Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 23 грудня 2009 р. N 1413
Київ

Питання Державної служби геодезії,
картографії та кадастру

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 937 від 07.09.20
11
N 1409 від 23.11.20
11
N 200 від 22.02.20
12
N 1051 від 17.10.20
12 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200 від 22.02.2012 )

2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200 від 22.02.2012 )

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200 від 22.02.2012 )

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 грудня 2009 р. N 1413

Зміни,
що вносяться до актів
Кабінету Міністрів України

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1051 від 17.10.2012 )

2. В абзаці першому пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 1995 р. N 273 "Про українську делегацію Спільної українсько-молдовської комісії з проведення делімітації державного кордону між Україною і Республікою Молдова" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635), слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 червня 1996 р. N 661 "Про створення Державного картографо-геодезичного фонду України" (ЗП України, 1996 р., N 14, ст. 371; Офіційний вісник України, 2006 р., N 22, ст. 1635):

у пункті 1 слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державного комітету із земельних ресурсів", а слова ", що утворюється в результаті діяльності цього Головного управління" виключити;

у пункті 3 слова "Міністерства охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів".

4. У Положенні про порядок розпорядження картографічною інформацією, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1997 р. N 269 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 13, 41; 1998 р., N 51, ст. 1892; 2006 р., N 22, ст. 1635):

у пункті 6 слова "начальника Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України" замінити словами "голови Державної служби геодезії, картографії та кадастру";

у тексті Положення ( 269-97 ) та додатку до нього слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзем" у відповідному відмінку.

5. У постанові Кабінету Міністрів України від 8 червня 1998 р. N 844 "Про затвердження основних положень створення Державної геодезичної мережі України" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23, ст. 845; 2006 р., N 22, ст. 1635):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерству охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державному комітету із земельних ресурсів";

2) у тексті Основних положень створення Державної геодезичної мережі України, затверджених зазначеною постановою, слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів" у відповідному відмінку.

6. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 р. N 1075 "Про Порядок використання апаратури супутникових радіонавігаційних систем під час проведення топографо-геодезичних, картографічних, аерофотознімальних, проектних, дослідницьких робіт і вишукувань та кадастрових зйомок" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 28, ст. 1048; 2006 р., N 22, ст. 1635):

1) у пункті 2 постанови слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів";

2) у тексті Порядку, затвердженого зазначеною постановою, слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему" у відповідному відмінку.

7. У тексті Порядку охорони геодезичних пунктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1999 р. N 1284 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 29, ст. 1485; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему" у відповідному відмінку.

8. У тексті Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. N 1344 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 30, ст. 1528; 2006 р., N 22, ст. 1635), слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему" у відповідному відмінку.

9. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22 грудня 1999 р. N 2359 "Про впровадження на території України Світової геодезичної системи координат WGS - 84" - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2006 р. N 754, слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів".

10. В абзаці четвертому розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2001 р. N 149 "Про спеціально уповноважені органи для визначення та контролю особливих властивостей та інших характеристик товарів" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 17, ст. 764; 2006 р., N 22, ст. 1635) слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему".

11. У додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635):

у позиції "Мінприроди":

в останньому абзаці графи "Вид витрат" слова ", геодезичної та картографічної" виключити;

в абзаці другому графи "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" слова ", геодезичною та картографічною" виключити;

доповнити додаток такою позицією:

"Держкомзем                витрати,    100 відсотків плати,
пов'язані з одержаної за
удосконаленням користування геодезичною
системи та картографічною
збирання, інформацією, яка є
обробки державною власністю, і
та зберігання від її продажу".
геодезичної та
картографічної
інформації,
крім оплати
праці та інших
соціальних
виплат

12. У переліку центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання зобов'язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. N 1371 "Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 38, ст. 1776; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2006 р., N 22, ст. 1635), у позиції "Комітет ООН із стандартизації географічних назв" пункту 2, позиціях "Європейський комітет відповідальних за офіційне картографування", "Міждержавна рада з геодезії, картографії та дистанційного зондування Землі країн - учасниць СНД", "Міжнародна федерація геодезистів", "Міжнародне товариство фотограмметрії та дистанційного зондування Землі", "Технічний комітет по стандартизації географічної інформації", "Міжнародна картографічна організація" пункту 3 слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему".

13. У постанові Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. N 37 "Про затвердження Державної науково-технічної програми розвитку топографо-геодезичної діяльності та національного картографування на 2003-2010 роки" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 103; 2006 р., N 22, ст. 1635):

1) у тексті постанови ( 37-2003 ) слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища" у всіх відмінках замінити словами "Державний комітет із земельних ресурсів" у відповідному відмінку;

2) у тексті Програми, затвердженої зазначеною постановою ( 37-2003 ), та додатку до неї слово "Мінприроди" замінити словом "Держкомзему" у відповідному відмінку.

( Пункт 14 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 200 від 22.02.2012 )

15. У Положенні про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1524 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 44, ст. 2949; 2007 р., N 26, ст. 1056, N 91, ст. 3333; 2008 р., N 16, ст. 416; 2009 р., N 65, ст. 2271):

1) в абзаці другому пункту 1 слова ", а також топографо-геодезичної та картографічної діяльності," виключити;

2) у пункті 3:

в абзаці другому слова ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності" виключити;

в абзаці четвертому слова ", державного геодезичного нагляду за топографо-геодезичною і картографічною діяльністю" виключити;

3) у пункті 4:

у підпункті 8 слово "географічних," виключити;

у підпункті 12 слова "топографо-геодезичних та картографічних досліджень і робіт," виключити;

у підпункті 17 слова ", топографо-геодезичну та картографічну" виключити;

у підпункті 21 слова ", проведення астрономо-геодезичних, гравіметричних, картовидавничих робіт, аерокосмічних зйомок, а також топографо-геодезичних та картографічних робіт загальнодержавного призначення, ведення Державного картографо-геодезичного фонду України" виключити;

у підпункті 22 слова ", топографо-геодезичних і картографічних робіт" виключити;

у підпункті 23 слова ", топографо-геодезичних і картографічних" виключити;

у підпункті 26 слова "Державного картографо-геодезичного фонду України," виключити;

підпункти 29 і 30 виключити;

у підпункті 32 слова ", а також державний контроль за топографо-геодезичною, картографічною діяльністю (державний геодезичний нагляд)" виключити;

у тексті пункту слова ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності" виключити;

4) у підпункті 6 пункту 5 слова ", топографо-геодезичної та картографічної діяльності" виключити.

( Пункт 16 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1409 від 23.11.2011 )

( Пункт 17 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 937 від 07.09.2011 )