Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 грудня 2002 р. N 1854
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

( Постанова набуває чинності з 01.01.2004 року згідно з
Постановою КМ N 303 від 12.03.2003 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 327 від 15.03.20
06
N 1231 від 27.12.20
10
N 481 від 11.05.20
11
N 99 від 06.02.20
13 )

У зв'язку з прийняттям Сімейного кодексу України ( 2947-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 16 червня 1993 р. N 457 "Про порядок укладання шлюбного контракту".

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2003 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 1854

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. В абзацах другому і третьому пункту 6 Порядку посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 1994 р. N 419 (ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 249), цифри "15" замінити цифрами "14".

2. У тексті Порядку видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх використання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1995 р. N 308 (ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 179), цифри "15" замінити цифрами "14".

3. Абзац п'ятий пункту 6 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848 (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 1997 р., число 39, с. 17; 1998 р., N 19, ст. 683; 1999 р., N 20, ст. 886, N 48, ст. 2350; 2000 р., N 5, ст. 178, N 35, ст. 1511; 2001 р., N 20, ст. 881, N 52, ст. 2373), після слів "батьківської опіки", "опікуна" і "опікун" доповнити відповідно словами "(піклування)", "(піклувальника)", "(піклувальник)".

( Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 327 від 15.03.2006 )

5. В абзаці шостому пункту 13 Положення про організацію персоніфікованого обліку відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 794 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 809), слова "органів реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "державних органів реєстрації актів цивільного стану".

6. В абзаці третьому пункту 20 Програми запобігання торгівлі жінками та дітьми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 25 вересня 1999 р. N 1768 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1947), слово "громадянського" замінити словом "цивільного".

7. Підпункт 12 пункту 4 Типового положення про службу у справах неповнолітніх районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. N 2136 (Офіційний вісник України, 1999 р., N 47, ст. 2307), після слова "опікунів" доповнити словами "чи піклувальників".

8. Абзац перший пункту 12 Порядку депонування коштів, не сплачених учасникам інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній, що ліквідуються, у зв'язку з непред'явленням цими учасниками до викупу в установлений термін належних їм інвестиційних сертифікатів інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. N 766 (Офіційний вісник України, 2000 р., N 19, ст. 787), після слова "піклувальники" доповнити словом "(опікуни)".

( Пункт 9 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 99 від 06.02.2013 )

10. У позиції "Мін'юст" додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2001 р. N 702 "Про порядок використання коштів, отриманих органами державної влади від надання ними послуг відповідно до законодавства, та їх розміри" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1178, N 37, ст. 1697, N 49, ст. 2186):

в абзаці першому графи "Вид витрат" слова "відділами реєстрації актів громадянського стану" і "органів реєстрації актів громадянського стану" замінити відповідно словами "відділами реєстрації актів цивільного стану" і "державних органів реєстрації актів цивільного стану";

в абзаці першому графи "Розмір коштів, що спрямовуються на організацію надання послуг" слова "органи реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "державні органи реєстрації актів цивільного стану".

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 481 від 11.05.2011 )

12. У першому реченні абзацу четвертого пункту 23 та пункті 50 Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656), слова "органів реєстрації актів громадянського стану" замінити словами "державних органів реєстрації актів цивільного стану".

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1231 від 27.12.2010 )