Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 лютого 2013 р. N 75
Київ

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
та визнання такою, що втратила чинність, постанови
Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 322

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 березня 1998 р. N 322 "Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. N 232" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст. 413).

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 лютого 2013 р. N 75

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. В абзацах першому та третьому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 1996 р. N 232 "Про надбавки до грошового забезпечення працівників слідчих підрозділів органів внутрішніх справ, Служби безпеки і прокуратури" - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 31 травня 1996 р. N 603, від 17 березня 1998 р. N 322 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 11, ст. 413) і від 26 вересня 2002 р. N 1440 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 39, ст. 1822), слова "та військова прокуратура" в усіх відмінках і формах числа виключити.

2. В абзаці другому пункту 21 Правил застосування спеціальних засобів військовослужбовцями Військової служби правопорядку у Збройних Силах України під час здійснення службових обов’язків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 83 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 135), слова "військового прокурора" замінити словами "відповідного прокурора".

3. В абзаці другому пункту 17 Положення про порядок речового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та інших військових формувань у мирний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1444 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2887; 2007 р., N 10, ст. 364; 2009 р., N 65, ст. 2267), слова "військові прокуратури і суди," виключити.

4. У § 151 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 54, ст. 2180; 2011 р., N 88, ст. 3199; 2012 р., N 71, ст. 2870):

1) у назві параграфа слово "документів " замінити словом "документа";

2) у пункті 1 слова "протест, припис," виключити;

3) пункт 3 викласти в такій редакції:

"3. Відповідь Генеральному прокуророві України про результати розгляду документа прокурорського реагування та вжиті заходи надає Прем’єр-міністр. Проект відповіді готує Секретаріат Кабінету Міністрів на підставі поданої органом виконавчої влади інформації або прийнятого Кабінетом Міністрів рішення у визначений Генеральним прокурором України строк, що обчислюється з дня надходження подання.".

5. Пункт 7 додатка 15 до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 94, ст. 3433), викласти в такій редакції:

"7. Подання прокурора з вимогами щодо усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли, притягнення осіб до передбаченої законом відповідальності, відшкодування шкоди, скасування нормативно-правового акта, окремих його частин або приведення його у відповідність із законом, припинення незаконних дій чи бездіяльності посадових і службових осіб - у визначений прокурором строк, що обчислюється з дня надходження подання.

Постанова прокурора про ініціювання притягнення особи до адміністративної відповідальності - у десятиденний строк з дня її надходження, якщо інше не встановлено законом.".