Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 березня 2013 р. N 180
Київ

Про ліквідацію деяких консультативних,
дорадчих та інших допоміжних органів,
утворених Кабінетом Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Ліквідувати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, утворені Кабінетом Міністрів України, згідно з додатком.

2. Внести до актів Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цією постановою.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. N 180

Перелік
консультативних, дорадчих та інших
допоміжних органів, утворених Кабінетом
Міністрів України, що ліквідуються

Всеукраїнська спостережна рада з питань забезпечення виконання Міжнародної програми з викоренення найгірших форм дитячої праці

Державна надзвичайна протиепідемічна комісія при Кабінеті Міністрів України

Зовнішньоекономічна рада при Кабінеті Міністрів України

Комісія з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України

Комісія з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності

Комісія з питань здійснення пенсійного реформування

Комісія з питань реформування та розвитку енергетичної галузі

Комісія у справах альтернативної (невійськової) служби України

Комітет з проведення у 2010 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами

Координаційна рада з організації проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA

Координаційна рада з питань аграрної політики

Координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху

Координаційна рада з питань підвищення конкурентоспроможності національної економіки

Координаційна рада з питань проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади

Координаційна рада з питань розвитку малого та середнього підприємництва

Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України у Міжнародній виставці "Експо - 2012"

Координаційний комітет з підготовки та забезпечення участі України у Всесвітній виставці "Експо - 2010"

Митно-тарифна рада України

Міжвідомча експертна рада з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників

Міжвідомча комісія з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги

Міжвідомча комісія з питань комплексного розв’язання чорнобильських проблем

Міжвідомча комісія з питань комплектування Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом

Міжвідомча комісія з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства

Міжвідомча комісія з питань проведення оборонного огляду

Міжвідомча комісія з питань реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року

Міжвідомча комісія з питань розвитку енергетики

Міжвідомча комісія з питань транспортних коридорів та транзитної політики

Міжвідомча комісія з підтримки Болонського процесу в Україні

Міжвідомча комісія з проведення реформування житлово-комунального господарства

Міжвідомча комісія з реструктуризації підприємств оборонно-промислового комплексу

Міжвідомча комісія з упорядкування системи надання пільг

Міжвідомча консультативна група з розв’язання завдань щодо знищення протипіхотних мін в Україні, які підпадають під дію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення

Міжвідомча координаційна група з питань реалізації Спільної заяви за результатами Спільної ЄС - Україна міжнародної інвестиційної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України

Міжвідомча координаційна рада з питань будівництва вітрових електростанцій

Міжвідомча координаційна рада з питань забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями

Міжвідомча координаційна рада з питань охорони культурної спадщини

Міжвідомча координаційна рада з питань розвитку водних ресурсів

Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Міжвідомча рада з питань удосконалення державного регулювання ринку комунальних послуг

Міжвідомча рада у справах співробітництва з Міжнародним агентством по атомній енергії

Міжвідомча робоча група з координації заходів щодо створення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

Міжвідомча робоча група з питань координації та контролю за реалізацією проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру"

Міжвідомча робоча група з питань надрокористування

Міжвідомча робоча група з питань підготовки до забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2010/11 року

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів у сфері агропромислового комплексу

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів реконструкції станцій водопідготовки та очищення побутових стічних вод і модернізації котелень з переведенням котлів на альтернативні види палива

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів будівництва метрополітенів та розвитку інфраструктури транспортування сільськогосподарської продукції

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів модернізації газотранспортної системи України

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів реконструкції теплових електростанцій

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів реконструкції вітчизняних вуглезбагачувальних фабрик

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів з видобування та використання газу метану вітчизняних вугільних родовищ

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів щодо створення системи екологічно чистого енергозабезпечення міст на основі відновлювальних джерел

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів у галузі вітроенергетики

Міжвідомча робоча група з підготовки до реалізації спільних українсько-японських проектів модернізації підприємств гірничо-металургійного і хімічного комплексу, енергетичного машинобудування та дизельного двигунобудування

Міжвідомча робоча група з проведення аналізу (інвентаризації) послуг, які надаються центральними органами виконавчої влади і підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління

Міжвідомча робоча група з розроблення Національної стратегії теплозабезпечення

Міжвідомча робоча група із забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень"

Міжгалузева рада з професійно-технічної освіти

Наглядова рада з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок

Національна координаційна рада боротьби з наркоманією

Національна рада із сталого розвитку України

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження М.К. Янгеля

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 200-річчя заснування Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 300-річчя заснування м. Лисичанська Луганської області

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 70-річчя від дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія"

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 75-річчя від дня народження М.С. Вінграновського

Організаційний комітет з підготовки та відзначення 80-річчя від дня народження першого українського космонавта, двічі Героя Радянського Союзу П.Р. Поповича

Організаційний комітет з підготовки та відзначення у 2011 році 40-річчя діяльності молодіжних житлових комплексів

Організаційний комітет з підготовки та забезпечення здійснення заходів, пов’язаних з головуванням України в Комітеті міністрів Ради Європи

Організаційний комітет з підготовки та забезпечення здійснення заходів, пов’язаних з головуванням України в Центральноєвропейській ініціативі у 2012 році

Організаційний комітет з підготовки та проведення 49-го Міжнародного конгресу підводників

Організаційний комітет з підготовки та проведення 7-го Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт-ХХI"

Організаційний комітет з підготовки та проведення I Міжнародних освітніх курсів Всесвітньої федерації нейрохірургічних товариств

Організаційний комітет з підготовки та проведення V Всесвітнього форуму українців

Організаційний комітет з підготовки та проведення засідання Постійної комісії з європейських справ Всесвітньої федерації ветеранів війни

Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, пов’язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи

Організаційний комітет з підготовки та проведення Міжнародного форуму видавців

Організаційний комітет з підготовки та проведення міжнародної науково-практичної конференції "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи"

Організаційний комітет з підготовки та проведення 18-го саміту глав держав Центральної Європи

Організаційний комітет з проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація"

Організаційний комітет з проведення Всеукраїнського конкурсу інноваційних технологій

Організаційний комітет з урочистого відкриття Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в м. Києві та стадіону в м. Львові по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі

Рада автомобілістів та автоперевізників

Робоча група з координації роботи щодо ефективного використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які належать до державної власності

Робоча група з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості

Робоча група з питань виселення з території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника суб’єктів господарювання, діяльність яких не пов’язана з його статутною діяльністю

Робоча група з питань добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва та стимулювання споживачів до придбання таких об’єктів

Робоча група з питань сприяння органам місцевого самоврядування у встановленні меж м. Києва

Робоча група з питань удосконалення законодавства щодо створення економічних стимулів для поліпшення умов праці

Робоча група з підготовки проекту Податкового кодексу України

Робоча група з розроблення переліку документів, які подаються в електронному вигляді для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України

Українська частина Конкурсного комітету для відбору кандидатів на навчання до Європейського колегіуму в Натоліні

Українська частина Міжурядової робочої групи для врегулювання правових, фінансових, організаційно-технічних питань, пов’язаних з проектом створення військово-транспортного літака АН-70

Українська частина Спільного комітету Уряду України та Фонду цивільних досліджень та розвитку США

Урядова комісія з питань ефективного використання системи магістральних нафтопроводів

Урядова комісія з розслідування причин аварії, що сталася 29 липня 2011 р. на шахті "Суходільська-Східна"

Урядова комісія з розслідування причин аварії, що сталася 29 липня 2011 р. на відокремленому підрозділі "Шахта імені В.М. Бажанова" державного підприємства "Макіїввугілля"

Урядова комісія з розслідування причин виникнення лісової пожежі у Херсонській області та з’ясування питання щодо вжитих для її ліквідації заходів

Урядова комісія з розслідування причин надзвичайної ситуації, що виникла 10 липня 2011 р. у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. N 180

Зміни,
що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2240; 2000 р., N 34, ст. 1451; 2005 р., N 1, ст. 31; 2006 р., N 11, ст. 739):

1) у пункті 1 постанови слова ", перелік підприємств, установ, організацій, що перебувають у державній або комунальній власності, на яких громадяни можуть проходити альтернативну (невійськову) службу" виключити;

2) у Положенні про порядок проходження альтернативної (невійськової) служби, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3:

в абзаці першому слова "комісією у справах альтернативної служби" замінити словами "місцевою держадміністрацією";

в абзаці другому слова "Закону України "Про загальний військовий обов’язок та військову службу" замінити словами "Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу";

у першому реченні пункту 4 слова "комісії у справах альтернативної (невійськової) служби (далі - комісія)" замінити словами "відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації";

у пункті 8 слово "Комісія" замінити словами "відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації", а слово "їй" виключити;

у пунктах 9-11 слова "на засідання" замінити словом "до";

у пункті 12 слова "на засідання" замінити словом "до", а слова "на наступне засідання" виключити;

у другому реченні пункту 13 слова "на засідання" замінити словами "до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації";

в абзаці четвертому пункту 14 слова "на засідання комісії" замінити словами "до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації";

у пунктах 15 і 16 слова "комісії" і "комісія" замінити відповідно словами "місцевої держадміністрації" і "місцева держадміністрація";

пункт 17 і абзац перший пункту 18 викласти у такій редакції:

"17. Після проходження призовної комісії відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та прийняття нею рішення щодо призову на строкову військову службу військовий комісаріат протягом п’яти календарних днів повідомляє відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації про рішення призовної комісії. У такий же період громадянин повинен звернутися до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації.

18. Протягом оголошеного періоду проведення призову на строкову військову службу з урахуванням рішення призовної комісії та наявності вільних робочих місць на підприємствах, в установах, організаціях, визначених відповідним структурним підрозділом місцевої держадміністрації, та в патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України (далі - підприємства, установи, організації) відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації приймає рішення про конкретне місце проходження громадянином альтернативної служби.";

у пункті 19 слово "комісії" замінити словами "місцевої держадміністрації";

пункти 20 і 22 викласти у такій редакції:

"20. Військовий комісаріат знімає громадянина з військового обліку у зв’язку з проходженням альтернативної служби і видає йому військовий квиток з відміткою: "Знятий з військового обліку у зв’язку з рішенням місцевої держадміністрації від ___ _______________ р. N ___ про проходження альтернативної служби. Протокол призовної комісії від ___ _______________ ____ р. N ___".";

"22. З дня прийняття місцевою держадміністрацією рішення про направлення для проходження альтернативної служби громадянин підлягає обліку, що ведеться відповідним структурним підрозділом місцевої держадміністрації.";

у пункті 23:

у другому реченні абзацу другого слова "головою комісії" замінити словами "керівником відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації", а слова "секретар комісії" замінити словом "працівник";

у другому реченні абзацу третього слово "головою" замінити словом "керівником";

абзаци восьмий і дев’ятий пункту 24 викласти у такій редакції:

"витяги з рішень місцевої держадміністрації, прийнятих стосовно громадянина;

витяг з рішення призовної комісії;";

в абзаці другому пункту 25 слова "відповідну комісію" замінити словами "відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації";

у пункті 27 слова "відповідну комісію та надіслати до комісії, яка видала направлення," замінити словами "відповідну місцеву держадміністрацію та надіслати їй";

у пунктах 46 і 48 слово "комісії" замінити словами "місцевої держадміністрації";

у пункті 49 слово "Комісія" замінити словами "Місцева держадміністрація";

абзаци перший і другий пункту 50 викласти у такій редакції:

"50. Якщо громадянин, який проходить альтернативну службу, виявив бажання проходити строкову військову службу, він звертається до місцевої держадміністрації з відповідною заявою про дострокове припинення альтернативної служби.

На підставі заяви громадянина та повідомлення військового комісаріату про прийняття призовною комісією рішення щодо призову громадянина на строкову військову службу місцева держадміністрація приймає рішення про дострокове припинення альтернативної служби.";

абзаци другий і третій пункту 51 викласти у такій редакції:

"За зверненням громадянина, який проходить альтернативну службу, стосовно його придатності за станом здоров’я для подальшого проходження військової служби місцева держадміністрація видає йому відповідне направлення до військового комісаріату для огляду військово-лікарською комісією.

У разі визнання громадянина непридатним за станом здоров’я для подальшого проходження військової служби місцева держадміністрація на підставі висновків постанови військово-лікарської комісії приймає рішення про дострокове припинення альтернативної служби.";

у пунктах 52-55 і 59 слова "комісії" і "комісія" замінити відповідно словами "місцевої держадміністрації" і "місцева держадміністрація";

абзаци четвертий і п’ятий пункту 61 викласти у такій редакції:

"витяги з рішень місцевої держадміністрації, прийнятих стосовно громадянина, звільненого від призову на збори;

витяг з рішення призовної комісії;";

у пункті 62 слово "комісіями" замінити словами "місцевою держадміністрацією";

у тексті Положення слова "комісія" у всіх відмінках замінити словами "відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації" у відповідному відмінку;

3) у додатках до Положення:

у додатку 2 слова "Засідання комісії у справах альтернативної (невійськової) служби, на якому розглядатиметься питання щодо направлення Вас на альтернативну (невійськову) службу" замінити словами "Розгляд питання щодо направлення Вас на альтернативну (невійськову) службу", слова "Відповідальний секретар комісії" - словами "Відповідальний працівник структурного підрозділу місцевої держадміністрації", а слова "на засіданні комісії" виключити;

у додатку 3 слова "повна назва комісії" замінити словами "найменування місцевої держадміністрації", а слова "комісії у справах альтернативної (невійськової) служби" - словами "місцевої держадміністрації";

у додатках 4 і 7 слова "рішення комісії" замінити словами "рішення місцевої держадміністрації";

у додатку 5 слова "комісії у справах альтернативної (невійськової) служби" замінити словами "місцевої держадміністрації".

2. В абзаці десятому пункту 9 Положення про військові комісаріати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. N 1235 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 39, ст. 1763; 2006 р., N 48, ст. 3200; 2007 р., N 47, ст. 1933; 2008 р., N 63, ст. 2130; 2012 р., N 11, ст. 416), слова "комісіями у справах альтернативної (невійськової) служби" замінити словами "місцевими держадміністраціями".

3. У Положенні про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. N 352 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 13, ст. 656; 2003 р., N 37, ст. 1981; 2005 р., N 52, ст. 3292; 2007 р., N 1, ст. 30; 2012 р., N 71, ст. 2870):

1) в абзаці першому пункту 114 слова "комісії у справах альтернативної (невійськової) служби" замінити словами "відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації";

2) у пункті 115:

в абзацах першому, третьому, четвертому, шостому і сьомому слова "комісія у справах альтернативної (невійськової) служби" у всіх відмінках замінити словами "місцева держадміністрація" у відповідному відмінку;

в абзаці другому слова "комісію у справах альтернативної (невійськової) служби" замінити словами "відповідний структурний підрозділ місцевої держадміністрації".

4. У пункті 2 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на часткову компенсацію вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 р. N 959 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 30, ст. 2012; 2007 р., N 16, ст. 604; 2008 р., N 17, ст. 443, N 66, ст. 2218; 2009 р., N 69, ст. 2381), слова "Міжвідомчою експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників" замінити словом "Мінагрополітики".

5. У пункті 27 плану заходів щодо боротьби з грипом серед населення та запобігання виникненню його пандемії, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 березня 2006 р. N 118, слова "Державної надзвичайної протиепідемічної комісії при Кабінеті Міністрів України" виключити.

6. У пункті 13 Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. N 1350 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 89, ст. 3274; 2011 р., N 61, ст. 2339; 2012 р., N 22, ст. 849), слова "та Державною надзвичайною протиепідемічною комісією при Кабінеті Міністрів України" виключити.

7. Абзац сьомий розділу "Основні напрями реалізації Стратегії та пріоритети роботи з підвищення рівня безпеки дорожнього руху" Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 480 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 42, ст. 1724), виключити.

8. У пункті 6 графи "Найменування заходу" плану заходів з подолання негативного сальдо у зовнішній торгівлі, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1074, слова "відповідно до рішень Митно-тарифної ради України" виключити.

9. Пункт 7 плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2015 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. N 140, виключити.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 березня 2013 р. N 180

Перелік
актів Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. N 343 "Про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України" (ЗП України, 1993 р., N 10, ст. 212).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 1994 р. N 62 "Про Митно-тарифну раду України" (ЗП України, 1994 р., N 6, ст. 140).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 1994 р. N 90 "Про Міжвідомчу раду у справах співробітництва з Міжнародним агентством по атомній енергії".

4. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 1994 р. N 146 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1993 р. N 1046".

5. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 р. N 399.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 1994 р. N 672 "Про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України".

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 р. N 22 "Про внесення змін і доповнень до Положення про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. N 343" (ЗП України, 1995 р., N 3, ст. 75).

8. Пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 1995 р. N 316.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 грудня 1995 р. N 968 "Про склад Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України".

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1996 р. N 1273 "Про зміни в складі Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України".

11. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1996 р. N 1431 "Про заходи фінансово-економічної стабілізації роботи холдингової компанії "АвтоКрАЗ".

12. Пункт 6 постанови Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. N 88 "Про заходи щодо поліпшення становища у будівельному комплексі" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 5, с. 171).

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 березня 1997 р. N 237 "Про зміни в складі Національної координаційної ради боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 12, с. 149).

14. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. N 332 "Про заходи щодо регламенту роботи на території України Фонду цивільних досліджень та розвитку США (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с. 35).

15. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 квітня 1998 р. N 458 "Про створення Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 14, ст. 539).

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 р. N 1213 "Про порядок внесення змін до ставок ввізного мита" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1178).

17. Абзац п’ятий пункту 30 Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1998 р. N 1240 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 31, ст. 1188).

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 вересня 1998 р. N 1367 "Про внесення змін до складу Міжвідомчої ради у справах співробітництва з Міжнародним агентством по атомній енергії".

19. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. N 334 "Про зміни у складі представників Української частини Спільного комітету Уряду України та Фонду цивільних досліджень та розвитку США" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 10, ст. 387).

20. Пункт 1 у частині затвердження Положення про комісії у справах альтернативної (невійськової) служби України та пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066 "Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 45, ст. 2240).

21. Підпункти 1 і 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. N 1305 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 34, ст. 1451).

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 1578 "Питання Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 43, ст. 1838).

23. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 2001 р. N 15 "Про утворення Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 69).

24. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2001 р. N 124 "Про доповнення Положення про Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 6, ст. 240).

25. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 676 "Питання Міжвідомчої координаційної ради з питань будівництва вітрових електростанцій" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 26, ст. 1168).

26. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 965 "Про внесення змін до Положення про Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 32, ст. 1486).

27. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 977 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань навчання в Україні іноземців та осіб без громадянства" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 33, ст. 1527).

28. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2001 р. N 1577 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 48, ст. 2141).

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 1605 "Про утворення Координаційної ради з питань аграрної політики" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 49, ст. 2193).

30. Пункт 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1758 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 4).

31. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 р. N 882 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1263).

32. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 965 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань транспортних коридорів та транзитної політики" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 29, ст. 1358).

33. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1260 "Про деякі питання діяльності Митно-тарифної ради України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 36, ст. 1680).

34. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. N 1453 "Про внесення змін до Положення про Комісію з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 40, ст. 1858).

35. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2002 р. N 605 "Про утворення робочої групи з координації роботи щодо ефективного використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які належать до державної власності" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 44, ст. 2040).

36. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 108 "Про утворення Всеукраїнської спостережної ради з питань забезпечення виконання Міжнародної програми з викоренення найгірших форм дитячої праці".

37. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 325 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р. N 1578" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 11, ст. 489).

38. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. N 329 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 11, ст. 491).

39. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. N 568 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань розвитку водних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 17, ст. 762).

40. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. N 626 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 червня 2001 р. N 676" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 18-19, ст. 839).

41. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 303 "Про голову робочої групи з координації роботи щодо ефективного використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які належать до державної власності".

42. Пункти 22, 32 і 61 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1106 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1546).

43. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1108 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони культурної спадщини" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 30, ст. 1547).

44. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2003 р. N 498 "Про утворення Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників".

45. Пункти 78 і 94 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2003 р. N 1402 (Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1981).

46. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 22 "Про затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 48).

47. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 114 "Про заходи щодо підвищення ефективності використання системи магістральних нафтопроводів" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 5, ст. 235).

48. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2004 р. N 75 "Про утворення міжвідомчої робочої групи із забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 6, ст. 337).

49. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 831 "Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2004 р. N 114" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1771).

50. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2004 р. N 454 "Про збільшення чисельності працівників апарату Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 28, ст. 1902).

51. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1091 "Про утворення Комісії з питань реформування та розвитку енергетичної галузі" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2258).

52. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2004 р. N 1421 "Про Всеукраїнський конкурс інноваційних технологій" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 44, ст. 2878).

53. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2004 р. N 1552 "Про затвердження Положення про наглядову раду з питань експертної грошової оцінки земельних ділянок" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3038).

54. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 р. N 1795 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 листопада 1999 р. N 2066" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 1, ст. 31).

55. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2005 р. N 126 "Про голову Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України".

56. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2005 р. N 152 "Про затвердження складу Комісії з питань реформування та розвитку енергетичної галузі" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 20, ст. 1082).

57. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 липня 2005 р. N 292 "Про голову робочої групи з координації роботи щодо ефективного використання нежитлових будинків та приміщень у м. Києві, які належать до державної власності".

58. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2005 р. N 305 "Про утворення робочої групи з опрацювання питань функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості".

59. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2005 р. N 718 "Про затвердження нового складу Міжгалузевої ради з професійно-технічної освіти та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 32, ст. 1933).

60. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2005 р. N 401 "Про голову Всеукраїнської спостережної ради з питань забезпечення виконання Міжнародної програми з викоренення найгірших форм дитячої праці".

61. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2005 р. N 424 "Про голову Комісії з встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 42, ст. 2660).

62. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 521 "Про утворення міжвідомчої консультативної групи з розв’язання завдань щодо знищення протипіхотних мін в Україні, які підпадають під дію Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення".

63. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2005 р. N 522 "Про утворення робочої групи з питань сприяння органам місцевого самоврядування у встановленні меж м. Києва".

64. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2005 р. N 1299 "Деякі питання Митно-тарифної ради України" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3334).

65. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2006 р. N 82 "Про утворення Міжвідомчої комісії з підтримки Болонського процесу в Україні" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 5, ст. 224).

66. Абзаци п’ятий, одинадцятий, тринадцятий і вісімнадцятий підпункту 2-1, абзаци третій, четвертий, дванадцятий підпункту 2-2, абзац шостий пункту 2-3, абзац третій підпункту 2-4, підпункт 2-5, абзац другий підпункту 6, підпункт 7, абзац другий підпункту 8, підпункт 9, абзац третій підпункту 11, абзац другий підпункту 17, абзац третій підпункту 24, підпункти 26, 28 і 30 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147 "Про керівників деяких консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 7, ст. 360) і пункти 1, 2, 12, 14, 20, 25, 29, 43, 48, 52, 55, 65, 71, 73, 83, 87 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

67. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2006 р. N 108 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за реалізацією проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру".

68. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 березня 2006 р. N 130 "Про участь України у Всесвітній виставці "Експо-2010".

69. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. N 388 "Про утворення Координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 893).

70. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2006 р. N 186 "Про утворення Координаційної ради з організації проведення оцінки державного управління за базовими показниками SIGMA".

71. Пункт 17 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2006 р. N 1074 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 31, ст. 2233).

72. Пункти 1, 6, 14 і 17 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2006 р. N 1379 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2683).

73. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2006 р. N 521 "Про затвердження керівника робочої групи з питань сприяння органам місцевого самоврядування у встановленні меж м. Києва".

74. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2006 р. N 570 "Про утворення Координаційної ради з питань проведення функціонального обстеження центральних органів виконавчої влади".

75. Пункти 1, 11, 14, 17, абзаци двадцять сьомий, двадцять восьмий, тридцятий, тридцять четвертий, тридцять шостий, сорок перший, сорок п’ятий, п’ятдесят четвертий, шістдесят шостий, шістдесят сьомий підпункту 1 пункту 21, пункти 23 і 26 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності робочих органів, утворених Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. N 1694 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 50, ст. 3318).

76. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності Національної акціонерної компанії "Украгролізинг", затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. N 200 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 12, ст. 418).

77. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р. N 64 "Про утворення робочої групи з підготовки проекту Податкового кодексу України".

78. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007 р. N 176 "Про затвердження складу Комісії з питань реформування та розвитку енергетичної галузі" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 28, ст. 1121).

79. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. N 648 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 30, ст. 1216).

80. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2007 р. N 679 "Деякі питання Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 32, ст. 1308).

81. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 травня 2007 р. N 280 "Про затвердження складу Української частини Міжурядової робочої групи для врегулювання правових, фінансових, організаційно-технічних питань, пов’язаних з проектом створення військово-транспортного літака Ан-70".

82. Абзаци восьмий і дев’ятий постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 836 "Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 р. N 147" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1875).

83. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 933 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу "Приязна адміністрація" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 53, ст. 2156).

84. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 р. N 845 "Про затвердження складу робочої групи з розроблення переліку документів, які подаються в електронному вигляді для здійснення митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються підприємствами через митний кордон України".

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2007 р. N 1366 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. N 977" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 91, ст. 3332).

86. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 р. N 185 "Про затвердження нового складу Координаційної ради з питань аграрної політики" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 21, ст. 599).

87. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2008 р. N 307 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань комплектування Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 27, ст. 855).

88. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2008 р. N 310 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 933" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 27, ст. 858).

89. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 465 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з розроблення Національної стратегії теплозабезпечення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 36, ст. 1208).

90. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 692 "Про затвердження нового складу Української частини Міжурядової робочої групи для врегулювання правових, фінансових, організаційно-технічних питань, пов’язаних з проектом створення військово-транспортного літака Ан-70".

91. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 713 "Про участь України у Міжнародній виставці "Експо - 2012".

92. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 716 "Про утворення Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування".

93. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. N 564 "Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 47, ст. 1527).

94. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. N 574 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 47, ст. 1536).

95. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 756 "Про утворення Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 66, ст. 2214).

96. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. N 874 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань проведення оборонного огляду" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 75, ст. 2524).

97. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 990 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу групу із забезпечення координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 87, ст. 2921).

98. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1062 "Про утворення Міжвідомчої ради з питань удосконалення державного регулювання ринку комунальних послуг" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3130).

99. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. N 1471 "Про внесення зміни до складу Міжвідомчої робочої групи з питань надрокористування".

100. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2008 р. N 1142 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу робочу групу з питань координації та реалізації проекту "Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 100, ст. 3333).

101. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. N 72 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1091" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 11, ст. 317).

102. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. N 183 "Про утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки пропозицій щодо активізації українсько-японського співробітництва".

103. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 лютого 2009 р. N 247 "Про утворення Ради автомобілістів та автоперевізників" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 22, ст. 702).

104. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 226 "Про внесення зміни до пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2009 р. N 183".

105. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. N 303 "Про затвердження складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників".

106. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. N 398 "Про внесення змін до Положення про Державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Кабінеті Міністрів України та її посадового складу" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 32, ст. 1077).

107. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. N 440 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань комплексного розв’язання чорнобильських проблем" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1154).

108. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 565 "Про заходи щодо підготовки та відзначення 200-річчя заснування Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру".

109. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 червня 2009 р. N 622 "Про внесення зміни до складу Української частини Міжурядової робочої групи для врегулювання правових, фінансових, організаційно-технічних питань, пов’язаних з проектом створення військово-транспортного літака Ан-70".

110. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. N 737 "Про проведення щорічного Міжнародного форуму видавців".

111. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 8 липня 2009 р. N 705 "Деякі питання подальшого розвитку вітроенергетики" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 51, ст. 1750).

112. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009 р. N 749 "Про утворення Комісії з питань здійснення пенсійного реформування" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 54, ст. 1880).

113. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2009 р. N 758 "Про внесення змін до Положення про Всеукраїнський конкурс "Приязна адміністрація" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 55, ст. 1906)

114. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2009 р. N 826 "Про утворення Міжвідомчої координаційної групи з питань реалізації Спільної заяви за результатами Спільної ЄС - Україна міжнародної інвестиційної конференції щодо модернізації газотранзитної системи України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 59, ст. 2088).

115. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 936 "Про підготовку та проведення міжнародної науково-практичної конференції "Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи".

116. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 997 "Про утворення Національної ради із сталого розвитку України" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 73, ст. 2502).

117. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2009 р. N 1304 "Про внесення змін до Положення про Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 94, ст. 3213).

118. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1378 "Про Міжвідомчу комісію з проведення реформування житлово-комунального господарства" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 100, ст. 3464).

119. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 56 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. N 1108" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 5, ст. 203).

120. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. N 283 "Про заходи щодо підготовки та проведення 7-го Міжнародного авіакосмічного салону "Авіасвіт - XXI".

121. Постанова Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 172 "Про внесення змін до складу Національної ради із сталого розвитку України" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 13, ст. 621).

122. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2010 р. N 364 "Про підготовку та відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства".

123. Пункт 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2010 р. N 998 "Про підготовку підприємств паливно-енергетичного комплексу, житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2010/11 року".

124. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2010 р. N 338 "Про голову Координаційної ради з питань аграрної політики" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 35, ст. 1211).

125. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2010 р. N 1083 "Про затвердження нового складу робочої групи з підготовки проекту Податкового кодексу України".

126. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. N 439 "Про утворення Комісії з контролю за використанням і відчуженням земель оборони та інших земель державної власності" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1459).

127. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 червня 2010 р. N 1165 "Про затвердження складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників".

128. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. N 473 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2008 р. N 465" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 46, ст. 1502).

129. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. N 1193 "Деякі питання виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки Польща про навчання громадян України в Європейському колегіумі в Натоліні".

130. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. N 445 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 р. N 874" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 45, ст. 1465).

131. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2010 р. N 1248 "Про голову Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-річчя Українського лікарського товариства".

132. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. N 554 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань розвитку енергетики" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 51, ст. 1691).

133. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 липня 2010 р. N 1457 "Про затвердження нового складу Міжвідомчої комісії з упорядкування системи надання пільг" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 55, ст. 1877).

134. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 628 "Про внесення змін до пункту 2 Положення про Всеукраїнський конкурс "Приязна адміністрація" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1945).

135. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 646 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з координації заходів щодо створення системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 57, ст. 1962).

136. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 1509 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та забезпечення здійснення заходів, пов’язаних з головуванням України в Комітеті міністрів Ради Європи".

137. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 1561 "Про утворення комітету з проведення у 2010 році аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами".

138. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. N 1574 "Про підготовку та відзначення 300-річчя заснування м. Лисичанська Луганської області".

139. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2010 р. N 1600 "Про підготовку та відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка".

140. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 1689 "Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. N 936".

141. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 1693 "Про підготовку та відзначення 450-річчя Пересопницького Євангелія".

142. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 р. N 1696 "Про підготовку та відзначення 80-річчя від дня народження першого українського космонавта, двічі Героя Радянського Союзу П.Р. Поповича".

143. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2010 р. N 723 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2009 р. N 997" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 65, ст. 2238).

144. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. N 851 "Про утворення Координаційної ради з питань підвищення конкурентоспроможності національної економіки" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 70, ст. 2526).

145. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 р. N 880 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. N 965" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 74, ст. 2624).

146. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2010 р. N 1949 "Про утворення міжвідомчої робочої групи з проведення аналізу (інвентаризації) послуг, які надаються центральними органами виконавчої влади і підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління".

147. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 1962 "Про голову міжвідомчої робочої групи з питань підготовки до забезпечення сталого проходження опалювального сезону 2010/11 року".

148. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 1981 "Про утворення робочої групи з питань виселення з території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника суб’єктів господарювання, діяльність яких не пов’язана з його статутною діяльністю".

149. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 жовтня 2010 р. N 2038 "Про утворення робочої групи з питань добудови об’єктів незавершеного житлового будівництва та стимулювання споживачів до придбання таких об’єктів".

150. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 1038 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 травня 1993 р. N 343 і від 15 лютого 2006 р. N 147" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 86, ст. 3039).

151. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 р. N 2082 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів, пов’язаних з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи".

152. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 грудня 2010 р. N 2194 "Про утворення Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва".

153. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 р. N 1210 "Про затвердження Положення про Координаційну раду з питань розвитку малого та середнього підприємництва та її складу" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 101, ст. 3627).

154. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. N 92 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 100-річчя від дня народження М. К. Янгеля".

155. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. N 187 "Про утворення Організаційного комітету з урочистого відкриття Національного спортивного комплексу "Олімпійський" в м. Києві та стадіону в м. Львові по вул. Стрийській - Кільцевій дорозі".

156. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 169 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення засідання Постійної комісії з європейських справ Всесвітньої федерації ветеранів війни".

157. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. N 177 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення I Міжнародних освітніх курсів Всесвітньої федерації нейрохірургічних товариств".

158. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 421 "Про утворення Міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності на основні соціально значущі товари і послуги" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 30, ст. 1296).

159. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 293 "Про підготовку та відзначення у 2011 році 40-річчя діяльності молодіжних житлових комплексів".

160. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 329 "Про затвердження складу Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей".

161. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. N 467 "Про утворення Зовнішньоекономічної ради при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 35, ст. 1435).

162. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. N 385 "Про утворення робочої групи з питань удосконалення законодавства щодо створення економічних стимулів для поліпшення умов праці".

163. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2011 р. N 470 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення V Всесвітнього форуму українців".

164. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 червня 2011 р. N 492 "Про внесення зміни до плану заходів з підготовки та відзначення 50-річчя заснування Національної премії України імені Тараса Шевченка".

165. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 602 "Про внесення зміни до складу Митно-тарифної ради України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 45, ст. 1827).

166. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. N 654 "Про Міжвідомчу комісію з реструктуризації підприємств оборонно-промислового комплексу" (Офіційний вісник України, 2011, N 46, ст. 1889).

167. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. N 696 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2028).

168. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2011 р. N 633 "Про утворення Урядової комісії з розслідування причин надзвичайної ситуації, що виникла 10 липня 2011 р. у Дубровицькому районному територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)".

169. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2011 р. N 788 "Про утворення Урядової комісії з розслідування причин аварії, що сталася 29 липня 2011 р. на шахті "Суходільська-Східна".

170. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 липня 2011 р. N 789 "Про утворення Урядової комісії з розслідування причин аварії, що сталася 29 липня 2011 р. на відокремленому підрозділі "Шахта імені В. М. Бажанова" державного підприємства "Макіїввугілля".

171. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 р. N 795 "Про внесення змін в додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. N 329".

172. Пункт 43 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фінансової інспекції" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 71, ст. 2684).

173. Пункт 17 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1041 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2909).

174. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. N 1047 "Про внесення зміни до пункту 7 Положення про Національну координаційну раду боротьби з наркоманією при Кабінеті Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2915).

175. Пункти 59 і 75 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2011 р. N 1109 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 84, ст. 3078).

176. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. N 1083 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 75-річчя від дня народження М. С. Вінграновського".

177. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р. N 1085 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та забезпечення здійснення заходів, пов’язаних з головуванням України в Центральноєвропейській ініціативі у 2012 році".

178. Пункти 2 і 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. N 1293 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 97, ст. 3553).

179. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2011 р. N 1323 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. N 933" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 99, ст. 3622).

180. Пункт 17 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. N 35 "Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 7, ст. 249).

181. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2012 р. N 87 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та відзначення 70-річчя від дня створення підпільної молодіжної організації "Молода гвардія".

182. Пункти 6, 9, 11, 14, 15, 19-21 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2012 р. N 230 "Питання діяльності деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 22, ст. 849).

183. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. N 134 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення 18-го саміту глав держав Центральної Європи".

184. Пункт 46 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. N 256 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 24, ст. 917).

185. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 508 "Про затвердження нового складу Міжвідомчої експертної ради з питань визначення пріоритетів у виробництві нової техніки та обладнання для сільськогосподарських товаровиробників та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 43, ст. 1671) та пункти 2 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених зазначеною постановою.

186. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 р. N 324 "Про утворення Організаційного комітету з підготовки та проведення 49-го Міжнародного конгресу підводників".

187. Пункт 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. N 613 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 52, ст. 2079).

188. Пункт 18 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 657 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 55, ст. 2213).

189. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. N 476 "Про затвердження нового складу Організаційного комітету з підготовки та відзначення 200-річчя заснування Нікітського ботанічного саду - Національного наукового центру".

190. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2012 р. N 553 "Про утворення Урядової комісії з розслідування причин виникнення лісової пожежі у Херсонській області та з’ясування питань щодо вжитих для її ліквідації заходів".

191. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. N 786 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 22" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 64, ст. 2618).

192. Пункти 9, 13, 17, 23, 28, 30-32 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. N 930 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 77, ст. 3120).

193. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. N 1107 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 92, ст. 3730).