Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 20 травня 2013 р. N 385
Київ

Про внесення змін
до постанов Кабінету Міністрів
України від 18 січня 2001 р. N 30
і від 27 червня 2007 р. N 879

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30 "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 3, ст. 75; 2002 р., N 16, ст. 865, N 40, ст. 1860; 2007 р., N 48, ст. 1978; 2009 р., N 11, ст. 321, N 39, ст. 1316) і від 27 червня 2007 р. N 879 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 48, ст. 1978; 2009 р., N 39, ст. 1316; 2010 р., N 68, ст. 2452) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. N 385

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 18 січня 2001 р. N 30 і від
27 червня 2007 р. N 879

1. Абзац перший пункту 5 Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 р. N 30, після слова "Укравтодором" доповнити словом ", Укртрансінспекцією".

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 червня 2007 р. N 879:

1) у постанові:

у пункті 2 слова "Міністерство транспорту та зв’язку" замінити словами "Міністерство інфраструктури";

в абзаці третьому пункту 3 слова "надає Державна служба автомобільних доріг" замінити словами "надають Державне агентство автомобільних доріг та Державна інспекція з безпеки на наземному транспорті";

пункти 6 і 7 виключити;

2) у Порядку здійснення габаритно-вагового контролю та справляння плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, затвердженому зазначеною постановою:

пункти 3, 4, 6 і 7 викласти у такій редакції:

"3. Габаритно-ваговий контроль транспортних засобів на автомобільних дорогах загального користування здійснюється Укртрансінспекцією, її територіальними органами та відповідними підрозділами МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху.

4. Робота пунктів габаритно-вагового контролю в частині організації та проведення робіт із зважування транспортних засобів забезпечується службами автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та м. Севастополі і підприємствами, визначеними в установленому законодавством порядку.";

"6. Габаритно-ваговий контроль здійснюється виключно в пунктах габаритно-вагового контролю посадовими особами та/або працівниками відповідних органів.";

"7. Місце розташування стаціонарного пункту та схема організації дорожнього руху під час під’їзду до пункту та виїзду з нього визначаються Укртрансінспекцією та її територіальними органами і погоджуються з власниками автомобільних доріг та відповідними підрозділами МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху.";

у першому реченні пункту 11 слова "за погодженням з Укравтодором" замінити словами "Укртрансінспекцією за погодженням з відповідним підрозділом МВС, що забезпечує безпеку дорожнього руху";

у пункті 14 слово "Укравтодором" замінити словом "Мінінфраструктури";

у пункті 15 слова "підприємства Укравтодору" замінити словами "що забезпечують безпеку дорожнього руху, та територіальні органи Укртрансінспекції";

пункти 19, 20 і 25 викласти у такій редакції:

"19. Під час проведення габаритно-вагового контролю Укртрансінспекція або її територіальні органи керуються методикою, затвердженою Мінекономрозвитку.

20. За результатами точного габаритно-вагового контролю посадові особи та/або працівники Укртрансінспекції або її територіальних органів визначають належність транспортного засобу до великовагових та/або великогабаритних.

Водії під час перебування в зоні стаціонарного або пересувного пункту габаритно-вагового контролю повинні виконувати законні вимоги посадових осіб та/або працівників Укртрансінспекції, її територіальних органів та відповідного підрозділу МВС, що забезпечує безпеку дорожнього руху.";

"25. У разі відмови водія транспортного засобу від проходження габаритно-вагового контролю посадові особи та/або працівники Укртрансінспекції або її територіальних органів складають акт за формою, встановленою Мінінфраструктури, з оперативним повідомленням відповідного підрозділу МВС, що забезпечує безпеку дорожнього руху.";

друге речення абзацу першого пункту 32 після слів "підрозділом МВС" доповнити словами ", що забезпечує безпеку дорожнього руху,";

перше речення пункту 34 після слів "підрозділів МВС" доповнити словами ", що забезпечують безпеку дорожнього руху,";

пункт 38 викласти в такій редакції:

"38. Про випадки невиконання водієм транспортного засобу законних вимог посадових осіб та/або працівників Укртрансінспекції та її територіальних органів щодо зупинки транспортного засобу для проведення габаритно-вагового контролю Укртрансінспекція або її територіальний орган, що здійснює габаритно-ваговий контроль, оперативно повідомляє відповідним підрозділам МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху.";

3) у Порядку тимчасового обмеження або заборони руху транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів на окремих ділянках автомобільних доріг загального користування, затвердженому зазначеною постановою:

пункт 1 після слів "(далі - дорожні підприємства)" доповнити словами ", Укртрансінспекції або її територіальних органів";

у пункті 4 слова "областях та м. Севастополі і" замінити словами "областях та м. Севастополі, відповідні територіальні органи Укртрансінспекції та";

в абзаці другому пункту 7 слово "Мінтрансзв’язку" замінити словом "Укртрансінспекцію";

у пункті 8:

в абзаці першому слова "областях та м. Севастополі за погодженням" замінити словами "областях та м. Севастополі разом з керівником територіального органу Укртрансінспекції та за погодженням";

перше речення абзацу другого після слів "дорожні підприємства" доповнити словами ", територіальні органи Укртрансінспекції";

у тексті Порядку слова "відповідні підрозділи МВС" у всіх відмінках замінити словами "відповідні підрозділи МВС, що забезпечують безпеку дорожнього руху" у відповідному відмінку.