Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
28.09.2011 N 1213

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 жовтня 2011 р. за N 1215/19953

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 7 від 16.01.20
14 )

Про затвердження форми Податкової декларації
з податку на прибуток підприємства

(Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
N 1684 від 21.12.20
11
N 1281 від 05.12.20
12)

Відповідно до положень пункту 46.5 статті 46 розділу II Податкового кодексу України наказую:

1. Затвердити форму Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі - Податкова декларація), що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 28.02.2011 N 114 "Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25.03.2011 за N 397/19135.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту оподаткування юридичних осіб Державної податкової служби України (Любченко О.М.) у встановленому порядку забезпечити:

3.1. Подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Оприлюднення цього наказу.

4. Державній податковій службі України (Захарченко В.Ю.):

4.1. У тримісячний строк від дня державної реєстрації цього наказу у Міністерстві юстиції України забезпечити розробку алгоритмів контролю за прийманням та автоматизованою обробкою Податкової декларації.

4.2. Доопрацювати програмне забезпечення із приймання та обробки податкової звітності платників податків у частині обробки даних Податкової декларації у порядку та терміни, визначені для створення інформаційних систем.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ф. Ярошенко

Погоджено:

Перший заступник Голови - Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва Г. Яцишина

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.09.2011 N 1213

Податкова декларація
з податку на прибуток підприємства

З Податковою декларацією з податку на прибуток підприємства можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази/Форми", підрозділ "Звітність за 2012 р.", папка "Звітність за IV квартал 2012 р.".

(Податкова Декларація із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1684 від 21.12.2011, N 1281 від 05.12.2012)

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О. Чмерук