЕНТУ З НИХ

       Виробництво абразивних виробів

          Р о б і т н и к и

 328. Апаратник з вироблення шліфувальної шкурки      7

 329. Балансувальник-заливальник абразивних кругів,
   зайнятий заливанням свинцем абразивних виробів    7

 330. Вальцювальник маси на вулканітовій зв'язці,
   зайнятий на гарячих роботах             7

 331. Варник апрету, зайнятий приготуванням апрету
   на основі синтетичних смол, крім підготовки
   хімічних розчинів                  4

 332. Взуттьовик з ремонту взуття, зайнятий ремонтом
   спецвзуття в абразивному виробництві         4

 333. Виробник абразивних дисків та полірувальних
   виробів, зайнятий вирізанням шліфдисків       7

 334. Вогнетривник, зайнятий на гарячих роботах      7

 335. Вулканізаторник  кругів  на  вулканітовій
   зв'язці, зайнятий на гарячих роботах         7

 336. Глазурувальник  фарфорових  та  фаянсових
   виробів, зайнятий ручним глазуруванням        4

 337. Готувач абразивної маси, зайнятий:

    змішуванням маси на керамічній зв'язці       7

    заготовленням маси на керамічній зв'язці,
    заготовленням  силікатного  клею  в цеху
    абразивних виробів (на дільниці приготування
    зв'язки)                      4

 338. Дробильник шліфзерна, шліфпорошків та шихтових
   матеріалів                      7

 339. Електродник,   зайнятий   обслуговуванням
   електродного господарства              7

 340. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий у  цехах  на
   дільницях, де більшість основних робітників
   одержують  щорічну додаткову відпустку  за
   роботу із шкідливими умовами праці тривалістю
   до:

    7 календарних днів                 7

    4 календарних днів                 4

 341. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
   пічного відділення виробництва карбіду кремнію    4

 342. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий на роботі  у
   плавильних цехах                   7

 343. Завантажувач печей опору               7

 344. Завантажувач-вивантажувач абразивних виробів у
   періодичні  випалювальні  печі,  зайнятий
   завантаженням  і вивантаженням  абразивних
   виробів                       7

 345. Заготівник  бакелітової,  вулканітової  та
   епоксидної маси                   7

 346. Збагачувач шліфзерна та шліфпорошків         7

 347. Знезводнювач шліфзерна та шліфпорошків        4

 348. Класифікаторник шліфпорошків             4

 349. Контролер абразивних матеріалів та виробів,
   зайнятий у цехах з виробництва електрокорунду,
   карбіду кремнію, карбіду бору та абразивних
   виробів                       4

 350. Кочегар-випалювач, зайнятий на роботах у:

    періодичних печах                 7

    тунельних печах                  4

 351. Мастильник, зайнятий змащуванням устаткування
   на:

    гарячих ділянках робіт               7

    холодних ділянках робіт              4

 352. Машиніст бульдозера, який працює на складі
   матеріалів та сировини у виробництві абразивів    4

 353. Машиніст бульдозера, який працює на гарячому
   розробленні печей опору               7

 354. Машиніст  із прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий  пранням,  сушінням  та  ремонтом
   спецодягу                      4

 355. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:

    в  електроплавильних  цехах,  у  цехах
    виробництва   електрокорунду   (дільниця
    естакади та підготовчого відділення)        7

    на дільницях формування абразивних виробів
    та перевезенням шліфвиробів у складі готової
    продукції                     4

 356. Налагоджувальник  шліфувальних  верстатів,
   зайнятий  налагоджуванням  шліфувальних  та
   заточувальних  верстатів,  що   працюють
   абразивними  кругами  сухим  способом  в
   абразивному виробництві               4

 357. Натягач сіток, зайнятий натяганням сіток на
   грохоти розсівання на дільниці шліфзерна та
   мікропорошків                    4

 358. Обдувальник  абразивних  виробів,  зайнятий
   роботою у закритій камері              7

 359. Обпалювач матеріалів, зайнятий випалюванням
   графітовмісних  та  тигельних  виробів  в
   електропечах періодичної дії             4

 360. Підсобний робітник, зайнятий:

    транспортуванням сировинних  та поворотних
    матеріалів та шихти плавильного відділення;
    очищенням каналів печей періодичної дії і на
    естакаді абразивного виробництва          7

    транспортуванням  випалених   абразивних
    виробів  на  дільниці механічної обробки
    абразивних виробів                 4

 361. Перегонник печей та трансбордерних установок     7

 362. Плавильник абразивних матеріалів           7

 363. Плавильник металу та сплавів карбіду кремнію     7

 364. Подинник, зайнятий роботами у цеху виробництва
   корунду                       7

 365. Постановник-вивантажувач абразивних виробів     7

 366. Пресувальник  електрокерамічних  виробів  з
   пластичних  мас,  зайнятий  заготовленням
   графітовмісної маси                 4

 367. Прожарювач зерна та шліфпорошків           4

 368. Регулювальник електродів               4

 369. Розбирач  печей  опору, зайнятий  у  цеху
   виробництва карбіду кремнію             7

 370. Розпилювач невипалених кругів та брусків       7

 371. Розсівальник  шліфзерна  та  шліфпорошків,
   зайнятий у цехах виробництва електрокорунду,
   карбіду кремнію та карбіду бору           7

 372. Сепараторник шліфзерна                4

 373. Слюсар-ремонтник,   зайнятий   у   цехах
   обслуговуванням  дільниць,  де  більшість
   основних  робітників  одержують  щорічну
   додаткову відпустку за роботу із шкідливими
   умовами праці тривалістю до:

    7 календарних днів                 7

    4 календарних днів                 4

 374. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  налагодженням
   пресів та токарних верстатів на дільницях
   формування та механічної обробки абразивних
   виробів                       4

 375. Сортувальник абразивних матеріалів, зайнятий
   сортуванням електрокорунду              7

 376. Сортувальник куска на печах опору, зайнятий
   сортуванням карбіду кремнію та карбіду бору     7

 377. Тесляр,  зайнятий ремонтом устаткування  у
   дробильно-розсівальних  відділеннях  цехів
   виробництва електрокорунду, карбіду кремнію та
   карбіду бору                     4

 378. Токар з обробки абразивних виробів          7

 379. Тракторист, який працює на складі матеріалів
   та сировини у виробництві абразивів         4

 380. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   абразивних матеріалів                4

 381. Формувальник   абразивних   виробів   на
   бакелітовій,  вулканітовій  та  епоксидній
   зв'язках                       7

 382. Формувальник  абразивних виробів,  зайнятий
   формуванням виробів на керамічній зв'язці      7

 383. Шихтувальник у виробництві абразивів, зайнятий
   готуванням  шихти  для плавки  абразивного
   матеріалу                      4

 384. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням абразивних
   виробів сухим способом                7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 385. Майстер та інженер плавильного цеху         4

     Виробництво штучних алмазів, надтвердих
       матеріалів та інструменту з них

 386. Апаратник очищення алмазного концентрату       7

 387. Випробувач  інструментів  з  алмазів  та
   надтвердих матеріалів                4

 388. Дробильник алмазів та надтвердих матеріалів     7

 389. Закріплювач алмазів та надтвердих матеріалів     4

 390. Класифікаторник  порошків  з  алмазів  та
   надтвердих матеріалів                7

 391. Контролер у виробництві алмазів, надтвердих
   матеріалів та виробів з них, зайнятий на
   дільницях, де більшість основних виробничих
   робітників  одержують  щорічну  додаткову
   відпустку  за роботу із шкідливими умовами
   праці тривалістю до:

    7 календарних днів                 7

    4 календарних днів                 4

 392. Налагоджувальник установок для синтезу алмазів
   та надтвердих матеріалів               7

 393. Наповнювач контейнерів                7

 394. Оператор  установок  синтезу  алмазів  та
   надтвердих матеріалів                7

 395. Плакувальник алмазних порошків, кристалів та
   надтвердих матеріалів                4

 396. Полірувальник волок з алмазів та надтвердих
   матеріалів                      4

 397. Пресувальник інструментів з алмазних порошків
   та надтвердих матеріалів               7

 398. Рекуператорник алмазів                7

 399. Розфасовувач алмазів та алмазних порошків,
   зайнятий розфасовуванням алмазних порошків і
   шихти, що містить алмази               4

 400. Складальник алмазних інструментів          4

 401. Сортувальник алмазів                 4

 402. Спікальник  інструментів  з  алмазів  та
   надтвердих матеріалів                7

 403. Шихтувальник в алмазному виробництві         7

 404. Шліфувальник алмазів та надтвердих матеріалів,
   зайнятий шліфуванням:

    сухим способом                   7

    із застосуванням емульсій             4

      ВИРОБНИЦТВО СКЛА ТА ВИРОБІВ ІЗ СКЛА

          Приготування шихти

 405. Готувач  шихти,  безпосередньо  зайнятий
   дозуванням  сировинних  матеріалів  шихти,
   зважуванням компонентів шихти та завантаженням
   їх                          7

 406. Дробильник-розмелювач                7

 407. Кочегар сушильних печей та барабанів         4

 408. Просівальник                     7

 409. Сепараторник                     4

 410. Сушильник   сировини   та   матеріалів,
   безпосередньо   зайнятий   завантаженням
   сировинних матеріалів та вивантаженням  їх
   після сушіння                    4

 411. Усереднювач сировини                 4

            Варіння скла

 412. Варник рідкого скла                 4

 413. Газівник, зайнятий регулюванням подачі газу у
   підігрівальні камери вироблюваного каналу      7

 414. Гранулювальник                    7

 415. Засипальник шихти, зайнятий доставлянням і
   засипанням шихти та склобою у скловарну піч     7

 416. Зливальник скломаси                 7

 417. Обмазувальник заслонів                7

 418. Скловар                       7

 419. Форсунник                      7

 420. Хальмівник                      7

        Вироблення виробів із скла

 421. Відламувач скла від машин              7

 422. Відрізальник стрічки скла              7

 423. Калібрувальник   скловиробів,   зайнятий
   безпосередньо гарячим калібруванням         7

 424. Контролер скляного виробництва            4

 425. Машиніст машин витягування скла           7

           Прокатка скла

 426. Ливарник скла                    7

 427. Машиніст прокатної машини              7

         Видування та пресування

 428. Відпальник скловиробів                4

 429. Видувальник скловиробів               7

 430. Готувач склеювальної суміші, що застосовується
   для піноскла                     7

 431. Завантажувач  печей,  зайнятий  роботою  з
   підготовки форм для спікання піноскла        7

 432. Зварник скляних виробів               7

 433. Калібрувальник скловиробів, який працює на
   напівавтоматах                    4

 434. Оброблювач склоблоків, зайнятий обмазуванням
   скляних блоків                    4

 435. Обробник видувних виробів              7

 436. Опалювач на карусельній машині            4

 437. Оператор автоматичної лінії для виробництва
   піноскла                       4

 438. Оператор видувного напівавтомата           7

 439. Оператор склоформувальних машин           7

 440. Оператор  склоформувальних машин,  зайнятий
   виготовленням  виробів  з   дроту   на
   напівавтоматах                    4

 441. Повертальник                     4

 442. Повертальник, зайнятий виготовленням виробів
   халявним способом та із жаротривкого скла      4

 443. Правильник   біля  склоформувальної   та
   опалювальної машини                 7

 444. Пресувальник гарячого скла              7

 445. Різальник на вогні                  4

 446. Різальник піноблоків                 7

 447. Складальник скловиробів, зайнятий на роботах
   із склеювання піноблоків               7

 448. Складальник скломаси                 7

 449. Складальник скломаси, зайнятий виготовленням
   виробів халявним способом та із жаротривкого
   скла                         7

 450. Склодув:

    зайнятий на  роботах  з  використанням
    газового, газокисневого та гасових пальників    4

    який працює із жаротривким кварцовим склом     7

 451. Фідерник                       7

 452. Формотримач                     7

 453. Формувальник деталей із скла, зайнятий на
   роботах гарячим способом               7

           Обробка виробів

            Різання скла

 454. Заточувальник,  зайнятий  заточуванням  та
   заправленням склорізальних роликів з твердих
   сплавів                       7

 455. Різальник  на  вогні,  зайнятий  різанням
   порожнистих скловиробів на вогні           4

 456. Різальник скла, зайнятий різанням гарячого
   скла                         4

 457. Різальник скловиробів, зайнятий різанням сухим
   способом                       7

 458. Розмітник скла, зайнятий розмічуванням листів
   скла                         4

       Шліфування та полірування скла

 459. Канавник                       4

 460. Накатник полірувальних кругів            4

 461. Полірувальник скла та скловиробів, зайнятий
   роботами  на індивідуальних та  ротаційних
   верстатах;  шліфувальник  скла,  зайнятий
   шліфуванням листового скла на індивідуальних
   та ротаційних апаратах                4

 462. Фацетник, зайнятий на роботі ручним способом     4

 463. Шліфувальник скловиробів, зайнятий:

    нанесенням на вироби з кришталевого скла, а
    також на вироби з надкольором та з простого
    скла великих розмірів (вази для фруктів та
    печива, глечики, жбани, графини, вази для
    квітів,  таці  тощо)  оздоблення  шляхом
    спеціального шліфування алмазним грануванням    7

    нанесенням на інші вироби сортового посуду
    оздоблення шляхом спеціального шліфування
    алмазним грануванням                4

 464. Шліфувальник    скловиробів,    зайнятий
   заправленням краю скловиробів із застосуванням
   абразивних кругів (шайб)               4

            Декорування

 465. Аерографіст, зайнятий роботами з фарбами, що
   містять свинець                   7

 466. Градуювальник,  зайнятий  натиранням  шкал
   фарбами,  що  містять свинець, азотнокисле
   срібло та сірчанокислу мідь, а також зніманням
   з виробів цих фарб ручним способом          4

 467. Іризаторник                     4

 468. Піскоструминник  скла, який  працює  сухим
   способом та у закритому приміщенні          7

 469. Полірувальник скла та скловиробів, зайнятий на
   роботах із застосуванням кислот           7

 470. Травильник скла плавиковою кислотою, зайнятий
   травленням (обробкою) скловиробів плавиковою
   кислотою та відмиванням їх після травлення      7

 471. Фотодрукар на склі                  4

         Термічна обробка скла

 472. Витягальник з вироблення скляних труб та дроту    4

 473. Відпальник скловиробів, зайнятий вибиранням
   відпалених виробів з:

    печей                       4

    опічків                      7

 474. Відкладник виробів в опічки             7

 475. Відпальник скловиробів                4

 476. Гартівник скла                    7

 477. Знімач  скла  і  скловиробів,  зайнятий
   накладанням  листів  скла  на  форми  для
   молірування                     4

 478. Контролер скляного виробництва            4

 479. Молірувальник скла, зайнятий на роботах з
   гарячого молірування скловиробів           7

 480. Навішувач скла                    4

 481. Оплавлювач скла, зайнятий змішуванням бісеру
   та оплавленням суміші у печах            4

 482. Оператор обдувної установки             4

 483. Знімач гарячих виробів, зайнятий укладанням
   гарячих скловиробів                 4

         Склеювання скловиробів

 484. Автоклавник,  зайнятий  веденням  процесу
   пресування на роботах:

    з парафіновим заповненням             7

    з іншими компонентами заповнення          4

 485. Автоклавник,    зайнятий   розклеюванням
   скловиробів за допомогою термостатів та у
   ваннах                        4

 486. Аерозольник                     4

 487. Вініпластник                     4

 488. Намазувальник целулоїду               7

 489. Оброблювач триплексу та склопакетів ручним
   способом                       4

 490. Оброблювач триплексу та склопакетів, зайнятий
   обдиранням  склеювальної  плівки  кардними
   щітками сухим способом                4

 491. Оброблювач склоблоків, зайнятий наклеюванням
   захисної плівки парафіном              4

 492. Оброблювач склоблоків, зайнятий на роботах із
   застосуванням нафтобітумної мастики, емалі та
   лаків                        4

 493. Оператор установки НВЧ, який бере участь в
   укладанні, нагріванні, пресуванні скловиробів;
   в  установленні, вивантаженні  горщика  та
   відливанні скломаси на ливарний стіл         7

 494. Паяльщик сіток та шинок на склі, зайнятий на
   роботах із застосуванням свинцевих припоїв      7

 495. Травильник скла плавиковою кислотою, зайнятий
   травленням склосіток                 7

 496. Пульфонник                      4

         Сріблення скловиробів

 497. Апаратник регенерації, зайнятий утилізацією
   срібла                        4

 498. Обміднювальник                    4

 499. Реактивник                      4

 500. Реставратор художніх виробів та декоративних
   предметів                      4

 501. Сріблильник                     4

 502. Сушильник скловиробів                4

 503. Фарбувальник дзеркал, зайнятий сушінням та
   запіканням дзеркальних відбивачів у печі       4

      Складання та пакування скловиробів

 504. Вакуумник термосних колб               7

 505. Запаювальник колб та посудин             7

     Виробництво скловолокна, скловолокнистих
      матеріалів і базальтового волокна

 506. Робітники, зайняті безпосередньо у виробництві
   скловолокна,  скловолокнистих матеріалів  і
   базальтового волокна                 7

        Обслуговування устаткування

 507. Балансувальник-заливальник абразивних кругів,
   зайнятий  обдиранням,  обточуванням   та
   заправленням абразивних кругів            7

 508. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий на роботах у
   цехах (дільницях) приготування шихти, варіння
   та вироблення скла                  4

 509. Муляр (пічник) - черговий біля печей, зайнятий
   обслуговуванням гарячих печей, а також бере
   участь у проведенні гарячих ремонтів         7

 510. Налагоджувальник  склоробних  автоматів  та
   напівавтоматів, зайнятий на роботах у цехах
   (на дільницях) приготування шихти, варіння та
   вироблення скла                   7

 511. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  у  цехах  (на
   дільницях) приготування шихти, варіння  та
   вироблення скла                   4

 512. Чистильник, зайнятий:

    чищенням, змащуванням, промиванням конвеєра
    на дільницях шліфування та полірування скла    4

    чищенням  форм  для  пресів  абразивними
    матеріалами сухим способом             4

    чищенням скруберів, гідравлічних затворів,
    газопроводів, колекторів, флюсових канав,
    циклових ям та градирень від флюсів, смоли
    та технічного вуглецю (сажі)            7

      Виготовлення допоміжних матеріалів

 513. Варник гіпсу                     7

 514. Дробильник-розмелювач                7

 515. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
   плавикової кислоти                  7

 516. Класифікаторник крокусу та наждаку          7

 517. Обпалювач у виробництві скла             7

          Газифікація палива

 518. Апаратник   перегонки,   зайнятий   на
   знефенолювальних установках             7

 519. Бункерувальник, зайнятий вантаженням палива у
   газогенератори                    7

 520. Газівник,     зайнятий     виробленням
   висококалорійного газу, виведенням окалини з
   реторт та очищенням газопроводу від конденсату    7

 521. Газогенераторник                   7

 522. Газорятівник                     4

 523. Машиніст (кочегар) котельні             7

 524. Машиніст газогенераторної станції          4

 525. Форсунник                      7

      Інші професії у скляному виробництві

          Р о б і т н и к и

 526. Гравер скла, зайнятий нанесенням малюнка на
   скло абразивними кругами               4

 527. Контролер  скляного  виробництва,  зайнятий
   поопераційним контролем на гарячих ділянках
   основних виробничих цехів              4

 528. Кочегар сушильних печей та барабанів,  що
   працюють на твердому мінеральному і торфовому
   паливі, який зайнятий:

    завантаженням ручним способом           7

    механізованим завантаженням твердого палива    4

 529. Кочегар сушильних печей та барабанів,  що
   працюють на рідкому паливі та газі         4

 530. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий на
   дільницях варіння та обробки гарячого скла      4

 531. Різальник скла, зайнятий різанням дзеркального
   скла абразивним ручним склорізом           4

 532. Транспортувальник, зайнятий відвезенням:

    ерклезу з-під печей                7

    листів скла від машин витягання скла; бою у
    машинно-ванних цехах з виробництва листового
    скла; дротів від машин витягання скла       4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 533. Керівники і фахівці, які працюють позмінно і
   зайняті у цехах (на дільницях) газифікації
   палива,  приготування  шихти,  варіння  та
   вироблення  скла, виготовлення скловолокна,
   скловолокнистих матеріалів та  базальтового
   волокна                       7

      ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ ДЛЯ
     ДОМАШНЬОГО ГОСПОДАРСТВА ТА КЕРАМІЧНИХ
          ДЕКОРАТИВНИХ ВИРОБІВ

          Р о б і т н и к и

 534. Аерографник, зайнятий на роботах з фарбами, що
   містять окис свинцю та кобальт            7

 535. Варник гіпсу                     7

 536. Варник рідкого скла                 4

 537. Виробник капів                    4

 538. Виробник формотримачів                4

 539. Відвідник, зайнятий на роботах з вогкими та
   утильновипаленими виробами із застосуванням
   фарб, що містять свинець, та сухим прочищенням
   виробів                       4

 540. Відливальник фарфорових та фаянсових виробів,
   який веде процес лиття комплексним методом із
   приставленням деталей, оправленням виробів та
   чищенням форм сухим способом             4

 541. Глазурувальник  фарфорових  та  фаянсових
   виробів, зайнятий на роботах:

    із свинцевою глазур'ю               7

    з іншими глазурями                 4

 542. Готувач мас                     7

 543. Дробильник-розмелювач, зайнятий роботою на:

    бігунах, дробарках, дезінтеграторах        7

    змішувачах та барабанах              4

 544. Живописець, зайнятий на роботах з вогкими та
   утильновипаленими виробами із застосуванням
   фарб, що містять свинець, та сухим прочищенням
   виробів                       4

 545. Засипальник шихти, зайнятий засипанням шихти з
   гірського кришталю у тиглі              7

 546. Ливарник гіпсових форм                4

 547. Машиніст  мийних  машин,  зайнятий  миттям
   фільтрополотен і сіток ручним способом із
   застосуванням кислот                 4

 548. Обпалювач матеріалів, який працює на печах
   періодичної дії                   7

 549. Обпалювач фарфорових та фаянсових виробів,
   зайнятий випалюванням виробів у електропечах,
   тунельних печах та розфарбованих виробів у
   печах безперервної дії                4

 550. Обпалювач фарфорових та фаянсових виробів,
   який веде процес випалювання у горні, що
   працює на рідкому паливі та газі           4

 551. Оправник-чистильник, зайнятий чищенням:

    гіпсових форм  абразивною  шкуркою сухим
    способом,  виробів  після  глазурування
    глазур'ю, що містить свинець            4

    фарфорових та  фаянсових  виробів  сухим
    способом оправлення та чищення           7

 552. Робітники,    зайняті    обслуговуванням
   високочастотних установок (печей та сушарок)     7

 553. Ставильник-вибірник виробів з печей, зайнятий
   завантаженням виробів у горно для випалювання
   та розвантаженням-вибиранням їх з горна після
   випалювання                     7

 554. Сушильник фарфорових, фаянсових, керамічних
   виробів  і  сировини,  зайнятий  сушінням
   матеріалів та виробів у сушарках           4

 555. Травильник фарфорових та фаянсових виробів,
   зайнятий роботою з плавиковою кислотою        7

 556. Трамбувальник вогнеприпасів з карборунду       7

 557. Трафаретник, зайнятий на роботі із свинцевою
   фольгою                       7

 558. Укладач  маси  на  мішалках,  зайнятий
   заготовленням карборундової маси           7

 559. Фарботерник,  зайнятий готуванням  фарб  з
   вмістом окису свинцю понад 25 відсотків       7

 560. Формувальник капселів, зайнятий формуванням
   капселів на верстатах                4

 561. Формувальник фарфорових та фаянсових виробів     4

 562. Фотокерамік, зайнятий на роботах з керамічними
   фарбами з вмістом окису свинцю понад  25
   відсотків                      7

 563. Фритівник (виробництво керамічних, фарфорових
   та фаянсових виробів)                7

 564. Шихтувальник   (виробництво   керамічних,
   фарфорових та фаянсових виробів)           4

 565. Шліфувальник фарфорових та фаянсових виробів,
   зайнятий поліруванням розфарбованих виробів
   плавиковою кислотою                 7

          К е р і в н и к и

 566. Майстер, зайнятий у складальних, гарячих та
   глазурувальних цехах                 7

         Виробництво керамічних
          барвників та емалей

          Р о б і т н и к и

 567. Апаратник фільтрації, зайнятий роботою  на
   центрифугах                     7

 568. Електролізник водних розчинів            7

 569. Мельник  мінеральної  сировини,  зайнятий
   приготуванням барвників               7

 570. Обпалювач керамічних пігментів            7

 571. Плавильник емалі                   7

 572. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням з миттям підлоги             7

 573. Просівальник                     7

 574. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  у  виробництві
   барвників та емалі                  7

 575. Фритівник (виробництво керамічних, фарфорових
   та фаянсових виробів)                7

      К е р і в н и к и, ф а х і в ц і
         т а с л у ж б о в ц і

 576. Майстри змін та майстри старші, теплотехніки,
   майстри  контрольні  (дільниці,   цеху),
   завідувачі складів                  7

      Виробництво препаратів дорогоцінних
          металів та люстрів

          Р о б і т н и к и

 577. Виробник препаратів дорогоцінних металів та
   люстрів                       7

 578. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   виробництві дорогоцінних металів           7

 579. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  у  виробництві
   препаратів дорогоцінних металів та люстрів      7

          К е р і в н и к и

 580. Майстри  змін та майстри старші,  майстри
   контрольні                      7

         Виробництво керамічних
          піроскопів та щіток

 581. Виробник щетинно-щіткових виробів, зайнятий
   в'язанням щіток та кущів               4

 582. Формувальник  електрокерамічних   виробів,
   зайнятий формуванням піроскопів під час сухого
   способу оправлення                  7

 583. Чистильник,  зайнятий  чищенням  форм  для
   піроскопів ручним способом              4

          Виробництво деколі
        (дільниця хромолітографії)

          Р о б і т н и к и

 584. Акліматизатор                    7

 585. Апаратник-оліфовар, зайнятий на роботах із
   застосуванням сикативів, що містять свинець     7

 586. Друкар плоского друку                7

 587. Колорист                       7

 588. Контролер напівфабрикатів і готової продукції,
   зайнятий сортуванням деколі             7

 589. Накладальник на друкарських машинах,  який
   працює на плоскодрукувальних машинах         7

 590. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
   обшиванням   валків,   що   покривають
   свинцевовмісною фарбою                7

 591. Препаратор, зайнятий чищенням відтисків деколі    7

 592. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   у виробництві деколі                 7

 593. Приймальник на машинах та агрегатах, зайнятий
   обслуговуванням плоскодрукувальних машин       7

 594. Пробіст плоского друку, зайнятий переведенням
   зображення з філігранного паперу на вироби      7

 595. Пудрівник відбитків деколі              7

 596. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  у  виробництві
   деколі                        7

 597. Фарботерник                     7

 598. Хромолітограф                    7

 599. Шліфувальник  літоофсетних  форм,  зайнятий
   шліфуванням каменів та цинкових пластин       7

     К е р і в н и к и і с л у ж б о в ц і

 600. Майстри  змін та майстри старші,  майстри
   контрольні, завідувачі складів            7

    Декорування фарфорових та скляних виробів
           плівкою металу

 601. Металізатор, зайнятий металізацією порошковими
   і тугоплавкими матеріалами вакуумним способом    4

     Лабораторії хромолітографії, фарбової,
     емалевої, майолікових полив та глазурей

 602. Завідувачі лабораторій, лаборанти, інженери та
   техніки-лаборанти   таких   лабораторій:
   аналітичної, керамічних барвників та емалей,
   майолікових полив та хромолітографії         7

 603. Робітники, керівники і фахівці, безпосередньо
   зайняті на виробництві виробів з торфу        7

     Виробництво з азбесту картону, паперу,
       фільтропластин, фільтроволокна
           та виробів з них

 604. Робітники, керівники і фахівці змінні, які
   зайняті у відділеннях: підготовчо-дробильному,
   рольному,  приготування клеїв та  паст  з
   хімікатів (розміщених у рольному відділенні)
   та на дільниці штампування              7

 605. Інші робітники                    4

 606. Інші керівники і фахівці               7

      Виробництво паронітів (електроніту,
     фероніту, фриваніту та інших паронітів)
           і виробів з них

 607. Робітники, керівники і фахівці змінні, зайняті
   на  дільницях  підготовки  азбесту  та
   інгредієнтів, виготовлення листів з азбестових
   мас                         7

 608. Працівники,    зайняті    виготовленням
   азбестометалевого полотна              7

 609. Інші працівники                   7

      Виробництво фрикційних та гальмівних
             виробів

 610. Робітники, керівники і фахівці змінні, зайняті
   на  дільницях  підготовки  азбесту  та
   інгредієнтів, приготування азбестових  мас,
   просочування  азбестових мас,  приготування
   бакелітових просочень                7

 611. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання                 7

 612. Чистильник  металу, відливків, виробів  та
   деталей                       7

 613. Чистильник  вентиляційних  установок  та
   робітники, зайняті обслуговуванням механічного
   обладнання з виготовлення виробів на основі
   азбесту                       7

 614. Інші працівники                   7

     Дослідно-експериментальне виробництво
        азбестових технічних виробів

 615. Робітники, керівники і фахівці           4-7

   Примітка. Тривалість  щорічної  додаткової
        відпустки   повинна  відповідати
        тривалості  щорічної  додаткової
        відпустки,   встановленої   для
        відповідних  професій  та  посад
        виробничих цехів

         Текстильне виробництво

 616. Робітники, керівники і фахівці змінні, зайняті
   у таких відділеннях: підготовчому, чесальному,
   прядильному, ткацькому, набивальному, тканих
   гальмівних стрічок та інших азбестових виробів    7

 617. Робітники  з  обслуговування  підіймально-
   транспортних пристроїв                7

 618. Робітники,   керівники   і    фахівці
   дротовитягальних відділень              4

 619. Інші керівники і фахівці               7

           XI. БУДІВНИЦТВО

    БУДІВНИЦТВО МЕТРОПОЛІТЕНУ, ТУНЕЛІВ ТА ІНШИХ
           ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

           Підземні роботи

  1. Робітники, майстри гірничі (начальники змін,
   змінні інженери дільниць)              7*

         Відкриті гірничі роботи

  2. Робітники,   майстри,  майстри   гірничі
   (начальники змін), механіки змінні          5*

  3. Працівники,  зайняті  на   роботах   в
   технологічному  ланцюгу із  шкідливими  і
   важкими умовами праці                5*

        Роботи на шахтній поверхні

  4. Працівники                     14

      ІНШІ БУДІВЕЛЬНІ І МОНТАЖНІ РОБОТИ

          Р о б і т н и к и

  5. Асфальтобетонник,   зайнятий   укладанням
   асфальтових  покриттів та  транспортуванням
   асфальтової маси                   4

  6. Асфальтобетонник-варильник,      зайнятий
   приготуванням асфальту та бітуму:

    у закритих приміщеннях               7

    на зовнішніх роботах                4

  7. Бурильник шпурів, зайнятий пневматичним сухим
   бурінням:

    кварців та кварцитів                7

    інших порід                    4

  8. Вибуховик                      4

  9. Гідромоніторник,  робітник  карти  намиву,
   землекоп і тесляр, зайняті гідромеханізованими
   роботами, та робітник який працює у забоях на
   мокрих грунтах                    7

 10. Дозувальник компонентів бетонних сумішей       4

 11. Електромонтер-лінійник з монтажу повітряних
   ліній високої напруги та контактної мережі,
   зайнятий  на верхових роботах  з  монтажу
   повітряних ліній високої напруги та контактної
   мережі залізниць                   4

 12. Ізолювальник з термоізоляції, ізолювальник на
   гідроізоляції  та  покрівельник  рулонних
   покрівель та покрівель із штучних матеріалів,
   безпосередньо зайняті на роботах:

    із застосуванням  склоповсті,  скловати,
    скловолокна  та  шлаковати; з ізолювання
    гарячих поверхонь (котлів, трубопроводів) у
    приміщеннях                    7

    з ізолювання  холодних поверхонь під час
    приготування та застосування гарячих сумішей
    мастик із поліхлорвінілових, бакелітових та
    бітумних матеріалів                4

 13. Ізолювальник-плівочник                4

 14. Кислотозахисник-вініпластник             4

 15. Кислотозахисник-гумувальник             7

 16. Копрівник                      4

 17. Лицювальник-полірувальник, каменотес, зайняті
   обробкою граніту, мармуру, черепашнику  та
   інших кам'яних будівельних матеріалів сухим
   способом та під час полірування каменю ручним
   способом                       7

 18. Машиніст    автогудронатора,    машиніст
   бітумоплавильної   пересувної   установки,
   машиніст змішувача асфальтобетону пересувного
   та машиніст укладача асфальтобетону         4

 19. Машиніст автокомпресора, змонтованого на шасі
   автомобілів, який виконує одночасно обов'язки
   водія автомашини вантажністю:

    від 1,5 до 3 тонн                 4

    від 3 тонн і більше                7

 20. Машиніст бетономішалки пересувної, машиніст
   розчиномішалки пересувної, моторист змішувача
   та  мішалки,  дробильник-розмелювач,  які
   працюють у приміщеннях               4

 21. Машиніст бурильно-кранової самохідної машини;
   машиніст   віброзанурювача   безкопрового,
   машиніст копра на базі екскаватора, автокрана,
   трактора  та  автомобіля,  машиніст  котка
   самохідного з рівними вальцями, віброкотка;
   машиніст   автогрейдера,   дизель-молота
   безкопрового, машиніст скрепера           4

 22. Машиніст  екскаватора,  який  обслуговує
   екскаватор з:

    двигуном внутрішнього згоряння           7

    електричним двигуном                4

 23. Машиніст землесосного плавучого несамохідного
   снаряда, зайнятий роботами на земснарядах або
   землесосних  установках, машиніст  помпових
   установок, а також монтажник будівельних машин
   і механізмів та такелажник, зайняті монтажем в
   умовах проведення гідромеханізованих робіт      4

 24. Машиніст   крана  (кранівник),  зайнятий
   керуванням  кранами баштовими  самохідними,
   кранами баштовими стаціонарними кабельними та
   портально-стріловими, кранами  з  двигунами
   внутрішнього згоряння (самохідні залізничні,
   гусеничні, пневмоколісні та плавучі)         4

 25. Машиніст крана автомобільного, який виконує
   одночасно   обов'язки  водія  автомашини
   вантажністю:

    від 1,5 до 3 тонн                 4

    від 3 тонн і більше                7

 26. Машиніст трубоочисної машини, машиніст машини
   для ізоляції газонафтопродуктопроводів        4

 27. Машиніст трубоукладача                4

 28. Машиніст  установки для  продавлювання  та
   горизонтального  буріння  грунту,  зайнятий
   роботою у підземних умовах              4

 29. Машинна   команда  землесосних  плавучих
   несамохідних снарядів на гідромеханізованих
   роботах                       7

 30. Монтажник  зв'язку - кабельник,  монтажник
   зв'язку - спаювальник, зайняті на роботах із
   спаювання  кабелів  у  поліетиленових  та
   поліхлорвінілових оболонках             7

 31. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних
   конструкцій  за  умови роботи  на  висоті
   (верхолаз),  включаючи  монтаж  бетонних
   конструкцій;    монтажник   підіймально-
   транспортного устаткування переривчастої дії
   та  електромонтажник  силових  мереж  і
   електроустаткування,  зайняті  монтажем  та
   демонтажем баштових і стоякових підйомників
   під час роботи на висоті (верхолаз)         4

 32. Муляр                        4

 33. Піскоструминник                   7

 34. Пічник  та муляр, зайняті футеруванням  і
   ремонтом топок, виробничих печей та котлів на
   гарячих ділянках робіт                7

 35. Паркетник, лицювальник-плиточник, лицювальник
   синтетичними матеріалами, зайняті укладанням
   підлоги  з  паркету,  плитки,  лінолеуму,
   паркетної, плиткової та лінолеумної підлоги із
   застосуванням гарячих мастик та бітуму, а
   також  мастик на гумових клеях,  ацетоні,
   етиловому спирті, бензині та інших токсичних
   речовинах                      4

 36. Робітники будівельних та будівельно-монтажних
   спеціалізованих організацій, зайняті роботами
   безпосередньо  на будівництві  та  ремонті
   коксових  печей:  вогнетривник,  підсобний
   робітник,  який  працює з  вогнетривником,
   підсобний робітник, який працює на складі
   вогнетривів і мертелів, слюсар будівельний
   (під  час виконання робіт на будівельному
   майданчику) - черговий електромонтер з ремонту
   та  обслуговування  електроустаткування  і
   електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування,  тесляр  і  підсобний
   робітник, зайняті у тепляках та розчинових
   вузлах                        7

 37. Робітники, зайняті муруванням, футеруванням та
   ремонтом  промислових  печей  і  фабрично-
   заводських  труб:  вогнетривник,  підсобний
   робітник,  який  працює з  вогнетривником,
   підсобний робітник, який працює на складі
   вогнетривів  і  мертелів,  робітник,  який
   обслуговує розчиновий вузол, трубоукладальник
   промислових цегляних труб              7

 38. Робітники,   зайняті  приготуванням   та
   просочуванням   деревини   антисептиками,
   вогнетривкими матеріалами              7

 39. Робітники, зайняті на роботі з будівельно-
   монтажним пістолетом у приміщенні          4

 40. Робітники, зайняті на роботах з пневматичним
   та електричним ударним інструментом         4

 41. Робітники, які працюють з вогнетривниками,
   зайнятими ремонтом коксових печей          7

 42. Робітники,  які працюють у сирих  тунелях
   гідротехнічних вузлів та патернах з великим
   припливом води                    7

 43. Футерувальник (кислотозахисник)           4

 44. Цементатор,  зайнятий  на  роботах  із
   застосуванням бітумних емульсій та силікатів     4

 45. Штукатур, зайнятий торкретуванням у закритих
   місткостях та на підземній роботі          7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 46. Виконавець робіт та майстер будівельних і
   будівельно-монтажних      спеціалізованих
   організацій, які працюють безпосередньо на
   будівництві та ремонті коксових печей        7

 47. Виконавець робіт та майстер, які здійснюють
   безпосереднє  керівництво  будівництвом  та
   ремонтом  промислових  печей,  муруванням
   промислових печей та футеруванням фабрично-
   заводських труб                   7

 48. Майстер та фахівці, які працюють позмінно  у
   кесонах                       7

        XII. ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

         М'ЯСНА ПРОМИСЛОВІСТЬ.
       ВИРОБНИЦТВО М'ЯСА І СУБПРОДУКТІВ

          М'ясне виробництво

  1. Апаратник виробництва бульйонних кубиків       4

  2. Апаратник виробництва харчових жирів         4

  3. Апаратник заморожування ендокринно-ферментної
   сировини                       4

  4. Апаратник обробки крові               4

  5. Апаратник стерилізації консервів           4

  6. Апаратник термічної обробки ковбасних виробів    4

  7. Апаратник термічної обробки м'ясопродуктів      4

  8. Апаратник термічної обробки субпродуктів       4

  9. Варильник живильного середовища           4

 10. Виробник  натуральної  ковбасної  оболонки,
   зайнятий обробкою сировини              4

 11. Виробник струн, зайнятий у виробництві струн
   та технічної зшивки з кишкової сировини       4

 12. Готувач  кормів,  зайнятий  обслуговуванням
   котлів                        4

 13. Готувач  харчової сировини та  матеріалів,
   зайнятий просіюванням борошна            4

 14. Засолювач м'яса і м'ясопродуктів           4

 15. Засолювач  шкір,  зайнятий  на  роботі  з
   мокросоленою сировиною                4

 16. Збирач ендокринно-ферментної сировини        4

 17. Лаборант  хіміко-бактеріологічного  аналізу,
   зайнятий відбиранням проб крові та м'яса       4

 18. Машиніст відливної машини              4

 19. Міздрильник шкур                   7

 20. Обкачувальник м'яса                 4

 21. Оброблювач волосу, вовни та щетини; машиніст
   чесальних  і  мішальних  машин,  зайнятий
   обслуговуванням  чесальних машин;  обробник
   щетино-волосяних  матеріалів  та  виробів,
   зайнятий  прочісуванням щетини, мочала  та
   волосу ручним способом і відбілюванням щетини
   та інших виробів                  4

 22. Термообробник щетини та волосу            4

 23. Оброблювач шкур                   4

 24. Працівники  з  вироблення  гормональних,
   ферментних та жовчних препаратів           7

 25. Працівники  з  виробництва кровозамінників,
   гідролізатів, різних сироваток, склоподібного
   тіла, ехінококового алергену, лідази         7

 26. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням  гарячих  дільниць  виробництва
   (камер, котлів)                   4

 27. Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві
   виробів широкого вжитку з кістки, рогу та пера
   ручним і механічним способами            4

 28. Робітники, зайняті виробленням гематогену      4

 29. Робітники,  зайняті виробництвом  технічної
   продукції, варених кормів та альбуміну        4

 30. Робітники, зайняті допоміжними роботами під
   час забою та переробки худоби            4

 31. Розпилювач   м'ясопродуктів,    зайнятий
   розпилюванням м'яса та кісток електропилою      4

 32. Сортувальник   шкур,    зайнятий    у
   шкуроконсервувальному виробництві          4

 33. Тузлукувальник шкур, зайнятий тузлукуванням та
   завантаженням-вивантаженням чанів (гашпілів)     4

      Переробка свійської птиці і кролів

 34. Апаратник регенерації воскової маси         4

 35. Апаратник   центрифугування,    зайнятий
   центрифугуванням пера                4

 36. Готувач кормів, зайнятий варінням кормів       4

 37. Готувач кулінарних виробів з м'яса птиці та
   кролів, зайнятий смаженням птиці           4

 38. Лікар  ветеринарний, фельдшер ветеринарний,
   зайняті експертизою птиці на туберкульоз       7

 39. Оброблювач кролів, оброблювач птиці, зайняті
   підвішуванням птиці та кролів на конвеєр       4

 40. Оброблювач птиці                   4

 41. Підсобний робітник, зайнятий вивезенням із
   забійного цеху технічних відходів          4

 42. Приймальник-сортувальник  живої  птиці  та
   кролів, зайнятий прийманням та сортуванням
   живої птиці                     4

 43. Приймальник-сортувальник  живої  птиці  та
   кролів, зайнятий прийманням живої птиці на
   конвеєр                       4

 44. Птахівник,  зайнятий чищенням  кліток,  та
   дезінфектор, зайнятий дезінфекцією кліток      4

     Одержання пера та пуху свійської птиці

 45. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   розвантаженням пуху та пера             7

 46. Виробник  перо-пухових  виробів,  зайнятий
   чищенням виробів з пера               4

 47. Виробник  перо-пухових  виробів,  зайнятий
   набиванням-зашиванням напірників перо-пуховою
   сумішшю та стьобанням пухових ковдр         7

 48. Дозувальник  харчової  продукції,  зайнятий
   дозуванням пера                   7

 49. Машиніст перопухообробних машин; вибивальник
   м'якої тари                     7

 50. Підсобний робітник, зайнятий транспортуванням,
   вантаженням  та вивантаженням  перо-пухової
   сировини та напівфабрикатів             7

       Пуховіддільні цехи та відділення

 51. Робітники, керівники і фахівці змінні        7

       ВИРОБНИЦТВО МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

 52. Апаратник виробництва кисломолочних та дитячих
   молочних продуктів                  4

 53. Апаратник  виробництва  плавленого  сиру,
   зайнятий  роботами з миття  та  зачищення
   сировини                       4

 54. Апаратник виробництва сухих молочних продуктів    4

 55. Апаратник згущення молока та іншої молочної
   сировини                       4

 56. Апаратник пастеризації                4

 57. Апаратник стерилізації консервів           4

 58. Вафельник                      4

 59. Виробник морозива                  4

 60. Гартівник морозива, який працює у камері       4

 61. Дефростатник молочних продуктів, зайнятий на
   роботі  у  приміщеннях, що не  опалюються
   (температура від 0 град. C і нижче)         4

 62. Заготівник льоду, зайнятий вийманням льоду з
   льодоформ                      4

 63. Коптильник ковбасного сиру              7

 64. Сиросолільник                    4

 65. Сушильник молочного цукру              4

 66. Укладальник-пакувальник, зайнятий загортанням
   та укладанням морозива ручним способом  у
   приміщеннях, що не опалюються (температура від
   0 град. C і нижче)                  4

          ВИРОБНИЦТВО ЖИРІВ

           Виробництво олії

 67. Готувач харчової сировини та матеріалів       4

 68. Жарівник                       4

 69. Машиніст  дробильних  установок,  зайнятий
   дробленням макухи та шроту              7

 70. Пресувальник-віджимач харчової продукції       4

 71. Пресувальник-формувальник харчової продукції     4

 72. Сушильник харчової продукції             4

       Виробництво горіхово-кісточкових
             виробів

 73. Робітники, керівники і фахівці змінні        7

       Виробництво гірчичного порошку
          та соєвого борошна

 74. Робітники, керівники і фахівці змінні        7

    Рафінування, дезодорація жирів, фільтрація
        масел та обробка соапстоку

 75. Робітники, керівники і фахівці змінні        4

          ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ

         Виробництво цукру-піску

 76. Апаратник дефекосатурації бурякового соку      4

 77. Апаратник обробки бурякового соку          4

 78. Готувач харчової сировини та матеріалів       4

 79. Робітники,  які  працюють у регенераційних
   відділеннях біля іонітних установок         4

 80. Транспортувальник, зайнятий  обслуговуванням
   гідротранспортера                  4

        Виробництво цукру-рафінаду

 81. Апаратник обробки рафінадних голів          7

 82. Пресувальник-формувальник харчової продукції     4

      Виробництво цукрів методом гідролізу
          рослинних матеріалів
 83. Апаратник фільтрації                 7

 84. Бункерувальник,  зайнятий  обслуговуванням
   бункерів варильного відділення            7

 85. Варник                        7

 86. Завантажувач-вивантажувач              7

 87. Кислотник                      7

 88. Машиніст помпових установок             7

 89. Нейтралізаторник                   7

 90. Слюсар-ремонтник                   7

 91. Оператор відстоювання та теплообміну         4

 92. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання                 4

      Загальні професії виробництва цукру

 93. Апаратник варіння утфелю               4

 94. Апаратник випарювання                4

 95. Апаратник кристалізації               4

 96. Апаратник центрифугування              4

 97. Клерувальник  цукру;  машиніст  помпових
   установок та транспортувальник, зайняті на
   дільниці пробілювання                4

 98. Розливальник утфелю                 4

 99. Сушильник харчової продукції             4

 100. Фільтрувальник                    4

      ВИРОБНИЦТВО ПЛОДООВОЧЕВИХ КОНСЕРВІВ

 101. Апаратник стерилізації консервів;  апаратник
   пастеризації;   бланшувальник,   зайнятий
   бланшуванням напівфабрикатів             4

 102. Апаратник  сульфітації овочів та  фруктів;
   оброблювач харчових продуктів і  тари  та
   обжарювальник  харчових продуктів,  зайняті
   роботою на вогневих форсунках і печах        4

 103. Готувач харчової сировини              4

 104. Робітники,  зайняті обробкою  сульфітованої
   сировини (пюре, соків, фруктів, ягід)        4

 105. Сушильник  харчової  продукції,  зайнятий
   сушінням овочів                   4

      ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРАТІВ

 106. Дезодораторник сої                  4

 107. Оператор машини для відокремлення зародків      4

 108. Пекар, зайнятий випіканням хлібців з дитячого
   борошна                       7

         ПЕРЕРОБКА ЧАЮ ТА КАВИ

           Переробка чаю

    Первинна переробка зеленого чайного листу,
       виробництво плиткового чаю та
        чаєрозважувальне виробництво

 109. Вагар, зайнятий на роботі біля оглядового
   столу                        7

 110. Купажник чаю                     7

 111. Машиніст розфасувально-пакувальних машин       4

 112. Машиніст чаєскручувальних машин           7

 113. Налагоджувальник устаткування у виробництві
   харчової продукції                  4

 114. Підсобний робітник, зайнятий обробкою браку та
   біля конвеєра механічного розважування        4

 115. Сортувальник-розбирач чаю, чайної сировини,
   напівфабрикату                    7

 116. Сортувальник-розбирач чаю, зайнятий вибиранням
   з чаю сторонніх домішок               4

 117. Пресувальник-формувальник харчової продукції     7

 118. Прибиральник виробничих приміщень          4

 119. Укладальник-пакувальник,   зайнятий   біля
   чаєобгортальних та пакувальних автоматів       4

 120. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням
   чаю                         7

 121. Ферментувальник чаю                 7

           Виробництво кави

 122. Апаратник-екстракторник,    зайнятий   у
   виробництві розчинної кави              4

 123. Вальцювальник сировини та напівфабрикатів      4

 124. Готувач сумішей; укладальник-пакувальник       4

 125. Машиніст розмельного устаткування          4

 126. Машиніст дробильних установок            4

 127. Оператор розпилювальної сушарки           4

    ВИРОБНИЦТВО КСИЛОЗИ, КСИЛІТУ ТА КСИЛІТАНУ

 128. Апаратник дегідратації                7

 129. Апаратник кристалізації та центрифугування      7

 130. Апаратник фільтрації                 7

 131. Машиніст компресорних установок           7

 132. Оператор випарювальної установки           7

 133. Оператор іонообміну                 7

 134. Реакторник                      7

 135. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики                      7

 136. Слюсар-ремонтник                   7

     ВИРОБНИЦТВО ГЛЮКОЗИ З РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

 137. Апаратник абсорбції                 7

 138. Апаратник кристалізації та центрифугування      7

 139. Апаратник сушіння                  7

 140. Апаратник фільтрації                 7

 141. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 7

 142. Майстер змінний, зайнятий у цеху виробництва
   глюкози                       7

 143. Нейтралізаторник                   7

 144. Оператор випарювальної установки           7

 145. Оператор іонообміну                 7

 146. Підсобний робітник                  7

 147. Слюсар-ремонтник                   7

 148. Транспортувальник                  7

      ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

     Виробництво харчових кислот, есенцій,
       солянокислого бетаїну (ацидину)

          Р о б і т н и к и

 149. Автоклавник                     7

 150. Апаратник варіння живильного середовища       7

 151. Апаратник вилуговування               7

 152. Апаратник випарювання                7

 153. Апаратник гасіння вапна               7

 154. Апаратник кристалізації               7

 155. Апаратник нейтралізації               7

 156. Апаратник сульфування                7

 157. Апаратник ферментації препаратів біосинтезу     7

 158. Апаратник фільтрації                 7

 159. Апаратник центрифугування              7

 160. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
   кислот                        7

 161. Оброблювач технологічних місткостей і тари,
   зайнятий стерилізацією бродильних камер       7

 162. Прибиральник виробничих приміщень          7

 163. Сушильник харчової продукції             7

 164. Укладальник-пакувальник               7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 165. Керівники і фахівці, зайняті у виробництві
   харчових кислот та есенцій              7

       Виробництво глютамінової кислоти

 166. Робітники,  керівники  і  фахівці  змінні,
   безпосередньо   зайняті  у   зазначеному
   виробництві                     7

           Виробництво оцту

          Р о б і т н и к и

 167. Апаратник з вироблення оцту             7

 168. Апаратник перегонки                 7

 169. Апаратник приготування живильних середовищ      7

          К е р і в н и к и

 170. Майстри  змінні,  зайняті  у  зазначеному
   виробництві                     7

           ПЕРЕРОБКА СОЛІ

        Виробництво виварної солі

 171. Апаратник випарювання                7

 172. Апаратник солезбагачувальної установки        4

 173. Випарювальник солі, зайнятий на роботах:

    з вигрібання                    4

    з солеваріння                   7

 174. Реакторник хімочищення розсолу            4

 175. Робітники, які працюють на розсолопромислах     4

 176. Сушильник  харчової  продукції;  апаратник
   центрифугування                   4

        Помел та навантаження солі

 177. Машиніст вальцьових верстатів            7

 178. Робітники, керівники і фахівці змінні        4

           Фасування солі

 179. Робітники, керівники і фахівці змінні        4

         Виробництво солебрикетів

 180. Працівники, зайняті виробництвом солебрикетів:

    чистих та з мікроелементами            4

    фенотіазинових, тіодифеніламінових  та  з
    інших хімікатів                  7

          ВИРОБНИЦТВО НАПОЇВ

     Виробництво вина, пива, безалкогольних
      напоїв, спирту та лікеро-горілчаних
             виробів

 181. Апаратник випарювання                4

 182. Апаратник виробництва шампанського          4

 183. Апаратник вирощування дріжджів            4

 184. Апаратник перегонки та ректифікації спирту      7

 185. Апаратник процесу бродіння              4

 186. Варильник харчової сировини і продуктів       4

 187. Готувач живильних розчинів              4

 188. Готувач шампанського, зайнятий роботами на
   операції охолодження та замороження пляшок із
   шампанським                     4

 189. Дегоржер                       4

 190. Денатураторник спирту                4

 191. Дозувальник харчової продукції та укладальник-
   пакувальник, зайняті дозуванням та фасуванням
   сухих концентратів для напоїв            4

 192. Машиніст  дробильних  установок,  зайнятий
   дробленням солоду, несолоджених матеріалів та
   барди                        4

 193. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції,
   зайнятий обслуговуванням солодосушарок        4

 194. Купажник                       4

 195. Обжарювальник харчових продуктів,  зайнятий
   обжарюванням солоду                 4

 196. Оброблювач виноматеріалів та вина, зайнятий
   обробкою вин (виноматеріалів)            4

 197. Оброблювач відходів виноробства           4

 198. Оброблювач коньячних спиртів та  коньяків,
   зайнятий обробкою коньяків              4

 199. Оброблювач сусла та соків, зайнятий роботами
   на процесах бродіння та на роботах з виведення
   і розмноження чистої культури дріжджів        4

 200. Оператор вирощування чистої культури дріжджів    4

 201. Пресувальник-віджимальник харчової продукції     4

 202. Ремюер                        4

 203. Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві
   виннокам'яної кислоти                4

 204. Робітники,  зайняті  прийманням,  чищенням,
   сортуванням та транспортуванням зерна        4

 205. Робітники,  зайняті на роботах у гірничих
   тунелях,  штольнях,  гірничих  виробках,
   пристосованих під виносховища            7

 206. Робітники, зайняті роботами у підвалах       4

 207. Солодовник                      4

 208. Сушильник  харчової  продукції,  зайнятий
   сушінням солоду                   4

 209. Транспортувальник, зайнятий  обслуговуванням
   гідротранспортера                  4

 210. Фільтрувальник                    4

 211. Холодильщик харчової продукції            4

    Виробництво спирту етилового гідролізного

 212. Апаратник перегонки                 7

 213. Варник                        7

 214. Кислотник                      7

 215. Оператор вирощування дріжджів            7

 216. Сепараторник біомаси                 7

 217. Слюсар-ремонтник                   7

          ВИРОБНИЦТВО ДРІЖДЖІВ

          Р о б і т н и к и

 218. Машиніст  мийних  машин,  зайнятий  миттям
   дріжджовирощувальних апаратів,  затірних  і
   припливних чанів                  4

 219. Машиніст мийних машин                4

 220. Оператор вирощування чистої культури дріжджів    4

 221. Оператор вирощування дріжджів            4

 222. Оператор  приготування розчинів  живильного
   середовища та солей                 4

 223. Пресувальник-віджимальник харчової продукції     4

 224. Сепараторник біомаси                 4

 225. Сушильник дріжджів                  4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 226. Майстер змінний, технік, інженер, які працюють
   у затірному та бродильному відділеннях        4

      ВИРОБНИЦТВО ВІТАМІНУ D2 З ДРІЖДЖІВ

 227. Робітники, керівники і фахівці змінні, які
   працюють безпосередньо на стадіях опромінення
   та перекристалізації                 7

 228. Інші робітники, керівники і фахівці змінні      4

       ВИРОБНИЦТВО КОРМОВИХ ДРІЖДЖІВ
       ТА БІЛКОВО-ВІТАМІННИХ ПРЕПАРАТІВ

 229. Працівники,  безпосередньо   зайняті   у
   зазначеному виробництві               7

    ВИРОБНИЦТВО СУХАРІВ, ПИРОГІВ І ТІСТЕЧОК ТА
      ВИРОБНИЦТВО ШОКОЛАДУ, ШОКОЛАДНИХ І
       ЦУКРИСТИХ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ

 230. Бісквітник, зайнятий роботою біля бісквітних
   печей                        4

 231. Готувач білкових мас, зайнятий обжарюванням,
   шеретуванням та соломурируванням           4

 232. Готувач  сумішей,  зайнятий  змішуванням
   шоколадних мас під час завантаження цукрової
   пудри,  какао-порошку у змішувальні машини
   ручним способом                   4

 233. Дражувальник,   обсипальник  кондитерських
   виробів, глянцювальник карамелі та  драже,
   зайняті роботою на дражувальних котлах        4

 234. Машиніст  протиральних машин та робітники,
   зайняті шпаренням та відкупорюванням тари із
   сульфітованою сировиною               4

 235. Машиніст розмельного устаткування, зайнятий
   розмелюванням цукру, какао              4

 236. Машиніст тістомісильних машин, зайнятий також
   ручним завантаженням та вивантаженням        4

 237. Машиніст шеретувальних установок           4

 238. Обжарювальник харчових продуктів           4

 239. Кондитер,   зайнятий  завантаженням   та
   вивантаженням ручним способом та постійним
   регулюванням температури               7

 240. Пресувальник-віджимальник харчової продукції,
   зайнятий пресуванням маси какао           4

 241. Сушильник харчової продукції             4

 242. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням
   ручним способом какао-порошку та меленої кави    4

 243. Цукерник,  зайнятий  ручним  відливанням,
   просіюванням крохмалю, штампуванням чарунок та
   очищенням корпусів від крохмалю           4

          ВИРОБНИЦТВО ПЕКТИНУ


 244. Машиніст розмельного устаткування, зайнятий
   розмелюванням соняшникових кошиків          7

 245. Керівники і фахівці змінні              4

    ВИРОБНИЦТВО ХЛІБА ТА ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ;
       ВИРОБНИЦТВО МАКАРОННИХ ВИРОБІВ

 246. Дозувальник  харчової  продукції,  зайнятий
   дозуванням сировини (за умови обслуговування
   солерозчинника)                   4

 247. Дріжджовик                      4

 248. Завантажувач-вивантажувач харчової продукції     4

 249. Комірник, зайнятий у приміщеннях борошенного
   складу                        4

 250. Кондитер,  зайнятий  випіканням  виробів,
   варінням сиропу, помади               4

 251. Машиніст обшпарювального агрегату          4

 252. Машиніст пруфера                   4

 253. Машиніст розмельного устаткування, зайнятий
   розмелюванням  макаронних  відходів   на
   вальцьовому верстаті                 4

 254. Машиніст теркових машин               4

 255. Машиніст тістообробних машин             4

 256. Пекар,  зайнятий  сушінням  сухарів  на
   хлібопекарських печах                7

 257. Пекар-майстер, пекар                 7

 258. Підсобний робітник, зайнятий змащуванням форм
   та листів                      4

 259. Полімеризаторник металевих форм та листів      4

 260. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням борошенних складів            4

 261. Робітники, зайняті очищенням, ремонтом  та
   налагодженням      борошнопросіювального
   устаткування, устаткування для транспортування
   борошна,  тістомісильного  устаткування  та
   хлібопекарських печей                4

 262. Силосник                       4

 263. Сушильник  харчової  продукції,  сушильник
   довготрубчастих макаронів              4

 264. Тістороб, бісквітник                 4

 265. Укладальник хлібобулочних виробів, зайнятий
   укладанням гарячого хліба безпосередньо  у
   виробництві хлібопечення               4

 266. Формувальник тіста, зайнятий ручним замісом та
   оброблюванням тіста                 4

 267. Формувальник тіста, зайнятий ручним замісом
   та розділюванням тіста                4

      ВИРОБНИЦТВО КРОХМАЛЮ ТА КРОХМАЛЬНИХ
            ПРОДУКТІВ

       Крохмале-патокове виробництво

 268. Робітники, керівники і фахівці змінні, які
   працюють  на баштових установках сірчистих
   печей та у виробництві сірчистої води        7

 269. Робітники, керівники і фахівці змінні, зайняті
   у виробництві сирого кукурудзяного крохмалю
   (під час застосування сірчистого газу)        7

     Виробництво кукурудзяних кормів та олії

 270. Апаратник одержання кукурудзяної олії        4

 271. Апаратник одержання сухих кормів           4

 272. Апаратник осадження глютену             4

 273. Фільтрувальник                    4

        Виробництво сухого крохмалю

 274. Апаратник одержання сухого крохмалю         7

 275. Апаратник приготування окисленого крохмалю      7

 276. Апаратник хлорування                 7

 277. Апаратник центрифугування              7

 278. Сушильник харчової продукції             7

         Декстринове виробництво

          Р о б і т н и к и           7

 279. Апаратник одержання декстрину            7

 280. Апаратник приготування окисленого крохмалю      7

 281. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 4

 282. Готувач харчової сировини і матеріалів        4

 283. Слюсар-ремонтник                   4

 284. Транспортувальник                  4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 285. Майстер змінний, технік, інженер           4

       Патокове та глюкозне виробництво

 286. Апаратник гідролізу крохмального молока       4

 287. Апаратник нейтралізації               4

 288. Апаратник одержання сиропів             4

 289. Апаратник очищення рідини              4

 290. Апаратник центрифугування              4

 291. Вибивальник м'якої тари, зайнятий очищенням
   мішків з-під глюкози                 4

 292. Дозувальник  харчової  продукції,  зайнятий
   дозуванням крохмального молока та кислоти      4

 293. Машиніст  мийних  машин,  зайнятий  миттям
   серветок                       4

 294. Фільтрувальник, який працює на фільтрпресах та
   кістковугільних фільтрах               4

          Виробництво мальтози

 295. Апаратник гідролізу крохмального молока       4

 296. Машиніст очищувальних машин             4

 297. Солодовник                      4

 298. Фільтрувальник, який працює на фільтрпресах     4

        ВИРОБНИЦТВО БОРОШНА, КРУПІВ

 299. Апаратник   борошномельного   виробництва,
   апаратник круп'яного виробництва і апаратник
   комбікормового   виробництва,    зайняті
   вибиванням продукції відходів            7

 300. Апаратник комбікормового виробництва, зайнятий
   дозуванням мікродомішок               7

 301. Апаратник комбікормового виробництва, зайнятий
   приготуванням збагачувальних сумішей         7

 302. Апаратник обробки зерна, зайнятий протруєнням
   насіння кукурудзи                  7

 303. Зашивальник м'якої тари, зайнятий зашиванням
   мішків                        4

 304. Кочегар технологічних печей, зайнятий сушінням
   лузги та кукурудзяних качанів            4

 305. Маркувальник                     4

 306. Машиніст двигунів внутрішнього згоряння, який
   обслуговує дизель-генераторні установки У-12,
   У-14  (1-Д-6, 1-Д-12 та інші),  а  також
   локомобілі у закритих приміщеннях          7

 307. Машиніст очищувальних машин, який працює на
   трифолинних   машинах  насіннєочищувальних
   станцій та заводів                  4

 308. Механік, машиніст компресорних установок та
   машиніст    зернових    навантажувально-
   розвантажувальних машин; підсобний робітник,
   зайнятий обслуговуванням сопел та шлангів      4

 309. Насікальник молольних каменів та робітник,
   зайнятий заливанням і насіканням валків для
   вальцедекових  верстатів  та  наждакових
   барабанів лущильних та оббивальних машин       7

 310. Підсобний  робітник, зайнятий відкочуванням
   мішків;  укладальник-пакувальник,  зайнятий
   укладанням брикетів та пакетів у ящики        7

 311. Робітники,  зайняті знепиленням, очищенням,
   сортуванням,   прийманням,   лагодженням,
   вивертанням,  піднесенням  та  пакуванням
   мішкотари, що була у використанні          7

 312. Робітники, які працюють у корпусах елеваторів,
   сушильно-очищувальних баштах, норійних баштах,
   механізованих   складах,   зерносушарках,
   зерноочищувальних  відділеннях  виробничих
   корпусів з обробки насіння кукурудзи         4

 313. Робітники, зайняті на роботах у розмельному
   відділенні  борошномельного  та  круп'яного
   заводів                       4

 314. Робітники, зайняті обслуговуванням молоткових
   дробарок-млинів                   7

 315. Робітники, зайняті на роботах у цеху та на
   складі розсипних та брикетованих комбікормів     4

 316. Робітники,   зайняті  на   роботах   у
   сінодробильному  відділенні  комбікормового
   заводу та цеху                    7

 317. Робітники, зайняті на роботах з очищення,
   ремонту  та  налагодження  вентиляційного,
   технологічного і транспортного устаткування
   борошномельних, круп'яних та  комбікормових
   заводів  і  цехів,  елеваторів,  сушильно-
   очищувальних   башт,   норійних   башт,
   механізованих   складів,   зерносушарок,
   тароремонтних майстерень і заводів з обробки
   насіння кукурудзи                  7

 318. Робітники,   зайняті   вантаженням   та
   вивантаженням зерна, борошна, круп, висівок,
   комбікормів та відходів у вагонах, баржах,
   суднах  та  складах,  а  також  зайняті
   безпосередньо  обслуговуванням  механічних
   лопат,  пересувних  норій,  транспортерів,
   самоподавачів                    7

 319. Укладальник-пакувальник               4

 320. Шліфувальник,  зайнятий  шліфуванням  та
   нарізанням  млинових  вальців  абразивними
   кругами сухим способом                7

       ЗАГАЛЬНІ ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ
           ПРОМИСЛОВОСТІ

   Екстракція жирів, масел та ароматичних речовин

        Із застосуванням хлороформу,
         дихлоретану та бензолу

 321. Працівники                      7

      Із застосуванням бензину та інших
         органічних розчинників

 322. Робітники, керівники і фахівці змінні        7

   Виробництво з очищення, сушіння, шеретування,
     розмелювання, просіювання і зберігання
       насіння зерна та іншої сировини,
        що здіймає пил, і продуктів

 323. Робітники, які працюють у корпусах елеваторів,
   сушильно-очищувальних   баштах,   цехах,
   відділенях,  норійних баштах, механізованих
   складах, зерносушарках, шеретувально-віяльних
   та вальцьових цехах та відділеннях          4

     Вибивальні та розфасувальні відділення

 324. Апаратник   борошномельного   виробництва,
   апаратник круп'яного виробництва, апаратник
   комбікормового виробництва              7

 325. Зашивальник м'якої тари, зайнятий зашиванням
   мішків                        4

 326. Маркувальник                     4

 327. Підсобний  робітник, зайнятий  переміщенням
   мішків з продукцією                 7

 328. Робітники, зайняті обслуговуванням молоткових
   дробарок, млинів                   7

 329. Укладальник-пакувальник, зайнятий укладанням
   брикетів та пакетів у ящики             7

 330. Укладальник-пакувальник               4

     Гідрогенізація жирів, масел, синтетичних
        ароматичних та інших речовин

 331. Робітники, керівники і фахівці змін         7

       Приготування спецій та прянощів

 332. Робітники, зайняті дробленням, розмелюванням,
   просіюванням, фасуванням сухих  спецій  та
   прянощів                       7

 333. Робітники,  зайняті очищенням,  дробленням,
   подрібненням, приготуванням столового хрону,
   цибулі, часнику, гірчиці та сухих інгредієнтів    4

      ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ДЛЯ ВСІХ ГАЛУЗЕЙ
         ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 334. Бондар-закупорювач, зайнятий відкупорюванням
   тари із сульфітованою продукцією           4

 335. Водій навантажувача, зайнятий на роботі з
   тракторними  лопатами;  робітники,   які
   обслуговують буртоукладальні, буртоукривальні
   та кулефрезерні машини з вантаження  сировини
   та матеріалів                    7

 336. Ізолювальник  з  термоізоляції,  зайнятий
   ізоляцією гарячого технологічного виробничого
   устаткування та трубопроводів            7

 337. Машиніст  мийних  машин,  зайнятий  миттям
   внутрішніх  стінок цистерн, бродильних  та
   затірних чанів                    4

 338. Пічник,   вогнетривник,  слюсар-ремонтник,
   зайнятий на гарячих роботах з ремонту топок,
   виробничих печей, жаровень, сушарок та котлів    7

 339. Працівники,  безпосередньо   зайняті   у
   морозильних, холодильних камерах та ліфтах
   холодильників                    4

 340. Робітники, зайняті у виробництві вуглекислоти    7

 341. Робітники,   зайняті  на   роботах   у
   кісткорозжарювальних відділенях           7

 342. Робітники з очищення, ремонту та налагодження
   вентиляційного, технологічного і транспортного
   устаткування  борошномельних,   круп'яних,
   комбікормових виробництв та цехів, елеваторів,
   сушильно-очищувальних   норійних   башт,
   механізованих   складів,   зерносушарок,
   тароремонтних майстерень і робітники, зайняті
   прибиранням цих приміщень              7

 343. Робітники, зайняті обслуговуванням  дизель-
   генераторних установок У-12, У-14  (1-Д-6,
   1-Д-12 та інших) у закритих приміщеннях       7

 344. Робітники, зайняті засипанням, затаруванням,
   закупорюванням і фасуванням цукру,  зерна,
   крупів, бобів та іншої продукції, що здіймає
   пил                         4

 345. Робітники, зайняті варінням та розтопленням
   смол у закритих приміщеннях             4

 346. Робітники, зайняті розтопленням, витопленням
   та вибілюванням жирів та масел            4

 347. Робітники, зайняті фасуванням, розливанням,
   розважуванням,   закупорюванням   харчових
   есенцій, кислот, барвників              4

 348. Робітники,  які  працюють  у  термостатних
   відділенях;    контролер,     зайнятий
   відбраковуванням гарячих банок            4

 349. Робітники, зайняті роботою у підвальних та
   тунельних приміщеннях                4

 350. Робітники,   зайняті   вантаженням   та
   вивантаженням зерна, борошна, крупів, цукру,
   висівок,  комбікормів, відходів  та  інших
   матеріалів, що здіймають пил, у  вагонах,
   баржах, суднах та складах, а також робітник,
   зайнятий   безпосередньо   обслуговуванням
   механічних   лопат,  пересувних   норій,
   транспортерів, самоподавачів             7

 351. Укладальник-пакувальник, зайнятий на операції
   осмолення                      4

 352. Шліфувальник,  зайнятий  шліфуванням  та
   нарізанням  вальцевих  валків  абразивними
   кругами сухим способом                7

       XIII. ТЕКСТИЛЬНА ПРОМИСЛОВІСТЬ
           БАВОВНОПРЯДІННЯ

  1. Вантажник,   зайнятий   вантаженням   та
   розвантаженням протруєного бавовняного насіння    4

  2. Робітники,  зайняті  очищенням   бавовни
   безпосередньо  в  основному  виробництві
   бавовноочисних  заводів  та  у  сушильно-
   очищувальних цехах                  7

  3. Робітник, зайнятий безпосередньо протруюванням
   бавовняного насіння у цеху              7

     ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕМОТУВАННЯ ШОВКОВОГО
     ВОЛОКНА І ШТУЧНИХ ТА СИНТЕТИЧНИХ ВОЛОКОН

  4. Відварник коконових відходів             7

  5. Віджимальник полотен                 7

  6. Запарювач коконів                  4

  7. Кокономотальник                   4

  8. Набивальник відходів                 4

  9. Оператор круглочесальної машини           4

 10. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   цехах кокономотання, переробки відходів       4

 11. Прив'язувальник,  зайнятий  на  роботах  у
   кокономотанні                    4

 12. Промивальник сировини                4

 13. Різальник матеріалів та виробів,  зайнятий
   різанням коконів                   4

 14. Розроблювач сировини                 4

 15. Ткач, присукальник основ у виробництві сит з
   натурального шовку                  4

 16. Штапелювальник, оператор розкладальної машини,
   знімач волокна та оператор чистильної машини,
   зайняті на роботах у прядінні з відходів
   кокономотання                    4

        ПІДГОТОВКА ВОВНЯНОГО ВОЛОКНА
           (КАРДНОЇ ПРЯЖІ)

 17. Апаратник сепарування і флотації, зайнятий
   відділенням жиру із стічних вод           4

 18. Заварник                       4

 19. Мийник вовни                     4

 20. Пресувальник готової продукції та відходів,
   зайнятий пакуванням немитої вовни          4

 21. Слюсар-ремонтник, зайнятий випалюванням  та
   зварюванням прутків                 4

 22. Сортувальник немитої вовни              4

 23. Швачка,  зайнята  роботами  з  очищення,
   вивертання та лагодження м'якої тари з-під
   немитої вовни                    4

      ЛЛЯНЕ ТА КОНОПЛЕДЖУТОВЕ ВИРОБНИЦТВО

 24. Вигрібальник пачосів                 4

 25. Готувач  волокна,  зайнятий  підготуванням
   волокна для чесання на прядивочесальній машині    4

 26. Готувач просочувальної суміші            4

 27. Заправник текстильного устаткування, зайнятий
   заправкою  ткацьких верстатів і жакардових
   машин                        4

 28. Збирач мокрих відходів                7

 29. Обробник волокна                   7

 30. Оператор гребенечесального устаткування       4

 31. Оператор  канатної  машини  та  оператор
   канатозвивальних та мотузкових машин, зайняті
   виробленням смольних канатів             4

 32. Оператор льоночесальної машини            4

 33. Оператор м'яльно-чесальної машини          4

 34. Оператор мотального устаткування, який працює
   на машинах системи "Паркер" та "Уркварт" у
   конопледжутовому виробництві             4

 35. Оператор  мотального устаткування, зайнятий
   перемотуванням смольної пряжі            4

 36. Оператор   просочувального   устаткування,
   зайнятий смолінням канатної пряжі          4

 37. Оператор рівничного устаткування           4

 38. Оператор розкладальної машини            4

 39. Оператор стрічкового устаткування          4

 40. Оператор трясильної машини              4

 41. Оператор чесального устаткування           4

 42. Підбирач ставок                   4

 43. Пресувальник відходів, зайнятий пресуванням
   відходів при ручному завантаженні          7

 44. Пресувальник  волокна, зайнятий  пакуванням
   пачосів при ручному завантаженні           4

 45. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   льоночесальному та прядильному виробництвах     4

 46. Прядильник                      4

 47. Ремонтник технологічного оснащення, зайнятий
   випрямлянням голок на машині             4

 48. Різальник матеріалів та виробів,  зайнятий
   різанням волокна та рубанням його  ручним
   способом                       4

 49. Розроблювач  відходів і  готувач  волокна,
   зайняті розробкою в'язок               4

 50. Сортувальник сировини, матеріалів та виробів,
   зайнятий сортуванням волокна             4

 51. Тасьмовик                      4

 52. Ткач                         4

 53. Чистильник   устаткування,  зайнятий   у
   льоночесальному, прядильному  та  ткацькому
   виробництвах                     4

      ПІДГОТОВКА ТА ПРЯДІННЯ ЛЛЯНОЇ ПРЯЖІ

 54. Апаратник приготування трести            4

 55. Готувач трести                    4

 56. Завантажувач сировини                4

 57. Зв'язувальник пачок волокна             4

 58. Знімач волокна                    4

 59. Налагоджувальник технологічного устаткування,
   зайнятий у цехах обробки сировини          4

 60. Оператор потокової лінії з вироблення волокна    4

 61. Оператор потокової лінії з вироблення волокна,
   зайнятий  обробкою недообробленого волокна;
   сортувальник сировини та волокна, зайнятий
   чесанням волокна                   7

 62. Пресувальник сировини та волокна, зайнятий
   пресуванням  при  ручному  вантаженні  та
   вивантаженні:

    пачосів та відходів                7

    пачосів                      4

 63. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням у цехах                 4

 64. Розкладач сировини                  4

 65. Смолильник клоччя                  4

 66. Сортувальник сировини та волокна           4

 67. Сплавлювач відходів                 7

 68. Сушильник луб'яної сировини, зайнятий сушінням
   сировини на полях                  4

 69. Чистильник устаткування, зайнятий збиранням
   відходів з-під агрегатів та машин          7

    Сіткоснастьові фабрики, фабрики знарядь лову
        та сіткопосадочні майстерні

 70. Виробник  підборів  та  гужиків,  зайнятий
   виготовленням підборів                4

 71. Виробник знарядь лову                4

 72. Робітники, зайняті вигрібанням відходів з-під
   чесальних  машин,  відпадковоочисних  та
   аналогічних машин                  7

 73. Розроблювач відходів                 7

 74. Пресувальник готової продукції та відходів,
   зайнятий на ручних роботах              7

 75. Фарбувальник,   зайнятий   просочуванням
   сіткоматеріалів консервувальними сполуками      4

 76. Чистильник устаткування, зайнятий  чищенням
   чесальних машин                   4

       ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ТЕКСТИЛЮ

 77. Апаратник запарювання                4

 78. Валяльник                      4

 79. Комплектувальник пряжі, тканини і виробів,
   зайнятий комплектуванням виробів художнього
   малювання після бензопромивання та запарювання    4

 80. Машиніст вишивальної машини "Пантограф"       4

 81. Набивальник наконечників на шнур (під час
   роботи з ацетоном)                  4

 82. Робітники,    зайняті    безпосередньо
   обслуговуванням  гардинних,  тюлевих  та
   мереживних машин із застосуванням графітного
   мастила                       4

 83. Розмалювальник тканини, безпосередньо зайнятий
   у виробництві під час роботи з:

    чорним аніліном                  7

    аніліновими та хромовими барвниками        4

      ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ТРИКОТАЖНИХ
          ТА В'ЯЗАНИХ ТКАНИН

 84. Апаратник запарювання                4

 85. Апаратник просочування, зайнятий просочуванням
   штучного хутра                    4

 86. Валяльник                      4

 87. Кетельник, зайнятий на роботах із виробами з
   натурального  шовкового,   штучного   та
   синтетичного волокна, крім робітників, які
   працюють на устаткуванні типу "Россо"        4

 88. Кислотувальник                    4

 89. Робітники,   безпосередньо   зайняті   у
   формувальних цехах                  4

        ВИРОБНИЦТВО ФЕТРОВИХ ВИРОБІВ

 90. Валяльник                      7

 91. Варник шубних шматків                4

 92. Виробник гнотів                   4

 93. Виробник основи валяльно-повстяних виробів,
   зайнятий склеюванням повстяних деталей  та
   пластин гумовим клеєм                4

 94. Виробник основи валяльно-повстяних виробів,
   зайнятий заготовкою основи повстяного взуття,
   головних уборів                   4

 95. Виробник основи валяльно-повстяних виробів:

    лимарних та будівельних повстей з ручним
    розпушенням                    7

    суміші для повстяних кругів            4

 96. Віджимальник                     4

 97. Декатирувальник,  зайнятий  на  роботах  у
   виробництві головних уборів             4

 98. Звалювальник                     4

 99. Знімач взуття з колодок               7

 100. Кислотувальник                    7

 101. Контролер   якості,  зайнятий  контролем
   протравлених шкурок                 7

 102. Машиніст обсадної машини               4

 103. Мийник   вовни,  оператор  промивального
   устаткування, зайнятий промиванням шкурок      4

 104. Насаджувач взуття                  7

 105. Обробник валяльно-повстяних виробів, зайнятий
   вибиранням непрострижок               4

 106. Обробник валяльно-повстяних виробів, зайнятий
   роботою на абразивних верстатах сухим способом    4

 107. Оператор стригального устаткування, зайнятий
   стриженням песиги або пуху, виробник основи
   валяльно-повстяних виробів, зайнятий зніманням
   основи пухових головних уборів            4

 108. Оператор промивального устаткування, зайнятий
   промиванням повсті                  4

 109. Оператор пушильного устаткування           4

 110. Пресувальник валяльно-повстяних виробів  та
   шкурок, зайнятий пресуванням головних уборів
   на гідропресах                    4

 111. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   підготовчому, валяльному та протравному цехах    4

 112. Протравлювач шкурок                 7

 113. Сортувальник сировини, матеріалів та виробів,
   зайнятий розбиранням немитої вовни та шматків    4

 114. Сортувальник сировини, матеріалів та виробів,
   зайнятий сортуванням при первинній обробці
   шкурок                        4

 115. Сортувальник сировини, матеріалів та виробів,
   зайнятий сортуванням немитої вовни          4

 116. Сушильник, зайнятий на камерних, вогневих та
   тунельних сушарках                  7

 117. Сушильник,  зайнятий  сушінням   шкурок,
   протравлених:

    азотною кислотою                  7

    іншими протравами                 4

 118. Фарбувальник, зайнятий фарбуванням головних
   уборів нітрофарбами та валяного взуття чорним
   аніліном                       7

 119. Формувальник  головних  уборів,  зайнятий
   роботами на:

    первинному   та  вторинному  формуванні
    чоловічих фетрових капелюхів            7

    інших видах формування               4

 120. Чистильник тканини, виробів, зайнятий чищенням
   валяного взуття та шкурок              4

       ВИРОБНИЦТВО НЕТКАНИХ ТЕКСТИЛЬНИХ
            МАТЕРІАЛІВ

 121. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 7

 122. Заготівник хімічних розчинів та фарб         7

 123. Контролер якості                   7

 124. Лаборант з аналізу газів та пилу           7

 125. Лаборант з фізико-хімічних випробувань        7

 126. Лаборант хімічного аналізу              7

 127. Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних
   приладів та засобів автоматики            7

 128. Обліковець міри та виробів              7

 129. Оператор ворсувального устаткування         7

 130. Оператор клейового устаткування           7

 131. Оператор  чесально-в'язального устаткування,
   зайнятий переробкою низькосортної сировини та
   відходів виробництва                 4

 132. Помічник майстра                   7

 133. Прибиральник виробничих приміщень          7

 134. Пробовідбірник                    7

 135. Проклеювач                      4

 136. Робітники, зайняті обслуговуванням клейового
   устаткування із застосуванням препаратів, що
   містять токсичні речовини              4

 137. Слюсар з ремонту та обслуговування систем
   вентиляції та кондиціювання             7

 138. Слюсар-ремонтник                   7

 139. Термоусадник                     4

 140. Транспортувальник                  7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 141. Інженер-технолог                   4

 142. Майстер, майстер контрольний             7

 143. Майстер старший                   4

 144. Механік                       7

 145. Начальник виробництва та його заступники       4

 146. Начальник цеху                    7

     ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
         ТА ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБІВ

 147. Проклеювач ватиліну                 4

    ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ТЕКСТИЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 148. Апаратник апретування, контролер якості, а
   також  розправляч,  зайнятий  розправлянням
   тканин і полотна, які працюють з препаратами,
   що виділяють формалін, піридин, діатиндіамід
   та інші токсичні речовини              4

 149. Апаратник  термообробки тканини, сушильник,
   контролер  якості та розправляч,  зайнятий
   розправленням тканин і полотна на роботі з:

    чорним аніліном                  7

    іншими барвниками                 4

 150. Варник апрету, заготівник хімічних розчинів та
   фарб                         4

 151. Виробник  парафінових  кілець,  апаратник
   парафінування тканини                4

 152. Заготівник хімічних розчинів та фарб, зайнятий
   періодичною роботою з чорним аніліном        7

 153. Заготівник хімічних розчинів та фарб, зайнятий
   заготовленням чорного аніліну            7

 154. Заготівник хімічних розчинів та фарб,  що
   містять хлор, дихлоретан, формалін, піридин,
   діатиндіамід, оксодифініл та інші токсичні
   речовини                       7

 155. Заливальник   голково-платинних   виробів,
   зайнятий заливанням свинцевим сплавом        7

 156. Змішувальник волокна, сортувальник сировини,
   матеріалів та виробів                4

 157. Карбонізаторник                   4

 158. Машиніст  мийних  машин,  зайнятий  миттям
   шаблонів,  ванн  і  тари  з-під  хімічних
   матеріалів та барвників:

    ручним способом                  7

    механічним способом                4

 159. Набивальник  малюнків, зайнятий  набиванням
   малюнків  ручним  або  напівмеханізованим
   способом, набивальник малюнків манерами       4

 160. Накатник малюнків                  4

 161. Обчісувальник барабанів               4

 162. Оператор  мотального устаткування, оператор
   снувального    устаткування,    оператор
   обкручувального  устаткування,  зайняті  на
   роботах з проталькованими гумовими нитками      4

 163. Оператор мотального устаткування, зайнятий на
   роботах із застосуванням антисептиків        7

 164. Оператор обпалювального устаткування, зайнятий
   обпалюванням пряжі та тканини            4

 165. Оператор  розпушувально-тіпальної  машини,
   зайнятий  обробкою  карбонізованої  вовни;
   чистильник устаткування, зайнятий  чищенням
   тіпальних та чесальних машин             4

 166. Оператор  розпушувально-тіпальної  машини,
   обробник  волокна,  оператор  чесального
   устаткування (крім оператора який працює на
   апараті при завантаженні суміші у бункер),
   зайняті переробкою чадів, немитої вовни та
   бавовни, що містить не менш ніж 10 відсотків
   5-6 сортів                      4

 167. Помічник  майстра, перевіряльник  розводок,
   слюсар-ремонтник, який обслуговує технологічне
   устаткування, мастильник, пошивник лимарно-
   сідельних  виробів  та  транспортувальник,
   безпосередньо зайняті у цехах (на дільницях)
   основного виробництва, де більше  половини
   основних робітників мають право на щорічні
   додаткові відпустки за роботу із шкідливими та
   важкими умовами праці                4

 168. Пресувальник молетів, пресувальник  готової
   продукції та відходів, зайнятий пресуванням
   відходів при ручному завантаженні          4

 169. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий на
   роботі з очищення трубопроводів, пилових камер
   та вентиляційних систем               7

 170. Ракліст, зайнятий на роботах із застосуванням
   чорного аніліну                   7

 171. Ремонтник технологічного оснащення, зайнятий
   паянням свинцем та його сплавами           7

 172. Робітники, безпосередньо зайняті чищенням та
   гострінням  чесальних апаратів,  гострінням
   головок та кардної гарнітури             4

 173. Робітники, зайняті безпосередньо виготовленням
   виробів та деталей із скловолокна, скловати та
   базальтового волокна                 7

 174. Робітники, зайняті:

    вигрібанням відходів з-під льоночесальних,
    прядивочесальних,  чесальних,  тіпальних,
    відпадковоочисних,  знереп'яхувальних  та
    аналогічних машин                 7

    збиранням відходів виробництва           4

 175. Робітники, зайняті очищенням стічних канав,
   відстійних резервуарів та обпальних камер      4

 176. Робітники, зайняті на процесах дублювання,
   металізації  тканин та нанесення  на  них
   просочень з клеями на органічних розчинниках     7

 177. Робітники, зайняті просочуванням тканин із
   застосуванням дихлоретану              7

 178. Робітники,  зайняті  роботами  у  цехах
   фарбувальних, вибільних та мокрої  обробки
   вовняних тканин                   4

 179. Розроблювач відходів                 7

 180. Сушильник, який обслуговує камерні сушарки,
   сушильні  установки або апарати; сушильник
   (заправник)                     4

 181. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   перев'язувальних  матеріалів  у  пакети  з
   прогумованої  тканини  із  застосуванням
   гумового клею                    4

 182. Фарбувальник, зайнятий на роботі з нітритом
   натрію                        7

 183. Фарбувальник, зайнятий на роботі з чорним
   аніліном                       7

 184. Шаблонник                      4

    XIV. ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ ТА ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ
         ҐРУНТУВАННЯ ТА ДУБЛЕННЯ ШКІРИ

  1. Апаратник екстрагування танідів, зайнятий:

    вивантаженням дифузорів              7

    завантаженням дифузорів              4

  2. Апаратник  екстрагування танідів,  зайнятий
   веденням  процесу екстрагування танідів  з
   рослинної  сировини;  апаратник  випарних
   апаратів  для одержання рідкого  продукту;
   апаратник  випарних апаратів для одержання
   твердого продукту                  4

  3. Апаратник-конденсаторник,      апаратник-
   нейтралізаторник та апаратник-сульфувальник,
   зайняті у виробництві синтетичних дубителів     7

  4. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням
   рідкого екстракту                  7

  5. Машиніст віджимального устаткування         7

  6. Машиніст рубальної машини              7

  7. Плавильник нафталіну та фенолів           7

  8. Чистильник випарних апаратів             7

        ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОЇ ШКІРИ

  9. Апаратник варіння                  7

 10. Апаратник  промивання, зайнятий промиванням
   замші та текстовініту у виробництві замінників
   верхніх  шкір  та  технічних  тканин  з
   поліхлорвініловими покриттями            4

 11. Апаратник сушіння, зайнятий укладанням вішал     7

 12. Вулканізаторник,  зайнятий   вулканізацією
   плащових тканин                   7

 13. Дублювальник деталей та матеріалів          7

 14. Заготівник хімічних розчинів та фарб, зайнятий
   приготуванням фарб                  4

 15. Контролер  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів, зайнятий у виробництві замінників
   верхніх  шкір  та  технічних  тканин  з
   каучуковими,  нітролаковими,  масляними  та
   іншими покриттями                  4

 16. Лакувальник шкір, зайнятий на роботах:

    із застосуванням органічних розчинників      7

    без застосування органічних розчинників      4

 17. Машиніст гумозмішувача                7

 18. Машиніст  фарбувального та вулканізаційного
   устаткування                     7

 19. Машиніст шпредінг-машини               7

 20. Машиніст шприц-машини, зайнятий виготовленням
   декоративного ранта                 7

 21. Набивальник  малюнків, зайнятий  набиванням
   малюнків ручним способом               7

 22. Набивальник  малюнків,  зайнятий  обробкою
   малюнків латунню                   4

 23. Пресувальник, зайнятий пресуванням  пластин
   штучних шкір                     7

 24. Інші робітники дільниці прогумованих тканин     4

 25. Ракліст                       7

 26. Робітники, зайняті виготовленням капронової
   сітки                        7

 27. Фарбувальник,  зайнятий фарбуванням  плівки
   штучних шкір                     7

 28. Шорсткувальник, зайнятий шліфуванням гумових
   чохлів                        7

      ДОПОМІЖНІ ТА ПІДСОБНІ ЦЕХИ І СЛУЖБИ
        ВИРОБНИЦТВА ШТУЧНОЇ ШКІРИ

 29. Робітники,  зайняті очищенням та  ремонтом
   трубопроводів,  пилоуловлювальних  циклонів,
   фільтрів і камер вентиляційних систем        7

 30. Склеювач; різальник матеріалів та виробів,
   зайнятий різанням каучуку, найриту, тіоколу та
   севаніту                       7

         ВИРОБНИЦТВО ПЛАСТШКІРИ

 31. Вальцювальник шкіряних матеріалів, зайнятий
   вальцюванням пластин пластшкіри           7

 32. Завантажувач-вивантажувач,      зайнятий
   вантаженням волокна                 4

 33. Пресувальник-вулканізаторник             7

 34. Сортувальник  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів,  зайнятий  сортуванням  пластин
   пластшкіри                      4

 35. Укладальник-пакувальник, зайнятий укладанням
   пластин                       4

 36. Формувальник брикетів, зайнятий формуванням
   брикетів                       7

 37. Формувальник брикетів, зайнятий  прийманням
   брикетів                       4

    ВИРОБНИЦТВО ШКІРЯНИХ ГАЛАНТЕРЕЙНИХ ВИРОБІВ
          ТА ДОРОЖНІХ ВИРОБІВ

 38. Готувач апретур, емульсій і лаків, зайнятий
   готуванням  клеїв та фарб  на  органічних
   розчинниках                     7

 39. Обробник виробів, зайнятий фарбуванням  із
   застосуванням нітрофарб та нітролаків, фарб та
   лаків  на органічних розчинниках у шприц-
   камерах                       7

 40. Обробник виробів, зайнятий фарбуванням  із
   застосуванням нітрофарб та нітролаків, фарб та
   лаків на органічних розчинниках поза камерами    4

 41. Складальник деталей та виробів, складальник
   шкіргалантерейних виробів, зайняті на роботі з
   клеями на органічних розчинниках           4

 42. Сушильник  сировини,  напівфабрикатів  та
   виробів,  який обслуговує камерні сушарки із
   завантаженням та вивантаженням ручним способом    4

        ВИРОБНИЦТВО ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ

 43. Вальцювальник гумових сумішей            7

 44. Готувач апретур, емульсій і лаків, зайнятий
   готуванням  клеїв та фарб  на  органічних
   розчинниках                     7

 45. Машиніст гумозмішувача                7

 46. Оброблювач підошов, зайнятий на роботах із
   застосуванням сірчаної кислоти            7

 47. Оброблювач підошов, зайнятий на роботі із
   застосуванням бензину                4

 48. Робітники, зайняті на роботах із застосуванням
   органічних розчинників, каучукових, латексних
   та інших клеїв і розчинників, що містять
   токсичні речовини                  4

 49. Складальник  взуття, зайнятий вулканізацією
   низу взуття                     7

 50. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом пресів у
   цехах гарячої вулканізації              4

 51. Сушильник  сировини,  напівфабрикатів  та
   виробів, який обслуговує камерні сушарки із
   завантаженням та вивантаженням ручним способом    4

 52. Формувальник деталей та виробів, зайнятий на
   роботах з оббивання затяжної крайки та бічної
   грані на машині "Анклепф"              7

     ВИРОБНИЦТВО ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ

 53. Апаратник просочування, сушильник сировини,
   напівфабрикатів   та  виробів,   зайняті
   просочуванням та сушінням бавовняної стрічки
   та бавовняного прочосу сумішшю латексів та
   перосмолами                     7

 54. Готувач хімічних розчинів, зайнятий готуванням
   жирових розчинів                   7

 55. Оброблювач  деталей,  напівфабрикатів  та
   виробів, зайнятий жируванням шкір та гонків     7

 56. Пресувальник-вулканізаторник,     зайнятий
   виготовленням пасів з просоченої стрічки у
   гарячих пресах типу "Світ"              7

 57. Складальник  деталей та виробів,  зайнятий
   склеюванням  шкіровиробів  поліхлорвініловим
   клеєм                        4

 58. Формувальник деталей та виробів,  зайнятий
   формуванням технічних виробів            4

      ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ШКІРИ
          ТА ШКІРЯНОГО ВЗУТТЯ

 59. Апаратник  варіння,  зайнятий  вибілюванням
   шелаку  та  у  виробництвах  сечовино-
   формальдегідної смоли та стеарату кальцію,
   мінеральних фарбувальних пігментів          7

 60. Апаратник диспергування пігментів і барвників,
   зайнятий  веденням  технологічного  процесу
   диспергування пігментів               7

 61. Апаратник диспергування пігментів і барвників,
   зайнятий  у  виробництві  покривних  фарб,
   концентратів  взуттьових  кремів,  хімічної
   фурнітури                      7

 62. Апаратник  запарювання,  зайнятий  варінням
   сировини у варильних котлах під тиском        7

 63. Апаратник  змішування, зайнятий змішуванням
   клеїв та мас                     7

 64. Апаратник змішування, зайнятий змішуванням мас
   із застосуванням технічного вуглецю (сажі)      7

 65. Апаратник конденсації, зайнятий у виробництві
   штучного каракулю                  7

 66. Апаратник  приготування гумових  клеїв  та
   покриттів, зайнятий розчиненням каучуку та
   пом'якшувачів                    7

 67. Апаратник приготування хімічних розчинів       7

 68. Апаратник рекуперації, зайнятий рекуперацією
   органічних розчинників                4

 69. Апаратник  синтезу,  зайнятий   веденням
   технологічного процесу синтезу лакових основ;
   апаратник-оліфовар                  7

 70. Апаратник сушіння, зайнятий на роботах у:

    камерних та канальних сушарках           7

    механізованих та барабанних сушарках        4

 71. Вальцювальник                    7

 72. Витискувач малюнка                  7

 73. Готувач апретур, емульсій та лаків, зайнятий
   приготуванням бітумно-каніфольної емульсії      4

 74. Ґрунтувальник                    7

 75. Дробильник                      7

 76. Зливальник-розливальник               7

 77. Каландрувальник гумових сумішей           7

 78. Каландрувальник, зайнятий роботами на гладких
   каландрах (крім каландрувальників тканин у
   підготовчих цехах)                  7

 79. Колорист                       7

 80. Комплектувальник,  зайнятий  комплектуванням
   рулонів з нітро- та гумовими покриттями       4

 81. Контролер, зайнятий розбраковуванням тканин з
   каучуковими,  нітролаковими,  масляними  та
   поліхлорвініловими покриттями, пластшкіри та
   каракулю                       4

 82. Машиніст каландра                  7

 83. Машиніст мийних машин, зайнятий миттям тари
   з-під хімпродуктів                  7

 84. Машиніст  мийних  машин,  зайнятий  миттям
   серветок                       6

 85. Накатник   тканини,  полотна,   зайнятий
   накатуванням тканини (полотна) або готової
   продукції з нітропокриттями             4

 86. Прибиральник виробничих приміщень          4-7**

 87. Приймальник  сировини,  напівфабрикатів  та
   готової продукції, зайнятий на здаванні у
   виробничому цеху                   4

 88. Пробовідбірник                    4

 89. Просівальник                     7

 90. Різальник матеріалів та виробів,  зайнятий
   різанням матеріалів у підготовчому виробництві    4

 91. Робітник внутрішньозаводського транспорту з
   перевезення  хімпродуктів  та   робітник
   внутрішньоцехового транспорту з перевезення
   хімпродуктів,  напівфабрикатів  і  готової
   продукції                      4-7**

 92. Робітники, зайняті на роботі з  найритом,
   севанітом, толуолом, бензолом, дихлоретаном     7

 93. Робітники, зайняті обслуговуванням комунікацій    4

 94. Розмелювач, зайнятий на ролах            4

 95. Складач навісок інгредієнтів             7

 96. Слюсар-ремонтник,   зайнятий    ремонтом
   технологічного устаткування; електромонтер з
   ремонту та обслуговування електроустаткування;
   мастильник  та  пошивник  лимарно-сідельних
   виробів                       4-7**

 97. Сушильник папероробної (картоноробної) машини,
   зайнятий веденням процесу сушіння шкіряного
   (устілкового) картону на сушильній частині
   машини                        4

 98. Термопластикаторник                 7

 99. Укладальник-пакувальник,   зайнятий    у
   виробництвах пластшкіри, штучного каракулю та
   тканин з нітрокаучуковим та поліхлорвініловим
   покриттями                      4

 100. Фарбувальник, зайнятий фарбуванням тканини      4

 101. Фарбувальник  картону та  фібри,  зайнятий
   фарбуванням нітрофарбою ручним способом       7

 102. Чистильник оснащення та пристроїв          7

        ВИРОБНИЦТВО ГУМОВОГО ВЗУТТЯ

     Закрійно-намазувальні цехи (дільниці)

 103. Вирубник заготовок та виробів, який працює на
   вирубних пресах                   7

 104. Дублювальник                     7

 105. Підбирач деталей та виробів на потік, зайнятий
   на роботах із застосуванням клею і тальку      7

 106. Закрійник гумових виробів і деталей         7

 107. Намазувальник деталей                7

 108. Інші робітники                    4

 109. Керівники і фахівці                 7

    Цехи (дільниці) складання гумового взуття

 110. Клеїльник гумових полімерних деталей і виробів
   та інші робітники, які працюють безпосередньо
   на складальних конвеєрах, комбінатах та столах    7

 111. Машиніст каландра                  7

 112. Фарбувальник гумових виробів             7

 113. Зливальник-розливальник               7

 114. Транспортувальник                  7

 115. Робітники,  які зайняті на  роботах  поза
   складальними конвеєрами, комбінатами, столами
   і застосовують мазі, клеї, розчинники        7

 116. Інші робітники                    4

 117. Керівники і фахівці                 7

      Цехи (дільниці) штампування калош

 118. Вулканізаторник                   4

 119. Штампувальник гумового взуття            7

 120. Керівники і фахівці                 4

    Цехи (дільниці) формового гумового взуття

 121. Вулканізаторник                   7

 122. Ремонтувальник гумових виробів            7

 123. Пресувальник-вулканізаторник             7

 124. Шорсткувальник                    7

 125. Робітники, зайняті виготовленням взуття на
   ливарних агрегатах                  7

 126. Інші робітники                    4

 127. Керівники і фахівці                 7

      Дільниці лакування гумового взуття

 128. Апаратник  приготування гумових  клеїв  та
   покриттів,  зайнятий  на  роботах   із
   застосуванням лаку, смоли, масла та фактису     7

 129. Зливальник-розливальник               7

 130. Знімач гумових виробів                4

 131. Комплектувальник, сортувальник            4

 132. Транспортувальник                  4

 133. Фарбувальник гумових виробів             7

 134. Чистильник оснащення та пристроїв          4

 135. Керівники і фахівці                 7

     XV. ВИРОБНИЦТВО ГОТОВОГО ОДЯГУ ТА ХУТРА

       ВИЧИНЕННЯ І ФАРБУВАННЯ ХУТРА ТА
            ОВЕЧИХ ШКІР

  1. Апаратник витоплення                 7

  2. Апаратник    екстрагування,    зайнятий
   завантаженням та вивантаженням дифузорів       4

  3. Апаратник приготування дубильних екстрактів     7

  4. Апаратник приготування міздряного клею        7

  5. Апаратник рекуперації, зайнятий рекуперацією
   органічних розчинників                4

  6. Апретурник, зайнятий на роботах:

    з органічними розчинниками             7

    із  застосуванням  водних  розчинів  та
    покривних фарб                   4

  7. Гартівник чапрака та технічної шкіри         7

  8. Готувач хімічних розчинів; готувач апретур,
   емульсій та лаків                  7

  9. Дезінфектор,    зайнятий    дезінфекцією
   шкірсировини, не дослідженої на сибірку       7

 10. Зволожувальник шкіряних, хутряних деталей та
   виробів, зайнятий зволожуванням шкір         4

 11. Колорист                       7

 12. Консервувальник  шкіряно-хутряної  сировини,
   зайнятий консервуванням міздрі            7

 13. Лакувальник шкір, апаратник приготування лаку    7

 14. Машиніст віджимального устаткування         7

 15. Пресувальник шкір, зайнятий пресуванням та
   нарізанням мереї на шкірах з нітропокриттями     4

 16. Пробовідбірник,  зайнятий відбиранням  проб
   недослідженої     шкірсировини     для
   бактеріологічного аналізу за Асколі         7

 17. Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях
   миття вовни, щетини та міздрі            7

 18. Робітники з первинної обробки шкірсировини:
   вистилальник шкіряно-хутряної  сировини  та
   голини, вимірювач шкіряно-хутряної сировини та
   матеріалу;   комплектувальник   виробів,
   напівфабрикатів і матеріалів; консервувальник
   шкіряно-хутряної  сировини;  маркувальник;
   приймальник матеріалів, напівфабрикатів  та
   готових  виробів;  контролер  сировини  та
   напівфабрикатів; розкрійник шкіряної сировини;
   міздрильник;    білувальник    сировини;
   сортувальник  виробів,  напівфабрикатів  і
   матеріалів;  стругальник  шкіряно-хутряної
   сировини     та     напівфабрикатів;
   транспортувальник; укладальник-пакувальник      4

 19. Робітники,   зайняті   безпосередньо   у
   відмочувальних,   зольних,    дубильних,
   фарбувальних, жирувальних цехах та відділеннях
   знежирення шкір                   7

 20. Робітники, зайняті наклеюванням шкір на скло     4

 21. Розвідник шкір                    7

 22. Розтягальник шкір та овчин на рами          4

 23. Сортувальник  шкіряно-хутряної   сировини,
   сортувальник  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів,  зайнятий сортуванням  шкіряно-
   хутряної сировини, вовни, щетини та волосу      4

 24. Сушильник  сировини,  напівфабрикатів  та
   виробів, зайнятий сушінням шкір, вовни, щетини
   та волосу                      7

 25. Транспортувальник,  безпосередньо  зайнятий
   розтаруванням та підготовкою до зрізування
   проб з недослідженої мокросоленої імпортної
   козлини та овчини                  7

 26. Чистильник  випарних  апаратів;  робітники,
   зайняті чищенням відстійників та каналізації     7

 27. Шліфувальник  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів, зайнятий зволожуванням шкір       4

        ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ХУТРА

 28. Готувач   хімічних  розчинів,   зайнятий
   виготовленням дубильних, хромових екстрактів     7

 29. Готувач   хімічних  розчинів,   зайнятий
   приготуванням  покривних  барвників  (на
   органічних  розчинниках)  та  формалінових
   розчинів                       7

 30. Готувач   хімічних  розчинів,   зайнятий
   приготуванням розчинів аніліну та урзолу       7

 31. Консервувальник  шкіряно-хутряної  сировини,
   зайнятий консервуванням міздрі            7

 32. Оброблювач деталей напівфабрикатів та виробів,
   зайнятий усуненням волосяного покриву з кінців    4

 33. Пробовідбірник,  зайнятий відбиранням  проб
   недослідженої  хутряної   сировини   для
   бактеріологічного аналізу за Асколі         7

 34. Робітники, зайняті на роботах безпосередньо в
   обробних цехах (відділеннях):

    сировинного виробництва              4

    фарбувального виробництва             7

 35. Робітники, зайняті безпосередньо у відділеннях
   миття вовни, варіння клею та витоплення сала     7

 36. Робітники, зайняті безпосередньо у сировинних,
   дубильних,      фарбувально-жирувальних,
   формалінових цехах, відділеннях та  цехах,
   відділеннях  знежирення овчин та  хутряної
   сировини                       7

 37. Робітники, зайняті первинною обробкою хутряної
   та овчинно-шубної сировини на базах, складах і
   в цехах первинної обробки              4

 38. Робітники, зайняті у кушнірно-пошивному та
   шапковому виробництвах з виготовлення виробів
   з хутра, пофарбованого аніліном або урзолом,
   та наклеюванням хутряного крою на прогумовану
   та текстильну тканину із застосуванням бензину
   та інших розчинників                 4

 39. Розтягальник шкір та овчин на рами          4

 40. Сортувальник  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів, зайнятий безпосередньо сортуванням
   хутряної та шубної продукції, пофарбованої
   аніліном або урзолом                 4

 41. Сушильник  сировини,  напівфабрикатів  та
   виробів, зайнятий сушінням хутра, хутряної та
   шубної овчини і вовни із завантаженням та
   вивантаженням ручним способом            4

 42. Сушильник  сировини,  напівфабрикатів  та
   виробів,  який  обслуговує сушарки  хутра,
   хутряної  та  шубної овчини,  пофарбованих
   аніліном або урзолом, із завантаженням та
   вивантаженням ручним способом            7

 43. Інші  робітники,  зайняті  на  роботах
   безпосередньо у відділеннях сушіння хутра та
   шубної  овчини, пофарбованих аніліном  або
   урзолом                       4

 44. Фарбувальник хутра та шубної овчини, зайнятий
   фарбуванням  аніліном; сушильник  сировини,
   напівфабрикатів та виробів, зайнятий сушінням
   хутра,  пофарбованого аніліном;  робітники,
   зайняті підвезенням хутра безпосередньо після
   фарбування  аніліном  у  сировинному  та
   фарбувальному виробництвах              7

 45. Чистильник  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів, зайнятий вибиванням овчин ручним
   способом та роботами на машинах відкритого
   типу                         4

 46. Шліфувальник  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів, який працює на наждачних кругах     4

        ВИРОБНИЦТВО ШТУЧНОГО ХУТРА

 47. Апаратник просочування, зайнятий просочуванням
   віскозного волокна                  7

 48. Виробник синелі                   7

 49. Машиніст шпредінг-машини               7

 50. Пропарювач,  зайнятий  пропарюванням   у
   дезодораторних камерах                7

 51. Укладальник синелі                  7

 52. Інші робітники виробництва штучного каракулю     4

        ВИРОБНИЦТВО ВЕРХНЬОГО ОДЯГУ

 53. Кушнір-розкрійник, зайнятий  на  роботі  з
   хутром, пофарбованим аніліном або урзолом      4

 54. Працівники,  безпосередньо   зайняті   у
   виробництві  виробів хімічного  захисту  з
   погумованих та пропудрених тканин:

    клеїльник, монтажник апаратури спеціальних
    головних уборів                  7

    інші робітники                   4

    керівники та фахівці                7

 55. Розкрійник, зайнятий вирізанням деталей  з
   азбестової тканини                  7

 56. Розроблювач відходів                 4

 57. Термообробник  швейних  виробів,  зайнятий
   вологотепловою  обробкою  ручним  способом
   фетрових капелюхів, шапок, кашкетів         4

     XVI. ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ ТА ПЛАСТМАСОВИХ
             ВИРОБІВ

     ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ ПОКРИШОК ТА КАМЕР

        Автокамерні цехи (дільниці)

  1. Монтувальник вентилів                7

  2. Вулканізаторник                   7

  3. Закрійник гумових виробів та деталей         7

  4. Монтувальник шинопневматичних муфт          7

  5. Пресувальник-вулканізаторник             7

  6. Складальник шинопневматичних муфт          7

  7. Робітники,  зайняті роботами на  дільницях
   виготовлення    автокамерних    рукавів,
   вулканізації автокамер та ободових стрічок,
   протравлення  та вулканізації  вентилів  і
   очищення форм                    7

  8. Робітники, зайняті стикуванням камер, клеєнням
   різних камер, монтуванням вентилів та обробкою    7

  9. Прибиральник виробничих приміщень          7

 10. Інші робітники                    4

 11. Керівники і фахівці                 7

   Підготовчі цехи (дільниці) та цехи (дільниці)
          підготовки сировини

 12. Працівники, зайняті роботами на  дільницях
   обробки,  розважування  технічного  вуглецю
   (сажі) та приготування паст             7

 13. Робітники,  зайняті роботами на  дільницях
   підготовки інгредієнтів, пом'якшувачів, масел,
   смол; приготування фактису, лаків, латексу,
   прискорювальних  паст,   мастильних   та
   просочувальних сполук; розпарювання та різання
   каучуків,   просіювання   прискорювачів;
   протекторних   агрегатів,   фільтрпресів;
   термопластикації  каучуків, транспортування,
   розважування  інгредієнтів  та  каучуку;
   виготовлення гумових та ганчіркових сумішей;
   виготовлення гумових клеїв, чищення зворотної
   тари  від  технічного вуглецю  (сажі)  та
   прокладних полотен; прибиральник виробничих
   приміщень                      7

 14. Інші робітники                    4

 15. Керівники і фахівці                 7

    Підсобно-допоміжні робітники та робітники
        чергових і ремонтних бригад

 16. Апаратник рекуперації                4

 17. Клеїльник  гумових, полімерних деталей  та
   виробів                       7

 18. Комірник, зайнятий розливанням клею         7

 19. Робітники, які працюють у виробничих цехах
   (дільницях), у тому числі  на  верстатних
   випробуваннях з рівнем шуму 100 децибел і вище
   або з виділенням шкідливих речовин          7

 20. Робітники,   зайняті   складуванням   та
   перетаруванням технічного вуглецю (сажі)       7

 21. Робітники,  які  працюють  на  контролі
   виробництва, та робітники чергових і ремонтних
   бригад                       4-7

   Примітка. Тривалість  щорічної  додаткової
        відпустки  повинна   відповідати
        тривалості  щорічної  додаткової
        відпустки,   встановленої   для
        робітників відповідних дільниць

     Складальні цехи (включаючи заготівельні
            дільниці)

 22. Дублювальник                     7

 23. Закрійник гумових виробів              7

 24. Комплектувальник                   7

 25. Стикувальник смуг                  7

 26. Фарбувальник  гумових  виробів,  зайнятий
   фарбуванням вогких покришок             7

 27. Складальник покришок                 7

 28. Перезарядник складальних верстатів          7

 29. Перекочувач тканини та прокладки           7


 30. Оператор з перезарядження транспортних систем,
   зайнятий перезарядженням живильників         7

 31. Стикувальник гумових виробів             7

 32. Складальник браслетів та брикетів          7

 33. Робітники, зайняті на роботах з фарбування
   колесних дисків нітролаком              7

 34. Робітники, зайняті на роботах з виготовлення
   масивних шин                     7

 35. Шорсткувальник                    7

 36. Прибиральник виробничих приміщень          7

 37. Інші робітники                    4

 38. Керівники і фахівці                 7

        Цехи (дільниці) каландрів

 39. Вальцювальник гумових сумішей            7

 40. Робітники, які обслуговують каландри         7

 41. Машиністи просочувального агрегату          7

 42. Робітники, які обслуговують просочувальні та
   прокладні агрегати                  7

 43. Прибиральник виробничих приміщень          7

 44. Інші робітники                    4

 45. Керівники і фахівці                 7

        Цехи (дільниці) вулканізації

 46. Апаратник вулканізації                7

 47. Робітники,  зайняті роботами на  дільницях
   формування і вулканізації покришок та інших
   виробів,  виймання та віджимання варильних
   камер, воскування, фарбування, балансування
   покришок та камер                  7

 48. Обрізувач   гумових  виробів,   зайнятий
   відрізуванням випресовок та задирок         7

 49. Намазувальник  деталей, зайнятий  промазкою
   деталей шин                     7

 50. Прибиральник виробничих приміщень          7

 51. Чистильник  металу, відливків, виробів  та
   деталей                       7

 52. Інші робітники                    4

 53. Керівники і фахівці                 7

           Цехи веловиробів

 54. Робітники,  зайняті роботами на  дільницях
   виготовлення  велотрубки і велопротекторів,
   вулканізації  велопокришок,  велокамер  та
   ободових стрічок, паяння велокілець і чищення
   форм                         7

 55. Інші робітники                    4

 56. Керівники і фахівці                 7

     Цехи (дільниці) сортування, пакування,
     комплектування та промислової техніки

 57. Робітники,  зайняті  вулканізацією  виробів
   промислової техніки і фасуванням клею        7

 58. Інші робітники та керівники і фахівці        4

      ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ГУМОВИХ ВИРОБІВ

   Виробництво гумових рукавів, шлангів та трубок

 59. Автоматник на вузлов'язальних та навивальних
   автоматах  і  верстатах,  зайнятий   у
   технологічному ланцюгу                4

 60. Апаратник  промивання, зайнятий промиванням
   сукальних рукавів                  4

 61. Бригадир на дільницях основного виробництва     4-7

   Примітка. Тривалість  щорічної  додаткової
        відпустки  повинна   відповідати
        тривалості  щорічної  додаткової
        відпустки,   встановленої   для
        робітників цехів і дільниць, які
        обслуговує бригадир

 62. Випробувач  гумових  виробів,   зайнятий
   випробуванням гідравлікою, гасом і тальком      7

 63. Вулканізаторник                   7

 64. Готувач камер та рукавів               7

 65. Заготівник бинтів                  7

 66. Заготівник гумових виробів та деталей        4

 67. Закрійник гумових виробів та деталей         7

 68. Знімач гумових виробів                7

 69. Клеїльник  гумових, полімерних деталей  та
   виробів                       7

 70. Маркувальник, який працює на верстаті        7

 71. Машиніст обплітальної машини             7

 72. Машиніст шприц-машини                7

 73. Налагоджувальник устаткування для виробництва
   гумових  виробів  та  взуття,  зайнятий
   налагоджуванням шприц-машин             7

 74. Налагоджувальник устаткування для виробництва
   гумових виробів та взуття              7

 75. Намазувальник деталей, зайнятий намазуванням
   камер та шлангів                   7

 76. Намотувальник дроту та тросів            7

 77. Намотувальник матеріалів і напівфабрикатів      4

 78. Обрізувач гумових виробів              7

 79. Оператор сукального устаткування           4

 80. Підсобний робітник, який працює на складах
   зберігання бензину, клею, етилацетату та інших
   хімічних речовин                   7

 81. Підсобний робітник                  4

 82. Пресувальник-освинцювальник рукавів та знімач
   свинцевої оболонки з рукавів             7

 83. Різальник еластомерів та гуми            7

 84. Робітники  внутрішньозаводського транспорту,
   зайняті у цехах підвезенням напівфабрикатів з
   підготовчих цехів                  7

 85. Робітники  внутрішньозаводського транспорту,
   зайняті у цехах підвезенням готової продукції,
   піднесенням дорнів та перенесенням деталей      4

 86. Складальник гумових технічних виробів        7

 87. Сортувальник                     4

 88. Транспортувальник                  4

 89. Чистильник оснащення та пристроїв          4

 90. Керівники і фахівці                 7

   Виробництво гумових технічних виробів формовим
    та неформовим способами і виробів санітарії,
        гігієни та широкого вжитку

 91. Апаратник  приготування гумових  клеїв  та
   покриттів                      7

 92. Апаратник промивання                 7

 93. Фарбувальник гумових виробів             7

 94. Вирубник заготовок та виробів            7

 95. Закрійник гумових виробів та деталей         7

 96. Клеїльник  гумових полімерних  деталей  та
   виробів                       7

 97. Обрізувач гумових виробів              7

 98. Пропалювач медичних виробів             7

 99. Пресувальник-вулканізаторник             7

 100. Ремонтувальник гумових виробів            7

 101. Робітники дільниці латунювання, оцинкування та
   нікелювання                     7

 102. Оброблювач гумових виробів              7

 103. Складальник гумових технічних виробів        7

 104. Шорсткувальник                    7

 105. Чистильник  металу, відливків, виробів  та
   деталей                       7

 106. Чистильник оснащення та пристроїв          7

 107. Інші робітники                    4

 108. Керівники і фахівці                 7

    Виробництво пасів та транспортерних стрічок

 109. Каландрувальник гумових сумішей           7

 110. Різальник еластомерів та гуми            7

 111. Сортувальник,   зайнятий   перекочуванням
   транспортерних стрічок                7

 112. Складальник  гумових  технічних  виробів,
   зайнятий складанням поручнів метро та пасів     7

 113. Інші робітники                    4

 114. Керівники і фахівці                 7

      Виробництво прогумованих тканин та
           гумового клею

 115. Апаратник  приготування гумових  клеїв  та
   покриттів                      7

 116. Вулканізаторник                   7

 117. Дублювальник                     7

 118. Машиніст шпредінг-машини               7

 119. Намазувальник деталей                7

 120. Чистильник, зайнятий очищенням тари від клею     7

 121. Інші робітники                    4

 122. Керівники і фахівці                 7

     Виробництво гумових тонкостінних виробів

 123. Працівники                      4

    Виробництво тонкостінних виробів (оболонок
    із латексу), герметиків на основі рідкого
    тіоколу та окисних сполук марганцю та свинцю

 124. Апаратник  приготування гумових  клеїв  та
   покриттів                      7

 125. Апаратник промивання                 7

 126. Випробувач гумових виробів              7

 127. Виробник мочаних виробів               7

 128. Вулканізаторник                   7

 129. Знімач гумових виробів                7

 130. Контролер, зайнятий розбракуванням оболонок     7

 131. Ремонтувальник гумових виробів            7

 132. Укладальник-пакувальник               7

 133. Керівники і фахівці                 7

     Виробництво безшовних (мочаних) виробів

 134. Апаратник  приготування гумових  клеїв  та
   покриттів, закупорювач мочаних виробів        7

 135. Робітники виробництва виробів методом іонного
   відкладення                     7

 136. Знімач гумових виробів                7

 137. Завантажувач-вивантажувач              7

 138. Виробник мочаних виробів               7

 139. Фарбувальник гумових виробів             7

 140. Інші робітники                    4

 141. Керівники і фахівці                 7

    Виробництво безшовних (мочаних) виробів на
      основі латексів, що містять вільний
      хлоропрен (від 0,2 до 0,6 відсотка)

 142. Апаратник  приготування  латексної  суміші;
   апаратник сушіння, апаратник промивання       7

 143. Вулканізаторник; закупорювач мочаних виробів;
   знімач гумових виробів; ремонтувальник гумових
   виробів; виробник мочаних виробів          7

    Виробництво інженерно-повітроплавного майна
         та засобів хімзахисту

 144. Клеїльник  гумових полімерних  деталей  та
   виробів                       7

 145. Виробник мочаних виробів               7

 146. Складальник  гумових  технічних  виробів,
   зайнятий на роботах із застосуванням клею та
   тальку                        7

 147. Інші робітники                    4

 148. Керівники і фахівці                 7

     Виробництво губчастих виробів із латексу

 149. Працівники                      7

       Виробництво ебонітових виробів

 150. Апаратник сушіння                  7

 151. Клеїльник ебонітових виробів             7

 152. Оброблювач гумових виробів              7

 153. Оброблювач  гумових  виробів,   зайнятий
   випалюванням ебонітових баків            7

 154. Плавильник                      7

 155. Робітники  дільниць, зайняті  приготуванням
   ебонітового  пилу; обробкою,  протравленням
   кислотами та випробуванням ебонітових виробів    7

 156. Робітники з виправлення та обрізання гарячих
   ебонітових виробів                  7

 157. Фарбувальник гумових виробів             7

 158. Шорсткувальник                    7

 159. Інші робітники                    4

 160. Керівники і фахівці                 7

     Виробництво губчастих виробів з гумових
             сумішей

 161. Вулканізаторник                   7

 162. Клеїльник  гумових, полімерних деталей  та
   виробів                       7

 163. Пресувальник-вулканізаторник             7

 164. Інші робітники                    4

 165. Керівники і фахівці                 7

          Виробництво бризолу

   Дільниці змішування компонентів у змішувачах з
     подальшою вулканізацією, вальцюванням,
           каландруванням

 166. Вальцювальник гумових сумішей            7

 167. Каландрувальник гумових сумішей           7

 168. Машиніст гумозмішувача                7

 169. Інші робітники                    4

 170. Керівники і фахівці                 7

    Виробництво гумових ущільнювальних кілець до
       кришок скляних банок (вікельне
            виробництво)

 171. Робітники вікельного виробництва           4

      Виробництво еластичних покриттів та
          прогумованих ременів

 172. Апаратник просочування                7

 173. Апаратник сушіння                  4

 174. Вальцювальник гумових сумішей            7

 175. Вулканізаторник                   7

 176. Контролер                      4

 177. Машиніст шприц-машини                7

 178. Пресувальник-вулканізаторник             4

 179. Пробовідбірник                    4

 180. Робітники,    зайняті    заготовленням
   просочувальної маси                 7

 181. Складальник гумових технічних виробів        4

 182. Укладальник-пакувальник               4

 183. Шорсткувальник                    7

       Гумування валів, хімапаратури та
           інших виробів

 184. Гумувальник металовиробів              7

 185. Оброблювач гумових виробів, зайнятий обробкою
   гумових валів                    7

 186. Чистильник  металу, відливків, виробів  та
   деталей                       7

 187. Інші робітники                    4

 188. Керівники і фахівці                 7

      Експериментальні та модельні цехи та
            майстерні

 189. Закрійник гумових виробів та деталей         7

 190. Клеїльник  гумових, полімерних деталей  та
   виробів                       7

 191. Контролер                      7

 192. Модельник гумового взуття              7

 193. Робітники,  зайняті  виготовленням  гумових
   сумішей,  каландруванням  та  вулканізацією
   дослідних виробів                  7

 194. Інші робітники                    4

 195. Керівники і фахівці                 4

     Лабораторії, що обслуговують виробництва

 196. Лаборант з фізико-механічних випробувань       7

 197. Лаборант  хімічного  аналізу,  зайнятий  у
   виробництві  підготовчих  цехів,  хімічних
   лабораторіях,  який  працює  з  хімічними
   речовинами                      7

 198. Робітники лабораторії, зайняті виготовленням
   гумових сумішей та вулканізації           7

 199. Інші робітники та лаборанти             4

 200. Керівники і фахівці, які працюють з хімічними
   речовинами                      7

      Обробно-сортувальні цехи (дільниці)

 201. Штемпелювальник етикеток               4

         Підготовче виробництво

 202. Апаратник  приготування гумових  клеїв  та
   покриттів,  зайнятий  варінням  фактису,
   розігріванням та варінням пом'якшувачів       7

 203. Бригадир на дільницях основного виробництва     7

 204. Вальцювальник гумових сумішей;  дробильник,
   зайнятий дробленням хімікатів            7

 205. Машиніст стрейнера, термопластикаторник       7

 206. Машиніст гумозмішувача                7

 207. Налагоджувальник устаткування для виробництва
   гумових виробів та взуття              7

 208. Пропарювач, зайнятий розпарюванням каучуку;
   просівальник, зайнятий просіюванням хімікатів    7

 209. Просівальник, зайнятий просіюванням технічного
   вуглецю (сажі)                    7

 210. Підсобний робітник                  7

 211. Різальник еластомерів та гуми            7

 212. Сортувальник, який працює у крейдовій, а також
   зайнятий на роботах з вальцювання          7

 213. Складач наважок інгредієнтів             7

 214. Сушильник, холодильщик гумових сумішей        7

 215. Транспортувальник, який працює у цеху        7

 216. Керівники і фахівці                 7

    Підсобно-допоміжні робітники та робітники
      чергових та ремонтних бригад гумових
     технічних виробництв та гумового взуття

           Контролери ВТК

 217. Контролер виробництв: підготовчого, формових
   та неформових талькованих виробів, ебонітових
   клеїв та прогумованих тканин; рукавного та
   вулканізації (міжопераційний контроль)        7

 218. Контролер,  зайнятий контролем каучуку  та
   хімічних інгредієнтів                7

 219. Контролер   виробництв   (дільниць)   з
   відбракування готової продукції  та  інших
   матеріалів (крім сирової тканини)          4

     Транспортно-колодкові цехи (дільниці)

 220. Працівники                      4

        Цехи (дільниці) каландрів

 221. Вирубник, який працює з каландром          7

 222. Вальцювальник  гумових  сумішей,  зайнятий
   розігріванням гумових сумішей            7

 223. Закрійник гумових виробів та деталей         7

 224. Машиніст каландра, каландрувальник  гумових
   сумішей                       7

 225. Перекочувач тканини та прокладки           7

 226. Різальник еластомерів та гуми            7

 227. Сортувальник, зайнятий сортуванням ізострічки    7

 228. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   ізострічки                      7

 229. Інші робітники                    4

 230. Керівники і фахівці                 7

       Цехи та дільниці вулканізації

 231. Вулканізаторник                   7

 232. Пресувальник-вулканізаторник             7

 233. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики                      7

 234. Інші робітники                    4

 235. Керівники і фахівці                 7

      Інші професії виробництва гумових
      технічних виробів та гумового взуття

 236. Апаратник рекуперації                4

 237. Комірник, зайнятий розливанням клеїв та лаків    7

 238. Різальник еластомерів та гуми            7

 239. Робітники виробничих цехів та на дільницях
   верстатних та стендових випробувань з рівнем
   шуму  100  децибел і виділенням шкідливих
   речовин; внутрішньозаводського транспорту, які
   працюють  в основних виробничих цехах  та
   зайняті  підвезенням  сировини,  технічного
   вуглецю (сажі) та інших хімічних інгредієнтів,
   вальцьованих  сумішей,  напівфабрикатів  до
   робочих місць; складуванням та перетарюванням
   каучуків, технічного вуглецю (сажі) та інших
   хімічних інгредієнтів                7

 240. Робітники,  зайняті  гарячим  штампуванням,
   пресуванням,  вулканізацією та вальцюванням
   гумових виробів                   7

 241. Робітники транспортування готової продукції, а
   також робітники складів хімічної сировини та
   бензосховищ                     4

 242. Робітники  чергових та  ремонтних  бригад,
   зайняті   обслуговуванням  та   ремонтом
   технологічного устаткування виробничих цехів    4-7

   Примітка. Тривалість  щорічної  додаткової
        відпустки  повинна   відповідати
        тривалості  щорічної  додаткової
        відпустки,   встановленої   для
        робітників  відповідних  дільниць
        (цехів)

 243. Прибиральник виробничих приміщень          7

         ПЕРЕРОБЛЕННЯ ПЛАСТМАСИ

         Виробництво пінопласту

 244. Апаратник спінювання пінопласту           7

 245. Прибиральник виробничих приміщень          4

 246. Робітники, зайняті помелом, пресуванням та
   дозуванням хімічної сировини             7

 247. Робітники, зайняті розкроюванням, свердлінням
   та галтуванням пінопласту              4

 248. Слюсар-ремонтник,       технік-лаборант,
   електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 4

      Виробництво пресованих матеріалів
         та виробів з пластмас

    Виробництво пресованих матеріалів на основі
     фенольних, карбамідних, карбінольних,
     фурилових, суміщених фенольних смол з
    полімерізаційними та іншими наповнювачами
    (фенопласти, амінопласти, пульвербакеліт,
    фаоліт, волокніт, азбестові маси, азбовініл,
        арзаміт, АТМ, ФКФ, ВДУ тощо)

 249. Робітники, керівники і фахівці змін         7

      Механічна обробка виробів з пластмас

 250. Оброблювач  виробів  з пластмас,  зайнятий
   обробкою  ливарних  та  пресових  виробів,
   налагоджувальник  автоматичних  ліній  і
   агрегатних  верстатів,  зайнятий  наладкою
   агрегатних та спеціальних верстатів, керівники
   і фахівці                      4

 251. Робітники, які працюють на верстатах,  та
   зайняті ручною обробкою               4

 252. Склеювач,  зайнятий  склеюванням  пластмас
   розчинниками або клеями, що містять органічні
   розчинники                      7

 253. Керівники і фахівці                 4

        Виробництво пінополіуретану

 254. Працівники                      7

       Виготовлення виробів з пластмас

     Вироби, виготовленні методом гарячого
    пресування, формування та лиття під тиском

 255. Апаратник полімерізації, пресувальник виробів
   з  пластмас;  формувальник  виробів  з
   поропластів,  ливарник  пластмас,  слюсар
   контрольно-вимірювальних   приладів   та
   автоматики, слюсар-ремонтник, електромонтер з
   ремонту та обслуговування електроустаткування,
   налагоджувальник машин і автоматичних ліній
   для виробництва виробів з пластмас, зайнятий
   налагоджуванням ливарних машин та  пресів,
   робітники,  зайняті  випалюванням арматури,
   робітники таблеткових відділень, дробильник,
   комплектувальник,   комірник,   підсобний
   робітник, майстер                  7

 256. Інші  робітники  пресувальних  і  ливарних
   відділень                      4

 257. Керівники і фахівці                 7

     Вироби з органічного скла та вініпласту;
     вироби виготовлені контактним методом,
        плівкополивальним методом

 258. Працівники                      7

          Вироби з целулоїду

 259. Робітники  з  приготування  фарб,  друкар,
   набирач, пресувальник-видувальник целулоїдних
   виробів,  гравер, пресувальник  виробів  з
   пластмас,   штампувальник,  розпарювальник
   целулоїдних  пластин;  робітники,  зайняті
   обробленням  виробів гарячим  способом  із
   застосуванням  ацетону; робітники,  зайняті
   пневматичним розфарбуванням виробів; керівники
   і фахівці                      7

 260. Інші робітники                    4

        Плівки та нитки виготовлені
          екструзивним методом

 261. Машиніст екструдера, різальник заготовок та
   виробів з пластичних мас, керівники і фахівці    7

 262. Інші робітники                    4

      Вироби з пластмас із застосуванням
           діізоціанатів

 263. Працівники                      7

   Вироби з пластмасових плівок: мішки, серветки,
            накидки тощо

 264. Робітники, зайняті склеюванням, зварюванням та
   розфарбуванням виробів фарбами, що містять
   органічні розчинники                 7

 265. Інші робітники                    4

 266. Керівники і фахівці                 7

       Виробництво акрилової емульсії

 267. Працівники                      7


     XVII. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ ТА ВИРОБІВ З
             ДЕРЕВИНИ

         ПРОСОЧУВАННЯ ДЕРЕВИНИ

           Піроліз деревини

     Суха перегонка та газифікація деревини

          Р о б і т н и к и

  1. Апаратник очищення газу               7

  2. Апаратник піролізу                  7

  3. Апаратник  сушіння,  зайнятий   сушінням
   технологічної деревини                7

  4. Випалювач деревного вугілля             4

  5. Завантажувач-вивантажувач,      зайнятий
   завантаженням та вивантаженням технологічної
   деревини                       7

  6. Контролер, безпосередньо зайнятий на роботах у
   цеху                         7

  7. Кочегар технологічних печей             7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

  8. Майстер зміни, який працює безпосередньо у
   цеху                         4

    Енергохімічне використання деревного палива
     у топках-генераторах системи Померанцева

  9. Апаратник випарювання                4

 10. Апаратник очищення газу               4

 11. Апаратник промивання                 4

 12. Апаратник хімводоочищення              4

 13. Машиніст  котельної  установки,  зайнятий
   обслуговуванням енергохімічних котлів        4

      Виробництво деревнооцтового порошку

          Р о б і т н и к и

 14. Апаратник випарювання                7

 15. Апаратник нейтралізації               7

 16. Апаратник сушіння                  7

 17. Контролер, який працює безпосередньо у цеху     7

 18. Слюсар-ремонтник,  безпосередньо  зайнятий
   роботами у цеху                   7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 19. Майстер змінний, який працює безпосередньо у
   цеху                         7

    Виробництво складних ефірів оцтової кислоти
           та її гомологів

          Р о б і т н и к и

 20. Апаратник етерифікації                7

 21. Апаратник нейтралізації               7

 22. Апаратник перегонки                 7

 23. Слюсар-ремонтник,  безпосередньо  зайнятий
   роботами у цеху                   7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 24. Майстер змінний, який працює безпосередньо у
   цеху                         7

        Виробництво антиокислювача,
     антиполімеризаторів та деревносмоляних
          флотаційних масел

          Р о б і т н и к и

 25. Апаратник варіння                  7

 26. Апаратник перегонки, зайнятий обслуговуванням
   смолоперегінних апаратів               7

 27. Завантажувач-вивантажувач              7

 28. Зливальник-розливальник, зайнятий зливанням і
   розливанням смоли та пеку              7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 29. Майстер змінний, який працює безпосередньо у
   цеху                         7

      Виробництво пірокатехіну, ливарного
    закріплювача "КВ" та деревнопекового "ДП"

          Р о б і т н и к и

 30. Апаратник випарювання                7

 31. Апаратник гашення вапна               7

 32. Апаратник екстрагування               7

 33. Апаратник нейтралізації               7

 34. Апаратник перегонки                 7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 35. Майстер змінний, який працює безпосередньо у
   цеху                         7

       Виробництво живичної каніфолі
      та скипидару (терпентинового масла)

          Р о б і т н и к и

 36. Апаратник охолодження                7

 37. Апаратник перегонки                 7

 38. Апаратник плавлення                 7

 39. Апаратник приготування хімічних розчинів       7

 40. Апаратник фільтрації                 7

 41. Бондар-закупорювач, зайнятий  закупорюванням
   каніфольно-скипидарних  продуктів  під  час
   роботи у приміщенні для розливання каніфолі та
   скипидару                      4

 42. Вагар, який працює у приміщенні каніфольного
   цеху                         4

 43. Завантажувач-вивантажувач              4

 44. Контролер, який працює безпосередньо у цеху     4

 45. Слюсар-ремонтник,  безпосередньо  зайнятий
   роботами у цеху                   4

 46. Чистильник, зайнятий очищенням  діжок  від
   живиці                        4

 47. Прибиральник виробничих приміщень          4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 48. Майстер змінний, який працює безпосередньо у
   цеху                         4

   Виробництво екстракційної каніфолі, скипидару,
    соснового флотаційного масла та абієтинової
             смоли

          Р о б і т н и к и

 49. Апаратник випарювання                7

 50. Апаратник екстрагування               7

 51. Апаратник перегонки                 7

 52. Апаратник фільтрації, зайнятий фільтраціїєю
   скипидару                      4

 53. Вагар, який працює у приміщенні хімічного цеху    4

 54. Зливальник-розливальник, зайнятий охолодженням
   та розливанням каніфолі               7

 55. Контролер, який працює безпосередньо у цеху     4

 56. Слюсар-ремонтник,  безпосередньо  зайнятий
   роботами у цеху                   4

 57. Укладальник-пакувальник,     маркувальник,
   бондар-закупорювач,  зайняті  закупорюванням
   каніфольно-скипидарних продуктів у приміщенні
   цеху                         4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 58. Майстер зміни, який працює безпосередньо у
   цеху                         4

       Виробництво абієтинової смоли
           з ялинової сірки

 59. Апаратник екстрагування               4

       Виробництво хвойного екстракту,
      каротинохлорофілових препаратів та
         солянохвойних брикетів

 60. Апаратник екстрагування               4

 61. Апаратник перегонки                 4

    Виробництво окситерпенового розчинника та
      меблевих терпеноколоксилінових лаків

          Р о б і т н и к и

 62. Апаратник  одержання лаків та  емалей  на
   полімеризаційних смолах               7

 63. Апаратник окислення                 7

 64. Контролер, який працює безпосередньо у цеху     7

 65. Слюсар-ремонтник,  безпосередньо  зайнятий
   роботами у цеху                   7

 66. Прибиральник виробничих приміщень          4

          К е р і в н и к и

 67. Майстер змінний, який працює безпосередньо у
   цеху                         7

        Виробництво ефірів каніфолі

          Р о б і т н и к и

 68. Апаратник етерифікації                7

 69. Контролер, який працює безпосередньо у цеху     7

 70. Прибиральник виробничих приміщень          7

 71. Слюсар-ремонтник,  безпосередньо  зайнятий
   роботами у цеху                   7

          К е р і в н и к и

 72. Майстер змінний, який працює безпосередньо у
   цеху                         7

          Виробництво камфори

 73. Робітники, керівники і фахівці            7

       ГІДРОЛІЗНЕ ТА СУЛЬФІТНО-СПИРТОВЕ
            ВИРОБНИЦТВО

          Виробництво спирту

 74. Апаратник перегонки                 7

 75. Апаратник приготування хімічних розчинів       7

 76. Варник                        7

 77. Завантажувач-вивантажувач              7

 78. Кислотник                      7

 79. Слюсар-ремонтник,  безпосередньо  зайнятий
   роботами у цеху                   7

          Виробництво ваніліну

 80. Робітники, керівники і фахівці, які працюють
   позмінно                       7

     ІНШІ ПРОФЕСІЇ РОБІТНИКІВ З ПРОСОЧУВАННЯ
   ДЕРЕВИНИ, ГІДРОЛІЗНОГО ТА СУЛЬФІТНО-СПИРТОВОГО
            ВИРОБНИЦТВА

 81. Апаратник випарювання                4

 82. Апаратник гашення вапна               7

 83. Апаратник окислення                 4

 84. Апаратник очищення газу               4

 85. Апаратник фільтрації                 4

 86. Бункерувальник,  який  обслуговує  бункери
   варильного цеху                   4

 87. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   подаванням лугів у гідролізному та сульфітно-
   спиртовому виробництвах               7

 88. Муляр,     пічник,     футерувальник
   (кислотозахисник), зайнятий на гарячих роботах
   з футерування технологічного устаткування      7

 89. Нейтралізаторник                   7

 90. Оператор випарювальної установки           4

 91. Оператор вирощування дріжджів            7

 92. Оператор відстоювання та теплообміну         4

 93. Рубач дроту                     4

 94. Сепараторник біомаси                 7

 95. Сушильник дріжджів                  7

 96. Чистильник                      7

       ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВ'ЯНИХ ПАНЕЛЕЙ

    Виробництво ламінованих і деревностружкових
              плит

 97. Бункерувальник,  зайнятий  обслуговуванням
   бункерів  сухої  стружки  у  виробництві
   деревностружкових плит                4

 98. Верстатник-розпилювач,  зайнятий  обрізанням
   гарячих плит, склеєних синтетичними смолами     7

 99. Дозувальник мінералізатора              4

 100. Машиніст  відливної  машини,  зайнятий  у
   виробництві  деревноволокнистих  плит  із
   застосуванням синтетичних клеїв, що містять
   фенол, формалін, формальдегід та сечовину      7

 101. Машиніст змішувального агрегату, зайнятий у
   виробництві:

    деревностружкових плит               7

    цементостружкових плит               4

 102. Оператор високочастотної установки, зайнятий
   веденням  процесу  прогрівання  стружки,
   просоченої синтетичними смолами           4

 103. Оператор інерційних сепараторів, зайнятий у
   виробництві:

    деревностружкових плит               7

    цементостружкових плит               4

 104. Оператор  формувальної машини, зайнятий  у
   виробництві:

    деревностружкових плит               7

    цементостружкових плит               4

 105. Оператор  центрального  пульта  керування,
   зайнятий  веденням  процесу  виготовлення
   деревних та костричних плит у виробництві
   цементостружкових плит                4

 106. Пресувальник деревних та костричних  плит,
   зайнятий у виробництві:

    деревностружкових плит               7

    цементостружкових плит               4

 107. Робітники складу цементу               4

 108. Розмелювач деревини                 4

 109. Розформувальник, який виконує роботу ручним
   способом у виробництві цементостружкових плит    4

 110. Термообробник   деревноволокнистих   плит,
   зайнятий загартуванням деревноволокнистих плит
   у камерних установках                4

        ВИРОБНИЦТВО КЛЕЄНОЇ ФАНЕРИ

 111. Апаратник виробництва бакелітової плівки       7

 112. Вентильовий гідравлічного преса           7

 113. Верстатник деревообробних верстатів, зайнятий
   обробкою фанерних труб, склеєних синтетичними
   клеями,  що  містять  фенол,  формалін,
   формальдегід та сечовину               7

 114. Верстатник навивального верстата,  зайнятий
   навиванням кілець труб, склеєних синтетичними
   клеями,  що  містять  фенол,  формалін,
   формальдегід та сечовину               7

 115. Лагодильник  шпону  й  фанери,  зайнятий
   лагодженням кілець труб, склеєних синтетичними
   клеями,  що  містять  фенол,  формалін,
   формальдегід та сечовину               7

 116. Машиніст рубальної машини, зайнятий рубанням
   відходів фанери, склеєної синтетичними смолами    7

 117. Пресувальник виробів з деревини,  зайнятий
   зволоженням фанери                  4

 118. Просочувальник пиломатеріалів та виробів з
   деревини, зайнятий просочуванням фанерних труб
   лаком під тиском; просочуванням шпону        7

 119. Розкрійник  плівки,  зайнятий розкроюванням
   бакелитової та сечовиномеламинової плівки      7

 120. Складальник фанерних труб, зайнятий на роботах
   із застосуванням синтетичних клеїв, що містять
   фенол, формалін, формальдегід та сечовину      7

 121. Складальник, зайнятий очищенням прокладок від
   смоляних клеїв                    4

 122. Склеювач фанерних труб, зайнятий склеюванням
   кілець труб в автоклавах із застосуванням
   синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін,
   формальдегід та сечовину               7

 123. Сортувальник матеріалів та виробів з деревини,
   зайнятий  сортуванням  фанери,  склеєної
   синтетичними  клеями,  що  містять  фенол,
   формалін, формальдегід та сечовину          7

 124. Транспортувальник, зайнятий:

    транспортуванням  відходів  фанери  на
    синтетичних смолах                 7

    транспортуванням деталей  та  виробів  у
    цехах, де застосовують синтетичні клеї, що
    містять фенол, формальдегід, формалін та
    сечовину                      4

 125. Укладальник пиломатеріалів, деталей та виробів
   з деревини, зайнятий розставлянням фанери,
   склеєної  синтетичними клеями, що  містять
   фенол, формалін, формальдегід та сечовину      7

 126. Укладальник-пакувальник, зайнятий укладанням
   та пакуванням фанери, склеєної синтетичними
   клеями,  що  містять  фенол,  формалін,
   формальдегід та сечовину               7

        ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВ'ЯНОЇ ТАРИ

 127. Робітники, зайняті випалюванням, пропарюванням
   кістяка бочок, осмолюванням, емалюванням та
   силікатуванням бочок, парафінуванням готової
   продукції, тари та паперу              4

 128. Робітники, зайняті сушінням дерев'яної тари у
   сушарках та при петролатунному сушінні        4

        ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ НАРОДНИХ
          ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ

 129. Ґрунтувальник художніх виробів  з  дерева,
   зайнятий на роботах з матеріалами, що містять
   ксилол,  толуол,  концентрати  аліфатичних
   вуглеводнів                     4

 130. Лакувальник художніх виробів,  зайнятий  у
   приміщеннях на роботах з лаками, що містять
   бензол, метанол, їх похідні та складні спирти    7

 131. Художник, зайнятий декоративним розписом       4

 132. Шпаклювальник,  зайнятий  на  роботах  з
   матеріалами,  що  містять ксилол,  толуол,
   концентрати аліфатичних вуглеводнів та  із
   застосуванням нітрошпаклівки             7

 133. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням лакованих
   та грунтованих виробів сухим способом        7

          ВИРОБНИЦТВО СІРНИКІВ

 134. Клеєвар,  зайнятий  приготуванням  клейових
   розчинів для запалювальних та фосфорних мас     7

 135. Мочальник; готувач сірникових мас          7

 136. Намазувальник сірникових коробок           4

 137. Просочувальник пиломатеріалів та виробів з
   деревини, зайнятий просочуванням соломки       4

 138. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
   хімікатів, запалювальної та фосфорної маси      7

    ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВИНИ ТА
          ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ

          Р о б і т н и к и

 139. Апаратник з виробництва синтетичних клеїльних
   смол                         7

 140. Верстатник клеєнаносного верстата, зайнятий
   тільки намазуванням та клеєнням синтетичними
   клеями,  що  містять фенол,  формальдегід,
   формалін та сечовину                 7

 141. Верстатник-розпилювач,       верстатник
   деревообробних верстатів та шліфувальник по
   дереву, зайняті на роботах з розпилювання,
   фрезерування,  обточування  та  шліфування
   деталей та виробів, склеєних, фанерованих та
   просочених синтетичними клеями, що містять
   формалін, фенол, формальдегід та сечовину      7

 142. Готувач  лаків, фарб та левкасу, зайнятий
   приготуванням лаків, фарб, мастики, політур,
   емалей, паст, шпаклівки та ґрунтової емалі, що
   містять  бензол, метанол, ацетон та  їхні
   похідні (толуол, ксилол та складні спирти),
   стирол та формальдегід                7

 143. Електромонтер з ремонту та  обслуговування
   електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
   устаткування в обробних (складально-обробних)
   цехах, а також на дільницях приготування та
   застосування синтетичних клеїв, що містять
   фенол, формалін, формальдегід та сечовину      4

 144. Клеєвар, зайнятий приготуванням синтетичних
   клеїв,  що  містять  фенол,  формалін,
   формальдегід та сечовину               7

 145. Контролер   деревообробного   виробництва,
   зайнятий міжопераційним контролем деталей та
   виробів,  покритих лаками та фарбами,  що
   містять стирол, бензол, метанол, ацетон та
   їхні  похідні (толуол, ксилол та  складні
   спирти),  а також контролем та прийманням
   деталей у фанерувально-клеїльних цехах        4

 146. Кочегар технологічних печей, що працюють на
   деревному паливі та відходах деревини        7

 147. Личкувальник деталей меблів,  зайнятий  на
   роботах із застосуванням синтетичних клеїв, що
   містять  фенол, формалін, формальдегід  та
   сечовину                       7

 148. Опоряджувальник виробів з деревини, зайнятий
   на роботах із застосуванням:

    лаків та фарб, що містять бензол, метанол,
    ацетон та їхні похідні (толуол, ксилол та
    складні спирти), стирол та формальдегід      7

    нітрошпаклівки,  нітролаків;   очищенням
    фарбувальних кабін                 4

 149. Оператор на автоматичних та напівавтоматичних
   лініях у деревообробленні, зайнятий на лініях
   лакування,  полірування,  фанерування  та
   шліфування деталей та виробів із застосуванням
   лаків та фарб, що містять бензол, метанол,
   ацетон та їхні похідні (толуол, ксилол та
   складні спирти), стирол та формальдегід, а
   також із застосуванням синтетичних клеїв, що
   містять  фенол, формалін, формальдегід  та
   сечовину                       7

 150. Підсобний робітник та прибиральник виробничих
   приміщень,  зайняті  на  дільницях,  де
   застосовуються синтетичні клеї, що містять
   фенол, формалін, формальдегід та сечовину, а
   також  лаки та фарби, що містять бензол,
   метанол,  ацетон та їхні похідні (толуол,
   ксилол  та  складні  спирти),  стирол  та
   формальдегід                     4

 151. Пресувальник виробів з деревини, зайнятий на
   гарячому та холодному клеєнні із застосуванням
   синтетичних клеїв, що містять фенол, формалін,
   формальдегід та сечовину               7

 152. Пропарювач-проварювач деревини            4

152а. Просочувальник пиломатеріалів та  виробів  з
   деревини, який:

   працює із застосуванням антисептиків;        7

   зайнятий приготуванням антисептичних  паст,    7
   гідроізоляційних та консистентних мастил;

   зайнятий обслуговуванням деревопросочувальної    4
   установки

 153. Складальник,  зайнятий  на  роботах  із
   застосуванням синтетичних клеїв, що містять
   фенол, формалін, формальдегід та сечовину      7

 154. Склеювач  блоків, заготовок та будівельних
   конструкцій,  зайнятий  на  роботах  із
   застосуванням синтетичних смол та клеїв, що
   містять  фенол, формалін, формальдегід  та
   сечовину                       7

 155. Слюсар-ремонтник,   зайнятий   ремонтом,
   налагодженням та обслуговуванням устаткування
   в обробних (складально-обробних) цехах,  а
   також у цехах, де застосовуються синтетичні
   клеї, що містять фенол, формалін, формальдегід
   та сечовину                     4

 156. Столяр, зайнятий склеюванням та складанням
   деталей із застосуванням синтетичних клеїв, що
   містять  фенол, формалін, формальдегід  та
   сечовину, у ваймах та апаратах з обігріванням
   струмом високої частоти               7

 157. Столяр,  зайнятий  шліфуванням  деталей та
   виробів за допомогою абразивної шкурки сухим
   способом,  а  також зайнятий технологічним
   ремонтом   деталей   та   виробів   у
   фанерувально-клеїльних    та    обробних
   (складально-обробних) цехах             4

 158. Оператор  сушильних  установок,  зайнятий
   намазуванням  та  сушінням  шпону   із
   застосуванням синтетичних клеїв, що містять
   фенол, формалін, формальдегід та сечовину      7

 159. Транспортувальник  та  підсобний  робітник,
   безпосередньо  зайняті  транспортуванням  і
   укладанням деталей та виробів в  обробних
   (складально-обробних)   та   фанерувально-
   клеїльних цехах                   4

 160. Шліфувальник по дереву, зайнятий шліфуванням
   за допомогою абразивної шкурки сухим способом    4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 161. Керівники і фахівці цеху, де застосовуються
   синтетичні клеї, що містять фенол, формалін,
   формальдегід та сечовину               4

 162. Майстер, безпосередньо зайнятий в обробних
   цехах та дільницях із застосуванням лаків та
   фарб, що містять бензол, метанол, ацетон та
   їхні  похідні (толуол, ксилол та  складні
   спирти), стирол                   7

 163. Майстер, безпосередньо зайнятий у графітних,
   стержньових та грунтообробних цехах олівцевого
   виробництва                     7

     XVIII. ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ

        ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРОВОЇ МАСИ

          Р о б і т н и к и

  1. Апаратник приготування хімічних розчинів       7

  2. Апаратник скипидарної установки           7

  3. Апаратник талової установки             7

  4. Варник бавовни                    4

  5. Варник ганчір'я                   4

  6. Варник хімічної деревної маси            7

  7. Варник целюлози, зайнятий варінням целюлози та
   сульфітної целюлози                 7

  8. Вибілювальник                    7

  9. Випарювальник луговини                4

 10. Деревопар                      4

 11. Дифузорник целюлози                 7

 12. Дробильник колчедану                 7

 13. Дробильник целюлози, зайнятий дробленням сухим
   способом                       7

 14. Електромонтер з ремонту та  обслуговування
   електроустаткування, зайнятий у цехах та на
   дільницях  варильних,  кислотних,  хлорних,
   вибільних,   регенераційних,   хімічних,
   сульфітно-спиртових                 7

 15. Завантажувач колчеданових, сірчаних печей та
   турм                         7

 16. Завантажувач сульфату                7

 17. Кислотник                      7

 18. Кочегар технологічних печей             7

 19. Мастильник, зайнятий у цехах та на дільницях
   варильних,  кислотних, хлорних,  вибільних,
   регенераційних, сульфітно-спиртових і хімічних    7

 20. Машиніст термодисперсної установки          4

 21. Міксівник                      4

 22. Обмурівник кислотних резервуарів           7

 23. Оператор  очисного  устаткування,  зайнятий
   очищенням целюлози у цехах та на дільницях
   сульфітно-варильних і вибільних           7

 24. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   цехах   та   на  дільницях  кислотних,
   регенераційних, варильних, хлорних          7

 25. Промивальник целюлози                7

 26. Регенераторник сірчистої кислоти           7

 27. Слюсар-ремонтник,   слюсар   контрольно-
   вимірювальних приладів і автоматики, зайняті в
   цехах та на дільницях варильних, хлорних,
   вибільних,   регенераційних,   хімічних,
   сульфітно-спиртових,    кислотних    та
   сульфітно-варильних                 7

 28. Содівник                       7

 29. Хлорник                       7

          К е р і в н и к и

 30. Майстер цеху (дільниці) змінний, який працює у
   цехах та на дільницях варильних, хлорних,
   вибільних,   регенераційних,   хімічних,
   сульфітно-спиртових, гідролізних, кислотних,
   сульфітно-варильних                 7

        ВИРОБНИЦТВО ДІОКСИДУ ХЛОРУ

          Р о б і т н и к и

 31. Апаратник виробництва діоксиду хлору        11

 32. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 7

 33. Кислотник                      7

 34. Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування    7

 35. Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики                      7

 36. Слюсар-ремонтник                   7

 37. Хлорник                       11

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 38. Начальник зміни                   7

 39. Механік цеху                     7

 40. Технік-лаборант                   7

       ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ, КАРТОНУ ТА
       САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ПАПЕРУ
       З МАКУЛАТУРИ (80-100 ВІДСОТКІВ)

 41. Виробник  форм, який працює у виробництві
   ценних паперів                    7

 42. Зволожувальник паперу та картону, зайнятий
   зволожуванням пергаменту               4

 43. Машиніст агрегату штучного оксамиту         4

 44. Машиніст  машини  для  покриття  паперу
   поліетиленовою плівкою; накатник машини для
   покриття паперу поліетиленовою плівкою        7

 45. Машиніст папероробної (картоноробної) машини
   (сіткар),    сушильник    папероробної
   (картоноробної)   машини,   пресувальник
   папероробної (картоноробної) машини, накатник
   папероробної  (картоноробної)  машини,  що
   працюють із швидкістю:

    до 400 метрів на хвилину              4

    від 400 до 600 метрів на хвилину          7

 46. Машиніст  пергаментної машини, пресувальник
   пергаментної машини                 4

 47. Накатник пергаментної машини             4

 48. Різальник  паперу,  картону  та  целюлози,
   зайнятий   на   повздовжньо-розрізальному
   верстаті, що працює із швидкістю 1800 метрів
   на хвилину та більше                 4

 49. Розмелювач, зайнятий завантаженням паперового
   браку,  целюлози, деревної маси, ганчір'я,
   сучків та макулатури у розмелювальні відкриті
   апарати                       4

 50. Сортувальник  паперового  виробництва  та
   машиніст рубальної машини, зайняті сортуванням
   та рубанням ганчір'я та макулатури          4

 51. Сушильник пергаментної машини            4

     ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ З ПАПЕРУ ТА КАРТОНУ

       Виробництво гофрованого паперу,
          картону та шпалер

 52. Друкар високого друку                7

 53. Готувач  емульсій, зайнятий у  виробництві
   світлочутливого паперу та ротаплівки         7

 54. Комплектувальник деталей та виробів з паперу     7

 55. Контролер  целюлозно-паперового виробництва,
   зайнятий прийманням копіювальних, технічних
   паперів та ротаплівки на дільницях фарбування    4

 56. Машиніст гофрувального агрегату           7

 57. Машиніст катальної машини              7

 58. Машиніст машини довговолокнистих паперів       4

 59. Машиніст мийних машин, зайнятий промиванням
   машин від анілінових барвників            4

 60. Машиніст    паперофарбувальної    машини
   (фарбувальник)                    7

 61. Машиніст шпалерно-друкарської машини         7

 62. Набивальник малюнків на шпалери           7

 63. Підсобний робітник, зайнятий у виробництві
   технічних паперів, шпалер та ротаплівки       4

 64. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   виробництві світлочутливого паперу, шпалер та
   ротаплівки                      4

 65. Просочувальник паперу та паперових виробів      4

 66. Різальник  паперу,  картону  та  целюлози,
   зайнятий різанням копіювального паперу  та
   ротаплівки                      4

 67. Робітники,  зайняті  виготовленням  виробів
   хімічного захисту                  7

 68. Розкатник-сортувальник паперу,  зайнятий  у
   виробництві копіювального паперу, технічних
   паперів та ротаплівки                4

 69. Розмалювальник шпалер                4

 70. Розмотувач стрічок                  4

 71. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  у  виробництві
   технічних, копіювальних паперів, стрічок та
   ротаплівки                      4

 72. Слюсар-ремонтник, зайнятий у  друкарському,
   ґрунтувальному та фарбувальному цехах та на
   дільницях                      7

 73. Сортувальник паперового виробництва, зайнятий
   сортуванням копіювального паперу та ротаплівки    4

 74. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   стрічок  у  фольгу, технічних паперів  та
   ротаплівки                      4

 75. Фарбоукладач                     7

     Виробництво паперових мішків і пакетів

 76. Варник бітуму, зайнятий на роботах у закритих
   приміщеннях                     7

 77. Випробувач паперових мішків, який працює з
   токсичними матеріалами, що здіймають пил       4

 78. Машиніст бітумувальної машини            4

      Виробництво литих паперових виробів

 79. Обробник литих паперових виробів           4

 80. Пресувальник литих паперових виробів         7

 81. Просочувальник паперу та паперових виробів      7

 82. Різальник  паперу,  картону  та  целюлози,
   зайнятий обрізанням литих паперових виробів     4

 83. Робітники,  зайняті  у  виробництві  литих
   паперових виробів на роботах, пов'язаних із
   застосуванням клею ВІАМ БЗ              7

 84. Складальник  паперових  виробів,  зайнятий
   складанням литих паперових виробів          7

 85. Сушильник паперу, картону та виробів з них,
   зайнятий сушінням литих паперових виробів      4

 86. Укладальник-пакувальник, зайнятий фасуванням
   фарб                         7

     Виробництво пакувальної паперової тари

 87. Відливальник                     4

 88. Гравер друкованих форм                7

 89. Друкар флексографського друку            7

 90. Клеїльник паперу, картону та виробів з них,
   зайнятий склеюванням коробок та наклеюванням
   кришок                        4

 91. Пресувальник литих паперових виробів         4

 92. Пресувальник відходів (виробництво целюлози,
   паперу, картону і виробів з них)           4

 93. Робітник  з  подавання  силікатної  глиби,
   машиніст гофрувального агрегату та робітник з
   обслуговування   гофрувального   агрегату,
   закрійного  відділення,  давильно-різальних
   машин; машиніст зшивальної машини, зайнятий
   зшиванням полегшених коробок             4

 94. Шліфувальник літоофсетних форм            7

        Виробництво котушок, шпульок

 95. Варник  воскової,  клейової  маси   та
   просочувальної  суміші,  зайнятий  варінням
   просочувальної суміші                4

 96. Клеєвар                       4

 97. Накатник полірувальних кругів            4

 98. Пресувальник відходів, зайнятий пресуванням
   паперового пилу                   7

 99. Просочувальник паперу та паперових виробів,
   зайнятий на роботах із застосуванням лаків      4

 100. Робітники, зайняті очищенням фільтрів типу
   "Бета"                        7

 101. Сушильник паперу, картону, фібри та виробів з
   них, зайнятий обслуговуванням камерних сушарок
   із  завантаженням та вивантаженням  ручним
   способом                       4

         ІНШІ ПРОФЕСІЇ РОБІТНИКІВ
      ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

 102. Апаратник гашення вапна               7

 103. Бункерувальник,  що  обслуговує  бункери
   варильного цеху                   4

 104. Муляр,     пічник,     футерувальник
   (кислотозахисник), зайнятий на гарячих роботах
   при футеруванні технологічного устаткування     7

 105. Рубач дроту                     4

 106. Чистильник                      7

       XIX. ПОЛІГРАФІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

        ВИРОБНИЦТВО ДРУКАРСЬКИХ ФОРМ

          Р о б і т н и к и

  1. Відливальник, зайнятий відливанням шрифту та
   складального матеріалу з друкарського сплаву,
   що містить свинець                  7

  2. Вулканізаторник друкарських форм           4

  3. Гальванотипіст, зайнятий:

    оксидуванням та виготовленням біметалевих
    форм та форм глибокого друку            7

    виготовленням  інших  форм  гальванічним
    способом                      4

  4. Комірник, зайнятий на роботах із шрифтом та
   формами з друкарського сплаву, що містить
   свинець                       7

  5. Копіювальник друкованих форм             4

  6. Коректор (коригування текстів)            4

  7. Монтажист, зайнятий виготовленням форм для
   плоского, високого та глибокого друку        4

  8. Нотографік                      4

  9. Оброблювач кліше                   4

 10. Перебивач форм глибокого друку            4

 11. Полірувальник  формних циліндрів  глибокого
   друку, зайнятий поліруванням із застосуванням
   хромової пасти                    7

 12. Пробіст високого друку, зайнятий на роботах:

    з формами що містять свинець            7

    з іншими формами                  4

 13. Пробіст плоского друку                4

 14. Ретушер, зайнятий ретушуванням негативів та
   діапозитивів  для  високого,  плоского  та
   глибокого друку                   7

 15. Складач  ручним  способом,  набирач  на
   складально-рядковідливних машинах, складач на
   складально-друкарських  машинах,  зайнятий
   брайлівським набором                 7

 16. Складач, зайнятий на складально-перфорувальних
   та фотоскладальних машинах              4

 17. Стереотипер, зайнятий обробкою стереотипів та
   зніманням матриць                  7

 18. Стереотипер, зайнятий відливанням стереотипів
   із свинцевих сплавів                 7

 19. Травильник форм глибокого друку, травильник
   кліше,  травильник,  зайнятий  травленням
   крейдорельєфного приладження             7

 20. Фотоцинкограф                    4

 21. Фотограф,  зайнятий виготовленням негативів
   (позитивів)  для  високого,  плоского  та
   глибокого друку                   4

 22. Хромолітограф                    7

 23. Шліфувальник літоофсетних форм            4

          ДРУКАРСЬКІ ПРОЦЕСИ

 24. Друкар металографських відбитків           7

 25. Друкар флексографського друку            7

 26. Друкар брайлівського друку              7

 27. Друкар високого друку                7

 28. Друкар глибокого друку                7

 29. Друкар плоского друку                7

 30. Друкар друкарсько-висікального автомата       7

 31. Друкар трафаретного друку              7

 32. Накладальник  на  друкарських  машинах  та
   приймальник на машинах та агрегатах, зайняті в
   процесі анілінового, брайлівського, високого,
   глибокого, плоского, трафаретного друку та на
   друкарсько-висікальних автоматах           7

     БРОШУРУВАЛЬНО-ПОЛІТУРНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ
             ПРОЦЕСИ

 33. Бронзувальник, приймальник на  машинах  та
   агрегатах,  які працюють на  бронзувальних
   машинах                       7

 34. Брошурувальник,  зайнятий  наклеюванням  та
   сушінням географічних карт на полотні  із
   застосуванням клею, що містить дивінілстирол
   або хромпік                     4

 35. Брошурувальник, зайнятий прийманням продукції
   з лакувально-гумувальних, лініювальних машин
   та зошитових агрегатів                4

 36. Брошурувальник,   зайнятий   фальцюванням
   друкованих листів                  4

 37. Друкар-тиснильник                  4

 38. Машиніст лакувально-гумувальної машини        4

 39. Машиніст лініювальної машини             4

 40. Машиніст зошитових агрегатів             4

 41. Машиніст   фальцювальних   машин   та
   брошурувальник, зайняті прийманням  продукції
   та фальцюванням під час роботи в друкарських
   цехах                        4

 42. Машиніст  різальних  машин,  зайнятий  на
   одноножових,    триножових    машинах,
   листорізальних та картонорізальних машинах      4

          ВИРОБНИЦТВО ШРИФТІВ

 43. Комплектувальник шрифтової продукції, зайнятий
   на роботах з продукцією із сплаву, що містить
   свинець                       7

 44. Контролер напівфабрикатів і готової продукції,
   зайнятий на роботах з продукцією із сплаву, що
   містить свинець                   7

 45. Обробник, зайнятий на роботах з продукцією із
   сплаву, що містить свинець              7

 46. Приймальник на машинах та агрегатах, зайнятий
   виготовленням шрифтової продукції із сплаву,
   що містить свинець                  7

 47. Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботах
   із шрифтовою продукцією із сплаву, що містить
   свинець                       7

 48. Юстирувальник,  зайнятий  на  роботах  із
   шрифтовою продукцією із сплаву, що містить
   свинець                       7

     ІНШІ ПРОФЕСІЇ ПОЛІГРАФІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 49. Акліматизатор, зайнятий акліматизацією паперу
   безпосередньо у цехах плоского, високого та
   глибокого друку                   4

 50. Відливальник валиків                 4

 51. Гравірувальник друкованих форм, гравірувальник
   шрифту, нотогравірувальник, зайняті:

    на роботах із сплавами, що містять свинець;
    обслуговуванням машин глибокого друку; на
    діапозитивах  та   формних   пластинах
    топогафічних,  географічних,  геологічних,
    морських та спеціальних планів та карт,
    виготовленням пуансонів              7

    на всіх інших роботах               4

 52. Комірник,  зайнятий  зберіганням  формних
   циліндрів у цехах глибокого друку          4

 53. Клеєвар,  зайнятий приготуванням клеїв  на
   основі латексів або з добавлянням хромпіку      4

 54. Колорист та фарботерник, зайняті на роботах:

    із свинцевими, аніліновими, бензольними та
    толуольними фарбами                7

    з іншими фарбами                  4

 55. Контролер  напівфабрикатів  та   готової
   продукції, обліковець, приймальник-відправник,
   зайняті контролем, прийманням, відбракуванням,
   сортуванням,  рахуванням  та  зв'язуванням
   друкованої продукції:

    у цехах глибокого друку              7

    у  формних цехах  та цехах плоского та
    високого друку                   4

 56. Машиніст адресувальної машини            4

 57. Машиніст на припресуванні плівки           4

 58. Налагоджувальник поліграфічного устаткування,
   зайнятий обслуговуванням:

    цехів та дільниць високого, глибокого та
    анілінового    друку,    складального,
    стереотипного,   шрифтоливарного    та
    нотодрукарського виробництва            7

    інших цехів                    4

 59. Плавильник  металу  та  сплавів,  зайнятий
   плавленням друкарського сплаву, що містить
   свинець                       7

 60. Підсобний робітник, який працює з металевою
   фольгою, зайнятий на роботах з відливання та
   оброблення стереотипів; плавлення друкарського
   сплаву, що містить свинець; транспортування
   набору  та очищення складальних  кас  від
   свинцевого пилу; знімання матриць; очищення
   матриць  та  складальних  машин;  змивання
   друкарських форм та валиків; прокладання та
   вибирання прокладного паперу у цехах високого
   та глибокого друку; доставлення паперу та
   напівфабрикатів у цехах глибокого друку; у
   словолитному та шрифтоливарному виробництвах     7

 61. Препаратор, зайнятий приготуванням розчинів у
   формних та друкарських цехах             4

 62. Прибиральник    виробничих    приміщень,
   безпосередньо зайнятий прибиранням у цехах:

    глибокого друку                  7

    високого та плоского друку, складальному,
    стереотипному,  цинкографічному цехах, на
    дільницях змивання форм  та  валиків  у
    травильному та гальванічному відділеннях,
    формному   та   фарботерному   цехах,
    шрифтоливарному виробництві            4

 63. Підсобний робітник, зайнятий у друкарських
   цехах прибиранням та перевезенням важких речей    4

 64. Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та
   обслуговування електроустаткування у цехах:

    глибокого друку                  7

    інших                       4

 65. Травильник скла плавиковою кислотою         7

          К е р і в н и к и

 66. Майстер та майстер старший цехів:

    складального, стереотипного,  високого  та
    глибокого  друку,  шрифтоливарного  та
    нотодрукарського виробництва, фарботерного,
    формного                      7

    плоского друку, штемпельно-граверного  та
    металографського                  4

     ВИРОБНИЦТВО ЦІННИХ ПАПЕРІВ (ДЕРЖЗНАК)

 67. Вулканізаторник,  зайнятий   виготовленням
   гумових  валиків у парових вулканізаційних
   котлах                        7

 68. Вибірник  та  обліковець,  зайняті  біля
   друкарської машини                  4

 69. Гільйоширник                     7

 70. Друкар  металографського  друку,  друкар
   орловського друку, накладальник на друкарських
   машинах, приймальник на машинах та агрегатах,
   зайняті на металографських друкарських машинах
   та на машинах орловського друку під час роботи
   на формах із свинцевими основами           7

 71. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий у друкарських,
   формних та фарботерних цехах             4

 72. Контролер напівфабрикатів і готової продукції,
   зайнятий у формному та друкарських цехах       7

 73. Копіювальник  друкованих  форм,  зайнятий
   одночасно травленням                 7

 74. Машиніст  різальних  машин;  обліковець;
   сушильник паперу, картону, фібри та виробів з
   них; комірник та підсобний робітник, зайняті
   на роботах у камері акліматизації          4

 75. Машиніст мийної машини, зайнятий миттям тари у
   цеху виготовлення фарб                4

 76. Нумерувальник                    7

 77. Оператор пральних машин (після вживання їх у
   металографському друку)               7

 78. Пошивник лимарно-сідельних виробів, зайнятий
   обшиванням  валиків  під  час  роботи  у
   друкарських цехах                  4

 79. Препаратор, зайнятий на роботах з фарбами,
   розчинами,  аналізом сплавів,  що  містять
   свинець                       4

 80. Препаратор, зайнятий виготовленням синтетичної
   оліфи із штучних смол                7

 81. Пробіст  плоского друку, пробіст  високого
   друку, зайняті на роботах із свинцевими та
   аніліновими фарбами                 7

 82. Робітники, які обслуговують клеїльно-сушильні
   машини у виробництві цінних паперів         7

 83. Розважувач хімічної сировини, зайнятий  на
   роботах із сировиною, що містить свинець та
   анілін                        7

 84. Слюсар з механоскладальних робіт, зайнятий на
   роботах біля друкарських машин            4

      XX. МІКРОБІОЛОГІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

         ВИРОБНИЦТВО ФУРФУРОЛУ

  1. Працівники, зайняті у виробництві фурфуролу     7

      ВИРОБНИЦТВО АНТИБІОТИКІВ НЕМЕДИЧНОГО
      ПРИЗНАЧЕННЯ, ДОБРИВ ТА ІНСЕКТИЦИДНИХ
       ПРЕПАРАТІВ,ОДЕРЖУВАНИХ МЕТОДОМ
          БІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ

  2. Працівники, безпосередньо зайняті в зазначених
   виробництвах                     7

         ВИРОБНИЦТВО ПРЕМІКСІВ

  3. Працівники, зайняті у зазначеному виробництві    7

      ВИРОБНИЦТВО ФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ,
     ОДЕРЖУВАНИХ МЕТОДОМ БІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ

  4. Працівники, які працюють безпосередньо  із
   живими   мікроорганізмами  та   готовими
   ферментними препаратами               7

        ВИРОБНИЦТВО ЛІЗИНУ МЕТОДОМ
        МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ

  5. Працівники,  безпосередньо   зайняті   у
   зазначеному виробництві               7

      ВИРОБНИЦТВО КАРБОНІЗОВАНОГО ЛІГНІНУ
      ТА АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З ЛІГНІНУ

  6. Працівники,  безпосередньо   зайняті   у
   зазначеному виробництві               7

       Сушіння та брикетування лігніну

  7. Працівники,  безпосередньо   зайняті   у
   зазначеному виробництві               7

          ВИРОБНИЦТВО ЮГЛОНУ

  8. Працівники,  безпосередньо   зайняті   у
   зазначеному виробництві               7

       ВИРОБНИЦТВО АЦЕТОНУ, БЕТАНОЛУ,
      ЕТАНОЛУ МЕТОДОМ БІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ

          Р о б і т н и к и

  9. Апаратник ферментації затору             4

 10. Зливальник-розливальник               7

 11. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 4

 12. Інокуляторник                    4

 13. Оператор приготування затору             7

 14. Прибиральник виробничих приміщень          4

 15. Робітники, зайняті подаванням борошна        4

 16. Робітники ректифікаційного відділення        7

 17. Слюсар-ремонтник                   4

 18. Стерилізаторник живильних середовищ         4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 19. Керівники і фахівці змінні, зайняті в ацетоно-
   бутиловому виробництві                7

      ВИРОБНИЦТВО ПОЛІКАРБОНОВИХ КИСЛОТ ТА
        ЛІГНОСТИМУЛЮВАЛЬНИХ ДОБРИВ

 20. Працівники,  безпосередньо   зайняті   у
   зазначеному виробництві               7

    ВИРОБНИЦТВО НІТРОЛІГНІНУ ТА ЙОГО ПОХІДНИХ
         (СУНІЛ, ІГЕТАН ТА ІНШІ)

 21. Працівники,  безпосередньо   зайняті   у
   зазначеному виробництві               7

    ІНШІ ПРОФЕСІЇ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

 22. Працівники, зайняті на роботах у боксах       7

 23. Футерувальник (кислотозахисник), зайнятий на
   гарячих роботах                   7

   ВИРОБНИЦТВО МЕДИКАМЕНТІВ, ВІТАМІНІВ, МЕДИЧНИХ
     ТА БІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА МАТЕРІАЛІВ

         Виробництво антибіотиків

     Одержання антибіотиків, виготовлення та
      фасування їх готових лікарських форм

 24. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво алкалоїдів та їх солей

 25. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво препаратів вісмуту

    Біохінол, бісмоверол, дерматол, ксероформ,
        солі вісмуту, пентабісмол

 26. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво барбітуратів та їх напівпродуктів

 27. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво гваяколових препаратів

           Ванілін, гваякол


 28. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво глікозидів та чистих
          препаратів із рослин

 29. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво гормонів та їх напівпродуктів

 30. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво препаратів пуринового ряду

 31. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво препаратів миш'яку

 32. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво ртутних препаратів

 33. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво саліцилових препаратів

 34. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво препаратів срібла

          Коларгол, протаргол

 35. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво сульфаніламідних препаратів
            та сульфонів

 36. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво препаратів амідопірину-фенацетину

     Антипірин, анальгін, амід ацетооцтової
    кислоти, амідопірин (пірамідон), фенацетин

 37. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво препаратів брому, йоду, хлору

   Аліл бромистий, аліл хлористий, аліл форміат,
    білітраст, білігност, брометил, бромізовал
       (бромурал), бромкамфора (камфора
    однобромиста), гексахлоран, гексахлоретан,
    гексахлоранові олівці, діетаноламінова сіль,
       дийодпіридон-N-оцтової кислоти,
   діетилкарбаміноїлхлорид, йодоформ, йодоліпол,
     карбромал (адалін), нітрохлоракридин,
   кальційодин (сайодин), пропілйодон, сергозин,
     холінхлорид, хлоретил, хлористий ацетил,
       хлоробутанолгідрат (хлороетон)

 38. Робітники, керівники і фахівці            7

            Солі йоду

 39. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво препаратів фосфору

   Аденазинтрифосфорна кислота, динатрієва сіль,
    армін, фосфакол, пірофос (фосербин), фітин,
      "МАП" (м'язово-аденіловий препарат)

 40. Робітники, керівники і фахівці            7

   Гліцерофосфат кальцію, кальцій фосфорнокислий
      двозаміщений, калій фосфорнокислий
      однозаміщений, калій фосфорнокислий
      двозаміщений, натрій фосфорнокислий
      однозаміщений, натрій фосфорнокислий
            двозаміщений

 41. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво спиртів

    Діетиламіноетанол, 3-диметиламінопропанол-1,
     спирт вторинний аміловий (пентанол-2),
    амінопропиловий,1,4-бутадіоловий, октиловий

 42. Робітники, керівники і фахівці            7

          Виробництво ефірів

      Ацетооцтовий ефір, метиловий ефір
     дихлорооцтової кислоти, метиловий ефір
      саліцилової кислоти, етилпропіонат,
       етилацетат, ціанооцтовий ефір

 43. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво органічних кислот

    Ізонікотинова, фенілооцтова, феноксиоцтова,
   нікотинова, пропіонова, трихлорооцтова кислоти

 44. Робітники, керівники і фахівці            7

    Борна (фармакопейна), глютамінова, галова,
          нуклеїнова кислоти

 45. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво препаратів ізонікотинової
             кислоти

 46. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво препаратів акридинового ряду

   Акрихін, аміноакрихін, профлавін, флавакридину
   гідрохлорид (трипафлавін), етакридин (риванол)

 47. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво препаратів групи фенотіазину

 48. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво барвників

   Індигокармін для ін'єкцій, метиленовий синій,
     метиленовий блакитний, трипановий синій,
      трипановий блакитний, фенолфталеїн

 49. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво солей органічних кислот

    Літію бензоат, заліза лактат, натрію бензоат

 50. Робітники, керівники і фахівці            7

      Калію тартрат, сеньєтова сіль, солі
          глютамінової кислоти

 51. Робітники, керівники і фахівці            7

     Кальцію глюконат, кальцію лактат, натрію
            нуклеїнат

 52. Робітники, керівники і фахівці            4

      Виробництво препаратів для лікування
            новоутворень

   Допан, новембіхін, меркаптопурин, сарколізин,
       тіофосфамід, етимідин та інші

 53. Робітники, керівники і фахівці           11

     Виробництво антикоагулянтів непрямої дії

      Дикумарин, зоокумарин, неодикумарин,
           фенілін та інші

 54. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво препаратів похідних
           бензольного ряду

 55. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво препаратів нафталінового ряду

 56. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво препаратів піперазинового ряду

 57. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво сірковмісних препаратів

 58. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво препаратів фурфуролового ряду

 59. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво препаратів хінолінового ряду

 60. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво препаратів піперидинового ряду

 61. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво інших органічних препаратів

   Рідина Бурова, кальцекс, поліглюкін, резорцин,
         тиха-аскане, теальбін

 62. Робітники, керівники і фахівці            7

             Ланолін

 63. Робітники, керівники і фахівці            4

    Амілнітрит, ацетилхолін-хлорид, препарат АСД
   ареколін, амінохінол, алацил, апресин, ацефен,
   амінокапронова кислота, амедин, антифомсилан,
      бутамід (растинон), бетазин, бальзам
   Шостаковського, бігумаль, бутадіон, бензацин,
     бепаск, ветразин, гігроній, гегсерол,
     гідроперит, гептилрезорцин, гексоній,
   гемаспоридин, гістидин, гексамідин, гістамін,
   гемітіамін, діакарб, дибазол, дикаїн, діоцид,
     димедрол, дифенін, диколін, димеколін,
        дитилин, дитразин-фосфат,
    димекарбін, дибензилетилендіамін, ізафенін,
      ізоверин, іпразид, ізоприн, індопан,
   карбахолін, кордіамін, коразол, кетон Міхлера,
     кризанол, карбідин, лінетол, леморан,
    мієлосан, мезатон, метилтіоурацил, ментол
    кристалічний, моносепт, мепротан, метацин,
   мерказоліл, метисазон, метронідазол, мексамін,
   наганін, нафта нафталанова, нарколан, налорфін
    (антофін), нітазол, новокаїнамід, оксазил
   (оксамізил), оксибутират натрію, параланолін,
     пентоксил, пентамін, протамін, пантоцид,
   прозерин, піральдин, плазмоцид, пропілнітрит,
      прегнантол, паранітробромацетофенон,
    псоріазин, піроксан, пентацин (ЕДТУ), солі
     оцтовосвинцеві, спазмолітин, солюсурмін,
     салазодиметоксин, сероотонін, триметин,
     тропацин, трийотраст, тетридин, тибон,
     терпінгідрат, трихомонацид, тримеказин,
     тіанід, теброфен, трихлоретилен, танін,
     тауремізин, триомбрин, уретан, уродан,
    фенамід, бетафенілізопропіламін, фенатин,
     фенадон, фліцид, фенакон, фенілацетамід,
    фламін, фепранон, фурасемід, хлоралгідрат,
    хлороформ, хлоридин, хінгамін (хлорохін),
   хлоразин, хлорацизин, циклогексанол, цигерол,
   циклопропан, циклобутоній, цинхофен (атофан),
      епілін, етоній, етимізол, пелоїдин

 64. Робітники, керівники і фахівці            7

    Виробництво інших неорганічних препаратів

       Азоту закис, магнію окис, калій
           марганцевокислий

 65. Робітники, керівники і фахівці            7

     Барію гідроокис, кальцій хлористий та
    вуглекислий, галуни палені, натрію нітрит,
          натрію тіосульфат

 66. Робітники, керівники і фахівці            7

    Амоній хлористий, глина біла медична, залізо
    відновлене, магнію карбонат, магнію перекис,
           натрій хлористий

 67. Робітники, керівники і фахівці            4

     Виробництво екстрактів рідких, густих,
         сухих та концентратів

   Беладони, глоду, валеріани, горицвіту, левзеї,
    жовтушника, крушини, кукурудзяних рилець,
    папороті чоловічої, опію, пасифлори, собачої
     кропиви, термопсису, чебрецю, філіксану,
     блювотного горіха, чебрецю та лікарських
      сумішей, до складу яких вони входять

 68. Робітники, керівники і фахівці            7

       Виробництво настойок та крапель

    Аралії, беладони, глоду, валеріани, "Дента"
     (зубні краплі), заманихи, лагохілусу,
     конвалії, нашатирно-анісових, обвійнику,
    собачої кропиви, полину, софори японської,
     софорину, стручкового перцю, вовчугу,
     чемериці, блювотного горіха, лікарських
    сумішей, що містять зазначені вище рослини

 69. Робітники, керівники і фахівці            7

           Грудний еліксир

 70. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво новогаленових препаратів

 71. Робітники, керівники і фахівці            7

   Виробництво препаратів крові, кровозамінників,
       гідролізатів, різних сироваток

 72. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво ферментних та біогенних
            препаратів

 73. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво гематогену

 74. Робітники                      4

        Виробництво інших препаратів

    Алілчеп, валідол, дьоготь, рідина Мітрошина,
      клеол, кислота карболова рідка та її
   препарати, кислота соляна розведена, лізоформ,
     розчин перекису водню, розчин Люголя з
    гліцерином, розчин нітрогліцерину, розчин
     йоду, спирт мурашиний, спирт нашатирний,
       тальк, розчин формаліну, мазь
    борно-цинково-нафталанна, паста Теймурова,
     скипидарна, сірко-цинково-нафталанна,
     ундецинова, фториста, цинкова, діахільна

 75. Робітники, керівники і фахівці            7

     Виробництво пластирів та лейкопластирів

         Свинцевий та талієвий

 76. Робітники, керівники і фахівці            7

             Гумозний

 77. Робітники, керівники і фахівці            7

           Бактерицидний

 78. Робітники, керівники і фахівці            4

            Лейкопластир

 79. Апаратник приготування медичних мас та мазей;
   шпредингіст, майстер зміни              7

 80. Інші робітники                    4

 81. Керівники і фахівці                 4-7

   Примітка. Тривалість  щорічної  додаткової
        відпустки  керівників  і фахівців
        повинна  відповідати  тривалості
        щорічної  додаткової  відпустки,
        встановленої   для   більшості
        робітників дільниці

    Виробництво та фасування готових лікарських
    форм, що містять медикаменти, вітаміни та
    галенові препарати (таблетки, драже, свічки,
    кульки, емульсії, мазі, суспензії, аерозолі,
      лініменти, олівці, пасти, пластирі,
        розчини, капсули та інші)

 82. Робітники, керівники і фахівці           4-7

   Примітка. Тривалість  щорічної  додаткової
        відпустки   повинна  відповідати
        тривалості  щорічної  додаткової
        відпустки,    встановленої   у
        виробництві зазначеного продукту або
        вихідної лікарської сировини

 83. Закрійник картону, фібри та інших матеріалів,
   машиніст  висікально-штампувальної  машини,
   зайнятий  висіканням деталей із паперу  й
   картону;  різальник  паперу,  картону  та
   целюлози;  клеєвар; прибиральник виробничих
   приміщень, зайнятий роботою в картонажному
   відділенні (цеху)                  4

        Виробництво медичних масел

        Блекотне, дармінне, дурманне

 84. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво дентину та дентину-пасти

 85. Робітники, керівники і фахівці            7

         Виробництво гірчичників

 86. Робітники та майстри, зайняті приготуванням
   гірчичної маси та на виготовленням гірчичників    4

      Виробництво бактерицидного паперу

 87. Апаратник  насичення,  апаратник  сушіння,
   слюсар-ремонтник, керівники і фахівці змінні     4

       Виробництво консерванту крові

 88. Мийник  посуду  й  ампул,  стерилізаторник
   матеріалів та препаратів, переглядач продукції
   медичного призначення                4

      Виробництво рентгенівських екранів

 89. Апаратник  насичення,  апаратник  одержання
   сполук для рентгенівських екранів, апаратник
   виробництва рентгенівських екранів, підсобний
   робітник, прибиральник виробничих приміщень,
   слюсар-ремонтник, комірник, майстер, начальник
   дільниці та цеху                   7

      Виробництво глибоко знесоленої води

 90. Апаратник знесолювання води, слюсар-ремонтник,
   майстер                       4

      Виробництво полістиролових коробочок

          Дільниця пластмас

 91. Ливарник пластмас, налагоджувальник машин і
   автоматичних ліній для виробництва виробів з
   пластмас, слюсар-ремонтник, електромонтер з
   ремонту та обслуговування електроустаткування,
   майстер                       7

 92. Оброблювач  виробів з пластмас,  комірник;
   прибиральник  виробничих  приміщень,  який
   обслуговує дільниці пластмас; керівники  і
   фахівці  та робітники ВТК, які  провадять
   контроль виробів з пластмас             4

     Переробка лікарської рослинної сировини
     (комплектування, подрібнення, сушіння,
      опрацювання, перегляд, таблетування,
      брикетування та виробництво зборів)

   Амі зубна, анабазис, астматол, аралія, аконіт,
     астматин, беладони листя, блекота-трава,
     бодяга, барбарису корінь та листя, глід,
    переступень, валеріана, рутвиця, горицвіт,
    дарміна, джут, далматська ромашка, дурман,
    діоскорея, жовтушник, дельфіній, заманиха,
     китятки, жовтозілля, кендир, глечики,
     конвалія, левзея, лунника кореневище з
   коренем, лобелія, лобода глистогінна, магнолія
    великоквіткова, чемерник, морська цибуля,
    наперстянка, обвійник, опій-сирець, олеандр,
   осока парвська, собача кропива, порошок опію,
    папороть чоловіча, паслін пташиний, перець
    стручковий червоний, псоралея костянкова,
   полин гіркий, раувольфія зміїна, ріжки, синюха
     голуба, софора товстоплідна, сферофіза,
   секуринега, курай Ріхтера, скополія, строфант,
      солодець, збори за прописом Здренка,
     термопсис, чемериця, блювотний горіх,
     березовий гриб, цитварний полин, ефедра
          гірська, хінна кора

 93. Робітники, керівники і фахівці            7

    Багно болотяне, пізноцвіт, цмин, гледичія,
    золототисячник, головатень, мильний корінь,
   первоцвіт, пролісок Воронова, півонія збочена,
        унгернія Віктора, чистотіл

 94. Робітники, керівники і фахівці            7

       Інша лікарська рослинна сировина

 95. Робітники, керівники і фахівці            4

     Робота у боксі, пов'язана з виробництвом
    стерильних препаратів та медичних виробів

 96. Робітники, керівники і фахівці            7

          Розчини в ампулах

        Виробництво скляних ампул

 97. Оператор    склоформувальних    машин,
   налагоджувальник  склоробних  автоматів  й
   напівавтоматів; різальник ампул і  трубок,
   зайнятий різанням дроту на кінці; оброблювач
   дроту, калібрувальник скловиробів, укладальник
   продукції  медичного призначення, різальник
   ампул  і трубок, мийник посуду та ампул,
   підсобний робітник                  7

 98. Запаювальник ампул, стерилізаторник матеріалів
   та препаратів, переглядач ампул з ін'єкційними
   розчинами                      4

            Ампулювання

 99. Робітники, керівники і фахівці           4-7

   Примітка. Тривалість  щорічної  додаткової
        відпустки  повинна   відповідати
        тривалості  щорічної  додаткової
        відпустки,   встановленій    у
        зазначеному виробництві

      Виробництво індивідуальних пакетів

 100. Зварник  пластмас,  приймальник  сировини,
   напівфабрикатів  та  готової  продукції;
   керівники і фахівці, зайняті у відділенні НВЧ    7

     Виробництво перев'язувальних матеріалів

 101. Апаратник сушіння, стерилізаторник матеріалів
   та препаратів                    4

         Зуболікувальні матеріали

            Зуби сталеві

 102. Плавильник, шліфувальник медичних  виробів;
   формувальник штучних зубів; чистильник металу,
   відливків, виробів та деталей            7

 103. Робітники з приготування суміші, обмазування
   та обсипання моделей точного лиття          4

           Амальгама срібла

 104. Робітники, безпосередньо зайняті у виробництві    7

           Зуби з пластмаси

 105. Формувальник штучних зубів              7

 106. Шліфувальник медичних виробів, моделювальник
   штучних зубів                    4

           Зуби фарфорові

 107. Готувач сумішей і мас медичного призначення,
   обпалювач фарфорових та фаянсових виробів      4

           Зубні цементи

 108. Апаратник  приготування хімічних  розчинів,
   готувач сумішей і мас медичного призначення,
   мийник посуду та ампул                4

      Карборундові сепараційні диски на
     вулканітовій зв'язці та металевій основі

 109. Готувач сумішей і мас медичного призначення,
   вальцювальник,  бакелізаторник,   накатник
   полірувальних кругів, травильник, шліфувальник
   медичних  виробів,  робітники,   зайняті
   виготовленням хромових паст             7

 110. Розсівальник шліфзерна та шліфпорошків        4

       Поліметилакрилати, полістирол
          та епоксидні похідні

 111. Усі робітники цього виробництва           7

     Виробництво вітамінів, їх похідних та
           напівпродуктів

    Вітаміни: А, В1, В2, В3, В6, В12, РР, Д3,
     К3, Є, біотин, фолієва кислота та інші.
     Похідні вітамінів: ефіри та коферменти.
     Напівпродукти вітамінів: псевдоіонон,
          диметилбензимідазол

 112. Робітники, керівники і фахівці            7

      Виробництво синтетичного вітаміну С

 113. Робітники, керівники і фахівці змінні на всіх
   стадіях виробництва                 7

     Виробництво параамінобензойної кислоти

 114. Робітники, керівники і фахівці змінні        7

      Виробництво вітаміну Д2 з дріжджів

 115. Робітники, керівники і фахівці змінні  на
   стадіях опромінювання та перекристалізації      7

 116. Інші робітники, керівники і фахівці змінні      4

      Виробництво вітаміну Р з рослинної
             сировини

 117. Робітники,  керівники  і  фахівці  змінні,
   безпосередньо  зайняті  екстракцією   із
   застосуванням хлороформу               7

 118. Інші робітники, керівники і фахівці змінні      4

       Виробництво каротину з рослинної
             сировини

 119. Апаратник сушіння                  4

      Виробництво концентратів вітамінів з
          рослинної сировини

 120. Просівальник, машиніст млинів            7

 121. Апаратник  випарювання, апаратник  варіння,
   апаратник сушіння                  4

     Виробництво вітамінів з рибної сировини

 122. Апаратник фотохімічного синтезу           7

 123. Апаратник гідролізу                 7

       Виробництво харчового барвника

 124. Робітники, керівники і фахівці змінні        4

     Виробництво фероцерону, метилпіролідону,
     сантохіну, мікробіологічного каротину

 125. Робітники, керівники і фахівці змінні        7

          Загальні професії

 126. Апаратник стерилізації, варильник живильного
   середовища                      4

     XXI. ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА
       ТОЧНИХ ВИМІРЮВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

     ВИРОБНИЦТВО ОРТОПЕДИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

  1. Механік протезно-ортопедичних виробів        4

         Виробництво термометрів

  2. Наповнювач  приладів  рідинами,  зайнятий
   наповненням нертутних термометрів          4

  3. Наповнювач  приладів  рідинами,  зайнятий
   відливанням толуолу                 4

  4. Відмітчик  термометрів, зайнятий попереднім
   відмічанням термометрів, наповнених толуолом     4

  5. Електромеханік з ліфтів, зайнятий ремонтом
   ліфтів ртутного відділення              4

  6. Ліфтер,  зайнятий у відділенні з закритою
   ртуттю                        4

  7. Маркувальник,   зайнятий    клеймуванням
   термометрів плавиковою кислотою           7

  8. Машиніст мийних машин, зайнятий миттям виробів
   із  застосуванням  кислот  та  протиранням
   термометрів толуолом                 4

  9. Оператор  установки вимірювання об'єму  та
   складальник приладів із скла, безпосередньо
   зайняті на конвеєрі складання термоампул на
   дільницях роботи з газовими пальниками        4

 10. Працівники,    безпосередньо    зайняті
   виготовленням ртутних термометрів на дільницях
   із закритою ртуттю                  7

 11. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах із
   знімання натягу на транспортній електроспіралі
   гарячим способом                   4

 12. Робітники, зайняті  налагодженням  апаратів
   вимірювання із застосуванням ртуті          4

 13. Склодув,  зайнятий  випалюванням  капілярів
   термометрів, наповнених толуолом           4

 14. Слюсар-ремонтник,  монтажник  технологічних
   трубопроводів, електромонтер з ремонту  та
   обслуговування електроустаткування, підсобний
   робітник та прибиральник виробничих приміщень,
   які працюють у ртутних цехах             7

 15. Травильник скла плавиковою кислотою         7

         Виробництво ареометрів

 16. Варник смолки, зайнятий приготуванням смоління
   для ареометрів                    4

 17. Маркувальник, зайнятий маркуванням скловиробів
   із застосуванням флюсу, що містить окис свинцю    4

 18. Наповнювач  приладів  рідинами,  відмітчик
   ареометрів та контролер скляного виробництва,
   зайняті на роботах з бензолом, ефірами та
   кислотами                      4

      XXII. ВИРОБНИЦТВО ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ

          Ферментація тютюну

          Р о б і т н и к и

  1. Вагар                        4

  2. Завантажувач-вивантажувач ферментаційних камер    7

  3. Комірник                       4

  4. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, що
   обслуговує ферментаційні камери           7

  5. Машиніст  лінії  підготовки  тютюну  до
   ферментації                     7

  6. Пресувальник-формувальник харчової продукції,
   зайнятий пресуванням тюків              4

  7. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням ферментаційних відділень         4

  8. Просівальник фурнітури та відходів, зайнятий
   очищенням фурнітури                 4

  9. Сортувальник  тютюну  у  ферментаційному
   виробництві                     7

 10. Транспортувальник                  4

 11. Укладач вагонних партій тютюну            4

 12. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   тюків                        4

           Ф а х і в ц і

 13. Технік, зайнятий ферментацією тютюну, який
   працює у ферментаційних камерах ферментаційних
   заводів                       7

       Підготовка тютюнової сировини

 14. Зволожувальник тютюнової сировини          7

 15. Машиніст пневматичної установки           7

 16. Робітник сировинного складу             4

 17. Сортувальник  тютюну, зайнятий  сортуванням
   листового тютюну                   7

 18. Транспортувальник, який працює  на  складі
   тютюнової сировини                  4

       Виробництво тютюнових виробів;
     укладальні цехи, відділення та дільниці

 19. Робітники, керівники і фахівці змінні        7

       Виробництво сигаретних фільтрів
          з ацетатного волокна

 20. Машиніст  фільтроробних  машин,  підсобний
   робітник, машиніст-регулювальник           4

          Загальні професії

 21. Робітники  із  збирання,  переробки   та
   перевезення тютюнового дріб'язку           7

 22. Слюсар-ремонтник та електромонтер з ремонту та
   обслуговування електроустаткування, зайняті у
   виробництві:

    тютюновому                     7

    ферментаційному                  4

    XXIII. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕМЕНТІВ ДЛЯ МЕХАНІЧНИХ
       ПЕРЕДАЧ. ВИРОБНИЦТВО ДОДАТКОВОГО
       ОБЛАДНАННЯ ДО МАШИН ТЕКСТИЛЬНОЇ
           ПРОМИСЛОВОСТІ

    Виробництво шарикопідшипників і роликових
            підшипників

          Р о б і т н и к и

  1. Робітники, які працюють у цеху підшипникових
   кульок                        7

  2. Робітники,  які  працюють  у  сортувальних
   відділеннях ковальского цеху             4

  3. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах з
   випробування підшипників коливання          7

  4. Робітники, які працюють у цеху (дільниці)
   штампування роликів                 4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

  5. Керівники і фахівці, які працюють у цеху
   підшипникових кульок                 7

  6. Керівники  і  фахівці,  які  працюють  у
   сортувальних відділеннях ковальського цеху      4

        Ремізобердове виробництво

  7. Виробник  берд,  зайнятий  на  роботах  з
   просмоленими бердами                 4

  8. Виробник реміз, зайнятий їх лакуванням        4

  9. Машиніст мийних машин                4

 10. Оброблювач зуба берда                4

 11. Смольник берд                    4

 12. Сушильник виробів, зайнятий сушінням берд      4

       XXIV. ОБРОБКА ВІДХОДІВ ТА БРУХТУ

        ОБРОБКА БРУХТУ ТА ВІДХОДІВ
          КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

           Підготовка шихти

  1. Грохотник                      7

  2. Дробильник                      7

  3. Контролер брухту та відходів металу, зайнятий
   прийманням  вторинної  сировини  кольорових
   металів та запобіжним піротехнічним контролем
   сировини                       7

  4. Машиніст млинів                   7

  5. Машиніст просіювальних установок           7

  6. Обпалювач   відходів  металу,   зайнятий
   випалюванням проводів та кабелю           14

  7. Пресувальник брухту та відходів металу        7

  8. Роздільник брухту та відходів металу, зайнятий
   вогневим різанням                  7

  9. Різальник холодного металу, зайнятий різанням
   ножицями та прес-ножицями металобрухту чорних
   та кольорових металів                7

 10. Сепараторник,  зайнятий  веденням  процесу
   сепарації на електромагнітних сепараторах та
   вентиляторах високого тиску             7

 11. Сортувальник, зайнятий вибиранням-сортуванням
   шлаків та металу                   7

 12. Сортувальник-складальник брухту та відходів
   металу, зайнятий вибиранням та сортуванням
   брухту та відходів                  7

 13. Сушильник, зайнятий сушінням стружки та шихти    14

 14. Шихтувальник, зайнятий шихтуванням відходів
   кольорових металів та сплавів            7

       Підготовка свинцевих відходів

 15. Дозувальник                     14

 16. Машиніст просіювальних установок          14

 17. Пресувальник брухту та відходів металу       14

 18. Різальник холодного металу, зайнятий різанням
   ножицями та прес-ножицями металобрухту чорних
   та кольорових металів                14

 19. Роздільник брухту та відходів металу        14

 20. Сортувальник-складальник брухту та відходів
   металу,  зайнятий  сортуванням  свинцевих
   відходів                      14

 21. Шихтувальник                    14

      Плавка та лиття кольорових металів

 22. Вибивальник відливків                14

 23. Дробильник, зайнятий подрібненням вогнетривів
   та шлаків на бігунах та шарових млинах       14

 24. Землероб, зайнятий приготуванням формувальних
   та стержньових сумішей для лиття кольорових
   металів                       7

 25. Маркувальник,  зайнятий  маркуванням  та
   тавруванням литва на обрубувальній та вибивній
   дільницях                      7

 26. Машиніст просіювальних установок, зайнятий на
   роботах з вогнетривами та шлаками          14

 27. Обрубувач, зайнятий обрубуванням литва       14

 28. Підсобний робітник                  7

 29. Пірометрист,  зайнятий  на  плавильних  та
   нагрівальних печах                  7

 30. Прибиральник виробничих приміщень          7

 31. Прибиральник шлаку та оборотних матеріалів     14

 32. Прибиральник  у  ливарних цехах,  зайнятий
   обслуговуванням  конвеєрів  для  прибирання
   горілої землі у тунелях ливарних цехів       14

 33. Пробовідбірник                    7

 34. Робітники, безпосередньо зайняті у відділеннях
   (на дільницях) заливання та вибивання литва     14

 35. Робітники, які працюють у цехах (відділеннях)
   для переробки цинкової окалини           14

 36. Розмітник,  зайнятий розмічанням  литва  в
   обрубувальному відділенні              7

 37. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  ремонтом  та
   налагоджуванням кокілів у гарячому стані на
   заливальній   дільниці;   ремонтом   та
   налагоджуванням у гарячому стані  ливарних
   машин для лиття під тиском та відцентровим
   способом                      14

 38. Сортувальник, зайнятий сортуванням відходів
   плавки    та    вибиранням-сортуванням
   відпрацьованих шлаків та металів          14

 39. Флюсовар, зайнятий готуванням сумішей флюсів    14

 40. Сушильник  стрижнів, форм та  формувальних
   матеріалів                     14

 41. Чистильник,  зайнятий  чищенням   топок,
   газоходів, димоходів                14

        Плавильні цехи та дільниці

 42. Завалювальник шихти у вагранки  та  печі,
   зайнятий плавкою кольорових металів та їх
   сплавів (крім алюмінію); плавкою алюмінію та
   його сплавів                    14

 43. Завантажувач  шихти,  зайнятий   плавкою
   кольорових  металів та їх  сплавів  (крім
   алюмінію); плавкою алюмінію та його сплавів     14

 44. Заливальник  металу,  зайнятий  заливанням
   кольорових  металів та їх  сплавів  (крім
   алюмінію); заливанням алюмінію та його сплавів   14

 45. Підсобний робітник, зайнятий на плавильних та
   заливальних дільницях                14

 46. Плавильник,  зайнятий  плавкою  кольорових
   металів та їх сплавів; плавкою міднобабітової
   стружки, випусканням гарячого шлаку та плавкою
   у печах "Аякс"                   14

 47. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням плавильних та заливальних дільниць    4

 48. Робітник, безпосередньо зайнятий хлоруванням
   розплавлених кольорових металів та їх сплавів    14

 49. Розливальник кольорових металів та сплавів,
   зайнятий розливанням кольорових металів та їх
   сплавів                       14

 50. Транспортувальник    шихти,    зайнятий
   транспортуванням шихти в плавильних цехах      7

 51. Шихтувальник,  зайнятий  безпосередньо  на
   плавильних дільницях                14

      Плавка свинцю та свинцевих сплавів

 52. Вагар                        14

 53. Вогнетривник, зайнятий гарячим ремонтом печей    14

 54. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування                 14

 55. Контролер  продукції кольорової металургії,
   контролер брухту та відходів металу, зайняті у
   цеху плавки свинцю та свинцевих сплавів       14

 56. Машиніст крана (кранівник)             14

 57. Підсобний робітник                 14

 58. Плавильник, зайнятий плавкою:

    свинцю                      28

    бабітів та свинцевих сплавів           14

 59. Прибиральник виробничих приміщень          14

 60. Пробовідбірник                   14

 61. Розливальник кольорових металів та сплавів,
   зайнятий розливанням:

    свинцю                      28

    бабітів та свинцевих сплавів           14

 62. Слюсар-ремонтник                  14

 63. Стропальник                     14

 64. Транспортувальник шихти               14

          Ливарні цехи та зали

 65. Автоклавник лиття під тиском            14

 66. Вагар, зайнятий у плавильному та ливарному
   цехах                        7

 67. Виробник каркасів, зайнятий у ливарному залі
   безпосередньо на стержньовій дільниці        14

 68. Ковшовий                      14

 69. Ливарник вакуумного, відцентрово-вакуумного і
   відцентрового лиття, зайнятий виливкою деталей
   на машинах відцентрового лиття           14

 70. Ливарник металів та сплавів, зайнятий плавкою
   кольорових металів                 14

 71. Ливарник на машинах для лиття під тиском      14

 72. Монтажник  з  ремонту печей, зайнятий  на
   плавильних та нагрівальних печах          14

 73. Налагоджувальник формувальних і стержньових
   машин, зайнятий на роботах у ливарних цехах     7

 74. Правильник  ручним  способом,   зайнятий
   правленням  литва  під  час  роботи  з
   пневмоінструментом у ливарному цеху         7

 75. Різальник  металу ножицями і  на  пресах,
   зайнятий на роботах у ливарному цеху (залі)
   обрізанням фасонного литва; різанням заготовок
   та литва магнієвих сплавів             14

 76. Стрижневик ручного формування та стрижневик
   машинного формування, зайняті у ливарних залах   14

 77. Токар, зайнятий обдиранням литва та заготовок
   у ливарному залі:

    з магнієвих сплавів                14

    з інших кольорових металів             7

 78. Транспортувальник,  зайнятий  розподілянням
   землі  на  конвеєрній стрічці у ливарному
   виробництві                     7

 79. Формувальник   ручного   формування   та
   формувальник машинного формування, зайняті у
   ливарних залах                   14

 80. Фрезерувальник, зайнятий обдиранням заготовок
   та лиття у ливарному залі              7

           Магнієве лиття

 81. Вибивальник відливків                14

 82. Землероб, зайнятий приготуванням формувальних
   та стержньових сумішей               14

 83. Підсобний  робітник,  зайнятий  у  цехах
   магнієвого лиття                  14

 84. Пірометрист, зайнятий на плавильних дільницях    14

 85. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   цехах магнієвого лиття               14

 86. Стрижневик ручного формування та стрижневик
   машинного формування, зайняті у ливарних залах   14

 87. Сушильник  стрижнів, форм та  формувальних
   матеріалів                     14

 88. Транспортувальник                  14

 89. Флюсовар, зайнятий складанням флюсів        14

 90. Формувальник   ручного   формування   та
   формувальник машинного формування, зайняті у
   ливарних залах                   14

 91. Шихтувальник, зайнятий у цехах  магнієвого
   лиття                        14

        Заводи вторинної переробки
          кольорових металів

 92. Завалювальник шихти у вагранки  та  печі,
   плавильник, заливальник металу, завантажувач
   шихти, розливальник кольорових металів  та
   сплавів, зайняті плавкою брухту та відходів
   алюмінію та його сплавів у відбивних  та
   полуменевих  печах із застосуванням  солей
   хлористого  натрію,  фтористого  калію  та
   кріоліту                      14

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 93. Майстер,  зайнятий  на дільницях:  плавки,
   рафінування та розливання свинцю          28

 94. Майстер та технолог, зайняті у плавильному,
   рафінувальному,   ливарному,   кокільно-
   заливальному  та  обрубно-очисному  цехах
   (відділеннях)                    14

 95. Механік  та інженер з електроустаткування,
   зайняті у цехах виробництва свинцевих сплавів    14

 96. Майстер,  зайнятий у цеху (відділенні)  з
   переробки цинкового пилу (окалини)         14

 97. Майстер, безпосередньо зайнятий хлоруванням
   розплавлених кольорових металів та їх сплавів    14

   Відпал, травлення, прокачування, штампування,
      пресування, волочіння, виробництво
           фольги та посуду

          Р о б і т н и к и

           Відпал та плавка

 98. Відпальник кольорових металів            14

 99. Нагрівальник кольорових металів           14

 100. Обпалювач, зайнятий випалом металів, сплавів
   та заготовок                    14

 101. Плавильник, зайнятий плавкою берилію та його
   сплавів                       21

 102. Терміст, зайнятий термічною обробкою відливків
   у печах                       14

         Обробка гарячого металу

 103. Завальцювальник, зайнятий на роботах з гарячим
   металом під час відковування, завальцьовування
   захваток                      14

 104. Коваль на молотах і пресах             14

 105. Обрубувач,  зайнятий  вирубкою  поверхневих
   дефектів металу                   14

 106. Пресувальник на гідропресах, зайнятий гарячим
   пресуванням  різних виробів  з  кольорових
   металів та сплавів                 14

 107. Пресувальник  брухту та  відходів  металу,
   зайнятий на роботах з гарячим металом        14

 108. Прокатник гарячого металу              14

 109. Різальник  металу ножицями і  на  пресах,
   зайнятий на роботах з гарячим металом        14

 110. Робітники, зайняті змотуванням дроту після
   гарячого пресування                 7

 111. Сортувальник-складальник брухту та відходів
   металу, зайнятий на роботах з гарячим металом    14

 112. Транспортувальник, зайнятий на  роботах  з
   гарячим металом                   14

 113. Укладальник-пакувальник, зайнятий на роботах з
   гарячим металом                   14

 114. Чистильник  продукції,  зайнятий  очищенням
   зливків від окалини                 14

         Обробка холодного металу

 115. Вальцювальник холодного металу            7

 116. Волочильник кольорових металів            7

 117. Волочильник  кольорових  металів,  зайнятий
   волочінням труб на ланцюгових, волочильних
   станках зусиллям 1,5 - 3 тонно-сили         7

 118. Завальцювальник,  зайнятий  обкаткою  або
   завальцюванням захваток               7

 119. Маляр, зайнятий фарбуванням виробів свинцевими
   фарбами                       14

 120. Підсобний робітник, зайнятий зв'язуванням труб
   та прутків                      7

 121. Правильник  на  машинах, зайнятий  правкою
   виробів з кольорових металів та сплавів       7

 122. Працівники, зайняті обробкою свинцю, берилію
   та їх сплавів                    14

 123. Профілювальник, зайнятий профілюванням листів
   та штаб кольорових металів              7

 124. Різальник  металу ножицями і  на  пресах,
   різальник на пилах, ножівках та верстатах,
   зайняті  різанням зливків, труб,  прутків,
   листів, штаб, стрічок                7

 125. Токар,  зайнятий  обдиранням  заготовок  у
   холодному стані                   7

 126. Транспортувальник, зайнятий підвезенням  та
   вивантаженням холодного металу            7

 127. Трубопрокатник, зайнятий на станах холодної
   прокатки                       7

 128. Укладальник-пакувальник, зайнятий складуванням    7

 129. Чистильник  продукції,  зайнятий  очищенням
   виробів металевими обертовими щітками        14

 130. Шабрувальник кольорових металів           7

       Травлення виробів та заготовок

 131. Травильник                     14

 132. Чистильник продукції, зайнятий:

    протиранням смуг  і травленого металу та
    виробів                      14

    протиранням та промиванням  листів  після
    травлення  бензином або із застосуванням
    хромової пасти                   7

          Виробництво фольги

 133. Вальцювальник  холодного  металу,  зайнятий
   промиванням  рулонів фольги  з  кольорових
   металів на стані                   7

 134. Каширувальник-фарбувальник фольги, зайнятий:

    на  роботах  із  застосуванням  складних
    нітрофарб                     14

    кашируванням та фарбуванням фольги         7

 135. Клеєвар                       7

 136. Перемотувальник рулонів               7

 137. Перфораторник фольги                 7

 138. Чистильник продукції, зайнятий  протиранням
   фольги                        7

          Виробництво посуду

 139. Гравірувальник скла                 7

 140. Підсобний робітник, зайнятий навішуванням фляг
   на конвеєр для фарбування              7

 141. Слюсар  механоскладальних  робіт,  зайнятий
   обпилюванням деталей до посуду            7

 142. Сушильник  скловиробів,  зайнятий  сушінням
   посуду                        7

 143. Токар, зайнятий обробкою посуду           7

 144. Чистильник  продукції, зайнятий  очищенням
   посуду                        7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 145. Майстер,  керівники  і  фахівці  змінні
   гарячопрокатних, гарячопресових, травильних та
   ковальсько-пресових цехів та відділень       14

        Виробництво ксантогенатів

 146. Комірник, зайнятий зберіганням реагентів       7

 147. Робітники та майстри                14

         Виробництво димосуміші

 148. Робітники,  майстри, керівники  і  фахівці
   дільниць виробництва димосуміші           14

    Виробництво цементу з комплексною переробкою
    нефелінового (белітового) шламу (сировинне
     та сушильно-фільтрувальне відділення)

 149. Робітники  та майстри, зайняті  переробкою
   нефелінового (белітового) шламу у сировинному
   та сушильно-фільтрувальному відділеннях       14

     Виготовлення муфелів у виробництві цинку

 150. Робітники та майстри, зайняті у дробильному та
   пресовому  відділеннях   при   переробці
   матеріалів, що містять 10 відсотків та більше
   вільного двоокису кремнію, а також робітники,
   зайняті  ремонтом  устаткування  у  цих
   відділеннях                     28

       Виробництво елементарної сірки

 151. Робітники, керівники і фахівці змінні дільниць
   виробництва елементарної сірки           14

     ПІДПРИЄМСТВА, ЦЕХИ, ВИРОБНИЧІ БАЗИ ТА
     МАЙДАНЧИКИ З ПЕРЕРОБКИ БРУХТУ ЧОРНИХ ТА
          КОЛЬОРОВИХ МЕТАЛІВ

          Р о б і т н и к и

 152. Бурильник шпурів, зайнятий  обробкою брухту
   чорних та кольорових металів             7

 153. Вибуховик  (підривник), зайнятий  обробкою
   брухту чорних та кольорових металів         7

 154. Водій навантажувача, зайнятий на тракторному
   навантажувачі розробленням шлакових відвалів    14

 155. Газорізальник, зайнятий роботою:

    у закритому приміщенні; різанням  брухту,
    пофарбованого свинцевим суриком          14

    на відкритих дільницях та майданчиках       7

 156. Контролер брухту та відходів металу, зайнятий
   піротехнічним контролем               7

 157. Копрівник з обробки брухту та відходів металу    7

 158. Кочегар  технологічних  печей,  зайнятий
   обслуговуванням відпалювальної печі         7

 159. Машиніст бульдозера, зайнятий  розробленням
   шлакових відвалів                  14

 160. Машиніст екскаватора, зайнятий  розробленням
   шлакових відвалів та звалищ             14

 161. Машиніст скреперної лебідки             7

 162. Обпалювач відходів металу, зайнятий:

    сушінням та випалюванням брухту та відходів
    кольорових металів; випалюванням проводів та
    кабелю з виплавленням свинцю           14

    випалюванням металевої стружки           7

 163. Пресувальник  брухту та  відходів  металу,
   зайнятий   пакетуванням  та  брикетуванням
   брухту, відходів чорних та кольорових металів
   та дробленням стружки                7

 164. Різальник холодного металу, зайнятий різанням
   брухту відходів чорних та кольорових металів
   ножицями та на прес-ножицях             7

 165. Робітник  комплексної бригади з  переробки
   металевого брухту                  7

 166. Роздільник  брухту  та  відходів  металу,
   зайнятий:

    обробленням свинцю, переробленням суднового
    брухту, пофарбованого свинцевим суриком      14

    обробленням іншого   брухту   кольорових
    металів, переробленням  іншого  суднового
    брухту                       7

 167. Сепараторник, зайнятий:

    розробленням шлакових відвалів          14

    розробленням комунальних звалищ, сепарацією
    бронзолатунної стружки               7

 168. Сортувальник-складальник брухту та відходів
   металу, зайнятий:

    сортуванням свинцевих  відходів,  ручним
    розробленням шлакових відвалів          14

    сортуванням брухту та відходів чорних та
    кольорових   металів  (крім  свинцевих
    відходів), розробленням  ручним  способом
    комунальних звалищ                 7

 169. Транспортувальник,  зайнятий   доставленням
   кисневих балонів на розроблювальні майданчики
   та  переміщенням покрівлі та стружки до місця
   переробки                      7

          К е р і в н и к и

 170. Майстер, майстер старший, начальник зміни,
   безпосередньо зайняті на дільницях роботи, де
   більшість  основних  робітників  одержують
   щорічну додаткову відпустку за роботу  із
   шкідливими умовами праці тривалістю:

    14 календарних днів                14

    7 календарних днів                 7

 171. Майстер-підривник, зайнятий обробкою брухту
   чорних і кольорових металів             7

        ПЕРВИННА ОБРОБКА ВСІХ ВИДІВ
          ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
   (ганчір'я, макулатури, кістки, старих гумових
          виробів та інших)

 172. Апаратник запарювання, зайнятий обробленням
   ганчір'я під час завантаження його ручним
   способом                       4

 173. Вальцювальник гумових сумішей, зайнятий  у
   виробництві м'якої покрівлі             7

 174. Вантажник,     зайнятий     вантажно-
   розвантажувальними  роботами  необробленої
   (недезінфікованої) вторинної сировини  всіх
   видів                        4

 175. Варник шубних шматків                4

 176. Виробник основи валяльно-повстяних виробів,
   зайнятий у виробництві будівельних повстей із
   спушенням ручним способом              7

 177. Вирубник  заготовок та  виробів,  зайнятий
   вирубуванням  заготовок  та  виробів  з
   каландрової гуми у потоці з каландром        7

 178. Дробильник, зайнятий у цехах первинної обробки
   вторинної сировини                  4

 179. Емульсувальник                    4

 180. Закрійник гумових виробів та деталей, зайнятий
   на роботах з прогумованими тканинами         4

 181. Звалювальник,  зайнятий  у   виробництві
   будівельної повсті                  7

 182. Каландрувальник гумових сумішей, зайнятий у
   виробництві м'якої покрівлі             7

 183. Клеїльник  гумових, полімерних деталей  та
   виробів                       7

 184. Контролер  якості,  зайнятий  прийманням
   волокнистої сировини у цехах первинної обробки    4

 185. Оператор промивального устаткування, зайнятий
   у цехах первинної обробки              4

 186. Оператор трясильної машини              4

 187. Пресувальник-вулканізаторник             7

 188. Пресувальник готової продукції та відходів,
   зайнятий пресуванням вторинної сировини за
   умови завантаження  та вивантаження ручним
   способом                       4

 189. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   цехах миття та обробки вторинної сировини      4

 190. Різальник матеріалів та виробів,  зайнятий
   різанням волокна                   4

 191. Робітники, зайняті на тіпальних, щипальних,
   чесальних, знепилювальних, голконаколювальних,
   чадоочищувальних машинах               4

 192. Розроблювач відходів, зайнятий розробленням
   вторинної сировини у цехах первинної обробки     4

 193. Сортувальник сировини, матеріалів та виробів,
   зайнятий сортуванням вторинної сировини       4

 194. Термопластикаторник                 7

 195. Транспортувальник, зайнятий транспортуванням
   вторинної сировини у цехах первинної обробки     4

 196. Укладальник-пакувальник, зайнятий укладанням
   усіх  видів  ганчір'я та  недезінфікованої
   вторинної сировини                  4

         ВИРОБНИЦТВО РЕГЕНЕРАТУ

      Цехи (дільниці); склад старої гуми
    (підготовчий, дроблення), девулканізації,
      знезводнення, розчинення та відгону,
    підготовки та шихтування пом'якшувачів та
         обробки девулканізату

 197. Вальцювальник гумових сумішей            7

 198. Вагар, зайнятий талькуванням регенерату       7

 199. Девулканізаторник                  7

 200. Дробильник                      7

 201. Просівальник                     7

 202. Приймальник  сировини,  напівфабрикатів  та
   готової продукції                  7

 203. Рафінувальник                    7

 204. Різальник  еластомерів та  гуми,  зайнятий
   різанням утильної гуми                7

 205. Сортувальник                     7

 206. Сушильник девулканізату               7

 207. Зливальник-розливальник               7

 208. Транспортувальник                  7

 209. Інші робітники                    4

 210. Керівники і фахівці                 7

       XXV. ІНШІ ВИДИ ВИРОБНИЦТВ РІЗНИХ
          ГАЛУЗЕЙ ГОСПОДАРСТВА

     ВИРОБНИЦТВО ЛІНОЛЕУМУ ТА ІНШОГО ПОКРИТТЯ
            ДЛЯ ПІДЛОГИ

     Виробництво поліхлорвінілового лінолеуму

  1. Апаратник змішування, який працює на закритому
   змішувачі                      7

  2. Апаратник синтезу, зайнятий обслуговуванням
   реактора                       7

  3. Апаратник спінювання полістиролу,  зайнятий
   спінюванням пінополістиролу             7

  4. Апаратник сушіння                  7

  5. Апаратник термовологої обробки, який працює на
   автоклаві                      7

  6. Вальцювальник                    7

  7. Каландрувальник                   7

  8. Контролер полімерних будівельних матеріалів,
   зайнятий розкроюванням лінолеуму та різанням
   поліхлорвінілових заготовок             4

  9. Ливарник пластмас; пресувальник виробів  з
   пластмас                       7

 10. Машиніст екструдера                 4

 11. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   подаванням пінополістиролу              4

 12. Машиніст  шпрединг-машини, який працює  на
   потоковій машині                   7

 13. Оброблювач  виробів  з пластмас,  зайнятий
   зачищенням  виробів  наждаком  та  ручним
   інструментом;  поліруванням  виробів  із
   синтетичних матеріалів                4

 14. Перекочувач тканини та прокладки, зайнятий
   заготовленням тканини                4

 15. Робітники,  зайняті  гарячим  штампуванням
   виробів з пластмас                  4

 16. Розфарбовувач виробів                7

 17. Складальник  виробів з пластмас,  зайнятий
   складанням  та  склеюванням  виробів  з
   електропідігріванням                 4

 18. Складач наважок інгредієнтів             4

 19. Склеювач,  зайнятий  склеюванням виробів з
   пластмас з електропідігріванням           4

 20. Сортувальник,   зайнятий    розбиранням,
   промиванням та сушінням забруднених відходів     4

 21. Формувальник спіненого полістиролу, зайнятий
   на роботах з пінополістиролом            7

       Виробництво еластичних покриттів
        з поліхлорвінілової смоли

 22. Апаратник просочування                7

 23. Вальцювальник гумових сумішей            7

 24. Вулканізаторник                   7

 25. Завантажувач-вивантажувач              7

 26. Знімач гумових виробів                7

 27. Каландрувальник гумових сумішей           7

 28. Машиніст гумозмішувача; машиніст шприц-машини    7

 29. Налагоджувальник устаткування для виробництва
   гумових виробів та взуття              7

 30. Намазувальник деталей, зайнятий змазуванням
   обплетення                      7

 31. Робітники,    зайняті    заготовленням
   просочувальної маси                 7

 32. Робітники, зайняті регенерацією відходів з
   поліхлорвінілу                    7

 33. Травильник                      7

 34. Шорсткувальник                    7

 35. Інші робітники, зайняті безпосередньо у цеху
   виготовлення еластичних покриттів          4

      ВИРОБНИЦТВО М'ЯКИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ ТА
         ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 36. Апаратник збезводнення бітуму            7

 37. Апаратник на просочувальних агрегатах        4

 38. Апаратник окислення бітуму              4

 39. Вальцювальник гідроізоляційних матеріалів      4

 40. Варник  бітуму,  зайнятий  обслуговуванням
   варильних котлів, що працюють на:

    твердому паливі                  7

    рідкому та газовому паливі             4

 41. Варильник бітуму, зайнятий варінням бітуму та
   пеку                         7

 42. Варильник волокнистої сировини, зайнятий на
   роботах з ганчір'ям                 4

 43. Дробильник                      7

 44. Дробильник слюди                   7

 45. Дробильник теплоізоляційної сировини, зайнятий
   завантаженням ролів, рубанням та розмелюванням
   ганчір'я                       4

 46. Завантажувач варильних казанів, зайнятий на
   роботах з:

    пеком                       7

    бітумом та азбестом                4

 47. Заготівник бітуму, зайнятий на роботах  з
   бітумом та азбестом                 4

 48. Зливальник-розливальник, зайнятий розливанням:

    пеку                        7

    бітуму                       4

 49. Каландрувальник гумових сумішей, зайнятий на
   виробництві ізолу                  4

 50. Контролер  покрівельних та гідроізоляційних
   матеріалів, зайнятий прийманням волокнистої
   сировини                       4

 51. Котлочистильник, зайнятий очищенням котлів та
   ванн від бітуму та пеку               7

 52. Намотувальник рулонів                4

 53. Оператор вузла посипання та охолодження       4

 54. Оператор очисного устаткування            4

 55. Оператор розмотувально-склеювального верстата,
   зайнятий на роботах з картоном            4

 56. Оператор трубчастої печі               7

 57. Оператор турбозмішувача               4

 58. Різальник на пилках, ножівках та верстатах,
   зайнятий різанням ізоляційних матеріалів -
   ізолу                        4

 59. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   устаткування у просочувальному цеху         4

 60. Сортувальник, зайнятий сортуванням ганчір'я та
   макулатури                      4

        КАРБУВАННЯ МОНЕТ ТА МЕДАЛЕЙ

          Р о б і т н и к и

 61. Гальванік, зайнятий оксидуванням          14

 62. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий на плавильно-
   прокатних дільницях                 7

 63. Емалювальник, зайнятий роботою з органічними
   емалями                       14

 64. Контролер  монетно-орденського  виробництва,
   який  працює на травильних, оксидувальних,
   гальванічних  дільницях  та  на  дільницях
   заготовлення емаль-порошку              7

 65. Обпалювач, зайнятий випалюванням виробів із
   накладеною емаллю у муфельних електропечах     14

 66. Паяльщик, зайнятий паянням золотими, срібними
   та мідно-цинковими припоями             14

 67. Підсобний робітник, зайнятий на роботах у
   травильних,  оксидувальних та  гальванічних
   цехах та на дільницях                7

 68. Полірувальник                    14

 69. Регенераторник дорогоцінних металів, зайнятий
   фільтруванням промивних вод та  травильних
   розчинів                      14

 70. Розподілювач робіт, зайнятий обслуговуванням
   травильної дільниці                 7

 71. Слюсар-ремонтник  та  монтажник  санітарно-
   технічних  систем і устаткування,  зайняті
   обслуговуванням технологічного устаткування     7

 72. Травильник, зайнятий травленням виробів  у
   кислотних розчинах                 14

 73. Чистильник  продукції,  зайнятий  чищенням
   виробів та матеріалів латунними та сталевими
   щітками                       7

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 74. Інженер-технолог  та  майстер,  зайняті на
   гальванічних та плавильно-прокатних дільницях   14

 75. Інженер та майстер, які працюють на травильних
   та термічних дільницях                7

       ВИРОБНИЦТВО ЮВЕЛІРНИХ ВИРОБІВ

          Виробництво прикрас

 76. Готувач емалевих порошків, зайнятий дробленням
   та розтиранням емалі                 4

 77. Гравірувальник, зайнятий виготовленням штампів    4

 78. Емалювальник, зайнятий емалюванням  гарячим
   способом                       7

 79. Заготівник черні                   7

 80. Обпалювач                      7

 81. Огранувальник  вставок  для  ювелірних  та
   художніх виробів, зайнятий грануванням сухим
   способом                       7

 82. Формувальник  деталей  із  скла,  зайнятий
   формуванням каменів                 4

 83. Чорнильник ювелірних та художніх виробів       7

 84. Шліфувальник бурштину, зайнятий на роботах
   сухим способом                    4

 85. Ювелір-монтувальник                 4

          Оброблення алмазів

 86. Обдирач алмазів                   7

 87. Огранувальник алмазів у діаманти           7

 88. Промивальник діамантів та алмазів          4

 89. Робітники, зайняті контролем діамантів        4

 90. Розколювач алмазів                  4

 91. Розмітник алмазів                  4

 92. Розпилювач алмазів                  7

 93. Сортувальник алмазів                 4

 94. Установник алмазів                  4

          ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ

 95. Апаратник з виготовлення клейової нитки       7

 96. Виробник виробів із спінювальних матеріалів     7

 97. Готувач набивальних та настильних матеріалів,
   зайнятий підготовкою набивальних матеріалів     7

 98. Оббивальник  меблів, зайнятий  розкладенням
   волокнистих  набивальних матеріалів  (вати,
   волосу, мачули)                   4

 99. Оператор  сушильних  установок,  зайнятий
   сушінням набивальних матеріалів           7

 100. Робітники, зайняті спаюванням, зварюванням,
   склеюванням виробів з поліхлорвінілової плівки    4

 101. Набирач личкувальних матеріалів для меблів,
   зайнятий  на  роботах  із  застосуванням
   синтетичних  клеїв,  що  містять  фенол,
   формальдегід, формалін та сечовину          4

          ВИРОБНИЦТВО ОЛІВЦІВ

 102. Вирубник  заготовок та  виробів,  зайнятий
   пробиванням гумових шайб               4

 103. Змішувальник, зайнятий приготуванням апаратину    4

 104. Змішувальник,  зайнятий  приготуванням  та
   вальцюванням маси для виготовлення:

    копіювальних стрижнів               7

    кольорових та чорнографітових стрижнів       4

 105. Контролер   деревообробного   виробництва,
   зайнятий контролем та прийманням стрижня       4

 106. Машиніст друкарської машини, зайнятий:

    нанесенням малюнків на олівці           4

    нанесенням кольорових друкованих малюнків на
    олівці                       7

 107. Машиніст  мийних  машин,  зайнятий  миттям
   поворотної тари із застосуванням розчинників у
   ґрунтообробних цехах                 7

 108. Налагоджувальник деревообробного устаткування,
   зайнятий  налагодженням  устаткування  у
   стрижневих, графітних та ґрунтообробних цехах    4

 109. Обпалювач графітових стрижнів            4

 110. Обробник олівців на автоматі             7

 111. Підсобний робітник, зайнятий на роботах у
   приміщенні морильного відділення та графітних
   цехах                        7

 112. Пресувальник стрижнів, зайнятий пресуванням:

    копіювальних стрижнів               7

    кольорових та чорнографітових стрижнів       4

 113. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий у
   графітних та стрижневих цехах            7

 114. Просочувальник стрижнів               4

 115. Різальник ниток стрижнів, зайнятий різанням
   копіювальних стрижнів                7

 116. Робітники,  зайняті  дробленням  графітових
   стрижнів у сухому стані               7

 117. Розкатник стрижнів, зайнятий розкочуванням:

    копіювальних стрижнів               7

    кольорових та чорнографітових стрижнів       4

 118. Розмелювач олівцевої маси              4

 119. Слюсар-ремонтник,   який   безпосередньо
   обслуговує мішалки та вальцювальні машини у
   стрижневих та графітних цехах            4

 120. Сортувальник у виробництві олівців, зайнятий
   сортуванням:

    копіювальних стрижнів               7

    кольорових та чорнографітових стрижнів       4

 121. Сушильник стрижнів                  4

 122. Фарбувальник олівців                 7

 123. Шихтувальник                     7

          ВИРОБНИЦТВО МУЗИЧНИХ
            ІНСТРУМЕНТІВ

 124. Бронзувальник  рам клавішних  інструментів,
   зайнятий бронзуванням чавунних рам гарячим
   способом                       7

 125. Заливальник  голосових  планок,  зайнятий
   заливанням   голосових  планок   пековим
   наповнювачем                     4

 126. Настроювач язичкових інструментів, зайнятий
   настроюванням голосових планок у кабінах із
   застосуванням наждаку                4

 127. Опоряджувальник виробів з деревини          7

 128. Полірувальник музичних інструментів, зайнятий
   поліруванням по целулоїду із застосуванням
   хромової пасти                    7

 129. Шліфувальник по дереву, оброблювач виробів з
   пластмас і полірувальник, зайняті шліфуванням
   абразивними кругами сухим способом          7

 130. Шліфувальник, зайнятий шліфуванням чавунних
   рам абразивними кругами сухим способом        7

        ВИРОБНИЦТВО МІТЕЛ І ЩІТОК

 131. Апаратник  знежирення, зайнятий знежиренням
   щетини та волосу                   4

 132. Варник щетини та волосу               4

 133. Виробник щетинно-щіткових виробів, зайнятий
   виробленням йоржів; посадкою пензлів та щіток    4

 134. Віджимач                       4

 135. Готувач апретур, емульсій та лаків, зайнятий
   приготуванням клеїв, лаків, фарб та апретур на
   органічних розчинниках                4

 136. Грунтувальник щіткових виробів            4

 137. Дезінфектор, зайнятий дезінфекцією щетини та
   волосу                        4

 138. Машиніст чесальних та мішальних машин        4

 139. Мийник щетини та волосу               4

 140. Обробник щетиноволосяних матеріалів та виробів    4

 141. Підсобний  робітник,  зайнятий  піднесенням
   матеріалів  у  щетинному  та  посадочному
   відділеннях                     4

 142. Різальник матеріалів та виробів,  зайнятий
   різанням волосу                   4

 143. Розбивальник відходів                4

 144. Сортувальник  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів, зайнятий витягуванням волосу та
   щетини                        4

 145. Сортувальник  виробів,  напівфабрикатів  та
   матеріалів, зайнятий сортуванням щетини та
   волосу                        4

 146. Сушильник  сировини,  напівфабрикатів  та
   матеріалів, зайнятий обслуговуванням камерних
   сушарок                       4

 147. Термообробник щетини та волосу            4

 148. Фарбувальник волосу                 4

 149. Фасувальник жмутів щетини та волосу, виробник
   щетинно-щіткових виробів, зайнятий в'язанням
   щіток та кущів                    4

       ВИРОБНИЦТВО НАВЧАЛЬНО-НАОЧНОГО
          ПРИЛАДДЯ ТА ПРИЛАДІВ

         Виготовлення глобусів

 150. Лакувальник глобусів, зайнятий на роботах з
   нітролаками ручним способом у приміщенні       7

 151. Обробник  виробів  з  пластмас,  зайнятий
   шліфуванням  литих  та пресованих  виробів
   скляною шкуркою                   4

           Муляжні роботи

 152. Монтувальник муляжів та моделей,  зайнятий
   впаюванням металевих пластин в агромуляж       4

 153. Муляжист                       4

 154. Муляжист, зайнятий на роботах із застосуванням
   масляних  фарб, сикативів, розчинників  та
   цинкових білил                    4

 155. Муляжист, зайнятий на роботах із застосуванням
   парафіну                       4

 156. Формувальник  форм для наочного  приладдя,
   зайнятий на роботах із застосуванням гіпсу,
   пластмас та формопласту               4

      Виготовлення геологічних колекцій

 157. Заготівельник геологічних зразків, зайнятий
   дробленням  мінералів  ручним  способом,
   шліфуванням  та поліруванням мінералів  та
   гірничих порід                    7

 158. Заготівельник геологічних зразків, зайнятий
   дробленням  породи  ручним  способом  та
   препаруванням хімікатами               4

       ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛЕВИХ ХУДОЖНІХ
             ПІДНОСІВ

 159. Лакувальник підносів, зайнятий на роботах з
   лаками, що містять бензол, метанол,  їхні
   похідні та складні спирти, у приміщенні       7

 160. Художник декоративного розмалювання по металу    4

 161. Шліфувальник підносів, зайнятий шліфуванням
   лакованих  та  ґрунтованих  виробів  сухим
   способом                       7

 162. Шпаклювальник, зайнятий шпаклюванням підносів
   із застосуванням нітрошпаклівки           4

        БЛЯШАНО-БАНКОВЕ ВИРОБНИЦТВО

 163. Верстатник бляшано-банкового устаткування      4

 164. Готувач  ущільнювальних розчинів та  паст,
   зайнятий приготуванням водно-аміачних паст      7

 165. Друкар по жерсті                   7

 166. Машиніст лакувальних машин              4

 167. Накладальник на друкарських машинах         4

 168. Налагоджувальник   устаткування   бляшано-
   банкового виробництва, зайнятий налагодженням
   корпусоутворювального    автомата    та
   пастонакладального агрегату             4

 169. Приймальник на машинах та агрегатах         4

 170. Штампувальник та підсобний робітник, зайнятий
   штампуванням банок та кінців на автоматах та
   напівавтоматах                    4

      XXVI. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ВІДПОЧИНКУ,
          РОЗВАГ І КУЛЬТУРИ

      ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ КІНЕМАТОГРАФІЇ ТА
       ВІДЕОПРОДУКЦІЇ, РАДІОМОВЛЕННЯ ТА
     ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ДРАМАТИЧНОГО МИСТЕЦТВА ТА
             МУЗИКИ

          Р о б і т н и к и

  1. Апаратник  приготування хімічних  розчинів,
   зайнятий приготуванням проявних та фіксуючих
   розчинів                       7

  2. Виробник  субтитрів,  зайнятий  одночасно
   різанням цинкового кліше та шліфуванням       4

  3. Вулканізаторник кабельних виробів, зайнятий
   гарячою вулканізацією кабельних наконечників
   та паянням                      4

  4. Готувач початкового матеріалу            4

  5. Друкар субтитрування                 7

  6. Електрокопіювальник                 4

  7. Електролізерник, зайнятий регенерацією срібла
   із застосуванням сірчистого натрію          7

  8. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий обслуговуванням
   електроустаткування,   змонтованого   на
   колосниках у павільйонах та цехах обробки
   плівки                        4

  9. Колорист,  фарботерник та інші  робітники,
   зайняті  тільки  виготовленням  фарб  для
   мультиплікації із застосуванням  свинцевого
   глету та крону                    7

 10. Контролер  плівки, розчинів  та  фільмових
   матеріалів, зайнятий на:

    роботах з кольоровою плівкою та кольоровим
    проявником                     7

    інших роботах                   4

 11. Копіювальник фільмових матеріалів          4

 12. Макетник  театрально-постановочних  макетів,
   зайнятий виготовленням макетів для театрально-
   видовищних підприємств та зйомок при роботі у
   приміщенні тільки із застосуванням нітрофарб,
   світних фарб та інших аналогічних барвників     7

 13. Маляр з обробки декорацій, маляр будівельний,
   зайняті на роботах у приміщенні тільки із
   застосуванням нітрофарб, світних та  інших
   аналогічних фарб                   7

 14. Машиніст гідротипного виробництва          7

 15. Машиніст компресорних установок, зайнятий на
   аміачних компресорах                 7

 16. Оброблювач  виробів  з пластмас,  зайнятий
   шліфуванням целулоїду                4

 17. Обробник   кінофотоматеріалів,   зайнятий
   перфорацією або різанням кіноплівки         4

 18. Підсобний робітник, зайнятий на роботах:

    у цехах  обробки  чорно-білої  плівки,
    складацькій розчинів, складі хімікатів та
    плівки, лабораторії, субтитрової майстерні     4

    у цехах  обробки  кольорової  плівки  та
    складацькій  розчинів  для  кольорового
    оброблення плівки                 7

 19. Поливальник магнітних доріжок            7

 20. Прасувальник, зайнятий прасуванням білизни та
   акторських костюмів тільки з відпарюванням
   після  хімічного чищення та дезінфекційної
   камери                        4

 21. Працівники, безпосередньо зайняті  слуховим
   контролем,  спостереженням  та  слуховим
   прийманням радіопередач на радіотелецентрах
   (телецентрах) та у телерадіокомітетах        7

 22. Проявник  кіноплівки,  зайнятий  обробкою
   кольорових фільмів                  7

 23. Проявник кіноплівки, зайнятий обробкою чорно-
   білих фільмів                    4

 24. Ретушер,  зайнятий  обробкою  негатива  та
   позитива:

    кольорового                    7

    чорно-білого                    4

 25. Робітники, зайняті виготовленням пап'є-маше з
   паперових відходів                  4

 26. Робітники,  зайняті  складанням  підвісних
   риштувань  для освітлювачів на  висоті  у
   павільйонах                     4

 27. Робітники, зайняті у субтитровій майстерні      7

 28. Розфарбовувач   законтурованих   малюнків;
   реставратор фільмокопій; контурувальник       7

 29. Слюсар  контрольно-вимірювальних приладів та
   автоматики  (прецизійні прилади),  зайнятий
   ремонтом точної апаратури тільки у  цехах
   обробки плівки:

    кольорової                     7

    чорно-білої                    4

 30. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  обслуговуванням
   проявних машин, технологічного устаткування та
   комунікацій у цехах обробки плівки:

    кольорової                     7

    чорно-білої                    4

 31. Укладальник-пакувальник, зайнятий пакуванням
   фільмокопій                     4

 32. Фотолаборант, зайнятий обробкою негатива та
   позитива:

    кольорового                    7

    чорно-білого                    4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 33. Інженер  старший,  інженер,  електромеханік
   старший,  електромеханік,  технік  старший,
   технік, механік з обслуговування телевізійного
   устаткування,  механік  з  обслуговування
   кінотелевізійного устаткування та  оператор
   відеозапису,    безпосередньо    зайняті
   експлуатаційно-технічним    обслуговуванням
   апаратно-студійного  комплексу,  пересувних
   телевізійних    станцій    радіоцентрів
   (телецентрів),  а  також  працівники  груп
   технічного контролю, безпосередньо  зайняті
   візуальним спостереженням за екраном         7

 34. Інженер, інженер-технолог, технік, лаборант
   старший,  лаборант лабораторії  синтетичних
   матеріалів,     контрольно-випробувальної
   лабораторії  операторського цеху  під  час
   виготовлення світлофільтрів для операторських
   зйомок    та   контрольно-випробувальної
   лабораторії цеху обробки плівки           7

 35. Інженер, технік, лаборант цеху з виготовлення
   фарб та контрольної лабораторії цього цеху      7

 36. Інженер, технолог, начальник зміни, майстер,
   начальник цеху та заступник начальника цеху
   обробки плівки                    7

 37. Контролер фільмів кінопрокату            4

 38. Начальник дільниці готування розчинів        7

 39. Начальник  дільниці регенерації срібла  із
   застосуванням сірчистого натрію           7

 40. Начальник дільниці реставрації фільмокопій      7

 41. Начальник збройового піротехнічного цеху       7

 42. Начальник, заступник начальника,  технолог,
   начальник зміни, майстер контрольний старший,
   майстер  контрольний,  начальник  дільниці
   контрольно-складального цеху з комплектування
   фільмокопій за кольором та щільністю         7

 43. Оптик                        4

 44. Технік, зайнятий обслуговуванням знімальної
   техніки  на  трюкмашині та установки  для
   дезанаморфування                   4

        Художньо-виробничий персонал

 45. Художник,  зайнятий  написанням   шрифту
   (шрифтовик), художник комбінованих зйомок      7

 46. Художник, зайнятий тільки на мультиплікаційних
   роботах                       7

       НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР

          Р о б і т н и к и

 47. Машиніст компресорних установок, зайнятий на
   аміачних компресорах                 4

 48. Машиніст насосних установок, який обслуговує
   підземні насосні станції та фонтани         4

 49. Робітники, зайняті вирощуванням шампіньйонів     7

 50. Холодильщик харчової продукції, який працює у
   холодильній камері                  4

        XXVII. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

        Сільськогосподарські роботи

  1. Оператор  заправних станцій  та  комірник,
   зайняті зливанням, наливанням, відпусканням та
   розливанням етилованого бензину           4

  2. Оператор цехів для приготування кормів  (у
   тваринництві, птахівництві)             4

  3. Тваринник, зайнятий доглядом за тваринами на
   свинокомплексах                   7

        Креолінові хімічні заводи

  4. Віварник, зайнятий перевірянням токсичності
   креоліну на тваринах                 4

  5. Зливальник-розливальник, зайнятий:

    розливанням, фасуванням  та   пакуванням
    креоліну                      7

    розливанням, фасуванням скипидару та дьогтю    4

  6. Майстер та апаратник варіння, які працюють у
   креоліновому цеху                  7

  7. Робітники, зайняті ремонтом бочкотари з-під
   каніфолі та інших хімікатів             7

     Виробництво солефенотіазинових брикетів

  8. Майстер,  основні та допоміжні  робітники,
   безпосередньо   зайняті  у   виробництві
   солефенотіазинових брикетів             7

          Виробництво грени

  9. Працівники гренажних заводів та  племінних
   шовківницьких станцій, безпосередньо зайняті у
   виробництві грени                  4

        Хмелепереробні виробництва

 10. Завантажувач-вивантажувач, зайнятий у камері
   обкурювання (із застосуванням сірчистого газу)    7

 11. Оброблювач харчових продуктів і тари, зайнятий
   обробкою хмелю сірчистим газом            7

 12. Пресувальник-формувальник харчової продукції,
   зайнятий пресуванням хмелю після обкурювання
   сірчистим газом                   7

 13. Прибиральник виробничого приміщення, зайнятий
   тільки у цехах з обкурювання та пресування
   хмелю                        4

 14. Сортувальник у виробництві харчової продукції,
   зайнятий сортуванням-розбиранням хмелю тільки
   у  цехах, на дільницях з обкурювання  та
   пресування хмелю                   4

 15. Транспортувальник,  зайнятий  у  цехах  з
   обкурювання та пресування хмелю           4

          Переробка солодцю

 16. Робітник, безпосередньо зайнятий переробкою
   солодцю                       7

        XXVIII. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ

     ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

          Р о б і т н и к и

  1. Апаратник приготування хімічних розчинів та
   оператор технологічних установок, зайняті у
   виробництві  хімічного  піногасника   та
   консистентних мастил                 4

  2. Екіпірувальник та машиніст піскоподавальної
   установки, зайняті опаленням сушильних печей
   на твердому паливі під час завантаження його
   ручним способом, а також просіюванням піску та
   подаванням його на локомотиви            4

  3. Котельник, зайнятий гнуттям частин  котлів
   гарячим  способом, рубанням, клепанням  та
   карбуванням котлів, цистерн та резервуарів
   ручним та пневматичним способом           4

  4. Машиніст залізничного водопостачання, зайнятий
   виконанням робіт з хлорування води;         7

   машиніст паровоза, тепловоза, дизель-поїзда,
   електровоза, електропоїзда, який працює на
   магістральній залізниці               7*

  5. Машиніст,  механік, електромонтер,  слюсар,
   зайняті обслуговуванням пересувних дизельних
   та   паротурбінних   електростанцій   на
   залізничному ході (у вагонах)            4

  6. Машиніст  насосних  установок,  зайнятий
   перекачуванням нафти та нафтопродуктів, та
   робітники,   зайняті  на   роботах   у
   нафтогосподарстві                  4

  7. Мийник-прибиральник рухомого складу, зайнятий
   на роботах з очищення та промивання вантажних
   вагонів  від живності, сировини тваринного
   походження, пилових вантажів, отрутохімікатів
   та мінеральних добрив                4

  8. Монтер колії, зайнятий на колійних роботах з
   ручним пневматичним та електричним ударним
   інструментом                     4

  9. Прийомоздавальник  вантажу  і  багажу  та
   пломбувальник вагонів та контейнерів, зайняті
   на  роботах  з наливання та зливання  на
   естакадах сірчистої нафти, що містить нафтовий
   газ, та продуктів її переробки з вмістом 0,5
   та більше вагових відсотків сірки          7

 10. Пробивальник-продувальник труб            7

 11. Промивальник котлів паровоза             4

 12. Промивальник-пропарювач  цистерн,  зайнятий
   очищенням  цистерн  від нафтопродуктів  та
   хімічних продуктів                  7

 13. Робітники, безпосередньо зайняті у фосфатному,
   варильному  та холодильному відділеннях  з
   виробництва антинакипіну               4

 14. Робітники,   зайняті   вантаженням   та
   вивантаженням зерна, борошна, крупів, висівок,
   комбікормів та відходів у вагони та на складах
   залізничного транспорту               4

 15. Робітники, зайняті очищенням від фарби та
   зняттям  корозії з рухомого складу  сухим
   способом                       4

 16. Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий
   ремонтом гарнітури на паровозах при теплому
   промиванні їх та на роботах у вогневій та
   димовій коробках                   7

 17. Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий
   продуванням низу та жолобів електрорухомого
   складу та тепловозів з електричною передачею     4

 18. Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий
   обробкою,  ремонтом,  складанням  зливних
   приладів, спускних та запобіжних  клапанів
   цистерн, огляданням та заправленням клапанів
   зливних приладів цистерн від нафтопродуктів та
   хімпродуктів                     7

 19. Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий
   регенерацією   фільтрів  суцільнометалевих
   вагонів                       4

 20. Слюсар з ремонту рухомого складу на пунктах
   технічного обслуговування вагонів і підготовки
   вагонів до перевезень                4

 21. Шлакувальник, зайнятий очищенням топок  та
   піддувал паровозів                  7

 22. Шлакувальник,  зайнятий очищенням  шлакових
   канав від шлаку та золи та на залізничних
   коліях у місцях чищення паровозних топок та
   піддувал                       4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 23. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
   фосфатному,  варильному  та  холодильному
   відділеннях з виробництва антинакипіну        4

 24. Механік дизельної та холодильної установок,
   механік рефрижераторного поїзда (секції)       4

      ФУНКЦІОНУВАННЯ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ
           ІНФРАСТРУКТУРИ

           Морські порти

 25. Кочегар вантажопідйомного парового крана на
   рідкому паливі                    4

 26. Кранівник  плавучого  крана  з  двигуном
   внутрішнього згоряння                4

 27. Приймальник (прийомоздавальник) нафтоналивних
   вантажів у морському порту:

    сірчистої нафти та її дистиляторів         7

    інших нафтопродуктів                4

 28. Робітник комплексної бригади - водій машин
   внутрішньопортового транспорту з  будь-яким
   приводом, зайнятий:

    завантаженням і розвантаженням пеку навалом,
    сипких та навальних вантажів, що здіймають
    пил                        4

    завантаженням, розвантаженням і на штивці
    навальних та сипких вантажів, що здіймають
    пил, у трюмах суден                7

    на перевантажувальних машинах, змонтованих
    на шасі автомобілів вантажністю:

     від 1,5 до 3 тонн                4

     3 тонни і більше                 7

 29. Робітник комплексної бригади, зайнятий:

    завантаженням і розвантаженням пеку навалом,
    цементу; на штивці сипких та  навальних
    вантажів, що здіймають пил, у трюмах суден
    ручним способом                  7

    завантаженням і розвантаженням сипких  та
    навальних вантажів, що здіймають пил, а
    також завантаженням круглого лісу з води на
    судна та чавуну в чушках ручним способом;
    вугілля, руд та шкірсировини            4

    роботами на трюмних підгрібальних та штивних
    машинах                      7

 30. Робітник  комплексної бригади  -  машиніст
   (кранівник)  портових кранів  усіх  типів,
   зайнятий вантаженням  пеку             4

 31. Робітник  комплексної бригади  -  машиніст
   (кранівник) портального та напівпортального
   кранів                        4

 32. Робітник  комплексної бригади  -  машиніст
   (кранівник), який працює на мостових дизельних
   портальних кранах типу "МАН"             7

 33. Робітники, безпосередньо зайняті завантаженням
   та розвантаженням пеку у морських портах (крім
   робітників  комплексних бригад,  зазначених
   вище, які мають право на щорічну додаткову
   відпустку більшої тривалості)            4

 34. Робітники, зайняті зачищенням та миттям суден
   та складів вантажів, що здіймають пил        4

 35. Робітники, безпосередньо зайняті завантаженням
   та розвантаженням апатитових концентратів у
   морських портах                   7

   Примітка. Робітникам морських портів, які не
        входять до складу комплексних бригад
        (водіям машин  внутрішньопортового
        транспорту  з  будь-яким  видом
        приводу,  а  також  водіям  на
        перевантажувальних     машинах,
        змонтованих на  шасі  автомобілів
        вантажністю  1,5 тонни і більше,
        вантажникам  портовим,  машиністам
        (кранівникам) портових кранів усіх
        типів на  перевантажуванні  пеку,
        машиністам (кранівникам) портальних
        та  напівпортальних  кранів  та
        мостових дизельних портальних кранів
        типів  "МАН")  надається  щорічна
        додаткова відпустка тривалістю до 4
        календарних днів.

          Судноремонтні роботи

       Котельні та суднокорпусні роботи

 36. Котельник  судновий  та  його  підручний,
   суднокорпусник-ремонтник, зайняті ремонтом та
   монтажем  суден (у тому числі у  доках);
   клепанням  та  карбуванням  пневматичним
   інструментом; гарячим гнуттям            7

 37. Робітники,  зайняті  на  роботах  ручним
   пневматичним   та  електричним   ударним
   інструментом                     7

         Слюсарно-монтажні роботи

 38. Електромонтажник судновий під час роботи:

    у доках                      4

    усередині суден                  7

 39. Слюсар судноремонтник, зайнятий:

    ремонтом та монтажем усередині суден (крім
    відкритих безпалубних суден)            7

    роботою у доках                  4

 40. Такелажник судновий, зайнятий ремонтом  та
   монтажем машин та механізмів:

    у доках                      4

    усередині суден                  7

 41. Трубопровідник судновий під час роботи:

    у доках                      4

    усередині суден                  7

       Електрогазозварювальні роботи

 42. Газозварник, зайнятий на роботах усередині
   суден                        7

 43. Електрогазозварник   ручного   зварювання,
   зайнятий на роботах усередині суден         7

           Малярні роботи

 44. Робітники, зайняті оббиванням, обшкрябуванням,
   очищенням та фарбуванням, металевих корпусів
   суден                        7

      ФУНКЦІОНУВАННЯ РІЧКОВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ
           ІНФРАСТРУКТУРИ

          Порти та пристані

 45. Кочегар,  який  обслуговує вантажопідйомний
   паровий кран, що працює:

    на твердому паливі під час завантаження
    ручним способом                  7

    на рідкому паливі                 4

 46. Лебідник-моторист, моторист транспортувальних
   механізмів,  які  обслуговують  машини  та
   механізми  під час вантаження  сипких  та
   навальних вантажів, що здіймають пил         4

 47. Машиніст   крана  (кранівник),  зайнятий
   обслуговуванням плавучих кранів з двигуном
   внутрішнього згоряння                4

 48. Приймальник:

    сірчистої нафти та її дистиляторів         7

    інших нафтопродуктів                4

 49. Робітник комплексної бригади - водій машин
   внутрішньопортового транспорту з  будь-яким
   приводом, зайнятий:

    завантаженням і розвантаженням пеку навалом,
    сипких та навальних вантажів, що здіймають
    пил                        4

    завантаженням, розвантаженням і на штивці
    навальних та сипких вантажів, що здіймають
    пил, у трюмах суден                7

    на перевантажувальних машинах, змонтованих
    на шасі автомобілів вантажністю:

     від 1,5 до 3 тонн                4

     3 тонни і більше                 7

 50. Робітник комплексної бригади, зайнятий:

    завантаженням і розвантаженням пеку навалом;
    цементу; на штивці сипких та  навальних
    вантажів, що здіймають пил, у трюмах суден
    ручним способом; під час роботи в трюмах
    підгрібальних та штивних машин           7

    завантаженням і  розвантаженням сипких та
    навальних вантажів,  що  здіймають  пил,
    вугілля,  руд,  шкірсировини,  а  також
    вантаженням круглого лісу з води на судна та
    чавуну в чушках ручним способом          4

 51. Робітник комплексної бригади - механізатор
   (докер-механізатор), зайнятий вантаженням пеку
   на портових кранах усіх типів            4

 52. Робітник комплексної бригади - механізатор
   (докер-механізатор)    портального    та
   напівпортального кранів               4

 53. Робітники, безпосередньо зайняті завантаженням
   і розвантаженням пеку у річкових портах та
   пристанях (крім робітників комплексних бригад,
   зазначених вище)                   4

 54. Робітники, зайняті зачищенням та миттям суден
   та складів від вантажів, що здіймають пил      4

 55. Робітники,  зайняті  зачищенням  усередині
   суден, цистерн, резервуарів та баків  від
   нафтопродуктів та хімічних продуктів         7

 56. Робітники, безпосередньо зайняті вантаженням і
   розвантаженням  апатитових  концентратів  у
   річкових портах та пристанях             7

   Примітка. Робітникам  річкових  портів  та
        пристаней, що не входять до складу
        комплексних  бригад (водіям машин
        внутрішньопортового  транспорту  з
        будь-яким приводом,  а також водіям
        на перевантажувальних    машинах,
        змонтованих  на  шасі автомобілів
        вантажністю 1,5 тонни і  більше,
        вантажникам  портовим,  машиністам
        (кранівникам) портових кранів усіх
        типів  на  перевантажуванні пеку,
        машиністам (кранівникам) портальних
        та напівпортальних кранів) надається
        щорічна   додаткова   відпустка
        тривалістю до 4 календарних днів.

          Судноремонтні роботи

       Котельні та суднокорпусні роботи

 57. Котельник судновий, суднокорпусник-ремонтник,
   зайняті:

    ремонтом та монтажем суден, у тому числі в
    доках, (крім безпалубних суден); клепанням,
    рубанням,  карбуванням  котлів,  цистерн,
    резервуарів, а також внутрішнього дна та
    переборок суден; гарячим гнуттям; ремонтом
    гарячих парових котлів               7

    ручним правленням листового металу         4

 58. Робітники,  зайняті  на  роботах  ручним
   пневматичним   та  електричним   ударним
   інструментом                     7

         Слюсарно-монтажні роботи

 59. Електромонтажник судновий, зайнятий:

    ремонтом та монтажем усередині суден        7

    на роботах у доках                 4

 60. Слюсар-судноремонтник, зайнятий:

    ремонтом та монтажем усередині суден (крім
    відкритих безпалубних суден); регулюванням
    та  випробуванням  суднових  дизелів  у
    приміщеннях та усередині суден           7

    на роботах у доках                 4

 61. Трубопровідник судновий, зайнятий:

    ремонтом та монтажем усередині суден        7

    на роботах у доках                 4

       Електрогазозварювальні роботи

 62. Газозварник, зайнятий на роботах усередині
   суден                        7

 63. Електрогазозварник   ручного   зварювання,
   зайнятий на роботах усередині суден         7

           Малярні роботи

 64. Робітники, зайняті оббиванням, обшкрябуванням,
   очищенням та фарбуванням металевих корпусів     7

       Ланцюгозварювальне виробництво

 65. Обрубувач, зайнятий обрубуванням задирок ланок
   ланцюгів після зварювання у гарячому стані      4

 66. Чистильник  металу, відливків, виробів  та
   деталей, зайнятий очищенням пруткового металу
   в барабанах                     4

           Інші професії

 67. Ізолювальник, який працює із скловатою        7

 68. Робітники, зайняті бітумуванням корпусів суден
   та гідроспоруд                    7

 69. Робітники, зайняті дробленням коркового дерева
   та наповненням корковою крихтою рятувального
   приладдя                       4

          Шляхове господарство

 70. Робітники, зайняті оббиванням, обшкрябуванням
   та фарбуванням металевих конструкцій         7

     ФУНКЦІОНУВАННЯ АВІАЦІЙНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ
           ІНФРАСТРУКТУРИ

           Цивільна авіація

 71. Зливальник-розливальник  та  комірник,  які
   працюють  на  авіаційних складах  паливно-
   мастильних матеріалів                4

 72. Знімач-змивальник фарби і лаків,  зайнятий
   змиванням фарби розчинниками (ацетон, бензол,
   толуол,  аміловий спирт,  АФТ-1,  РДВ)  у
   закритому приміщенні                 7

 73. Консервувальник устаткування та металовиробів,
   зайнятий консервуванням та розконсервуванням
   авіадвигунів із застосуванням спецмастил       4

 74. Машиніст мийної машини, зайнятий промиванням
   деталей бензином, креоліном             4

 75. Машиніст мийної машини, зайнятий промиванням
   моторів, що працюють на етилованому бензині     4

 76. Оббивальник  та ізолювальник,  зайняті  на
   роботах з оббивання та ізолювання скловатою,
   склотканинами та скляною повстиною          7

 77. Регенераторник відпрацьованого масла         4

 78. Робітники, безпосередньо зайняті очищенням та
   ремонтом    внутрішньопаливних    баків
   газотурбінних літаків                7

 79. Слюсар з ремонту авіадвигунів та слюсар з
   ремонту  агрегатів, зайняті у  приміщеннях
   ремонтом моторів та агрегатів, що працюють на
   етилованому бензині                 7

 80. Слюсар  з  ремонту  агрегатів,  зайнятий
   розбиранням паливних та гвинтомоторних груп
   літаків (вертольотів):

    надворі                      4

    у приміщенні                    7

 81. Слюсар  з ремонту агрегатів та авіаційний
   механік  з  планеру та двигунів,  зайняті
   ремонтом літакових обігрівачів, глушителів,
   бензосистем та інших агрегатів, що працюють на
   етилованому бензині, а також машиніст мийної
   машини, зайняті промиванням та пропарюванням
   бензобаків                      7

 82. Слюсар  з  ремонту авіадвигунів,  зайнятий
   розбиранням  моторів,  що  працюють  на
   етилованому бензині                 4

 83. Слюсар  з  ремонту  агрегатів,  зайнятий
   розбиранням санвузлів літака             4

 84. Слюсар-випробувач,  зайнятий  випробуванням
   гвинтів літаків з двигунами, що працюють на
   етилованому бензині                 4

 85. Слюсар-ремонтник  та  чистильник,  зайняті
   ремонтом та промиванням бензозаправників та
   бензоцистерн                     4

 86. Слюсар-складальник виробів з органічного скла,
   зайнятий склеюванням оргскла дихлоретаном      7

 87. Чистильник, зайнятий пневматичним очищенням
   кісточковою крихтою деталей літаків та моторів
   (горіхоструминник)                  7

           Гідрометеослужба

 88. Газогенераторник, зайнятий  на  роботах  з
   вироблення у реакторах водню для радіозондів
   та кулі-пілота                    7

 89. Технік,  зайнятий  нанесенням  синоптичних
   матеріалів на карту                 4

     ФУНКЦІОНУВАННЯ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

 90. Асфальтобетонник-варильник, зайнятий очищенням
   бітумоварильних котлів                7

 91. Вальцювальник  гумових  сумішей,  зайнятий
   вальцюванням гуми під час ремонту покришок та
   зайнятий виготовленням гумотехнічних виробів     4

 92. Вулканізаторник, зайнятий ремонтом автошин,
   автокамер  та гумових виробів на  гарячих
   вулканізаційних пресах (апаратах)          4

 93. Гардеробник, зайнятий зберіганням спецодягу,
   забрудненого  етилованим  бензином,   та
   прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням приміщень, забруднених етилованим
   бензином                       4

 94. Дробильник  та  підсобний  робітник,  які
   безпосередньо    обслуговують    діючі
   каменедробильні установки              4

 95. Електрослюсар з ремонту устаткування нафтобаз,
   зайнятий ремонтом бензоколонок під час роботи
   з етилованим бензином надворі            4

 96. Електрослюсар з ремонту устаткування нафтобаз,
   зайнятий у приміщеннях ремонтом бензоколонок
   під час роботи з етилованим бензином         7

 97. Машиніст бітумоплавильної пересувної установки
   та підсобний робітник, зайнятий під час роботи
   ручним способом вирубуванням, піднесенням та
   завантаженням бітуму у варильні котли        4

 98. Машиніст котка самохідного з рівними вальцями,
   а  також  на пневматичних шинах, машиніст
   укладача асфальтобетону, зайняті на шляхових
   роботах з гарячим покриттям             4

 99. Машиніст розподільника цементу гравітаційного
   причіпного                      4

 100. Машиніст  мийних  машин,  зайнятий  миттям
   автомобільних деталей, вузлів,  забруднених
   етилованим бензином                 4

 101. Оператор   заправних  станцій,  зайнятий
   заправленням автомашин; комірник, зайнятий на
   роботах з паливними та мастильними матеріалами    4

 102. Паяльщик  та  лудильник гарячим  способом,
   зайнятий паянням свинцем та його сплавами      7

 103. Робітники,   зайняті   вантаженням   та
   розвантаженням  зерна,  борошна,  крупів,
   висівок, комбікормів та їх відходів         7

 104. Слюсар  з ремонту автомобілів, зайнятий в
   автогосподарствах   ремонтом    двигунів
   автомобілів, що працюють:

    на газі                      4

    на етилованому бензині               7

      XXIX. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ
      ПРОДУКТАМИ. ПОСТАЧАННЯ ГОТОВОЇ ЇЖІ

  1. Апаратник  термічного оброблення  ковбасних
   виробів,  оператор  коптильної  установки,
   зайняті на ручних роботах              7

  2. Варник,  апаратник  термічного  оброблення
   ковбасних виробів та обжарювальник харчових
   продуктів, зайняті обжарюванням пиріжків та
   інших виробів на плитах, паромасляних печах та
   інших обжарювальних агрегатах            4

  3. Вафельник, безпосередньо зайнятий випіканням
   вафель та вафельної продукції            4

  4. Кондитер та робітники, безпосередньо зайняті
   біля кондитерських печей та плит           4

  5. Кухар, який працює біля плити            4

  6. Робітники, безпосередньо зайняті холодним та
   гарячим  копченням  напівфабрикатів   із
   застосуванням коптильної рідини           4

      XXX. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

          Житлове господарство

  1. Машиніст  (кочегар) котельної та опалювач,
   зайняті  на  роботах  у  житлових  та
   адміністративних  будинках  з  центральним
   опаленням, яке працює на вугіллі та інших
   видах твердого палива                4

  2. Прибиральник  сміттєпроводів,  зайнятий  на
   роботах у житлових будинках             4

  3. Чистильник                      4

     Водопровідно-каналізаційне господарство

          Р о б і т н и к и

  4. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування,    зайнятий    на
   каналізаційних станціях під час роботи  з
   каналізаційною рідиною                7

  5. Коагулянник, зайнятий обслуговуванням очисних
   споруд водопроводу                  7

  6. Комірник, зайнятий на складах хлорного вапна     4

  7. Машиніст  з  прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий миттям та сушінням спецодягу  та
   інвентаря,  забруднених  на  каналізаційних
   роботах                       7

  8. Машиніст  насосних установок, зайнятий  на
   насосних станціях на роботах із хлорування
   води                         4

  9. Наповнювач  балонів,  зайнятий  наповненням
   балонів рідким хлором                4

 10. Озонаторник                     7

 11. Оператор  на фільтрах, зайнятий очищенням,
   промиванням,  ремонтом  та  обслуговуванням
   фільтрів, відстійників та камер змішування
   очисних споруд водопроводу              4

 12. Оператор  хлораторної  установки,  зайнятий
   обслуговуванням    водопровідних    та
   каналізаційних мереж насосних станцій        7

 13. Слюсар-ремонтник,   зайнятий    ремонтом
   устаткування насосно-зливних станцій та інших
   очисних установок                  4

 14. Слюсар-ремонтник,   зайнятий    ремонтом
   хлораторного устаткування              4

      Експлуатаційні підприємства міського
         електричного транспорту

 15. Електромонтер з ремонту апаратури, релейного
   захисту  й  автоматики, зайнятий ремонтом,
   налагодженням     та     перевірянням
   тепловимірювальних приладів та автоматики      4

 16. Зварник  термітного  зварювання,  зайнятий
   виготовленням терміту                7

 17. Пресувальник   електровугільних   виробів,
   зайнятий  гарячим  пресуванням  вугільного
   порошку                       4

 18. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  виготовленням,
   зварюванням, монтажем та ремонтом стрілок та
   колійних конструкцій трамвайних колій тільки у
   нічний час                      4

 19. Фарботерник та маляр, зайняті на роботах з
   обслуговування   рухомого   складу   із
   застосуванням    нітрогліфталевих    та
   пентафталевих фарб                  4

            Благоустрій

 20. Форсунник, дозувальник дробленого каменю та
   бітуму, кочегар технологічних печей, зайняті
   обслуговуванням бітумних котлів на асфальтових
   заводах                       4

        XXXI. ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОСЛУГИ

         Похоронне обслуговування

  1. Машиніст ритуального устаткування,  слюсар-
   ремонтник, слюсар з контрольно-вимірювальних
   приладів  та  автоматики, електромонтер  з
   ремонту та обслуговування електроустаткування,
   вогнетривник, зайняті обслуговуванням печей
   крематорію                      7

  2. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням на гарячих ділянках робіт        4

  3. Терміст на установках НВЧ              4

          К е р і в н и к и

  4. Майстер термічного цеху               4

       Підприємства хімічного чищення
          та фарбування одягу

  5. Апаратник хімічного чищення             7

  6. Відпарювач-пресувальник               7

  7. Диспетчер, який працює безпосередньо у цехах
   фабрики                       4

  8. Контролер якості оброблення виробів         4

  9. Модистка  головних уборів, зайнята  тільки
   чищенням та реставрацією капелюхів          4

 10. Плямознищувач                    4

 11. Прасувальник,  зайнятий  прасуванням  на
   каландрах                      7

 12. Робітники, зайняті ремонтом, пришиванням міток
   та комплектуванням виробничих партій брудного
   одягу                        4

 13. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  ремонтом  та
   обслуговуванням знежирювального устаткування     4

 14. Сушильник виробів, зайнятий сушінням одягу,
   просоченого  хімікатами та  барвниками  (у
   камерних сушарках з ручним завішуванням)       7

 15. Фарбувальник                     7

             Пральні

 16. Апаратник білизняних сушильних установок       4

 17. Віджимач білизни на центрифугах           4

 18. Готувач білизни для прасування            4

 19. Готувач пральних розчинів              4

 20. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування,   зайнятий   ремонтом
   прального устаткування                4

 21. Комплектувальник    білизни,    зайнятий
   комплектуванням виробничих  партій  брудної
   білизни                       4

 22. Комплектувальник білизни, зайнятий сортуванням
   брудної білизни                   4

 23. Маркувальник, зайнятий маркуванням  брудної
   білизни                       4

 24. Оператор пральних машин, зайнятий:

    пранням брудної білизни та спецодягу        7

    на інших роботах                  4

 25. Підсобний робітник, зайнятий на роботах у
   пральному цеху                    4

 26. Прасувальник                     4

 27. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням прального цеху              4

 28. Приймальник замовлень, зайнятий  прийманням
   брудної  білизни  у  приймальних  пунктах,
   пральнях та удома                  4

 29. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом прального
   устаткування                     4

            Спецпральні

 30. Апаратник білизняних сушильних установок      11

 31. Вантажник                      11

 32. Дозиметрист                     11

 33. Комірник                      11

 34. Комплектувальник білизни, зайнятий сортуванням
   брудної білизни                   11

 35. Машиніст  з  прання та ремонту спецодягу,
   зайнятий ремонтом спецодягу             11

 36. Оператор пральних машин               11

 37. Прасувальник, який прасує ручним способом      11

 38. Слюсар-ремонтник                  11

 39. Слюсар-сантехнік,    зайнятий   ремонтом
   водопроводу                     7

             Лазні

 40. Дезінфектор, зайнятий на роботах з дезінфекції
   та дезінсекції лазень та санпропускників       4

 41. Прибиральник службових приміщень,  зайнятий
   прибиранням мильного приміщення           4

 42. Робітник з обслуговування лазні           4

             Ломбарди

 43. Комірник, який працює у ломбарді           4

     XXXII. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ В ГАЛУЗІ
       ПРИРОДНИЧИХ ТА ТЕХНІЧНИХ НАУК

   Працівники експедиції на Антарктичній станції
   України                       13***

        XXXIII. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ
        В УСІХ ГАЛУЗЯХ ГОСПОДАРСТВА

           Малярні роботи

          Р о б і т н и к и

  1. Контролер  малярних  робіт,  безпосередньо
   зайнятий  міжопераційним  контролем   на
   виробничих дільницях та робочих місцях  у
   малярних цехах                    4

  2. Лакувальник деталей годинників, який працює з
   фарбами, шпаклівками та лаками, що містять
   бензол, метанол та їх похідні (толуол, ксилол
   та складні спирти):

    пульверизатором  під  час  безкамерного
    фарбування та лакування у приміщенні        7

    пульверизатором на зовнішніх роботах        4

    пензлем та методом умочування           4

  3. Малювальник світними фарбами             7

  4. Маляр, зайнятий оббиванням, обшкрябуванням та
   очищенням металоконструкцій             7

  5. Маляр, зайнятий:

    фарбуванням металоконструкцій  у  гарячих
    цехах                       4

    оббиванням, обшкрябуванням,  очищенням  та
    фарбуванням  металевих основ та корпусів
    суден та морських основ корпусів плавучих
    засобів,  усередині цистерн, резервуарів,
    баків, понтонів та плавучих доків         7

  6. Маляр, зайнятий підготовкою поверхонь  під
   фарбування   із  застосуванням  бензину,
   уайт-спириту та ацетону:

    у цистернах, камерах, машинах, агрегатах
    та відсіках суден                 7

    у приміщеннях та на зовнішніх роботах       4

  7. Маляр, зайнятий на роботах з нітрофарбами
   пензлем та методом умочування            4

  8. Маляр, зайнятий на роботах з нітрофарбами
   пульверизатором при безкамерному фарбуванні у
   приміщеннях                     4

  9. Маляр, зайнятий:

    на роботах із застосуванням світних фарб      7

    фарбуванням в електростатичному полі        4

    підготовкою поверхонь під  фарбування із
    застосуванням  розчинників,  що  містять
    хлоровані ароматичні вуглеводи           4

 10. Маляр, який працює всередині камер, машин,
   агрегатів, відсіків суден, вагонів, цистерн та
   резервуарів із застосуванням фарб, що містять
   бензол, метанол та їх похідні (ксилол, толуол
   та складні спирти); з фарбами та лаками, що
   містять у своєму складі понад 2 відсотки
   сполук  свинцю,  або  діізоціанати  із
   застосуванням бензолу та інших ароматичних
   вуглеводів (поліолксилол та інші), а також
   складних спиртів (етилацетат, емилацетат та
   інші)                        7

 11. Підсобний  робітник,  зайнятий  піднесенням
   деталей у камери, підвішуванням та зніманням
   пофарбованих  деталей  з  конвеєрів  та
   фарбувальних  агрегатів;  очищенням  ванн,
   фарбозмішувальних баків, фарбувальних камер,
   пульверизаторів  та  іншого  технологічного
   (фарбувального) устаткування             4

 12. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий
   прибиранням малярних цехів та дільниць        4

 13. Робітники,  зайняті  зачищенням  абразивною
   шкуркою  поверхонь,  зашпакльованих  або
   пофарбованих сумішами, що містять свинцеві
   сполуки, а також сумішами на основі пеків,
   фенолальдегідних  та  епоксидних   смол,
   поліуретанових сполук                4

 14. Слюсар-ремонтник,  зайнятий  ремонтом  та
   налагодженням  технологічного  устаткування
   малярних цехів, де застосовуються нітролаки,
   нітроемалі, фарби та лаки, що містять понад 2
   відсотки сполук свинцю, ароматичні вуглеводи
   та складні спирти                  4

 15. Фарботерник та маляр, зайняті готуванням:

    фарб, що містять понад 2 відсотки свинцю;
    фарб, лаків та шпаклівок на основі ефірів,
    целюлози, епоксидних смол, поліуретанових
    сполук; фарб "сурман" , фарб та лаків, що
    містять бензол, метанол та їх похідні -
    ксилол, толуол та складні спирти          7

    усіх інших видів фарб               4

      К е р і в н и к и і ф а х і в ц і

 16. Майстер та інженер змінні, які працюють у цеху
   та на дільниці, де застосовуються фарби та
   лаки, що містять понад 2 відсотки сполук
   свинцю, діізоціанати, ароматичні вуглеводи та
   складні спирти:

    у приміщенні                    7

    на зовнішніх роботах                4

     Загальні професії за іншими видами робіт

 17. Автоматник  холодновисаджувальних автоматів,
   зайнятий  на  цвяхових  автоматах   та
   напівавтоматах                    7

 18. Аерографіст, який працює з фарбами, що містять
   метанол,  бензол та їхні похідні (толуол,
   ксилол та складні спирти):

    у приміщенні                    7

    на зовнішніх роботах                4

 19. Акумуляторник,  зайнятий   ремонтом   та
   зарядженням акумуляторів:

    кислотних (свинцевих)               7

    лужних                       4

 20. Апаратник  варіння, зайнятий  приготуванням
   синтетичних смол, кислот та антисептиків       7

 21. Апаратник одержання вуглекислоти           4

 22. Апаратник  очищення стічних вод,  зайнятий
   нейтралізацією промислових стічних вод        7

 23. Апаратник    повітроподілу,    зайнятий
   обслуговуванням  кисневих,   лужних   та
   криптонових установок                4

 24. Апаратник хімводоочищення, зайнятий:

    веденням процесу хлорування            7

    виконанням інших робіт з хімічного очищення
    води                        4

 25. Бакелітник   (просочувальник),   зайнятий
   просочуванням деталей бакелітовим лаком ручним
   способом                       7

 26. Бандажник, зайнятий насадженням,  зніманням
   бандажів:

    гарячим  способом  (крім   електричного
    нагрівання)                    7

    електричним нагріванням              4

 27. Бляхар,  зайнятий  ремонтом  вентиляційних
   пристроїв  у  виробництві  селенових  та
   купроксних випрямлячів; на гарячих ділянках
   робіт                        4

 28. Бондар, зайнятий ремонтом тари від:

    хімсировини, токсичних хімічних, нафтових
    продуктів та технічного вуглецю (сажі)       7

    вугілля, руди та мастил              4

 29. Вагар, зайнятий зважуванням:

    гіпсу, шихти, цементу, азбесту та  інших
    матеріалів, що здіймають пил, у закритому
    приміщенні;  хімсировини,  хімпродуктів,
    нафтопродуктів та технічного вуглецю (сажі)    7

    вугілля, руди  та  мастил;  хімсировини,
    хімпродуктів, нафтопродуктів та технічного
    вуглецю (сажі) на вагонних та автомобільних
    вагах                       4

 30. Вальцювальник  гумових  сумішей,  зайнятий
   гарячим вальцюванням гумових сумішей         7

 31. Вантажник, зайнятий:

    завантаженням пеку навалом             7

    на вантажно-розвантажувальних  роботах  з
    вантажами, що здіймають пил, та  іншими
    токсичними  вантажами: агломерат, азбест,
    алебастр, шлаки, зола, вапно негашене, вапно
    хлорне, кокс, коксик, коксовий дріб'язок,
    цемент, технічний вуглець (сажа), вугілля,
    горючі сланці, інертний та колошниковий пил,
    синька; вата: мінеральна, скляна, шлакова та
    вироби з неї; графіт: молотий, у шматках та
    у крихті, навалом; електроди вугільні без
    пакування;  вогнетриви  та  абразиви без
    пакування; кістка сира та мелена навалом;
    купороси насипом; крейда навалом; клоччя
    навалом або у тюках; вовна немита; тальк
    насипом; тютюн без пакування; тютюновий пил
    насипом  або  у  мішках;  руди  та  їх
    концентрати; фрезерний торф; курячий послід;
    креозот  та  креозоли  на  зливання  та
    наливання;  мінеральні  добрива  насипом;
    нафталін у  брикетах  та  мішках;  сода
    каустична та кальцинована; свинцеві згар,
    паста та глет; фекалії; фенол на зливання та
    наливання; шлами, що виділяють пари та гази;
    луги на зливання та наливання           4

 32. Верстатник-розпилювач,  зайнятий  обрізанням
   гарячих плит, склеєних синтетичними смолами     7

 33. Вибивальник  м'якої  тари,  безпосередньо
   зайнятий вибиванням мішкотари від:

    борошна, гірчиці, перцю              7

    солі, бобів, зерна, цукру та крупів        4

 34. Випробувач двигунів, керівники і  фахівці,
   безпосередньо зайняті на моторовипробувальній
   станції випробуванням моторів, що працюють на
   чистому бензині у приміщеннях та боксах       4

 35. Випробувач двигунів, безпосередньо зайнятий
   випробуванням дизелів та дизель-генераторів:

    у спеціально    обладнаних    боксах,
    звукоізольованих від оточуючих приміщень,
    який працює всередині боксів безпосередньо
    біля дизеля                    7

    на випробувальних стендах у приміщеннях      7

    на  реостатних  та ходових випробуваннях
    тепловозів                     4

 36. Виробник трафаретів, шкал та плат, зайнятий
   фотохімгравіруванням                 4

 37. Вогнетривник, зайнятий на гарячих роботах з
   ремонту топок виробничих печей та котлів       7

 38. Вулканізаторник,    зайнятий    гарячою
   вулканізацією гумових сумішей            7

 39. Газогенераторник, зайнятий  обслуговуванням
   стаціонарного газогенератора             7

 40. Газівник, зайнятий:

    обслуговуванням газорозподільних пунктів      4

    стаціонарних газогенераторів            7

 41. Гасильник вапна, зайнятий гашенням вапна у
   закритих приміщеннях                 7

 42. Генераторник ацетиленової установки, зайнятий
   обслуговуванням  та  ремонтом  ацетиленових
   газогенераторів                   7

 43. Гравірувальник, який виконує  гравірувальні
   роботи на деталях та виробах:

    з металу                      4

    із сплавів, що містять свинець           7

 44. Градуювальник,   зайнятий   градуюванням
   скловиробів із застосуванням фтористого амонію    7

 45. Гумівник металовиробів, безпосередньо зайнятий
   гумуванням виробів та апаратури           7

 46. Гідромоніторник                   7

 47. Гідропіскоструминник, гідрочистильник        4

 48. Давильник, зайнятий виготовленням деталей на
   токарно-давильних верстатах; спецвиробів із
   спеціальної сталі та з кольорових металів з
   підігріванням газовим пальником та на горні
   ручним способом                   4

 49. Дефектоскопіст з ультразвукового  контролю,
   який працює з переносними дефектоскопами       4

 50. Дозувальник, зайнятий дозуванням гіпсу, шихти,
   цементу, азбесту та інших матеріалів,  що
   здіймають пил, у закритих приміщеннях        7

 51. Дробильник,  зайнятий  дробленням  відходів
   пластмас                       7

 52. Електродник                     4

 53. Електрозаточувальник, зайнятий  заточуванням
   анодно-механічним та електроіскровим способом    4

 54. Електромонтер з ремонту обмоток та ізоляції
   електроустаткування, зайнятий на роботах з
   просочування  виробів  із  застосуванням
   токсичних розчинників та спеціальних лаків      7

 55. Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних
   ліній, зайнятий монтажем свинцевих кабельних
   муфт (воронок) та ртутних випрямлячів        7

 56. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування:

    безпосередньо зайнятий  обслуговуванням та
    ремонтом            устаткування,
    контрольно-вимірювальних   приладів   та
    автоматики на гарячих ділянках робіт, на
    обрубній,  землепідготовчій,  вибивальній,
    формувальній,  стержньовій,  гальванічній,
    малярній   та   травильній   дільницях
    (відділеннях)                   4

    зайнятий чергуванням   на    дільницях
    приготування та застосування бакелітового та
    карбамідного клеїв; зайнятий обслуговуванням
    та  ремонтом  устаткування  на дільницях
    оплавлення та рихтування кузовів автомобілів
    свинцевими сплавами                4

    безпосередньо зайнятий  у  цехах  та  на
    дільницях виробництва виробів (деталей) з
    пластмас                      7

    зайнятий обслуговуванням    стаціонарного
    газогенератора                   7

 57. Електромонтер  з ремонту та обслуговування
   електроустаткування, зайнятий  ремонтом  та
   обслуговуванням електроустаткування вагонів з
   міпорою; зайнятий ремонтом та обслуговуванням
   устаткування у пральних цехах            4

 58. Емульсовар                      4

 59. Заливальник  свинцево-олов'яних   сплавів,
   зайнятий плавленням, заливанням, розливанням
   свинцю  та  свинцевих сплавів;  заливанням

   свинцевих  форм  та відливанням  свинцевих
   валиків; безпосередньо зайнятий плавленням та
   заливанням бабіту та інших сплавів, що містять
   менш як 50 відсотків свинцю             7

 60. Зарядник вогнегасників, зайнятий промиванням,
   ремонтом  та  заряджанням  вогнегасників
   брометаном та вуглекислотою, та застосовує під
   час їх промивання дихлоретан             4

 61. Зливальник-розливальник, зайнятий на роботах:

    з кислотами, антисептиками, хімсировиною,
    хімпродуктами та нафтопродуктами          7

    з мастильними матеріалами             4

 62. Знімач-змивальник фарб і лаків, який працює з
   розчинниками (ацетон, бензол, толуол, аміловий
   спирт) у закритому приміщенні            7

 63. Каменотес, зайнятий обробкою фарботерних валів    7

 64. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті у
   фосфатних,  варильних,  холодильних   та
   оксалатних відділеннях виробництва антидепону    4

 65. Керівники і фахівці, безпосередньо зайняті на
   моторовипробувальних станціях  випробуванням
   моторів, що працюють на етилованому бензині:

    у приміщеннях, боксах               7

    на випробувальних станціях відкритого типу
    та під час роботи моторів на чистому бензині
    в приміщеннях                   4

 66. Керівники і фахівці, зайняті випробуванням
   блокових установок, карбюраторів, жиклерів,
   масляних помп нагнітачів та доведенням гвинтів
   під час роботи моторів на етилованому бензині
   у закритих приміщеннях                4
 67. Клеєвар, зайнятий приготуванням клею:

    з додаванням хромпіку та антисептиків       4

    ВІАМ Б-3, бакелітового та карбамідного       7

 68. Комірник,  який  працює у  спеціалізованих
   матеріальних складах (коморах):

    розчинників, нафтопродуктів, мастил, прес-
    порошків для пластмасових виробів, вугілля,
    поворотної тари з-під хімічних речовин       4

    технічного вуглецю (сажі)             7

 69. Консервувальник устаткування та металовиробів,
   зайнятий   консервуванням   виробів   із
   застосуванням спеціальних мастил           4

 70. Контролер верстатних і слюсарних робіт та
   майстер, безпосередньо зайняті міжопераційним
   контролем на дільницях очищення, оплавлення та
   рихтування   кузовів   автомобілів   із
   застосуванням свинцевих сплавів           7

 71. Контролер, безпосередньо зайнятий у цехах та
   на дільницях виробництва виробів (деталей) з
   пластмас                       4

 72. Коректор,  який  працює  на  поліграфічних
   підприємствах                    4

 73. Котельник, зайнятий ремонтом гарячих котлів     7

 74. Котлочистильник                   7

 75. Кочегар  технологічних  печей,  зайнятий
   обслуговуванням виробничих печей           4

 76. Кочегар технологічних печей, зайнятий сушінням
   лузги та кукурудзяних качанів            4

 77. Кухар, який працює біля плити            4

 78. Ливарник  пластмас,  який  працює   на
   термопластавтоматах                 7

 79. Лудильник  гарячим способом,  зайнятий  на
   роботах із свинцем, оловом та їх сплавами      7

 80. Майстер дільниці, де застосовуються бакелітові
   та карбамідні клеї                  4

 81. Майстер та начальник дільниці (зміни), зайняті
   на  дільницях  пресуванням  та  литтям
   пластмасових виробів (деталей)            7

 82. Майстер, який працює на дільницях очищення,
   оплавлення та рихтування кузовів автомобілів
   із застосуванням свинцевих сплавів          7

 83. Маркувальник                     4

 84. Маркувальник, який працює з фтористим амонієм    7

 85. Мастильник, зайнятий обслуговуванням дизельних
   та локомобільних електростанцій; безпосередньо
   зайнятий змазуванням устаткування на гарячих
   ділянках робіт, в обрубній, землепідготовчій,
   вибивальній,   формувальній,  стержньовій,
   гальванічній, малярній та травильній дільницях
   (відділеннях)                    4

 86. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   видаленням шлаку та золи з топок та бункерів,
   зольних камер та сушильних печей, з парових та
   водогрійних котлів виробничих та комунальних
   котельних та піддувал газогенераторів, а також
   з  колосникових решіток, топок, котлів та
   піддувал паровозів, що працюють на твердому
   мінеральному та торфовому паливі:

    ручним способом                  7

    механічним способом                4

 87. Машиніст  (кочегар)  котельні,  зайнятий
   обслуговуванням парових та водогрійних котлів,
   що  працюють на твердому мінеральному  та
   торфовому паливі, під час їх завантаження:

    ручним способом                  7

    механізованим способом               4

 88. Машиніст автокомпресора під час роботи на
   машинах,  змонтованих на шасі  автомобілів
   вантажністю:

    до 3 тонн                     4

    3 тонни і більше                  7

 89. Машиніст   газодувних  машин,   зайнятий
   обслуговуванням паротурбоповітродувки        4

 90. Машиніст  двигунів  внутрішнього  згоряння,
   зайнятий  обслуговуванням газових двигунів;
   дизельних  та локомобільних електростанцій;
   дизелів під час роботи у приміщеннях         4

 91. Машиніст екскаватора, зайнятий обслуговуванням
   екскаваторів, працюючих від:

    електродвигуна                   4

    двигуна внутрішнього згоряння та парового
    двигуна                      7

 92. Машиніст електростанції пересувної          4

 93. Машиніст  двигунів  внутрішнього  згоряння,
   зайнятий обслуговуванням дизель-генераторних
   установок У-12, У-14 (1-Д-6, 1-Д-12 та інші),
   а також локомобілів у приміщеннях          7

 94. Машиніст  компресорних установок,  зайнятий
   обслуговуванням:

    аміачних, повітряних,    дотискувальних,
    кисневих,    криптонових,    фреонових
    компресорів, турбокомпресорів, компресорів з
    дизельними двигунами                4

    хлорних компресорів                7

 95. Машиніст крана (кранівник), зайнятий:

    у цехах  (на  дільницях):  формувальному,
    стрижневому  та  землепідготовчому;  у
    гальванічних та малярних цехах (дільницях),
    де відбувається фарбування виробів (деталей)
    пульверизатором;  обслуговуванням  парових
    кранів;   обслуговуванням   кранів  на
    залізничному, гусеничному та пневмоколісному
    ходу  з двигунами внутрішнього згоряння,
    дизелями та електричними двигунами         4

    на гарячих ділянках робіт; у травильному
    відділенні;  на  дільницях  заливання,
    вибивання та обрубування литва у цехах, де
    застосовується  високосірчистий  мазут як
    технологічне паливо                7

 96. Машиніст крана автомобільного під час роботи
   на машинах, змонтованих на шасі автомобілів
   вантажністю:

    до 3 тонн                     4

    3 тонни і більше                  7

 97. Машиніст мийних машин і чистильник, зайняті:

    випалюванням тари   від   лакофарбової
    продукції;  миттям  посуду від токсичних
    хімічних   продуктів;   миттям   тари
    розчинниками; промиванням, пропарюванням та
    дегазацією суден,  резервуарів,  цистерн,
    баків та інших місткостей від нафтопродуктів
    та хімічних речовин                7

    промиванням деталей (виробів) у лужних та
    кислотних розчинах; промиванням, знежиренням
    та протиранням деталей  дихлоретаном  та
    трихлоретиленом;   зайнятий  промиванням
    деталей у бензині у закритих приміщеннях      4

 98. Машиніст очищувальних машин, зайнятий роботою
   на  трифолинних машинах насіннєочищувальних
   станцій та заводів                  4

 99. Машиніст  парової  машини  та  локомобіля,
   зайнятий обслуговуванням парової машини та
   локомобіля на роботах у приміщеннях         4

 100. Машиніст  технологічних  насосів,  зайнятий
   транспортуванням нафти та нафтопродуктів       4

 101. Машиніст холодильних установок            4

 102. Машиніст   холодильних   установок   для
   заморожування грунтів                4

 103. Металізатор                     7

 104. Механік, машиніст компресорних установок та
   машиніст зернових вантажно-розвантажувальних
   машин;   підсобний  робітник,   зайнятий
   обслуговуванням сопел та шлангів           4

 105. Монтажник  санітарно-технічних  систем  і
   устаткування                     4

 106. Моторист  механічної  лопати,   зайнятий
   обслуговуванням фрезерно-шарової лопати       4

 107. Накатник  полірувальних  кругів,  зайнятий
   накочуванням  м'яких  кругів  абразивними
   порошками; варінням та намазуванням технічної
   полірувальної пасти (за винятком хромової)      4

 108. Налагоджувальник машин і автоматичних ліній
   для виробництва виробів з пластмас, зайнятий
   налагодженням термопластавтоматів, пресів      7

 109. Налагоджувальник  шліфувальних  верстатів,
   зайнятий налагодженням обдирних, заточувальних
   та шліфувальних верстатів, на яких проводиться
   робота абразивними колами сухим способом       4

 110. Напаювальник, безпосередньо зайнятий паянням
   пластин з твердих сплавів на різці          4

 111. Напаювальник пластмаси, зайнятий нанесенням
   порошкової суміші з пінополіуретану та окису
   хрому                        4

 112. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок       4

 113. Оббивальник,    зайнятий    обклеюванням
   авіаполотном,  авіатолем,  емалітом   та
   спеціальними тканинами                4

 114. Опалювач, зайнятий опаленням печей дров'яним
   паливом                       4

 115. Оператор  з  обслуговування установок  для
   пилогазоуловлювання, чистильник вентиляційних
   установок, зайняті очищенням трубопроводів,
   циклонів для пилоуловлювання, фільтрів  та
   камер вентиляційних систем              7

 116. Оператор заправних станцій:

    зайнятий роботою  на бензозаправленні та
    заправленні мастильними матеріалами        4

    зайнятий заправленням літаків  етилованим
    бензином ручним способом              7

 117. Оптик  медичний,  зайнятий  обрізуванням,
   обламуванням та калібруванням лінз          4

 118. Паяльщик, зайнятий:

    на роботах із  свинцем,  оловом  та  їх
    сплавами, паянням міднофосфористим припоєм;
    виготовленням ртутного припою та паянням цим
    припоєм                      7

    на роботах з латунню; паянням у соляних
    ваннах                       4

 119. Паяльщик по свинцю (свинцевопаяльщик)        7

 120. Підсобний робітник, зайнятий:

    обслуговуванням        стаціонарного
    газогенератора; на роботах з хімсировиною,
    хімпродуктами, нафтопродуктами та технічним
    вуглецем   (сажею);   вантаженням   та
    розвантаженням  просочених  антисептиками
    шпал, укладанням їх у стоси та складанням
    ланок                       7

    безпосередньо у травильних, оксидувальних та
    гальванічних цехах (дільницях); вантаженням
    та розвантаженням вугілля, руди та мастил;
    безпосередньо  у  цехах та на дільницях
    виробництва виробів (деталей) з пластмас      4

 121. Пірометрист, зайнятий на гарячих  ділянках
   робіт з переносними термопарами, оптичними та
   радіознімальними пірометрами             4

 122. Плавильник  металу  та  сплавів,  зайнятий
   плавленням  свинцю  та  його  сплавів;
   безпосередньо зайнятий плавленням бабіту та
   інших  сплавів, що містять менш  як  50
   відсотків свинцю                   7

 123. Полірувальник  та  шліфувальник,  зайняті
   поліруванням та шліфуванням деталей (виробів)
   із застосуванням:

    хромової пасти                   7

    бензину, гасу, карборундової та колчеданової
    паст, віденського вапна і довідної пасти      4

 124. Працівники,  безпосередньо  зайняті   на
   заводських ходових випробуваннях електровозів    4

 125. Працівники, зайняті у підземних виробках на
   будь-яких роботах із зброєю             7*

 126. Працівники  ртутноперетворювальних  станцій
   (підстанцій) та тягових станцій (підстанцій),
   які працюють у приміщеннях ртутних випрямлячів    7

 127. Пресувальник виробів з пластмас, зайнятий на
   роботах гарячим способом у виробництві виробів
   (деталей) з пластмас                 7

 128. Пресувальник, зайнятий пресуванням деталей із
   склотканин                      7

 129. Пресувальник, зайнятий пресуванням деталей з
   бронзографіту                    4

 130. Пресувальник-вулканізаторник, зайнятий гарячим
   штампуванням,  пресуванням та вулканізацією
   гумових виробів                   7

 131. Прибиральник виробничих приміщень, зайнятий:

    очищенням нафтових  складів від нафти та
    нафтопродуктів; промиванням та протиранням
    стекол та ліхтарів верхніх зон у гарячих
    цехах                       7

    прибиранням тягових  ртутних  підстанцій,
    виробничих    площ    заточувального,
    полірувального  та  гальванічного  цехів
    (відділень), а також дільниць оплавлення та
    рихтування виробів свинцевими сплавами       4

 132. Прокатник куль, зайнятий обслуговуванням стана
   для вироблення свердла методом поперечного
   прокату                       4

 133. Просівальник, зайнятий просіюванням хімікатів
   під час приготування антисептичних паст       7

 134. Просочувальник  електротехнічних  виробів,
   зайнятий  на  роботах  з  просочування
   спеціальними  токсичними  лаками  статорів,
   роторів, котушок, секцій, автопроводів  та
   обмоток електричних машин та приладів        7

 135. Регенераторник відпрацьованого масла, зайнятий
   регенерацією  відпрацьованого  масла  та
   промасленого ганчір'я                4

 136. Різальник скловолокнистих та склопластикових
   матеріалів, зайнятий розкроюванням матеріалів
   та виробів із склотканини та скловолокна       4

 137. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах з
   ізолювання  холодних  поверхонь,  під  час
   приготування та застосування гарячих сполук
   мастил  з  хлорвінілових,  бакелітових  та
   бітумних матеріалів у приміщеннях          4

 138. Робітники, безпосередньо зайняті у фосфатних,
   варильних,   холодильних  та  оксалатних
   відділеннях виробництва антидепону          4

 139. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах з
   просочування  кислотами жирного  ряду  під
   вакуумом                       4

 140. Робітники, безпосередньо зайняті на роботах:

    із застосуванням  скловати,  скловолокна,
    склоповсті та  шлаковати;  з  ізолювання
    гарячих поверхонь (котлів та трубопроводів)
    у приміщеннях                   7

    з ізолювання холодних поверхонь під  час
    приготування та застосування гарячих сполук
    мастил з хлорвінілових,  бакелітових  та
    бітумних матеріалів у приміщеннях         4

 141. Робітники, зайняті виготовленням кислот та
   антисептиків                     7

 142. Робітники, зайняті завиванням свердл після
   прокатного стана                   4

 143. Робітники,     зайняті     зарядженням
   електрохолодильників сірчистим ангідридом      7

 144. Робітники, зайняті механічною обробкою  та
   обробкою ручним способом свинцю та свинцевих
   сплавів                       7

 145. Робітники, зайняті на дільницях  (пунктах)
   знепилювання та сушіння спецодягу          4

 146. Робітники,  зайняті  набиванням  металевого
   натрію                        4

 147. Робітники, зайняті наклеюванням повсті  та
   картону фенолформальдегідними клеями         7

 148. Робітники, зайняті обробкою на різноманітних
   верстатах деталей, склеєних бакелітовим та
   карбамідним клеями                  4

 149. Робітники, зайняті готуванням сумішей бензину
   з етиловою рідиною                  7

 150. Робітники,  зайняті  обробкою,  обдиранням,
   поліруванням, точінням і шліфуванням твердими,
   м'якими кругами та полотнами з нанесеними на
   них абразивними кругами, порошками (зернами)
   сухим способом                    7

 151. Робітники, зайняті обробкою графітових виробів
   (деталей)                      7

 152. Робітники, зайняті обслуговуванням нітрокамер    4

 153. Робітники,  зайняті очищенням, оплавленням,
   рихтуванням   кузовів   автомобілів   із
   застосуванням свинцевих сплавів           7

 154. Робітники, зайняті підготуванням сировини та
   випалюванням арматури у цехах (на дільницях)
   виробництва виробів (деталей) з пластмас       7

 155. Робітники, зайняті приготуванням антинакипіну    4

 156. Робітники, зайняті промиванням та очищенням
   моторів, що працюють на етилованому бензині     4

 157. Робітники, зайняті регенерацією кислот        4

 158. Робітники,  зайняті  ремонтом   гужового
   транспорту, що працює на прибиранні, вивезенні
   сміття та нечистот                  4

 159. Робітники,  зайняті різанням  та  обробкою
   деталей  (виробів) з текстоліту, міканіту,
   гетинаксу  та  інших  пластичних  мас  та
   налагоджуванням  устаткування,  на  якому
   проводиться обробка зазначених матеріалів      4

 160. Робітники,  зайняті складанням  бленд  для
   рентгенівських апаратів               7

 161. Робітники, зайняті сортуванням освинцьованого
   листа                        7

 162. Робітники, керівники і фахівці, які працюють
   позмінно, і безпосередньо зайняті:

    випробуванням дизелів та дизель-генераторів
    у   спеціально   обладнаних   боксах,
    звукоізольованих від оточуючих приміщень, що
    працюють усередині боксу безпосередньо біля
    дизеля;  на  випробувальних  стендах  у
    приміщеннях                    7

    на реостатних  і  ходових  випробуваннях
    тепловозів                     4

 163. Робітники та майстер, безпосередньо зайняті
   виготовленням стрічки гальма з  фрикційною
   накладкою, гальмових пластин, що складаються
   із  свинцевого,  олов'яного,  нікелевого,
   залізного,  хромового,  мідного  та  інших
   металевих порошків, пульвербакеліту, азбесту
   та графіту на дільницях: просіювання всіх
   компонентів, що входять до складу фрикційної
   накладки  та  гальмових пластин; готування
   суміші, дозування, збирання пакетів, гальмових
   пластин, пресування, спікання, довідновлення,
   зачищення поверхонь фрикційної накладки та
   гальмових пластин, знежирення (трихлоретиленом
   та ацетоном), нанесення клею (типу ВС-10Т) та
   склеювання поверхонь та деталей, сушіння клею,
   зачищення на наждаках сухим  способом  та
   розточення  внутрішньої поверхні фрикційної
   накладки та гальмових пластин сухим способом     7

 164. Робітники, зайняті виготовленням припою  в
таблетках (суміш міді з цинком) 4

165. Робітники, зайняті приготуванням хромової
пасти та намазуванням їх на вироби 7

166. Робітники, зайняті заправленням абразивних
кругів 7

167. Робітники, зайняті литтям виробів (деталей) з
капрону 4

168. Робітники, зайняті на роботах із застосуванням
клеїв ВІАМ Б-3, бакелітового та карбамідного 7

169. Робітники, зайняті на роботах із застосуванням
лаку N 67 7

170. Робітники, зайняті на роботах із розплавленою
сіркою у закритих приміщеннях 4

171. Робітники, зайняті на роботах з пеком (крім
вантажників) 4

172. Робітники, зайняті очищенням та знепилюванням
спецодягу, забрудненого пилом свинцевих
сплавів 7

173. Робітники, зайняті переробкою відходів
сірчаної кислоти на купорос 7

174. Робітники, зайняті розкроюванням міпори,
виготовленням з неї пакетів для ізолювання, а
також заміною старих пакетів на нові під час
ремонту 4

175. Робітники, зайняті ремонтом лотків та
відстійників градирні газогенераторної станції 4

176. Робітники пралень, зайняті:

у відділеннях приймання та сортування
брудної білизни (приймальник замовлень,
зайнятий прийманням брудної білизни та
спецодягу; комплектувальник білизни,
зайнятий сортуванням, а також складанням
виробничих партій брудної білизни і обліком
брудної білизни та спецодягу; маркувальник;
підсобний робітник; у пральному цеху або
відділенні (апаратник білизняних сушильних
установок, машиніст із прання та ремонту
спецодягу, зайнятий пранням спецодягу;
підсобний робітник; оператор пральних машин,
зайнятий пранням білизни; віджимач білизни
на центрифугах; прибиральник виробничих
приміщень); прасувальник, зайнятий
прасуванням білизни та спецодягу
електропраскою, на каландрах, котках та
пресах, апаратник білизняних сушильних
установок, зайнятий сушінням білизни та
спецодягу, готувач білизни до прасування;
готувач пральних розчинів 4

у сушильно-прасувальних цехах (відділеннях)
(прасувальник, зайнятий прасуванням білизни
та спецодягу духовою праскою) 7

177. Робітники, зайняті гнуттям або суміщають
гнуття, паяння та лудження під час
підігрівання металу газовим пальником або на
горні 4

178. Світлокопіювальник, зайнятий на роботах із
застосуванням аміаку 4

179. Складальник виробів з пластмас, зайнятий
склеюванням виробів з пластмас та оргскла із
застосуванням органічних розчинників
(дихлоретану) 7

180. Склографіст (ротаторник) 4

181. Слюсар з експлуатації та ремонту підземних
газопроводів, зайнятий ремонтом підземної та
заводської газової мережі 7

182. Слюсар з механоскладальних робіт:

який працює ручним пневматичним та
електричним інструментом на конвеєрному
складанні у потоково-масовому виробництві 4

зайнятий випробуванням виробів, агрегатів та
приладів за умови безпосереднього
перебування в термокамерах при температурі:

-60 град. C та нижче 7

+40 град. C та вище 4

 183. Слюсар  з  паливної  апаратури,  зайнятий
доведенням, регулюванням та контролем паливної
апаратури, що працює на газі (сірчистому) 4

184. Слюсар з паливної апаратури, зайнятий ремонтом
паливної апаратури дизельних двигунів 4

185. Слюсар з ремонту автомобілів, зайнятий
ремонтом:

двигунів і паливної апаратури, що працюють
на етилованому бензині 7

паливної апаратури дизельних двигунів 4

186. Слюсар з ремонту рухомого складу, зайнятий
ремонтом вагонів з міпорою 4

187. Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням устаткування у цехах та на
дільницях виробництва виробів (деталей) з
пластмас 7

188. Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий
обслуговуванням та ремонтом устаткування на
гарячих дільницях робіт, в обрубній,
землепідготовчій, вибивальній, формувальній,
стрижневій, гальванічній, малярній та
травильній дільницях (відділеннях) 4

189. Слюсар-ремонтник, безпосередньо зайнятий
ремонтом технологічного устаткування, що
працює на етилованому бензині на
моторовипробувальних станціях:

у боксах та приміщеннях 7

відкритого типу та під час роботи мотора
на чистому бензині у приміщеннях та боксах 4

190. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом гарячих
котлів 7

191. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та
обслуговуванням технологічного устаткування на
складах:

хімсировини, хімпродуктів, нафтопродуктів
та технічного вуглецю (сажі) 7

вугілля, руди та мастильних матеріалів 4

192. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом парових
котлів та чергуванням у котельних, що працюють
на твердому мінеральному, рідкому паливі та
газі 4

193. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та
випробуванням азотних, водневих та водно-
гелієвих зріджувальних станцій 4

194. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом та
випробуванням фреонових, аміачних компресорів
та холодильних установок 4

195. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
устаткування у пральних цехах 4

196. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
шпалопросочувальних установок 4

197. Слюсар-ремонтник, зайнятий ремонтом
устаткування на дільницях, де проводиться
робота з бакелітовими та карбамідними клеями 4

198. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням
стаціонарного газогенератора 7

199. Слюсар-ремонтник, зайнятий обслуговуванням та
ремонтом устаткування на дільницях оплавлення
та рихтування кузовів автомобілів свинцевими
сплавами 4

200. Стропальник, безпосередньо зайнятий на гарячих
ділянках робіт, на обрубних дільницях ливарних
цехів, у зварювальних цехах та вантаженням
деревини, просоченої антисептиками 4

201. Сушильник, зайнятий намазуванням та сушінням
намазаних або просочених бакелітовими та
карбамідними клеями деталей та виробів 7

202. Терміст, зайнятий на роботах з цементації в
печах із застосуванням бітумних емульсій та
силікатів 4

203. Травильник, зайнятий на роботах з кислотою 7

204. Тракторист-машиніст сільськогосподарського
виробництва, тракторист, машиніст бульдозера 4

 205. Фенольник,  який бере участь у  технологічному
      процесі      обслуговування      стаціонарного
      газогенератора                                       7

 206. Чеканник, зайнятий на роботах із застосуванням
      ручного пневматичного інструмента                    7

 207. Чистильник   металу,  відливків,  виробів   та
      деталей, зайнятий:

        на роботах  із  сухим  піском  та  металевою
        тирсою;  на роботах із кісточковою  крихтою,
        дробометальним  та дробоструминним очищенням
        сухим  способом  та  очищенням   оцинкованих
        виробів (деталей) сухим способом                   7

        очищенням виробів  (деталей)  у галтувальних
        барабанах;  очищенням та шліфуванням  металу
        латунними   та   сталевими   щітками   сухим
        способом                                           4

 208. Чистильник,  зайнятий  очищенням  від  сажі  і
      попелу  димових  труб,  димоходів  та  боровів
      опалювальних печей                                   4

 209. Чистильник,   зайнятий   очищенням   усередині
      суден,  цистерн, резервуарів  та  баків  з-під
      нафтопродуктів та хімічних речовин                   7

 210. Швачка,  яка  працює  на  швейних  машинах  із
      скловатою,    скловолокном   та    базальтовим
      волокном                                             4

_______________
     * Працівники зазначених професій і посад мають право також на
одержання щорічної  додаткової  відпустки  за  особливий  характер
праці  з  конкретного виду робіт за Списком згідно з додатком 2 до
постанови  Кабінету  Міністрів України від 13 травня 2003 р. N 679


     ** Тривалість   щорічної   додаткової    відпустки    повинна
відповідати  тривалості  щорічної  додаткової  відпустки  основних
робітників, які обслуговують дільниці (цехи)

     *** Працівники  експедиції  мають  право  також  на одержання
щорічної додаткової  видпустки  за  особливий  характер  праці  за
Списком згідно  з  додатком 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 13 травня 2003 р. N 679

(  Додаток  1  в  редакції  Постанови  КМ N 679 від
13.05.2003;  із  змінами,  внесеними згідно з Постановою КМ N 1674
від 16.12.2004 )

                                     Додаток 2
                      до постанови Кабінету Міністрів України
                          від 17 листопада 1997 р. N 1290
                 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України
                      від 13 травня 2003 р. N 679 )

                              СПИСОК
         виробництв, робіт, професій і посад працівників,
       робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним
         та інтелектуальним навантаженням або виконується
         в особливих природних географічних і геологічних
        умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я,
           що дає право на щорічну додаткову відпустку
                   за особливий характер праці

------------------------------------------------------------------
Номер|     Виробництва, роботи, професії і посади    |Максимальна
пози-|                                               |тривалість
ції  |                                               |щорічної
     |                                               |додаткової
     |                                               |відпустки
     |                                               |за
     |                                               |особливий
     |                                               |характер
     |                                               |праці,
     |                                               |календарних
     |                                               |днів
------------------------------------------------------------------
                 I. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

         ВИДОБУВАННЯ КАМ'ЯНОГО ТА БУРОГО ВУГІЛЛЯ,
          БІТУМІНОЗНОГО СЛАНЦЮ. БУДІВНИЦТВО ШАХТ

       Підземні роботи в діючих, тих, що будуються,
                    і дренажних шахтах

   1. Робітники, майстри гірничі                          24*

   2. Начальники підземних дільниць, їх заступники і
      помічники, механіки                                 24

   3. Директори шахт,  їх заступники з  виробництва,
      головні інженери, механіки та енергетики            21

   4. Керівники і фахівці,  електромеханіки,  робота
      яких пов'язана з підземними умовами                 14

  5. Працівники, зайняті на роботах з проходки,
поглиблення вертикальних стовбурів 24*

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих,
що будуються, вугільних, сланцевих розрізах,
кар'єрах (включаючи гірничошляхові,
дорожньо-будівельні, ремонтні, монтажні
роботи, а також автомобільний і залізничний
транспорт) завглибшки до 150 метрів

6. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки 7*

7. Начальники дільниць і цехів, їх заступники і
помічники; директори розрізів, їх заступники з
виробництва; головні інженери, механіки та
енергетики 7

8. Інші керівники і фахівці розрізів, кар'єрів,
управлінь, дільниць, цехів, праця яких
пов'язана з гірничими роботами 4

9. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими та
важкими умовами праці 7*

ВИДОБУВАННЯ ЗАЛІЗНОЇ РУДИ ТА РУД КОЛЬОРОВИХ
І РІДКІСНИХ МЕТАЛІВ (АЛЮМІНІЄВОЇ (БОКСИТІВ),
СВИНЦЮ, ЦИНКУ, ОЛОВА, ХРОМУ, НІКЕЛЮ,
КОБАЛЬТУ, МОЛІБДЕНУ, ТАНТАЛУ, НІОБІЮ,
ВАНАДІЮ, МАРГАНЦЮ, РТУТІ ТА ІН.).
ВИДОБУВАННЯ ДОРОГОЦІННОГО ТА
НАПІВДОРОГОЦІННОГО КАМІННЯ ТА РУД
ДОРОГОЦІННИХ МЕТАЛІВ

Підземні гірничі роботи в діючих, тих, що
будуються, і дренажних рудниках (шахтах)

10. Робітники і майстри гірничих дільниць: очисної
(добувної), гірничопідготовчої,
гірничо-капітальної, буропідривних (бурових,
підривних) робіт; внутрішньошахтного
транспорту, закладних комплексів та комплексів
підземного подрібнення, зайняті на роботах з
розробки:

ртутних руд 24*

інших корисних копалин 24*

11. Робітники і майстри гірничі інших підземних
дільниць, а також робітники, не зайняті
безпосередньо в забоях на роботах з розробки:

ртутних руд 24*

інших корисних копалин 14*

12. Начальники підземних дільниць, їх заступники і
помічники; механіки, енергетики та
електромеханіки дільниць 24

13. Працівники, робота яких пов'язана з підземними
умовами 14

Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих,
що будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи
гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний і залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і нижче

14. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки, енергетики та
електромеханіки дільниць 14*

15. Начальники розрізів і кар'єрів, їх заступники
і помічники з виробництва; головні інженери,
механіки та енергетики; начальники дільниць і
цехів, їх заступники і помічники 14

16. Інші керівники, фахівці розрізів, кар'єрів,
управлінь, дільниць, цехів, праця яких
пов'язана з гірничими роботами 7

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах (включаючи
гірничошляхові, дорожньо-будівельні,
ремонтні, монтажні роботи, а також
автомобільний і залізничний транспорт)
завглибшки до 150 метрів

17. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки, енергетики та
електромеханіки дільниць 7*

 18. Начальники дільниць і цехів, їх заступники і
помічники; начальники драг, розрізів,
кар'єрів, їх заступники і помічники з
виробництва; головні інженери, механіки та
енергетики 7

19. Інші керівники і фахівці розрізів, кар'єрів,
управлінь, дільниць, цехів, робота яких
пов'язана з гірничими роботами 4

20. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими та
важкими умовами праці 7*

ВИДОБУВАННЯ УРАНОВОЇ, БЕРИЛІЄВОЇ
І ТОРІЄВОЇ РУД

Підземні гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, рудниках і шахтах

21. Робітники і майстри, зайняті на роботах з
проходки гірничих виробок і видобутку руди 24*

22. Робітники і майстри, зайняті ремонтними
роботами на гірничих виробках, дільницях
вентиляції, а також ремонтом внутрішньошахтних
транспортних засобів 24*

23. Начальники підземних дільниць, їх заступники і
помічники; механіки, геологи, маркшейдери,
геофізики дільниць 24

24. Працівники, робота яких пов'язана з підземними
умовами 14

25. Робітники, майстри, майстри гірничі, механіки
та енергетики дільниць 14*

26. Начальники дільниць та їх заступники; геологи,
маркшейдери та геофізики дільниць 14

27. Начальники і головні інженери кар'єрів, їх
заступники і помічники; керівники допоміжних
цехів та дільниць, інші фахівці кар'єрів,
управлінь, цехів і дільниць, праця яких
пов'язана з гірничими роботами 7

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, кар'єрах (включаючи ремонтні і
монтажні роботи, а також автомобільний і
залізничний транспорт)

28. Робітники, майстри, майстри гірничі; механіки
та енергетики дільниць 7*

29. Начальники дільниць, їх заступники; геологи,
маркшейдери та геофізики дільниць 7

30. Начальники і головні інженери кар'єрів, їх
заступники і помічники; керівники і фахівці
управлінь кар'єрів, інших цехів і дільниць,
праця яких пов'язана з гірничими роботами 7

31. Працівники, зайняті на роботах у
технологічному ланцюгу із шкідливими і важкими
умовами праці 7*

ГІРНИЧІ РОБОТИ В ГЕОЛОГОРОЗВІДЦІ

Підземні гірничі роботи з проходки шахт та
гірничих виробок в геологорозвідці

32. Робітники і майстри гірничі, зайняті
безпосередньо в забоях на роботах з розвідки:

уранових руд 24*

інших корисних копалин 24*

33. Робітники, майстри гірничі та бурові, не
зайняті безпосередньо в забоях на роботах з
розвідки:

уранових руд 24*

інших корисних копалин 14*

34. Начальники підземних дільниць, їх заступники і
помічники; механіки, енергетики та
електромеханіки дільниць, дільничні геологи,
геофізики, гідрогеологи, маркшейдери, техніки
всіх спеціальностей 24

35. Начальники шахт, їх заступники, головні
інженери, механіки та енергетики шахт 21

36. Інші керівники і фахівці, робота яких
пов'язана з підземними умовами 14

    Розвідувальне буріння свердловин на тверді
та рідкі корисні копалини (крім нафти та газу)

37. Машиніст бурової установки, помічники
машиніста бурової установки (перший, другий) 14

ВИДОБУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ ДЛЯ ХІМІЧНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ (ВИРОБНИЦТВО ПРИРОДНИХ ФОСФАТІВ,
ПРИРОДНИХ КАЛІЄВИХ СОЛЕЙ, ПРИРОДНОЇ СІРКИ,
ЗАЛІЗНОГО ТА МАГНІТНОГО КОЛЧЕДАНУ, ПРИРОДНИХ
СУЛЬФАТІВ І ПРИРОДНИХ КАРБОНАТІВ БАРІЮ
(БАРЕТИНУ І ВІТЕРИТУ), ПРИРОДНИХ БОРАТІВ,
ПРИРОДНОЇ МАГНІЄВОЇ СІРКИ (КИСЕРИТУ),
МІНЕРАЛЬНИХ БАРВНИКІВ, ПЛАВИКОВОГО ШПАТУ;
ВИДОБУВАННЯ РУД, ЩО МІСТЯТЬ БОР, МИШ'ЯК І
БАРИТ; ЗБІР ГУАНО). ПІДЗЕМНЕ ВИДОБУВАННЯ
ОЗОКЕРИТУ ТА АСФАЛЬТИТУ

Підземні гірничі роботи

38. Робітники і майстри гірничі, зайняті на
очисних (добувних), гірничопідготовчих,
гірничо-капітальних, закладних, буропідривних
(бурових, підривних) роботах та на
внутрішньошахтному транспорті і в гірничих
виробках 24*

39. Робітники і майстри гірничі, зайняті на інших
підземних роботах 14*

40. Начальники, їх заступники і помічники;
механіки, електромеханіки, енергетики,
електрики дільниць: очисної (добувної),
гірничопідготовчої, гірничо-капітальної,
закладної та буропідривних (бурових,
підривних) робіт 24

41. Начальники, їх заступники і помічники;
механіки, електромеханіки, енергетики,
електрики інших дільниць 21

42. Працівники, робота яких пов'язана з підземними
умовами 14

Відкриті гірничі роботи
(включаючи рекультивацію земель)

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих, що
будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові,
дорожньо-будівельні, ремонтні,
монтажні роботи, а також автомобільний
і залізничний транспорт)
завглибшки 150 метрів і нижче

43. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові; механіки, енергетики,
електромеханіки, електрики дільниць 14*

44. Начальники розрізів, рудників і кар'єрів, їх
заступники і помічники з виробництва; головні
інженери, механіки, енергетики; начальники
дільниць, їх заступники і помічники 14

45. Інші керівники, фахівці розрізів, кар'єрів,
рудників, управлінь, дільниць, цехів, праця
яких пов'язана з гірничими роботами 7

Відкриті гірничі роботи в діючих і тих,
що будуються, розрізах, кар'єрах і рудниках
(включаючи гірничошляхові,
дорожньо-будівельні, ремонтні,
монтажні роботи, а також автомобільний
і залізничний транспорт) завглибшки
до 150 метрів та на гірничих відвалах

46. Робітники, майстри, майстри гірничі, майстри
шляхові, механіки, енергетики,
електромеханіки, електрики дільниц